Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Klimahøsten 2006

Tunge innspill og rapporter om pågående og forestående klimakriser, samt mulige tiltak, har satt sitt preg på den politiske dagsorden i Norge denne høsten. Stadig fler tar advarslene på alvor og miljøfrykten øker, men hva gjør vi?
Torsdag 09. november 2006
Linker oppdatert: Mandag 20. november 2006

Professor Jørgen Randers overleverer rapporten fra "lavutslippsutvalget" til miljøvernminister Helen Bjørnøy 4. oktober.
Foto: Miljøverndepartementet

- Dette året har vært spesielt når det gjelder oppmerksomhet omkring de dramatiske konsekvensene som kan ventes ved global oppvarming, skrev professor i biologi, Dag O. Hessen, i en kronikk i Aftenposten i slutten av september (les mer her). Han undret:

"Men hvorfor rager ikke temaet himmelhøyt over alt annet på den politiske dagsordenen?"

I ettertid synes det klart at høsten 2006 likevel har vært en klimahøst:

 • Først kom Al Gore (han som pleide å være USAs neste president) på besøk i begynnelsen av september og viste filmen "An Inconvenient Truth", som miljøvernminister Helen Bjørnøy karakteriserte som "vår tids viktigste miljøfilm" (les mer her).
 • Så, i begynnelsen av oktober, kom "lavutslippsutvalgets" rapport (les mer her). Rapporten ble overlevert miljøvernministeren av Professor Jørgen Randers, som for 30 år siden var medforfatter av varslerboka Grenser for vekst (se f.eks. På tide med bærekraftig produksjon og forbruk?, rorg.no 14.04.05).
 • Få dager etter kom regjeringens forslag til statsbudsjett, som regjeringen presenterte som "et budsjett for en bærekraftig utvikling" (les mer her). I følge Aftenposten var dette "tidenes første statsbudsjett som tar klimatrusselen på alvor" (les mer her), mens FIVHs Arild Hermstad mente at "Statsbudsjettet behandler klimatrusselen som om den var en bløff" (les mer her).  
 • Og i slutten av oktober kom Stern-rapporten (les mer her), som fikk lederskribenten i Dagens Næringsliv til å forfatte følgende ingress: Sett opp mot hvilke tap som kan unngås, er tiltak mot klimautslipp en investering som kan gi god avkastning (les mer her).

Samtidig har våre medier, etter en lang og varm sommer, stadig foret oss med informasjon om skrekkscenarier og nye rapporter som forteller at vi er på feil klima- og miljøkurs, bl.a.:

 • FN med klimavarsko for Afrika, Dagens Næringsliv 06.11.06
  Afrika rammes svært hardt av klimaendringer, konstaterer en ny FN-rapport.
 • Rekordhøye klimagassmålinger, Dagsavisen (ANB) 05.11.06
  Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren fortsetter å øke. Verdens metrologiske organisasjon mener det trengs en klimaavtale som går lenger enn Kyotoavtalen.
 • - Om femti år er havet tomt, Dagbladet.no 03.11.2006
  Hvis ikke fiskerinasjoner begynner å ta havets signaler på alvor, vil det ikke være ei reke å pille eller en makrell å fiske etter år 2050, skal vi tro forskerne.
 • Golfstrømmen snur ikke, Dagsavisen (ANB) 02.11.2006
  Selv om Golfstrømmen varierer mye, har den ingen planer om å snu.
 • Den norske jungelen, Ny Tid 27.10.2006
  Problemet er ikkje at skogen døyr. Tvert om. Noreg gror att - skogen tek landet tilbake. Temperaturane stig, tregrensa kryp opp-over og artsmangfaldet er truga. Om 50 år kan du sjå villsvin på Vestlandet.
 • Største ozonhull noensinne, VG (NTB) 21.10.06
  Årets hull i ozonlaget over Antarktis er det største noen gang, ifølge målinger som er gjort av amerikanske forskere.
 • Troperegn blir vanlig i Norge,  Dagsavisen (ANB) 07.10.06
  Styrtflom er ikke lenger «mot norrmalt» i landet vårt. Økte temperaturer fører til en tropisk værtype, med voldsomme og plutselige regnskyll.
 • Fremtidens skrekkscenario,  Aftenposten 05.10.06
  Grønlandsisen smelter, ferskvannet tynner ut saltinnholdet i havet. Golfstrømmen stopper opp og Norge blir lagt under is.
 • Rekordstort hull i ozonlaget, Dagens Næringsliv (NTB) 04.10.06
  Hullet i ozonlaget over Antarktis er større nå enn i rekordåret 2000.
 • Norge får nye planter og dyr, Dagsavisen 01.10.06
  Tregrensa stiger, makrellen svømmer nordover, tareskogen forsvinner, isbreene smelter. Norsk natur har allerede begynt å tilpasse seg klimaendringene. 
 • Dramatisk issmelting i Arktis, Dagens Næringsliv (NTB) 14.09.06
  Nå smelter helårsisen i Arktis til og med om vinteren.
 • «Klimaendringene kan gjøre slutt på menneskeheten», Dagsavisen 07.09.06
  Klimaendringene er en langt større trussel enn terrorisme, sier Al Gore i dette intervjuet med Dagsavisen. USAs tidligere visepresident ser endelig tegn til at trusselen tas på alvor også i sitt eget hjemland.
 • Havlivet ebber ut, Aftenposten 02.09.06
  Varmere havtemperatur i kombinasjon med forurensning er i ferd med å utrydde sukkertare. Økologisk kollaps langs kysten er resultatet.

Her hjemme har debatten særlig gått høyt om regjeringens kompromiss om rensing av CO2 på Kårstø og om SV har henholdvis "svelget kameler" (les mer her), "flyttet fjell" (les mer her) eller "sviktet Soria Moria" (les mer her). SV har fått så hatten passer for sine kompromisser, men "miljøpolitikk blir selvfølgelig ikke bedre med SV i opposisjon" påpekte WWFs Rasmus Hansson og kom med følgende formaning i en kommentar i Dagsavisen: Heng bjella på Jens!

- Er det lenger noen tvil om at vi står overfor menneskeskapt global oppvarming?, spurte Dagbladets Gudleiv Forr i en kommentar samme dag som statsbudsjettet ble lagt fram (les mer her). Han svarte selv bl.a.:

"Nå er det spørsmål om tida er inne til å parkere Lomborg og de få andre tvilerne i miljødebatten. I takt med den store samstemmighet om drivhuseffekten og den globale oppvarmingen, er det kanskje på tide å avvikle kravet om balanse. Ingen journalist ville vel finne på i dag å lete etter en forsker som benekter at tyngdekraften eksisterer for å balansere det mot Newton? BBC har allerede besluttet at redaksjonene ikke lenger vil åpne for diskusjoner om det fins en menneskeskapt drivhuseffekt. De vil heller debattere hva man kan gjøre med det."

Og mye kan gjøres, men vil vi? (se f.eks. Vi tar ikke klimatrusselen på alvor, Dagsavisen 28.10.06) Miljøfrykten øker igjen, i følge MMI, men ikke lysten til å gjøre noe med egne vaner (les mer her). I Dagsavisen 4. november gikk miljøvernminister Helen Bjørnøy ut og ba det norske folk være med på å ta et ansvar for å kutte klimautslippene (les mer her). Oppfordringen fikk ingen god mottakelse og Bellonas Frederic Hauge ble kraftig provosert (les mer her).

Og fortsatt er det kravet om økonomisk vekst som dominerer verden (se f.eks. Økonomisk vokseverk: miljø og fattigdom, rorg.no 16.02.06). Forfatter Sidsel Mørck ser dystert på det (les mer her):

"Verden er underlagt en ulykksalig markedsøkonomi som gjør det lønnsomt å ødelegge kloden. Der ligger utfordringen! Før vi får en global økonomi som også beregner miljømessige omkostninger, hjelper det lite med lappverkspolitikk og velmente konferanser."

Og velmente konferanser kommer og går. I slutten av oktober ble det arrangert en nordisk konferanse om bærekraftig utvikling i Oslo (les mer her) og denne uka har FNs klimakonferanse gått av stabelen i Nairobi (les mer her). Den norske delegasjonen til Nairobi har benyttet FIVHs tilbud om klimabillett (les mer her).

