Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Klimastopp i Nairobi - hva nå?

Klimahøsten 2006 fikk en brå stopp i Nairobi. Klimaforhandlingene på FNs konferanse om klimaendringer fortsatte på tomgang - uten resultater - til tross for usedvanlig klare advarsler og oppfordringer fra FNs generalsekretær Kofi Annan. Nå vokser kravet i retning av at en "koalisjon av de villige" må gå foran og vise vei.
Mandag 20. november 2006
Linker oppdatert: Fredag 15. desember 2006

Kofi Annan beskrev i sitt innlegg i Nairobi klimaforverringen som en «total trussel mot vår sivilisasjon", i følge Dagbladet i dag, som på lederplass mener at "håpet er at verdens befolkning forstår trusselen vi står overfor og forlanger handling av sine ledere" (les mer her). FIVHs Mekonnen Germiso karakteriserer møtet som "polsk riksdag" (les mer her) og stadig flere forlanger handling nå.

- Det vanvittige miljøbyråkratiet i FN må reformeres i rekordfart, mener Aftenpostens miljøkommentator Ola Mathismoen, som samtidig erkjenner at reformer nok vil skje, men neppe så veldig kjapt. - Hva mer kan gjøres?, spør han, og svarer selv i dagens Aftenposten (les mer her):

"Jo, hva om statsminister Jens Stoltenberg sammenkaller alle såkalt villige statsledere, alle de som har sagt de vil handle - Tysklands forbundskansler, Tony Blair, resten av EU-gjengen, Canada, nordiske kollegaer for å nevne noen. Lag en egen plan på egen hånd."

- Tøffe nasjonale målsettinger i enkelte land kan bli smøremiddelet i de internasjonale forhandlingene, mener også Frode Rønning på lederplass i avisa Klassekampen (les mer her).

- Verden kan ikke vente i årevis på en ny klimaavtale, hevder også KrF-leder Dagfinn Høybråten, som i en kommentar i dagens utgave av Dagsavisen mener at Norge snarest må bli et foregangsland og vedta "ambisiøse, forpliktende mål om kutt i våre utslipp av klimagasser for de kommende årene". Samtidig, mener Høybråten, må Norge "ta initiativ til at det settes fart i arbeidet med en ny og langt bedre avtale om kutt i utslipp av klimagasser".

- Tar du utfordringen, Bjørnøy?, avslutter Høybråten.

I en pressemelding på lørdag forteller miljøvernminister Helen Bjørnøy at "Nairobi-møtet har vist meg hvor nødvendig det er å intensivere arbeide på politisk nivå for å få fremgang i klimaforhandlingene". Hun kunngjør her også at "Norge vil sammen med Sverige invitere til et internasjonalt ministermøte om klimaendringer i juni neste år". Om det blir noe "handling nå" av det planlagte møtet i juni gjenstår å se, men ut fra miljøvernministeren uttalelser synes ambisjonene å ligge på et noe annet plan (les mer her):

"Siktemålet er blant annet å bringe industriland og utviklingsland nærmere hverandre i forståelsen av felles utfordringer for å løse de globale klimaendringene."

- Det er en myte at u-land er klimaverstingene

Mens det i klimadebatten tradisjonelt har vært mye fokus på miljøverstingen USAs manglende vilje til å foreta seg noe, fokuserer miljøvernminister Helen Bjørnøy etter Nairobi på utviklingslandenes negative rolle.

- Avstanden mellom industrilandene og utviklingslandene er ikke blitt mindre når det gjelder fremtidige avtaler utover Kyotoprotokollen, sier hun og fortsetter (les mer her):

"Utviklingslandene står fortsatt hardnakket på at enhver fremtidig klimaavtale om utslippsbegrensinger bare skal gjelde industriland. Utviklingslandene avviser også blankt at land utenfor Kyotoprotokollen skal ha anledning til å ta på seg frivillige utslippsforpliktelser. Det er viktig at store utviklingsland med raskt voksende klimagassutslipp også inkluderes i forpliktende samarbeid på sikt, sier en skuffet miljøvernminister."

