Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2008

Sider:  « 123 »
Bistandseffektivitet = utvikling?
mandag 01. september 2008

Bistandseffektivitet = utvikling?

Denne uka samles ministre fra over 100 land, såvel som representanter fra det internasjonale sivilsamfunn, i Ghanas hovedstad Accra for å drøfte "bistandseffektivitet".  Det såkalte høynivåforumet skal se på oppfølgingen av Pariserklæringen fra 2005. Her står striden bl.a. om hvor effektiv bistanden er, hvor mye utvikling bistanden resulterer i og ikke minst hvem som har hånden rattet?


"Spekulativt og feilinformerende" fra Dagsavisen
mandag 25. august 2008

"Spekulativt og feilinformerende" fra Dagsavisen

Dagsavisens førstesideoppslag sist fredag, ”U-hjelpsmillioner til norske politikere”, har vakt reaksjoner. - Rett og slett spekulativt og feilinformerende, mener internasjonal sekretær i Arbeiderpartiet, Kathrine Raadim, som i likhet med representanter fra andre partier reagerer sterkt. Og avisas forside er langt fra de "nye bilder av Afrika" utviklingsminister Erik Solheim tok til orde for i fjor.


Utviklingspolitikken i støpeskjeen
fredag 15. august 2008

Utviklingspolitikken i støpeskjeen

Det ligger an til en hektisk høst foran et år der utviklingspolitikken vil være i støpeskjeen. I september kommer omsider rapporten fra det regjeringsnedsatte utviklingsutvalget og i løpet av vinteren/våren vil regjeringen legge fram to stortingsmeldinger. Samtidig jobber de politiske partiene med sine nye politiske programmer foran stortingsvalget neste høst.


Erna Solberg (H) til angrep på WTO-kritikere
torsdag 14. august 2008

Erna Solberg (H) til angrep på WTO-kritikere

– Sammenbrudd er det beste som kunne skje, skrev Utviklingsfondets Aksel Nærstad etter at WTO-forhandlingene brøt sammen i slutten av juli. I går skrev Erik S. Reinert det samme. Høyreleder Erna Solberg er ikke enig og blir særlig provosert av at Nærstad og andre framstiller WTO-sammenbruddet som en seier for de fattige.


Sommerens utviklingsdebatt
tirsdag 05. august 2008

Sommerens utviklingsdebatt

Mens bistandsdebatten sist sommer var forskernes og bistandsbransjens debatt har sommerens utviklingsdebatt i større grad vært dominert av politikerne. Den ugandiske redaktøren og aktivisten Andrew Mwenda bidro til bistandskritiske oppslag fra FrPs landsmøte i mai og i juni la et utvalg fra Høyre fram forslag til ny utviklingspolitikk. Aner vi konturene av en omforent ny "blå" bistandspolitikk der det gamle slagordet "trade not aid" fremmes med fornyet kraft?


Med WTO mot en ny verdensorden
mandag 04. august 2008

Med WTO mot en ny verdensorden

- Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden, skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre etter at WTO-forhandlingene brøt sammen sist uke. EU og USA kan ikke lenger kan diktere rammene for verdenshandelen og nå har Brasils president Lula tatt kontakt med USA, Kina og India for å få i gang nye samtaler. Er vi på vei mot en bedre verdensorden?


Vagt og uforpliktende fra G8
fredag 11. juli 2008

Vagt og uforpliktende fra G8

- Et viktig steg mot en klimaavtale i København, mener SVs Heidi Sørensen om slutterklæringen fra G8-toppmøtet denne uka. Hun er her på linje med Bush-rådgiver Dan Price. "Vagt og uforpliktende" lyder imidlertid gjennomgangskommentaren. Kritikere hevder slutterklæringen undergraver FN og er et tilbakeskritt fra Bali-toppmøtet.


Høring om oljefondsetikk
mandag 23. juni 2008

Høring om oljefondsetikk

Mens høye olje- og matvarepriser truer verdensøkonomien la Finansdepartementet sist uke fram et høringsnotat i forbindelse med den pågående evalueringen av de etiske retningslinjene for den norske oljeformuen: Statens Pensjonsfond - Utland (SPU/oljefondet). Hovedfokus er på styrking av eierskapsutøvelse og utelukkelsesmekanismen, men det åpnes også for debatt om investeringer i skatteparadis og etablering av mindre fond adskilt fra hovedfondet.


