Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Nicolai Tangen - rett mann i Oljefondet?

- Norge tar kampen mot skatteflukt, slo utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (Kr) fast i fjor sommer. Vil Oljefondets nye sjef, finansmannen Nicolai Tangen, gjøre det samme? Sigrid Klæboe Jacobsen og Ingrid Hjertaker i Tax Justice Network Norge konkluderte nylig slik: Nicolai Tangens plasseringer i skatteparadis og hans uttalelser gir ham lav troverdighet som leder for Oljefondet. Etter at VG sist uke avdekket at "Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse" har stadig flere kastet seg inn i debatten om både ansettelsen og Tangens egnethet.

Onsdag 22. april 2020
Linker oppdatert: Onsdag 09. juni 2021

Siden 2008 har Yngve Slyngstad vært sjef for verdens største statlige investeringsfond, Oljefondet. Under påtrykk fra sivilsamfunnet og engasjerte politikere, journalister og akademikere har det i denne perioden blitt tatt viktige grep for å gjøre forvaltningen av fondet mer etisk og ansvarlig. Sist høst, da verdien av fondet passerte 10.000 milliarder kroner, varslet Slyngstad sin oppsigelse. I slutten av mars, mens det politiske Norge og verden forøvrig hadde all sin oppmerksomhet mot den voksende koronapandemien, fikk vi vite hvem som skulle overta den viktige jobben. 

- Hovedstyret er trygg på at vi med Nicolai Tangen har vi fått den beste kandidaten til å lede Statens pensjonsfond utland, skrev Norges Bank i en kunngjøring 26. mars og presenterte ham slik:

"Tangen er CEO i AKO Capital, som han stiftet i 2005. Selskapet har i dag rundt 70 ansatte og forvalter pengene til universiteter, veldedige stiftelser og familieselskaper. AKO Capital er basert i London, der Tangen har vært bosatt de siste 28 årene."

Siden har det kommet fram opplysninger om Tangen og ansettelsen som gjør at mange har reist spørsmål ved om vi kan ha den nødvendige tillit til ham som sjef for Oljefondet.

- Derfor stormer det rundt den nye oljefondssjefen, skrev NRKs økonomikommentator Cecilie Langum BeckerNRK ytring på mandag og oppsummerte i debatten slik:

"Ansettelsen av den London-baserte hedgefondforvalteren Nicolai Tangen (54) som ny sjef for Oljefondet, har, siden den ble kjent for noen uker siden, skapt store overskrifter. Både Tangens personlige formue, og at han har hatt egne penger i og forvaltet fond registrert i skatteparadiset Caymanøyene, har vært gjenstand for debatt i den norske offentligheten."

Saken er viktig fordi Oljefondet er viktig. Oljefondet forvaltes i følge egne nettsider "for deg og fremtidige generasjoner", men fondet er også av betydning for verden utenfor. I en debatt på Stortinget for et par år siden kommenterte lederen i utenriks- og forsvarkomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), fondet slik:

"Ørsmå justeringer i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland har sannsynligvis mye større konsekvenser for verdens videre utvikling enn veldig mye av norsk offisiell utviklings- og utenrikspolitikk."

Er det greit å ansette en ny sjef for Oljefondet med formue i skatteparadis?

Samme dag som ansettelsen av Tangen ble kunngjort kunne Dagens Næringsliv (DN) fortelle at Ako-fondene er registrert på Caymanøyene, som innebar at "den nye sjefen for Oljefondet har plassert formuen i fond i skatteparadis".

– For oss som studerer dette, er det vanskelig å forstå hvorfor man skal bruke steder som Caymanøyene, sa professor ved senter for etikk og økonomi ved Norges Handelshøyskole, Tina Søreide, til DN og forklarte det slik:

"Aggressiv skatteplanlegging og skatteunndragelse er betydelige samfunnsproblem. I praksis kan det være et krevende tema i fondsforvaltning fordi man må ha en tydelig strategi i forhold til gråsoner og innsikt i strukturen til de selskapene man investerer i. Derfor blir det interessant å se hvordan han håndterer problemstillingen, og hvilket ambisjonsnivå han velger å legge seg på." 

Uken etter avdekket DN at Tangen også hadde verdier for 1,3 milliarder kroner i en trust på Jersey og selskap på De britiske jomfruøyene. Professorene Guttorm Schjelderup og Jarle Møen ved Norges handelshøgskole (NHH) kommenterer saken slik i en e-post til DN:

"I utgangspunktet er signaleffekten av at Tangen har plassert sin private formue i skatteparadiser og bruker truster for å spare skatt uheldig. På den annen side er det verdifullt at lederen for Oljefondet forstår også denne siden av internasjonal finans. Vi kan bare håpe at han bruker kompetansen slik at Oljefondets fremtidige investeringer støtter opp under OECDs arbeid på området aggressiv skatteplanlegging og skatteparadiser."

Man kan også tenke seg at Tangens kompetanse kan komme godt med når han som sjef for Oljefondet skal påse at selskapene fondet er investert i handler i tråd med Oljefondets forventningsdokuent om skatt og åpenhet, som ble ferdig i 2017. Likevel, ikke alle har vært like velvillige i sin vurdering av Tangen som de to professorene ved NHH.

- Nicolai Tangens plasseringer i skatteparadis og hans uttalelser gir ham lav troverdighet som leder for Oljefondet, skrev Sigrid Klæboe Jacobsen og Ingrid Hjertaker i Tax Justice Network (TJN) Norge i en kommentar i DN og avsluttet slik:

"Koronakrisen ser ut til å bli en verre økonomisk krise enn depresjonen på 1930-tallet. Det er viktigere enn noen gang å stenge mulighetene for å flytte verdier til og via skatteparadis. Da kan vi ikke ha en leder av Oljefondet som tar med seg hedgefond-bransjens og trust-regimets aksept for aggressiv skatteplanlegging inn i jobben som forvalter av Oljefondet."

Denne uken kommenterte gravejournalist og dokumentarist Erling Borgen saken slik i en kommentar i Nettavisen:

"Jeg påstår overhodet ikke at Nicolai Tangen har gjort noe som helst galt. Han sier nå han skal trekke seg ut av sine skatteparadis-selskaper. Ved siden av Grand Cayman har han operert i skatteparadisene Jersey og Virgin Island. Men det er jo fascinerende at den påtroppende oljefond-sjefen har bygget opp sin milliardformue ved bruk av såkalte skatteparadis-selskaper. For to måneder siden bestemte EU at Grand Cayman skulle settes på en svarteliste over skatteparadis-land."

Saken var imidlertid i ferd med å forsvinne ut av offentlighetens søkelys da VG sist helg la fram ny informasjon om Tangen, som bidro til ytterligere debatt om hans egnethet som sjef for Oljefondet, såvel som om selve ansettelsen.

- Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse

- Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse, kunne VG fortelle i helga og utdypet det slik:

"Få måneder før milliardær Nicolai Tangen (53) ble ansatt som sjef for det norske oljefondet, brukte han millioner av kroner på en spektakulær tur til USA. Den norske regjeringsadvokaten og daværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad var blant deltagerne."

- Dette tar seg virkelig ikke ut! mente forfatter Anne Holt, som kommenterte saken slik:

"Jeg godtar blankt at Tangen er den beste oljefondsjefen vi kunne få. For mange blir likevel en slik sammenblanding av vennskap og posisjon – rørt ytterligere sammen med en tur så luksuriøs at den tar kaka selv for de mest blaserte, og som til overmål fant sted på et tidspunkt som må være et funn for ikke bare de aller mest mistenksomme – nok et bevis på elitens kameraderi. I et stadig mer polarisert samfunn blir det enda en gang dem mot oss, de rike og bestemmende mot røkla."

Christina Pletten kommenterte saken slik i Aftenposten i går: 

"Motivet er til syvende og sist sekundært. Og her ligger kjernen i problemet Tangen og Slyngstad har viklet seg inn i. En av de viktigste årsakene til at man har strenge regler for gaver og fordeler, er nettopp for å unngå å havne i slike situasjoner. I etterkant kan det se ut som interessekonflikter eller korrupsjon, selv om det ikke er det. Det ser også ut som dårlig dømmekraft og rolleforståelse. Det bidrar til å svekke den tilliten den nye oljefondssjefen vil være avhengig av, når han skal forvalte våre største og viktigste verdier."

lederplass i dag forklarer Bjørgulv Braanen i Klassekampen sprengkraften i saken slik:

"Sakens sprengkraft ligger ikke først og fremst i hedgefond-forvalterens sinnssyke rikdom, men i det faktum at toppledere i offentlig forvaltning lar seg bespise og oppvarte på hans regning uten at noen av dem stiller spørsmål om hvorfor de er invitert, og om deres deltakelse er i overensstemmelse med paragraf 20 i tjenestemanns­loven. Der heter det: «Ingen embets- eller tjenestemann må for seg eller andre motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren er ment, å påvirke hans tjenstlige handlinger»." 

Både Tangen selv og flere av deltakerne på seminar slapp til i Dagsnytt 18 på NRK P2 på mandag. Blant disse var Tangens nære venn, Henrik Syse, forsker ved Institutt for fredsforskning og tidligere etisk rådgiver for Oljefondet. Til avisa Vårt Land sa han at han "synes problemstillingen er konstruert" og utdypet det slik:

"Jeg arbeider mye med samfunnsansvar og etikk. Mine varsellamper går på veldig tidlig. Jeg er ikke med på ting som kan skape tvil. Her ble jeg invitert på et seminar rundt et år i forveien, og det hadde selvsagt ingen ting med den senere ansettelsen å gjøre. Jeg kjenner faktisk få som er så rettlinjede og skikkelige i alt sitt forretningsmessige virke som Nicolai. Jeg har ikke noe negativt overhodet å si om ham hva gjelder etikk og transparens."

DN kunne i går fortelle at Syse sitter i styret for flere av Nicolai Tangens selskaper registrert i skatteparadiset Caymanøyene og Syse kommenterte det slik:

"Dette har ikke noe med skatteparadis-delen å gjøre, men fondet er etablert der fordi store stiftelser og institusjoner som har pengene sine i Tangens fond, foretrekker den type registrering. Det er ingen som unndrar seg skatt eller forsøker å holde noe skjult. Vi mener derfor dette er fullt ut etisk forsvarlig, og så er det samtidig noe vi hele tiden diskuterer i styret for å sikre oss at vi følger de beste etiske og juridiske standarder. Et stort antall fond er registrert slik, selvsagt uten at dette anses av britiske eller andre finansmyndigheter som skatteunndragelse."

Denne uken har imidlertid mange av deltakerne på Tangens seminar gått i seg selv i "etterklokskapens lys", herunder arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

SVs Kari Elisabeth Kaski mener i følge E24 at Røe Isaksen (H) har "laget seg en USA-tur for å delta på seminaret" og Røe Isaken erkjenner i ettertid at

"Jeg har gjort noen vurderinger som var dårlige eller mangelfulle."

- Seminardeltakelsen har gjort ubotelig skade på Torbjørn Røe Isaksens troverdighet, mener Arne Strand i en kommentar i Dagsavisen i dag. Og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som er en gammel venn av Tangen, fortalte i går til DN at han nå vil rapportere luksusseminaret han deltok på til Skatteetaten. 

- Ansettelsen av Tangen bør granskes, sa professor ved de juridiske fakultetene ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen, Jon Petter Rui, til VG i går. Tangen selv stilte seg positiv til dette, som overfor TV2 har sagt at han ikke har planer om å trekke seg.

- Er Nicolai Tangen rett person som Oljefondets nye sjef? 

Dette spørsmålet stiller professor Beate Sjåfjell ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo i en kommentar i Aftenposten i dag pg utdyper det bl.a. slik:

"Forskning viser at Oljefondets forvaltning går forsiktig i riktig retning, men det er langt igjen til at Oljefondets plasseringer og forvaltning i tilstrekkelig grad fremmer bærekraft. Det fondet trenger nå, er en leder som kan realisere Oljefondets potensial til å drive verdens finansmarkeder i riktig retning. Dette krever innsikt, erfaring og klokskap – og legitimitet og troverdighet. Er Nicolai Tangen den rette personen?"

- Bør vi forvente at Oljefondets sjef skal være et moralsk fyrtårn, spurte Maria Berg Reinertsen i en kommentar i Morgenbladet i går og utdypet det bl.a. slik:

"Oljefondet under Slyngstad var ansvarlig, verdensvant og velpleid, like hjemme på en generalforsamling på Cayman-øyene som på et «by invitation only»-seminar om bærekraft og tillit. Hva venter vi oss denne gangen? En frontfigur for verdens mest etiske og ansvarlige pensjonsfond, eller en erfaren finansmann som ikke lar seg lure på børsen?"

- Tangen må si opp eller bli sagt opp, sier LO-topp pg leder i Fellesforbund, Jørn Eggum, til VG og begrunner det slik:

"Den som skal styre landets pengebinge må ha tillit hos det norske folk. Det har ikke Nicolai Tangen."

- Nicolai Tangen er en fremmed fugl – og best kvalifisert, mener på sin side siviløkonom, samfunnsøkonom og jurist (PhD) Gøril Bjerkan, som i et innlegg i DN i dag innleder slik:

"Nå må vi passe oss for ikke å gjøre noe dumt. Nicolai Tangen er etter alt å dømme den best kvalifiserte søkeren som kunne stått på søkerlisten til stillingen som ny oljefondssjef, gitt begrensningen om at han skal snakke norsk og være norsk statsborger."

Det politisk valgte representantskapet i Norges Bank, som ledes av Julie Brodtkorp, møttes i dag for å drøfte situasjonen. Etter møtet kommenterte hun situasjonen slik overfor NRK:

"Vi har fått en redegjørelse fra sentralbanksjefen som vi ba om, også er det naturlig at det er en rekke spørsmål som kommer og det er noen spørsmål som vi har bedt om å få en skriftlig tilbakemelding på, og når det skjer skal representantskapet møtes igjen."

Hva som blir utfallet når når representantskapet har fått svar på sine spørsmål gjenstår å se, men i et utviklingspolitisk perspektiv vil nok mange kunne stille seg bak vurderingen til nyhetsredaktør Veslemøy Østrem i hennes kommentar til saken i Vårt Land:

"Det er større grunn til å stille spørsmål ved påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangens hemmelighold og bruk av skatteparadiser enn hvilke gjester han inviterte til luksusseminar i USA"

_______________________________

Aktuelle lenker:

Tidligere saker fra RORG-samarbeidet / Global om Oljefondet:

Kommentarer fra sivilsamfunnet (oppdatert per 12.06.2020):

Spørsmål fra Stortingsrepresentanter i forbindelse med ansettelsen av Tangen:

Medieklipp og -debatt (oppdatert per 08.07.2020):

