Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Neste klimastopp: København 2009

Klimatoppmøte på Bali, Fredspris til Al Gore og FNs klimapanel og forhandlinger i Stortinget om klimaforlik. Aldri før har Norge - og verden - hatt større fokus på klimaendringer enn de siste ukene og aldri før har norske aviser vært så fulle av engasjerte kommentarer og innlegg om temaet. Resultatet? Hvis veien er målet har vi hvertfall fått et veikart fra Bali. Neste klimastopp blir København i 2009.
Mandag 17. desember 2007
Linker oppdatert: Fredag 21. desember 2007

Den årlige Human Development Report fra FNs utviklingsprogram (UNDP) ble lagt fram i slutten av november med følgende hovedbudskap (les mer her):

"Konsekvensene av de globale klimaendringene rammer allerede store deler av verden hardt. For å unngå at den menneskelige utviklingen stopper opp eller reverserer må vi fokusere mer på klimatilpasning i de fattige landene."

Uken etter startet FNs klimakonferanse på Bali (UN Climate Change Conference 2007) og i et innlegg i Dagbladet skrev FNs generalsekretær Ban Ki-moon bl.a. (les mer her):

"Vi har hørt advarslene. Hvis ikke vi gjør noe nå, blir konsekvensene alvorlige. Isen på polene kan smelte. Havnivået vil stige. En tredjedel av plante- og dyreartene kan forsvinne. Det vil bli hungersnød i verden, særlig i Afrika og Sentral-Asia."

Etter at konferansen ble avsluttet på overtid sist uke, takket være det Aftenposten på lederplass i dag kaller "et velkomment politisk rundkast" fra USAs side (les mer her), ønsket KI-moon gjennombruddet velkommen og konkluderte bl.a. (les mer her):

"Etter nesten to uker med maraton-diskusjoner har delegater blitt enige om både en dagsorden for forforhandlinger og en 2009-tidsfrist for å sluttføre dem slik at et avtaleverk som kan etterfølge Kyoto-protokollen om utslipp av klimagasser kan trå i kraft fra 2013."

Han utdypet dette slik:

"Under det såkalte veikartet fra Bali vil de sentrale spørsmålene i de kommende forhandlingen være: handling for tilpasning til negative konsekvenser av klimaendringer, slik som tørke og flom; finne fram til måter å redusere utslippene av klimagasser på; finne måter å ta i bruk klimavennlig teknologi på og å finansiere tilpasning til tiltak som kan dempe de negative konsekvensene."

Veikartet fra Bali er et veikart fram mot neste klimatoppmøte, som vil finne sted i København i 2009.

– Resultatet er blitt mye bedre enn vi trodde i morges, uttalte Bellonas Frederic Hauge sist lørdag (les mer her) og var - i likhet statsminister Jens Stoltenberg (les mer her), miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (les mer her) og mange miljøforkjempere - lettet over at det i det hele tatt kom på plass en avtale. - Dette fortel mest om kor små forventningane var, og kor nær prosessen var ein total kollaps, skriver Alf Skjeseth i en lederkommentar i Klassekampen i dag (les mer her).

I sitt innlegg på Bali sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim at Norge hadde besluttet å sette av 3 milliarder kroner til et eget regnskogsfond (les mer her) og fikk ifølge Arild Hermstad i FIVH velfortjent ros for det (les mer her). Han mener likevel at regjeringen kunne gjort mer, mens Bård Lahn i Natur og Ungdom er blant de som på Bali etterlyste større vilje til handling hjemme (les mer her):

"Her på Bali kjemper Solheim og Stoltenberg mot storforurensere som bremser fremgangen for en ny klimaavtale. På hjemmebane er det regjeringen som bremser en forbedring av norsk klimapolitikk. Når Stoltenberg kommer hjem fra Bali, må han legge nye klimatiltak på bordet, slik at forhandlingene på Stortinget kan gi større resultater enn forhandlingene her på Bali ser ut til å gi."

Sakte forbereder verden seg på klimaendringene. - Ikke lag klimahysteri!, oppfordres det likevel i en kronikk i Aftenposten 11. desember (les mer her), skrevet av Ina T. Kindem ved Bjerknessenteret for klimaforskning (UiB) og Ellen M. Viste ved Geofysisk institutt (UiB):

"Klimaforskernes varskurop har satt klima på dagsordenen. Bra. Men vi trenger ikke krisemaksimerende klimahysterikere som ikke vil diskutere."

Til Bergens Tidende sier retorikkekspert Jens E. Kjeldsen ved Universitetet i Bergen at "klima har blitt den nye religionen" (les mer her).

UNDP: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden

Årets Human Development Report fra UNDP fikk tittelen Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden. I pressemeldingen fra UNDP Norge i forbindelse med lanseringen sto det bl.a. (les mer her):

"Rapporten understreker at det er på tide at de rike landene viser mer ansvar ved å kutte utslippene av drivhusgasser med minst 80 % fra 1990 nivå innen 2050 og 30% innen 2020. For de minst utviklede landene er det både urealistisk og umoralsk og kreve utslippskutt før 1.6 milliarder av verdens fattige som ikke har tilgang til elektrisitet får dekket sine daglige behov. Men for at dette skal kunne skje må de vestlige landene bidra med mer bistand og teknologiske ressurser, som er nødvendig for å finansiere klimasikker infrastruktur og bygningssikring. I tillegg må det satses på overvåkning av værforandringene og bedre tilgangen til denne type informasjon, særlig i Afrika sør for Sahara. Sist, men ikke minst må tilpasning til klimakonsekvensene inkluderes i fattigdomsreduksjonsstrategiene. På denne måten kan de fattigste landene til en viss grad beskytte seg mot allerede synlige konsekvenser og forhindre at skjøre utviklingsprosesser ikke reverseres."

