Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2010

Sider: 1234 »
Tomme stoler
mandag 20. desember 2010

Tomme stoler

- Vi ønsker han og Kina lykke til i årene framover. Slik avsluttet Thorbjørn Jagland sin tale i Oslo Rådhus 10. desember i forbindelse med fredsprisen til Liu Xiaobo i en forsonende tone overfor stormakten Kina, mens prisvinnerens stol sto tom. To dager senere i Berlin ble tildelingen av årets tyske Ossietsky-pris til Mordechai Vanunu avlyst da Israel nektet prisvinneren utreise og samtidig sørget Wikileaks for at det ble satt kritisk søkelys på ytringsfriheten også i Vesten. I dag kan dessuten VG fortelle at også Trond Giskes stol sto tom under fredsprisseremonien.


Nytt håp for klimaforhandlingene etter Cancun
onsdag 15. desember 2010

Nytt håp for klimaforhandlingene etter Cancun

- Selv om viktige deler av Cancun-avtalen er skuffende svake, har enigheten i Cancun gitt mange nytt håp om å lykkes i forhandlingene om en ny klimaavtale, oppsummerer Naturvernforbundets Bård Lahn etter klimamøtet i Cancun. Mens Bolivia protesterer og vil ha en globale folkeavstemming og Sør-senterets Martin Kohr kaller det et "underlig utfall", så puster både regjering og sivilsamfunn her hjemme lettet ut med fornyet håp for FN-sporet fram mot neste års klimamøte i Durban i Sør-Afrika.


Stortinget om utenriksbudsjettet for 2011
mandag 06. desember 2010

Stortinget om utenriksbudsjettet for 2011

Stortinget behandlet sist fredag utenriksbudsjettet for 2011, der KrF sammen med regjeringspartiene gikk sammen om omdisponeringer til fordel for GAVI og frivillige organisasjoner - herunder kr. 10 mill til opplysningsarbeid. Utover det ble mer eller mindre samstemt politikk for utvikling i året som kommer drøftet med utgangspunkt i de ulike fraksjonenes merknader i komiteens innstilling - der særlig regjeringspartiene mente FrP var "helt på sidelinjen".


- Det flerkulturelle samfunn har feilet
onsdag 01. desember 2010

- Det flerkulturelle samfunn har feilet

- Det flerkulturelle samfunn har feilet, sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel tidligere i høst, men det er ikke alltid lett "å skille snørr og barter" i de mange betente debattene som raser i dagens Europa om integrering og det flerkulturelle samfunn, samtidig som terrorfrykten og presset mot "vestlige idealer" fortsetter. - Fordommer fordummer, var budskapet fra Norsk Folkehjelp sist uke, mens FNs menneskerettighetskomite vedtok en resolusjon som fratok homofile retten til spesiell beskyttelse mot drap og henrettelser og Walid al-Kubaisi advarte mot islamismens fremmarsj i filmen "Frihet, likhet og det muslimske brorskap".


Frivillige organisasjoner med innspill til klimamøtet i Cancun
mandag 29. november 2010

Frivillige organisasjoner med innspill til klimamøtet i Cancun

I dag starter FNs klimakonferanse i Cancun og forventningene er ikke all verdens. Likevel, mange håper forhandlingene kan ta viktige skritt framover og norske organisasjoner er blant de som den siste tiden har formidlet sine tanker og innspill til norske og andre klimaforhandlere.


Et samstemt Europa for utvikling?
tirsdag 23. november 2010

Et samstemt Europa for utvikling?

Selv om Norge ikke er medlem i EU bør kanskje vi som er opptatt av utviklingspolitikk, både blant tilhengere og motstandere av EU, nå likevel følge litt med? EUs utenrikstjeneste er i endring og utviklingspolitikken er oppe til debatt. Bistandseffektivitet, økonomisk vekst, bærekraftig utvikling og samstemt politikk for utvikling er blant temaene som nå skal drøftes. Resultatet av disse prosessene vil legge nye rammer for EUs utviklingspolitikk, som også norsk utviklingspolitikk vil måtte forholde seg til.


Fredsprisen, Kina og den nye verdensorden
torsdag 18. november 2010

Fredsprisen, Kina og den nye verdensorden

- Modig, mente mange her hjemme om årets fredspris og på kort sikt har fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo vært et ublidt møte med en ny verdensorden for Norge. I hvilken grad fredsprisen vil bidra til å fremme menneskerettighetene i Kina eller er en del av en "hegemonisk krampetrekning" og en ny variant av "sivilisasjonenes sammenstøt" gjenstår å se, men i Aftenposten i dag sier Nobelkomitéleder Thorbjørn Jagland at han tror "årets fredspris kan være en av de viktigste noensinne".  


Nytt klimahåp for Cancun?
mandag 08. november 2010

Nytt klimahåp for Cancun?

