Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2012

Sider: 12 »
Kyoto 2 - og litt varmere
mandag 17. desember 2012

Kyoto 2 - og litt varmere

- Imorgon, imorgon, men ikkje i dag. Dét ser ut til å ha blitt gjennomgangs-melodien for de internasjonale klimaforhandlingene, der vedtak om effektive klimatiltak utsettes igjen og igjen. EUs klimasjef Connie Hedegaard mener forhandlingene i Doha (COP 18) var en suksess som la grunnlaget for de store forhandlingene planlagt i 2015. Skal vi gråte eller le, eller bli sinte? Finnes det veier til forandring?


EU og Fredsprisen
tirsdag 11. desember 2012

EU og Fredsprisen

Verdig eller ikke, i går fikk EU Nobels fredspris for 2012 og mange har trukket de lange linjene om EUs rolle på veien fra krigens Europa, via forsoning til "fredens kontinent". Mange hyllet også prisvinneren, men blant kritikere ble det igjen minnet om Nobels testamente og fortalt andre og dystrere historier om EU og dagens Europa. Vi har samlet historiene og meningene.


Verdensbilder i endring: Radi-Aid og Why Poverty?
tirsdag 27. november 2012

Verdensbilder i endring: Radi-Aid og Why Poverty?

Med videoen "Africa for Norway" har SAIH og OD lykkes enormt med et kritisk fokus på veldedighetskonsertenes vrengebilder av Afrika. Samtidig starter den internasjonale storsatsningen "Why Poverty?" (Hvorfor fattigdom?) på TV-stasjoner verden over. Med et kritisk tilbakeblikk på "Live Aid" vil den få oss til å stille nye spørsmål om fattigdom, som dette: Hvor mye profitt er rettferdig?


Opplysningsstøtten under hardt press i Sverige
tirsdag 20. november 2012

Opplysningsstøtten under hardt press i Sverige

I de senere årene har den borgerlige koalisjonsregjeringen i Sverige halvert opplysningsstøtten til organisasjonene og innskjerpet et mer snevert bistandsfokus. I sommer la de ned forbud mot å ta opp politisk sensitive spørsmål og nå vil bistandsminister Gunilla Carlsson kutte opplysningsstøtten helt. Bo Forsberg i Diakonia frykter for samstemtdebatten i Sverige.


- Høyre vil prioritere utviklingspolitikken
mandag 29. oktober 2012

- Høyre vil prioritere utviklingspolitikken

Sist uke møttes de politiske partiene til valgkampdebatt om bistand i et "samstemtperspektiv" etter invitasjon fra RORG-samarbeidet og Forum for utvikling og miljø (ForUM). Debatt ble det - både i og utenfor møtesalen på Stortinget - etter at Høyres Peter S. Gitmark gikk offensivt ut med et rykende ferskt dokument der partiet varsler prioritering av utviklingspolitikken og omlegging av bistanden.


Mer bistand i 2013, men blir politikken mer samstemt?
onsdag 10. oktober 2012

Mer bistand i 2013, men blir politikken mer samstemt?

Denne uka har utviklingsminister Heikki Holmås (SV) presentert sitt første bistandsbudsjett og regjeringens andre samstemtrapport. Med forslag til bistandsbudsjett neste år på over 30 milliarder kroner regnes han blant budsjettvinnerne og høster ros og velmente råd fra organisasjonene. Samstemtrapporten møter derimot kraftig kritikk. Uten skikkelig behandling i Stortinget av de samstemtpolitiske utfordringene øker dermed faren for at mer bistand ikke vil følges opp med mer og bedre samstemt politikk for utvikling.


Nyt Afrika - og Norge?
onsdag 19. september 2012

Nyt Afrika - og Norge?

- Frihandel versus proteksjonisme er en dårlig dikotomi, sa statssekretær Arvinn Gadgil (SV) da han sist uke innledet på Nyt Afrika-alliansens seminar: Kan Afrika bli verdens matfat? Kanskje er også norsk versus afrikansk mat en dårlig dikotomi? Tross enighet om at det er mulig å nyte både Norge og Afrika er imidlertid fortsatt frontene steile i spørsmål om tollregler, subsidier, handel med mat og hvor og hvordan produksjonsøkningen i verdens landbruk bør skje. Kanskje et tema for valgkampen 2013?


Menneskeskapt klimavalg 2013
tirsdag 04. september 2012

Menneskeskapt klimavalg 2013

I sommer samlet Stortinget seg om et klima- og oljeforlik, Rio+20 valgte vekst framfor klima og miljø og vi fikk ekstremvær mange steder på kloden. Nå på tampen gjøres det nye storfunn av olje utenfor norskekysten og "olje-Ola" ser muligheter for bore etter olje på Nordpolen etterhvert som polisen smelter. Hva med "null hull"? Nå mobiliserer hvertfall besteforeldreaksjonen for "klimavalg 2013". Valgresultatet vil utvilsomt være menneskeskapt - i likhet med olje-Norges CO2-utslipp.