Og motsetningene på Bali-konferansen, særlig mellom rike (spesielt USA) og fattige land, var store og vanskelige, slik bl.a. finansminister Kristin Halvorsen ga uttrykk for i et innlegg i Dagsavisen sist uke (les mer her):

"Hvis vi skal klare å begrense klimaendringene, må utslippene mye ned. Det krever at alle land bidrar. Norge og andre rike land har et spesielt ansvar. Rike land må redusere sine egne utslipp, men må også bidra til reduksjoner i fattige land. Derfor må vi skape internasjonale avtaler der i-landene hjelper til og finansierer u-landenes deltagelse."

Disse interessemotsetningene kom også til uttrykk i etterkant av konferansen. - Det er altfor få penger som er lovet fra rike land – til både teknologioverføring og tilpasning i de fattige landene, mener Arild Hermstad i FIVH (les mer her), mens generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfeldt (les mer her), mener at "rike land lar afrikanske land ta klimaregningen".  Og nyhetsbyrået IPS rapporterer at om Afrika får noe med seg hjem fra Bali, så er det ikke på grunn av forhandlingene der, men fordi FNs økonomiske kommisjon for Afrika, i samarbeid med FNs klimapanel, har besluttet å opprette et Afrikansk senter for studier av klimapolitikk (les mer her). Kommentarene fra USAs president George Bush gikk i motsatt retning. I en uttalelse fra Det hvite hus (les mer her) ble det gitt uttrykk for "alvorlige betenkeligheter" over veikartet fra Bali. Det skal være kravet fra utviklingslandene om at rike land må forplikte seg når det gjelder overføring av klimavennlig teknologi Bush-administrasjonen er bekymret over (les mer her).

I en analyse fra Ramesh Jaura i IPS konkluderes det likevel optimistisk (les mer her):

"Et vesentlig aspekt ved Bali-konferansen er at den markerte ennå en milepæl i politisk lederskap i industriland og utviklingsland når det gjelder å respondere på vitenskapelige funn."

I en kommentar sier Bård Lahn, leder i Natur og Ungdom, bl.a. (les mer her):

"Det som skjedde i den dramatiske innspurten viser at det er et stort behov for å bygge tillit mellom rike og fattige. Norge kan bidra til det ved å kutte sine egne utslipp."

_____

Aldri før har Norge - og verden - hatt større fokus på klimaendringer enn de siste ukene og aldri før har norske aviser vært så fulle av engasjerte kommentarer og innlegg om temaet. Nedenfor har vi samlet en del av dem.


Aktuelle lenker:

Sluttkommentarer fra norske myndigheter:

 • Statsministeren glad for Bali-avtale, Statsministerens kontor 15.12.07
  - Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en avtale på Bali. Det veikartet som nå er vedtatt, er et avgjørende skritt for å få kunne begynne forhandlinger om omfattende reduksjoner i de globale utslippene, sier statsminister Jens Stoltenberg etter at FNs klimakonferanse er over.
 • Lettet over enighet på Bali, Miljøverndepartementet 15.12.07
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er tilfreds med at det på Bali lørdag ettermiddag ble enighet om et veikart for klimaforhandlingene for de neste par årene.

Sluttkommentarer fra norske organisasjoner:

 • Oppsummering av klimatoppmøtet på Bali, ForUM 17.12.07
  En dag på overtid ble man enige om veien videre fra Bali. Her kan du lese oppsummeringene fra de to ukene som har gått med forhandlinger under klimatoppmøtet. Terje Kronen fra ForUM har vært på Bali for å følge forhandlingene og sendt jevnlig rapporter over høydepunktene fra møtet.
 • Klimamøtet: Norge burde gjort mer, FIVH 15.12.07
  På overtid ble det oppnådd enighet, tross kaotiske tilstander. Ville norske penger til teknologioverføring og tilpasning i fattige land gjort en forskjell?
 • Tøffe tak for klimaforhandlerne i årene fremover, Naturvernforbundet 15.12.07
  Klimaforhandlingene på Bali endte med at man ble enige om å gå inn for en ny avtale, forhåpentligvis med krav om store utslippskutt, i København i desember 2009. Kravet om å begrense den globale temperaturøkningen til 2 grader de neste 100 årene ble det ikke enighet om.
 • Enighet på overtid på Bali, Natur og Ungdom 15.12.07
  Det som skjedde i den dramatiske innspurten viser at det er et stort behov for å bygge tillit mellom rike og fattige. Norge kan bidra til det ved å kutte sine egne utslipp, sier Bård Lahn, leder i Natur og Ungdom 
 • Enighet på Bali, Bellona 15.12.07
  Et døgn på overtid har forhandlerne på Bali blitt enige om et veikart for det internasjonale klimaarbeidet de neste to årene. – Resultatet er blitt mye bedre enn vi trodde i morges, sier Frederic Hauge.
 • Bali-møtet svikter afrikanske land, Kirkens Nødhjelp 14.12.07
  - Rike land lar afrikanske land ta klimaregningen. Bali-møtet gir ingen garantier mot at klimatiltak ikke går på bekostning av kampen for å nå FNs tusenårsmål, sier Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.
 • På Bali: Et skritt videre for finansiering, Utviklingsfondet
  Finansiering av klimatilpasning skal dekkes gjennom Tilpasningsfondet, etablert gjennom Kyoto-avtalen, og gjort operativt på Bali. Men norske myndigheter åpner også for å bruke deler av kvotehandelen for å finansiere klimatiltak. Utviklingsfondet skriver fra toppmøtet om klimaendringer på Bali.

