Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2010

Sider:  « 1234 »
- Slutten på "Den tredje verden"?
torsdag 22. april 2010

- Slutten på "Den tredje verden"?

- IBSA og BRIC er uttrykk for en ny verdensorden som nå tar form, sa professor Williams Gonçalves i Rio de Janeiro i forbindelse med at framvoksende stormakter sist uke møttes i Brasil. De krever makt og innflytelse og sjefen for Verdensbanken, Robert Zoellick, mener vi nå ser slutten på "Den tredje verden". Mer rettferdig for noen, men bra for de fattige?


Nordisk utviklingsdebatt - fortsatt likesinnet?
fredag 09. april 2010

Nordisk utviklingsdebatt - fortsatt likesinnet?

Tidligere ble ofte de nordiske landene, sammen med Nederland og Canada, omtalt som "likesinnede" i bistands- og utviklingspolitikken. Slik er det knapt i våre dager. Den kritiske bistandsdebatten går i mange land, men de utviklingspolitiske svarene spriker. Hva skjedde med den nordiske bistandsmodellen?


Utenrikspolitisk debatt og enighet i møte med tunge endringskrefter
onsdag 07. april 2010

Utenrikspolitisk debatt og enighet i møte med tunge endringskrefter

I sin utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget før påske tok Jonas Gahr Støre opp konsekvensene av finanskrisen og de "nye, tunge endringkreftene", som han mener vil endre rammene for utenriks- og sikkerhetspolitikken. Stortinget gav ham ros og delte i hovedsak hans virkelighetsforståelse, men opposisjonen savnet noen temaer og etterlyste mer tydelighet på Norges linje, prioriteringer og rolle.


FN fortsatt mot "sverting av religioner"
tirsdag 06. april 2010

FN fortsatt mot "sverting av religioner"

FNs menneskerettighetsråd vedtok før påske pånytt en resolusjon mot "sverting av religioner", som mange frykter kan true ytringsfriheten. - Dypt forstemmende, sier Dagbladet, som mener vedtaket er en forvrengning av de prinsipper FN ble stiftet på. Ytringsfrihetsorganisasjoner er likevel glade for at flertallet for resolusjonen er mindre enn tidligere.


Med FNs tusenårsmål fra "velferdskolonialisme" til de "3K'er"?
onsdag 17. mars 2010

Med FNs tusenårsmål fra "velferdskolonialisme" til de "3K'er"?

- FNs tusenårsmål behandler fattigdommens symptomer snarere enn årsakene, mener professor Eirik Reinert. Neste uke møter han bl.a. lederen for FNs tusenårsmålskampanje, Salil Shetty, til en dialogkonferanse om tusenårsmålene i Oslo. Etter ti år med tusenårsmål samles verdens ledere til FN-toppmøte til høsten for å stake ut veien videre mot 2015. Etter at både verden og tusenårsmålene har blitt rystet av finanskrisen og andre kriser er verdenssamfunnet kanskje modent for en dose av Solheims "Klima, Konflikt og Kapital"?


Oljefondet - rekordvekst, men etisk?
mandag 08. mars 2010

Oljefondet - rekordvekst, men etisk?

Statens pensjonsfond utland hadde i fjor sitt beste år noensinne, med en avkastning på 613 milliarder kroner - like mye som OECD-landenes samlede bistandsoverføringer i 2007. Også en ny strategi for ansvarlig forvaltning ble lagt fram sist uke, men Norwatch og andre er kritiske til etikken og i Stortinget kalte SVs Lars Egeland retningslinjene for "et slags regelverk for minimumsetikk".


Medieskapt islamfrykt eller "clash of civilisations" á la Dagbladet?
torsdag 04. mars 2010

Medieskapt islamfrykt eller "clash of civilisations" á la Dagbladet?

IMDis årsrapport drøfter medieskapt islamfrykt, mens PST frykter økende trussel fra ekstrem islamistisk ideologi. Igjen har Muhammedtegninger satt sinnene i kok og med god hjelp fra "en Jihadist fra Larvik" avstedkommet debatt av mange slag. Her er det elementer av mangfold og demokrati såvel som "clash of civilisations", globalisering og mye mer. Det er ikke lett å være verdensborger.


Norge - fortsatt en potent småstat?
onsdag 03. mars 2010

Norge - fortsatt en potent småstat?