______

Nedenfor har vi samlet medieklipp og -debatt fra klimahøsten 2006.


Aktuelle lenker:

Aktuelle klima- og miljøsaker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

November 2006 

 • Rapportene fra Nairobi, Lederkommentar i Dagbladet 20.11.06
  Rapportene fra toppmøtet viser oss et miljøbyråkrati som maler svært langsomt og en verden som står i stampe i forhold til miljøutfordringene. En norsk høytstående rådgiver i FN-systemet, Svein Tveitdal, sier til Aftenposten at det i løpet av de 14 åra som er gått siden Rio-konferansen i 1992 knapt er produsert et eneste resultat.
 • Bjørnøys utslipp, Lederkommentar av Frode Rønning i Klassekampen 20.11.06
  Nå er tida inn for at Norge på egen hånd setter seg mål om store kutt i utslippene av klimagasser. Tyskland ønsker kutt på 30 prosent innen 2020. Norge bør ikke være dårligere. Tøffe nasjonale målsettinger i enkelte land kan bli smøremiddelet i de internasjonale forhandlingene.
 • Politikere utgått på dato, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 20.11.06
  Det vanvittige miljøbyråkratiet i FN må reformeres i rekordfart. Reformer vil nok skje, men neppe så veldig kjapt. Hva mer kan gjøres? Jo, hva om statsminister Jens Stoltenberg sammenkaller alle såkalt villige statsledere, alle de som har sagt de vil handle - Tysklands forbundskansler, Tony Blair, resten av EU-gjengen, Canada, nordiske kollegaer for å nevne noen. Lag en egen plan på egen hånd.
 • Varsku fra iskanten, Kommentar av Dagfinn Høybråten i Dagsavisen 20.11.06
  Verden kan ikke vente i årevis på en ny klimaavtale. Norge må ta initiativ til det settes fart i arbeidet med en ny og langt bedre avtale om kutt i utslipp av klimagasser.
 • - Vi er verdensledende, Aftenposten 20.11.06
  CO2-håndtering kan bli et viktig konkurransemessig fortrinn for Statoil, mener konsernsjef Helge Lund. Selskapet arbeider med CO2-tiltak som kan fjerne utslipp tilsvarende tre millioner biler.
 • Bjørnøys Afrika, Aftenposten 20.11.06
  Afrika er dramatikk. Kontrastene står i kø. Helen Bjørnøy fikk begge deler i helgen. Selve nasjonalparken Masaii Mara viste henne hva verden kan miste hvis klimatrusselen slår til for alvor
 • Gigant-regning for klimakrise, Bistandsaktuelt 09/2006
  Klimaendringene de neste tiårene kan føre til 20 prosent lavere økonomisk vekst globalt, konkluderer en omfattende britisk gjennomgang av økonomiske kostnader av global oppvarming. Utviklingslandene rammest hardest. Og regninga – den blir astronomisk.
 • - De maktesløses arena, Aftenposten 17.11.06
  - Hvis man med action mener at klimagassutslippene skal ned, så gjør Nairobi-toppmøtet ingen forskjell. Miljøbyråkratiet i FN-regi skriker etter reformer.
 • Klimaforkjempere gir Norge bunnkarakter, Aftenposten 17.11.06
  Regjeringens klimapolitikk står foreløpig til bunnkarakter, mener norske miljøaktivister.
 • Klimaverstingene prøver seg, Dagens Næringsliv (NTB) 17.11.06
  USA og Australia lanserte torsdag flere nye prosjekter som de håper vil motvirke global oppvarming.
 • Erna Solberg - en trussel mot miljøet, Debatt av Frederic Hauge i Dagbladet 17.11.06
  Høyres leder Erna Solberg prøver i en replikk i Dagbladet den 3. november å rydde opp i det rotet hun har skapt rundt sin holdning til avtalen om C02-håndtering på Mongstad. Hun lykkes dårlig.
 • Mye pomp og mer prat, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 16.11.06
  De kom, de advarte, de uttrykte frykt. Så fortsatte de å krangle om konferansetekster blottet for løfter om kutt i klimautslipp. Politikerne har inntatt klimascenen i Nairobi.
 • Annans alvor, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 16.11.06
  Fremgangen i klimaforhandlingene som pågår i Nairobi denne uken, står på ingen måte i forhold til alvoret i klimaproblemet.
 • - En trussel mot vår sivilisasjon, Dagsavisen 16.11.06
  Aldri før har verdens ledere vært så enige om å ta klimaendringer på alvor. Men gapet mellom alvorsprat og vilje til handling er stort.
 • Norges rolle som klimapådriver, Lederkommentar i Nationen 16.11.06
  Norge ligger altfor dårlig an i forhold til å nå våre egne forpliktelser i Kyoto-avtalen. Det vil være nødvendig med vesentlige endringer i energipolitikken her hjemme. Likevel oppfattes vi som en av verdens mest pålitelige og sterke pådrivere for å begrense klimagass-utslipp. Det bør vi fortsette med, og utnytte posisjonen vi har som et utenforland.
 • Afrika loves hjelp til å takle klimaendringer, Vårt Land 16.11.06
  Tørkeperioder, flom og erosjon som følge av fremtidige klimaendringer, kan frata Afrikas fattigste livsgrunnlaget. Nå loves kontinentet hjelp til å takle problemene.
 • Annan tryglet verden: Gjør noe nå, Aftenposten 15.11.06
  - Klimatrusselen er ikke lenger science fiction. Forskernes konklusjoner er basert på klare fakta. De få som fortsatt er kritiske og nekter for at dette er tidenes største trussel er ikke med, "they are out of step and out of time", sa Annan.
 • Sirkus og brød, eller...?, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 15.11.06
  Det er billig. Det er lønnsomt. Det er nødvendig. Folk krever det. Hvorfor klarer da ikke verden å bekjempe klimatrusselen?
 • Ber Bjørnøy kreve tøffe kutt, Vårt Land 15.11.06
  Miljøvernerne krever at rike land kutter klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020, og forventer at miljøvernministeren stiller kravet på FNs klimakonferanse.
 • Jag etter vind, Kommentar av Jostein Løvås i Dagens Næringsliv 15.11.06
  Høye oljepriser, araberfrykt og miljøbekymringer har skapt et kraftig oppsving for grønne energiprosjekter. Men egentlig er energifremtiden fossil - og svart som kull.
 • Klimaendringene kan utrydde verdens fugler, Dagens Næringsliv (NTB) 14.11.06
  Tre av fire fuglearter kan dø ut dersom klimaendringene fortsetter som i dag.
 • Klimaverstingen Norge lovprises, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 14.11.06
  Norge havner på 20. plass i en ny klimaranking, men internasjonale miljøtopper lovpriser oss.
 • EU utan energi?, Kronikk av Olav Akselsen i Dagbladet 14.11.06
  Kombinasjonen av aukande energibehov og auka press for å stoppa dei klimaendringane vi no ser, vil skapa eit enormt storpolitisk trykk rundt spørsmålet om energi.
 • Norge sinke i klimarangering,Dagens Næringsliv (NTB) 14.11.06
  Sverige og Danmark kommer i en ny undersøkelse klart bedre ut enn Norge når det gjelder kampen mot klimaendringer. - Pinlig og flaut, mener Natur og Ungdom.
 • Utslipp øker igjen, Aftenposten 13.11.06
  Verdens utslipp av klimagasser øker igjen dramatisk - også i landene som har undertegnet Kyoto-avtalen.
 • Må lage ny timeplan, Aftenposten 13.11.06
  Verdens klimabyråkrater er samlet i Nairobi. Onsdag kommer miljøministere og statssekretærer. Det viktigste målet er å bli enige om en timeplan for å forhandle frem en ny avtale når Kyoto-protokollen ender i 2012.
 • Er rushtidsavgift framtidsmusikk?, Debatt av Hallgeir Langeland i Dagsavisen 13.11.06
  Regjeringen har fått til en historisk jernbanesatsing. Neste steg bør være rushtidsavgift på biltrafikk i byområdene, skriver Hallgeir H. Langeland.
 • Miljøet i Kina kritisk dårlig, Dagens Næringsliv (NTB) 13.11.06