Også daglig leder i ForUM, Morten Eriksen, er opptatt av utviklingslandenes negative rolle, og peker i en kommentar bl.a. på at utviklingslandenes organisasjon, G77, blokkerer en evaluering av hva som er oppnådd så langt og utdyper det slik (les mer her):

"De ønsker at det skal skje på selve COP, noe som formelt sett kan avledes av tidligere vedtak, men som i praksis er helt urealistisk. Mange spør seg om hva som er G77 sin egentlige agenda, og hvilke land som får dominere fellesskapet. Så langt har de spilt en klart negativ rolle i forhandlingene, og det er nødvendig med en endring dersom man skal komme videre."

- Det er en myte at u-land er klimaverstingene, mener imidlertid generalsekretær i WWF Norge, Rasmus Hansson, og i en kommentar på WWF Norges nettsider utdypes dette slik (les her):

"Flere U-land har vært blant de mer konstruktive under klimaforhandlingene. I tillegg har både Brasil, India og Kina vist vilje til å bidra. Spesielt Kina har stått frem positivt: De skal nå iverksette en femårsplan for å energieffektivisere 20 % per innbygger."

Norge - ikke et foregangsland

I sitt innlegg i Nairobi pekte miljøvernminister Helen Bjørnøy på at verdens samlede klimagassutslipp må kuttes med rundt 50 % innen midten av dette århundret dersom dramatiske klimaendringer skal unngås (les mer her). Hun sa også at de rike landene har hovedansvaret for å redusere utslippene, og understreket at det også må gjelde land som USA, som så langt ikke har villet kutte egne utslipp. Natur og Ungdom (NU) er enig i dette, men NUs leder Bård Lahn etterlyser handling hjemme (les mer her):

"Det hjelper lite at Helen Bjørnøy holder festtaler om hvor viktig det er at globale utslipp må kuttes, når utslippene i Norge øker for hvert år som går. Det er bra at Bjørnøy krever handling av det internasjonale forurensingstriangelet USA, Australia og Canada. Men det viktigste Bjørnøy kan gjøre, er å få kontroll på Regjeringens eget forurensingstriangel Jens Stoltenberg, Odd Roger Enoksen og Liv Signe Navarsete, som gjør alt de kan for å øke norske klimagassutslipp."

Det samme er meldingen fra Rasmus Hansson i WWF Norge (les mer her):

"Det hjelper ikke å være verdensledende på retorikk hvis vi ikke følger opp med konkrete tiltak og mål for utslippskutt."

Og kritikerne i organisasjoneslivet får i følge NTB delvis støtte fra professor Hans Martin Seip ved Senter for klimaforskning i Oslo (les mer her):

"Hittil har ikke regjeringens innsats for å redusere drivhusgassutslippene vært spesielt imponerende."

I en ny undersøkelse utført av den tyske organisasjonene Germanwatch kommer Sverige og Danmark klart bedre ut enn Norge når det gjelder kampen mot klimaendringer (les mer her).

- Norge er ikke noe foregangsland innen klimapolitikk, slår KrF-leder Dagfinn Høybråten fast i sin kommentar i dagens utgave av Dagsavisen (les mer her).

Avisa Nationens lederskribent er heller ikke uenig i at Norge er en miljøsinke, men peker på at "miljøhensynet er fortsatt et viktig argument for å stå utenfor EU-samarbeidet" (les mer her). De viser til at Norge får sterk støtte for vårt «utenforskap» av Stephen Singer i WWF International og Steve Sawyer i Greenpeace International.


