Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Oljefondet:

Mediedebatten

Kronikker, ledere og kommentarer

  • Skitne penger, leder i VG 20.10.02
    For de fleste som ikke steller med milliardinvesteringer til daglig, virker det litt merkelig at det skal være så forferdelig vanskelig å unngå å putte penger i våpenproduksjon, barnearbeid, tobakksfabrikanter, miljøskadelig industri eller selskaper som bryter menneskerettigheter.
  • Dagblad-rot om oljefondets investeringer, Dagbladet 1.10.02
    Kommentar av finansminister Per Kristian Foss
    : Spørsmålet om etiske retningslinjer for plassering av Statens petroleumsfond er viktig og krever en presis og seriøs behandling. Derfor er det synd at Dagbladets journalist Thomas Ergo roter det slik til som han gjør i Dagbladet 19. september.
  • Penger lukter, leder i Dagbladet 20.9.02
    NorWatch og Dagbladet avslørte før sommeren at Oljefondets portefølje inneholder investeringer som mildest talt må kalles uetiske. Det dreier seg blant annet om konserner som produserer klasebomber og landminer. Som vi skrev i går, konkluderer Finansdepartementets eksperter nå med at investeringene ikke bryter med folkeretten.
  • U-hjelp og oljepenger, Dagsavisen 12.9.02
    Kommentar av Arne Jon Isaksen: Bør vi ikke i større grad se Petroleumsfondet som tilhørende jordens mennesker bredere definert? Og bør vi ikke se den formuen som dette fondet utgjør, i lys av framtidige generasjoners behov og ønsker? Mer penger til u-landene, fra Statens petroleumsfond, fortoner seg som en god og riktig tanke.
  • Etikk og blodpenger - og en viktig seier, Dagbladet 19.6.02
    Kommentar av Øystein Djupedal
    : SV har vært opptatt av behovet for etiske retningslinjer for oljefondet. Nå krones dette arbeidet med en viktig seier: Stortingsflertallet ved SV, Ap og FrP går nå inn for at det nedsettes et utvalg som skal fremme forslag om etiske retningslinjer for oljefondet, og avgi innstilling i 2004.
  • Oljefondet - mer eller mindre etikk takk?, Morgenbladet 24.5.02
    Kommentar av Erling Fossen:
    Den globale kapitalismen er grimmere enn noen nordmann kan forestille seg, men det er meningsløst å snakke om etiske investeringer som et mottrekk mot den.
  • Oljefond og dobbeltmoral, leder i Dagbladet 10.5.02
    Det er lett å forestille seg hvordan aksjekursene stiger i selskaper som utnytter arbeidskraft og underleverandører på det groveste i strid med FN-konvensjoner og ellers produserer svært helseskadelige produkter. Men er det slik vi vil sikre vår rikdom i Norge?
  • Oljefondet, leder i Dagbladet 7.5.02
    Per-Kristian Foss hevder at det er umulig å innføre etiske retningslinjer for fondet. Men Sjunde AP-fonden i Sverige har klart det. Også Porsgrunn kommune unngår uetiske investeringer med sitt fond. Oljefondet er et av Europas største. Mange vil ta hånd om det. Derfor klarer nok fondsforvalterne å gjøre akkurat det regjeringen ber dem om. Det hele er et politisk, ikke et praktisk, spørsmål.
  • Blodpenger, leder i Dagbladet 13.4.02
    Mens norske mineryddere risikerer livet for å uskadeliggjøre klasebombene som ligger igjen i Afghanistan, har Norge investert penger fra oljefondet i aksjer i et selskap som produserer en viktig komponent til de samme bombene.
  • Ole Brumm og Oljefondet, Dagsavisen 13.2.02
    Kommentar av Liv Tørres
    : Når Ole Brumm måtte velge mellom honning og melk svarte han bare «Ja takk, begge deler». Når vi i Norge velger om vi både vil være snille og tjene penger på det, sier vi nei takk! Etikk og butikk kan ikke blandes mener Finansdepartementet. Skjønn det den som kan!