  Svært rask industrialisering i løpet av de siste 20 årene har gjort Kina til ett av verdens mest forurensede land, og både lokale og sentrale myndigheter beskyldes for å sette industrien foran miljøet.
 • Boom blant isbreene, Aftenposten 12.11.06
  Potetbonden Ferdinand Egede er såre fornøyd. Klimaendringene fører til radikale endringer for Grønlands bønder.
 • Roser EUs klimatiltak, Dagsavisen (ANB) 12.11.06
  Klimaøkonomen Nicholas Stern mener EU kan bli ledende på klimaområdet og få hele verden til å følge etter.
 • Nordpolen smelter, Lederkommentar i Dagbladet 12.11.06
  Vi tror det ikke før vi ser det, men er det virkelig tenkelig at Fremskrittspartiet og Siv Jensen som har et idiotstandpunkt i klimapolitikken, blir de som frigjør seg fra fortida og kommer opp med et realistisk og robust svar på utfordringen?
 • Billigere strøm og bedre miljø, Kronikk av ? i Dagbladet 12.11.06
  Skal vi få til en dreining mot nye fornybare energikilder, kan vi ikke sitte og vente på at bedre teknologi eller et mer modent marked vil utvikle seg av seg selv. Norske politikere må aktivt skape muligheter for endring.
 • En varslet katastrofe, Lederkommentar i Aftenposten 12.11.06
  Når isen i polområdene smelter, er det et av de synligste tegn på at vår klode varmes opp. Det tjener til advarsel for det internasjonale diplomati, som kommende uke starter nye forhandlinger om hvordan verdens nasjoner kan forebygge klimaendringer
 • Frps klimapolitiske snuoperasjon, Debatt av Heidi Sørensen i Dagsavisen 12.11.06
  Frp prøver å innbille folk at CO2-rensing er noe Frp alltid har vært for. Det er det reneste sludder.
 • Kyoto-kutt monner lite, Klassekampen 11.11.06
  Industrilandene har brukt 15 år på å diskutere kutt i klimautslippene som i praksis ikke vil bety noen ting for miljøet.
 • Bytt bilen med buss og bli et tonn miljøsnillere, Dagsavisen 11.11.06
  Bytter du privatbilen med buss til og fra jobb, sparer du miljøet for ett tonn CO2 i året.
 • Klimaet endrar seg - kan vi?, Kommentar av Kofi Annan i Dagsavisen 10.11.06
  Nairobi-konferansen må sende eit klart og truverdig signal om at verdas politiske styrke tek klimaendring på alvor, skriv FNs generalsekretær.
 • 2050: Ro til Nordpolen, Aftenposten 10.11.06
  Isen i Arktis smelter, den gamle isen er snart forsvunnet. Bare ung, tynn is er igjen. Om noen tiår kan vi ro til Nordpolen.
 • Gasser gir rekordtørke, Dagsavisen 10.11.06
  Australia er inne i en tusenårstørke, og Kina vil slippe ut mer klimagasser enn USA i år 2010.
 • Blåser i Bjørnøys klimakrav, Dagsavisen 10.11.06
  Toppene i de politiske partiene omfavner miljøvernministerens oppfordring om å fly mindre og parkere bilen. Men Fremskrittspartiets Siv Jensen (Frp) blåser i miljøoppfordringen.
 • Satser på «grønne landinger», Dagsavisen (ANB) 09.11.06
  SAS vil bli først i verden med miljøvennlige landinger. Landingene kan redusere CO2-utslippene kraftig.
 • Bedre busstilbud er god miljøpolitikk, Lederkommentar i Nationen 09.11.06
  Vi skulle gjerne sett at Helen Bjørnøy gjorde grep for å gjøre det lettere for folk å velge miljøvennlig.
 • Ut og redde verda, Kommentar av Kjell-Erik Kallset i Dagsavisen 08.11.06
  Dropp sydenturen. Hiv ut oljefyren. Gå med genser i stua, og et mindre kjøt. Det er blitt klima for miljømoralisme igjen.
 • - Det haster for Afrika, Dagsavisen 08.11.06
  Rapporten om Afrika fra FNs klimakonvensjon understreker alvoret i den situasjonen vi står overfor. Den viser at vi må få fart på forhandlingene om utslippskutt, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.
 • Ber rike land betale klimaskader, Vårt Land 08.11.06
  Afrikanske kirkeorganisasjoner ber industrialiserte land om å kompensere fattige land for skadene de påfører gjennom utslipp av klimagasser.
 • «Nå», sa Gro, Kommentar av Sidsel Mørck i Dagsavisen 07.11.06
  Nylig var det en stor nordisk konferanse i Oslo om temaet bærekraftig utvikling. «Ny giv for bærekraften», skriver Kai Arne Armann i Dagsavisen 26. oktober. Tja - er det grunn til å stole på det?
 • CO2-rensing blir rådyrt, Aftenposten (NTB) 07.11.06
  Årlige utgifter til CO2-rensing fra gasskraftverket på Kårstø i Rogaland kan bli nær 600 millioner kroner. Bare energiforbruket vil koste 300 millioner kroner.
 • Vanskelig å være grønn nordmann, Dagsavisen 07.11.06
  Å være miljøvennlig er både dyrt og tungvint. Her er hindrene miljøvernministeren må hjelpe oss over.
 • Miljøet og det gode liv, Kommentar av Erling Holden i Aftenposten 07.11.06
  Skal miljøforkjempere nå frem med sitt viktige budskap, må de slutte å blande sammen miljøargumenter med verdiladede påstander om hva som er det gode liv.
 • - Umulig å halvere bilbruk, Aftenposten 06.11.06
  Mye av klimautslippene i Norge kommer av at vi bor spredt og har et stort transportbehov.
 • FN med klimavarsko for Afrika, Dagens Næringsliv 06.11.06
  Afrika rammes svært hardt av klimaendringer, konstaterer en ny FN-rapport.
 • Rekordhøye klimagassmålinger, Dagsavisen (ANB) 05.11.06
  Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren fortsetter å øke. Verdens metrologiske organisasjon mener det trengs en klimaavtale som går lenger enn Kyotoavtalen.
 • Kjøp din egen klimakvote, Dagsavisen 05.11.06
  Nå kan du kompensere for flyturen til Syden, matpakkekjøringen til jobben og parafinovnen på hytta ved å kjøpe dine egne klimakvoter.
 • - Ikke lett å være miljøvennlig, Dagsavisen 05.11.06
  Vi ønsker å være mer miljøvennlige, men det er vanskelig når det er så lite tilrettelagt for det, sier Ida Åkerman og Ingemann Johansen.
 • - Bruker bil fordi jeg må, Aftenposten 05.11.06
  - Miljøvernministerens oppfordringer om å la bilen stå tror jeg ikke fungerer, sier Edin Nekkar.
 • - Tafatt bjørnøy, Dagsavisen 05.11.06
  Bellona-leder Frederic Hauge er kraftig provosert av Helen Bjørnøys bønn til det norske folk om å ta større ansvar for klimautslippene.
 • Klimarapport, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 04.11.06
  Denne uka avleverte den tidligere sjeføkonomen i Verdensbanken, Sir Nicholas Stern, en 700 siders rapport om klimaforandringenes økonomi. Rapportens konklusjon er entydig og dramatisk: Hvis vi fortsetter som nå, vil det få like store sosiale og økonomiske konsekvenser som de to verdenskrigene og depresjonen på 1920- og 30-tallet.
 • Bjørnøy ber oss droppe bil og fly, Dagsavisen 04.11.2006
  Nå ber miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) det norske folk være med på å ta et ansvar for å kutte klimautslippene.
 • - Om femti år er havet tomt, Dagbladet.no 03.11.2006
  Hvis ikke fiskerinasjoner begynner å ta havets signaler på alvor, vil det ikke være ei reke å pille eller en makrell å fiske etter år 2050, skal vi tro forskerne.
 • Høyre og Mongstad, Dagbladet 03.11.2006
  Debatt av Erna Solberg
  : Dagbladet gav forleden inntrykk av at jeg og Høyre er i mot Regjeringens avtale med Statoil om CO2-rensing av gasskraft. Dagbladet har misforstått - Høyre er ikke mot CO2-rensing. Vi mener at CO2-rensing er svært fremtidsrettet og riktig.
 • Skapte høy temperatur i nordisk klimadebatt, Aftenposten (NTB) 02.11.2006
  Asmyhr stilte spørsmål om det ikke er mulig å se noe positivt i klimaendringene. Han sa at vi må unngå å opptre som dommedagsprofeter i moderne tid.