 • Krever gransking av Olsen, Klassekampen 08.07.2020
  I august skal styret i Norges Bank inn på høring for Stortinget. Rødt mener de må svare for potensielle lovbrudd i Tangen-ansettelsen.
 • Professor vil splitte Norges Bank og oljefondet: – Tangen bør ha en sjef som skjønner finans. NRK nyheter 23.06.2020
  NHH-professor Karin Thorburn mener Tangen-prosessen ville vært annerledes om fondet hadde vært selvstendig.
 • Nicolai Tangen slipper inn i Oljefondets kontorer i sommer som «ekstern gjest». DN 19.06.2020
  Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen får være i Oljefondets kontorer som gjest før stortingshøringen og interessekonfliktene er avklart.
 • Sentralbanksjefen har alltid vært en lojal statsøkonom. Det mest lojale nå er å trekke seg. Kommentar av Aslka Bonde i Morgenbladet 19.06.2020
  Det skjer titt og ofte at stortingskomiteer leverer innstillinger der det fremmes kritikk som ikke blir fulgt opp av handling. Det spesielle i denne saken er at politikerne skal forsvare en slik ikke-handling i alle de årene Nicolai Tangen sitter som oljefondssjef. Dersom det skulle dukke opp spørsmål om mulig rolleblanding, vil politikerne bli konfrontert med at de med åpne øyne har godtatt en sjef som det hefter slik usikkerhet ved.
 • Sanner slipper Tangen-grilling. VG 18.06.2020
  Finanskomiteen på Stortinget bestemte onsdag ettermiddag at finansminister Jan Tore Sanner slipper å delta på Tangen-høringen 10. august.
 • Brodtkorb om Tangen-avtalen: – Vil fortsatt være avvik. VG 17.06.2020
  Norges Bank jobber for å sette opp en mur mellom Nicolai Tangen og hans selskaper. Leder Julie Brodtkorb i Norges Banks kontrollorgan sier det forsatt vil være avvik mellom deres krav om at risiko for interessekonflikter elimineres, og bankens forsøk på å demme opp for slike.
 • Norges Bank har liten tillit i Tangen-saka. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad (meninger) 16.06.2020
  Det hadde vore lett å ta til takke med svara etter tre rundar. Når representantar frå heile det politiske spekteret likevel er urolege, er det prisverdig at dei ikkje let saka gå, men tyr til det ekstraordinære grepet å involvere Stortinget. Bak dette står representantar frå heile det politiske spekteret i Norge samla. Det er også uvanleg, og seier noko om alvoret. Forhåpentlegvis kjem tydelege svar når saka om oljefondsjefen endar med ei offentleg høyring. Berre slik kan Norges Bank gjenreise tilliten.
 • Kaller inn til høring om Tangen-ansettelsen i august. NRK nyheter 13.06.2020
  En enstemmig finanskomite har innkalt til høring i august om ansettelsen av påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.
 • Fører tilsyn for folket. Klassekampen 13.06.2020
  Julie Brodtkorp mot veggen: – Hva er deres rolle videre i denne saken? – Vi har avsluttet vår behandling. Det er opp til hovedstyret ved sentralbanksjefen å følge opp Tangens arbeidsavtale.
 • Stortinget: Øystein Olsen må inn til åpen høring. VG 13.06.2020
  Finanskomiteen på Stortinget vil innkalle sentralbanksjef Øystein Olsen og Julie Brodtkorb, representantskapets leder, til en åpen høring etter det kritiske brevet om Oljefond-ansettelsen.
 • Støre om Oljefondet: – Kan ikke være interessekonflikter. VG 13.06.2020
  Ap-leder Jonas Gahr Støre fastslår at det ikke kan være interessekonflikter mellom ny oljefondssjef Nicolai Tangen og hans forretninger.
 • Stortinget vil bore dypere i Tangen-ansettelsen. TV2 (NTB) 13.06.2020
  Ap, Senterpartiet, SV og Rødt hadde i forkant varslet at de ville gå inn for en høring i saken, men alle partiene støttet en høring under møtet, sier Kapur. – Nå har dette kommet inn som en ordinær sak, og da er det normalt å ha en høring som en del av vår saksbehandling, sier han.
 • Ekstraordinært Tangen-møte – KrF og Venstre krever rask Tangen-avklaring. VG 13.06.2020
  Hans Fredrik Grøvan (KrF) åpner for at Stortinget kan be finansminister Jan Tore Sanner (H) gripe inn i ansettelsen av ny sjef i Oljefondet, i Norges Bank, slik at «de uavklarte forholdene bringes i orden».
 • Ett parti kan avgjøre Tangens skjebne. Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) 13.06.2020
 • En tabbe, et mulig hull i brannmuren og snubling i skatteparadis. Dette kan stanse Nicolai Tangen. Og velte sentralbanksjef Øystein Olsen.
 • Krass kritikk. Lederkommentar i Dagsavisen (debatt) 13.06.2020
  Brevet er en eneste lang slakt av ansettelsesprosessen og den nye oljesjefens avtale med Norges Bank. Det er fortsatt uavklarte spørsmål rundt Tangens forhold til skatteparadiser. Gode kontrolltiltak med Tangens private business er ikke på plass. Ansettelsesavtalen ligger utenfor det som gjelder for andre ansatte.
 • Tangen-baluba i Stortinget. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 13.06.2020
  Det spiller ingen rolle hva Representantskapet og stortingsrepresentanter mener. Nicolai Tangen er ansatt - med milliarder i skatteparadis.
 • På kollisjonskurs med Stortinget? Kommentar av Kristine Sævold (stipendiat i historie ved Universitetet i Bergen) i Dagbladet (meninger) 12.06.2020
  Stortinget har pålagt banken å innlemme aggressiv skatteplanlegging i Oljefondets etikkområde sammen med andre temaer som barnearbeid, tobakk, og klima. Det reiser prinsipielle spørsmål. Satt på spissen - kunne Oljefondet vært ledet av en som hadde slått seg opp på barnearbeid? Hva med en «tobakks-konge», eller en internasjonalt profilert «klima-versting»?
 • Norges Banks representantskap sender historisk brev til Stortinget. E24 12.06.2020
  Representantskapet, som er Norges Banks tilsynsorgan har etter et nytt møte om Oljefondets sjef Nicolai Tangen bestemt seg for å sende brev til Stortinget. Det har aldri skjedd før.
 • Norges Banks tilsynsorgan sender brev til Stortinget om ansettelsen av Nicolai Tangen. DN 12.06.2020
  Norges Banks tilsynsorgan sender brev til Stortinget om ansettelsen av Nicolai Tangen.
 • Har sendt brev om Tangen-ansettelsen til Stortinget: – Brannmuren er ennå ikke ferdig. VG 12.06.2020
  Tilsynsorganet til Norges Bank konkluderer med at arbeidsavtalen med Nicolai Tangen «går utenfor» rammeverket som gjelder andre ansatte i Norges Bank og at skatteparadisproblemene ikke er løst.
 • Representantskapets brev til Stortinget: Tangen-avtalen går utenfor rammeverket. NRK nyheter 12.06.2020
  Representantskapet mener avtalen som er inngått med Nicolai Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank. I tillegg ber de om egne kontrollrutiner.
 • Her er brevet fra Norges Banks tilsynsorgan til Stortinget om Tangen-ansettelsen. DN 12.06.2020
  Norges Banks tilsynsorgan etterlyser kontrolltiltak for å sikre at den nye oljefondssjefen overholder regelverket. – Det er veldig alvorlig at ikke kontrollmekanismene er på plass, sier jusprofessor Beate Sjåfjell.
 • Tangen-saken: Olsen lover nye kontrolltiltak. E24 12.06.2020
  Norges Banks representantskap etterlyser nye kontrolltiltak i Norges Bank etter ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet. – Dette arbeidet er vi i ferd med å sluttføre, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
 • Norges Bank får kritikk fra flere hold: – Brevet er kraftig kost. VG 12.06.2020
  Stortingets presidentskap vil bli bedt om å ta en avgjørelse om videre behandling av Tangen-saken allerede fredag, får VG opplyst. SV mener Stortinget må vurdere om Tangen kan tiltre, KrF tolker brevet som kritikk – mens Sp kaller det er «en ren slakt».
 • Professorer om brev om Tangen-saken: Ren mistillit til sentralbanksjefen. VG 12.06.2020
  Tilsynsorganet til Norges Bank vil sende brev til Stortinget om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. Det er en ren mistillit til sentralbanksjefen og styret i Norges Bank, mener professorer.
 • Advarer Norges Bank: – Brannmuren er i høy grad et spill for galleriet. VG 12.06.2020
  Professor og kapitalrådgiver sier Oljefond-sjef Nicolai Tangen kan følge med på aksjeinvesteringene selskapet hans gjør. Norges Bank sier rutiner kommer på plass.
 • Brodtkorb og kompani serverer mer enn nok mat til kamplystne politikere. Kommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 12.06.2020
  Skal Tangen-ansettelsen stoppes av politikerne, må sentralbanksjef Øystein Olsen og hele Norges Bank-styret tvinges til å gå av. Det kommer neppe til å skje. Men mer bråk kan det bli.
 • Nicolai Tangen, flink eller ikke, treffer oss ikke. Kommentar av Benedikte M. Høgberg (jussprofessor ved Universitetet i Oslo) i Morgenbladet (meninger) 12.06.2020
  Også Tangen-saken handler dypest sett om tillit, eller mangel på sådan. For Norges Bank er tillitskrisen alvorlig. I deres etiske retningslinjer heter det at «Norges Bank er som sentralbank og forvalter av Statens pensjonsfond utland gitt stor myndighet og tillit». Det er ikke bare penger som skal forvaltes, men også tillit. Etter en lurvete ansettelsesprosess, der ingenting gikk etter rutetabellen, trenger Norges Bank nå mer enn bare PR-rådgivere som innser de har en jobb å gjøre med tillitsbarometeret.
 • Stortinget må stanse ansettelsen av ny oljefondssjef. Kommentar av Anja Bakken Riise (leder i Framtiden i våre hender) i VG (meninger) 11.06.2020
  Politikerne har organisert Oljefondet slik at det kommer folket til gode og sikrer åpenhet rundt investeringene og demokratisk kontroll. De etiske retningslinjene er blitt innført og skrittvis forbedret gjennom avsløringer, kritikk, offentlig ordskifte og politiske avgjørelser på Stortinget. Resultatet er at Oljefondet er blitt en internasjonal størrelse, ikke bare som en stor pengebinge, men også når det gjelder demokratisk forankring og en etisk profil. Dette står nå på spill. Derfor bør Stortinget ta tilbake styringen og stanse Norges Banks ansettelse av Tangen.
 • Stortinget kan måtte bruke sommerferien på Tangen-saken. ABC nyheter (NTB) 11.06.2020
  Finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil om nødvendig ta sommerferien i bruk hvis spørsmålene om ansettelsen av ny oljefondssjef går videre til Stortinget.
 • Måling: Det norske folk er usikre på Tangen-ansettelsen. VG 11.06.2020
  Det norske folk synes det er vanskelig å ta stilling til om Nicolai Tangen bør bli oljefondssjef. Kvinnene er mest skeptisk.
 • Tangens skattepenger. Kommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 11.06.2020
  Mens våre skattepenger går til skoler og sykehus, slipper påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen skatt, og kan selv bestemme hvilke gode formål pengene hans skal gå til. Det er ikke uproblematisk.
 • Norges Bank: – VG forleder leserne. Kommentar av Jon Nicolaisen (visesentralbanksjef) i VG (meninger) 11.06.2020
  VG forsøker å skape inntrykk av at Norges Bank ikke har besvart spørsmålene som representantskapet har stilt. «Slik har Norges Bank trosset Stortingets tilsynsorgan», skriver VG i en stort oppslått artikkel 10. juni. Det er selvfølgelig ikke riktig.
 • Har ikke sentralbanksjefen hørt om 13-F-rapporten som Ako må levere til USAs finanstilsyn? Kommentar av Halvor Hoddevik (arbeidende styreformann i Rann Rådgivning as) og Richard Priestley (professor ved Handelshøyskolen BI) i DN (meninger) 11.06.2020
  Det er to, og kun to, tiltak som kan gjøres mellom Nicolai Tangen og Nbim som tilfredsstiller det som bør være det norske folks krav om åpenhet, etterprøvbarhet og etisk forsvarlighet.
 • Slik har Norges Bank trosset Stortingets tilsynsorgan. VG 10.06.2020
  Utnevnelsen av Nicolai Tangen til sjef for Oljefondet skapte en stor debatt. VG har gjennomgått kravene fra Stortingets tilsynsorgan og sett på hva Norges Bank gjorde. Dette fant vi.
 • Advokater kritiske til avtalen mellom Nicolai Tangen og Norges Bank. DN 10.06.2020
  Advokaten som påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen hyret for å sette godkjent-stempel på ansettelsesavtalen, kritiserer Norges Bank for å ha laget et uoversiktlig og komplisert avtaleverk.
 • Brodtkorp åpner for historisk brev om Tangen-saken. VG 10.06.2020
  Torsdag skal Norges Banks representantskap behandle Tangen-saken. Det kan ende med et ekstraordinært utfall.
 • Vil gjøre det ulovlig for Tangen ikke å betale skatt til Norge. VG 10.06.2020
  Sps finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik ber finansminister Jan Tore Sanner avklare om det er i tråd med intensjonene i den norske skatteloven at Nicolai Tangen betaler null i skatt til Norge når han overfører penger til sin egen stiftelse.
 • Finansdepartementet ba om skatteavklaring for Tangen. VG 09.06.2020
  Før Nicolai Tangen ble ansatt i som sjef i Oljefondet, ba Finansdepartementet Norges Bank om å klargjøre at han var skattepliktig til Norge. Tangen bekrefter overfor VG at han vil oppfylle bostedskravet som utløser norsk skatteplikt.
 • Skattedirektøren: Trenger ikke skatteparadiser for å hindre dobbeltbeskatning. DN 08.06.2020
  I et intervju med Aftenposten lørdag avviser avtroppende skattedirektør Hans Christian Holte at det er nødvendig å registrere selskaper i skatteparadiser for å unngå dobbeltbeskatning. Holte vil ikke kommentere Tangen spesielt, men sier generelt. – Skatteparadisene kan ha mange funksjoner, men at de spiller en konstruktiv rolle for å hindre dobbeltbeskatning tror jeg ikke.
 • Derfor eies fem av Norwegians fly fra Caymanøyene. E24 07.06.2020
  En myriade av datter- og leasingselskaper står bak de rundt 145 flyene i Norwegians flåte. Her er noen av dem.
 • Nicolai Tangens «blind trust»: Skal selv velge investeringsstrategi og kan få innsyn i porteføljen. DN 05.06.2020
  Reglene for «blind trust» er strengere for toppolitikere i USA enn for Nicolai Tangen, ifølge jusprofessor Malcolm Langford ved Universitetet i Oslo. Han viser til de etiske retningslinjene for senatorer i USA der en politiker bare kan gi råd til den uavhengige tillitspersonen om en foretrekker å «ta mye risiko, være moderat eller konservativ» med investeringene.
 • Derfor slipper Tangen norsk skatt på AKO-inntektene. E24 05.06.2020
  Skatteetaten mener at Nicolai Tangens overføring av milliarder av kroner til en veldedig stiftelse ikke er skattbar i Norge. Det kommer frem i en grundig uttalelse som Norges Bank offentliggjorde torsdag.
 • Nye dokumenter: Derfor slipper Oljefond-Tangen norsk skatt på britisk formue. VG 05.06.2020
  Oljefond-sjefen Nicolai Tangen antar at han fortsatt vil være skattemessig bosatt i Storbritannia i hele den fem år lange perioden han skal jobbe i Norge.
 • Bomskudd mot Øystein Olsen. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 04.06.2020
  Vil Venstre at Oljefondet skal ut av skatteparadiser, får de lage huskestue i egen regjering, ikke angripe Norges Bank og aller minst Nicolai Tangen.
 • Hva bør Tangen gjøre med dine sparepenger? Kommentar av Terje Erikstad i DN (meninger) 04.06.2020
  Nicolai Tangen er ansatt som sjef for Oljefondet. La oss kapitalister snakke sammen om hva som kan gjøre fondet enda bedre, slik at vi kan tjene mer penger.
 • Gitt bort? Lederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen (meninger) 03.06.2020
  I anstendighetens navn kunne Tangen i sin Dagsnytt 18-opptreden nevnt at størstedelen av stiftelsens penger går til egne prosjekter, som profilerer hans navn og person. Tangen omtaler pengene som «gitt bort», og det er også derfor han får gigantiske skattefritak. Det er snarere snakk om at Tangens penger går en omvei om stiftelsen, men like fullt skal fordeles ut fra hans interesser av hans nære venner. Begrepet «gitt bort» skifter tydeligvis betydning ut fra størrelsen på formuen.
 • Skei Grande angriper Norges Bank etter Tangen-ansettelsen. VG 03.06.2020
  Ansettelsen av mangemilliardær og hedgefondforvalter Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet må føre til at Norges Banks kommer med en kraftig intensivering av sitt eget arbeid for å bli kvitt skatteparadiser, mener Venstres leder Trine Skei Grande.
 • Hit går Tangens veldedige penger: Sponset «Tangen Hall», leirsted, turisthytte og Freuds sofa. E24 02.06.2020
  Nicolai Tangen slipper norsk skatt og kan overføre to milliarder i året til AKO-stiftelsen. Til nå har det gått penger til «Tangen Hall» på Wharton School i USA, oppussing av Freuds sofa og samarbeid med kjendiskokken Jamie Oliver og sjefen for Harley-Davidson.
 • Sentralbanksjef Øystein Olsen: – Føler ikke at jeg har ofret noe. Vårt Land 02.06.2020
  Oljefondets påtroppende sjef Nicolai Tangen har fortsatt ikke en klar idé om hvordan han vil jobbe med å utvikle Oljefondets etiske forvaltning.
 • Gi oss bedre innsyn. Kommentar av Diego Alexander Foss (rådgiver, Forum for utvikling og miljø) i Klassekampen (meninger) 02.06.2020
  13. mai kom nyheten om at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) for første gang har brukt kriteriet om klimagassutslipp til å ekskludere fire selskaper fra fondet. Samtidig ble det kjent at fondet også har brukt de skjerpede kriteriene rundt kullproduksjon til å ekskludere ytterligere fem selskaper, blant andre den tyske energigiganten RWE. Avgjørelsen er en seier for sivilsamfunnet, som lenge har jobbet for at SPU skal trekke seg ut av klimaverstinger.
 • Tangen slipper skatt på milliardinntektene: – De pengene går aldri innom Norge. E24 30.05.2020
  Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen slipper ifølge Norges Bank å betale norsk skatt på milliardinntektene fra AKO Capital. Pengene sluses skattefritt inn i Tangens veldedige stiftelse via et britisk selskap.
 • Åpenhjertig Nicolai Tangen til Nettavisen: - Jeg skjønte jeg hadde driti meg ut. Nettavisen 29.05.2020
  Nicolai Tangen synes han er blitt behandlet fair av mediene, men én uttalelse angrer han på.
 • Helt uaktuelt for Tangen å bli sjef for Oljefondet dersom han måtte solgt seg ut av Ako-systemet. DN 29.05.2020
  Nicolai Tangen ville aldri vurdert jobben som oljefondssjef om han ble spurt om å selge livsverket sitt – Ako Capital. Og Norges Bank ba ham heller aldri vurdere det.
 • Nicolai Tangen godtar vilkårene i arbeidsavtalen med oljefondet. Dagsavisen (NTB) 29.05.2020
  Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen forsikrer at han verken kan eller vil utøve noen eierfunksjoner i sine AKO-selskaper.
 • Slik skal Norges Bank løse floken og unngå interessekonflikter. E24 29.05.2020
  Norges Bank har lovet at Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen skal bryte båndene til hedgefondet der han er hovedeier, AKO Capital. Nå mener banken å ha funnet en god løsning på floken.
 • Oljefondets nye sjef: – Jeg verken kan eller vil utøve min eierrolle. E24 29.05.2020
  Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen sier jobbavtalen med Norges Bank bryter båndene til AKO Capital og til hans personlige formue. – Jeg verken kan eller vil utøve min eierrolle, sier Tangen.