Tidligere miljø- og klimasaker på rorg.no:

Klimasider hos norske aviser:

Kommentarer og -debatt i norske media i etterkant av Bali:

 • Langt fra månen, Kommentar av Martine Aurdal i Ny Tid 21.12.07
  Månelandingen er utsatt. Hva skal statsministeren finne på nå?
 • USA og klimaet, Debatt av Benson K. Whitney i Dagbladet 20.12.07
  Det kunstige skillet mellom u-land og i-land ble fjernet. På Bali ble vi enige om at alle er ansvarlig for fremtidig handling, selv om ansvaret kan være ulikt avhengig av nasjonale omstendigheter. Dette var avgjørende for USA fordi vi vet at mesteparten av fremtidige klimautslipp vil komme fra utviklingsland.
 • To tanker i hodet, Kronikk av Thorvald Stoltenberg i Dagbladet 20.12.07
  De internasjonale hovedaktørene vil gå mange runder om hvilke måltall og kvotehandelsregimer som skal gjelde fra 2012. Mens vi venter på tiltakene som skal snu utviklingen, må verdenssamfunnet ta et felles ansvar for den livsnødvendige beredskap og klimatilpasning som må på plass i mange u-land.
 • Viktig melding til klimapanelet, Kommentar av Nils Petter Gleditsch i Aftenposten 20.12.07
  Hastemelding til klimapanelets leder, R.K. Pachauri: De norske professorene Raino Malnes og Nils Roll-Hansen har funnet ut at "britiske og amerikanske universitetsforlag utgir ofte tøv" og at "velrenommerte tidsskrifter trykker artikler som knapt ville ha passert forberedende prøve her til lands".
 • Klima og kraftkrevende industri, Kommentar av Rognvaldur Hannesson i E24 20.12.07
  Viraken etter Nobelprisutdelingen og klimamøtet på Bali har lagt seg. Begge hadde sine komiske episoder.
 • Gores propaganda, Debatt av Kent Andersen i Aftenposten 20.12.07
  Mye blir sagt om klimaproblemer. På tide å fokusere på selve klimakampen, for Al Gore holder på å få hele verden til å marsjere i takt mot CO2-utslipp. Er ikke det bra da?
 • Månelandingen sterkt forsinket, Lederkommentar i Dagsavisen 20.12.07
  Utsettelsen er pinlig for regjeringen og spesielt for SV. Regjeringens miljøpolitiske troverdighet står og faller med at det månelandingsprosjektet statsminister Jens Stoltenberg lovet i sin nyttårstale i fjor, ikke utsettes flere ganger.
 • En månelandings skjebne, Kommentar av Pernille Huseby i Nationen 20.12.07
  Nå skal CO2-deponeringen utsettes, og Stoltenbergs prestisjeprosjekt går mot en krasjlanding. Komisk nok strander det hele på penger, bare dager etter at milliardene til regnskogbevaring satt løsere enn pengene i folk flest sin lommebok midt i julestria. Det er mildt sagt pinlig.
 • Han lovet oss månen, Kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land 20.12.07
  Han hadde kjøpt en tomt på månen for 248 kroner, og klaget til Forbrukerrådet. Men rådet avviste klagen, fordi han burde ha forstått at dette bare var tull. Er det budskapet også til norske velgere som trodde på Jens Stoltenberg?
 • Julekortet, Kommentar av Trude Ringheim i Dagbladet 20.12.07
  En av tre nordmenn har tatt hensyn til miljøet under årets julehandel, viser en undersøkelse om nordmenns holdninger til miljø og klimaendringer som kom i går. Undersøkelsen er utført av Infact for mineralgjødselsgiganten Yara og WWF. Mange skryter selvsagt på seg dårlig samvittighet.
 • Kraftoppgjøret, Kommentar av Torgeir Anda i Dagens Næringsliv 20.12.07
  Ventet kraftunderskudd er snudd til ventet kraftoverskudd. Klimakrisen gjør at selv politikerne er modne for å innse at høyere kraftpriser er bra.
 • Mens vi ventar på Amerika, Kommentar av Kjell-Erik Kallset i Dagsavisen 19.12.07
