Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2012

Sider:  « 12
Blå-blått vs. rødgrønt = gult?
mandag 21. mai 2012

Blå-blått vs. rødgrønt = gult?

Nylig la Kristelig Folkeparti (KrF), som første parti, fram et første programutkast for 2013-2017. Der tar de til orde for en samstemt utviklingspolitikk for å ivareta ALLE menneskerettighetene. For å få til det vil de "bake større kake" og fordele den bedre. Dette vil de kanskje få gjennomslag for enten velgerne stemmer blå-blått eller rødgrønt neste høst, men å gjennomføre det kan være vanskeligere.


Ny giv for samstemtpolitikken i Europa?
mandag 14. mai 2012

Ny giv for samstemtpolitikken i Europa?

CONCORD Danmark lanserte forrige uke forslag til hvordan Danmark kan lede an i EUs arbeid for samstemt politikk for utvikling, mens CONCORD Sverige rettet skarp kritikk mot den svenske regjeringen og mener det trengs en omstart i samstemtpolitikken. En omstart er kanskje også ambisjonen til Belgias utviklingsminister Paul Magnette? Sist uke tok han til orde for at Belgia skal bli en rollemodell på dette feltet.


FN, UNCTAD og Frankrike i en ny verdensorden
tirsdag 08. mai 2012

FN, UNCTAD og Frankrike i en ny verdensorden

- Finanskrisen har tydeliggjort behovet for rettferdig global styring, mener regjeringen, som nå har igangsatt arbeidet med en ny FN-melding. Stridighetene rundt FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) forrige måned illustrerer noen av de utfordringene regjeringens ønske om en FN-ledet verden står overfor når det gjelder styring av verdensøkonomien. Kanskje Frankrikes nye president vil utgjøre en forskjell?


Utviklingspolitikk for globale borgere
torsdag 03. mai 2012

Utviklingspolitikk for globale borgere

Mens norske bistandsorganisasjoner dras mellom pengeinnsamling og folkeopplysning varsler nyutnevnt utviklingsminister Heikki Holmås et særlig engasjement: Ta utviklingspolitikken hjem! Kanskje han bør begynne med å spørre: Hva kreves av globale borgere i dagens verden? I Finland og Nederland har de tenkt mye på dét de siste årene.


Klimameldingen
torsdag 26. april 2012

Klimameldingen

Skulder ved skulder kunne regjeringspartiene i går presentere regjeringens klimamelding. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) bedyrer at regjeringen ikke har tvunnet tommeltotter og i følge SV-leder Audun Lysbakken er klimameldingen "Norges største klimaløft noensinne". - Viktig signal, mener Forum for utvikling og miljø (ForUM), selv om klimamålet om 2/3 utslippskutt hjemme trolig er "i det blå" på mer enn én måte.


Verden i valgkampen 2013
tirsdag 17. april 2012

Verden i valgkampen 2013

Hva vil et regjeringsskifte etter stortingsvalget i 2013 kunne bety for utenriks- og utviklingspolitikken? - Internasjonal politikk angår oss alle og har betydning for landets framtid, mener partisekretær Raymond Johansen (Ap), som vil løfte slike spørsmål fram mot stortingsvalget. Kanskje vil det lykkes når nå også Høyre varsler en mer offensiv linje og nyutevnt utviklingsminister Heikki Holmås vil ta utviklingspolitikken "ut, opp, ned, på alvor og hjem"?


- Oljefondsetikken fungerer ikke
onsdag 11. april 2012

- Oljefondsetikken fungerer ikke

Før påske la regjeringen fram sin årlige melding til Stortinget om forvaltningen av oljefondet, men hvordan står det egentlig til med ambisjonen om etisk forvaltning av fondet? Ikke så bra, ifølge rapporter og innspill fra norske organisasjoner. Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) mener dagens ordning fungerer bra nok, mens Trine Skei Grande (V) mener dagens system ikke fungerer og har fremmet forslag om forbedringer. 


Kunnskap-holdning-handling?
mandag 12. mars 2012

Kunnskap-holdning-handling?

– Global forståelse uten kunnskap om de større sammenhengene er ingen virkelig global forståelse, hevder LNU-leder Gunhild Grande Stærk, som ønsker at ungdom skal være en del av løsningen på dagens globale problemer. Men er kunnskap tilstrekkelig til å endre våre holdninger og handlinger? Det tror ikke Fafo-forsker Gudmund Hernes, som i en ny bok om klima- og holdningsendringer vil ha debatt om hva som endrer våre holdninger.