 • Norges Bank opprettholder Tangen-ansettelsen. Vårt Land 29.05.2020
  – Dette er egentlig en gledens dag, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. I en ansettelsesavtale på åtte sider presiseres detaljene i hvordan Tangens personlige interesser skal holdes adskilt fra jobben som sjef for Oljefondet. Men det er ikke bare en gledens dag for Olsen, som nok en gang må svare på en rekke kritiske spørsmpål omkring ansettelsen til Nicolai Tangen. Financial Times spør om omdømmet til sentralbanken har blitt skadet
 • Tangen: – Jeg vil kun ha én hatt, og det er oljefondhatten. VG 29.05.2020
  Nicolai Tangen mener avtalen med Norges Bank vil sikre vanntette skott mellom Oljefondet og hans personlige formue. Han synes det har vært en sunn debatt om hans rolle.
 • Her er Nicolai Tangens ansettelsesavtale. NRK nyheter 29.05.2020
  Nicolai Tangen beholder fortsatt en betydelig eierandel i selskapet sitt, samtidig som han skal være sjef for oljefondet. – Det har aldri vært snakk om at jeg skal selge meg ut av AKO Capital, sier Tangen, som får en årslønn på 6,65 millioner kroner for å forvalte Norges sparepenger.
 • Enige om avtale - Nicolai Tangen får beholde eierinteresser i AKO. VG 29.05.2020
  Nicolai Tangen får beholde eierinteresser i AKO, også investeringene i utlandet. Han ble formelt ansatt som ny toppsjef for Oljefondet i Norges Banks hovedstyre onsdag ettermiddag.
 • Nedsmeltingen i Norges Bank. Kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet (meninger) 29.05.2020
  Nå glefser den nye oljefondsjefen mot kritiske spørsmål. Ansettelsesprosessen med Nicolai Tangen har kommet ut av kontroll.
 • NHH-professor Guttorm Schjelderup om Tangen-avtalen: – Jeg er skeptisk til den skisserte løsningen. DN 29.05.2020
  NHH-professor Guttorm Schjelderup mener Oljefondets investeringsstrategier fortsatt vil ha konsekvenser for Tangens formue og inntekt.
 • Vi gir oss aldri! Hilsen Øystein og Nicolai. Kommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 29.05.2020
  Sjansen har økt for at Nicolai Tangen tiltrer jobben som ny oljefondssjef. Det er ikke fordi problemene med interessekonflikter og habilitet er løst.
 • Ydmykelse. Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 29.05.2020
  Den eneste veien ut av uføret er å kreve at Tangen selger seg ut av Ako-systemet, for i stedet å plassere formuen i Norge, utenfor Oljefondets investeringssfære. Det er fullstendig uholdbart at han skal kunne eie selskaper som akkumulerer kapital på de samme beitemarkene som fondet han skal lede. Forsøket på å plastre det verkende såret illustrerer bare hvor pinlig og ydmykende hele arrangementet er.
 • Vi gir oss aldri! Hilsen Øystein og Nicolai. Kommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 29.05.2020
  Sjansen har økt for at Nicolai Tangen tiltrer jobben som ny oljefondssjef. Det er ikke fordi problemene med interessekonflikter og habilitet er løst.
 • DNs Frithjof Jacobsen: – Bråket er neppe over med dette. DN (TV) 29.05.2020
  Norges Bank lar påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen beholde store eierandeler i Ako. Det vil mange reagere på.
 • Kvalifisert mann får tiltre i ny jobb. Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) 29.05.2020
  Tvilen er nå borte. Nicolai Tangen blir Oljefondets nye sjef. Det er mulig at Norges Banks representantskap vil ha kritiske merknader til ansettelsesavtalen og prosessen. SV-leder Audun Lysbakken er ikke fornøyd. Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik krever flere svar. Men onsdag ble avtalen undertegnet, og torsdag ble den presentert.
 • Får bli i AKO som sjef for Oljefondet. Klassekampen 29.05.2020
  Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole mener avtalen er problematisk. – Jeg mener at avtalen verken løser habilitetskonflikten eller interessekonflikten, selv om Tangen nå bare har passivt eierskap via en mellommann. Det skyldes rett og slett at han har kjennskap til og vet hvordan Ako-fondene opererer, og det er kunnskap han vil ha i bakhodet uansett, sier Schjelderup
 • Siste akt i Tangen-dramaet er ikke skrevet. Kommentar av Cecilie Langum Becker i NRK ytring 29.05.2020
  Uroen og spørsmålene knyttet til Tangen, vil nok neppe gi seg selv om avtalen nå er underskrevet.
 • Tangen står fjellstøtt. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv 29.05.2020
  Når hovedstyret, med Øystein Olsen i spissen, enstemmig godkjenner ansettelsesavtalen med Nicolai Tangen, må de alle få sparken om Tangen ikke skal tiltre.
 • Skatteparadis-kritikk mot Norges Bank. VG 29.05.2020
  Sigrid Klæboe Jacobsen jobber for mer åpenhet om skatt i verden. Hun mener oljefondssjef Nicolai Tangens omtale av skatteparadis torsdag, svekker tilliten til hans og Norges Banks arbeid på feltet.
 • Tangen investerte i russisk fond som er eier i kullselskaper. Vårt Land 29.05.2020
  Russland er et minefelt for investorer som vil gjøre etiske investeringer. I dette minefeltet har den nye sjefen for Oljefondet investert 300 millioner.
 • Til nå har Nicolai Tangen fulgt Oljefondets etikk. Som sjef bør han skjerpe og utvikle den. Kommentar av Veslemøy Østrem i Vårt Land (verdidebatt) 29.05.2020
  Kan en riking lede Oljefondet? Ja, mener Norges Banks hovedstyre. Det kan de ha helt rett i. Som fondsforvalter har gjort som Oljefondet i etiske spørsmål. Nå er det interessante om han som Oljefondsjef vil skjerpe og utvikle etikken.
 • Historisk pressekonferanse. Kommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 29.05.2020
  Nicolai Tangen var irritert. Øystein Olsen var uklar. Ingen av dem kan være særlig fornøyde etter dagens pressekonferanse.
 • Sp om Oljefond-ansettelsen: - Vil ikke bidra til trygghet og ro. VG 29.05.2020
  Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tror ikke det blir ro rundt ansettelsen av ny sjef i Oljefondet etter at kontrakten mellom Nicolai Tangen og Norges Bank ble offentliggjort torsdag.
 • Ap krever flere svar etter Tangen-avtalen. VG 29.05.2020
  Ap-nestleder Hadia Tajik freder ikke ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. En av landets fremste økonomiprofessorer mener problemene ikke er løst, mens en kollega gir tommelen opp.
 • Henter inn toppadvokat som del av «brannmur» for Tangen. VG 29.05.2020
  Advokat Haakon Blaauw opplyser til VG at han er kontaktet om å bli en del av «brannmuren» for Tangen og de som forvalter verdiene hans.
 • Arbeiderpartiet krever flere svar i Tangen-saken. NRK nyheter (NTB) 29.05.2020
  Hadia Tajik (Ap) mener det fortsatt er ubesvarte spørsmål i forholdet mellom Nicolai Tangen og forvaltningen av formuen hans. – En vandrende interessekonflikt, sier SV-leder Audun Lysbakken.
 • Frp mener arbeidsavtalen til Nicolai Tangen er streng nok, SV mener den ikke sikrer uavhengighet. Aftenposten (NTB) 29.05.2020
  Avtalen som påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen har undertegnet med Norges Bank, kunne neppe vært strengere, mener Frp. SV er uenige.
 • Tangen kan måtte sitte på pinebenken til 11. juni. VG 28.05.2020
  Hovedstyret i Norges Bank offentliggjør torsdag ansettelsesavtalen til Nicolai Tangen som oljefondssjef. Men endelig avklaring i representantskapet skjer trolig ikke før 11. juni.
 • DNB Liv har vært kunde i Tangen-fond i 15 år: – Svært fornøyd med avkastningen. E24 28.05.2020
  DNB Livsforsikring har vært kunde i et av Nicolai Tangens Caymanøyene-registrerte AKO-fond siden 2005, og er «svært fornøyd» med avkastningen. Investeringen er nesten tredoblet i verdi til 1,5 milliarder kroner.
 • Eksperter mener Tangen kan bli inhabil. ABC nyheter (NTB) 27.05.2020
  Tidligere hovedstyrevaramedlem i Norges Bank, jurist og økonom Gøril Bjerkan er en av flere som mener påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen kan bli inhabil.
 • Hovedstyrets vedtak om å ansette Tangen kan være ugyldig. Kronikk av Gøril Bjerkan (Siviløkonom, samfunnsøkonom og jurist (PhD), driver rådgivning og utredning i regi av Bjerkan Analyse) i DN (meninger) 26.05.2020
  Kanskje er det ikke holdninger til skatteparadiser som vil avgjøre om Nicolai Tangen tiltrer, men ren og skjær jus.
 • Norges Bank vurderte ikke Tangens habilitet før ansettelsen. DN 26.05.2020
  Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen kan bli inhabil når han skal treffe investeringsbeslutninger på grunn av sine koblinger til Ako-systemet, ifølge juseksperter.
 • Deadline Tangen. Kommentar av Frithjof Jacobsen i DN (meninger) 26.05.2020
  Det finnes sikkert en avtale som både Norges Bank og Tangen mener ivaretar alle hensyn, men dette er ikke lenger opp til dem å avgjøre alene. Med alt rotet Norges Bank har stelt i stand i ansettelsesprosessen må sannsynligvis avtalen være mye strengere enn det begge parter så for seg. Den må nulle ut det tillitstapet som har oppstått allerede før Tangen er ansatt, og den må stå seg mot det som kommer.
 • Tangen må velge. Lederkommentar i Dagsavisen (debatt) 25.05.2020
  Onsdag blir det avgjort om Nicolai Tangen tiltrer jobben som sjef for vår alles sparebøsse. Det blir et historisk øyeblikk.
 • Sp-Vedum: Tangen kan ikke bli oljefond-sjef uten å flytte hele formuen hjem til Norge. VG 24.05.2020
  Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum går nå for første gang tungt inn i det betente spørsmålet om hvem som skal bli ny sjef for Oljefondet – og ber hedgefondforvalter og mangemilliardær Nicolai Tangen om å «velge Norge fullt og helt».
 • Slangen i skatteparadiset. Dagsavisen 23.05.2020
  Portrettet: Kari Elisabeth Kaski fortsetter nok med dagjobben som SVs finanspolitiske talsperson, selv om hun nå kan få en sommerhit med låten om Cayman Islands. 
 • Tangen holder lav profil frem til arbeidskontrakten blir klar neste uke. Aftenposten 22.05.2020
  Hvordan han skal innrette sine eierinteresser i AKO-systemet mens han er oljefondssjef, og hvordan han vil håndtere eventuelle interessekonflikter, er noe som må avklares i arbeidskontrakten. Overfor Fædrelandsvennen har Tangen vist til Norges Bank for spørsmål om dette.
 • Ny podkast ute: Nicolai Tangen inn eller ut? DN 22.05.2020
  Hva må på plass for at Norges Bank neste onsdag kan godkjenne vilkårene i ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet, er tema for siste episode av Finansredaksjonen.
 • Juseksperter bekymret over ansettelsen av ny oljefondssjef: – To grove forhold som indikerer at man ideelt sett skulle ha startet prosessen på nytt. DN 22.05.2020
  Jusprofessorene Beate Sjåfjell og Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo mener listen over uheldige aspekter i saken er bekymringsfull.
 • Norges Bank-sjef om Tangen-ansettelsen: – Åpenheten var det viktigsteDagsavisen (NTB) 20.05.2020
  Nicolai Tangens åpenhet om sine økonomiske forhold har vært det viktigste for Norges Bank i ansettelsen av ny oljefondssjef, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
 • Norges Bank-sjefen svarte om skatteparadis: Nicolai Tangen er «litt spesiell i så måte»VG 20.05.2020
  Ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen har Norges Bank vært veldig nøye med å sjekke ut og stille spørsmål om alle forhold rundt Nicolai Tangen og hans økonomi knyttet til skatteparadiser.
 • Venstres tur i skatteparadisetLederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 20.05.2020
  Det er verken Norges Bank, Øystein Olsen eller Nicolai Tangen som har bestemt at Oljefondet skal operere i skatteparadiser. Venstre må ikke late som om de ikke vet at det er Stortinget som vil det.
 • Løsningen på floken med oljefondssjefenKommentar av Halvor Hoddevik (arbeidende styreformann i Rann Rådgivning as) og Richard Priestley (professor ved Handelshøyskolen BI) i DN (meninger) 20.05.2020
  Selv med en meget korrupt Tangen ved roret ser vi liten informasjonsverdi for Ako i Oljefondets indeksvirksomhet. Den meravkastning som er skapt i Oljefondet over årene, stammer i all hovedsak fra smart indeksering, men Ako bedriver ikke indeksforvaltning. Her er det derfor liten fare for lekkasje fra Oljefondet. Særlig ettersom det stort sett er velkjente strategier Oljefondet kapitaliserer på. 
 • Kan en rik person bli sjef for Oljefondet? Kommentar av Kjetil Storsletten (professor ved UiO) og Steinar Juel (samfunnsøkonom i Civita) i VG (meninger) 19.05.2020
  Det er mulig å lage vanntette skott mellom Tangens rolle som leder av NBIM og eier av Ako Capital. Det finnes presedens for denne type ordninger på regjeringsnivå i Norge.
 • Høring i Stortinget tirsdag: Venstre vil ha skatteparadis-svar fra Norges Bank-sjefenVG 19.05.2020
  Oljefondet må ta en tydelig lederrolle i kampen mot skatteparadiser, ifølge Ola Elvestuen. Venstre-nestlederen vil ha en bekreftelse fra Norges Bank-sjef Øystein Olsen på at Nicolai Tangen, den nye oljefond-sjefen, følger opp.
 • Velkommen til gråsonen rike (skatteparadiser)Kronikk av Sigrid Klæboe Jacobsen (daglig leder i Tax Justice Network Norge) og Peter Henriksen Ringstad (politisk rådgiver i Tax Justice Network Norge) i Klassekampen (meninger) 19.05.2020
  Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet har ført til debatt rundt skatteparadis. Diskusjonene har tatt mer eller mindre konstruktive former, og spørsmålene er gjenkjennelige fra lignende diskusjoner i andre land: Er plasseringene ulovlige, og hvis ikke, er det da noe problem? Er skatteparadis så vanskelig å definere at det ikke gir mening å diskutere problemet overhodet? Vi har forhandlet frem avtaler om informasjonsutveksling mellom skatteparadiser og skattemyndigheter i andre land – er ikke problemet løst?
 • Når fakta blir for kjedelig for DNDebatt av Julie M. Brodtkorb (leder av representantskapet i Norges Bank) i DN (meninger) 19.05.2020
  DN later til å både i nyhetsartikler og i kommentarer trekke den konklusjon at representantskapet krever at Tangen «må gi fra seg livsverket sitt». Det har vi ikke krevd eller gått inn i. Vi har sagt at det må være klare kjøreregler for å håndtere interessekonflikter og unngå identifikasjon mellom Nbim og AKO-systemet. Videre har vi sagt at etterlevelse av dette til enhver tid må kunne kontrolleres. Det kan kanskje synes kjedelig for Jacobsen og DN. Men det er faktum. 
 • Høyre-sjef om Tangen kommer til å tiltre: - Det vet jeg ikke. VG 18.05.2020
  Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland svarer «vet ikke» på spørsmålet om han tror mangemillidæren og hedgefondforvalteren Nicolai Tangen tiltrer som ny sjef for Oljefondet i september. Helleland ber hovedstyret i Norges Bank om å «rydde opp».
 • Mens Storbritannias rikeste blør, skal Nicolai Tangen ha blitt 620 millioner kroner rikere. DN 18.05.2020
  Det er flere nordmenn på årets liste over Storbritannias 1000 rikeste. Men noen av dem er blitt betydelig fattigere i løpet av året som gikk.
 • Politikernes Tangen-dilemma. Kommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 16.05.2020
  Politikerne skal ikke blande seg inn i beslutningene til Norges Bank. Men nå handler det om sparepengene våre. Sentralbankens uavhengighet er i spill. Og det er bankens egen skyld.
 • Forvirring om skatteparadiser. Kommentar av Kristine Sævold ( stipendiat i historie, Universitetet i Bergen) i VG (meninger) 16.05.2020
  Norges Bank sammenlikner Jersey og Cayman-øyene med Norge og Danmark, men gir det mening? Det kommer an på hvem man spør. OECD sier ja, EU sier nei, og Tax Justice Network som jobber for global skatterettferd sier nei og atter nei. Hvem skal vi tro på?
 • SV krever politisk godkjennelse av ansettelsen av Nicolai Tangen. Aftenposten 16.05.2020
 • SV krever at ansattelsesavtalen med Nicolai Tangen ikke blir signert før den er gjennomgått av representantskapet. Der sitter stortingspolitikere fra flere partier.
 • Et hestehode i Tangens seng. Kommentar av Frithjof Jacobsen i DN (meninger) 16.05.2020
  I siste utgave av Morgenbladet forteller lederen for representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb, om en handletur på Rema 1000. Hun skulle betale for to Pizza Grandiosa, da han som satt i kassen spurte henne om hvorfor han måtte betale så mye skatt av sin lønn, mens han som skal blir sjef for Oljefondet kunne drive fra skatteparadiser. Hvis noen lurer på om det har gått politikk i Tangen-ansettelsen, så kan de lese setningen over en gang til.
 • Camilla Øvald om Oljefondet (podcast). Agenda magasin 15.05.2020
  For første gang ansettes det en ekstern oljefondsjef. Det har ikke gått stille for seg. Men har det noe å si hvem som er sjef? Og hvor politisk er egentlig fondet? Vi får besøk av forsker og forfatter Camilla Bakken Øvald og ser nærmere på arven etter Slyngstad og veien videre.
 • Merknadens makt. Morgenbladet 15.05.2020
  De kan stikke kjepper i hjul og velte ansettelsen av selv den største finansmann som sjef for Oljefondet. De ytrer seg gjennom merknader. De er «representantskapet», anført av Julie Brodtkorb. 
 • Eit spørsmål om matematikk (Oljefondet). Kommentar av Jon Hustad i Dag og Tid (meninger) 15.05.2020
  Oljefondet bør enkelt og greitt drivast som ein byråkratisk organisasjon med nesten null skjøn. Noreg har ikkje råd til å ta den politiske risikoen det er å aktivt prøva å styra verksemder gjennom aksjeplukking. Det har Finansdepartementet forstått. Men det har korkje Olsen eller Slyngstad forstått godt nok. Olsen har i tillegg ikkje forstått kva slags leiar han bør tilsetja i Oljefondet.
 • Sentralbanksjefen forsvarer en kapitalisme selv kapitalister har mistet troen på. Morgenbladet 15.05.2020
  Ironien er nemlig at Nicolai Tangen ville vært en utmerket sjef for Oljefondet tidlig på 00-tallet. På den tiden opererte den norske stat, som mange andre rikinger, med et skarpt skille mellom inntjening og veldedighet. I Oljefondet handlet det bare om å maksimere inntjeningen. Klima, barnearbeid, skatteunndragelser, det var regjeringens ansvar, det kunne de bruke avkastningen fra fondet til å fremme hvis de ville.
 • Merknadens makt. Morgenbladet 15.05.2020
  De kan stikke kjepper i hjul og velte ansettelsen av selv den største finansmann som sjef for Oljefondet. De ytrer seg gjennom merknader. De er «representantskapet», anført av Julie Brodtkorb.
 • NHH-professor om Tangen som oljefondssjef: – Utenkelig at han skal få ha et selskap gående. VG 15.05.2020
  Samfunnsøkonom og professor Kjell Gunnar Salvanes ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen tror ikke det er mulig å være oljefondssjef og samtidig beholde selskapet.
 • Oljefondet trives dårlig på barrikadene. Lederkommentar i DN (meninger) 15.05.2020