  Det er til å grine av: Vegkartet frå Bali står i himmelropande kontrast til alvoret i klimakrisa. USA har skylda for at kartet ikkje stemmer med terrenget.
 • Etter Bali, Debatt av Bård Lahn i Dagbladet 19.12.07
  Det er selvsagt viktig at Norge arbeider aktivt i de internasjonale klimaforhandlingene og gjennom andre kanaler for å bidra til en sterk internasjonal avtale på København-toppmøtet i 2009. Men det mest avgjørende for om vi får en enighet om to år, er hva de rike landene er villige til å bidra med for å redusere både egne og andres utslipp. Det må være jobb nummer en for regjeringen.
 • Mot klimaforlik på Stortinget, Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 19.12.07
  I går kom klimaforhandlingene i gang igjen på Stortinget. I motsetning til forrige runde da forhandlingene brøt sammen og alt så mørkt ut, ser det nå lyst ut for et forlik.
 • Pakke til besvær, Kommentar av Erling Ramnefjell i Dagbladet 19.12.07
  Etter flott innsats for klimaet på utebane, står vi overfor noen meget vanskelige hjemmekamper.
 • Klimaselvangivelse, Kommentar av Jan E. Hansen i Aftenposten 19.12.07
  Vi må stå til rette for vår private økonomi. Vil det også gjelde vårt private klimaregnskap? Dette har å gjøre med individ og masse, ledelse og demokrati.
 • Klimaks i Køben, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 17.12.07
  Blir det en god klimaavtale i København om to år? Det kommer litt an på været. Klimaforhandlingene på Bali endte der viktige klimaforhandlinger har en tendens til å ende: Med drama, forhandlinger på overtid og et oppgjør mellom fattige og rike land, først og fremst USA.
 • Kontrastenes Bali-møte, lederkommentar i Aftenposten 17.12.07
  Det er et kontrastfylt klimatoppmøte som nå oppsummeres over hele verden. Natt til lørdag lå det i flere høydramatiske forhandlingstimer an til et totalt sammenbrudd.
 • Etter Bali, Lederkommentar av Alf Skjeseth i Klassekampen 17.12.07
  SVs miljøvernminister Erik Solheim, Cicero-direktør Pål Prestrud og Bellona-leiar Frederic Hauge er blant dei som uttrykker glede over utfallet av klimakonferansen på Bali. Dette fortel mest om kor små forventningane var, og kor nær prosessen var ein total kollaps.
 • Men regnskogen blir kanskje bevart, Kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 17.12.07
  Ble klimakonferansen på Bali en nedtur for de som var med? Ja, men bare litt, slik det ser ut i skrivende stund. Deltagerne hadde nok ikke ventet seg særlig mye uansett, og nå ender Bali-møtet i et hårfint kompromiss mellom nesten noe og absolutt ingen ting.
 • Oppløftende Bali-enighet, Lederkommentar i Dagbladet 16.12.07
  Stor uenighet og mange konflikter skal løses gjennom krevende forhandlinger på kort tid. Men resultatet av Bali-toppmøtet ble likevel oppløftende, tross alt, og en rekke signaler om positive holdningsendringer i USA gir ytterligere grunn til positive forhåpninger.
 • Miljøsakshylene fra viseguden, debatt av Kjell R. Schou i Aftenposten 16.12.07
  Fra Balis strender høres hektiske miljøsakshyl fra viseguden over miljøhysteriet helt oppunder polkalotten. Erik Solheim (SV) holder en stilling som mang en minister kunne misunne ham.
 • Det haster, men ikke nå, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 15.12.07
  Resultatet fra klimatoppmøtet på Bali ble akkurat så elendig som man kunne forvente. Årsaken heter George W. Bush.
 • Oppgjøret på Bali, Kommentar av Joseph E. Stiglitz i Aftenposten 15.12.07
  Det internasjonale toppmøtet på Bali vil legge grunnlaget for å forsøke å hindre den truende katastrofen med global oppvarming og klimaendringer.

