Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2009

Sider:  « 12
Finanskrisen - ny vår for IMF?
tirsdag 02. juni 2009

Finanskrisen - ny vår for IMF?

De som trodde finanskrisen skulle føre til et Bretton Woods II ser ut til å måtte tro omigjen. Tvert imot styrkes nå det internasjonale valutafondet (IMF), som mange mener bærer et tungt ansvar for finanskrisen og global fattigdom. Sist uke foreslo også den rødgrønne regjeringen her hjemme økt låneadgang for den omstridte finansinstitusjonen - uten krav om reformer.


Klimavalget 2009
onsdag 20. mai 2009

Klimavalget 2009

- 2009 er året for klimaendring, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon i Poznan i desember i fjor og i år står klima på dagsorden på utallige konferanser, møter og arrangementer fram mot FN-konferansen i København i desember. Sist uke drøftet Stortinget miljø- og utviklingsminister Erik Solheims klimapolitiske redegjørelse og det er og blir mye fokus på klima også her hjemme. Til høsten er det stortingsvalg, som også blir et klimavalg.


Oljefondsetikken - framtidsrettet eller "nytale"?
onsdag 06. mai 2009

Oljefondsetikken - framtidsrettet eller "nytale"?

I stortingsmeldingen om forvaltning av statens pensjonsfond 2008 går regjeringen inn for "et mer aktivt og bredere perspektiv på den etiske forvaltningen". Forslagene for å styrke den etiske forvaltningen, med særlig fokus på klima, ble tatt godt imot av både Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender (FIVH), mens Attac Norge karakteriserte meldingen som "nytale i finanskrisens tid" i stortingets høring sist uke. Sist uke la også Attac fram sin nettrapport "Solidarisk forvaltning av Oljefondet. Perspektiver fra Sør".


Durban II - på godt og vondt
fredag 24. april 2009

Durban II - på godt og vondt

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har fått mye ros - men også ris - for sin innsats på FNs rasismekonferanse (Durban II), som ble avholdt i Geneve denne uka. Ytringsfriheten ble berget og Støre slo hardt tilbake mot "hatefulle ytringer" fra Irans president. - FN vakler videre, konkluderer Sten Inge Jørgensen.


Bistandsdebatten ruller videre
onsdag 15. april 2009

Bistandsdebatten ruller videre

Bistanden til Afrika har forverret situasjonen for afrikanere, hevder Dambisa Moyo fra Zambia i en ny bok. - Ren elendighetsbeskrivelse uten nyanser, hevder Halle Jørn Hanssen. Fredag møter hun miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til debatt på Litteraturhuset i Oslo. Men debatten om Moyo's bok er bare én av mange bistandsdebatter som for tiden ruller i media. Andre debatter omfatter bl.a. "diktatorbistand" til Zimbabwe og bistand på sviktende grunnlag.


Norsk utenrikspolitikk mellom interesser og idealer
onsdag 18. mars 2009

Norsk utenrikspolitikk mellom interesser og idealer

Etter en periode som "humanitær stormakt" er utenriksminister Jonas Gahr Støres stortingsmelding om "interesser, ansvar og muligheter" en søken etter å finne en retning for norsk utenrikspolitikk i farvannet mellom "realpolitik" og "idealpolitik" - mellom interesser og idealer. Det trengs i en verden i endring, men mange etterlyser utdyping av motsetningene og klarere svar.


Globalisering og valgkamp
torsdag 12. mars 2009

Globalisering og valgkamp

Globaliseringen har for alvor slått inn over norsk valgkamp. Finanskrisen sist høst styrket regjeringspartiene og rammet særlig FrP og oljefondet. I januar gikk imidlertid FrP ut med klar støtte til Israel under krigen i Gaza og har siden kunne registrere betydelig økt oppslutning i forbindelse med blasfemisaken, hijabsaken, "snikislamifisering" og utspillet om kamp mot radikal islam. Norske verdier og interesser utfordres - og i morgen legger regjeringen fram sin "refleksmelding".