  • Etikk eller butikk Bondevik, Aftenposten 23.11.01
    Debatt av Morten Eriksen og Arild Hermstad
    : Norges forvalting av petroleumsformuen reiser spørsmål om Norges internasjonale troverdighet. Spørsmålet reises nå fra stadig flere om vår vilje til å prioritere mer enn økonomisk avkastning i forvaltningen. En ny forvaltning av oljeformuen som legger til grunn både sosiale, miljømessige og økonomiske kriterier bør være et av de tiltak Norge gjennomfører i forbindelse med de FN-konferansene neste år.
  • Etikk og investering - et norsk paradoks, Aftenposten 18.11.01
    Kronikk av Carlos Joly
    : Noe er i ferd med å forandre seg der ute. I augustutgaven av The Economist var menneskerettigheter førstesideoppslag og hovedtema. Når et økonomisk tidsskrift av internasjonalt format mener at menneskerettigheter må flyttes høyere opp på verdens politiske og økonomiske dagsorden, er det ikke bare Redd Barna som argumenterer.
  • Dagbladets SV-bomber, leder i VG 16.11.01
    SV har gitt seg den gravende journalistikken i vold, men bommet med minst ti år og lurte både Dagbladet og KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland langt ut på glattisen.
  • Klasebombesurr, leder i Aftenposten 15.11.01
    Mens afghanere og store deler av verden i går gledet seg over at Taliban-regimets grep glipper, var det politiske Norge opptatt av en debatt om klasebomber og oljefond - anført av Valgerd Svarstad Haugland.
  • Tullpreik, Foss!, leder i Klassekampen 15.11.01
    Vi håper Svarstad Haugland får med seg statsminister Kjell Magne Bondevik og resten av regjeringa på å overkjøre finansminister Per Kristian Foss i denne saken. Foss har prestert noe av det verste legalistiske tullpreik vi har sett på lenge når han går mot å trekke ut oljepengene fra Honeywell umiddelbart.
  • Bistand og oljepris, Dagsavisen 23.6.01
    Debatt av Bjørn Lindgren:
    Vår voksende rikdom skyldes særlig høy oljepris. Det rammer u-landene ekstra hardt som netto importører av olje. Det er politisk og moralsk uakseptabelt at vår bistand ligger stadig lengre etter målet om 1 prosent av nasjonalinntekten, når en vesentlig årsak til vår rikdom samtidig gir økt fattigdom i u-land.
  • Etikk og butikk, Dagens Næringsliv 13.6.01
    Kommentar av Sofie Mathiassen:
    I fredsarbeid, utviklingsarbeid og miljøarbeid er det ingen mangel på etisk sinnelag hos norske politikere. Hvorfor sier det da plutselig stopp når det kommer til pengene i oljefondet?
  • Olje eller fred i Sudan?, Aftenposten 28.5.01
    Kronikk av Stein Erik Horjen:
    Sudans utenriksminister, Mustafa Osman Ismail, kommer i disse dager til Oslo. Samtidig lanserer Europas frivillige organisasjoner en kampanje mot utenlandsk oljevirksomhet i Sudan. Oljefondet har investert ca. 20 millioner kroner.
  • Norge taler med to tunger, Dagsavisen 21.4.01
    Debatt av Kristin Halvorsen, SV:
    Hvorfor har SV stått så aleine om å mene at vi ikke kan føre en offisiell norsk utenrikspolitikk på enkelte prinsipper på den ene siden, mens vi på den andre siden investerer oljefondets midler ukritisk, i virksomheter som bryter med de samme prinsippene?
  • Olje og globaletikk, Bistandsaktuelt 2/01
    Av Arnfinn Nygaard:
    Norge har det siste året tjent godt på høye oljepriser, som har rammet de fattige landene hardt. Vi har lenge visst at pengene – gjennom oljefondet – har blitt investert i en god del tvilsomme bedrifter. Nå også i produksjon av landminer
  • Hva var vitsen?, Dagsavisen 29.3.01
    Kommentar av Kyrre Nakkim:
    Etter å ha lest rapporten sitter jeg tilbake med en følelse av å ha studert en lang liste av politisk korrekte meninger, der bare et fåtall av standpunktene er egnet til å provosere. De mest radikale forslagene, som for eksempel å investere oljekronene i u-land, føyer seg godt inn i en trend av gode hensikter så typisk for politiske idealister.