  I et svar til bankens representantskap erkjenner hovedstyret at skatteparadiser har problematiske sider, men sier samtidig at Cayman-øyene er rangert på samme nivå som Danmark og Tyskland når målestokken er graden av informasjonsutveksling. Ap-politiker Marianne Marthinsen skriver i en artikkel i Agenda Magasin at Norges Bank med slike uttalelser flykter fra sin egen skattepolitikk og langt på vei går god for praksisen i verdens skatteparadiser.
 • Au, au, de vonde skatteparadisene. Kommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 15.05.2020
  I forventningsdokumentet skriver Norges Bank at multinasjonale selskaper som er tilknyttet lukkede jurisdiksjoner, lavskattland, eller land der ikke lokalt ansatte utfører substansielt arbeid, bør kunne offentlig forsvare forretningstanken bak dette. Det er en veldig relevant forventning. Norges Bank og Oljefondet kunne jo vurdere om de ikke også burde ha en slik forventning til seg selv.
 • Når listen over umulige krav blir langt nok, finnes det til slutt bare én løsning. Kommentar av Bård Bjerkholt i DN (meninger) 14.05.2020
  Å snakke om at han gjør det av veldedighet, blir klamt, men han taper sannsynligvis noen milliarder på dette jobbskiftet. Hva Tangens underliggende motiv enn måtte være, er det altså neppe å finne i lommeboken. Likevel er det den som nå skaper trøbbel. Den siste brevet fra Norges Banks representantskap fyrer løs på hva slags følger hans «personlige interesser» og «personlige forvaltning» kan skape for Norges Banks omdømme og Oljefondets forvaltning.
 • Nicolai Tangen kan bruke Donald Trumps metode for å bli sjef for Oljefondet. Kommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen (meninger) 14.05.2020
  Nicolai Tangens tiltredelse handler ikke om luksusseminar på Wharton eller om penger på Cayman Island, men om åpenhet og transparens. Det handler heller ikke om man personlig stoler på Nicolai Tangen eller ei, eller om mener at han er den beste og mest kvalifiserte søkeren. Det løpet er kjørt.
 • Det kan være duket for fullt havari i oljefondsaken. Avtalen var at Tangen skulle få beholde paradis-fondet sitt. Nå spørs det om han samtidig kan bli oljefondsjef. Kommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 13.05.2020
  Det er neppe mulig å «eliminere omdømmerisiko», med mindre Tangen tar en Slyngstad, og putter alle pengene sine på Oslo Børs. Det kommer ikke til å skje.
 • Kilder til DN: Nicolai Tangen vil neppe selge seg ut av Ako Capital for å bli sjef for Oljefondet. DN 13.05.2020
  Sjansen for at Nicolai Tangen overtar som oljefondssjef er liten hvis han må gi helt slipp på livsverket, ifølge sentrale kilder.
 • Representantskapet i Norges Bank med kritikk av sentralbanksjefen. DN 12.05.2020
  Representantskapet er også opptatt av mulig kontroll av Tangens selskaper i skatteparadiser: «Det er ikke klargjort og dokumentert i hvilken grad det er mulig å kontrollere og etterprøve de faktiske forhold gjennom etablerte reguleringsregimer og skatteavtaler. Det er heller ikke klart i hvilken grad det som oppgis kan dokumenteres fullt ut av en uhildet tredjepart. Representantskapet mener at dette er forhold hovedstyret må få avklart, herunder om eierskap i selskaper registrert i skatteparadiser fullt ut er forenelig med kravet om transparens.»
 • Solberg om Tangen-konklusjoner: Regjeringen tar dette til etterretning. DN (NTB) 12.05.2020
  Representantskapet i Norges Bank er kritiske til ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen. Regjeringen tar det til etterretning, sier statsminister Erna Solberg.
 • Eksperter: «Sterk kost» og «sviende kritikk» av Norges Bank. VG 12.05.2020
  Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo mener det er vanskelig å se hvordan Norges Bank kan leve med Nicolai Tangen (53) som leder for Oljefondet etter mandagens sterke kritikk fra bankens representantskap.
 • Tangen-ansettelsen: Ap-nestleder Tajik krever opprydding i Norges Bank. VG 12.05.2020
  Ap-nestleder Hadia Tajik krever at Norges Bank rydder opp i interessekonfliktene rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef. Sp-leder Trygve Slagsvold sier kritikken mot styret i Norges Bank er historisk hard.
 • Knusende – og helt oppsiktsvekkende. Kommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 12.05.2020
  Kritikken mot Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen er knusende. Det er fortsatt tvil om banken kan sikre vanntette skott mellom Nicolai Tangens formue og Oljefondets investeringer. Det er alvorlig.
 • Kritikk som lukter blod. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 12.05.2020
  Representantskapet i Norges Bank skriver historie i sin kritikk av ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for oljefondet. Over fem sider plukker den fra hverandre alle sentrale forhold knyttet til Tangen, hans privatformue og hovedstyrets ansettelsesprosess. Samlet er dette en bredside som er svært sjelden i grenselandet mellom offentlig forvaltning og norsk politikk.
 • Oljefondssjef Tangen henger i en tynnere tråd en før. Det gjør dermed også sentralbanksjefen. Kommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 12.05.2020
  Norges Banks representantskap sier blankt nei til å «stole på» den verdidrevne hedgefondforvalteren. Prosessen slaktes og alle kort må på bordet. Da spørs det.
 • Hvor lenge var Tangen i paradis? Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) 12.05.2020
  Nicolai Tangen klarte å undergrave egen troverdighet fra første dag.
 • Noen kommer til å gå. Kommentar av Lars West Johnsen i Dagsavisen (debatt) 12.05.2020
  Nicolai Tangen eller Øystein Olsen vil forsvinne ut av soga om ny oljefondssjef. Eller begge.
 • Norges Banks representantskap har konkludert i Tangen-saken. TV2 (NTB) 11.05.2020
  Representantskapet i Norges Bank har oversendt sine merknader om ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen som Oljefond-sjef til hovedstyret i banken.
 • Oljefondet står ved et etisk veiskille. Har Nicolai Tangen det som må til i den jobben? Kommentar av Ingrid Westgaard Stolpestad og Ina Tin (politiske rådgivere i Amnesty International Norge) i DN (meninger) 11.05.2020
  Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg for å revurdere hele den etiske forvaltningen, noe som bekrefter at utfordringen er alvorlig. Legg så til andre globale utfordringer som klimakrisen, en nøtt for enhver investor. Oljefondet står ved et etisk veiskille. Dette stiller store krav til fondets ledelse fremover. For oss er det uklart i hvilken grad ansvarlig forvaltning har vært et tema i ansettelsen av Tangen. Svarene fra Norges Bank har heller ikke gjort oss klokere på dette.
 • Kanskje trenger ikke oljefondet noen ny sjef? Ronny Kjelsberg (Medlem av Rødt) i Adresseavisen (meninger) 11.05.2020
  I forbindelse med koronakrisa har det blitt satt et nytt og viktig fokus på hvilke jobber som er viktige for at samfunnet skal gå rundt. Alt fra bønder, butikkansatte, renholdere, lærer, helsepersonell og mange andre har fått mye skryt for den viktige jobben de gjør. Men ikke noe lønnsopprykk. For gjennomgående, med enkelte unntak, er ikke de viktigste jobbene for samfunnet særlig godt betalt.
 • Dekningen av oljefondets nye sjef er legitim. Men den skygger for de viktige spørsmålene. Kommentar av Martin Sandbu i Aftenposten (meninger) 10.05.2020
 • Det første norske oljeeventyret skyldtes i stor grad Farouk Al-Kasim, irakeren som bygget opp norsk oljeforvaltning og kunne håndheve norske forventninger overfor utenlandsk praksis. Håpet er at Tangen kan gjøre det samme for finansformuen som Al-Kasim gjorde for oljeformuen. En offentlig samtale som ga svar på spørsmålene ovenfor, ville gjøre mye for å vise om det håpet er berettiget. Om ikke Stortinget vil innkalle til høring, så er det bare en som kan ta initiativ til en slik samtale: Tangen selv.
 • Advokatfirma avslørt av Panama-papirene hadde Nicolai Tangen på kundelista. Klassekampen 09.05.2020
  Mossack Fonseca var i sentrum av Panama-papirene-skandalen. Nicolai Tangen brukte firmaet til luksus­yachten sin, men sier han ikke visste om kundeforholdet.
 • En underlig utlysing. Lederkommentar i Nationen (meninger) 08.05.2020
  Hovedstyret skal behandle Tangen-saken 27. mai. Innen den tid bør styret ha forlatt det syn at det viktigste er "at Nicolai Tangen har investert sin formue på en måte som er i tråd med norsk lov, at han etterlever norsk skattelovgivning og at dette er etterprøvbart». Dette er krav som en hvilken som helst forvalter kan innfri - samtidig som hun bruker, legitimerer og opprettholder skatteparadiser som en gift for utjevning og byrdefordeling i verden.
 • Skatteparadis-debatten: – Det fins fortsatt nyanser. Debatt av Kristin Clemet (leder i Civita) i VG (meninger) 08.05.2020
  SVs Kari Elisabeth Kaski tar seg friheter når hun i VG foregir å gjengi mine meninger om skatteparadiser. Jeg vet at SV mener at det ikke trengs noen nyanser i denne debatten. Men det Kaski skriver om meg og mitt syn, er bare spinn.
 • Tangen brukte omstridt skattehull: Fikk skattefritak på inntekter i utlandet. VG 08.05.2020
  I en årrekke nøt Nicolai Tangen godt av en omstridt britisk skatteregel som ga ham fullt skattefritak for inntekter fra utlandet. Men i 2017 ble den nyansatte sjefen for Oljefondet utestengt fra ordningen. Han hadde bodd for lenge i Storbritannia.
 • Fellesforbundet kritiserte Tangen: Har selv millioner i Tangen-fond. E24 08.05.2020
  Fellesforbundets leder Jørn Eggum har vært kritisk til at Nicolai Tangen blir sjef for Oljefondet. Forbundet har selv plassert penger i et av Tangens fond.
 • Representantskapet i Norges Bank kom ikke til noen konklusjon i dagens møte. NRK nyheter 07.05.2020
  Blant spørsmålene som representantskapet i Norges Bank krever svar på er i hvilken grad hovedstyret har fått innsyn i alle relevante sider ved den nye oljesjefens eierinteresser og om Nicolai Tangens aktivitet i «skatteparadiser».
 • Representantskapet kom ikke i mål om ansettelsen av ny sjef for Oljefondet. DN 07.05.2020
  Onsdag møttes representantskapet i Norges Bank, som fører tilsyn med banken på vegne av Stortinget. På agendaen var svaret fra sentralbankledelsen forrige uke på representantskapets 26 spørsmål om ansettelsesprosessen av ny oljefondssjef. Representantskapet kom ikke helt i mål skal gjenoppta møtet senere i uken.
 • Paradis for de søkkrike. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 07.05.2020
  Sentralbanksjef Øystein Olsens myke holdning til skatteparadiser er i realiteten en politisk handling som ligger utenfor bankens virkeområde.
 • Et verdivalg bare Nicolai Tangen kan ta. Kommentar av Mona Thowsen (Generalsekretær i Publish What You Pay Norge, PWYP) i Vårt Land (verdidebatt) 07.05.2020
  Nå må organisasjoner og pressen følge nøye med. Endrer ansettelsen av Tangen på noen som helst måte Oljefondet holdning til, prioritering av og videre arbeid med åpenhet i internasjonale selskaper og innsyn i skatteparadiser? Vil forventningsdokumentet videreføres og oppdateres? Vil Oljefondets rolle være like aktiv som tidligere, og arbeide for å bli bedre, overfor styrene? Hva gjøres for å løfte forventningene om økt åpenhet i selskaper? Endres dialogen med sivilsamfunnet? Tangen må støtte åpenhet dersom han skal være en troverdig leder.
 • Svingdør. Lederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen (meninger) 07.05.2020
  «Det er vesentlig at det i framtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt for Nicolai Tangen, mellom egne plasseringer/eierskap/økonomiske eller andre interesser og SPUs interesser», slår representantskapet fast. Likevel er det oppsiktsvekkende mye som fortsatt ikke er kjent om forretningene til Tangen.
 • Ingen grunn til å mistro milliardæren. Kommentar av Astrid Meland i VG (meninger) 07.05.2020
  Men ikke minst for Nicolai Tangens del, må Norges Bank få orden på sakene sine.
 • Tax Justice Network: – Vil undergrave Oljefondets internasjonale omdømme. VG 06.05.2020
  – Utnevnelsen av noen til å lede Oljefondet som er involvert i en pågående tvist med britiske skattemyndigheter, og som tilsynelatende har skapt komplekse strukturer med tilhold i beryktede offshore skatteparadiser, vil undergrave Oljefondets internasjonale omdømme, sier økonom og skatteekspert John Christensen, leder av Tax Justice Network (TJN) i London til VG.
 • Norges Banks fallitt. Kommentar av Bjørn Engesland (Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité) og Sigrid Klæboe Jacobsen (Daglig leder, Tax Justice Network – Norge) Aftenposten (meninger) 06.05.2020
  Hva fondet gjør, har betydning verden over – også for menneskerettighetene. Etter å ha lest redegjørelsen fra Norges Banks hovedstyre som ble offentliggjort torsdag 30. april, er Den norske Helsingforskomité og Tax Justice Network bekymret for at ansettelsen av Tangen kan svekke tilliten til fondet som en pådriver for åpenhet og rettferdighet i skattespørsmål.
 • Går ut mot Norges Bank (Tangen/skatteparadis). Klassekampen 06.05.2020
  Nå tar stortingspolitiker Marianne Marthinsen, tidligere finanspolitisk talsperson i Ap og forfatter av en bok om skatteparadiser, bladet fra munnen. – Norges Bank går langt i å forsvare skatteparadiser i samme åndedrag som de forsvarer ansettelsen av Tangen. Jeg synes det er oppsiktsvekkende, sier hun.
 • Ap-topp og LO-topp radbrekker Norges Banks skatteparadis-beskrivelser. VG 06.05.2020
  Aps Marianne Marthinsen og LO-toppen Maria S. Walberg radbrekker Norges Banks siste beskrivelse av skatteparadiser – og kaller bankens holdning «trist», «et tilbakeslag» og «illevarslende».
 • Nesten i paradis, men bare nesten. Kommentar av Guttorm Schjelderup (professor Senter for skatteforskning ved Norges handelshøyskole) i VG (meninger) 06.05.2020
  Brukerne av skatteparadis hevder de ikke gjør noe galt og vil unngå dobbeltbeskatning, men de legale brukerne legitimerer og understøtter et system med store skadevirkninger.
 • NHH-professor: – Vi vet ennå ikke om vi har ansatt en oljefondssjef som kan fungere i jobben. NRK nyheter 06.05.2020
  Norges Bank vil ikke svare om de har innsyn i Tangens stiftelsesdokumenter i skatteparadis. Økonomer ber Norges Bank sørge for innsyn i dette.
 • (Ikke) bli med meg til Cayman Islands! Kommentar av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) i VG (meninger) 06.05.2020
  Systemet med skatteparadiser huler ut velferdsstaten og hindrer utvikling. Hvorfor vil den nye oljefondssjefen og sentralbanksjefen legitimere dette utysket i verdensøkonomien.
 • Skatteparadis-debatt mellom Kaski og Hansson kan bli ny megahit. Nettavisen 06.05.2020
  - Hun sier det er noen røverhuler, sa skipsrederen. Høy temperatur i skatteparadisdebatt - det kan fort bli en ny YouTube-hit.
 • Bare regjeringen kan omgjøre ansettelsen av Tangen. E24 06.05.2020
  Norges Banks representantskap har ingen makt over sentralbanksjef Øystein Olsen. Bare regjeringen kan endre ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet.
 • Hodejegeren som kjente Tangen deltok på avgjørende møte med hovedstyret. NRK nyheter 06.05.2020
  Nå bekrefter Norges Bank at hodejeger Harald Kringlebotn var til stede og svarte på spørsmål da ansettelseskomiteen la frem Tangen som anbefalt kandidat for hovedstyret.
 • Når Norges Bank selv vakler i spørsmålet om skatteparadiser, kan det fort gå litt i ball for folk flest. Kommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 05.05.2020
  Hvem trenger fiender når man har venner som skipsreder Herbjørn Hansson?
 • Olsen med Tangen-kontroll (Oljefondet/skatteparadis). Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 05.05.2020
  Norges Bank fortsetter arbeidet med å avklare Nicolai Tangens økonomiske eierinteresser i forhold til Norges Banks etiske releverk. Tangen vet at det ikke kan herske tvil om at bankens etiske regler følges til punkt og prikke. En mann som har ofret milliarder for å få en jobb, setter seg nok ikke på bakbeina når det gjelder å innordne seg et etisk regelverk. Verre er det ikke.
 • Nicolai Tangen er rett mann som oljefond-sjef. Kommentar av Arne Johan Hovland (Oslo) i Vårt Land (Verdidebatt) 05.05.2020
  Det må forretningsmessig teft og erfaring til, i tillegg til mange andre evner og egenskaper for denne jobben. Jeg tror at Tangen scorer høyt på de fleste!
 • Det vanskeligste hinderet gjenstår for Nicolai Tangen og Oljefondet. Kommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen 05.05.2020
  Problemet er enkelt: Kan Nicolai Tangen personlig ha milliardbeløp i det samme markedet som Oljefondet skal investere i?
 • Ansettelsen av Nicolai Tangen tvinger nå Norges Bank til å gå god for skatteparadiser i sin alminnelighet. Kommentar av Marie Berg Reinertsen i Morgenbladet (meninger) 04.05.2020
  I Oljefondets såkalte «forventningsdokument om skatteparadiser» ber fondet selskapene det eier, om å «forklare offentlig den forretningsmessige grunnen» til å lokalisere datterselskaper i lukkede jurisdiksjoner og «lav-skatt-miljøer». Men Norges Banks hovedstyre lever ikke opp til den standarden i brevet til representantskapet.
 • Slik blir du rik. Bokomtale av statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Minerva 02.05.2020
  Norges Bank har frigitt all epostutveksling mellom Yngve Slyngstad og Nicolai Tangen. Her kan vi se at Tangen nevner boken “Quality Investing: Owning the Best Companies for the Long Term”. Den ble gitt ut i 2016, og er skrevet av Torkell T. Eide, Patrick Hargreaves og Lawrence A. Cunningham. De to førstnevnte jobber i AKO Capital, sistnevnte er professor ved George Washington University.
 • Truster og hemmelighold. Debatt av Sigrid Klæboe Jacobsen (daglig leder i Tax Justice Network – Norge) i DN (meninger) 02.05.2020
  Professor Ole Gjems-Onstad skriver underholdende, men useriøst i «Tangen-sirkuset» 23. april: «Tax Justice Network vet det ikke er riktig når de, uimotsagt av sentralbanksjefen, på NRK Debatten fremstiller truster som svindelinstrumenter.» Det er meg han sikter til. Svindelinstrumenter er ikke mine ord, men er ingen dum beskrivelse. En trust lar deg beholde kontrollen over pengene, men frakobler deg fra det formelle eierskapet og dermed ansvar. Hvis skattemyndigheter eller kreditorer har krav mot deg, gjør du lurt i å ha formuen i en trust, ikke i et aksjeselskap.
 • Har enda flere spørsmål. Klassekampen 02.05.2020
  – Vi sitter fortsatt igjen med en rekke ubesvarte spørsmål her, så denne saken er ikke over. Det viktigste er at det ikke er klart hvordan det skal skapes tilstrekkelig avstand mellom Tangens interesser og interessene til oljefondet, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.