Det er bare gått et år siden utenriksminister Jonas Gahr Støre la fram stortingsmeldingen "Interesser, ansvar og muligheter" om hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk, men i en verden i rask endring er dette en fortløpende debatt. - Multipolaritet vil trolig kreve mer av mellommaktene enn Norge har å gi, mener Asle Toje og viser bl.a. til Jan Egelands bok "Impotente supermakter - potente småstater" fra 1988. Om dét blir tema i utenriksministerens utenrikspolitisk redegjørelse i Stortinget senere denne måneden gjenstår å se.


Fortsatt bistands-, ikke utviklingsdebatt
fredag 19. februar 2010

Fortsatt bistands-, ikke utviklingsdebatt

- Vi bruker penger på å bekjempe årsakene til fattigdom, ikke bare konsekvensene, skrev miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i et debattinnlegg i Aftenposten tidligere denne måneden. Vinterens utviklingsdebatt har imidlertid fortsatt som en bistandsdebatt, selv om Solheim med sin utviklingsmelding i fjor oppfordret til en bredere utviklingsdebatt om "de store spørsmålene i vår tid".


Tro og tvil i en skjebnetid for jordas klima
torsdag 11. februar 2010

Tro og tvil i en skjebnetid for jordas klima

Kampen om hjerter og hjerner i klimakampen tilspisser seg. Mens lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, er under hardt press etter feil i panelets klimarapport, advarer stadig flere mot å la klimaskeptikerne slippe til. Jordas framtid står på spill, hevdes det, og da bør vi ikke sjanse på at skeptikerne har rett. Denne uka ble slike spørsmål også tatt opp i Stortingets spørretime.


Klimaforhandlinger - i og/eller utenfor FN?
onsdag 10. februar 2010

Klimaforhandlinger - i og/eller utenfor FN?

Hvor og hvordan kan og bør de globale klimaforhandlingene føres etter nederlaget i København? Direktør ved Sør-senteret, Martin Kohr, er klar på at FN-sporet er det riktige, men han mener at fokus bør være på den multilaterale prosessen i de to arbeidsgruppene nedsatt av FN - ikke Københavnavtalen framforhandlet av en begrenset gruppe land.


Flyktninger ut av bistandsbudsjettet?
torsdag 28. januar 2010

Flyktninger ut av bistandsbudsjettet?

Hva er bistand? Spørsmålet har blitt reist med styrke etter at regjeringen de siste årene har lagt fram bistandsbudsjetter der utgifter til mottak av flyktninger i Norge har utgjort en betydelig andel. I svar på spørsmål fra Trine Skei Grande (V) sier nå miljø- og utviklingsminister Erik Solheim at han gjerne tar en debatt om dette.


Strid om skatteparadiser
fredag 22. januar 2010

Strid om skatteparadiser

For noen år tilbake erklærte Regjeringen "krig mot skatteparadiser". I UDs høringsrunde om kapitalfluktutvalgets rapport sist høst fikk imidlertid utvalget det glatte lag fra bl.a. NHO og Finansdepartementet. - En svertekampanje for å diskreditere arbeidet mot skatteparadisene, mener Emilie Ekeberg i Attac.


Norge i verden - mellom verdier og interesser
fredag 15. januar 2010

Norge i verden - mellom verdier og interesser

- Norges selvbilde som miljøforkjemper, fredsnasjon og humanitær stormakt får frynser i kanten av britisk historiker, kan vi lese i ukeavisa Ny Tid i dag. Bakgrunnen er en kritisk rapport skrevet at Mark Curtis på oppdrag fra Forum for utvikling og miljø (ForUM). - Tåler vi den?, spør Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende. Utenriksminister Jonas Gahr Støre ønsker debatt, men finner ikke god dekning for kritikken.


Tiåret fra helvete?
mandag 11. januar 2010

Tiåret fra helvete?

Det første tiåret i det 21. århundre ble innledet av det internasjonale samfunn med FNs tusenårsforsamling, som skulle "stake ut kursen for et nytt årtusen". FNs tusenårsmål kom imidlertid raskt i skyggen av "krig mot terror" og det amerikanske ukemagasinet Time oppsummerer det første tiåret som "tiåret fra helvete". - Det amerikanske imperiet vakler, påpeker imidlertid Sverre Lodgaard, som er en av mange som den siste tiden har reflektert over året og tiåret som gikk.


Sider:  « 1234 »
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 07. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?