Kommentarer og debatt i norske media under klimatoppmøtet i Bali og utdelingen av Nobels fredspris 2007:

 • Spørsmål til Solheim, Kommentar av Arild Hermstad i Aftenposten 14.12.07
  Klodens klima er i krise. Men ikke bare det. I alt 60 prosent av jordens livgivende økosystemer svekkes, konkluderer den omfattende FN-rapporten "The Millennium Ecosystem Assessment".
 • Ny No­bel­ko­mi­té!, Kommentar av Sten Inge Jørgensen i Morgenbladet 14.12.07
  Det var ikke sær­lig kon­tro­ver­si­elt av No­bel­ko­mi­te­en å gi årets freds­pris til Al Gore og FNs kli­ma­pa­nel. Men spørs­må­let om hva slags ak­ti­vi­te­ter som fal­ler inn un­der freds­be­gre­pet er fort­satt pres­se­ren­de, i takt med at sta­dig fle­re ut­de­lin­ger går til per­so­ner el­ler or­ga­ni­sa­sjo­ner man ikke tra­di­sjo­nelt for­bin­der med freds­ar­beid.
 • Veikart for klimaendringer, Kommentar av John F. Kerry og Jørgen Johansen i Ny Tid 14.12.07
  Etter år med fornektelser og avledningsmanøvre er det nå klimaendringenes tur til å endre det politiske klimaet.
 • Byråkrati og tropeliv, kommentar av Håkon Gundersen i Morgenbladet 14.12.07
  Et lite bidrag til justering av nyhetsbildet fra Bali.
 • Mediene er ukritiske, Debatt av Onar Åm i Aftenposten 14.12.07
  Miljøbevegelsen tar kronisk feil, og klimaforskningen er i en faglig og etisk krise. Dette burde få mediene til å være litt mer kritiske.
 • Hvorfor krangler Frederic og Truls?, Debatt av Monica Kristensen i Dagbladet 14.12.07
  Det siste vi trenger nå, er en krangel om hvilke tiltak verdenssamfunnet bør satse på for å motvirkede menneskeskapte klimaendringer. Allikevel er det nettopp dette som skjer, til stor forvirring for folk flest. Diskusjonen mellom Bellona og Greenpeace er det seneste eksemplet. Tonen er uvanlig aggressiv. Hvorfor?
 • Det nytter, Lederkommentar av Martine Aurdal i Ny Tid 14.12.07
  Denne uka har Nobelprisen og Bali-konferansen satt problemet på dagsorden. Nå må neste skritt være å slutte med hakkekonkurransen og begynne å undersøke konkrete, kunnskapsbaserte løsninger. Slik kan mennesket igjen vise, at miljøproblemer er til for å løses.
 • Klima for konsensus, Kommentar av Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten 13.12.07
  Vår nye klimaenighet er vår stolthet. Dissidenter er vel det siste vi trenger akkurat nå. Eller?
 • Grønt lys for klimabombe, Debatt av Audun Rødningsby i Dagbladet 13.12.07
  Det er et stort paradoks i norsk klimadebatt at man bruker mye tid, ressurser og spalteplass på folk flest sine klimautslipp, samtidig som myndighetene åpner for utslippskilder offshore som tilsvarer godt og vel 180.000 personbiler, like mye som hele bilparken i Trøndelag slipper ut årlig, uten at det blir gjenstand for debatt.
 • Klimavennlig økonomi, Kommentar av Kristin Halvorsen i Dagsavisen 12.12.07
  Finansministeres engasjement i klimapolitikken gjør god vilje til reelle, gjennomførbare løsninger.
 • Norge som eksempel, Kommentar av Kjell-Erik Kallset i Dagsavisen 12.12.07
  Er vi klimaverstingar, eller viser Norge veg ut av klimaproblema?
 • Et luftig løfte, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 12.12.07
  Etter at statsminister Jens Stoltenberg hadde lovet tre milliarder kroner i året for å motvirke nedhugging av regnskog, kom finansminister Kristin Halvorsen med en lynrask presisering: Det blir ingen regnskogsmilliarder neste år og kanskje heller ikke i 2009.
 • Beinhard klimakamp i Stortinget, Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 12.12.07
  I går brøt klimaforhandlingene sammen på Stortinget. De parlamentariske lederne vil nå gjøre et siste forsøk på å få til en avtale. I øyeblikket ser det ikke lyst ut for et forlik.
 • Skatt på nytt i klimaets tid, Lederkommentar i Nationen 12.12.07
  Av hensyn til klimaet må vi betale mer skatt. Men logikken havner i absurdistan når FIVH argumenterer med at vi skaper mer klimautslipp gjennom det vi spiser enn med flyreisene.
 • Et viktig bidrag, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 11.12.07
  Regnskogmilliardene er et positivt bidrag både til klimaet og til de internasjonale klimaforhandlingene.
 • Regnskog- milliardene, Lederkommentar i Dagbladet 11.12.07
  Regjeringens beslutning om å bruke tre milliarder kroner i året for å stanse den ukontrollerte avskogingen av regnskog i Brasil, Indonesia og Afrika blir forhåpentlig sett på som et positivt bidrag til forhandlingene på Bali der klimatoppmøtet når går inn i sluttfasen.
 • Oljen blir ikke verdiløs, Kommentar av Øystein Sjølie i E24 11.12.07
  Finansminister Kristin Halvorsen advarer i dagens VG mot at mange land vil legge høye klimaavgifter på bruk av olje. Hun ser også for seg at olje kan bli forbudt i de fleste land.
 • Ikke lag klimahysteri!, Kronikk av Ina T. Kindem og Ellen M. Viste i Aftenposten 11.12.07
  Klimaforskernes varskurop har satt klima på dagsordenen. Bra. Men vi trenger ikke krisemaksimerende klimahysterikere som ikke vil diskutere.
 • Klimatiltak vil kreve ofre av alle, Lederkommentar i Aftenposten 11.12.07
  Alvoret var stort i foredragene som Al Gore og Rajendra Pachauri holdt ved overrekkelsen av Nobels fredspris i Oslo Rådhus i går. Klimaforandringene truer freden på flere måter.
 • Er konserten nobel?, Kommentar av Robert Hoftun Gjestad i Aftenposten 11.12.07
  Hvor mye miljø kunne man reddet for millionene som den lite eksklusive, Alicia Keys-toppede Nobelkonserten i Oslo Spektrum i kveld koster?
