Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Verdikommisjonen: Investér oljepenger i sør!

Verdikommisjonens sluttrapport, Valgt fellesskap, ble lagt fram i går. Kommisjonen ber bl.a. regjeringen og Stortinget om å avsette en del av oljefondet til "forretningsmessige investeringer" i de fattige land. Bistandsminister Anne Kristin Sydnes tviler på om det er et godt forslag, men er glad for debatten.
Torsdag 29. mars 2001

Globale spørsmål tas først og fremst opp i i avsnittet om Rikdom og internasjonalt ansvar, som drøfter forvaltningen av oljeinntektene. Her står det bl.a. at "Vi bør vise, ved eksempelets makt, at arbeidet for å redusere fattigdommen i verden er en forpliktelse som går lenger enn til veldedighet og som krever medvirkning av dem i verden som forvalter finanskapital og søker lønnsomme investeringer for denne." Avsnittet er en del av sluttrapportens kapitel 8, Miljø og forvaltning, som også inneholder et avsnitt om utfordringa til naturforvaltarane, der det bl.a. vises til at "føre var" er et viktig etisk prinsipp når det gjelder forvaltinga av vår felles naturarv.

Sluttrapporten omfatter dessuten mange meninger; bidrag til verdisamtalen, som bl.a. innholder essayene:

Bistandsministeren tviler

I en kommentar til forslaget om å investere deler av oljefondet i fattige land uttalte bistandsminister Anne Kristin Sydnes til NRK Dagsnytt (se: - Bruk penger i fattige land) at "Vi burde heller sørge for en høyest mulig avkastning på oljefondet, for deretter å bruke denne avkastningen til bistand og næringsutviklende tiltak i fattige land". Hun er imidlertid "glad for en debatt om hvor mye av vår velstand vi bør dele med de fattigste i verden."

Statlig grådighetskultur

I følge Dagbladet (se: Grådig og avkristnet) slår Verdikommisjonen fast at Norge både har en privat og en statlig grådighetskultur. Ifølge sosiologiprofessor Stein Ringen i Oxford, som er medlem av kommisjonens styringsgruppe, er det ikke bare enæringslivet som er preget av grådighet, men i aller høyeste grad den norske stat. Ringen viser til at "- Norge har et stort petroleumsfond, som bare kan brukes til å investere i de rikeste selskapene i de rikeste landene."

Politisk korrekt eller verdifobi?

Avisenes kommentarer er i hovedsak opptatt av fenomenet "verdikommisjonen" - i mindre grad av kommisjonens konkrete forslag. Dagsavisens Kyrre Nakkim har følelsen av "å ha studert en lang liste av politisk korrekte meninger, der bare et fåtall av standpunktene er egnet til å provosere" og mener at "de mest radikale forslagene, som for eksempel å investere oljekronene i u-land, føyer seg godt inn i en trend av gode hensikter så typisk for politiske idealister".

I Nationen spør Drude Beer om vi har verdifobi og viser til at "når Røkke får lov til å kjøpe opp halve Næringslivs-Norge, uten å si noe annet om hvilke verdier han vil skape enn store, private formuer, er det fordi det politiske flertallet, godt hjulpet av finansverdenens maktelite, tror på verdien av fri flyt, frie investeringer og fri utvikling innen økonomi og handel." Hun peker på at "de kaller det stort sett ikke verdispørsmål og verdidebatt. De kaller det global utvikling, økonomiske realiteter, nye tider - og demokrati."

Presseklipp:

 • Hva var vitsen?, Dagsavisen 29.3.01
  Kommentar av Kyrre Nakkim:
  Etter å ha lest rapporten sitter jeg tilbake med en følelse av å ha studert en lang liste av politisk korrekte meninger, der bare et fåtall av standpunktene er egnet til å provosere. De mest radikale forslagene, som for eksempel å investere oljekronene i u-land, føyer seg godt inn i en trend av gode hensikter så typisk for politiske idealister.
 • Full enighet i verdidebatten, Dagsavisen 29.3.01
  Verdikommisjonen har i sluttrapporten forsøkt å være så konkret som mulig, ved å legge fram 11 forslag til handling som omfatter alt fra bruk av petroleumsfondet til investeringer i u-land til trafikkdød og verdivalg i skolen.
 • Har vi verdifobi?, Nationen 29.3.01
  Kommentar av Drude Beer:
  Men de kaller det stort sett ikke verdispørsmål og verdidebatt. De kaller det global utvikling, økonomiske realiteter, nye tider - og demokrati.
 • Forutsigbar rapport om verdienes verdi, leder i Aftenposten 29.3.01
  Statsministeren gjør klokt i ikke å følge opp verdikommisjonens sluttrapport med en stortingsmelding som forplikter Regjeringen og i neste omgang inviterer Stortinget til å ta stilling til forslag som omfatter en rekke saksområder, fra bruk av oljefondet i den tredje verden til gratis skolefritidsordning.
 • Nekter å røre oljefondet, Bergens Tidende 29.3.01
  Ap-ledelsen nekter å øremerke store deler av oljefondet til investeringer i u-landene, slik verdikommisjonen ønsker.
 • Grådig og avkristnet, Dagbladet 28.3.01
  Verdikommisjonen slår fast at Norge både har en privat og en statlig grådighetskultur. Ifølge sosiologiprofessor Stein Ringen i Oxford, som er medlem av kommisjonens styringsgruppe, er det ikke bar enæringslivet som er preget av grådighet, men i aller høyeste grad den norske stat. - Norge har et stort petroleumsfond, som bare kan brukes til å investere i de rikeste selskapene i de rikeste landene. - Vi foreslår at reglene endres slik at fondet kan brukes til forretningmessige investeringer i fattige land med stort behov for kapital, sier Ringen.
 • - Bruk penger i fattige land, NRK Dagsnytt 28.3.01
  Bistadsminister Anne Kristin Sydnes er glad for en debatt om hvor mye av vår velstand vi bør dele med de fattigste i verden. Samtidig tviler hun på at Verdikommisjonens forslag er en smart måte å bruke oljefondets penger på.
 • – Senket terskelen for verdidebatt, Vårt Land 28.3.01
  Statsminister Jens Stoltenberg mener Verdikommisjonen har senket terskelen for verdidebatt i Norge. Ifølge NRK foreslår kommisjonen å investere en betydelig del av oljepengene i fattige land
 • Plasserer oljekroner hos de fattige, Aftenposten 28.3.01
  10 prosent av petroleumsfondet bør investeres i forretningsmessige virksomheter i fattige land, fremholder Verdikommisjonen i sin avskjedshilsen.
 • Et brev om frihet, Aftenposten 28.3.01
  Kronikk av Jan Erik Langangen m.fl. i Verdikommisjonen:
  Den 2. august 1999 ble to barn funnet ihjelfrosne i understellet på et fly fra Guinea til Brussel. De nådde ikke frem i live, men budskapet lever: Hjelp oss! La oss se på verden gjennom disse barnas blikk. Det skriker oss i øynene. Den er dypt urettferdig. Den dreper i stillhet, er dypt umoralsk og politisk farlig.

For mer informasjon om oljefondet, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.