 • Følgefeil. Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 02.05.2020
  Sentralbanksjef Øystein Olsen går svært langt i å hvitvaske skatteparadiser i torsdagens redegjørelse om valget av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. I svarbrevet til det stortingsoppnevnte kontrollorganet representantskapet settes skatteregimene og innsynsmulighetene på Jersey og Caymanøyene på linje med reglene i Norge, Danmark og Tyskland. Hvitvaskingen kommer som en uunngåelig følgefeil av ansettelsen av Tangen.
 • Tangens skatteparadis. Kommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 02.05.2020
  Mange har denne siste uken forsvart Tangens skattepraksis, blant annet ut fra behovet for å unngå dobbeltbeskatning. Finansfolk, Civita-skribenter og redere. Men at hovedstyret i Norges Bank går ut og i virkeligheten godkjenner en slik praksis, ved å legge til grunn at den kan samordnes med jobben som oljefondsjef - det er vanskelig å forstå.
 • Velkommen hjem, Tangen! Kronikk av Ulf André Andersen (Sjefredaktør i Se og Hør) i DN 02.05.2020
  Jeg tror du blir en god leder for Oljefondet, Nicolai. Men husk at det «litt private» ikke har noen plass i norsk offentlighet.
 • Vil kaste Tangen på gangen. Klassekampen 02.05.2020
  Espen Sirnes mener Nicolai Tangens bakgrunn som hedgefondforvalter gjør ham lite egnet for Oljefondet. Blant annet frykter han at Tangen vil øke fondets aktive forvaltning.
 • Nupi betaler nær 50.000 kroner for Tangen-seminar. Aftenposten (NTB) 02.05.2020
  Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) betaler likevel for utgiftene til direktør Ulf Sverdrup på det mye omtalte seminaret til Nicolai Tangen.
 • Slik svarer Norges Bank om Tangen-ansettelsen. Nettavisen 01.05.2020
  Norges Bank forsvarer valget av Nicolai Tangen som oljefondsjef i et 83 sider langt brev.
 • Bankens svar ikke gode nok. Kommentar av John Olav Egeland i Dagbladet 01.05.2020
  Hovedstyret i Norges Bank, som ledes av sentralbanksjef Øystein Olsen, har avgitt sine svar i Tangen-saken til bankens representantskap. Dokumentet er langt, omstendelig og detaljert, men kommer ikke til å skape ro rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Det skyldes at ansettelsesprosessen var kritikkverdig på flere punkter. Viktigst er likevel Tangens formue og dens tilknytning til skatteparadiser.
 • Norges Banks svar løser ikke problemene med Tangen-ansettelsen. Kommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 02.05.2020
  Full åpenhet om alle Nicolai Tangens personlige økonomiske interesser er kanskje ikke mulig. Så spørs det om Norges Bank kan leve med bråket som følger med det.
 • Norges Bank forsvarer ansettelsen av Tangen. NRK nyheter 01.05.2020
  Norges Bank arbeider videre med å avklare alle mulige interessekonflikter for den påtroppende oljefondssjefen Nicolai Tangen. Representantskapet som gransker ansettelsen ønsker ikke å kommentere saken ennå.
 • Norges Bank om Slyngstads privatflytur med Tangen: «Skulle vært unngått». DN 01.05.2020
  Oljefondssjef Yngve Slyngstad skulle ikke ha blitt påspandert reisen hjem fra Nicolai Tangens seminar, ifølge Norges Bank.
 • Holdt Tangen-kandidatur hemmelig for offentligheten: – Viser en mangel på respekt for lovens regler. DN 01.05.2020
  Sentralbanksjefen har ikke en god nok forklaring på hvorfor han holdt Nicolai Tangen utenfor søkerlisten, mener jusprofessorene Beate Sjåfjell og Jan Fridthjof Bernt.
 • Sentralbanksjefen tar selvkritikk for feil i ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen. DN 01.05.2020
  Påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen sto aldri på en offentlig søkerliste. Det burde han ha gjort, innrømmer sentralbanksjefen.
 • Brodtkorb om Tangen-ansettelsen: – Vi vil vurdere omdømmerisiko for Norges Bank. VG 01.05.2020
  Nicolai Tangen er ansatt som oljefondsjef. Men leder Julie Brodtkorp i representantskapet i Norges Bank bekrefter at de vil vurdere om prosessen rundt og ansettelsen av Tangen kan svekke oljefondets omdømme.
 • Enige om at Tangen er velkvalifisert. Debatt av Knut N. Kjær (Oljefondets første leder, 1997–2007) i DN 01.05.2020
  Takk til B. Espen Eckbo for nyttig oppklaring om at han mener at Nicolai Tangen «selvsagt er velkvalifisert til jobben» (DN 29. april). Jeg leste hans forrige innlegg (DN 25. april) som at Tangen ikke er egnet fordi han er en hedgefondforvalter.
 • Nicolai Tangen er rett person for Oljefondet. Debatt av Kjetil Storesletten og Steinar Juel (tidligere hovedstyremedlemmer i Norges Bank) i DN 01.05.2020
  Professor Richard Priestley ved BI skriver i et innlegg i DN tirsdag 28. april at vi fremførte spekulative og villedende påstander da vi i DN 23. april argumenterte for at Nicolai Tangen fremstår som rett person til å lede forvaltningen av Oljefondet (Nbim) fremover. Vi argumentert i vårt innlegg for at en leder av Nbim må ha inngående forståelse av og erfaringer med internasjonale finansmarkeder, ha høy lederkompetanse og må ha levert gode resultater. Og helst ha jobbet med internasjonal formuesforvaltning på et høyt nivå.
 • Skatteparadis - cut the crap! Kommentar av Arild Rønsen i Nettavisen (meninger) 01.05.2020
  Når en mann som har mesteparten av sine penger plassert i skatteparadis ansettes som sjef for Oljefondet, blir det selvfølgelig bråk. Det skulle bare mangle. Oljefondet er jo instrument for en nasjon der myndighetene eksplisitt ønsker å bekjempe praksisen med å plassere penger i skatteparadis.
 • Tangen i Oljefondet er som en stjernekokk hos McDonald´s. Kommentar av Øystein Sjølie (samfunnsøkonom) i Nettavisen 01.05.2020
  Nicolai Tangen har tjent mange milliarder kroner på å forvalte penger for andre i verdens finansmarkeder. Oljefondet investerer også i disse markedene, og vi vil gjerne at avkastningen skal være høy. Det er imidlertid i forsvinnende liten grad oljefondsjefen som avgjør avkastningen i fondet.
 • Tangen åpner for å betale mer skatt til Norge: Tar Oljefondet-jobben «uansett skattesituasjon». E24 01.05.2020
  I februar sa Nicolai Tangen at han ikke ville bli sjef for Oljefondet hvis han måtte betale skatt til Norge på alle sine inntekter. Men i mars ombestemte han seg, og ville ta jobben «uansett skattesituasjon.»
 • Slik investerte Tangen før han fikk Oljefond-jobben. VG 01.05.2020
  Nicolai Tangen (53) hadde ved årsskiftet investert i flere fond registrert i skatteparadiser. Tangen opplyser til VG at han allerede har solgt seg ut av den største investeringen.
 • Mannskapet på Tangens seilbåt ansatt i selskap på De britiske jomfruøyene. DN 01.05.2020
  Redegjørelsen fra Norges Bank inneholder nye opplysninger om Nicolai Tangens bruk av skatteparadiser.
 • SV om Tangen-ansettelse: – Denne saken er ikke over. NRK nyheter 01.05.2020
  SV reagerer på at det fortsatt ikke er helt avklart hvordan påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen skal klare å skape nok avstand mellom sin nye rolle og egne, private interesser.
 • Tangens bruk av skatteparadiser. Kommentar av Hans Morten Haugen (Dr.Jur, Professor i internasjonal diakoni, VID vitenskapelige høgskole) i Vårt Land (verdidebatt) 30.04.2020
  Det jeg og de fleste andre mener er det sentrale i spørsmålet om Nicolai Tangen er egnet som sjef i Statens Pensjonsfond Utland handler ikke om hvordan Tangen har søkt å styrke nettverket sitt, men om Tangens utstrakte bruk av skatteparadiser. I Dagsnytt 18 den 21. april var dette temaet for debatten, og Syse forsvarer Tangens handlinger, siden intensjonen ikke er å unndra seg skattebetaling i det enkelte land.
 • Finansministeren fikk ikke vite om Tangens skattetvist med britiske myndigheter. VG 30.04.2020
  Sentralbanksjefen nevnte ikke at påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangen har en stor skattesak gående med britiske myndigheter, da finansminister Jan Tore Sanner (H) ringte før ansettelsen. Nå har Tangen sendt mer informasjon.
 • Unyansert om skatteparadis. Kronikk av Kristin Clemet (Civita) i VG (meninger) 30.04.2020
  Kommentator i Aftenposten, Christina Pletten, er en av dem som har skrevet ganske unyansert om temaet i en artikkel i Aftenposten i går. La meg innlede med å si at jeg har stor respekt for det som antagelig er Plettens kilde, nemlig organisasjonen Tax Justice Network. Det er en organisasjon som, hovedsakelig finansiert av staten, arbeider for internasjonal skatterettferdighet, og demokratiske og åpne skattesystemer. Jeg tror det er et formål som alle kan slutte seg til.
 • Sanner om Tangen-svar: – Forventer at Norges Bank er så åpen som mulig. NRK nyheter 30.04.2020
  Norges Bank skal i løpet av kvelden svare på i hvilken grad hovedstyret har fått innsyn i alle relevante sider ved den nye oljefondssjefens eierinteresser og om Nicolai Tangens aktivitet i skatteparadiser.
 • Børsen: Solberg mener Tangen-seminar er bra for motivasjonen. DN 30.04.2020
  S
  tatsministeren skal ha forsvart toppbyråkratene som deltok på Nicolai Tangens eliteseminar med at slike arrangementer er bra for motivasjonen.
 • Tangen opprettet selskap med kobling til skatteparadis samme dag som han fikk jobben som ny sjef i Oljefondet. DN 29.04.2020
  Norges Bank svarer ikke på spørsmål om den kjente til dette før Nicolai Tangen ble ansatt.
 • Oljefondet og Tangens suksessfond har satt penger i de samme selskapene. Aftenposten 29.04.2020
  Finansprofessor mener veien videre blir avgjørende for å unngå interessekonflikt: – Han må ikke ha innsyn i den fremtidige aktive forvaltningen.
 • Trøbbel i paradis. Kommentar av Christina Pletten i Aftenposten (meninger) 29.04.2020
  Det er «helt vanlig» for finansinstitusjoner i London å ha pengene sine i skatteparadiser. Slik svarte sentralbanksjef Øystein Olsen da han ble spurt hvordan Norge kan ansette en oljefondssjef som har både formue og foretak på Cayman Islands. Nå jobber Norges Bank på spreng for å finne ut hvordan Tangen kan fortsette å la sine verdier yngle i skatteparadisene, samtidig som han leder verdens største pensjonsfond.
 • Skrev bok om Tangens AKO Capital: – Et utmerket valg. E24 29.04.2020
  Nicolai Tangens hedgefond AKO Capital har slått markedet over tid. Nå skal han lede Oljefondet. – Et utmerket valg, sier professor Lawrence Cunningham, som har skrevet bok om selskapet.
 • Økokrimforsker Petter Gottschalk tviler på at Nicolai Tangen vil få tillit som sjef for Oljefondet. Vårt Land 29.04.2020
  Blant andre Fellesforbundet og Tax Justice Network Norway har sagt at de ikke har tillit til Tangen. – Hvis Tangen har lite tillit blant befolkningen, hva kan han gjøre for å få det, Gottschalk? – Han må fortelle hvor pengene hans er investert, han må kutte alle bånd til skatteparadiser, og så fremstå på en måte som virker mest mulig folkelig, sier Gottschalk.
 • Kva bør verta konklusjonen på Tangen-prosessen? Kommentar av Aksel Mjøs (Førsteamanuensis, Norges handelshøyskole) i Aftenposten 29.04.2020
  Leiaren av NBIM må vera ein person fagfolk ser opp til.
 • Til forsvar for Tangen. Kommentar av Ralph Høibakk (næringslivsleder og fjellklatrer) i Klassekampen (meninger) 29.04.2020
  Navnet Cayman Island utløser et ras av negative assosiasjoner: Skattesnyteri, hvitvasking, kriminalitet. Vel, det er ikke så mange år siden banker i Sveits og Luxemburg hadde noe av det samme renommé, men det er neppe mange som i dag ville ha hevet på øyenbrynene om Tangen eller hans firma hadde hatt penger i en sveitsisk bank. Som Sveits, prøver Cayman Islands å forbedre sitt rykte. De har inngått tosidige avtaler med mange land, deriblant Norge, som gjør det mulig å unngå dobbeltbeskatning, ikke bare på lovlig vis, men basert på ordentlighet og god oppførsel.
 • Vennenes historier om Nicolai Tangen: «Skjønte at han lå flere hoder foran oss andre». E24 29.04.2020
  Enorm hukommelse. Humoristisk sans. En suveren menneskekjenner som er raus og byr på seg selv, forteller de som kjenner Nicolai Tangen (53). Men Oljefondets kommende sjef har også fått uvenner.
 • Nicolai Tangen vil trolig tiltre som Oljefond-sjef i september. Her får han tre lekser å pugge i sommerferien. Kommentar av Veslemøy Østrem i Vårt Land (verdidebatt) 29.04.2020
  I mange tiår har diskusjonene om etikk i næringslivet handlet svært lite om etikk, mest om jus. Om ikke å bryte loven. Flere korrupsjons- og skattesaker i rettssystemet har vist hvor krevende det er faktisk å avdekke lovbrudd. Det betyr ikke at selskaper nødvendigvis har holdt sin etiske sti ren. Dette er i ferd med å endre seg. Etikk- og samfunnsansvar-avdelingen er i mange selskaper løftet opp fra den borteste korridoren og inn i konsernledelsen.
 • Noen tips til den nye oljefondssjefen. Kommentar av Ola Mannsåker (statsviter) i DN 29.04.2020
  Kjære Nicolai Tangen, gratulerer med ansettelsen. Du er tydeligvis flink med både mennesker og penger. Selv om du har god kontakt med mange, er det noen år siden du bodde i Norge. Samfunnet har endret seg siden du dro. Derfor tipser jeg deg om noen samfunnstrekk som du godt kan være klar over.
 • Spørsmålet vi bør stille den nye oljefondssjefen. Kommentar av B. Espen Eckbo (finansprofessor ved Tuck School of Business, Dartmouth College i USA, og professor II ved Norges Handelshøyskoles Institutt for finans) i DN 29.04.2020
  Nicolai Tangen er selvsagt velkvalifisert til jobben. Men vil han dreie Oljefondet mot aktiv forvaltning?
 • Positiv kapitalisme. Kommentar av Mari Skurdal i Klassekampen (meninger) 29.04.2020
  Da Financial Times lanserte kampanjen for bedre kapitalisme, skrev konkurrenten Economist en lederartikkel som advarte om at alt snakket om sosialt ansvar kunne forvirre dem som skal regulere selskapene. Kanskje er det noe slikt vi nå ser: Pengefolk som selv får definere en sosial agenda, mens politikere og byråkrater takker og bukker for hyggelige initiativ. De burde heller stille krav: Vil dere bli tatt på alvor som ansvarlige kapitalister, må dere bidra i kampen mot skatteunndragelse.
 • Dette fikk ikke finansministeren vite før Tangen ble ansatt. VG 29.04.2020
  Norges Bank informerte ikke Finansdepartementet om Nicolai Tangens USA-seminar eller formuen i et skatteparadis før han fikk jobben som ny sjef for Oljefondet.
 • Professoren som bare kan bestemme at han selv har rett. Kommentar av Erik Stephansen i Nettavisen (meninger) 29.04.2020
  Til E24 kunne Syse - som også er medlem i Nobelkomiteen - fortelle at han selv har jobbet mye med etikk og samfunnsansvar. «Mine varsels­lamper går på tidlig. Jeg vil tro at jeg ser etiske problemstillinger der ingen andre gjør det», som han sa. Og siden etikkprofessor Syses varsellamper ikke gikk på, så var alt i sin skjønneste orden.
 • Det viktigste er at etikken løftes frem. Debatt av Henrik Syse (filosof) i Adresseavisen (meninger) 29.04.2020
  Filosof og musiker David Chelsom Vogt utfordrer meg, og mange med meg, i BT 25. april. Jeg takker for hans årvåkenhet og gode spørsmål. Faren for et splittet samfunn, med en overklasse som er komfortabel med å være overklasse, som snakker mest med hverandre, og som tar privilegier for gitt, er til enhver tid stor og skal advares mot.
 • Alt er til salgs. Kommentar av Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 29.04.2020
  Flere har trukket linjer mellom seminaret og at Tangen fikk jobben som oljefondssjef. Men det virker konspiratorisk å tro at Tangen har laget et påkostet seminar med den hensikt å skaffe seg jobb i oljefondet. Ei heller er det rimelig å tro at seminaret har sikret ham jobben i Oljefondet. Betyr det dermed at filosof Henrik Syse har rett i at seminaret og dens blanding av folk «er helt uproblematisk etisk sett»? Jeg tror ikke det. Det Tangens seminar minner oss på er at penger tilsynelatende kan skaffe deg tilgang til alt. Det skyldes ikke minst at selv de «beste blant oss» er svake for smiger, penger og tilgang til eksklusive klubber.
 • Ber om Tangen-exit. Klassekampen 28.04.2020
  Nicolai Tangens bakgrunn fra og bånd til skatteparadiser er ikke forenlig med å lede Oljefondet, mener Sigrid Klæboe Jacobsen.
 • Tangen i skattesak med britiske myndigheter. VG 28.04.2020
  Påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangen bekrefter overfor VG at han og selskapet hans, AKO Capital, er i en pågående skattesak med britiske myndigheter. For Tangen står flere hundre millioner kroner på spill.
 • Sanner vil ikke svare om Nicolai Tangen burde ha vært på oljefond-søkerlista. ABC nyheter (NTB) 28.04.2020
  Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke vurdere om Norges Bank overholdt offentlighetsloven da Nicolai Tangen ikke havnet på søkerlista til oljefondsjobben.
 • Sentralbanksjefen i intern melding: – Tangen er den rette mannen. VG 28.04.2020
  I en melding på Norges Banks intranett står sentralbanksjef Øystein Olsen fast ved at ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet var riktig valg.
 • Det er feil at Tangens forretningsdrift ikke ble vurdert av hovedstyret i Norges Bank. Kommentar av Egil Matsen (Tidl. visesentralbanksjef og medlem av ansettelsesutvalget, Norges Bank) i Aftenposten (meninger) 28.04.2020
  Tangen og andre partnere betaler skatt på inntekt fra AKO Capital LLP i Storbritannia. Tangen gjorde det klart første gang vi møtte ham (tidlig i februar) at hans inntekter fra AKO Capital LLP ville gå direkte til den veldedige stiftelsen AKO Foundation hvis han ble leder for NBIM.
 • Egil Matsen var med på å ansette Tangen. Slik skjedde det. E24 28.04.2020
  I kronikken går Matsen langt i å skrive at Norges Bank har sterke kort på hånden for å stille krav til Tangen: «I god tid før styrets beslutning bekreftet Tangen skriftlig at han er forberedt på å innrette seg etter de krav som Norges Bank må stille for å sikre tilstrekkelige informasjonsbarrierer mellom forvaltningen av oljefondet og AKO Capitals forvaltning av sine fond.»
 • Villedende forsvar for Tangen-ansettelse. Kommentar av Richard Priestley (professor i finans ved Handelshøyskolen BI) i DN 28.04.2020
  Man kjøper ikke en fotballspiller som Lionel Messi for å be ham stå i mål. Nicolai Tangen er en talentfull hedgefondforvalter, men jobben som oljefondssjef krever andre ferdigheter.
 • Nicolai Tangen til FT: «Hvis jeg ikke hadde fått jobben fordi jeg tjente for mye penger, er det litt som noen som ikke får plass på hopplaget fordi de hoppet for langt». DN 28.04.2020
  Ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet får internasjonal oppmerksomhet. Tangen forklarer for internasjonale lesere med skihopping.
 • Nicolai Tangen hopper i salaten. Kommentar av Eva Grinde i DN 28.04.2020