 • Fortjente fredspriser, Lederkommentar i VG 11.12.07
  Overrekkelsen av Nobels fredspris i Oslo Rådhus i går ble en mektig manifestasjon av behovet for raskt å treffe tiltak for å begrense klimautslippene.
 • Et viktig bidrag til fred, Lederkommentar i Dagsavisen 11.12.07
  Tørke, vannmangel, utarmet jord og mangel på mat er med på å utløse folkeforflytninger. En ytterligere skjerpet kamp om knappe ressurser vil kunne bli en alvorlig kilde til ufred. Innsats for å begrense klimaendringene er derfor også en viktig innsats for fred.
 • En fredspris for framtida, Kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 11.12.07
  Al Gore har laget en PowerPoint-presentasjon. FNs klimapanel forsker på været. Hvor er fredsarbeidet i dette?
 • Gasskraft-maset, Debatt av Truls Gulowsen i Dagbladet 11.12.07
  Frederic Hauge er overrasket over at de aller fleste andre miljøorganisasjoner utenfor Norge er skeptiske til CO{-2}-deponering, og påstår at dette «er det eneste som virker». Hauge må ha glemt at verden har mindre enn 100 måneder (2015) på å snu global utslippsvekst til reduksjon. Det er kort tid, og i dette perspektivet spiller CO{-2}-deponering en ubetydelig rolle.
 • Får guttene sitt vedtak?, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 10.12.07
  Enigheten om å bevilge tre milliarder kroner i året for å stanse avskoging kan vippe klimaforhandlingene på Bali mot suksess.
 • Gratulerer, Al Gore og FN!, Lederkommetar i Nationen 10.12.07
  Vi håper norske og internasjonale politikere lar seg inspirere av dagens Nobelprisvinnere.
 • Timeglasset tømmes, Lederkommentar i VG 10.12.07
  Advarslene fra årets to fredsprisvinnere er glassklare. Verdens politikere har dårlig tid hvis de skal rekke å gjøre noe effektivt for å stanse de ødeleggende utslippene av klimagasser før de virkelig store skadene blir uopprettelige.
 • Med naturen som fredsinstrument, Kommentar av Rasmus Hansson og Rasmus Reinvang i Dagsavisen 10.12.07
  Virkningene av klimaendringer har plassert miljøproblemene med full tyngde på den internasjonale sikkerhetspolitiske agendaen. Tildelingen av Nobels fredspris til Al Gore og FNs klimapanel understreker at sammenhengen klimaendring-ufred er erkjent.
 • På solterrassen, Kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 10.12.07
  Det kunne minne om en kveld hos Fredrik Skavlan, men det var formiddag i Nobelinstituttet. I sentrum satt de to prisvinnerne, Al Gore og Rajendra Pachauri, lederen av FNs klimapanel.
 • Klima for fred, Lederkommentar i Dagbladet 10.12.07
  Flere har besværet seg over at Al Gore får prisen. Det er en kritikk vi ikke deler. Klimaarbeid er også fredsarbeid. Stigende havnivå, oversvømmelser og ørkenspredning som følge av klimaendringer driver mennesker på flukt.
 • Grønt håp, Lederkommentar i Aftenposten 09.12.07
  Regjeringen gjenopptar forhandlingene om grønne sertifikater med Sverige. Det er det grunn til å glede seg over.
 • Kirken og verdensøkonomien, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 08.12.07
  Som andre venstreorganisasjoner ser ikke Kirken ut til å ha fått med seg at liberaliseringen av verdensøkonomien de siste tiårene faktisk har løftet hundrevis av millioner mennesker ut av lutfattigdom. Mest kontroversielt er forslaget om å «utvikle Petroleumsfondet i en slik retning at det i større grad kan komme de fattigste i verden til gode».
 • Rike land, hva nå?, Kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land 08.12.07
  Vi var et lite land i en stor verden. Nå er vi blitt et rikt land i en liten verden. Fredsnasjon og våpenselger - oljeland og miljøpådriver - er det mulig?
 • Få dem vekk!, Lederkommentar i Aftenposten 08.12.07
  Forsvaret har klaseammunisjon med en feilrate på 10 prosent. Dette dramatiske tallet finnes i en ny rapport fra Norsk Folkehjelp i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt og Colin King, en britisk spesialist på rydding av eksplosiver.
 • Store ord og lita tid, Kommentar av Kjell-Erik Kallsett i Dagsavisen 08.12.07
  Vi har all grunn til å vera forsiktige pessimistar, trass i alle dei store orda om at verda skal reddast frå klimakrisa.
 • Sirkus Gore er på plass, Lederkommentar i Dagsavisen 08.12.07
  To nobelprisvinnere er i byen. Men naturlig nok vekker Al Gore noe større oppmerksomhet enn Rajendra Pachauri, lederen for FNs klimapanel. Den gamle visepresidenten forstår seg på symbolpolitikk, og valgte flytog da han skulle reise fra Gardermoen til Grand Hotell i går formiddag.
 • Kampen mot CO2, Leserbrev fra Hans Golten i Nationen 08.12.07
  Stortinget og i regjering forstår noko i det heile av korleis ein skal redusera CO2-utsleppa. Då klimameldinga kom i haust, so sa statsministeren at me skulle vera klimanøytrale i 2050. Om han då ikkje er daud, so er han i alle høve arbeidsufør.
 • En god dag for miljøet, Lederkommentar i Nationen 08.12.07
  Viljen til å bli med på et spleiselag for miljøet, som ordningen med grønne sertifikater forutsetter, øker for hver dag.
 • Lar Afrika ta klimaregningen, Kommentar av Atle Sommerfeldt i Dagsavisen 07.12.07
  De rikeste landene bør betale en global co2-avgift til dem som rammes hardest av klimaendringene.
 • Et bedre klima, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 07.12.07
  Denne ukens viktigste klimanyhet kommer ikke fra FN-møtet på Bali, men fra den amerikanske hovedstaden Washington DC