 • Golfstrømmen snur ikke, Dagsavisen (ANB) 02.11.2006
  Selv om Golfstrømmen varierer mye, har den ingen planer om å snu.
Oktober 2006 
 • Når klima koster, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 31.10.06
  Sett opp mot hvilke tap som kan unngås, er tiltak mot klimautslipp en investering som kan gi god avkastning
 • Klimaendringene må stoppes nå, Dagsavisen 31.10.06
  Konsekvensene vil bli katastrofale dersom det ikke øyeblikkelig blir gjort noe for å stanse klimaforandringene.
 • Klimatrusler, Lederkommentar i Aftenposten 30.10.06
  I dag offentliggjøres en bred internasjonal rapport om de økonomiske følger av klimaendringer, den mest omfattende i sitt slag noensinne.
 • Klima gir krise, Lederkommentar i VG 30.10.06
  Hittil har verdens økonomer sett på kostnadene med å gjøre noe med klimautslippene som svært store, og kanskje unødvendige. Det oppsiktsvekkende ved den nye rapporten er at den gir stikk motsatt konklusjon.
 • - Vi er på vei mot katastrofe, Dagens Næringsliv (NTB) 30.10.06
  Klimaforandringer kan koste 45 billioner kroner dersom ikke drastiske tiltak blir satt i verk.
 • EU og miljøutfordringene, Kommentar av Heming Olausen i Dagsavisen 30.10.06
  EUs altoverskyggende mål er økonomisk vekst for enhver pris, noe som utløser så mye bile- og tungtransport at miljøpolitikken framstår som «plaster-på-såret»-politikk.
 • Farlig beslutningsvegring, Debatt av Erling Kjerschov i Dagbladet 30.10.06
  Klimapolitikken i statsbudsjettet ble igjen tafatt og en enorm skuffelse i forhold til hva regjeringen hadde signalisert på forhånd. Her forspilles sjansene til å gjenreise Norge som miljønasjon. Isteden får vi rødgrønn kraftsosialisme.
 • CO2-kvotene prises for lavt, Lederkommentar i Nationen 30.10.06
  Rensing av CO2 er strengt tatt en billig forsikring mot de enorme kostnadene klimaendringene vil medføre.
 • Vi tar ikke klimatrusselen på alvor, Dagsavisen 28.10.06
  Lang og varm sommer fulgt av en rekordmild høst: Det er ikke lett å få frosne nordmenn til å innse at slike klimaendringer er faretegn.
 • Heng bjella på Jens!, Debatt av Rasmus Hansson i Dagsavisen 28.10.06
  Miljøpolitikk blir selvfølgelig ikke bedre med SV i opposisjon. Det grunnleggende problemet er jo at Arbeiderpartiet ikke vil. Jens får drive dårlig miljøpolitikk i fred mens mediene hopper i flokk på den forutsigbare krangelen mellom SV og miljørørsla.
 • Klimaendringer blir økonomisk katastrofe, Dagsavisen 27.10.06
  Verdens mektigste ledere har fått en klar advarsel: Stopp klimaendringene nå. Hvis ikke vil de føre til det verste tilbakeslaget i verdensøkonomien i nyere tid.
 • Miljøfrykten griper oss igjen..., Aftenposten 27.10.06
  I årevis har de fleste feiet de store miljøproblemene under teppet. Men nå øker miljøfrykten igjen
 • Klimaskifte i Frp, Kommentar av Andreas Nielsen i Dagsavisen 27.10.06
  Hagens folk har med styrke hevdet at det slett ikke er sammenheng mellom vårt levemønster og klimaendringene, endringer som ifølge et overveldende antall forskningsrapporter truer livsgrunnlaget vårt. Sist ble det slått fast i rapporten fra Verdensbanken, som omtales her i avisa i dag.
 • Det rike nord, Kommentar av Ole Kristian Strøm i VG 27.10.06
  De arktiske områdene er ekstremt sårbare for klimaendringene. Samtidig befinner kanskje 25 prosent av petroleumsressursene på kloden seg her.
 • Måneferd eller slag i luften, Kommentar av Ola Storeng i Dagbladet 27.10.06
  Gasskraftverk uten CO2-utslipp kan bli alt fra pengemaskin til industriskandale. Men klimaet kan bare påvirkes gjennom strengere globale utslippskrav og dyrere energi.
 • Den norske jungelen, Ny Tid 27.10.2006
  Problemet er ikkje at skogen døyr. Tvert om. Noreg gror att - skogen tek landet tilbake. Temperaturane stig, tregrensa kryp opp-over og artsmangfaldet er truga. Om 50 år kan du sjå villsvin på Vestlandet.
 • Økologisk landbruk = miljøgevinst, Kronikk av Erling Thuen i Nationen 27.10.06
  I en kronikk i Nationen 25.september hevder Kristen Fretheim det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon for at: «Det såkalla økologiske jordbruk er meir miljøvennleg enn vanleg jordbruk». Dette er ikke riktig. Økologisk landbruk vil gi en miljøgevinst.
 • Ny giv for bærekraften!, Kommentar av Kai Arne Armann i Dagsavisen 26.10.06
  I dag starter en nordisk konferanse i Oslo om bærekraftig utvikling, 20 år etter at Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, «Brundtland-kommisjonen», la fram sin rapport «Vår felles framtid».
 • En gigantisk miljøseier, Debatt av Rolf Terje Klungland og Fredrik Mellem i Dagsavisen 26.10.06
  Mongstad vil med tiden bli stående som et gigantisk voksenopplæringsprosjekt for en sneversynt miljøbevegelse.
 • Den ukjente gasskraften, Aftenposten 25.10.06
  Mens miljøvernerne gråter høylytt over gasskraftutbygging på land, er det ganske stille rundt Norges 45 gasskraftverk til sjøs. De står for 29 prosent av Norges CO2-utslipp.
 • Mongstad – en seier for miljøet, Kommentar av Stein Lier-Hansen: Dagsavisen 24.10.06
  Jeg vil gi miljøvernministeren, Statoil og regjeringen stor honnør. Den løsningen som er omforent er rent miljøpolitisk i en særklasse.
 • SV vokser etter gassbråket, Dagsavisen 24.10.2006
  Mens SVs ungdomsorganisasjon SU og miljøbevegelsen mener løsningen på gasskraftkampen ble så dårlig at SV burde gå ut av regjeringen, applauderer velgerne: Partiet går fram med nesten ett prosentpoeng til tross for de indre rivningene som nesten kostet regjeringens liv.
 • Norge nummer ti på verstingtoppen, Dagsavisen 24.10.06
  Norge rykker i dag opp på tiendeplass på rangeringen over landene i verden som forbruker mest av jordas fornybare ressurser.
 • CO 2 -fanatikere, Debatt av Jan-Hugo Holten i Dagbladet 23.10.06
  CO2-synet til Bellona har i årevis vært finansiert av Statoil. NU henter næring fra en sfære basert på virkelighetsfjernhet som et kriterium, noe som har gjort det som kan kalles caffe latte-miljøvernerne til en alvorlig trussel mot natur og miljøinteressene.
 • Energiforbruket bør reduseres, Debatt av Svein Knudsen i Aftenposten 22.10.06
  Det eneste riktige er å vente med å bygge Mongstad-verket til CO2-teknologien er på plass. Det ville imidlertid kreve en del energiøkonomisering. I den forbindelse måtte man få til et bredt samarbeid hvor kunnskap og synspunkter fra forskjellig hold kunne bli vurdert.
 • Jernbanesatsing gir bedre miljø, Debatt av Hallgeir H. Langeland i Dagsavisen 22.10.06
  Et historisk løft for å overføre persontrafikk og gods fra vei til bane.
 • Største ozonhull noensinne, VG (NTB) 21.10.06
  Årets hull i ozonlaget over Antarktis er det største noen gang, ifølge målinger som er gjort av amerikanske forskere.
 • Feighet preger klimapolitikken, Kommentar av Sigbjørn Grønås i Dagbladet 21.10.06
  Dessverre har regjeringen ennå ikke forstått alvoret i hvordan klimaet endrer seg i takt med verdens utslipp av klimagasser. Dette demonstrerer de ved å la kortsiktige behov for mer energi gå foran den langt viktigere oppgaven å redusere verdens klimautslipp.
 • Oppgjør på kammerset, Kommentar av Svein A. Røhne i VG 20.10.06