  De som er redd for støy rundt sjefen for nasjonens arvesølv, blir neppe beroliget av mandagens intervju med Nicolai Tangen i Financial Times.
 • Å bli oljefondsjef er et verdivalg for Nicolai Tangen. Vårt Land 28.04.2020
  – Jeg kunne satt meg på båten min og drukket vin. Jeg kunne levd herrens glade dager livet ut. Men jeg vil heller bruke det jeg kan om kapitalforvaltning til å gjøre noe positivt for samfunnet og for Norge. Å komme hjem og ta denne stillingen er et verdivalg om hva jeg vil bruke livet mitt på, sier Nicolai Tangen i et eksklusivt intervju med Vårt Land.
 • Tar et oppgjør med «enkelte kritikere» i Vårt Land-intervju: – Det er ingen i Norge som tror at man bare gjør noe for å være grei. DN 28.04.2020
  Etter at nyheten om det mye omtalte «drømmeseminaret» kom, har det stormet rundt påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen. Nå slår han tilbake mot «enkelte eksperter».
 • Du skal ikke tro at du er noe, Nicolai Tangen! Kommentar av Eirik Furuseth (formuesforvalter og samfunnsdebattant) i VG (meninger) 28.04.2020
  Det er mange «skatteparadiser» her i verden. Norge er et av dem. Vi har nullskatt for redere. Dette beskrives slik på nettsidene til den internasjonale revisjonsgiganten KPMG: «Skipsfartsinntekter under rederiskatteordningen er endelige skattefrie. Dette er begrunnet i næringens internasjonale og mobile karakter og formålet er å etablere en konkurransedyktig norsk rederiskatteordning».
 • Sirkus Tangen. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 28.04.2020
  Ansettelsen av milliardæren Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet har blitt en hodepine for Norges Bank, regjeringen og Stortinget. Det er ikke Tangens feil.
 • Veien til topps er brolagt med ansettelsesreglement og likhetsprinsipp. Kommentar av Øystein Blymke (tidligere ekspedisjonssjef i Justisdepartementet) i Dagens perspektiv 28.04.2020
  Vel drøyt er det derfor å insinuere at mange av de involverte i oljefond-saken har latt seg friste til kameraderi, at noen viser integritetssvikt, og at andre igjen er svake for å bli smurt.
 • Virkningsfulle og provoserende beklagelser. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv 28.04.2020
  Øystein Olsen må motstå fristelsen til å forsøke seg på litt beklagelse. Han må stå fjellstøtt på valget av Nicolai Tangen og måten det har skjedd på.
 • Takk, Olaug Nilssen! Debatt av Henrik Syse (filosof) i Klassekampen 28.04.2020
  Olaug Nilssen og illustratør Knut Løvås avlegger meg en herlig visitt i Klassekampen lørdag 25. april. Jeg sa i Dagsnytt atten på NRK mandag 20. april at det ikke var luksus som preget den mye omtalte konferansen i Philadelphia. Hotellet og det omfattende akademiske opplegget var som sådan ikke luksuriøst eller ekstravagant, det står jeg inne for. Men jeg er ikke vant med charterfly og Sting-konsert og burde ha ordlagt meg annerledes. Jeg takker for velrettet spark og vennlige påminnelser – og fantastisk karikatur.
 • Oljefondssjefen er maskinsjef, ikke kaptein – må kunne styre «gigantmaskinen». Kommentar av Knut N. Kjær (første leder av Norges Bank Investment Management, 1997–2007) i DN 27.04.2020
  Det er grenser for hva akademikere kan lære oss. Folk som har sterke oppfatning om neste leder av Oljefondet, bør sette seg inn i hva maskinen Nbim produserer og hvilke komponenter den består av.
 • «Verdens fremste akademikere»? Åpent brev til statsråd Torbjørn Røe Isaksen, filosof Henrik Syse, professor Ulf Sverdrup og professor Fredrik Sejersted fra Arnulf Kolstad (Professor emeritus, NTNU) i Klassekampen 28.04.2020
  Nicolai Tangen presenterte seminaret i Philadelphia i november 2019 der dere deltok, som en samling av «verdens fremste akademikere» og «Jeg fikk samlet de fire beste i verden i sosialpsykologi». Som en som ikke fikk anledning til delta på dette åpenbart enestående seminaret er jeg interessert i hvem Tangen sikter til. Kan dere som deltok og som har understreket at kvaliteten på det faglige programmet var usedvanlig høy, fortelle hvilke deltagere han sikter til?
 • Rødt vil at offentlige toppledere må betale Tangen-seminar av egen lomme. Dagsavisen (NTB) 28.04.2020
  Rødt vil at offentlige toppledere med millionlønn selv må ta regningen for det mye omtalte Tangen-seminaret i USA. Partiet vil fremme forslaget for Stortinget.
 • En god del har gått galt i ansettelsen av Nicolai Tangen, men det betyr ikke at ansettelsen er gal. Lederkommentar av DN 27.04.2020
  Flyturen svekker tilliten til Slyngstad og hva verre er, til fondet og Norges Bank. Men det finnes fortsatt ikke noe rimelig grunnlag for å hevde at dette arrangementet har hatt noe som helst med ansettelsen å gjøre. Det er lett å glemme at styret i Norges Bank, på tross av en ansettelsesprosess som har hatt flere større og mindre feilskjær, har greid å finne frem til en person med svært gode kvalifikasjoner for å lede et stort fond. Og det er faktisk det viktigste.
 • Bransjeveteran om Tangens seminar: – Foredragene ville kostet 10 millioner kroner. VG 27.04.2020
  Bransjeveteraner mener foredragsholderne på Nicolai Tangens USA-seminar var blant de fremste på sine felt.
 • Kan få kjemperegning i fanget. Dagbladet 27.04.2020
  Torbjørn Røe Isaksens USA-tur kostet over 250 000 kroner for ham og statssekretæren. Etter Dagbladets avsløring krever Rødt at Høyre-toppen selv blar opp.
 • Den selvbevisste overklassen. Kommentar av David Chelsom Vogt (Filosof og musiker) i Bergens Tidende 27.04.2020
  I boken «Måtehold i grådighetens tid» fra 2009 stiller etikkprofessor og nå luksusseminardeltaker Henrik Syse følgende, fremsynte spørsmål: «Hva skal vi egentlig mene om [ ...] styrtrike mennesker som inviterer like rike kjendiser på spektakulære fester på dyre hoteller?» Svaret han gir kan sies å være like fremsynt: «Jeg skal ikke her peke på enkeltpersoner og kalle dem vulgære».
 • Folk tenker sitt når du reiser gratis i luksusfly. Kommentar av Trygve Lundemo i Adresseavisen 27.04.2020
  Som journalist har jeg vært til stede på en del arrangementer og sett hva penger og makt kan gjøre med folk. Jeg har sett hvordan de skåler i sjampanje og klapper hverandre på ryggen. Det siste eksemplet så jeg i uka som gikk. Luksusturen som påtroppende sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen, arrangerte til USA, skapte et himla leven. I flere dager fikk saken nesten like stor oppmerksomhet som koronakrisen.
 • Tangen-saken: Tetzschner advarer mot folkedomstol. VG 26.04.2020
  Høyres Michael Tetzschner sier det eventuelt er de som har ansatt Nicolai Tangen som har et problem, ikke Tangen.
 • Kjære norske maktelite (skatteparadis). Kronikk av Kathrine Aspaas (Gründer og siviløkonom) i NRK ytring 25.04.2020
  Også var det dette med å drive business fra Cayman Islands og Jersey. Juridisk sett er det ikke forbudt (ennå), men det må være vår felles oppgave å søke mot å avskaffe disse «skatteparadisene» – ikke legitimere dem gjennom å gjøre forretninger der. Jeg håper Norge aktivt vil være på den riktige siden av historien her. Og hvorfor kalle det paradis i det hele tatt? Ord betyr noe, og aggressiv skattereduksjon og lukket forretningsvirksomhet på Cayman Island eller Seychellene er paradisisk kun for verdens ene prosent, og knapt nok det.
 • Fra Caymanøyene til Bankplassen (og hjem igjen). Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) 25.04.2020
  Representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan for banken, endte med å sende 26 skriftlige spørsmål. Seminaret er ikke hovedsaken i brevet. De første ti spørsmålene handler om hvordan Tangens formue, blant annet plassert i skatteparadiser, skal håndteres når han tiltrer som oljefondssjef.
 • Jusprofessor om åpenhet i Tangen-saken: – Viktig å gå foran med et godt eksempel. Dagsavisen 25.04.2020
  Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo (UiO) mener Norge og oljefondets holdning til skatteparadiser er tvetydig. – På den ene sida jobber man for større åpenhet generelt, og mener skatteparadiser utgjør en mulighet for lyssky transaksjoner og skatteunndragelser. Men på den andre sida har verken staten Norge, regjeringen eller oljefondet noen konsekvent politikk på å unngå skatteparadiser. Kravene som stilles til Tangen må ses i lys av den holdningen, sier Graver til Dagsavisen.
 • Hastverk er lastverk. Kommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 25.04.2020
  – Alle bånd mellom meg og Ako Capital brytes, sa Tangen da han ble presentert som ny oljefondssjef 26. mars. Så enkelt var det likevel ikke. Ifølge Dagens Næringsliv får han beholde en eierandel i Ako Capital, som han eier via Ako Capital Management i Storbritannia og Jersey og Ako Capital (Jersey). Han vil fortsatt ha Ako-fond til en verdi av 360 millioner pund, som tilsvarer nesten fem milliarder norske kroner. Denne formuen skal forvaltes av Ako Capital, uten at det betales forvaltergebyr. Ifølge DN har fondsforvaltningen en verdi på 50–100 millioner kroner årlig. Dette arrangementet betyr at Tangens formue fremdeles skal forvaltes og investeres mens han er sjef i Oljefondet.
 • Norges Bank får syv milliarder problemer når Nicolai Tangen blir sjef i Oljefondet. Kommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen (meninger) 25.04.2020
  Det er ikke forbudt å bruke penger på å bygge relasjoner. Derimot er det utfordrende å se hvordan Nicolai Tangen kan fortsette å ha syv milliarder kroner i ulike verdipapirer eid av fond i skatteparadiset Cayman Islands uten å komme i konflikt med Norges Banks etiske regelverk.
 • Her har Tangens suksessfond satt pengene. E24 25.04.2020
  Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen har slått seg stort opp som hedgefondforvalter. Her kan du se alle selskapene fondene hans har investert i, og som er rapportert inn til Norges Bank.
 • Her er Tangens selskapsstruktur som sentralbanksjefen må legge frem for representantskapet i Norges Bank. DN 25.04.2020
  DN har laget en slik oversikt over Tangens selskaper, basert på regnskaper fra registrer i England, Jersey og De britiske jomfruøyene, samt rapporter til det amerikanske Finanstilsynet, SEC.
 • Øystein Olsens ansvar. Kommentar av Hanne Skartveit i VG 25.04.2020
  Nyutnevnt oljefondsjef Nicolai Tangen har ikke gjort noe ulovlig. Han har søkt på en jobb - og fått den. Dersom det er begått feil under ansettelsen, er det ikke hans skyld.
 • Jusprofessor om Tangen-ansettelsen: – Ikke hatt noen saker av disse dimensjonene. VG 25.04.2020
  Prosessen rundt ansettelsen av den nye oljefondssjefen mangler sidestykke, ifølge Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen. Flere eksperter mener nå at Tangen-saken blir stadig mer alvorlig.
 • Tajik om Tangen-ansettelsen: – Vi burde ikke være i denne situasjonen. VG 25.04.2020
  Ap-nestleder Hadia Tajik sier det burde vært unødvendig med flere omganger om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. Hun krever avklaring onsdag – og vil ikke svare på om hun tror oljefondssjefen heter Tangen i september.
 • Jusprofessor: Slyngstad har brutt Oljefondets etiske regler. DN 25.04.2020
  Norges Banks avdeling for etterlevelse av det etiske regelverket skal vurdere om oljefondssjef Yngve Slyngstad brøt reglene da han lot seg påspandere.
 • De som beveger børsen. Klassekampen 25.04.2020
  Oljefondets nye sjef må for all del ikke være en byråkrat, advarer fondets gamle sjef. Han stiller seg bak Nicolai Tangen.
 • Tangen er ikke mannen. Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 25.04.2020
  Stormen rundt Nicolai Tangen legger seg ikke før han trekker seg.
 • Er en milliardær i Oljefondet verre enn partiboka i Arbeiderpartiet? Kommentar av Kjell-Magne Rystad i Nettavisen 25.04.2020
  Det stormer rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet. Men er dette verre enn hvordan kritikerne på venstresiden har foretatt ansettelser av statlige ledere?
 • Tangen: Fra studiegjeld til milliardformue. VG 25.04.2020
  Nicolai Tangen har hatt eventyrlig suksess ved å gå sine egne veier. Men det er ikke første gang det stormer rundt mangemilliardæren, som startet med gjeld og to tomme hender. Slik beskriver vennene 53-åringen.
 • Hodejegerne. Kommentar av Lars West Johnsen i Dagsavisen 25.04.2020
  Det var ikke hemmelig, har påtroppende sjef for Oljefondet Nicolai Tangen bedyret denne uka. Men seminaret hans var underlagt «Chatham House Rules», sa han klistret opp mot en vegg hos NRK. Det er et interessant uttrykk, det beskriver altså regler nedfelt på 1920-tallet for møter i Royal Institute of International Affairs i London. Disse skal sikre at alle kan snakke uten å risikere å bli gjengitt utenfor. Trygghet for de innenfor sirkelen.
 • Blir vi blinde for eigne privilegium når vi når eit visst nytelsesnivå? Kommentar av Olaug Nilssen (forfattar) i Klassekampen 25.04.2020
  Det skjer mykje rart for tida. Eg vil likevel påstå at det raraste som skjedde sist veke, var Henrik Syse sin performance på Dagsnytt atten måndag. Han var der for å kommentere Nicolai Tangen sitt etter kvart mykje omtalte seminar i USA, der han sjølv hadde deltatt, og eg såg seansen på tv. Henrik Syse sat og smålo, så forundra var han over at nokon kunne stille spørsmål ved dette. For seminaret var ikkje «særlig luksuriøst». 
 • Verdien av et vennskap. Morgenbladet 25.04.2020
   – Jeg har ikke noe behov for å bedømme andres dømmekraft. Jeg har gransket min egen, sier Henrik Syse, moralfilosofen og seminardeltageren som er Nicolai Tangens gode venn.
 • Den grenseløse makta. Kronikk av Halvor Fjermeros (medlem av faglig utvalg i Rødt og tidligere bystyremedlem i Kristiansand) i Klassekampen (meninger) 24.04.2020
  Det var min gravende blogger-kollega Øyvind Andresen og jeg som lokket fram et forsvar for Ako-selskapenes plassering på Cayman-øyene fra etikkeksperten Syse der han benyttet sjablongen om «å unngå dobbel og trippel beskatning». Og han og Tangen kunne forsikre om at de betalte skatt som alle andre for den lønn og de honorarer de mottok, der de var skattepliktige borgere. Dette var en avsporing av hele problemstillingen rundt skatteparadis-profitter, og det fungerte.
 • Oljefondet og Tangens business-moral. Kommentar av Erling Borgen (gravejournalist og dokumentarist) i Nettavisen (meninger) 24.04.2020
  Det er bra at fokuset rundt ansettelse av ny oljebanksjef forandres fra debatter om Sting og gratisreiser med fly - og over på skatteparadiser og moral.
 • En hån mot vanlige arbeidstakere. Kommentar av Einar Rebni (samfunnsviter) i Dagbladet (meninger) 24.04.2020
  Samtidig har Norges Bank akseptert at Nicolai Tangen skal beholde eierandeler i AKO-selskapene som har skatteparadisene Cayman Island og Jersey som base. Han skal ifølge bankens egen pressemelding kunne foreta «egenhandler i finansielle instrumenter». Riktignok etter godkjennelse av bankens juridiske direktør, men dobbeltrollen er åpenbar. Sentralbanksjefen er påfallende defensiv og uklar når han omtaler skatteparadiser.
 • Eva Joly: – For Norge er dette en risiko. TV2 24.04.2020
  Ifølge Joly er det problematisk at den påtroppende Oljefondsjefen styrer hedgefondet AKO Capital. – Det at du er en suksessfull hedgefond leder betyr ikke at du er kvalifisert til å styre et indeksfond som oljefondet, sier Joly. Hun tror det er mange nordmenn som ikke vet hva et hedgefond egentlig er, og derfor ikke forstår hvorfor dette er et problem.
 • Korrupsjonsekspert om USA-seminaret: – Dypt skuffet. VG 24.04.2020
  Generalsekretær Guro Slettemark i Transparency Norge sier hun er dypt skuffet over at norske samfunnstopper lot seg påspandere av den påtroppende sjefen for det norske Oljefondet.
 • Nicolai Tangen er rett person. Kommentar av Kjetil Storesletten og Steinar Juel (medlemmer av hovedstyret i Norges Bank frem til siste årsskifte) i DN (meninger) 24.04.2020
  Slik vi kjenner systemet i Norges Bank, er det all grunn til å tro at ansettelsesprosessen har vært gjennomført på en god, grundig og forskriftsmessig måte. Og Nicolai Tangen fremstår som usedvanlig kompetent.
 • Tangen-sirkuset. Debatt av Ole Gjems-Onstad (jusprofessor ved Handelshøyskolen BI) i DN (meninger) 24.04.2020
  Fagfolk vet at skatteparadis for en del internasjonale selskaper gir den enkleste organisering og i full åpenhet. Skal Norge ha en leder for Oljefondet med erfaring fra internasjonal finans som ikke kjenner truster eller skatteparadis, ser man etter et dyr som ikke finnes – og som vi nå ikke har råd til.
 • NHH-professor kritiserer Norges Bank: – Vi vet ikke om det er interessekonflikter. NRK nyheter 24.04.2020
  NHH-professor Guttorm Schjelderup mener vi fortsatt ikke vet om det er interessekonflikter knyttet til Tangens disposisjoner i skatteparadis. SV kritiserer Norges Bank for manglende undersøkelser.
 • Etisk refleksjon. Kommentar av Maria Dyrhol Sandvik i Klassekampen 24.04.2020
  Grensene mellom rett og gale er ikkje upolitiske. I kontroversen rundt tilsettinga av finansmannen og milliardæren Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet, er dette blitt tydeleg. Ikkje minst har det kome til syne i argumentasjonen til Tangen sin gode ven og offentlege forsvarar, kjendisfilosof og etikkprofessor Henrik Syse. 
 • Verdien av et vennskap. Morgenbladet 24.04.2020
   – Jeg har ikke noe behov for å bedømme andres dømmekraft. Jeg har gransket min egen, sier Henrik Syse, moralfilosofen og seminardeltageren som er Nicolai Tangens gode venn.
 • Reagerer på kritikken mot den nye oljefondssjefen. VG 24.04.2020
  Førsteamanuensis Aksel Mjøs ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener debatten om Nicolai Tangens «drømmeseminar» i USA har vært ensidig og preget av misunnelse. Investor Espen Grønstad sier han ikke vet om noen som hadde passet bedre til jobben som oljefondssjef enn Tangen.
 • Norges banks kontroll har sviktet. Lederkommentar i Dagbladet 24.04.2020
  Tangens luksusfest er ikke det viktigste. Det er derimot svært alvorlig at vilkårene rundt hans formue og investeringer i skatteparadiser ikke var avklart før ansettelsen.
 • Det er på tide å reflektere litt over hvem som nå eventuelt bidrar til å svekke tilliten til Nicolai Tangen. Kommentar av Kristin Clemet (Civita) i Aftenposten 24.04.2020
  Da jeg hørte dagens NRK-intervju, og når jeg hører og ser utallige andre programmer og oppslag i mediene for tiden, får jeg en følelse av déjà vu. Det blir luftet en lang rekke mistanker om den nyansatte sjefen for Oljefondet. Men som Egeland og andre gjerne oppsummerer: Det er ingen som har noen dokumentasjon på at Nicolai Tangen har gjort noe galt eller ulovlig. Spørsmålet er bare om vi kan ha tillit til ham, og det er derfor vi spør.