  • Blodpenger, leder i VG 27.3.01
    Av Olav Versto
    : Forvaltningen av oljeformuen vil bli et hett tema foran høstens valg. Mens både politikere og velgere lenge har vært mest opptatt av hvordan vi skal bruke oljemilliardene, har SV igjen reist et høyst betimelig spørsmål om hvordan vi investerer dem.
  • Lovene strekker ikke til, leder i Dagens Næringsliv 20.3.01
    Det vil si at det private forsikringsselskapet klarer det Norges Banks forvaltere av oljefondet ikke klarer.
  • Oljefond uten moral, Ny Tid 17.3.01
    "Motkrefter" av Dag Seiersted
    : Det norske oljefondet plasserer penger i gruvekonsernet Rio Tinto som amerikanske pensjonsfond reagerer kraftig på. I tillegg plasseres norske oljepenger i selskap som lager landminer, ammunisjon med utarma uran og tobakk.
  • Oljet grådighetskultur, Dagens Næringsliv 17.2.01
    Kronikk av Arnfinn Nygaard:
    Det finnes trolig ikke noe annet tilfelle der det er større konflikt mellom våre egeninteresser og globale fellesinteresser, herunder hensynet til miljø så vel som de fattige landene, enn i forvaltningen av oljeformuen.
  • Dansen rundt Schjøtt-Pedersen, Dagens Næringsliv 6.2.01
    "På innsiden" av Sofie Mathiassen: Dansen rundt finansministerens pengesekk er ikke bare usedvanlig lite vakker - den kan også bli svært dyr. Kanskje det lureste er å gi pengene til verdens fattige.
  • Olje og fattigdom, Dagens Næringsliv 3.2.01
    Kronikk av professor Kalle Moene
    : Oljen i Nordsjøen var en test på vår rettferdighetssans - som vi ikke besto. Men det er ikke for sent å snu.
  • Menneskerettigheter og profitt, Dagbladet 13.2.99
    Kronikk av Øystein Djupedal: Når regjeringen ikke klarer å finne retningslinjer for menneskerettigheter, er det vanskelig å tro annet enn at det mer skyldes mangel på vilje enn mangel på muligheter..
  • Hvor er retningslinjene?, kronikk i Dagbladet 11.12.98, av Desmond McNeill og Audun Ruud, hhv. leder og forsker Senter for Utvikling og Miljø.
    For nøyaktig et år siden varslet regjeringen Bondevik nye retningslinjer for oljefondet som skulle ha sterkere fokus på miljø og menneskerettigheter. Til tross for gjentakende fokusering spesielt på menneskerettigheter, har regjeringen fortsatt ikke foreslått slike retningslinjer.
  • Oljefondet, etikk og politisk unnfallenhet, Aftenposten 6.1.98
    Kronikk: Etiske verdier er satt på den politiske dagsordenen. Samtidig unnlater Regjeringen å ta i bruk det sterkeste virkemiddel Norge har til å vise eget verdivalg og påvirke forholdene ute i verden - forvaltningen av oljeformuen, skriver dagens kronikkforfattere. Desmond McNeill er leder ved Senteret for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo. Morten Bøås og Audun Ruud er stipendiater samme sted.
  • Oljefondet - profitt og sosialt ansvar, Kronikk i Aftenposten 20.6.97 av Carlos Joly og Tore Lindholm.
    Når 200 milliarder oljefond-kroner skal investeres i utenlandske aksjer, bør staten sikre seg gode avkastninger ved å opptre som sosialt ansvarlig aktør på det globale aksjemarkedet, skriver miljødirektør Carlos Joly i Storebrand og førsteamanuensis Tore Lindholm ved Institutt for Menneskerettigheter. Begge gir utrykk for synspunkter de har som privatpersoner.

