Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Kyoto 2 - og litt varmere

- Imorgon, imorgon, men ikkje i dag. Dét ser ut til å ha blitt gjennomgangs-melodien for de internasjonale klimaforhandlingene, der vedtak om effektive klimatiltak utsettes igjen og igjen. EUs klimasjef Connie Hedegaard mener forhandlingene i Doha (COP 18) var en suksess som la grunnlaget for de store forhandlingene planlagt i 2015. Skal vi gråte eller le, eller bli sinte? Finnes det veier til forandring?
Mandag 17. desember 2012
Linker oppdatert: Søndag 30. desember 2012

Foto: World Resources InstituteMiljøvernminister Bård Vegar Solhjell, som ledet klimaforhandlingene i Doha sammen med Brasils klimaminister Luis Figueiredo, oppsummerer møtet slik (les mer her):

"Forhandlingane var tøffe, og det var stor avstand mellom landa. Men til slutt fann vi eit kompromiss, som blei godtatt av så å seie alle landa. Dette er også det mest konkrete resultatet av Doha-møtet."

Solhjell fortalte mer om de avsluttende forhandlingene i en kronikk i Aftenposten sist uke (les mer her), mens leder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg, sammenfattet dette "kompromisset" slik (les mer her):

"Her har de rike landene presset utviklingslandene til å skrive under på en avtale som ikke er i nærheten av å være god nok."

Her er Lundberg på linje med direktøren for utviklingslandenes tenketank i Geneve (Sør-senteret), Martin Kohr, som i en kommentar karakteriserer utfallet av årets forhandlinger som et "tragisk paradoks" og konkluderer slik (les mer her):

"(Doha) lyktes i å vedta mange avgjørelser og å holde det multilaterale klimaregimet i live, men det reelle innholdet i tiltakene for å redde planeten fra klimaendringene var fraværende, slik også et ekte engasjement for å støtte utviklingslandene var fraværende."

EUs klimasjef, Connie Hedegaard, mener likevel at klimaforhandlingene i Doha var en suksess og begrunner det slik i et innlegg i The Guardian (les mer her):

"Ja, framdriften var sen og frustrerende, men hovedmålet var å berede grunnen for de store forhandlingen i 2015. Jobben ble utført."

Og slik har det vært lenge. Enighet om effektive klimatiltak oppnås ikke og forskyves videre til neste forhandlingsmøte. Hvorfor? Nord/Sør-konflikten i disse forhandlingene, som særlig kom til overflaten i København i 2009 (les mer her), er en del av bakgrunnen og illustreres for eksempel i en animert kortvideo fra CICERO Senter for klimaforskning: The History of Climate Change Negotiations in 83 seconds. Den kanskje mest grunnleggende årsaken er trolig likevel den samme som tidligere leder av FNs kommisjon for miljø og utvikling, Gro Harlem Brundtland, pekte på i forbindelse med toppmøtet "Rio+20" sist sommer (les mer her):

"Behovet for økonomisk utvikling overkjører hensynet til miljøet."

I oljelandet Norge er dette en høyst aktuell problemstilling, slik vi blant annet så det i forbindelse med årets klimaforlik på Stortinget (les mer her).

- Verdens ledere mangler mot

Det er i år seks år siden klimasaken og de mulige konsekvensene av klimaendringer ble satt tungt på den globale dagsorden, blant annet gjennom Al Gores film "En ubehagelig sannhet" (les mer her). Debatten mellom "klimaskeptikere" og "klimafanatikere" har rast (les mer her), tidligere RV-leder Aslak Sira Myhre har gått hardt ut mot "vår tids dommedagsprofeter" (les mer her) og denne måneden hevdet Frp´s klimapolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen, at "politikere utnytter klimaproblemet for å gjennomføre sosialistisk politikk" (les mer her). Amundsen fikk forøvrig et delvis svar av Sjur Holsen i Bergens Tidende 9. desember (les mer her):

"Ekte liberalere misliker store spørsmål og store svar. Klimasaken bør være et unntak."

"Den ubehagelige sannheten" har uansett ikke blitt borte, men tvert imot blitt underbygget av stadig nye rapporter, blant andre:

 • World Energy Outlook 2012, som Det internasjonale energibyrået (IEA) la fram 12. november og som avisa Dagens Næringsliv i en lederkommentar i forkant av klimaforhandlingene i Doha introduserte slik (les mer her):

"Det internasjonale energibyrået (IEA) viser klimaalvoret for verden med rapporten World Energy Outlook. Verden er på en bane som kan gi seks grader temperaturøkning. Tiden for å legge om er knapp fordi eksisterende investeringer vil gi store utslipp i lang tid fremover."

 • Turn Down the Heat, som Verdensbanken la fram 18. november og som ble oppsummert slik i en melding fra NTB (les mer her):

"Verdensbanken advarer mot at den globale temperaturen kommer til å øke med 4 grader i løpet av dette århundret, noe som kan få fatale konsekvenser."

Noen, som Andrew Kroglund i Utviklingsfondet, håpet denne gangen at kanskje stormen Sandy, som rammet deler av Karibia og USA i oktober, kunne gi Doha "et spark bak" (les er her), men nei. Rapporter og hendelser har sålangt ikke ført til det "sannhetens øyeblikk", som Fafo-forsker Gudmund Hernes tror kan være nødvendig for utløse handling (les mer her), og forrige uke fikk vi siste oppdatering på klimaforskernes vurdering (les mer her):

"Internasjonale klimaforskere er omtrent så sikre de kan bli på at klimaendringer, stigende havnivå og ekstremvær skyldes menneskelig aktivitet, viser et utkast til neste IPCC-rapport."

- Verdens ledere mangler mot, mener Nina Jensen i WWF og utdypet det slik i en kommentar i Dagsavisen (nye meninger) mens forhandlingene i Doha gikk på overtid (les mer her):

"Verdens politikere holder hodet bemerkelsesverdig iskaldt i en opphetet verden. Neste valg, og sterke lobbyinteresser fra mektige oljeselskaper, er det som får isen til å smelte under føttene deres."

Veien videre

- Ikke gjør som Jørgen Randers. Bli sint! Dette var oppfordringen fra filisofiprofessor Arne Johan Vetlesen i en debatt om klimaendringene i Morgenbladet på sensommeren i år (les mer her), mens Nina Witoszek og Atle Midttun i et essay i samme avis i november lanserte begrepet "økomodernitet", som redskap for "å sexe opp den grønne tidsånden" (les mer her). Dette er bare noen av mange innspill og tanker om veien videre i arbeidet med klimasaken.