Aktuelle lenker:

Kommentarer og rapporter fra frivillige organisasjoner (norske):

Kommentarer og rapporter fra frivillige organisasjoner (utenlandske):

Andre kommentarer og rapporter:

Aktuelle klima- og miljøsaker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Besteforeldre krever en ansvarlig klimapolitikk, Kommentar av Kåre Willoch, Reiulf Steen, Ebba Haslund m.fl. i Aftenposten 05.12.06
  Som engasjerte besteforeldre er vi sterkt bekymret for den ukontrollerte globale oppvarmingen, og for den klimafremtid som våre barnebarn går i møte.
 • Klima «sannheten» om FrP?, Debatt av Ketil Solvik i Dagbladet 05.12.06
  Jeg har ingen interesse av å konkurrere med profesjonelle miljøaktivister som Hauge om å være mest bekymret for klimaendringer. Derimot er det på sin plass å korrigere den fremstilling Hauge og Brunstad gir av FrPs syn på klimaendringer.
 • Så snakker vi om været, Kommentar av Andreas Nielsen i Dagsavisen 04.12.06
  Noe har skjedd. I brede lag av folket er ikke lenger klimaprat tåkeprat. Over lunsjen på jobb, rundt middagsbordene og på kafeene summes det om CO2, stigende hav og smeltende isbreer. Folk jeg aldri ville mistenke for å stå på mailinglista til verken Bellona eller Zero snakker like mye om klimaet som om fotball. Nesten, iallfall.
 • Større klimatrussel enn bil, Vårt Land 04.12.06
  Nordmenn forurenser mer med kjøtt-, egg- og melkeforbruket sitt enn privatbil og fly, viser beregninger gjort av Framtiden i våre hender. - Få klimagassmerking på kjøtt, oppfordrer forsker.
 • To klimaer for vår tid, Kronikk av Erik B. Næss i Nationen 04.12.06
  Vår tilværelse er blitt energi-ineffektiv i en grad som har berøvet oss en bærekraftig utvikling. En forståelse eller erkjennelse av at bruk av fossile ressurser er å sammenligne med et kollektivt narkotikum, vil være nødvendig for å finne frem til den riktige medisin.
 • Gratis utslipp, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 04.12.06
  Det pågår et internt oppgjør i regjeringen om miljøpolitikken. Krangelen gjelder det kompliserte kvotesystemet for utslipp av CO2: Skal industrien fortsatt få gratis kvoter, eller skal den betale for utslippene sine? Finansminister Kristin Halvorsen (SV) mener det siste, og hun har vår fulle støtte.
 • Afrika livredd klimatrusselen, Aftenposten 04.12.06
  Nye klimascenarier skremmer Afrika: Mer tørke og flom, mer sykdom og død. Flere afrikanske land er ikke lenger så sikre på at kontinentet er tjent med å la Kina og Saudi-Arabia tale deres sak.
 • WWF: Kan ødelegge alt, Aftenposten 04.12.06
  Klimaendringer kan i løpet av noen tiår ødelegge all utvikling Afrika har fått til.
 • Neste Kyotoavtale, Debatt av Jens Stoltenberg i Dagsavisen 02.12.06
  Ikke siden temperaturmålingene startet for over 100 år siden, har vi her i landet opplevd en så varm sammenhengende tremånedersperiode som i år.
 • Bruk og kast i klimaendringens tid, Kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 02.12.06
  Oj, oj, se så mye vi kjøper og kaster! De fleste har en følelse av at dette er galt. Men hvorfor er det galt? Fordi det bryter med et nedarvet nøysomhetsideal? Fordi søppelberget vokser, kloden går tom for ressurser, og klimaet går amok? Transport fra andre siden av kloden fyrer opp det globale drivhuset. Noe er feil når vi kan julehandle i sommerklær.
 • Godt om klimapolitikk, Kommentar av Dag Seierstad i Nationen 02.12.06
  Lavutslippsutvalget har ikke gått inn på hva vi kan oppnå ved en «radikal omlegging» av livsstilen vår fordi «det vil være en umulig politisk oppgave å realisere». Så Steinar Lem har fortsatt en livsoppgave. Utvalget satser i stedet på et lite antall tiltak som hvert enkelt kan bety mye for å kutte klimautslippene. Det fleste av dem er av teknologisk art.