  I den norske matematiker Nils Henrik Abels verden var faktorenes orden likegyldig. I den rød-grønne regjeringens verden er det annerledes, langt annerledes. Der kan det være avgjørende hva som kommer først; CO{$1330}-rensing fra 2014 eller norske spesialstyrker til Afghanistan.
 • SV-velgere tilgir, Aftenposten 20.10.2006
  To av tre norske velgere støtter Mongstadkompromisset. Ni av ti SV-velgere mener det var bra SV ikke gikk ut av regjering.
 • Miljøvennlig adferd skal lønne seg, Debatt av Torgeir Micaelsen i Dagsavisen 20.10.06
  Endringen i bilavgiftssystemet viser at Stoltenberg-regjeringen både har en politisk kurs og en handlekraft vi ikke så maken til under Bondevik.
 • Høyre i slett gass-selskap, Lederkommentar i Dagbladet 19.10.06
  Heldigvis har både Venstre og KrF nå gitt klart uttrykk for at Høyre kan glemme et framtidig regjeringssamarbeid med dem om ikke partiet går inn for CO2-rensing raskest mulig.
 • SV-garanti = ingen garanti, Debatt av Marte Mjøs Persen i Dagsavisen 19.10.06
  Vi har sett på SV og Sp som viktige allierte i miljøpolitikken. Vi står med lang maske tilbake.»
 • Mongstad, miljø og muligheter, Kommentar av Kristin Halvorsen i N24 18.10.06
  I forrige uke ble det kjent at det blir bygd gasskraftverk med CO2-håndtering på Mongstad. Men fullskala CO2-renseanlegg vil ikke være på plass før etter fire års drift, det vil si i 2014. Dette i henhold til en avtale som inngås mellom Staten og Staoil.
 • Grenseoverskridende utfordringer i Arktis, Kommentar av Jonas Gahr Støre og Hill-Marta Solberg i Dagsavisen 18.10.06
  26. oktober overtar Norge formannskapet i Arktisk råd for to år. Vi vil bruke formannskapet til å styrke det internasjonale samarbeidet om globale klimaendringer og ansvarlig bruk av ressurser i nord.
 • Miljøkrise med politisk velsignelse?, Kronikk av Morten P. Oksvold i Dagbladet 17.10.06
  Den politiske viljen til å løse de globale miljøproblemene er så godt som totalt fraværende, noe som nå er tydeliggjort ved regjeringens vedtak om bygging av gasskraftverk uten rensing.
 • CO²-regnestykke får stryk, N24 17.10.06
  Rensing av CO² fra det nye Mongstad kraftverket vil bli langt dyrere enn beregnet, hevder ekspert.
 • Syndige utslipp, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 17.10.06
  Er det slik at alle som heter Bondevik til etternavn i tur og orden nå skal kritisere regjeringen fordi den tillater at Statoil bygger gasskraftverk på Mongstad?
 • Blindgjengeri, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 17.10.06
  Statoils rolle i forhandlingene om CO2-rensing på Mongstad har vært et trist skue. Staten eier over 70 prosent av selskapet. Likevel opptrer Statoils ledelse som om de skulle ha vært eid av Chase Manhattan Bank i New York - fullstendig uten engasjement for de langsiktige politiske, industrielle og miljømessige sidene ved prosjektet.
 • - Lurte Regjeringen, Aftenposten 16.10.06
  Frontene i norsk klimadebatt skjerpes. Miljøstiftelsen Zero hevder nå at Statoil har ført Regjeringen bak lyset med at teknologien for CO2-fangst på Mongstad ligger lenger inn i fremtiden enn den egentlig gjør.
 • Bispestøtte til sivil ulydighet mot gasskraftverk, Vårt Land 16.10.06
  Miljøaksjonister som vil stanse gasskraftverket på Mongstad med sivil ulydighet, får støtte fra øverste hold i Den norske kirke.
 • Marerittet Mongstad, kommentar av Guri Hjeltnes i VG 16.10.06
  Kan marerittet Mongstad forvandles til et mirakel, gi Norge og verden det første storanlegg som fanger CO2? Bør SV kroe seg av stolthet, fremfor å la seg flerre i stykker av kritikk?
 • CO2-fangst blir superlønnsomt, Aftenposten 15.10.06
  Fangst og deponering av CO2 vil spare staten og næringslivet for enorme beløp i fremtiden. Utslippskvoter til et Mongstad uten rensing vil om noen år koste opp mot 1 milliard i året.
 • Satsing med usikker gevinst, Lederkommentar i Aftenposten 15.10.06
  Sannheten er at Mongstad-utbyggingen er et dristig prosjekt. Det er en politisk satsing bygd på visjoner som kan vise seg å svikte.
 • Hauge: Forstår at folk er forbannet, Aftenposten 15.10.06
  - Vi kan ikke la Statoil diktere fremdriften, sier Natur og Ungdoms leder, Bård Lahn. Bellonas Frederic Hauge sier han forstår mistroen mot oljeselskapet.
 • Norges største CO2-syndere, N24 15.10.06
  Norge slapp ut 54 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor. Det er 10 prosent høyere enn forpliktelsene etter Kyoto-protokollen.
 • Varsler sivil gassulydighet, Dagbladet 15.10.06
  Sosialistisk Ungdom landet rundt truer med sivil ulydighet for å få stoppet gasskraftverket på Mongstad.
 • En politisk energikrise, Lederkommentar i Dagsavisen 14.10.06
  Når SV av alle går kortere i miljøpolitikken enn statlige byråkrater, bør det ringe alarmklokker.
 • SV kan ha flyttet fjell, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 14.10.06
  Verden diskuterer, rapporterer og pludrer om klimatrusselen. Men det er til nå gjort lite som monner. Avtalen mellom Regjeringen og Statoil kan være starten på et stort klimaløft.
 • Hauge: Tørk tårene, Aftenposten 14.10.06
  - Miljøbevegelsen bør tørke tårene og komme over skuffelsen. Vår felles innsats gjør at vi nå flytter fjell, sier Bellona-leder Frederic Hauge.
 • - Kan tolkes som brudd med Soria Moria, Vårt Land 14.10.06
  Miljøvernminister Helen Bjørnøy innrømmer at gasskraftvedtaket kan ses som et brudd på Soria Moria-erklæringen.
 • Høyre/Frp nekter å frede CO2-avtalen, Aftenposten 14.10.06
  Frps Siv Jensen og Høyres Erna Solberg avviser at gassavtalen er bindende. - Regjeringen står fritt til å vurdere prosjektet på nytt.
 • Statsministeren mener Mongstad er en miljøseier, Aftenposten 14.10.06
  Statsministeren mener SV har fått gjennomslag i gasskraftsaken og sier torsdagens avtale gjør Norge til verdens fremste på CO2-håndtering.
 • Desperat SV-press mot Statoil-sjefen, N24 14.10.06
  I et hemmelig møte på Statsministerens kontor onsdag kveld, gjorde Kristin Halvorsen et siste desperat forsøk på å presse Statoil-sjef Helge Lund til å akseptere CO2-rensing fra 2012.
 • Vanskelige valg, Lederkommentar i Dagbladet 14.10.06
  SV har svelget en diger kamel, og den var ikke engang greid slik at den kunne slukes medhårs, slik Jan P. Syse i sin tid anbefalte. Men dette er virkeligheten for et styringsdyktig parti.
 • Sp synes Bondevik er frekk, Aftenposten 14.10.06
  "Frekk." "Bør gå i seg selv." Senterpartiet slår hardt tilbake mot sin gamle regjeringssjef, KrFs Kjell Magne Bondevik.
 • SV føler seg sviktet av Sp, Dagsavisen 14.10.06
  Da Sp snudde i gasskraftstriden ble SV alene om motstand mot Mongstad i regjeringen. Sentrale SV-politikere legger ikke skjul på at de er skuffet.
 • På tide med atomkraft?, Debatt av Thorbjørn Røe Isaksen i Nationen 14.10.06
  Trusselen fra klimaendringer er reell. Derfor er det på tide med en ny debatt om atomkraft.
 • Vurderer klimalov, Aftenposten (NTB) 13.10.06
  Den britiske regjeringen vurderer en egen klimalov med lovfestede målsettinger om kutt i CO2-utslippene.
 • God tur til månen, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 13.10.06
  Neste år vil regjeringen bruke 720 millioner kroner på rensing av gasskraft og 200 millioner kroner på kjøp av CO2-kvoter. For klimaet er det minste beløpet viktigst.
 • Bekjennelser fra en festbrems, Debatt av Arild Hermstad i Dagbladet 13.10.06