I følge Arvid Solheim i ForUM kan folk som har fulgt klimaforhandlingene deles inn i to grupper - pessimister og optimister - ut fra hvilken analyse de har av utfallet av møtet (les mer her):

"Én gruppe er preget av frustrasjon over at verdens land ikke er i stand til å ta inn over seg at alle må gjøre sitt for å unngå store globale klimaendringer. Den andre gruppen følger forhandlingene tett, og gleder seg over Kyotoprotokollen har overlevet, og at man har kommet i gang med arbeidet for et bedre internasjonalt klimaregime om noen år."

Både optimistene og pessimistene var trolig representert på CICEROs konferanse i etterkant av årets klimaforhandlinger - Etter COP 18: La oss snakke om det! - som stilte følgende spørsmål:

"Er vi på rett spor? Finnes det alternativer til FN-forhandlingene? Hvor alvorlige kan klimaendringene faktisk bli? Og hvilken trend aner vi i de globale utslippene av klimagasser?"

Innleggende på konferansen, fra professor Jørgen Randers, forsker Elin Lerum Boasson, Norges forhandlingsleder Henrik Harboe og mange flere, er nå tilgjengelige på CICEROs nettsider (les mer her). Camilla Toulmin ved Det internasjonale instituttet for miljø og utvikling (IISD) lister på sin blogg opp sju ting som kan gjøres for å få fart på klimaforhandlingene (les mer her), mens Jon Hustad i avisa Dag og Tid har funnet én ting som kan gjøre vei i vellinga (les mer her):

"Ein ny Kyoto-avtale gjer ingenting for å halda temperatur­auken nede. Det kan derimot ei EU-tollavgift på CO2 gjera."

Veien videre vil utvilsomt kreve både politiske og teknologiske svar og løsninger. I mellomtiden blir det stadig litt varmere, men før neste års Klimavalg 2013 her hjemme er det aller først jul. Klimapolitisk talsmann i Senterpartiet, Erling Sande, har tenkt litt på dét (les mer her):

"Framtidas juleånd, slik Dickens beskreiv han, viser eit dystert framtidsbilete for Ebenezer Scrooge, om han ikkje endrar seg. Vi har meir enn nok kunnskap til å sjå kva som ligg framfor oss om vi ikkje maktar å kutte klimagassutsleppa."

Kan Ebenezer Scrooge i Charles Dickens´ "En julefortelling" inspirere oss til handling? Lett blir det ikke, men kanskje verdt å forsøke, slik Frøy Gulbrandsen oppfordrer i Bergens Tidende i dag (les mer her):

"Julen er høytid for husholdningenes miljøsynder. For oss som lett mister motivasjonen til å leve klimavennlig, kan julen være en fin anledning for et krafttak."

God jul!


Aktuelle lenker:

Utvalgte stemmer internasjonalt:

Aktuelle videosnutter:

Aktuelle rapporter:

Klimakvoter:

Kommentarer fra norsk sivilsamfunn:

Tidligere saker om klimaforhandlinger på rorg.no:

Medieklipp og -debatt (Norge):

