Post: Storgata 11, 0155 Oslo, Norway   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Member organisations

As per 2008, these are the member organisations of the RORG-network:
 1. Afghanistankomiteen i Norge - Norwegian Afghanistan Committee
 2. Arbeidernes opplysningsforbund - Workers Adult Education Association
 3. Atlas-alliansen - The Atlas Alliance
 4. Attac Norge - Attac Norway
 5. CARE Norge - CARE Norway
 6. Caritas Norge - Caritas Norway
 7. Den norske Burmakomité - The Norwegian Burma Committee
 8. Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) - Development Education of Church of Norway
 9. Det norske råd for kurdernes rettigheter (RKR) - The Norwegian Council for the Rights of Kurdish People
 10. Fellesrådet for Afrika - The Norwegian Council for Africa
 11. Fellesutvalget for Palestina - Norwegian Assosiation of
  NGO's for Palestine
 12. FIVAS – Foreningen for internasjonale vannstudier - Association for International Water Studies
 13. Folkehøgskolerådet  - Folk High School Council (committee on international affairs)
 14. Forum for kvinner og utviklingsspørsmål – Forum for woman and development
 15. FORUT – Campaign for development and solidarity
 16. Framtiden i våre hender – The Future in our hands
 17. Frikirkenes Globale Info - The Evangelical Lutheran Free Church of Norway
 18. Global.no (Norwegian North/South Internet Portal)
 19. Hei Verden! - Hello World!
 20. Høyres Studieforbund – Adult Education Association of the Conservative Party
 21. Idégruppen om Nord/Sør – The North/South Coalition
 22. KFUK/KFUM Global - YMCA/YWCA Global
 23. Kristelig Folkepartis Studieforbund – The Adult Education Association of the Christian Democratic Party
 24. Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) – The Latin America Groups in Norway
 25. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner - The Norwegian Youth Council
 26. LO - Landsorganisasjonen i Norge - The Norwegian Confederation of Trade Unions
 27. Miljøagentene - Eca Agents
 28. Namibiaforeningen - Namibia Association Norway
 29. Networkers SouthNorth
 30. Norges Fredslag - The Norwegian Peace Association
 31. Norges Naturvernforbund - Friends of the Earth Norway
 32. Operasjon Dagsverk – Operation a-days-work
 33. Plan Norge - Plan Norway
 34. Regnskogsfondet – The Rainforest Foundation
 35. Senterpartiets Studieforbund – The Adult Education Association of the Center Party
 36. Selskapet for Norges Vel – The Royal Norwegian Society for Development
 37. Slett u-landsgjelda (SLUG) - The Norwegian Coalition for Debt Cancellation
 38. Strømmestiftelsen – The Stromme Foundation
 39. Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) – The International Assistance Fund of Students and Academics
 40. Populus - studieforbundet folkeopplysning – The Study Association for Peoples Education
 41. Utviklingsfondet – The Development Fund
 42. Vennskap Nord/Sør – Friendship North/South

_____

In addition to the above NGOs, Norad have agreements with five more NGOs that have chosen not to be members of the RORG-Network. Furthermore, the World Magazine X, owned by four member organisations, have its own agreement with Norad.


Search:

Advanced Search

Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)
Editor: Arnfinn Nygaard
Last update: 12. January
About this site
This site is supported by fra NoradSite Developed by Noop.