 • Her er spørsmålene sentralbanksjefen må svare på om Tangen-ansettelsen. DN 24.04.2020
  DN har tidligere skrevet at Tangens Ako-fond er registrert i skatteparadiser og at han har selskaper og truster på De britiske jomfruøyene og Jersey. Tangen får også beholde en eierandel i Ako Capital, forvalterselskapet han har bygget opp, mens han er sjef for Oljefondet.
 • Dette er spørsmålene sentralbanksjefen må svare på. NRK nyheter 24.04.2020
  Representantskapet i Norges Bank krever svar på i hvilken grad hovedstyret har fått innsyn i alle relevante sider ved den nye oljefondssjefens eierinteresser og om Nicolai Tangens aktivitet i «skatteparadiser».
 • Norges Banks hovedstyre må svare på spørsmål om etisk regelverk og skatteparadiser i Tangen-saken. Dagsavisen (NTB) 24.04.2020
  Styret i Norges Bank må svare på hvordan de har kunnet kontrollere opplysninger om aktiviteter i skatteparadiser under ansettelsen av Nicolai Tangen.
 • Kilder til VG: Stilte spørsmål om Tangen burde fått jobben før brems-avtale ble avklart. VG 24.04.2020
  I onsdagens møte i representantskapet i Norges Bank ble det stilt spørsmål om Nicolai Tangen (53) fikk jobben som ny Oljefond-sjef før det er avklart hvordan han skal plassere sine milliarder.
 • Slyngstad: – Ble overrasket da jeg hørte at Tangen skulle overta. NRK nyheter 24.04.2020
  Oljefondssjef Yngve Slyngstad sier til NRK at han ikke så på Nicolai Tangen som en sannsynlig kandidat til å overta stolen hans, og at han aldri har nevnt Tangen som kandidat, verken for sentralbanksjefen eller noen andre.
 • Slyngstad er lei seg for å ha vist manglende dømmekraft. Dagsavisen (NTB) 24.04.2020
  Avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad beklager at han tok privatfly hjem fra Nicolai Tangens seminar.
 • SV: Uforståelig at Sanner ikke stilte flere spørsmål om Tangen. Dagsavisen (NTB) 24.04.2020
  Finansdepartementet opptrådte «utrolig naivt» da de skulle se på forhold rundt Nicolai Tangen som kandidat til å overta som oljefondssjef, mener SV.
 • Nicolai Tangen inviterte kronprinsen til seminar – vil ikke svare på om de er bekjente. Dagsavisen (NTB) 24.04.2020
  Nicolai Tangen bekrefter at han inviterte kronprins Haakon til USA-seminaret, men vil ikke si om de er bekjente. Kronprinsen deltok ikke på seminaret.
 • Ikke naturlig? Lederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen 24.04.2020
  Onsdag kveld la påtroppende Oljefondet-sjef og hedgefond­milliardær Nicolai Tangen fram regnskap for turen til USA hvor en rekke norske samfunnstopper deltok. Tallene skal danne grunn­laget for tilbakebetaling fra de offentlige institusjonene som etter at turen ble kjent har sagt at de vil tilbakebetale utleggene for sjefene som deltok.
 • Sandra Borch om Tangen-seminar: Helt feil at skattebetalerne skal betale. VG 24.04.2020
  Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) forventer at Erna Solberg kommer på banen etter sakene om påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangen.
 • Luksus på skattebetalernes regning. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv 24.04.2020
  De som deltok på Nicolai Tangens råflotte seminar får stå for det eller beklage, i alle fall ikke sende regningen til skattebetalerne for å pynte seg med etisk bevissthet.
 • Ber om seminarsjekk. Klassekampen 24.04.2020
  Når staten tar regninga for deltakere på Tangens seminar, flyttes grensene for statlig ansattes utgifter, mener jussprofessor.
 • Ekstraordinært møte om Nicolai Tangen ferdig: Krever flere svar. NRK nyheter 23.04.2020
  Representantskapet i Norges Bank krever flere svar etter et ekstraordinært møte angående ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet.
 • Representantskapet i Norges Bank vil ha flere svar etter Tangen-møte. E24 23.04.2020
  Julie Brodtkorb, leder for representantskapet i Norges Bank, sier de ikke har konkludert om det behøves en granskning av Nicolai Tangens ansettelse som Oljefondet-sjef.
 • Slyngstad i intern melding til ansatte: – Jeg er virkelig, virkelig lei meg. VG 23.04.2020
  I en melding på Norges Banks intranett beklager Oljefond-sjef Yngve Slyngstad at han tok privatfly hjem fra Nicolai Tangens toppseminar i fjor.
 • Sanner ringte Olsen: Ville forsikre seg om Tangen var egnet. E24 23.04.2020
  Finansministeren tok kontakt med sentralbanksjefen om ansettelsen av ny sjef for Oljefondet.
 • Sentralbanksjefen droppet dybdesjekk av Nicolai Tangen før ansettelsen. DN 23.04.2020
  Sentralbanksjefen Øystein Olsen måtte forklare manglende sjekk i møte i representantskapet.
 • Kan Norges Bank ha blitt en smule starstruck av en karismatisk, suksessrik milliardær og filantrop? Kommentar av Ev Grinde i DN 23.04.2020
  Det er smått utrolig at ikke Norges Bank var nøyere med å bakgrunnssjekke Tangen, før han fikk jobben.
 • Nicolai Tangen er en fremmed fugl – og best kvalifisert. Kommentar av Gøril Bjerkan (siviløkonom, samfunnsøkonom og jurist (PhD), driver rådgivning og utredning i regi av Bjerkan Analyse) i DN 23.04.2020
  Nå må vi passe oss for ikke å gjøre noe dumt. Nicolai Tangen er etter alt å dømme den best kvalifiserte søkeren som kunne stått på søkerlisten til stillingen som ny oljefondssjef, gitt begrensningen om at han skal snakke norsk og være norsk statsborger.
 • Bor det en embetsmann i Tangen? Kommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 23.04.2020
  Han har satt bort forvaltningen av sin formue til en stiftelse mens han har jobben. Men det er uklart hvor skarpt han har kuttet båndene. Og ikke mindre problematisk: deler av det han eier, er plassert i et skatteparadis, der offentligheten ikke har innsyn. Selv om vi i utgangspunktet ikke har noe grunnlag for å tvile på at alt vil foregå ryddig og skikkelig, så er det et problem at offentligheten ikke kan kontrollere hans formue ned til siste detalj. Både for Tangen selv, og for Oljefondet.
 • Den store kulturkollisjonen. Kommentar av Halvor Hegtun i Aftenposten 23.04.2020
  Oljefondets pengeflyttere er fremmedfugler i norsk politikk og byråkrati. Det gjør ikke bruduljene rundt Nicolai Tangen lettere.
 • Masse røyk, lite ild. Kommentar av Nils August Andresen i Minerva 24.04.2020
  Norges Bank skulle selvsagt betalt for Slyngstad. Men så mye annen åpen ild er det ikke.
 • Professorer ber Tangen legge frem dokumentasjon på selskaper i skatteparadis. DN 23.04.2020
  Nicolai Tangen er åpen for å dele opplysninger om selskaper i skatteparadiser når han i samarbeid med Norges Bank har gått gjennom dette.
 • Frykter interessekonflikter for Oljefondet-sjefen: – Burde legge frem en fullstendig oversiktE24 23.04.2020
  Nicolai Tangen og Norges Bank bør kunne dokumentere at han ikke har interessekonflikter som ny leder for Oljefondet, mener flere professorer. Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen har siden 2002 hatt midler i en trust på Jersey, og siden 2005 har han drevet hedgefondet AKO Capital som har basert sin virksomhet på Cayman-øyene. Det er usikkert hvilke aktører som har vært Tangens kunder i AKO Capital, og hva Tangen har gitt av opplysninger om dette til Norges Bank.
 • Oljefondsjefsaken: – Det er koblinger her som ikke er tillitvekkende. Vårt Land 23.04.2020
  Det kan utvikle seg en holdning til korrupsjon blant Norges mektige om at «det du ikke straffes for, er greit», mener NHH-professor Tina Søreide.
 • Og det ble flomlys på Nicolai Tangen. Debatt av Magnus Marsdal (leder i Manifest Tankesmie) i Klassekampen 23.04.2020
  «Fenomenet fortjener flombelysning», skrev jeg om Tangengate i avisa Nidaros her om dagen. «Det er god grunn til å ettergå hva slags nettverk som har vært i sving for å få Tangen ansatt som sjef for Oljefondet.» I Klassekampens leder onsdag tolker Bjørgulv Braanen dette til at min reaksjon er «et dovent gjesp». Gjespende flombelysning, da, eller?
 • Et gjesp av en skandale. Kommentar av Frode Hübertz Haaland (Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold) i Vårt Land 23.04.2020
  Diskusjonen om Nicolai Tangens konferanse i Philadelphia viser hvor snevert og mistenksomt vi tenker om medmenneskers intensjoner.
 • Det er ikke «misunnelig» og «smålig» å stille kritiske spørsmål om Nicolai Tangen. Debatt av Christina Pletten i Aftenposten 23.04.2020
  Mange, inkludert førsteamanuensis Aksel Mjøs ved NHH, henter frem ord som «misunnelse» og «smålighet» om de siste dagers avsløringer i VG og Dagens Næringsliv. Det er ikke «misunnelse» som driver journalister til å søke innsyn i offentlig pengebruk og kommunikasjon. Det er ikke Janteloven som driver fremtredende juridiske eksperter på korrupsjon og forvaltning til å påpeke hva loven faktisk sier.
 • Tangen-ansettelsen en suppe av grådighet og dårlig dømmekraft. Kommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen (meninger) 23.04.2020
  Nå skal regningen for «drømmeseminaret» sendes videre til skattebetalerne.
 • Dette koster Tangen-seminaret skattebetalerne. VG 23.04.2020
  Nå har Nicolai Tangen regnet ut prisen på USA-seminaret. Regningen til det offentlige kommer på minst 120.000 kroner.
 • Tangens «drømmeseminar» kostet minst tre millioner dollar. E24 23.04.2020
  Den påtroppende oljefondssjefen har onsdag offentliggjort regnskapet for sitt mye omtalte seminar i USA, som ble holdt over tre dager i november i fjor.
 • Her er prisen for Nicolai Tangens luksus-seminar. DN 23.04.2020
  Nicolai Tangen legger frem regnskap for turen til USA der flere samfunnstopper deltok.
 • Chartret fly for over 13 millioner til luksusseminar. NRK nyheter 23.04.2020
  Påtroppende sjef for oljefondet Nicolai Tangen spanderte to privatfly for å fly inn gjestene til luksusseminaret i USA for over 13 millioner kroner, viser regnskapet.
 • Isaksen ba Tangen invitere USAs ambassadør til seminaret. VG 23.04.2020
  Finansmann Nicolai Tangen inviterte USAs Norgesambassadør til sitt seminar etter forslag fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Men Isaksen avviser et vennskap med Tangen og sier han tidligere har takket nei til vinkveld med Jamie Oliver.
 • Trosset gaveforbud. Klassekampen 23.04.2020
  Ansatte i staten skal ikke motta gaver fra privatpersoner eller kommersielle aktører. Likevel fikk flere det da Nicolai Tangen inviterte til USA.
 • Professor: Luksusseminar avdekker manglende kunnskap om mottakelse av gaver. Dagsavisen (NTB) 23.04.2020
  Saken om Nicolai Tangens påkostede USA-seminar viser at mange folk med makt i Norge ikke har tenkt over hva som er greit og ikke, mener NHH-professor.
 • Rødt vil kaste Henrik Syse ut av Nobelkomiteen. Dagsavisen (NTB) 23.04.2020
  Henrik Syses styreverv i Cayman Island-selskaper gjør at han bør ut av Nobelkomiteen, mener Rødt. Syse avviser at han har gjort noe som strider mot vervet.
 • Cayman Island-kjenner Herbjørn Hansson om Henrik Syses styrehonorar fra Nicolai Tangen: – Dårlig betalt. Kommentar av Herbjørn Hansson (skipsreder) i DN (meninger) 23.04.2020
  I DN fremgår det at filosof Henrik Syse får dårlig betalt når han mottar kroner 150.000 kroner samlet per år for å være i de styrene som påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen har i selskaper på Cayman Island. Øygruppen er kontrollert av Storbritannia. I de siste 40 år har jeg lært Cayman Island å kjenne som et særdeles avansert og velorganisert internasjonalt finans- og turistsenter.
 • Ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen og hva offentlige ansatte kan ta imot av gaver. Debatten i NRK TV 22.04.2020
 • Debatt om Tangens investeringer i skatteparadis. Dagsnytt 18, NRK P2 22.04.2020
  Debatt med Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN Norge), Nils August Andresen (Minerva) og Henrik Syse (forsker mm)
 • Er Nicolai Tangen rett person som Oljefondets nye sjef? Kommentar av Beate Sjåfjell (Professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo) i Aftenposten (meninger) 22.04.2020
  Forskning viser at Oljefondets forvaltning går forsiktig i riktig retning, men det er langt igjen til at Oljefondets plasseringer og forvaltning i tilstrekkelig grad fremmer bærekraft. Det fondet trenger nå, er en leder som kan realisere Oljefondets potensial til å drive verdens finansmarkeder i riktig retning. Dette krever innsikt, erfaring og klokskap – og legitimitet og troverdighet. Er Nicolai Tangen den rette personen?
 • Bør vi forvente at Oljefondets sjef skal være et moralsk fyrtårn. Kommentar av Maria Berg Reinertsen i Morgenbladet 22.04.2020
  Oljefondet under Slyngstad var ansvarlig, verdensvant og velpleid, like hjemme på en generalforsamling på Cayman-øyene som på et «by invitation only»-seminar om bærekraft og tillit. Hva venter vi oss denne gangen? En frontfigur for verdens mest etiske og ansvarlige pensjonsfond, eller en erfaren finansmann som ikke lar seg lure på børsen?
 • LO-topp: – Tangen må si opp eller bli sagt opp. VG 22.04.2020
  Fellesforbundsleder Jørn Eggum krever at Nicolai Tangen går av som Oljefond-sjef før han har begynt. Eggum får mene det han vil, svarer Tangen – som mener han ikke har gjort noe galt.
 • Ingen er immun mot kule gaver. Kommentar av Eirin Eikefjord i Bergens Tidende 22.04.2020
  Selv ikke den norske makteliten er immun mot kule gaver.
 • Elitenes boblebad. Kommentar av John Olav Egeland i Dagbladet (meninger) 22.04.2020
  Ansettelsen av Nicolai Tangen er nå i faresonen, og sentralbanksjef Øystein Olsen må forklare seg på et ekstraordinært møte i representantskapet i Norges Bank. Flere forhold er vevet sammen i dette komplekset: Den tidligere og fremtidige forvaltningen av Tangens milliardformue, AKO-systemets omfattende bruk av skatteparadiser, Norges Banks håndtering av ansettelsen og Tangens luksusseminar som møtested for sentrale deler av den norske eliten.
 • Tangens forsvarer. Klassekampen 22.04.2020
  Henrik Syse forsvarer påtroppende oljefondssjef ­Nicolai Tangen i rosende ordelag. De to er nære venner, og Syse har et betalt styreverv i Tangens selskap.
 • Henrik Syse har over ti år fått betalt over én million av Nicolai Tangen for å sitte i styret for Cayman-selskaper. DN 22.04.2020
  Filosofiprofessor og nobelkomité-medlem Henrik Syse sitter i styret for flere av Nicolai Tangens selskaper registrert i skatteparadiset Caymanøyene. – Fullt ut etisk forsvarlig, sier Syse.
 • Syse har fått rundt 1,5 mill. på 11 år for verv i Tangen-fond. E24 22.04.2020
  – Jeg har bistått Ako-fondene som styremedlem og rådgiver i enkeltsaker over en periode på 11 år, og på den tiden har jeg personlig, uten nå å ha finregnet, grovt sett mottatt 1,5 millioner kroner fordelt over rundt 11 år, hvorav hver eneste krone har blitt rapportert til norske skattemyndigheter, sier Syse til E24.
 • Et solid seminar. Kommentar av Morten Hansen (professor, University of California, Berkeley) i VG 22.04.2020
  Jeg var en av deltakerne på Nicolai Tangens «Back to University»- konferanse på Wharton (USA) i november 2019. Det har stått en del om denne i mediene, men veldig lite om hva faktisk konferansen gikk ut på—det faglige innholdet. Det vil jeg fremheve for å skape noe balanse i saken.
 • Kaller inn til ekstraordinært møte om Tangen-ansettelsen. VG 22.04.2020
  Norges Banks tilsynsorgan kaller inn til ekstraordinært møte onsdag for å få en redegjørelse av prosessen rundt ansettelsen av påtroppende Oljefondet-sjef Nicolai Tangen.
 • Professor: – Ansettelsen av Tangen bør granskes. VG 22.04.2020
  Professor Jon Petter Rui mener ansettelsen av Nicolai Tangen som ny Oljefond-sjef bør granskes. Det stiller Tangen selv seg positiv til.
 • Stat og kapital. Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 22.04.2020
  Sakens sprengkraft ligger ikke først og fremst i hedgefond-forvalterens sinnssyke rikdom, men i det faktum at toppledere i offentlig forvaltning lar seg bespise og oppvarte på hans regning uten at noen av dem stiller spørsmål om hvorfor de er invitert, og om deres deltakelse er i overensstemmelse med paragraf 20 i tjenestemanns­loven. Der heter det: «Ingen embets- eller tjenestemann må for seg eller andre motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren er ment, å påvirke hans tjenstlige handlinger». 
 • Fondssjefen som rullet med makten. Kommentar av Bård Bjerkholt i DN 22.04.2020
  Ansatte i Oljefondet skåler ikke med milliardærene. I hvert fall var det sånn før.
 • Epost avslører ukjent møte mellom Slyngstad og Tangen i mai 2016. TV2 22.04.2020
  Yngve Slyngstad tok Tangen-initiativ fire år før jobbintervjuet om toppstillingen.
 • Tidligere Oljefondet-sjef vil skatte av Tangen-tur. VG 22.04.2020
  Knut Kjær mener Nicolai Tangens toppseminar i Philadelphia i november ga ham en privat fordel, og har satt av «en del titusener» på selvangivelsen.
 • Isaksen la seg flat. Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 22.04.2020
  Seminardeltakelsen har gjort ubotelig skade på Torbjørn Røe Isaksens troverdighet.
 • Fagavdeling anbefalte ikke reise til Tangen-seminar: – Det er i siste instans jeg som konkluderer. NRK Nyheter 22.04.2020
  Fagavdelingen i departementet mente at daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ikke burde prioritere det omstridte Tangen-seminaret i USA, fordi det tok for mye tid. Etter å ha diskutert saken med ledelsen i departementet, dro han likevel.
 • Røe Isaksen vil ikke be om regningen for Sting-konserten. E24 22.04.2020
  Den tidligere næringsministeren bestemte seg for å delta på Nikolai Tangens seminar til tross for anbefaling om å la være. Men han vil ikke be staten ta regningen for den eksklusive underholdningen.
 • SV og Sp: Røe Isaksen fant påskudd for å delta på seminar. Dagsavisen (NTB) 22.04.2020
  Det kan virke som Torbjørn Røe Isaksen lette etter grunner til å reise til USA slik at han kunne delta på Nicolai Tangens seminar, mener Sp og SV.
 • Slik kommuniserte Tangen og Isaksen om superseminaret: – Kan falle litt mellom stolene. E24 22.04.2020
  Allerede i mai 2018 fikk den daværende næringsministeren invitasjon direkte fra Nicolai Tangen, som åpnet for at det var mulig å betale seminaret selv. – Det er jo en invitasjon som kan falle litt mellom stolene, svarte Røe Isaksen samme uke.
 • – Jeg har gjort noen vurderinger som var dårlige eller mangelfulle. E24 22.04.2020
  Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier at han i «etterklokskapens lys» må ta selvkritikk for åpenheten rundt hans deltakelse på et luksusseminar i USA.
 • Kaski (SV) om Røe Isaksen (H): – Har laget seg en USA-tur for å delta på seminaret. E24 22.04.2020
  SV mener statsråd Torbjørn Røe Isaksens (H) deltagelse på Nicolai Tangens seminar vitner om manglende vurderingsevne og naivitet. Embetsverket rådet han til ikke å delta.
 • Erna Solberg tar Isaksens selvkritikk til etterretning. TV2 22.04.2020
