Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Oljefondet og etikk

Etter at det ble oppdaget olje på norsk kontinentalsokkel og norsk oljeproduksjon startet i 1971 har oljen gitt Norge ufattelige inntekter.

Det har imidlertid ikke vært en selvfølge at Norge skulle få inntektene fra olje- og gassproduksjon på kontinentalsokkelen, se f.eks. Johan Galtung: 25 teser om utvikling og bistand: Tese nr. 8: De viktigste bærere av hensynsløshet synes å være protestanter, menn og økonomer, spesielt kombinert:

I 1974 var jeg observatør i den norske delegasjonen til Havrettskonferansen i Caracas, Venezuela. En dag ble jeg invitert til et møte av sekretærene. De hadde skrevet det hele; nesten alt var tenkt av menn og skrevet av kvinner. Et hovedproblem var mineralene på og under havbunnen. Mennene diskuterte utvinning og rett, kvinnene hvem som skulle nyte godt av det. Svaret gikk i retning av kvinner og barn som lider nød i Den tredje verden, i Sør-Amerika, Afrika og Sør-Asia. Medfølelse med de i nød.

Det var ikke minst takket være innsatsen til Jens Evensen ( se Jens Evensen: Makten, myten og mennesket - En uautorisert biografi av Berit Ruud Retzer) at Norge ble sikret rettigheter til oljeutvinning på kontinentalsokkelen.

INNHOLD:

 1. Innledning
 2. Hvorfor har Norge et oljefond?
 3. Hvor stort er oljefondet?
 4. Oljen i et nord/sør-perspektiv
 5. Olje og miljø
 6. Hvordan forvaltes oljefondet?
 7. Uttrekningsmekanismen
 8. Oljefondets investeringer i "verstingselskaper"
 9. Miljøfondet
 10. Oljefondet og norsk bistand
 11. Forslag om utviklingsfond
 12. Forslag om et solidaritetsfond

Debatten om etiske retningslinjer for oljefondet

På disse nettsidene vil du finne informasjon om slike problemstillinger, med vekt på olje - og forvaltningen av oljefondet - i et nord/sør-perspektiv.
RORG Nyhetsmelding
Fjern meg fra lista Mer info
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Lenker til offisiell informasjon om oljefondet og norsk oljeproduksjon

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?