Utviklingspolitisk tidsskille i valgkampen 2013?
onsdag 29. august 2012

Utviklingspolitisk tidsskille i valgkampen 2013?

"Økonomisk vekst" sier Høyre, "fordeling" sier SV, mens KrF vil ha "begge deler". Partisekretær Raymond Johansen (Ap) advarer KrF mot "FrP-flørt" og "borgerlig bistandskutt i milliardklassen", mens utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) tror "bistandslandet" slik vi kjente det er på vei ut. Vil valgkampen 2013 kunne markere et "tidsskille" i den politiske utviklings- og bistandsdebatten?


RORG-samarbeidet 20 år!
mandag 27. august 2012

RORG-samarbeidet 20 år!

En UD-evaluering av Norads informasjonssamarbeid med organisasjonene i 1998 fant at samarbeidet hadde "lidd skibbrudd".  Siden har det gått bedre og det kritiske sivilsamfunnet har vunnet fram på mange felt. Mangeårig koordinator og nylig avgått daglig leder, Arnfinn Nygaard, forteller nå om 20 års innsats for mer og bedre opplysningsarbeid, mens tidligere informasjonssjef i Norad, Halle Jørn Hanssen, benytter anledningen til å fortelle ærlig og usminket om sin tid i Norad på 1980-tallet.


Rio+20, ekstremværet og "framtida vi vil ha"
fredag 10. august 2012

Rio+20, ekstremværet og "framtida vi vil ha"

Sluttdokumentet "Framtida vi vil ha" ble vedtatt på Rio+20 i slutten av juni og bekreftet noe av sannheten i FrPs gamle slagord om at "framtida vedtas ikke, den skapes". Martin Kohr ved Sør-senteret i Geneve - og mange med ham - håper likevel Rio+20 kan bli "begynnelsen på noe viktig". - Framtida er nå, konkluderte klimaforsker James E. Hansen sist lørdag. Kanskje ekstremværet mange steder på kloden den siste tiden vil bli et "sannhetens øyeblikk" som driver prosessen framover? 


Europaparlamentet vil styrke Nord/Sør-informasjonen
fredag 06. juli 2012

Europaparlamentet vil styrke Nord/Sør-informasjonen

Europaparlamentet vedtok 5. juli en erklæring der de ber Europakommisjonen og Ministerrådet om å utarbeide en langsiktig europeisk strategi for Nord/Sør-informasjon og aktivt globalt borgerskap. Erklæringen kom etter intenst lobbyarbeid fra det EU-baserte NGO-nettverket CONCORD. - Dette er et viktig skritt i riktig retning,  sier daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel Aas.


Olje- og klimaforliket
tirsdag 19. juni 2012

Olje- og klimaforliket

- Er olje viktigere enn klima? spurte FIVH på et frokostmøte i Oslo 7. juni. Samme dag kom svaret fra våre folkevalgte: Ja takk - begge deler. Etter betydelig press fra miljøbevegelsen endte det dermed likevel med klimaforlik på Stortinget, men forliket er kanskje vel så mye et oljeforlik. - Vi vil mer!, sier bispemøtet og denne uka får vi vite hva Rio+20 vil.


De borgerlige, vaktbikkjene og utviklingspolitikken
mandag 04. juni 2012

De borgerlige, vaktbikkjene og utviklingspolitikken

- Har ikke Myhre og FrP fått med seg at utviklingspolitikk er mer enn u-hjelp og at det nå er «samstemt politikk for utvikling» som settes i fokus? Spørsmålet stilles av daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel E. Aas, etter at FrP sist uke foreslo kutt i statsstøtten til bistandsorganisasjonene. Torsdag inviterer hun til lansering og dialog på Stortinget om de borgerlige og utviklingsdebatten.


Strid om grønn vekst foran Rio+20
fredag 01. juni 2012

Strid om grønn vekst foran Rio+20

- Norges ambisjon for Rio+20-konferansen er å legge grunnlaget for et politisk skifte mot grønn vekst, sier utviklingsminister Heikki Holmås, men hva slags? Mange med ham erkjenner at dagens økonomiske vekst ikke er bærekraftig. Vil FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling (Rio+20) endre kursen? Vil forslagene om en grønn økonomi stanse eller bare bremse utarmingen av jordas ressurser og økosystemer? Vil den ivareta fattige lands og menneskers utviklingsbehov?


Sider: 12 »
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?