 • Et bedrøvelig klimatoppmøte, kommentar av Erling Borgen i Dagsavisen (nye meninger) 28.12.12
  17.000 mennesker fra nesten 200 land deltok på klimatoppmøtet i Qatar. Resultatet var deprimerende, selv om Miljøverndepartementets mediedoktorer har prøvd å framstille miljøministeren som klimaets gode ridder og seierherre.
 • Hva skjedde i norsk klimapolitikk i 2012?, kronikk av Daniel Rees, Jørgen Randers og Marit Sjøvaag på NRK ytring 27.12.12
  Marino ved Senter for klimastrategi: Mange vedtak er gjort det siste året, men flere spørsmål – og utslippene selv – henger fremdeles i luften.
 • Miljøåret 2012: Et rop om handling, kommentar av Arild Skedsmo i Dagsavisen (nye meninger) 27.12.12
  Miljøåret 2012: Hvordan har det gått? Tåler den norske miljøpolitikken et granskende blikk og hvilket land fortjener skryt?
 • Kraftig temperaturøkning i Vest-Antarktis, Nationen (NTB) 24.12.12
  Temperaturen vest i Antarktis stiger dobbelt så raskt som tidligere antatt som følge av klimaendringene, ifølge en ny forskningsrapport.
 • Naturens pris, Morgenbladet 21.12.12
  Siste skrik for å redde naturen er å sette en prislapp på den. Et nødvendig grep for å redde miljøet, eller en snikende gift som vil ødelegge kloden?
 • Grønn vekst er mulig, kronikk av Nikolai Astrup i Morgenbladet 21.12.12
  Klimapessimistene bør lære av fortiden før de spår om fremtiden.
 • På tide med kvotepause, kommentar av Lars Haltbrekken og Anders Haug Larsen i Ny Tid 21.12.12
  Regjeringen må stanse alle kjøp av klimakvoter fra utviklingsland, inntil vi har på plass et system som ivaretar miljø- og menneskerettighetene.
 • Skyhøge utslepp, Dag og Tid 21.12.12
  Auken i den norske flytrafikken kjem til å nulle ut andre klimatiltak. Det er den enkle måten å seie det på. Den harde sanninga er at vi ikkje er samde om kor store flyutsleppa frå reisene til nordmenn er. Tala varierer frå drygt to prosent av Noregs totale klimagassutslepp (Kyoto-protokollen) til ti prosent (NTNU).
 • Klima: Filmet den største isbrekalvingen noensinne, ABC Nyheter 20.12.12
  Fotograf James Balog reiste verden rundt for å bevise at klimakrisen er et faktum, og fikk mye mer enn han forventet.
 • Klima: 95 prosent sikker, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 19.12.12
  I en ny rapport kaller forskerne menneskeskapte klimaendringer «svært sannsynlig». Frp kaller det «omdiskutert».
 • Enda sikrere på at klimaendringene skyldes oss, Aftenposten (NTB) 15.12.12
  Internasjonale klimaforskere er omtrent så sikre de kan bli på at klimaendringer, stigende havnivå og ekstremvær skyldes menneskelig aktivitet, viser et utkast til neste IPCC-rapport.
 • Ein skadeleg avtale, kommentar av Jon Hustad i Dag og Tid 14.12.12
  Ein ny Kyoto-avtale gjer ingenting for å halda temperatur­auken nede. Det kan derimot ei EU-tollavgift på CO2 gjera.
 • Sviktet av de «finere herrer», kommentar av Silje Lundberg i Ny Tid 14.12.12
  Både klima og de fattige landene i sør ble sviktet på det groveste under klimaforhandlingene i Qatar. Det er på tide industrilandene våkner opp.
 • - Jens, nå kan du lande på månen, E24 (VG) 14.12.12
  En ny forskningsrapport fjerner kreftstempelet på CO²-rensingen på Mongstad.
 • Etter Doha, kommentar av Hallvard Surlien i Dagsavisen (nye meninger) 13.12.12
  Er det fortsatt mulig å nå togradersmålet? Og er det mulig gjennom forhandlingene i FN?
 • Slik blei Kyoto 2 til, kronikk av Bård Vegar Solhjell i Aftenposten 11.12.12
  Det er natt til laurdag på konferansesenteret i Doha. Klimaforhandlingane går på overtid. Litt over midnatt får eg beskjed om å møte opp hos sjefen for FNs klimasekretariat i lag med min brasilianske forhandlingsmakker Luiz Figueiredo Machado.
 • Gjennomslag som forplikter, lederkommentar i Dagsavisen 11.12.12
  Veien ut av pessimismen er lang, men Kyoto 2 viser fortsatt vilje til å forhandle.
 • Statoil er skurken, kommentar av Glenn Erik Haugland i Aftenposten 11.12.12
  Oljeprodusenter som Statoil ser seg tjent med en lav klimabevissthet i land som Norge.
 • For lite og for dårlig, lederkommentar i Adresseavisa 10.12.12
  Med et nødskrik ble klimamøtet i Doha reddet fra fullt nederlag. Men resultatet er ikke mye å skryte av.
 • Ny Kyoto-periode vedtatt, ABC Nyheter 09.12.12
  Landene på FNs klimakonferanse er enige om å forlenge Kyoto-avtalen om kamp mot global oppvarming. Avtalen forlenges frem til utgangen av 2020.
 • Stoltenberg glad for at Kyoto-avtalen forlenges, ABC Nyheter (NTB) 09.12.12
  Landene på FNs klimakonferanse er enige om å forlenge Kyoto-avtalen om kamp mot global oppvarming. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier seg glad for enigheten.
 • Store forsinkelser i Doha - pessimismen brer seg, Aftenposten (NTB) 09.12.12
  Et varslet plenumsmøte under FNs klimakonferanse er i gang, over fem timer forsinket. Forsinkelsen kan være et dårlig tegn.
 • Kyoto 2 er vedtatt, Aftenposten 09.12.12
  Landene på FNs klimakonferanse er enige om å forlenge Kyoto-avtalen om kamp mot global oppvarming.
 • Kompromiss om klimaavtale på overtid, Aftenposten 09.12.12
  Klimamøtet i Doha kom frem til enighet om å forlenge Kyoto-avtalen frem til utgangen av 2020, men uten noen innskjerping av klimaforpliktelsene.
 • Et sant liberalt dilemma, kommentar av Sjur Holsen i Bergens Tidende 09.12.12
  Ekte liberalere misliker store spørsmål og store svar. Klimasaken bør være et unntak.
 • Venter lang klimadebatt på overtid, VG (NTB) 08.12.12
  Slitne klimaforhandlerne i Doha diskuterte lørdag et konkret forslag til en ny Kyoto-avtale og veien videre mot en global avtale. Tautrekkingen kan bli hard, og det er fortsatt uvisst om landene blir enige.
 • Klimaforhandlerne vurderer forslag til Kyoto 2, Dagens Næringsliv (NTB) 08.12.12
  Det er delt ut et forslag til en ny Kyoto-avtale og veien videre mot en større klimaavtale i plenum på klimamøtet i Doha. Forhandlerne tok lørdag morgen pause og skulle møtes igjen klokken 08.
 • Verdens ledere mangler mot, kommentar av Nina Jensen i Dagsavisen (nye meninger) 08.12.12
  Verdens politikere holder hodet bemerkelsesverdig iskaldt i en opphetet verden. Neste valg, og sterke lobbyinteresser fra mektige oljeselskaper, er det som får isen til å smelte under føttene deres.
 • - Klimaforhandlingene kan kollapse, Dagens Næringsliv (NTB) 08.12.12
  Deltakere på klimamøtet i Doha fryktet at de fastlåste forhandlingene skulle kollapse fullstendig fredag kveld.
 • Verden styrer mot kollaps, kommentar av Kato Nykvist i Nationen 08.12.12
  Målet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader er i ferd med å glippe. Likevel brenner vi lyset i begge ender.
 • Rekordlite snø Tundraen tiner Sjøisen smelter, Aftenposten 08.12.12
  Tre klimaforhold som kan få fart på forhandlingene.
 • Når vi døde våkner, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 08.12.12