Etter mellomvalget i USA blir det vanskeligere å få til en klimaavtale i Cancun, men statsminister Jens Stoltenberg og FNs høynivågruppe mener likevel det er mulig å skaffe 100 milliarder årlig til klimatiltak. Frivillige organisasjoner er usikre på om den nødvendige politiske viljen er tilstede, mens miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, etter klimaforhandlinger i Mexico sist uke, er mer optimistisk og mener at "kompromiss er nøkkelen til løsning".


UD ønsker utenrikspolitisk ordskifte og starter dialogprosjekt om kapital og utvikling
torsdag 04. november 2010

UD ønsker utenrikspolitisk ordskifte og starter dialogprosjekt om kapital og utvikling

Gjennom sitt Refleks-prosjekt stimulerte Støre-UD til debatt og fikk innspill som munnet ut i en stortingsmelding om utenrikspolitikk i fjor: interesser, ansvar og muligheter. Nå videreføres prosjektet for å stimulere det utenrikspolitiske ordskiftet og i tillegg tar Solheim-UD initiativ til et dialogprosjekt om kapital og utvikling. Neste uke blir det debatt på Litteraturhuset i Oslo. Får vi god folkeopplysning og samstemt politikk av slikt?


- En seier for FN-systemet!
mandag 01. november 2010

- En seier for FN-systemet!

Mens FNs klimaforhandlinger stamper i motvind fram mot toppmøtet i Cancun i desember så framheves resultatet av FN-forhandlingene om biologisk mangfold i Nagoya i Japan sist uke som "en seier for FN-systemet". Om resultatet er tilstrekkelig til å stanse det Utviklingsfondets Andrew Kroglund kaller "den sjette syndeflod" (tap av biologisk mangfold) gjenstår å se.


Bøssebærere og/eller meningsbærere?
onsdag 27. oktober 2010

Bøssebærere og/eller meningsbærere?

- Tidenes TV-aksjon for Flyktninghjelpen!, kunne Flyktninghjelpen konstatere etter at årets TV-aksjon søndag kveld hadde innbragt over 200 millioner kroner. Den kritiske debatten om TV-aksjonen som "utviklingskommunikasjonens tragedie" og "journalistikkens sammenbrudd" hadde åpenbart ingen negativ innflytelse på innsamlingsresultatet og Norads nye informasjonssjef, Kjell Terje Ringdal, tok TV-aksjonen i forsvar og mente at det av og til trengs "fluer i øynene". Kritikere, med ferske masteroppgaver om TV-aksjonen, tar til orde for endringer og fornyelse av TV-aksjonen.


Samstemt for utvikling - i Norge som i Sverige?
onsdag 13. oktober 2010

Samstemt for utvikling - i Norge som i Sverige?

Norge er ikke alene om å ville utvikle en "samstemt politikk for utvikling", men lett er det ikke når egne interesser skal veies opp mot fattige lands behov. - Regeringen missar målet, mente Diakonia i Sverige etter at den svenske regjeringen i mars i år la fram sin "samstemtrapport". Denne uken deltok gjester fra Sverige på et seminar på Stortinget i regi av Høyres stortingsgruppe og Kirkens Nødhjelp. Hva kan vi lære av svenskene?


Kan staten finansiere sine kritikere?
mandag 11. oktober 2010

Kan staten finansiere sine kritikere?

- Er frivilligheten fri?, spurte Aftenpostens kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås i en kommentar i Aftenposten sist uke og viste til de frivillige organisasjonenes økonomiske avhengighet av staten. Noe klart svar har han ikke, men deler Janne Haaland Matlarys frykt for at avhengighet leder til servilitet. Han har møtt motbør fra flere, men finnes det gode alternativer for å finansiere et kritisk sivilsamfunn?


Bistandsbudsjettet 2011 og samstemt politikk
tirsdag 05. oktober 2010

Bistandsbudsjettet 2011 og samstemt politikk

Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett for 2011 på 1.02% av BNI og holder dermed bistanden over 1-prosentmålet, til tross for at utgiftene til mottak av flyktninger i Norge over bistandsbudsjettet er redusert med omlag 1 milliard kroner. Regjeringen framhever satsing på klima og ren energi, gjennom bl.a. Norfund, samt økt fokus på skatteinndriving i fattige land og legger ved en skisse til rapport om samstemt politikk for utvikling. Om det blir en politikk som er samstemt for Norges eller utviklingslandenes interesser er imidlertid litt uklart.


Stoltenberg om veien videre: skape og dele
onsdag 29. september 2010

Stoltenberg om veien videre: skape og dele

- Det er i første rekke veksten i Kina, India og Brasil som har redusert antallet fattige i verden, sa miljø og utviklingsminister Erik Solheim i forkant av forrige ukes toppmøte om FNs tusenårsmål. Mange var fornøyd med at det på FN-toppmøtet ble lovet nye bistandsmilliarder til kvinner, barn og syke, men hvor går veien videre? - Det handler om å skape og dele, sier statsminister Jens Stoltenberg til NRK-søndagsavisen. Asle Toje ser positivt på ny fokus på ansvarliggjøring og økonomisk vekst, mens Erik S. Reinert kaller Stoltenbergs krav til utviklingslandene en "fallitterklæring".


Sider: 1234 »
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?