 Nyhetsartikler

  • Valgerd slo retrett om klasebomber, Aftenposten 15.11.01
    Statsråd Valgerd Svarstad Haugland måtte bite i seg sitt uforbeholdne løfte om at regjeringen skal trekke ut oljefondets investering i et amerikansk selskap som produserer klasebomber.
  • Oljefondet ut av klasebombe-selskap, Dagbladet 15.11.01
    Regjeringen vil trekke ut oljefondets investering i et amerikansk selskap som produserer klasebomber.
  • Honeywell: Vi er uskyldige, Dagbladet 15.11.01
    Det amerikanske storselskapet Honeywell benekter ethvert eierskap i selskapet som produserer klasebomber.
  • SV legger seg flat etter klase-kvase, VG (NTB) 15.11.01
    SV gikk høyt ut med påstand om at oljefondet investerer i et selskap som produserer klasebomber, men buklandet på kulen. Påstanden var gal.
  • Norge tjener penger på klasebomber, Dagbladet 14.11.01
    Oljefondet har investert 146 millioner kroner i selskapet som produserer de omstridte klasebombene som amerikanerne nå slipper over Afghanistan.
  • LO: Regjeringen mangler etikk, Dagsavisen 13.6.01
    LO retter flengende kritikk mot regjeringens «nei» til etiske retningslinjer for oljefondet. I dag blir norske penger blant annet brukt til å støtte slavearbeid i Burma.
  • Valla refser regjeringen, Dagsavisen 13.6.01
    Under gårsdagens konferanse «Etikk og butikk - etiske kriterier for handel og investeringer» i regi av LO og Kirkens Nødhjelp, kritiserte LO-leder Gerd-Liv Valla AP-regjeringens «nei» til å vedta etiske retningslinjer for oljefondets investeringer.
  • - Skinnhellig debatt om etikk, Aftenposten 13.6.01
    Folketrygdfondets sjef, Tore Lindholt, synes debatten om etikk i forvaltningen av pensjonspenger er mer skinnhellig enn etisk.
  • Oljepris er tvangstrøye, Stavanger Aftenblad 16.5.01
    Mens Statoil-resultatet går til himmels på oljeprisen, bærer det motsatt vei for landene som må kjøpe olje. Nå vil bistandsministeren hjelpe de fattigste landene til å fri seg fra denne tvangstrøya.
  • Vil øremerke oljepenger til u-hjelp, NRK Nyheter 8.5.01
    Kristelig Folkeparti vil øremerke deler av oljefondet til utviklingshjelp, og kritiserer nå regjeringen for ikke å ha fulgt opp planene om dette. Bistandsminister Ann Kristin Sydnes sier at forslaget må diskuteres grundig.
  • Regjeringen vurderer forskriftene for oljefondet, Dagens Næringsliv 5.5.01
    Regjeringen vurderer tiltak som gjør det mulig for oljefondet å trekke seg ut av enkeltselskaper, varsler finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, i følge NTB.
  • Norge sponser fagforeningsknusere, TV2-nyhetene 30.4.01
    Oljefondet setter penger i bedrifter som motarbeider lokale fagforeninger. LO er kraftig provosert, og slutter seg til kravet om etiske regler for fondet.
  • Full enighet i verdidebatten, Dagsavisen 29.3.01
    Verdikommisjonen har i sluttrapporten forsøkt å være så konkret som mulig, ved å legge fram 11 forslag til handling som omfatter alt fra bruk av petroleumsfondet til investeringer i u-land til trafikkdød og verdivalg i skolen.
  • Forutsigbar rapport om verdienes verdi, leder i Aftenposten 29.3.01
    Statsministeren gjør klokt i ikke å følge opp verdikommisjonens sluttrapport med en stortingsmelding som forplikter Regjeringen og i neste omgang inviterer Stortinget til å ta stilling til forslag som omfatter en rekke saksområder, fra bruk av oljefondet i den tredje verden til gratis skolefritidsordning.