 • Lang vei til klimaforlik, Lederkommentar i Dagbladet 07.12.07
  Det er ingen grunn for opposisjonen til å gi regjeringen lett spill i forhandlingene. Vi trenger ikke noe klimaforlik for forlikets skyld. Poenget med et bredt klimaforlik må være at det er så ambisiøst at det bringer norsk klimapolitikk et langt skritt videre i forhold til regjeringens temmelig tafatte klimamelding. Saksordføreren har bedt opposisjonen om drahjelp i klimapolitikken. Det har hun fått, og det bør SV og Sp utnytte.
 • Overbud på klimafronten, Kommentar av Ketil Solvik-Olsen i Dagsavisen 07.12.07
  I kampen om å være «klimamester» utelater man realistiske betraktninger om nytteverdi, kostnader og tidshorisont.
 • Før det er for sent, Debatt av Arne Johan Vetlesen i Dagbladet 06.12.07
  Meldingen er klar, ikke sant Solheim, Halvorsen og Stoltenberg? Nemlig: Gasskraftverkene på Kårstø og Melkøya må stenges. Samferdselsmyndighetene må gripe inn og stanse flyselskapenes prismessige race mot bunnen. For: Som forbrukere klarer vi ikke å begrense egen atferd slik vi økologisk betraktet er nødt til. Vi trenger å tvinges i riktig retning.
 • Grønne sjeiker, Kommentar av Morten Løvås i Dagens Næringsliv 05.12.07
  Mye taler for at forbrukslandenes bønn om mye mer olje ikke vil bli hørt. Det er mange grunner til det. Én mulig grunn, som ikke har vært mye omtalt, er relatert til et tema som samtidig diskuteres på et annet toppmøte på Bali: Klimaet. Høy oljepris er nemlig bra for miljøet.
 • Drømmen om Bali, Kommentar av Andrew Kroglund i Nationen 05.12.07
  Drømmen om Bali er i 2007 blitt drømmen om en god verden og en bedre fremtid for våre etterkommere.
 • Tro kan flytte grunnfjell, Kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 05.12.07
  Kristenkonservative kan bli dem som til slutt får USAs president til å føre en mer offensiv klimapolitikk.
 • Fra Norske Skog til Bali, Lederkommentar i Aftenposten 05.12.07
  De internasjonale klimaforhandlingene er i gang på Bali, samtidig som partiene på Stortinget forsøker å nå frem til et kompromiss om den norske klimapolitikken.
 • Dårlig klima, Lederkommentar i VG 05.12.07
  Den rødgrønne regjeringens mange og vakre ord om klimapolitikken rimer dårlig med de faktiske forhold. I går kunne Aftenposten fortelle om de enorme CO2-utslipp som vil komme fra Melkøya utenfor Hammerfest.
 • Miljøkompetanse er nøkkelen, Kronikk av Lise Risstad i Nationen 05.12.07
  Regjeringen harstore miljøambisjoner, og tar mål av seg til å bli et foregangsland innen miljøpolitikken. Skal de klare dette må de satse på kompetanse. En undersøkelse av 185 kommuner viser at miljøfagligkompetanse er en avgjørende faktor for den kommunale miljøforvaltningen. Høy kompetanse gir bedre saksbehandling og færre konflikter.
 • Snøen som ikke falt i fjor, Kommentar av Lars Haltbrekken i Nationen 04.12.07
  Årets Human Developement Report fra FNs utviklingsprogram peker på at klimaendringene kan gi tilbakegang i den menneskelige utviklingen og et mer splittet, mindre framgangsrikt og mer usikkert 21. århundre.
 • Bali og veien videre, Kommentar av Ban Ki-moon i Dagbladet 04.12.07
  Vi har hørt advarslene. Hvis ikke vi gjør noe nå, blir konsekvensene alvorlige. Isen på polene kan smelte. Havnivået vil stige. En tredjedel av plante- og dyreartene kan forsvinne. Det vil bli hungersnød i verden, særlig i Afrika og Sentral-Asia.
 • Skjebnemøte på Bali, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 03.12.07
  Vi står foran uhyre dramatiske klimaendringer. Det spørs om verdens ledere har forstått hvor mye det haster. Jens Stoltenberg kan gjøre Bali-møtet til en suksess. Hvis han vil.
 • 190 000 km2 forsvinner årlig, Kommentar av Per Ellingsen i Dagbladet 03.12.07
  Alle regner med at skog-spørsmålet vil bli et av de sentrale temaene under FNs klimaforhandlinger, som åpner på Bali i dag.
 • Forbruk og moralisme, Debatt av Arild Hermstad i Dagbladet 03.12.07
  At det norske forbruket på viktige områder må ned, ikke opp, selv der det betyr at vi må gi avkall på noe, er antagelig en innsikt som møter økende forståelse. Men dessverre ikke hos regjeringen Stoltenberg, som i sin iver etter å «forstå og anerkjenne det dynamiske ved forbruket», trolig vil sette ny rekord i klimautslipp i 2008.
 • En bartender på avholdsmøte, Kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 01.12.07
  Nå skal norske statsråder delta på den store miljøkonferansen på Bali. Der skal de tale CO2-utslipp midt i mot, og stille opp i kampen mot klimaendringer og global oppvarming. Bali-konferansen blir det som politikerne gjerne kaller «en krevende sak» for Norge. Norges troverdighet kan sammenliknes med en bryggerieier som stiller opp på et møte i avholdslosjen.
 • Små grønne menn, Kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen 01.12.07
  I våre dager bør vi være mer opptatt av å finne intelligent liv på vår egen planet. Og da spørs det om det holder med smågutter. Vi trenger store grønne menn. Dem er det dessverre altfor få av. Hittil har vi bare klart å oppdage en eneste, litt sånn i mellomstørrelsen. Han heter Al Gore, og kommer snart til Oslo for å ta imot fredsprisen.
 • De to kulturer, Kommentar av Gudleiv Forr i Dagbladet 01.12.07
  Naturviterne påviser alvorlige klimautfordringer, mens det politiske systemet er innrettet mot å løse andre problemer.