Den nye verden: Skape ja, men dele?
tirsdag 06. mars 2012

Den nye verden: Skape ja, men dele?

En annen verden er ikke bare mulig, den kommer: Makten og veksten flytter mot Sør og Øst, mens gjeldskrisen og innstrammingspolitikken inntar EU. "Beijing konsensus" bidrar til vekst i det som før var "den tredje verden", men vil de følge Jens Stoltenbergs oppfordring om å "skape OG dele"? - Nei, mener Halle Jørn Hanssen, som frykter konsekvensene i Afrika. Andre frykter konsekvensene i Europa. Tid for felles kamp?


En klimamelding til besvær II
mandag 20. februar 2012

En klimamelding til besvær II

- Ideen om at vi må velge mellom industri og klima er gammeldags tankegods, mente Einar Håndlykken og Svein Richard Brandtzæg i VG sist uke. Like fullt er spørsmålet om klimakutt hjemme eller ute høyst aktuelt både i regjeringspartiene, opposisjonen og LO, som langt fra er samstemte. Samtidig øker norske utslipp, interessen blant ungdommen synker og en klimaskeptiker topper leserstatistikken på Dagsavisens debattsider.


Fornyet engasjement på Rio+20?
torsdag 09. februar 2012

Fornyet engasjement på Rio+20?

- Dagens globale utviklingsmodell er ikke bærekraftig, slås det fast i en ny rapport til FNs generalsekretær i forkant av årets FN-konferanse om miljø og utvikling (Rio+20). Med framvoksende økonomier i vekst og EU i krise er de internasjonale rammevilkårene kanskje ikke de beste for store framskritt, men nå jobbes det med innspill til utkast til sluttdokumentet "Zero Draft". Norge håper på fornyet engasjement for bærekraftig utvikling.


En klimamelding til besvær
tirsdag 24. januar 2012

En klimamelding til besvær

Å bli enige om klimapolitikk er ikke lett, verken ute eller hjemme. Klimaforhandlingene i Durban før jul ble knapt noe gjennombrudd og her hjemme strever både regjeringen og opposisjonen med å bli enige. Og mens den varslede klimameldingen ifjor ble utsatt ennå et år ble 2011 et "annus hurrabilis" for oljenæringen. SV tar nå initiativ til en nasjonal klimadugnad, mens Adresseavisa tror klimameldingen kan gi regjeringskrise allerede i år.


Guantanamo, menneskerettigheter og Norges ansvar
tirsdag 17. januar 2012

Guantanamo, menneskerettigheter og Norges ansvar

- Steng Guantanamo, krevde demonstranter foran Det hvite hus i Washington sist uke. Også her hjemme fremmes kravet om stenging av "skammens fengsel" fra "krigen mot terror", tre år etter at USAs president Barack Obama lovet nettopp det. Vestens troverdighet på menneskerettighetsspørsmål har blitt undergravd og i Dagsavisen sist helg minnet Erling Borgen om Norges ansvar: Norge valgte å se bort.


Utvikling og "koseforskning" om bistand
onsdag 11. januar 2012

Utvikling og "koseforskning" om bistand

Hverken utviklingsforskning eller utviklingspolitikk er enkle disipliner. De er begge fortsatt dominert av Nord, men relasjonen mellom forskere og politikere og praktikere er ofte anstrengt. - Er bistands- og fredsforskning kun pynt? spurte professor Nina Witoszek i Dagsavisen ved inngangen til 2012. Hun fikk raskt svar på tiltale fra både utviklingsminister Erik Solheim og andre. 


10 år med utviklingsrunden i WTO
mandag 09. januar 2012

10 år med utviklingsrunden i WTO

Etter ti års forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO) er 100 utviklingsland skuffet og krever at den såkalte utviklingsrunden må bringes i havn. Det skjedde ikke på det 8. ministermøtet i Geneve i desember og her hjemme har debatten gått om politisk handlingsrom og flytting av makt på flere vis. Aksel Nærstad i Utviklingsfondet mener UD taler med to tunger om proteksjonisme.


Sider:  « 12
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 09. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?