  • Nekter å røre oljefondet, Bergens Tidende 29.3.01
    Ap-ledelsen nekter å øremerke store deler av oljefondet til investeringer i u-landene, slik verdikommisjonen ønsker.
  • Grådig og avkristnet, Dagbladet 28.3.01
    Verdikommisjonen slår fast at Norge både har en privat og en statlig grådighetskultur. Ifølge sosiologiprofessor Stein Ringen i Oxford, som er medlem av kommisjonens styringsgruppe, er det ikke bar enæringslivet som er preget av grådighet, men i aller høyeste grad den norske stat. - Norge har et stort petroleumsfond, som bare kan brukes til å investere i de rikeste selskapene i de rikeste landene. - Vi foreslår at reglene endres slik at fondet kan brukes til forretningmessige investeringer i fattige land med stort behov for kapital, sier Ringen.
  • - Bruk penger i fattige land, NRK Dagsnytt 28.3.01
    Bistadsminister Anne Kristin Sydnes er glad for en debatt om hvor mye av vår velstand vi bør dele med de fattigste i verden. Samtidig tviler hun på at Verdikommisjonens forslag er en smart måte å bruke oljefondets penger på:
  • – Senket terskelen for verdidebatt, Vårt Land 28.3.01
    Statsminister Jens Stoltenberg mener Verdikommisjonen har senket terskelen for verdidebatt i Norge. Ifølge NRK foreslår kommisjonen å investere en betydelig del av oljepengene i fattige land
  • Plasserer oljekroner hos de fattige, Aftenposten 28.3.01
    10 prosent av petroleumsfondet bør investeres i forretningsmessige virksomheter i fattige land, fremholder Verdikommisjonen i sin avskjedshilsen.
  • SV krever etiske retningslinjer for oljefondet, Aftenposten 25.3.01
    SV-leder Kristin Halvorsen støtter fullt og helt kritikken fra fredsprisvinner Jody Williams mot bruken av det norske oljefondet. Halvorsen krever atregjeringen umiddelbart trekker ut investeringene i en fabrikk som produserer landminer.
  • Tobakk mot dårlig samvittighet?, Aftenposten 24.3.01
    Etterspørselen etter god samvittighet vokser i takt med vår egen rikdom. Men er Norge en troverdig aktivist i det godes tjeneste?
  • Fredsprisvinner kritiserer Norge, Dagbladet 24.3.01
    Tidligere fredsprisvinner Jody Williams kritiserer Norge for å investere penger i selskap som produserer landminer.
  • Basketak om oljepenger til landminer, Aftenposten 22.3.01
    Statsministeren vil ikke stanse oljefondets investering i en bedrift som produserer landminer. SV er rasende og kaller Stoltenberg umoralsk og ryggesløs.
  • Stoltenberg provoserte SV og Sp, Aftenposten 22.3.01
    SV og sentrumspartiene ble kraftig provosert over statsministerens opptreden i Stortingets spørretime onsdag.
  • Storebrand vasker seg, Aftenposten 19.3.01
    Ledelsen i Petroleumsfondet mener det ikke er praktisk mulig å ta spesielle etiske hensyn, slik Storebrand nå gjør.
  • Gi oss litt etikk, takk!, Dagbladet 10.3.
    Så langt har matematikk vært viktigere enn etikk i forvaltningen av oljepengene. Nå lover Karl Eirik Schjøtt-Pedersen bedring.
  • Vil ha oljefondet inn i u-landene, Aftenposten 5.2.01
    En rekke frivillige organisasjoner vil øremerke en del av oljefondet til investeringer i uland. Nå har de sendt brev til bistandsminister Anne Kristin Sydnes om saken.
  • Genistrek ga 28 milliarder, Dagbladet 30.5.00
    Norske politikere skjøt gullfuglen da de bestemte seg for å plassere oljeformuen i aksjer på verdens børser. Sjakktrekket har så langt sikret Norge en ekstragevinst på 28 milliarder kroner!