  I Doha er det undergangsstemning. Qatars hovedstad har de siste to ukene vært åsted for den siste runden klimaforhandlinger, også kjent som COP18. Dessverre er COP18 en bad cop, og ikke en good cop. Når dette leses er forhandlingene trolig over - etter de sedvanlige nattmøtene i panikk.
 • Høyre har gått seg vill i regnskogen, lederkommentar i Dagens Næringsliv 08.12.12
  I DN denne uken klaget partiets stortingsrepresentanter Nikolai Astrup og Peter S. Gitmark på «skittent spill» fra miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i en krangel om penger til regnskogbevaring. Neste år skal Norge bruke knapt tre milliarder kroner på regnskogsatsingen. Høyre vil kutte en fjerdedel. Solhjell påpekte at med Høyres kutt ville det ikke være rom for skogavtalen Norge denne uken inngikk med Vietnam.
 • Kunnskapsforaktende nordområdepolitikk, kommentar av Rasmus Hansson i Dagsavisen (nye meninger) 08.12.12
  Regjeringen gjør et hovedpoeng av at nordområdepolitikken er "kunnskapsbasert" men det er ingen spor av nordområdeforskningens klimakunnskap i politkken. Kunnskapen forteller: Arktis smelter. Politikken sier: Mer olje. Verden ser hva Norge gjør.
 • Dødslekene 2012-2020, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 08.12.12
  Vil vi få flere historier hvor ressursfattigdom og klima spiller inn? Som den på Haiti, eller som i deler av den arabiske våren, eller etniske kamper om beite og vannressurser, slik som i Darfur? Vil vi få matopprør, massesult, statskollaps, massemigrasjon og konflikter?
 • Klimapenger, kommentar av Steffen Kallbekken i VG 07.12.12
  De rike landene har lovet å hjelpe resten av verden økonomisk med å møte klimaendringene. Så langt har de opprettet et fond. Uten penger.
 • Ingen klimaavtale på plass, Dagsavisen 07.12.12
  Det er liten grunn til å feire når FNs klimatoppmøte avsluttes i dag. Bare en håndfull land er med videre på Kyoto-avtalen, som ennå ikke er i boks. - Det er langt fra nok, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.
 • Aktivister skvises, Klassekampen 07.12.12
  I går ble to ungdommer kastet ut fra klimakonferansen i Doha. Miljøorganisasjoner advarer mot kraftig innstramning i åpenheten.
 • Juks i miljørekneskapen, kommentar av Jan Inge Sørbø i Dag og Tid 07.12.12
  Noreg har falle frå ei topp-plassering som miljønasjon til ein 27. plass. Den plasseringa er etter alt å døma feil. Ho er for god.
 • Oppfordrer til klimadugnad, ABC Nyheter 06.12.12
  Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell oppfordret verden til klimadugnad under sitt hovedinnlegg til FNs klimatoppmøte i Doha i Qatar.
 • Vil ha raske klimakutt, Dagsavisen (NTB) 06.12.12
  Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell vil ha klimakutt som gir raske resultater, som fjerning av subsidier på olje, gass og kull.
 • Frykter verdens minste selvstendige republikk skal forsvinne i havet, Dagbladet 06.12.12
  «Alliansen av små øystater» ber storforurenserne ta klimaforandringene på alvor.
 • Kinas klimaminister ba om møte med Solhjell, Aftenposten (NTB) 06.12.12
  Kinas klimaminister tok onsdag overraskende kontakt med miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) for å presentere Kinas posisjon under klimaforhandlingene i Doha.
 • Jo, tenk, vi er u-land!, Aftenposten 06.12.12
  Kina, Sør-Korea, Singapore og Qatar er veldig opptatt av fortsatt å være u-land. Da kan de nemlig gjøre som de vil.
 • Frp: CO2 er sosialistenes nye Karl Marx, VG (NTB) 06.12.12
  Fremskrittspartiets klimapolitiske talsmann Per-Willy Amundsen mener at politikere utnytter klimaproblemet for å gjennomføre sosialistisk politikk.
 • Ny regnskogsmilliard til Brasil, Aftenposten 06.12.12
  I dag sender Norge én milliard kroner til Brasil som betaling for kraftig reduksjon i avskogningen i Amazonas i fjor.
 • Klimakvoter for å utvikle jernbanen?, kommentar av Knut Bøe Dagsavisen (nye meninger) 06.12.12
  CO2-kutt kan gjøres ved å kjøpe kvoter av Jernbaneverket.
 • Miljøsatsingen druknet i olje, debatt av Wenche Teigland i Bergens Tidende 06.12.12
  Siden 2009 har vi jobbet for å få bygge Norges første vindpark til havs. Nå legger vi prosjektet på is. Med økte oljepriser og nye olje- og gassfunn har den politiske interessen for offshore vind stilnet fullstendig.
 • Leter etter klima-jokeren, kommentar av Steffen Kalbakken i VG 05.12.12
  Ikke spør hva ditt land kan gjøre for FN - spør hva FN kan gjøre for ditt land.
 • Klimaforskerne sender verden til helvete, kommentar av Andre Rohde Garder i Dagsavisen (nye meninger) 05.12.12
  Når redningen ser verre ut enn de vi skal reddes fra kan det være på tide å se nærmere på redningsmennene.
 • - Norge bør trekke seg fra klimaskuespillet, Dagens Næringsliv (NTB) 05.12.12
  Bellona-leder Frederic Hauge mener det er ekstremt pinlig at Norge fortsetter å kjøpe klimakvoter fra fattige land. Han ber Norge trekke seg fra skuespillet han mener foregår i Doha.
 • Offshore vindkraft til bunns, Nationen (NTB) 05.12.12
  Vestavind Offshore senker troen på at Norges første vindpark til havs vil bli realisert. Eieren mener det ikke er økonomi til et slikt prosjekt uten subsidier fra norske myndigheter.
 • Hva vi må ha i Doha, kommentar av Paal Frisvold i E24 04.12.12
  Klimamøtet i Doha er enda viktigere enn forrige møte, men mindre viktig enn neste.
 • Solhjell skal redde Kyoto, Aftenposten 04.12.12
  På sitt første klimatoppmøte noen sinne har Bård Vegard Solhjell fått i oppdrag å redde en ny Kyoto-avtale innen fredag.
 • - Ren energi må være hastesak, Dagens Næringsliv (NTB) 04.12.12
  Det haster mer enn noensinne å skaffe verdens befolkning tilgang til ren og bærekraftig energi. Dette er en sak for forhandlerne på klimamøtet i Doha, mener det internasjonale energibyrået IEA.
 • Får nøkkelrolle i Kyoto-megling, ABC Nyheter 04.12.12
  Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell skal megle i forhandlingene om en forlengelse av Kyoto-avtalen. Samtidig øker misnøyen blant utviklingsland som frykter at reelle utslippskutt skal bli utsatt enda en gang.
 • Det rikeste fattige landet, VG 04.12.12
  Forskningsleder Steffen Kallbekken ved Cicero Senter for Klimaforskning blogger fra klimatoppmøtet i Doha.
 • Verden må redde verden, Dagsavisen 04.12.12
  Alle verdens land må bidra med utslippskutt hvis klimakatastrofen skal unngås, men langt fra alle er innstilt på å være med på redningsaksjonen.
 • Norge scorer dårlig på klima, Dagsavisen (NTB) 04.12.12
  Mens Danmark og Sverige troner øverst, raser Norge nedover på en rangering av landenes klimapolitikk.
 • En dårlig nr. to, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 04.12.12
  Klimaforhandlingene i Doha handler minst om landene der utslippene øker mest. I stedet for å snakke om noe viktig, krangles det om Kyoto 2.