  Statsbudsjettet behandler klimatrusselen som om den var en bløff.
 • Fire år uten CO2-rensing, Dagbladet 13.10.06
  - Vi skal utvikle banebrytende ny teknologi som kan bli eksportvare, sier Jens Stoltenberg smilende i kveld. Men kritikerne raser.
 • SV tapte, Aftenposten 13.10.06
  Regjeringen går inn for å tillate CO2-utslipp i minst fire år før renseteknologien på Mongstad er på plass.
 • Venstre: - Gigantisk løftebrudd, Dagbladet 13.10.06
  - Det gikk akkurat som vi fryktet, sier Ventres Lars Sponheim og Gunnar Kvassheim, leder for stortingets energi- og miljøkomite.
 • - SV bør trekke seg, Dagbladet.no 13.10.06
  - Det største miljøsviket noensinne, mener Natur og Ungdom.
 • - SVs største seier i Soria Moria er blitt det største tapet, Dagbladet 13.10.06
  Her gråter miljøverneren Ingeborg Gjærum etter regjeringens ja til gasskraftverk. Det gjør også mange av Helen Bjørnøys partifeller i SV.
 • Makta rår, Kommentar av Håvard Narum i Aftenposten 13.10.06
  Det gikk som det måtte gå. SV og miljøbevegelsen var sjanseløse mot det politiske presset fra resten av Regjeringen og det økonomiske fra Statoil.
 • Bondevik: SV bør trekke seg, Dagsavisen 13.10.06
  Så sent som i går ettermiddag var det reell fare for regjeringskrise. Men SV bøyde av: Dermed blir det gasskraftverk, men rensing først fra 2014.
 • Kristin frykter ikke bråk, VG Nett 13.10.06
  SV-leder Kristin Halvorsen sier hun ikke frykter bråk fra sine egne etter regjeringens gasskraft-ja.
 • EU går i front for miljøet!, Debatt av Grete Berget i Dagsavisen 11.10.06
  EU har satt seg som mål å motivere mennesker til å delta i kampen mot klimaendringene.
 • Norge uforberedt på klimaendringer, Kronikk av Siri Eriksen i Dagbladet 11.10.06
  Vi kan ikke velge mellom å tilpasse oss eventuelle endringer eller å redusere klimagassutslipp. Vi må gjøre begge deler.
 • Miljøvinner i medvind, Aftenposten 08.10.06
  Siden 1992 har Frederic Hauge kjempet for å kutte i CO2-utslippene. Historien om kampen handler om rapporter, lobbyarbeid og foredrag. Og en flaske sjampanje.
 • Historisk, Lederkommentar i Dagsavisen 07.10.06
  Det er en historisk seier for miljøet at regjeringen gjennomfører en storsatsing på rensing av gasskraftverk. Regjeringen foreslår å bruke totalt 860 millioner kroner til fangst av CO2 og etablering av en verdikjede på neste års budsjett. Det betyr at Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø kommer til å bli renset for de skadelige utslippene.
 • Det store klimaløftet, Aftenposten 07.10.06
  Tidenes første statsbudsjett som tar klimatrusselen på alvor. Men naturvernet er igjen den store taperen. Senterpartiet har satt ned foten.
 • Satser på CO2-håndtering og jernbane, Dagbladet.no 07.10.06
  Regjeringen legger om bensinavgiftene for å redusere CO2-utslippene.
 • Marked for nye energiløsninger, Debatt av Fridtjof Unander og Ingunn Ettestøl i Dagsavisen 07.10.06
  Vi må lære oss å bruke elektrisiteten primært der vi ikke har alternativer og sette søkelyset på andre alternativer til oppvarming.
 • Troperegn blir vanlig i Norge,  Dagsavisen (ANB) 07.10.06
  Styrtflom er ikke lenger «mot norrmalt» i landet vårt. Økte temperaturer fører til en tropisk værtype, med voldsomme og plutselige regnskyll.
 • La all tvil fare, Kommentar av Gudleiv Forr i Dagbladet 06.10.06
  Er det lenger noen tvil om at vi står overfor menneskeskapt global oppvarming?
 • Storsatsing på renset gasskraft, Dagsavisen 06.10.06
  Regjeringen satser 720 millioner kroner på CO2-rensing i statsbudsjettet som legges fram fredag. Gasskraftverket på Kårstø skal renses.
 • Paradoksene i klimapolitikken, Lederkommentar i Nationen 06.10.06
  Hvis regjeringen mener alvor med sitt lavutslippsmål, bør miljøvernminister Bjørnøy strengt tatt sikre CO2-håndtering fra dag én på Skogn.
 • Å velge klimaendringer, Leserbrev fra Sverre Andreas Danbolt i Nationen 06.10.06
  Hvorvidt KLP velger å trekke investeringene fra klimaverstingselskaper betyr mye for vår verdens fremtid.
 • Fremtidens skrekkscenario,  Aftenposten 05.10.06
  Grønlandsisen smelter, ferskvannet tynner ut saltinnholdet i havet. Golfstrømmen stopper opp og Norge blir lagt under is.
 • - Utslippsreduksjoner må komme nå, Aftenposten 05.10.06
  Nødvendig, gjennomførbart og ikke dyrt å redusere klimagassutslippene med to tredjedeler innen 2050, ifølge lavutslippsutvalget. Miljøbevegelsen frykter langt tidsperspektiv vil bli en sovepute.
 • Nærmest gratis å kutte i CO2-utslippene, Dagbladet.no 05.10.06
  Det er både enkelt og rimelig å kutte landets CO2-forbruk med to tredjedeler, slår Lavutslippsutvalget fast i rapport.
 • Vil redusere klimagassutsleppet med 80 prosent, Vårt Land 05.10.06
  Miljøvernminister Helen Bjørnøy lovar ein offensiv for å redusere utsleppet av klimagassar. Verdens Naturfond meiner regjeringa burde handla tidlegare.
 • Tviler på rødgrønne klimaløfter, Dagsavisen 05.10.06
  Regjeringen har lovet at Norge skal bli et foregangsland innen miljøarbeid. Men bare et fåtall tror de rødgrønne vil lykkes.
 • Rekordstort hull i ozonlaget, Dagens Næringsliv (NTB) 04.10.06
  Hullet i ozonlaget over Antarktis er større nå enn i rekordåret 2000.
 • Klimaendringer angår oss alle, Kommentar av Børge Brende i Nationen 04.10.06
  Klimaendringer viser seg i aller høyeste grad å angå også oss i Norge. Tidligere visepresident Al Gores film bør være en vekker. En rapport som ble fremlagt for Arktisk råd høsten 2004 viser at klimaendringene i vårt eget Arktis kan bli langt mer omfattende og vanskeligere å forutsi enn en trodde tidligere.
 • Arnold mot bilen Dagbladet 02.10.2006Kommentar av Halvor Elvik: Hummer-eier Schwarzenegger saksøker bilgigantene for deres bidrag til den globale oppvarming. Det er valg i California.
 • Næringslivet tar klimatrussel alvorlig, Dagens Næringsliv (NTB) 02.10.06
  Det er næringslivet, ikke politikere, som leder an i kampen mot klimagassene, mener miljøvernere.
 • Å bruke energi på Lavslippsutvalg, Kommentar av Thomas Vermes i Nationen 02.10.06
  Når Randers nå skal legge fram oppskrifter for hvordan Norge skal kutte drivhusutslippene, vil jeg tippe at det ikke kommer ett eneste nytt og ukjent forslag. Spørsmålet er om det er nye forslag vi trenger, eller vilje til å gjennomføre det vi vet. Og om det er mulig for politikere som er avhengig av å bli gjenvalgt av befolkningen, å gjøre det som trengs.
 • «Svik» ble skryt, VG 02.10.06
  Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken (35) totalslaktet SVs rensepolitikk og kalte den et svik. Men etter at hans SV-kone Silje Schei Tveitdal (32) hadde lagt frem et nesten identisk forslag, fikk Haltbrekkens pipe en annen lyd . . .
 • Mer penger til klimaforskning?, Debatt av Odd Godal i Dagbladet 02.10.06
  I Norge brukes det i dag i overkant av én milliard kroner per år på klimaforskning - forskning som berører alle sider av klimaproblemet. Dette beløpet er stort i absolutt og relativ forstand. Like fullt skriver administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, at det bør økes betydelig.
 • Norge får nye planter og dyr, Dagsavisen 01.10.06
  Tregrensa stiger, makrellen svømmer nordover, tareskogen forsvinner, isbreene smelter. Norsk natur har allerede begynt å tilpasse seg klimaendringene. 