Søk:

Avansert søk

Sagt om Bali-konferansen:


"Det er selvsagt viktig at Norge arbeider aktivt i de internasjonale klimaforhandlingene og gjennom andre kanaler for å bidra til en sterk internasjonal avtale på København-toppmøtet i 2009. Men det mest avgjørende for om vi får en enighet om to år, er hva de rike landene er villige til å bidra med for å redusere både egne og andres utslipp. Det må være jobb nummer en for regjeringen."

Bård Lahn (Natur og Ungdom)
i
Dagbladet 19.12.07

"Det er til å grine av: Vegkartet frå Bali står i himmelropande kontrast til alvoret i klimakrisa. USA har skylda for at kartet ikkje stemmer med terrenget."

Kjell-Erik Kallset
i
Dagsavisen 19.12.07

"Resultatet fra klimatoppmøtet på Bali ble akkurat så elendig som man kunne forvente. Årsaken heter George W. Bush."

Ola Mathismoen
i
Aftenposten 16.12.07

"Sør-Afrika og Papa Ny-Gunea var klare og tydelige. USA har sagt de vil ta et lederskap i verden, men hvis de ikke vil lede an i å møte klimautfordringene, ble USA bedt om å tre til side, slik at andre land kunne slippe til. Ute i salen sa Friends of the Earth at USA lever på det øvre dekket på en jumbojet og tror at en katastrofe i økonomiklassen under ikke har konsekvenser for dem. Etter en masse innlegg som kritiserte USA, ga USA etter. Da fikk de applaus!"

Terje Kronen (ForUM)
Bali 15.12.07

"Verden venter på presidentskiftet i USA neste høst. Vi tror at vi da vil få se en fundamental endring i USAs holdning til klimatrusselen."

Lars Haltbrekken
(Norges Naturvernforbund)
i
kommentar 15.12.07

"Blir det en god klimaavtale i København om to år? Det kommer litt an på været. Klimaforhandlingene på Bali endte der viktige klimaforhandlinger har en tendens til å ende: Med drama, forhandlinger på overtid og et oppgjør mellom fattige og rike land, først og fremst USA."

Kjetil B. Alstadheim
i
Dagens Næringsliv 17.12.07

"Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en avtale på Bali. Det veikartet som nå er vedtatt, er et avgjørende skritt for å få kunne begynne forhandlinger om omfattende reduksjoner i de globale utslippene."

Statsminister Jens Stoltenberg
UD 15.12.07

"Vi ønsket klarere mål og tydeligere tale. Det er stor avstand mellom befolkningens forventninger og det som ble oppnådd her på Bali. Men det er positivt at landene er enige om å referere til FNs klimapanel. De innser at grunnlaget for det videre arbeidet er et behov for store kutt i utslippene av klimagasser."

Miljø- og utviklingsminister
Erik Solheim
Miljøverndepartementet 15.12.07

"At Stoltenberg fikk gedigen applaus for Norges bidrag på 3 milliarder NOK til regnskogsvern, var velfortjent. Det viser likevel hvor lite penger som kom på bordet fra de rike landene før og under konferansen."

Arild Hermstad (FIVH)
i
kommentar 15.12.07

"Det er ingen tid til en politisk klimapause. Vi har ikke råd til å sitte stille frem til en ny avtale er på plass. Det har også statsminister Jens Stoltenberg understreket. Selv har den norske statsministeren mulighet til å veksle ordene om til praktisk handling ved å sørge for et godt klimaforlik i Stortinget. Det skulle da også egentlig bare mangle etter de mange store og viktige ordene han brukte på Bali."

Lederkommentar i
Aftenposten 17.12.07

"Det viktigste resultatet av Bali var opprettelsen av en arbeidsgruppe om samarbeid på lengre sikt for å drøfte et stort antall saker knyttet til de fire 'byggeklossene': lindring, tilpasning, finansiering og investeringer, og teknologiske overføringer."

Martin Kohr
Third World Network

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.