 • Klabbeføre på klimamøte, Dagens Næringsliv (NTB) 03.12.12
  Miljøministrene må regne med klabbeføre og motvind på klimatoppmøtet i Doha. EU er ikke i toppform før innspurten. Det kan svekke utfallet av møtet.
 • Vern av skog blir egen sak på klimamøtet i Doha, Nationen (NTB) 03.12.12
  Hvordan skal verdens skoger reddes når ni milliarder mennesker skal ha mat? Det er et av temaene på en konferanse om skog under toppmøtet i Doha.
 • Lukker øynene for klimakatastrofen, Dagsavisen 03.12.12
  Verdens politikere klarer ikke å redde verden. Utslippene av klimagasser fortsetter å øke. Det ligger derfor an til en katastrofal temperaturøkning på opp mot fem grader.
 • Jorden kan bli katastrofe-varm, Dagens Næringsliv (NTB) 03.12.12
  Jorda er i ferd med å bli mellom 4 og 6 grader varmere, advarer forskere bak en ny klimastudie. De sier den stadige økningen av CO2-utslipp knuser det vedtatte togradersmålet.
 • Ny rapport konkluderer med raskere issmelting, Dagsavisen 03.12.12
  En ny rapport fastslår at isen på Grønland smelter fem ganger raskere enn for 20 år siden. Rapporten setter en stopper for to tiår med usikkerhet, mener prosjektlederen.
 • En forbrytelse du kan se fra verdensrommet, kommentar av Pål Steigan i Dagsavisen (nye meninger 03.12.12
  Det er stor motstand mot Statoils og andres utvinning av tjæresand i Canada. Men det er vanskelig å begripe hvor grov denne miljøforbrytelsen er. Derfor skal jeg prøve å vise det med satelittkart og bilder.
 • Avliver global klimaavtale, E24 02.12.12
  Midt under FNs klimatoppmøte går en av EUs fremste klimaeksperter, Graeme Sweeney, ut og sier at verden ikke kommer til å få noen ny global klimaavtale.
 • Store summer for (nesten) ingenting , E24 (VG) 02.12.12
  Regjeringen har brukt milliarder på «månelandingen» på Mongstad, men prosjektet har nesten ingen resultater å vise til.
 • Dropper kjøp av Røkkes klimakvoter, Dagens Næringsliv (NTB) 01.12.12
  Staten vil likevel ikke kjøpe klimakvoter fra et omstridt norsk plantasjeprosjekt i Tanzania. Selskapet Green Resources står bak satsingen, der Kjell Inge Røkke er blant eierne.
 • Klabbeføre på klimamøte, Dagsavisen (NTB) 30.11.12
  Miljøministrene må regne med klabbeføre og motvind på klimatoppmøtet i Doha denne uka.
 • EU svartelister norske klimakvoteleverandører, Nationen (NTB) 30.11.12
  Alle de ti største leverandørene av klimakvoter fra u-land til norske selskaper blir nå svartelistet av EU.
 • Krever troverdige klimaløfter fra rike land, Vårt Land (NTB) 29.11.12
  Kina, Brasil og de fattigste u-landene sier at troverdige løfter om klimafinansiering er avgjørende for at FN-forhandlingene i Doha skal lykkes.
 • LO droppet nesten FN-konferanse , E24 (VG) 29.11.12
  LO har vurdert å boikotte FNs klimakonferanse i Qatar. De mener forholdene arbeiderne som bygger nye stadioner til fotball-VM er helt skandaløse.
 • KrF: Regjeringen bryter klimaforliket IGJEN , VG Nett 29.11.12
  I juni ble alle partiene unntatt Frp enige om en rekke konkrete klimaløfter. Men regjeringen hevder løftene ikke er så bindende likevel.
 • Solhjell fornøyd med skogforvaltning i Indonesia, Nationen (NTB) 28.11.12
  Norge har lovet milliardstøtte til Indonesia hvis landet forvalter regnskogen på en bærekraftig måte. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) er fornøyd med det han har sett av skogforvaltning under besøket i Indonesia.
 • Oppgavene, kommentar av Knut Vidar Paulsen Dagsavisen (nye meninger) 28.11.12
  Videreføring av Kyoto-avtalen toppet agendaen på FNs klimaforhandlingene i Doha i Qatar sammen med spørsmålet om å reise 100 milliarder dollar i klimatilpasningspenger og bevaring av regnskogene.
 • Siste sjanse for Kyoto, lederkommentar i Dagsavisen 28.11.12
  I går satte de i gang igjen. Flere tusen forhandlere fra 192 land er samlet, denne gang i Doha, for å forsøke å forhandle fram en ny global klimaavtale.
 • Månelandingen har kostet 9,6 milliarder kroner, VG Nett 28.11.12
  I sin nyttårstale i 2007 gjorde statsminister Jens Stoltenberg Co2-rensing til sitt store prosjekt.
 • Kirkerepresentanter møter Borten Moe, Nationen (NTB) 28.11.12
  Leder for Kirkerådet Svein Arne Lindø og biskop Atle Sommerfelt er blant kirkelederne som tirsdag ettermiddag møter olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) for å diskutere tjæresandsaken.
 • Kirketopper diskuterte tjæresand med olje- og energiministeren, Vårt Land 28.11.12
  Ola Borten Moe (Sp): – Vi er mye nærmere hverandre nå, selv om vi har ulike konklusjoner.
 • Siste sjanse for klimaet, Dagsavisen 27.11.12
  Til tross for varmere og mer ekstremt vær, er forventningene lave når tusenvis av klimaforhandlere møtes i Qatar denne uka. Gjenvalget av Barack Obama er et av få lyspunkt.
 • Makelighetens pris, Hulda Holtvedt (13) på Si;D i Aftenposten 27.11.12
  Verdens mektige samles denne uken til klimatoppmøte i Doha. Samtidig, med de mektiges velsignelse, dreper vi planeten vi lever på. Fordi dagliglivet vårt er basert på grenseløs egoisme og overdreven komfort, er vi nå i ferd med å ødelegge hele livsgrunnlaget vårt - naturen.
 • Vanskelig klimamøte tross små ambisjoner, lederkommentar i Aftenposten 27.11.12
  Vi er snart ugjenkallelig for sent ute til å nå målet om begrense temperaturstigningen til 2 C, slik FNs klimapanel har anbefalt.
 • Do you Kyoto?, kommentar av Nils A. Røkke i Adresseavisa 27.11.12
  Jeg var på historisk grunn i forrige uke og tilbrakte tre dager i bygningen der Kyoto-avtalen ble fremforhandlet for femten år siden.
 • Virkelighetssjekken, kommentar av Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende 27.11.12
  Tograder.no et et nødvendig kunnskapsbidrag, mens klimapolitikerne surrer videre i Qatar.
 • - Tiden er i ferd med å renne ut, Dagbladet 27.11.12
  - Tiden er i ferd med å renne ut, gjentok FNs klimasjef Christiana Figueres på en pressekonferanse i Qatars hovedstad mandag.
 • - USA gjør en enorm klimainnsats, Aftenposten 27.11.12
  Amerikansk klimaforhandler forsvarer Obamas miljøpolitikk.
 • Se filmen som gir deg 20 års klima-krangel på 83 sekunder, ABC Nyheter 26.11.12
  - Kan jeg betale deg, så jeg slipper å redusere klimautslippene? spør den norske figuren. Cicero-forskere tar i bruk munter tegnefilm før åpningen av nytt klimatoppmøte mandag.
 • Bård Vegar Solhjells svenneprøve begynner nå, kommentar av Inga Fritzen Buan i Dagsavisen (nye meninger) 26.11.12
  Når verdenslederne nå samles til FNs 18. klimatoppmøte i Qatar, bør det være i visshet om at det allerede er for sent å unngå dramatiske klimaendringer.
 • Forsiktig norsk optimisme foran Doha-forhandlinger, Dagens Næringsliv (NTB) 26.11.12
  - Det er mulig å få til enighet om en Kyoto-2 avtale. Men kronglete kommer det til å bli, sier Norges sjefforhandler under klimaforhandlingene i Doha, Henrik Harboe.