  • Pynter seg for oljefondet, Aftenposten 3.10.99
    I løpet av dager vil Storebrand lansere et miljøfond for folk flest. Samme fond skal brukes som en spydspiss når selskapet satser utenlands. (Storebrand Environmental Value Fund - Storebrand Miljøfond)
  • Oljepenger investeres i genmanipulering, Dagbladet 31.8.99
    Statens Petroleumsfond har brukt store summer på å kjøpe aksjer i selskaper som utvikler genmanipulerte produkter.
  • Du eier en bit av Microsoft!, Dagbladet 18.9.99
    Du har 40000 kroner i skjult formue! Gjennom oljefondet eier hver eneste nordmann deler av gigantselskaper som Microsoft, Nokia, Coca-Cola og Toyota.
  • Voksende oljefond uten kontroll, Klassekampen 30.5.00
    NorWatch-medarbeider Tarjei Leer-Salvesen karakteriserer det som hårreisende at man lenge har hatt en debatt om retningslinjer for bruk av oljefondet uten at det har ført til noen reell bedring. I revidert nasjonalbudsjett ligger det inne et såkalt miljøfond som ifølge regjeringa skal sikre en fornuftig miljøprofil på bruken av formuen.
  • SV: - Konturløst dokument, Dagbladet 10.5.99
    SV finner det positivt at det skal opprettes et miljøfond, men synes en milliard er stusselig. Storebrand har jo større miljøfond enn dette, sier Djupedal.
  • Oljefondet får ikke investere i tobakk, Aftenposten10.5.99
    Regjeringen vil ikke lenger at oljefondet skal investere i tobakksindustrien. Forslaget ligger i revidert nasjonalbudsjett. Det er etter det Dagens Næringsliv vet et hovedpunkt i forslaget til etiske retningslinjer for oljefondet som legges frem i revidert nasjonalbudsjett mandag.
  • Oljefondet brukes til spill, tobakk og alkohol, Dagbladet 5.5.99
    Petroleumsfondet eier aksjer for mer enn én milliard kroner i bedrifter som driver med alkohol, spill og tobakk, viser en oversikt laget av Finansavisen.
  • – Oljefondet kan gi både profitt og utvikling, Vårt Land 27.4.99
    – Oljefondet kan brukes til å skape utvikling i den tredje verden, og gi maksimal avkastning samtidig. Det hevder sosialøkonom Henrik Wiig ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), der han forsker på globalisering, utviklingsøkonomi, internasjonal handel og investeringer.
  • Offentlig høring om oljeformuen, Aftenposten 8.1.99
    Skal oljeformuen investeres for å gi størst mulig av-kastning, eller for å hjelpe fattige i verden? Verdi-kommisjonen vil arrangere høring.
  • Etiske regler for oljefondet stadig under arbeid, Aftenposten 29.12.98
    Regjeringen ønsker størst mulig avkastning når oljepengene skal investeres. Løftet om etiske retningslinjer er fortsatt uinnfridd. - Det å se at folk som en gang ønsket å gjøre noe i politikken, nå bare gir opp sak etter sak - det er både trist og pinlig. Slik reagerer en oppgitt SV-leder Kristin Halvorsen på brevet fra statsministeren til (Verdi)kommisjonen.
  • Ikke etiske retningslinjer, Dagbladet 20.5.98
    Regjeringen gir opp forsøket på å lage etiske retningslinjer for oljefondet. Norske oljemilliarder risikerer å havne i selskaper som benytter seg av barnearbeid og bryter menneskerettighetene.
  • Fastholder etiske retningslinjer for Oljefondet, Aftenposten 24.11.97
    Sentrumspartiene holder fast på at menneskerettigheter og miljø skal legges til grunn i forvaltningen av Oljefondet.
  • Strengere regler for u-lands investeringer, Aftenposten 19.9.97
  • Økonomi: Oljefondet tungt inn i aksjer, Aftenposten 13.5.97

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 06. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.