 • Ku-promp verre enn eksos, VG 02.12.06
  Utrolig nok: Ku-promp bidrar til at husdyrhold utgjør en større miljøtrussel enn utslipp fra biler og fly.
 • Miljøbevegelsen kritisk til plan for nordområdene, Dagens Næringsliv (NTB) 02.12.06
  Miljøorganisasjonene slakter planene om oljevirksomhet i nord.
 • Klima for å tenke klart, Lederkommentar i Dagsavisen 02.12.06
  Oppmerksomheten rundt miljøproblemer går i bølger, og nå er det stort fokus på klimaproblemene. Det er veldig bra, men det må ikke føre til at man mister fokuset på de helseskadelige utslippene lokalt.
 • Optimistisk vingeklipping, Ny Tid 01.12.06
  Det er ikke for sent å redde miljøet, mener George Monbiot. Men vi må fly mindre.
 • Plan B for klimaet, Debatt av Jo Heringstad i Nationen 01.12.06
  Plan B kan finansieres med en liten CO2-avgift på all bruk av fossil energi i alle industriland. Plan B kan bli mer kostnadseffektiv enn Plan A (som nok må omfatte dyr utskilling, transport og deponering av klimagassen CO2). Dels fordi plan B vil innebære omfattende overføring av kapital og teknologi fra rike til fattige land, vil planen fungere effektivt også som utviklingshjelp.
 • Straffes økonomisk for å reise miljøvennlig, VG 01.12.06
  Nordmenn som vil reise med miljøvennlig tog eller buss denne julen, må la lommeboken blø.
 • CO2-utslippene øker kraftig, Dagsavisen (ANB) 28.11.06
  Utslippene av menneskeskapt CO2 har eksplodert de siste fem årene.
 • Vi skaper CO2-eksplosjon!, VG Nett 28.11.06
  De menneskeskapte utslippene av karbondioksid CO2 i atmosfæren øker dramatisk, viser en fersk miljørapport.
 • Gir gass for biodiesel. Aftenposten 28.11.06
  Det skal investeres flere hundre millioner kroner i biodieselfabrikker det nærmeste året. Byggeiveren er stor, til tross for at oljeselskapene fortsatt ikke er påbudt å ta biodieselen i bruk
 • Feilslått klimapolitikk, Debatt av Mads Greaker i Dagbladet 27.11.06
  Regjeringen jobber for tiden med å revidere det norske kvotesystemet, og vi kan håpe at klimapolitikken endres i retning av at forurenser betaler. Det vil innebære at det blir dyrere å produsere elektrisitet i Norge.
 • Handling - ikke flere ord, Debatt av Per Kleppe i Dagsavisen 27.11.06
  Utfordringene er store, men det er også mulighetene for at Norge kan gjøre en innsats av global betydning. Nå er det opp til politikerne å gjøre Norge til et forbilde i klimapolitikken.
 • Kristin kritiserte miljøvernerne, Dagsavisen 26.11.06
  En svært opplagt Kristin Halvorsen gikk til angrep på miljøbevegelsen på SVs landsstyremøte i går. - Kom dere ut av rollen som en slags fraksjon i SV, formante hun.
 • Miljøet kan reddes, Kommentar av Dag Seierstad i Nationen 25.11.06
  Klimautfordringene har utløst tre debatter: Er det så ille som FN-forskerne hevder? Går det an å gjøre noe med det? Hvem skal gjøre noe, og hvordan?  
 • Kloden har feber, Kronikk av Helen Bjørnøy i Dagsavisen 24.11.06
  Det er virkelig frustrerende å oppleve at man kommer til klimamøtet for å diskutere de store spørsmål, men bare får en reell diskusjon på videreføring av Kyoto-protokollen.
 • Stern- rapporten, Kommentar av Rognvaldur Hannesson i E24 24.11.06
  Det kan bli veldig dyrt å stabilisere klimaet på jorden. Trøsten er at vi er bedre rustet til å møte klimaendringer enn noen gang før.
 • Klima som koster, Kommentar av Marit Arnstad i E24 24.11.06
  Det er først når økonomene entrer arenaen at vi reagerer. Kan klimaproblemene føre oss mot en dyp økonomisk krise og hva kan vi gjøre med det?