 • Kortreist vestleg mat slepp ut mindre klimagassar, Nationen 24.11.12
  Nye internasjonale studiar viser at dei totale utsleppa av klimagassar er mindre frå mat laga i Norge og vesten enn frå langreist mat, viser ny internasjonal forsking.
 • Borten Moe vil stenge Lofoten i fire nye år, VG Nett 24.11.12
  Oljeministeren sier nei til å åpne for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, også hvis regjeringen gjenvelges neste år.
 • Frp: - Må åpnes for massiv oljevirksomhet i nord, Dagbladet (NTB) 24.11.12
  - Oljerapporten fjerner enhver tvil. Nå må det åpnes for en massiv leteboring og utbygging av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Galimatias i matfatet, kronikk av Nina Jensen, Lars Haltbrekken, Silje Lundberg, Frederic Hauge, Truls Gulowsen og Arild Hermstad i Dagbladet 24.11.12
  Å slippe oljenæringen inn i Lofoten, Vesterålen og Senja vil, som olje- og energiministeren ganske riktig har påpekt, være den rene galimatias.
 • Startskudd for ny Lofoten-kamp, ABC Nyheter (NTB) 24.11.12
  Oljedirektoratet tror det kan gjøres 20 oljefunn i det mest kontroversielle området på norsk sokkel – Lofoten-Vesterålen og Senja. Nå starter ny kamp om åpning.
 • Ingen hast for mer olje i nord, lederkommentar i Adresseavisa 24.11.12
  Vi støtter Ola Borten Moes (Sp) tilnærming om å skynde seg langsomt. Ingen er tjent med politisk råkjør i denne saken, som splitter de fleste politiske partiene. Vi trenger tvert imot at det legges til rette for gode kompromisser. Derfor er det klokt å si nei til konsekvensutredning for det nordøstlige Norskehavet nå, i motsetning til det 16 ordførere i Nordland og Troms har krevd. Og Fremskrittspartiet, som vil ha full fart på leteboring og utbygging, er på feil spor.
 • Vil vente med oljeboring i Lofoten, Dagsavisen 24.11.12
  I går la olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) fram ny kunnskap om oljevirksomhet i nord. Moe mener det er liten grunn til å si nei til oljeboringen av miljømessige årsaker. Det er fiskerne som har gitt utslaget.
 • Kina: - Urettferdig å forlange klimakutt nå, Aftenposten 23.11.12
  Få dager før FNs klimakonferanse i Qatar signaliserer Kina at landet skal bli grønnere og mer klimavennlig, men at vestlige land må stå for de største utslippskuttene.
 • - Nå må vi komme videre til konkrete forhandlinger, Aftenposten 23.11.12
  Norske miljøorganisasjoner Aftenposten har snakket med har moderate forventninger til de kommende klimaforhandlingene.
 • Karbon i bakken, lederkommentar i Dagens Næringsliv 23.11.12
  Det internasjonale energibyrået (IEA) viser klimaalvoret for verden med rapporten World Energy Outlook. Verden er på en bane som kan gi seks grader temperaturøkning. Tiden for å legge om er knapp fordi eksisterende investeringer vil gi store utslipp i lang tid fremover. Utsiktene for en internasjonal klimaavtale er ikke spesielt gode. Og selv lønnsom energieffektivisering, som kunne redusert utslipp, blir ikke gjennomført.
 • Markedet gir klimakutt, lederkommentar i Adresseavisa 23.11.12
  Markedet har bidratt til klimakutt der verdens politikere har sviktet.
 • Omkamp om oljeboring i Lofoten, Dagsavisen 23.11.12
  Olje- og energiministeren reiser til Svolvær for å legge fram enda mer kunnskap om havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.
 • Lofoten-olje kan gi 37.000 arbeidsplasser, Dagens Næringsliv 23.11.12
  Inntil 37.000 nye arbeidsplasser over en 30-årsperiode. Det er det mest optimistiske anslaget over regionale ringvirkninger ved oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.
 • Veiviserne, kommentar av Janne Stene i Ny Tid 23.11.12
  Ny Bellona-rapport viser at Norge kan lykkes i sin fornybarsatsing. Men vi må lære av erfaringer gjort i andre land.
 • - Nå haster det enda mer med klimakutt, ABC Nyheter 22.11.12
  Gapet har økt mellom landenes løfter om å redusere utslippene av klimagasser innen 2020 og behovet for å holde oppvarmingen av planeten i sjakk, advarer FN onsdag.
 • Ser mørke skyer over nytt klima-toppmøte i ørkenstat, ABC Nyheter 22.11.12
  – Doha kan bli en mer komplisert affære enn jeg trodde for en måned siden, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).
 • Jakten på den siste olje, kommentar av Kato Nykvist i Nationen 22.11.12
  Det internasjonale energibyrået (IEA) slår fast at to tredeler av verdens påviste energiressurser må bli liggende i bakken. Hvis ikke vil vi aldri klare å begrense den globale temperaturøkningen til to grader.
 • Et annerledes verdensbilde, kommentar av Werner Christie i Dagsavisen (nye meninger) 22.11.12
  Endringer i politiske institusjoner kan bidra til å forandre vår tenkemåte. Våre barnebarn vil spørre seg hvorfor vi bare har et olje- og energidepartement i stedet for et klima- og energidepartement når disse områdene henger så tett sammen. De vil også kunne se gode grunner til at vi skulle investere mer i forskning og frivillige organisasjoner som kan skape verdifull motekspertise og motmakt til makten i de rådende oppfatninger.
 • Mens vi venter, lederkommentar i Dagsavisen 22.11.12
  Klimakrisa er velgernes skyld, ifølge den svenske forskeren Hans Rosling. På mandagens klimakonferanse på Gardermoen argumenterte han for at politikerne utmerket godt vet hva som må gjøres for å forhindre ytterligere oppvarming av kloden, men at de ikke handler av frykt for å miste makt og innflytelse, det vil si velgere.
 • Ny rapport: Inngåtte klimaavtaler vil ikke være nok, Aftenposten 22.11.12
  Verdenbanken frykter katastrofale konsekvenser dersom utslippene av klimagasser fortsetter i samme takt.
 • Stoltenberg advarer om klima, Dagsavisen (NTB) 20.11.12
  Utviklingen i kampen mot klimaendringer går i gal retning mener statsminister Jens Stoltenberg.
 • Velgerne er roten til klimakrisen, Dagsavisen 20.11.12
  Flere store naturkatastrofer må til for å berge kloden, mener den verdenskjente svenske forskeren Hans Rosling.
 • Kofi Annan vil ikke at Norge skal stanse oljeutvinningen, ABC Nyheter 20.11.12
  – Norge vil utsette seg for kritikk om landet stanser utvinning av sine olje- og gassressurser.
 • - Norske pensjoner er avhengige av enorme klimautslipp, ABC Nyheter 20.11.12
  - Oljefondets investeringer i fossil-selskaper gjør pensjonene våre avhengig av at verdens klimapolitikk blir mislykket. Ellers vil avkastningen bli elendig.
 • London Calling, kommentar av Gunhild A. Stordalen, Benedicte B. Eie, Harald ­Throne-Holst, Beate Nossum, Steffen ­Kallbekken og Marius Holt i Dagsavisen (nye meninger) 20.11.12
  Norge bør lære mer om hvordan små dytt kan gi store klimakutt, umiddelbart og kostnadseffektivt. Til og med lønnsomt.
 • Blå klimasvikt, lederkommentar i Dagens Næringsliv 19.11.12