September 2006

 • SV og fossilkameratene, Kommentar av Per Østvold i Aftenposten 29.09.06
  Det er på tide at LO og SV finner hverandre i en felles politikk for bygging av gasskraftverk med CO2-rensing i Norge.
 • Arnold godkjente klimalov, Dagens Næringsliv (NTB) 28.09.06
  - Vi har begynt en ny tidsalder for miljøvern her i California som vil forandre historiens gang, sa en ubeskjeden Arnold Schwarzenegger.
 • - Ville ikke offentliggjøre, Aftenposten 28.09.06
  Bush-administrasjonen vil ikke offentliggjøre en miljørapport om sammenhengen mellom global oppvarming og orkaner.
 • Varsku her!, Debatt av Stein-Erik Kallseth i Dagsavisen 28.09.06
  Den raudgrøne regjeringa kjem til å bli sprengt i fillebitar dersom SV ikkje får viljen sin i gasskraft-striden.
 • Klimaendringer i fokus for G8, Dagens Næringsliv (NTB) 27.09.06
  Statsminister Angela Merkel vil sette klimaendringer øverst på dagsordenen når Tyskland overtar formannskapet i G8.
 • Kunnskap først, Debatt av Jonas Gahr Støre i Dagbladet 27.09.06
  Bellona skriver at Norge må ønske å være med på å ta avgjørelser i våre nærområder. Det er jeg enig i. Det krever ikke minst at vi er gode på kunnskap, også om det kapitlet som vil handle om olje-og gassvirksomhet i Barentshavet. Men selvsagt også om både fornybare ressurser og miljø. Derfor Barents 2020.
 • Gass i tåka, Kommentar av Drude Beer i Nationen 26.09.06
  Teknologien, økonomien og miljøspørsmålene rundt CO2-rensing er omfattende og komplisert. Mer omfattende og kompliserte enn at det kan presses inn i det partipolitiske spillet, uten å bli grovt forenklet. Derfor kommer det for få fakta fram i denne saken. Derfor vil det være vanskelig å komme fram til absolutte avtaler nå.
 • Nok av penger?, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 26.09.2006
  Regjeringens kaving om gasskraftverk er deprimerende. De rødgrønne statsrådene snakker nesten like varmt om behovet for mer kraft som for et absolutt nei til utslipp av CO2 fra norske gasskraftverk. Skal det henge på greip, blir det dyrt. Det verste av alt er at det er helt bortkastede penger. Miljøeffekten av å kjøpe kvoter for utslippene vil bli nøyaktig den samme som å kreve at Statoil skal bygge renseanlegg. Det er bare mye billigere.
 • Seier for fornuften, Lederkommentar i Aftenposten 26.09.06
  Regjeringen har nå muligheten for å samle seg om en gasskraftpolitikk med en CO2-rensing som er så forpliktende at den overlever eventuelle senere regjeringsskifter. Ut fra en realistisk tilnærming til den vanskelige konflikten mellom energi- og miljøinteresser er det en viktig seier for en fornuftig klimapolitikk.
 • Gir Enoksen skylda for gasskraftkaos, Dagsavisen 26.09.06
  Miljøvernerne gir Odd Roger Enoksen ansvaret for kaoset rundt rensing av gasskraftverk. De mener han ikke har gjort jobben sin med å få på plass et system som kan gjøre rensing lønnsomt.
 • Et klima for vår tid, Kronikk av Dag O. Hessen i Aftenposten 25.09.06
  Dette året har vært spesielt når det gjelder oppmerksomhet omkring de dramatiske konsekvensene som kan ventes ved global oppvarming. Men hvorfor rager ikke temaet himmelhøyt over alt annet på den politiske dagsordenen?
 • Samlast om CO2-krav, Klassekampen 25.09.06
  I striden om gasskraftverket på Mongstad samlar SV sitt landsstyre seg kring harde krav om CO2-reinsing. Men krav om rensing frå dag éin er kutta.
 • - Konstruktivt forslag fra SV, Dagens Næringsliv (NTB) 25.09.06
  Aps energipolitiske talsmann, Tore Nordtun, sier SVs landsstyre har gjort et positivt vedtak «som det er mulig å gå videre på».
 • Seier for miljøet, Lederkommentar i Dagbladet 25.09.06
  Selv om mange (...) vil beskylde SV for nok et knefall i miljøpolitikken - også innad i partiet - er vedtaket et viktig skritt på veien for å sikre CO2-rensing og midler til teknologisk utvikling innen overskuelig framtid. Det var det overordnete målet SV fikk på plass i Soria Moria, og det målet er innen rekkevidde nå.
 • Ja til Mongstad, Lederkommentar i VG 23.09.06
  Spørsmålet om det skal bygges et gasskraftverk på Mongstad uten CO2-rensing fra første dag, later i realiteten til å være avgjort.
 • En Sp-hilsen til SV, Lederkommentar i Nationen 23.09.06
  Det er bortimot å umulig å vedta et gasskraftkraftverk med «rensing fra dag tre».
 • Petrofilt kupp, Debatt av Kristin Jørgensen i Dagbladet 23.09.06
  Utenriksministeren lovet dialog om nordområdene, men ga så ordet til en forhenværende statoildirektør. Resultatet er en miljøfiendtlig monolog som hører fortida til.
 • Investere i klimaendringer, Debatt av Sverre Andreas Danbolt i Nationen 22.09.06
  Kristoffersen og KLP fortjener skryt fordi de tar ansvar for sitt pensjonsfonds investeringer. KLP har valgt å ekskludere «selskaper som kan assosieres med brudd på FN-normer», men synes imidlertid å overse selskaper som bidrar til å forsterke klimaendringene uten å gjøre noe med det.
 • Branson gir bort milliarder VG (NTB) 22.09.2006Virgin-grunnlegger Richard Branson vil gi nærmere 20 milliarder kroner til klimaforskning og kamp mot global oppvarming de neste årene.
 • Vi vil overleve drivhuseffekten, Dagsavisen (ANB) 22.09.06
  Mens forskere verden over advarer mot drivhuseffekten, har et nordisk forskningsteam funnet ut at mennesket har overlevd drivhuseffekten tidligere.
 • Bjørnøys hodepine, Kommentar av Elisabeth Skarsbø Moen i VG 22.09.06
  SV krever CO2-rensing på Mongstad fra dag en. I stedet for å skyve ansvaret over på Statoil for å få dette til, bør miljøvernminister Bjørnøy spørre seg selv hva hun kan gjøre.
 • Mongstad-plagen, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 22.09.06
  Miljøvernminister Helen Bjørnøy ser på utslippskvoter nærmest som juks og moralsk mindreverdig.
 • Kritisk kunnskap om klimaendringer, Kronikk av Arvid Hallen i Dagbladet 22.09.06
  I et langsiktig perspektiv er det ny energiteknologi som er svaret på klimautfordringen. Men også samfunnsvitenskapen må styrke sin innsats.
 • Aps frekkhet og arroganse, Debatt av Sondre Båtstrand i Dagbladet 22.09.06
  Tore Nordtun fra Arbeiderpartiet (Dagbladet 20.september) liker ikke kritikk fra miljøbevegelsen. Natur og Ungdom blir beskyldt for moralisme fordi NU-lederen påpeker hvor lite bærekraftig Ap-politikken er.
 • Tsjekkias president tror ikke på klimaendringer, VG (NTB) 20.09.06
  Tsjekkias president Vaclav Klaus mener det er «meningsløst oppspinn» å hevde at den globale oppvarmingen delvis er menneskeskapt.
 • Klimamoralisme, Debatt av Tore Nordtun i Dagbladet 20.09.06
  Natur og ungdoms leder Bård Lahn er en god forkjemper for et bedre klima. Hvis han løfter blikket fra sine moraliserende tilnærming til politikk, kan han se oss på den politiske horisonten.
 • Dramatisk issmelting i Arktis, Dagens Næringsliv (NTB) 14.09.06