FAO-toppmøtet i Roma
tirsdag 10. juni 2008

FAO-toppmøtet i Roma

FAO-toppmøtet i Roma forrige uke nådde ikke til enighet om hva som må gjøres for å møte matpriskrisa på kort og lang sikt. Striden står bl.a. om frihandel, biodrivstoff og genmodifisert mat. Småbrukere står mot agrobusiness. Enigheten vil kanskje bli større på G8-toppmøtet i Japan neste måned, men neppe slik verdens småbrukere ønsker.


Vi trenger Sør i opplysningsarbeidet!
torsdag 29. mai 2008

Vi trenger Sør i opplysningsarbeidet!

- Regjeringen bør erkjenne at det er vi i Norge (og Nord) som har behov for innspill, synspunkter og hjelp fra Sør for bedre å forstå situasjonen i verden i dag, hevder medlemsorganisasjoner i RORG-samarbeidet, som på sitt årsmøtet sist uke vedtok et felles innspill til UD om opplysningsarbeid i forbindelse med regjeringens arbeid med ny stortingsmelding.


Bilaterale investeringsavtaler (BITs) - for hvem?
tirsdag 20. mai 2008

Bilaterale investeringsavtaler (BITs) - for hvem?

Norske interesser synes å være på klar kollisjonskurs med utviklingslandenes interesser når Nærings- og handelsdepartementet (NHD) nå behandler et forslag til modell for bilaterale investeringsavtaler (BITs) etter en omfattende høringsrunde med bl.a. næringslivsaktører og utviklingsorganisasjoner. - En arv fra kolonitida, hevder Yash Tandon ved Sør-senteret i Geneve.


fredag 16. mai 2008

Matpriskrisa - vokseverk eller utviklingskrise?

Alle er enige om at årsakene er sammensatte, men mens noen ser dagens matpriskrise som uttrykk for feilslått utviklingspolitikk, fokuserer andre på dagens krise som resultatet av en positiv vekst i den globale middelklassen.
- Det er dyp internasjonal uenighet om hvordan matkrisen skal konfronteres, konstaterer Dagens Næringsliv. Og uenighet er det også om satsing på en grønn revolusjon, som utviklingsminister Erik Solheim la vekt på i Stortinget forrige uke.


Revidert utviklingsbudsjett 2008
torsdag 15. mai 2008

Revidert utviklingsbudsjett 2008

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen har lagt fram i dag, foreslås en tilleggsbevilgning på 225 millioner kroner for å redusere avskogingen i utviklingsland, men nesten 250 millioner omdisponeres for dekke økte utgifter til flyktninger i Norge. Det rammer de fleste andre områder, herunder bistand til Afrika og tiltak for kvinner og likestilling. Og statsministerens flaggskip, GAVI, skal bli egen stiftelse.


Klimadebatten ruller videre
mandag 14. april 2008

Klimadebatten ruller videre

Klimadebatten er ikke over, men ruller tvert imot videre med stor intensitet.
- Kan vi stole på noen?, spør tidligere direktør ved Norsk Polarinstitutt, Olav Orheim, som i likhet med stadig fler stiller spørsmål ved medienes rolle. Både "hysterikere" og "skeptikere" selger kanskje bedre enn saklig debatt? Hvilke konsekvenser kan det få for politisk handling?


NRK og TV-aksjonen - til gagn for utvikling?
mandag 07. april 2008

NRK og TV-aksjonen - til gagn for utvikling?

NRKs årlige TV-aksjon er en effektiv innsamlingsmaskin for gode formål, men er den et godt bidrag til utvikling på lengre sikt? - TV-aksjonens bildebruk er ikke til Afrikas beste, snarere et hinder for langsiktig utvikling, mener Sindre Olav Edland-Gryt i SAIH, mens NRK mener de har lykkes med langt mer enn innsamling.


Sider:  « 123 »
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 09. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?