  Norge er et land med sterkt engasjement for arbeidet mot klimaendringer og med høye ambisjoner om å lede an internasjonalt. Det er ikke lett. Noe av det mest vellykkede er satsingen på bevaring av regnskog. Underlig nok er det nettopp den delen av klimapolitikken Høyre og Fremskrittspartiet går løs på i sine alternative forslag til statsbudsjett for neste år.
 • Hvordan løser vi klimakrisen?, debatt av Erik Martiniussen i Morgenbladet 16.11.12
  Hva skyldes stillstanden i norsk og internasjonal klimapolitikk? Skal vi tro professor Nina Witoszek og kollega Atle Midttun, er årsaken at folk «ikke gidder» gjøre noe. Det skriver de i Morgenbladet 9. november. Her legger de fram en ny miljøtenkning de kaller økomodernitet. Selv om jeg er enig i påstanden deres om at klimapolitikken må være mer løsningsorientert, mener jeg de bommer på to avgjørende punkter.
 • - Obama kan gjøre noe, Dagsavisen 15.11.12
  Barack Obama har flere muligheter til å få gjennom klimatiltak, tross bakstreverske motstandere i Kongressen. Selv varsler Obama tiltak.
 • En ubehagelig sannhet, lederkommentar i Dagsavisen 15.11.12
  Rett nok står olje for bare 22 prosent av de kjente karbonreservene, ifølge IEA. Men så lenge Norge fortsetter å åpne nye oljefelt «fordi det trengs for å møte energibehovene», hvordan skal vi da kreve at andre skal la sine reserver ligge urørt, enten de er kull, olje eller gass? Det kreves en «fenomenal» endring av politikken for å nå togradersmålet, skrev IEA i sin 2010-rapport. Lite tyder på at den endringen er underveis, heller ikke i Norge.
 • Borten Moe vil ikke legge fram energimelding, Dagens Næringsliv (NTB) 15.11.12
  Opposisjonen på Stortinget antyder at uenighet innad i Senterpartiet og regjeringen forklarer hvorfor energimeldingen ikke kommer.
 • Sandy; en fe i uvant forkledning?, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 14.11.12
  Obama sa i et intervju med MTV, at han var "overrasket" over at klimaendringer ikke kom opp i debattene foran presidentvalget. Men så fikk vi det tropiske spøkelset Sandy. Vil Sandy gi klimatoppmøtet i Doha i slutten av november et spark bak?
 • Solhjell varsler norske miljø-kutt, VG 14.11.12
  Forbud mot oljefyr, flere el- og hybridbiler, «passivhus» og sykling i stedet for kjøring. Norske forbrukere må trolig ta ekstra store miljøkutt de neste årene. Regjeringen lover nemlig store kutt foran FNs miljøkonferanse i Doha 26. november til 7. desember.
 • Bakdør for klima, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 14.11.12
  Amerikansk klimapolitikk står stille i Kongressen. Det kunne vært verre. Den kunne vært satt i revers. Barack Obama kan gå bakdøren.
 • Konsulenter styrer Stoltenbergs månelanding, E24 (VG) 14.11.12
  Et ferskt prosjekt knyttet til Jens Stoltenbergs prestisjetunge månelandingsprosjekt – fullskala CO2-renseanlegg – styres av innleide Ole Rønning og en rekke andre innleide selskaper.
 • Elbilen og parafinlampa, kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 14.11.12
  Elbilene har framgang i Norge. Det synes folk flest er bra. Det krangles om mye i miljøpolitikken, men motstandere av elbilen skal man lete lenge etter. Selv realistene øyner nå en framtid der det selges flere elbiler enn «vanlige biler». Men hvis elbilene skal over den avgjørende kneika, må forkjemperne lære av historien om parafinlampa.
 • Miljøbevegelsen mener IEA-rapport utfordrer norsk oljeøkonomi, Nationen (NTB) 13.11.12
  - IEA bekrefter for første gang at begrensing av den globale oppvarmingen forutsetter at over to tredeler av jordas fosille ressurser må bli liggende, hevder WWF-Norge.
 • Må la oljen ligge i bakken, Dagens Næringsliv 13.11.12
  Kun en tredjedel av verdens påviste fossile ressurser kan forbrukes de neste 40 årene hvis verden skal nå målet om maks to graders global oppvarming, advarer Det internasjonale energibyrået (IEA)
 • EU «stopper klokken» på omstridt klimatiltak, Dagens Næringsliv (NTB) 13.11.12
  EU-kommisjonen legger planene om klimakvoter på all flytrafikk på is. Unionen vil gi rom for en global avtale, men vil raskt tine tiltaket opp igjen om ikke avtalen kommer.
 • Den norske petroholismen, kronikk av Martin Lee Mueller, Eivind Trædal, Gilbia Portela, Larissa Stendie, Theodore Howard og Bright Baffour Antwi i Aftenposten 13.11.12
  Norge er et land som lider av en nærmest utrolig schizofreni. På den ene siden er dette miljøpioneren Arne Næss' land, et friluftselskende land, et land hvis barn vokser opp med en gammel og jordnær visdom: Ut på tur, aldri sur. På den annen side er landet henrykt av det såkalte oljeeventyret, som utgjør en akutt og selvdestruktiv form for rusavhengighet.
 • Tilbake til naturen, Klassekampen 12.11.12
  Den mangeårige miljøskribenten og aktivisten George Monbiot mener han har funnet løsningen på klimakrisen: gjenoppreisningen av de store europeiske skogene. - Vi må la folk få et bedre forhold til miljøet og naturen igjen, ellers hjelper ikke alle de gode forsettene våre, sier han.
 • Grønn vekst, lederkommentar i Morgenbladet 09.11.12
  I år kom målingene som viste at det ikke bare er den kinesiske økonomien som vokser. Den gjennomsnittlige kineseren har nå nesten et like stort CO2-utslipp som en den jevne europeeren, 7,2 tonn i Kina mot 7,5 tonn per person i Europa. Det som før var et tankeeksperiment, altså hvor mange jordkloder ville vi trenge dersom kineserne forbrukte like mye som oss, er nå i ferd med å bli virkelighet.
 • Forskningsfronten: Balanse i klimabøkene, Morgenbladet 09.11.12
  Hva: Energien i klimasystemet følges fra den kommer inn fra solen og til den slippes tilbake til verdensrommet. Hvem: Et knippe ledende klimaforskere. Betydning: Jordens energiregnskap må forstås for at vi skal kunne beregne effekten av klimaendringer.
 • Kan vi sexe opp den grønne tidsånden?, essay av Nina Witoszek og Atle Midttun i Morgenbladet 09.11.12
  Veien videre er å tone ned den negative, puritanske fortellingen og satse på historier som tilbyr håp.
 • Ola Borten Moe fikk se det ypperste innen USAs fornybarsatsing, Nationen 09.11.12
  Energiminister Ola Borten Moe har vært i USA for å lære om fornybar energi.
 • Borten Moe er en mann uten plan, kommentar av Janne Stene (Bellona) i Stavanger Aftenblad 09.11.12
  Det burde ikke være for mye forlangt å forvente en langsiktig plan for hvordan Norge skal forvalte sine energiressurser med høy klimavennlighet, økonomisk bærekraft og leveringssikkerhet. Den lenge bebudede energimeldingen fra den rød-grønne regjeringen skulle fylle dette tomrommet.
 • Klimaendringer tok knekken på mayariket, VG (NTB) 09.11.12
  Det storslåtte mayariket gikk under som følge av en lang og katastrofal tørke, viser ny forskning.
 • Riksrevisjonen: God kontroll med klimakvoter, Aftenposten (NTB) 05.11.12
  Det er ikke lett å jukse med klimakvoter i Norge. Kontrollen med utslipp og kvotehandel er tilfredsstillende, konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport.