  Nå smelter helårsisen i Arktis til og med om vinteren.
 • Føler de ubehaget?, Debatt av Tor Mikalsen i Dagbladet 13.09.06
  I disse dager presenteres Al Gores film «En ubehagelig sannhet» i Norge. Både statsminister og miljøvernminister lovpriser Gore for hans film om trusselen fra globale klimaendringer. Men føler de selv noe ubehag?
 • Stoltenbergs klimapolitikk i den virkelige verden, Debatt av Bård Lahn i Dagbladet 12.09.06
  Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsmann Tore Nordtun sliter med å forsvare Jens Stoltenbergs miljørykte i Dagbladet 8. september. Han skryter av at regjeringen «jobber hardt for å få til CO2-håndtering på gasskraftverk». Samtidig arbeider hans eget parti aktivt for å undergrave Soria Moria-erklæringens løfter og tillate bygging av et forurensende gasskraftverk på Mongstad.
 • Trygg energi, Debatt av Ane Hansdatter Kismul i Nationen 12.09.06
  Frode Solbakken skriver i Nationen 7.august at vindkraft ikke nødvendigvis er klimavennlig. Han beskylder undertegnede, som tidligere leder for Natur og Ungdom, for å ha begått et «ideologisk kvantesprang» til å ukritisk si ja til økt vekst, og at bakgrunnen for mitt engasjement for vindkraft skyldes at jeg ønsker å dekke denne veksten med utslippsfri energi.
 • Ubehagelige sannheter, Debatt av Steffen Kallbekken i Dagbladet 08.09.06
  Lomborg har selvsagt rett i at det finnes mange andre store problemer i verden enn bare klimaendringer. Han har også rett i at Gore tar feil eller er upresis i enkelte av sine påstander. Derimot er jeg ikke enig i konklusjonen til Lomborg; at klimaendringer ikke kan få katastrofale følger, og at vi derfor heller burde bruke pengene på andre gode tiltak enn på å gjennomføre Kyotoprotokollen.
 • Bedre med Jens, Debatt av Tore Nordtun i Dagbladet 08.09.06
  Hvor mye bedre er Jens Stoltenberg enn USAs president George W.Bush i forhold til klimaproblemene, spør Natur og Ungdoms leder Bård Lahn i et bemerkelsesverdig innlegg på tirsdag. Vel, svaret er enkelt: Svært mye bedre!
 • «Klimaendringene kan gjøre slutt på menneskeheten», Dagsavisen 07.09.2006
  Klimaendringene er en langt større trussel enn terrorisme, sier Al Gore i dette intervjuet med Dagsavisen. USAs tidligere visepresident ser endelig tegn til at trusselen tas på alvor også i sitt eget hjemland.
 • Gore ute på sin viktigste turné, Aftenposten 06.09.06
  - Klimatrusselen er så reell og dramatisk at den ikke kan overlates til politikerne og forskerne. Å gjøre noe eller ikke gjøre noe er et moralsk valg for hver eneste av oss.
 • Viste film for miljøeliten, Dagbladet.no 06.09.06
  Den norske miljøeliten strømmet til Frogner kino i Oslo i kveld. Den tidligere presidentkandidaten Al Gore var på besøk.
 • Al Gore, Lederkommentar i Aftenposten 06.09.06
  Gore er blitt kritisert for å ha vist liten politisk evne til å få iverksatt sine ideer om miljøvern. Den kritikken er urettferdig, i den forstand at Gore med sine innsikter og synspunkter gjennom årtier har ligget langt foran hva som har vært mulig å gjennomføre i amerikansk politikk. Han har vært en miljøpolitisk foregangsmann.
 • Mange ubehagelige sannheter, Debatt av Bjørn Lomborg i Dagbladet 06.09.06
  Filmen som USAs tidligere visepresident Al Gore har laget om global oppvarming, er full av følelsesladede og provoserende bilder, men fattig på rasjonelle argumenter. Det er synd, ettersom temaet er så viktig.
 • Republikansk værskifte, Klassekampen 06.09.06
  Presidentkandidat John McCain besøker Grønlands is. Californias guvernør innfører tak på utslipp. Klimaendringen har ført til et politisk klimaskifte blant Republikanerne i USA.
 • Trenger amerikanerne Think igjen?, Kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 06.09.2006
  Miljøvern er på moten i USA. Det kan merkes i Norge.
 • Pass på kollektivsatsene, Kronikk av John Gustavsen i Nationen 06.09.06
  Politikere som flagger for bedre klima, vil gjerne holde drivstoffprisene oppe. Naturvernorganisasjonene vil til og med skru prisene opp. Skulle oljen passere 100 dollar fatet, vil vi sannsynligvis måtte ut med 15 kroner for bensinliteren. Går vi da over til buss og trikk?
 • Slipper miljøgift løs i Norge, Nationen 06.09.06
  Regjeringen gir etter for EU og opphever det norske forbudet mot de farlige miljøgiftene bromerte flammehemmere.
 • En folkefiende, Kommentar av Mode Steinkjer i Dagsavisen 05.09.06
  I kveld skal den tidligere amerikanske visepresidenten Al Gore vise filmen «En ubehagelig sannhet» for den norske makt- og kultureliten. Som en ibsensk Doktor Stockmann sier han sannheten slett ikke alle ønsker å høre.
 • Den ubehagelige sannheten, Debatt av Helen Bjørnøy i Dagsavisen 05.09.06
  Al Gores film «An Inconvenient Truth» er vår tids viktigste miljøfilm.
 • Gore rett hjem, Kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 05.09.06
  Al Gore har noe å fortelle Jens Stoltenberg om miljøvern og CO 2 -utslipp.
 • En norsk Bush i klimapolitikken, Debatt av Bård Lahn i Dagbladet 05.09.06
  Som statsminister og Ap-leder har Jens Stoltenberg hatt som sitt mest fremtredende prosjekt å øke Norges klimagassutslipp.
 • Kameleonens ånd, Ærlig talt av Steinar Lem i Nationen 05.09.06
  Børge Brende var en av Norges beste miljøvernministre. Han var handlekraftig - og snakket like nydelig som Lier-Hansen om bærekraftig utvikling. Nå raser han over at vedtak om prøveboring ennå ikke er fattet for et par flak utenfor Nordland og Troms. Høyres velgere vil ha vekst. Hans miljøhjerte var ikke stort dimensjonert.
 • Frykter klimaendringer mer enn renten, Dagens Næringsliv (NTB) 04.09.06
  6 av 10 nordmenn bekymrer seg mer forklimaendringer enn for renteøkning på to prosentpoeng, viser en ny undersøkelse.
 • - Dere er best i klimaklassen, VG 04.09.06
  - Andre land ser på Norge som en moralsk leder innen klimapolitikk. Dere har noe å være stolte over. Det sier den tidligere amerikanske visepresidenten Al Gore i et intervju med VG.
 • Norsk CO2-prosjekt roses i California, NA24 04.09.06
  Los Angeles Times tar for seg verdens CO2-utfordringer søndag. Den lange artikkelen starter ved Statoils Sleipner-plattform i Nordsjøen.
 • Havlivet ebber ut, Aftenposten 02.09.06
  Varmere havtemperatur i kombinasjon med forurensning er i ferd med å utrydde sukkertare. Økologisk kollaps langs kysten er resultatet.
 • Fornekter ikke klimavarming mer, Kronikk av Ole Ullern i  Nationen 01.09.06
  Endelig har det skjedd - et hovedoppslag i et hovedmedium har tatt opp sammenhengen mellom ekstremværet vi ser og klimavarmingen.
 • Der kan vi synge og prompe, Morgenbladet 01.09.06
  NAF-direktør Jan Johansen har fått regjeringen til å love lavere avgifter på biler som slipper ut lite CO2. Skal vi endelig slippe å skamme oss over å kjøre bil?

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.