Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

FNs tusenårsmål

Tusenårsmålene (eller millenniumsmålene) er den betegnelsen som oftest brukes om de utviklingsmålene som det internasjonale samfunnet - gjennom FN - forpliktet seg på ved inngangen til det 3. årtusen. På disse sidene finner mer informasjon om tusenårsmålene, bakgrunnen for dem. debatten om og arbeidet med dem.

Mandag 29. august 2005

Søk:

Avansert søk

Aktuelt

FN-toppmøte 2005
- om oppfølging av FNs tusenårserklæring

FNs generalforsamling i september 2005 vil omfatte et toppmøte som som skal gjennomgå arbeidet med oppfølging av FNs tusenårserklæring - og stake ut veien videre i arbeidet med tusenårsmålene fram mot 2015. På denne nettsiden vil du finne bakgrunnsinformasjon, oppdatert informasjon og debattstoff i prosessen fram mot og etter toppmøtet.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 20. april
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?