Søk:

Avansert søk

Bellona om Kyoto 2:


Leder for Bellonas kontor i Brussel, Jonas Helseth, var tilstede i Doha. Han oppsummerer de viktigste punktene i Kyoto2 slik (les mer her):

 • Sveits har forpliktet seg til 13,8 % reduksjon i sine klimagassutslipp. De hadde forøvrig 8 % i Kyoto1, men klarte kun å oppnå ca 2%.
 • Andre tall på reduksjoner: Norge tar -16%; Monaco -22%; Liechtenstein -16 % og Island -20 %
 • Australia tar -0,5 % reduksjon i henhold til 1990-nivå. Det kan kanskje høres lite ut, men i 2007 lå utslippene på 22 % over 1990-nivå, så de har litt å jobbe med.
 • Hviterussland og Ukraina har satt mål på henholdsvis -12 % og -24 %. Viktig å holde tunga rett i munnen her; begge landene har utslipp som er nesten dobbelt så mye under 1990-nivå som målsetningene.
 • EU blir som kjent på 20%-målet, som altså ser ut til å oppnås allerede i 2015. Polen holder på sitt veto mot 30 %.
 • I håp om at dette kan endre seg har man lagt inn en «EU-klausul»: Kyoto-landene kan annonsere en tilstramming i sine utslippsmål innen 30. april 2014
 • Tilpasningsfondet som skal gi penger til klimatilpasninger i 3. verden skal delvis fylles med en 2% skatt på CDM-prosjekter. Denne skatten utvides også til JI-prosjekter, og til salg av sertifikater med hot air.
 • Japan, USA New Zealand, Canada, Russland og andre som nektet å underskrive blir kastet ut av CDM-handelen.
 • Japan underskrev likevel overraskende på forpliktelsen om å ikke handle med hot air-sertifikater i likhet med de som skrev under Kyoto2.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.