  Statsminister Erna Solberg om Isaksen: – Når han selv mener at han kunne tenkt og gjort noe annerledes, så er det riktig.
 • Regjeringsadvokaten vil rapportere luksusseminaret til Skatteetaten: – Mer storslagent og påkostet enn jeg tror noen av deltagerne hadde forventet. DN 22.04.2020
  Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted vil nå rapportere luksusseminaret han deltok på til Skatteetaten. Statsministerens kontor ønsker ikke å ta stilling til om Sejersted burde mottatt gaven.
 • Om Sting, skatteparadiser, oljefond og Tangen. Kommentar av Erling Borgen (tidligere NRK-medarbeider) i Nettavisen (meninger) 21.04.2020
  Jeg påstår overhodet ikke at Nicolai Tangen har gjort noe som helst galt. Han sier nå han skal trekke seg ut av sine skatteparadis-selskaper. Ved siden av Grand Cayman har han operert i skatteparadisene Jersey og Virgin Island. Men det er jo fascinerende at den påtroppende oljefond-sjefen har bygget opp sin milliardformue ved bruk av såkalte skatteparadis-selskaper. For to måneder siden bestemte EU at Grand Cayman skulle settes på en svarteliste over skatteparadis-land.
 • Derfor stormer det rundt den nye oljefondssjefen. NRK nyheter (analyse) 21.04.2020
  Ansettelsen av den London-baserte hedgefondforvalteren Nicolai Tangen (54) som ny sjef for Oljefondet, har, siden den ble kjent for noen uker siden, skapt store overskrifter. Både Tangens personlige formue, og at han har hatt egne penger i og forvaltet fond registrert i skatteparadiset Caymanøyene, har vært gjenstand for debatt i den norske offentligheten.
 • Debatt om Nicolai Tangens studietur. Dagsnytt 18, NRK p2 21.04.2020
 • Tangens Makt. Kommentar av Kaia Storvik i Agenda Magasin 21.04.2020
  Det kan godt hende at deler av Tangens erfaring og kompetanse ville fungert godt i jobben som oljefondssjef. Men avsløringene de siste dagene tyder på at det er viktige deler av en slik rolle han forstår svært dårlig. «Dette er ikke bare drømmejobben min. Det er drømmen min», sa han til NTB da han ble ansatt. Kanskje glipper drømmen nå. Noe av årsaken til det ligger kanskje i det neste han ville formidle.
 • Oljefondsjefenes luksusfelle, Kommentar av Christina Pletten i Aftenposten (meninger) 21.04.2020
  Motivet er til syvende og sist sekundært. Og her ligger kjernen i problemet Tangen og Slyngstad har viklet seg inn i. En av de viktigste årsakene til at man har strenge regler for gaver og fordeler, er nettopp for å unngå å havne i slike situasjoner. I etterkant kan det se ut som interessekonflikter eller korrupsjon, selv om det ikke er det. Det ser også ut som dårlig dømmekraft og rolleforståelse. Det bidrar til å svekke den tilliten den nye oljefondssjefen vil være avhengig av, når han skal forvalte våre største og viktigste verdier.
 • Dansen rundt gullkalven (Oljefondet). Kommentar av Lars West Johnsen i Dagsavisen (debatt) 21.04.2020
  Med på Tangens tur var også tidligere Schibsted-topp Rolv Erik Ryssdal. Han er bror til Kristine Ryssdal, som sitter i styret til Norges Bank som ansatte Tangen. Nå er det ikke suspekt å ha søsken i sentrale posisjoner, men det er illustrerende for hvor små sirklene er i toppen av det norske samfunnet. Kristine Ryssdal har for øvrig mange års bakgrunn fra regjeringsadvokatembetet, der Tangens nære venn – og også han en av turkameratene – Fredrik Sejersted nå er sjef.
 • Etterpåklok? Lederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen (meninger) 21.04.2020
  Norges Bank opplyser at de vil betale for opphold, mat og flyreise for avtroppende Oljefondet-sjef Yngve Slyngstad. Det er skammelig hvis enden på visa blir at norske skattepenger overføres til Nicolai Tangen i et forsøk på å glatte over embetstoppenes handlinger. At staten tar regningen i ettertid, endrer ikke på det faktum at finanstoppens krets i seks måneder ikke har sett noe problem med å delta på og dekke over tidenes smøretur.
 • Kan det være noe å vinne på å fly inn et solid knippe samfunnstopper til et tredagers betalt gilde som også er faglig superinteressant? Eh...ja. Kommentar av Eva Grinde i DN 21.04.2020
  Det går selvsagt ikke an å konkludere at Tangen fikk oljefondsjobben på grunn av drømmeseminaret. Problemet er at det er vanskelig å utelukke det.
 • Norges Bank tar Slyngstad-regningen og legger ut full oversikt over Tangen-ansettelsen. DN 21.04.2020
  Norges Bank betaler for Yngve Slyngstads opphold, mat og flyreise etter Nicolai Tangens luksusseminar i USA. Samtidig publiserer den en full oversikt over prosessen rundt ansettelsen av milliardæren.
 • Nicolai Tangen kjenner hodejegeren som kontaktet ham om oljefondjobben. DN 21.04.2020
  Harald Kringlebotn var hodejegeren som kontaktet Nicolai Tangen om jobben som sjef i Oljefondet. De to kjente hverandre fra før av.
 • Frp reagerer på Tangens eposter: – Saken ser nå alvorlig ut. DN 21.04.2020
  Fremskrittspartiets finanspolitiker Hans Andreas Limi går ut mot den nye oljefondsjefen Nicolai Tangens eposter til forgjengeren Yngve Slyngstad med spørsmål om hjelp.
 • Norges Bank styrte Tangen unna offentligheten i flere uker. E24 (Aftenposten) 21.04.2020
  Nicolai Tangen var med i en lang prosess om toppjobben i Oljefondet, men ble styrt unna all offentlighet. Norges Bank førte ham opp på søkerlisten dagen før han ble ansatt.
 • Krever svar om Tangen-seminar. VG 21.04.2020
  Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller USA-konferansen «det ypperste av luksus», og ber statsministeren svare på om det er greit at statens topper deltar på slike arrangementer.
 • Ingen planer om å trekke seg. TV2 21.04.2020
  Nicolai Tangen, den nye lederen for oljefondet, synes ikke det var noe galt i å spørre den avtroppende lederen Yngve Slyngstad om en liten tjeneste.
 • Det er ikke nok å anta at Oljefond-sjefen gjør alt etter boken. Vi må vite. Kommentar av Veslemøy Østrem i Vårt Land (verdidebatt) 21.04.2020
  Det er større grunn til å stille spørsmål ved påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangens hemmelighold og bruk av skatteparadiser enn hvilke gjester han inviterte til luksusseminar i USA.
 • Nicolai Tangen ba oljefondsjef Yngve Slyngstad om tjeneste like etter luksusturen. Nettavisen 21.04.2020
  – Jeg lurte på om jeg kunne spørre deg om en liten tjeneste, skrev Nicolai Tangen i en e-post til avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad etter luksusturen.
 • Pinlig å se samfunnstoppenes tilbaketog. Kommentar av Erik Staphansen i Nettavisen 21.04.2020
  Den enes drømmeseminar er blitt andres mareritt. Og tidenes smøretur er blitt til tidenes tilbaketog.
 • En annerledes harrytur – med Sting på scenen. Kommentar av Arild Rønsen i Nettavisen 21.04.2020
  Hvordan kunne deltakerne tro at dette var et ganske ukontroversielt arrangement? Som å ta en helg på hytta på Norefjell? Deltakernes arbeidsgivere har i det minste skjønt hvilken blemme deres ansatte har begått. Så fort VGs avsløring lå på nettet, ville både FN, Oljefondet og Næringsdepartementet betale tilbake for tvilsomme tjenester. Så nå er det altså vi, skattebetalerne, som skal punge ut! Som om vi ikke hadde nok å bale med for tida!
 • Luksusturen til USA svekker folks tillit. Lederkommentar i Adresseavisen 21.04.2020
  Nicolai Tangen har gitt penger til flere gode formål og har vært en finansmann som tar samfunnsansvar. Men det har tidligere kommet fram at han har forvaltet fond som er registrert i skatteparadiset Cayman-øyene. Det styrker heller ikke folks tillit til ham. Vi er spente på redegjørelsen Norges Bank skal legge fram tirsdag. Vi trenger full åpenhet rundt ansettelsesprosessen.
 • Oljefondssjefens elite-fester bør flombelyses. Lederkommentar i Dagbladet 21.04.2020
  Vi regner med at Tangen ikke har noe å skjule, og det vil derfor være bedre å fjerne all tvil.
 • Tangen: – Jeg føler meg mistenkeliggjort. NRK nyheter 21.04.2020
  Nicolai Tangen sier han føler seg mistenkeliggjort etter kritikken mot hans private luksusseminar: – Jeg synes det har vært leit at folk mistenkeliggjør ting som har med oljefondet å gjøre.
 • Kva er problemet med Nicolai Tangen sitt seminar på Wharton. Kommentar av Aksel Mjøs (Førsteamanuensis, Norges handelshøyskole) i Aftenposten 21.04.2020
  Det er forstemmande kor føreseieleg debatten rundt Nicolai Tangen sitt seminar på Wharton er.
 • Nicolai Tangen sendte epost til Yngve Slyngstad etter luksusturen: Ba om et møte om stillingen som oljefondssjef. DN 21.04.2020
  «Jeg lurte på om jeg kunne spørre deg om en liten tjeneste,» skrev Nicolai Tangen i en epost til avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad i januar.
 • Tangen: «Det blir ikke flere sånne seminarer». VG 21.04.2020
  Påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangen (53) hadde planlagt seminaret i USA i to år, og synes det er «leit» at det blir «støy». Han sier han har fått toppjobben helt uavhengig av Slyngstad.
 • Trump-metoden mot Tangen. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens perspektiv 20.04.2020
  Det ser ut som om Hadia Tajik (Ap) og Kari Elisabeth Kaski (SV) har et gen for konspirasjon når de forlanger klarhet i om Nicolai Tangens seminar kan knyttes til ansettelsen av ham som sjef for Oljefondet.
 • Olsen om smøretur-anklager: – Det er jo sterke ord. E24 20.04.2020
  Sentralbanksjef Øystein Olsen avviser at Oljefondets nye sjefs USA-tur med flere samfunnstopper var en smøretur. – Det er jo sterke ord, sier han til NRK.
 • Sentralbanksjefen lar sjefen for Oljefondet beholde eierandel i forvalterselskap og gratis fondsforvaltning. DN 20.04.2020
  Ako Capital Management er en del av Tangens selskapsstruktur med selskaper i Storbritannia, Jersey og De britiske jomfruøyene og som ender opp i en trust på Jersey. Planen er at Tangen personlig, etter opprydning i selskapsstrukturen, vil eie britiskregistrerte Ako Capital Management via Ako Capital (Jersey) Ltd på Jersey mens han er sjef for Oljefondet.
 • Norges Bank har ikke sett Tangens fullstendige klientlister: – Har tillit til hans etiske standard (skatteparadis). NRK nyheter 20.04.2020
  – Vi erkjenner at det er utfordringer og sider ved den type plasseringer og jurisdiksjoner som kan være tvilsomme. Det svarer sentralbanksjef Øystein Olsen på direkte spørsmål om Norges Bank erkjenner problemene med hemmelighold av eierskap på Caymanøyene.
 • SV ber finansministeren redegjøre for ansettelsesprosessen rundt oljefondssjefen. ABC nyheter (NTB) 20.04.2020
  Representantskapet i Norges Bank skal diskutere ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefond-sjef. Kari Elisabeth Kaski (SV) mener finansministeren må på banen.
 • Vurderer ekstramøte om ansettelsen av Tangen som sjef for Oljefondet. DN 20.04.2020
  Norges Banks vaktbikkje vil vurdere å ta opp ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.
 • Sentralbank-sjefen vet ikke hvordan Oljefond-Tangens navn kom opp. VG 20.04.2020
  Norges Bank-sjef Øystein Olsen (68) valgte hodejegerfirmaet, men vet ikke hvem som spilte inn finansmannen Nicolai Tangen (53) i jakten på ny Oljefond-sjef.
 • Henrik Syse var på reiselista til Oljefondets nye sjef. Syse kaller problemstillingen konstruert: – Det er så absurd at man kan gråte. Vårt Land 20.04.2020
  Før Nicolai Tangen fikk jobben som sjef for Oljefondet, spanderte han utenlandsreise for en rekke norske samfunnstopper, forteller VG. Henrik Syse, som var blant de inviterte, synes problemstillingen er konstruert.
 • Oljefond-sjefen avviser at USA-turen var smøring. NRK nyheter 20.04.2020
  Ap og SV mener det er grunn til å stille spørsmål ved ansettelsen av oljefondssjef Nicolai Tangen. Selv sier Tangen at «det er helt feil» at luksusturen der han inviterte topper i norsk samfunnsliv til USA før han ble ansatt var smøring.
 • To oljefondsjefer var på fest hos han som ble den tredje, men aldri stod på søkerlisten. Dette ser ikke bra ut. Kommentar av Gard L. Michalsen i E24 (meninger) 20.04.2020
  Nicolai Tangens drømmeseminar kostet mange millioner. Bismaken og etterspillet kan svi betydelig mer. Her er det mange spørsmål offentligheten bør få svar på.
 • Norges FN-delegasjon snur etter «beklagelig feil»: Betaler for milliardær-seminar. VG 20.04.2020
  Norges FN-ambassadør Mona Juul (61) fikk hotell og måltider spandert av finansmann Nicolai Tangen (53) på hans USA-seminar i november. Nå vil FN-delegasjonen betale for oppholdet.
 • Oljefondets smøretur: Noen ganger blir fristelsene så store at dømmekraften fordunster i champagneboblene. Kommentar av Erik Stephansen i Nettavisen (meninger) 19.04.2020
  Også filosof Henrik Syse ble kontaktet av hodejegerne, noe han formodentlig syntes var bare hyggelig etter turen til Philadelphia. Han har nemlig vært etisk rådgiver for nettopp Oljefondet, og kanskje holdt han en liten ekstraforelesning om etiske dilemmaer i skjæringspunktet integritet/private penger på flyet hjem?
 • Anne Holt om Nicolai Tangens «drømmeseminar»: – Dette tar seg virkelig ikke ut! Kommentar av Anne Holt (forfatter) i VG (meninger) 19.04.2020
  Jeg godtar blankt at Tangen er den beste oljefondsjefen vi kunne få. For mange blir likevel en slik sammenblanding av vennskap og posisjon – rørt ytterligere sammen med en tur så luksuriøs at den tar kaka selv for de mest blaserte, og som til overmål fant sted på et tidspunkt som må være et funn for ikke bare de aller mest mistenksomme – nok et bevis på elitens kameraderi. I et stadig mer polarisert samfunn blir det enda en gang dem mot oss, de rike og bestemmende mot røkla.
 • Norges Bank vil undersøke Slyngstads USA-reise. VG 19.04.2020
  Nicolai Tangen betalte hotell, opphold og flyreisen hjem da avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad deltok på Tangens USA-seminar i november. Norges Bank varsler lørdag kveld at de vil undersøke reisen.
 • Slik støttet samfunnstopper Oljefond-Tangen på vei mot sjefsjobben. VG 19.04.2020
  Finansmann Nicolai Tangens venner og bekjente ga råd og stilte som referanser da han gikk for jobben som sjef i Oljefondet. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted innrømmer overfor VG at han kan bli inhabil i saker om Oljefondet.
 • Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse. VG 19.04.2020
  Få måneder før milliardær Nicolai Tangen (53) ble ansatt som sjef for det norske oljefondet, brukte han millioner av kroner på en spektakulær tur til USA. Den norske regjeringsadvokaten og daværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad var blant deltagerne.
 • Oljefondets nye sjef brukte millioner på USA-tur for norske samfunnstopper. E24 18.04.2020
  Norges nye Oljefond-sjef Nicolai Tangen brukte millioner på Sting-konsert, luksus-jet og konferanse til norske samfunnstopper på USA-tur få måneder før han ble ansatt i Oljefondet. Blant deltagerne var statsråd Torbjørn Røe Isaksen, den norske regjeringsadvokaten og daværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad.
 • Null tillit til Tangen (Oljefondet). Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen (leder) og Ingrid Hjertaker (politisk rådgiver), begge i Tax Justice Network – Norge i DN (meninger) 07.04.2020
  Nicolai Tangens plasseringer i skatteparadis og hans uttalelser gir ham lav troverdighet som leder for Oljefondet. Dagens Næringsliv avsløring om Tangens truster på Jersey kommer på toppen av avsløringene om hans stiftelse på Caymanøyene. Truster regnes som de verste og mest hemmelighetsfulle konstruksjonene og Jersey har fullt hemmelighold for truster, ifølge Financial Secrecy Index.
 • Ta med alt hjem og kjør full åpenhet (skatteparadis/SPU). Kommentar av Terje Erikstad i DN  04.04.2020
  De to anerkjente NHH-professorene Guttorm Schjelderup og Jarle Møen sier til DN at det er en uheldig signaleffekt at Tangen har plassert sin private formue i skatteparadiser og bruker truster for å spare skatt. Derfor er det veldig viktig at Tangen sier at trusten skal oppløses og at midlene går inn i den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Kan Norge ha en sjef for Oljefondet som investerer i selskaper som fondet ekskluderer? Nei, det ville ikke vært bra og det vil heller ikke Tangen gjøre.
 • Oljefondets nye sjef: Har verdier for 1,3 milliarder kroner i en trust på Jersey og selskap på De britiske jomfruøyene. DN 03.04.2020
  DN har forelagt NHH-professorene Guttorm Schjelderup og Jarle Møen opplysningene. Deres spesialfelt er skatt. Schjelderup ledet også kapitalfluktutvalget, der skatteparadiser og truster sto sentralt. De to skriver i en epost til DN: – I utgangspunktet er signaleffekten av at Tangen har plassert sin private formue i skatteparadiser og bruker truster for å spare skatt uheldig. På den annen side er det verdifullt at lederen for Oljefondet forstår også denne siden av internasjonal finans.
 • Fra skatteparadis til Oljefondet på 1-2-3. Kommentar av Halvor Fjermeros (tidligere bystyrerepresentant, Rødt i Kristiansand) i Klassekampen (meninger) 30.03.2020
  Når Søreide stiller spørsmål i DN, er det vel å merke «på generelt grunnlag». Slik snakkes det i det høflige sjiktet der også skatteparadis-kritiske politikere befinner seg. Når det kommer til det konkrete, så svares det som sentralbanksjef Øystein Olsen gjør i sitt forsvar for ansettelsen: «Tangen har vært helt åpen om sine økonomiske forhold, også om at AKO-fund ltd. er registret på Caymanøyene. Dette er helt vanlig for slike forvaltningsselskaper.» Da, så.
 • Den nye sjefen for Oljefondet har plassert formuen i skatteparadis. DN 27.03.2020
  Stiftelsen til Nicolai Tangen sitter lastet med fond som er registrert på Caymanøyene.
 • Nybakt Oljefondsjef Nicolai Tangen har plassert formuen i fond i skatteparadiset Caymanøyene. Nå vil ekspertene ha svar. DN 27.03.2020
  – For oss som studerer dette, er det vanskelig å forstå hvorfor man skal bruke steder som Caymanøyene. Det sier Tina Søreide, professor ved senter for etikk og økonomi ved Norges Handelshøyskole.
 • Nybakt Oljefondsjef Nicolai Tangen har plassert formuen i fond i skatteparadiset Caymanøyene. Nå vil ekspertene ha svar. DN 27.03.2020
  - Naturlig at det stilles spørsmål, sier NHH-professor Tina Søreide.
 • Politikerne ønsker oljefondssjefen lykke til: – Tangen er tydeligvis flink med penger. DN 27.03.2020
  – Jeg må innrømme det var litt overraskende. Tangen er tydeligvis flink med penger. Hvis han også er typen som ser at en kan tjene på å investere grønt, og at klimaendringer og naturødeleggelse innebærer stor finansiell risiko for fondet og dermed Norge, kan det være en bra ting. Det sier Miljøpartiet de grønnes talsperson, Une Bastholm.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.