- De store spørsmålene i vår tid
mandag 16. februar 2009

- De store spørsmålene i vår tid

Med den nye stortingsmeldingen "Klima, konflikt og kapital" ønsker miljø- og utviklingsminister Erik Solheim å inspirere til kontinuerlig debatt om de store spørsmålene i vår tid. Det fikk han bred oppslutning om, men mange etterlyste mer konkrete tiltak og politikk og Nobelprisvinner Rajendra Pachauri advarte mot å legge for stor vekt på norske fortrinn på bekostning av utviklingslandenes og det globale samfunns prioriteringer.


- Skuffende og naivt om samfunnsansvar
mandag 09. februar 2009

- Skuffende og naivt om samfunnsansvar

Nylig ble regjeringens stortingsmelding om "næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi" lagt fram. I følge UD vil regjeringen og utenrikstjenesten styrke sitt engasjement gjennom økt rådgivning, samarbeid og dialog med næringslivet. NHO kan i hovedsak slutte seg til regjeringens forslag, mens "skuffende" og "naivt" preger de frivillige organisasjonenes kommentarer.


Ytringsfrihet - hjemme og ute
mandag 02. februar 2009

Ytringsfrihet - hjemme og ute

Under 60-årsmarkeringen for FNs menneskerettigheter i fjor lovet utenriksminister Jonas Gahr Støre å kjempe for ytringsfriheten, som er under press i FN. Her hjemme vil imidlertid statsministeren ikke ta kampen opp med Senterpartiet og regjeringen frammer forslag om forbud mot "kvalifiserte angrep på trosretninger og livssyn".


"Blå" utviklingspolitikk i det blå?
mandag 19. januar 2009

"Blå" utviklingspolitikk i det blå?

Krigen i Gaza ble også det første utenrikspolitiske slaget i den norske valgkampen 2009. Kristne velgere har gått til FrP etter partiets støtte til Israel, men sist uke gjorde Høyre det klart at alternativene ved høstens stortingsvalg ikke er "Jens eller Jensen", men "Jens eller Erna". Dermed framstår idag muligheten for en "blå" utviklingspolitikk etter valget som lite sannsynlig.


Og resultatet av norsk bistand er: Tja
onsdag 07. januar 2009

Og resultatet av norsk bistand er: Tja

I slutten av november la Norad fram sin andre resultatrapport, som ifølge direktør Poul Engberg-Pedersen viser at det internasjonale bistandssystemet gir resultater tross en ugjennomsiktig struktur. Rapporten ble forbigått i stillhet i Stortingets budsjettdebatt, tross fokus på resultater, mens Asle Toje og Anne Welle-Strand ved Handelshøyskolen BI gir den stryk. Har resultatrapportene gitt de ønskede resultater?


Valg 2009: Utviklingspolitikk for en ny verdensorden?
tirsdag 06. januar 2009

Valg 2009: Utviklingspolitikk for en ny verdensorden?

- Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden, skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre etter WTO-forhandlingene sommeren 2008. I budsjettdebatten i Stortinget før jul var det imidlertid lite som tydet på at partiene forberedte seg på en ny verdensorden. I tiden framover legger mange partier siste hånd på verket i utformingen av sine stortingsvalgprogrammer for 2009-2013. Vil de bringe utviklingspolitikk for en ny verdensorden?


Kriser og håp for 2009
fredag 02. januar 2009

Kriser og håp for 2009

Også ved dette årsskiftet har mange reflektert over klodens tilstand i året som gikk og spekulert over året som kommer. Klimakrisen, finanskrisen og Barack Obama har stått sentralt for mange. NUPI-direktør Jan Egeland karakteriserer året som kommer for "skjebneåret 2009" og Sverre A. Christensen ved Handelshøyskolen BI håper at Obama klarer å mobilisere «illusjonenes makt» i sin kamp for å bedre en skakkjørt verden.


Sider:  « 12
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 06. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?