 • Juks i ly av trærne, Ny Tid 24.11.2006
  Private firmaer planter trær i fattige land for å kunne fortsette å slippe ut CO2. Klimakvoteplantasjene gjør stor skade.
 • EU forsyner Norge med miljø, Debatt av Grete Berget i Dagsavisen 23.11.06
  80-90 prosent av norsk miljølovgivning kommer fra EU. Hadde Norge vært så gode og EU så dårlige på miljøpolitikk som nei-lederen hevder, da hadde det vært Norge som hadde forsynt EU med miljølover!
 • Skitten fremtid, Kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 23.11.06
  Kull blir viktigere for hvert år som går. For politikere som skal gjenvelges, er energimangel farligere enn global oppvarming.
 • CO2-bongene, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 22.11.06
  Gratis drikkebonger bidrar ikke nødvendigvis til mindre fyll på julebordet. Akkurat som gratis utslippskvoter ikke nødvendigvis gir lavere CO2-utslipp.  
 • Å ta seg vann over hodet, Kommentar av Heidi Taksdal Skjeseth i Dagsavisen 21.11.06
  Ingen kan beskylde verdenslederne for å ha tatt seg vann over hodet på klimakonferansen i Nairobi. Men fortsetter polarisen å smelte, drukner snart Nederland.
 • Kirken kjemper for miljøet, Vårt Land 21.11.06
  Kirkens Verdensråd manet til økt klimakamp under FNs klimakonferanse i Nairobi.
 • Rapportene fra Nairobi, Lederkommentar i Dagbladet 20.11.06
  Rapportene fra toppmøtet viser oss et miljøbyråkrati som maler svært langsomt og en verden som står i stampe i forhold til miljøutfordringene. En norsk høytstående rådgiver i FN-systemet, Svein Tveitdal, sier til Aftenposten at det i løpet av de 14 åra som er gått siden Rio-konferansen i 1992 knapt er produsert et eneste resultat.
 • Bjørnøys utslipp, Lederkommentar av Frode Rønning i Klassekampen 20.11.06
  Nå er tida inn for at Norge på egen hånd setter seg mål om store kutt i utslippene av klimagasser. Tyskland ønsker kutt på 30 prosent innen 2020. Norge bør ikke være dårligere. Tøffe nasjonale målsettinger i enkelte land kan bli smøremiddelet i de internasjonale forhandlingene.
 • Politikere utgått på dato, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 20.11.06
  Det vanvittige miljøbyråkratiet i FN må reformeres i rekordfart. Reformer vil nok skje, men neppe så veldig kjapt. Hva mer kan gjøres? Jo, hva om statsminister Jens Stoltenberg sammenkaller alle såkalt villige statsledere, alle de som har sagt de vil handle - Tysklands forbundskansler, Tony Blair, resten av EU-gjengen, Canada, nordiske kollegaer for å nevne noen. Lag en egen plan på egen hånd.
 • Varsku fra iskanten, Kommentar av Dagfinn Høybråten i Dagsavisen 20.11.06
  Verden kan ikke vente i årevis på en ny klimaavtale. Norge må ta initiativ til det settes fart i arbeidet med en ny og langt bedre avtale om kutt i utslipp av klimagasser.
 • Bjørnøys Afrika, Aftenposten 20.11.06
  Afrika er dramatikk. Kontrastene står i kø. Helen Bjørnøy fikk begge deler i helgen. Selve nasjonalparken Masaii Mara viste henne hva verden kan miste hvis klimatrusselen slår til for alvor
 • - De maktesløses arena, Aftenposten 17.11.06
  - Hvis man med action mener at klimagassutslippene skal ned, så gjør Nairobi-toppmøtet ingen forskjell. Miljøbyråkratiet i FN-regi skriker etter reformer.
 • Klimaforkjempere gir Norge bunnkarakter, Aftenposten 17.11.06
  Regjeringens klimapolitikk står foreløpig til bunnkarakter, mener norske miljøaktivister.
 • Klimaverstingene prøver seg, Dagens Næringsliv (NTB) 17.11.06
  USA og Australia lanserte torsdag flere nye prosjekter som de håper vil motvirke global oppvarming.
 • Mye pomp og mer prat, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 16.11.06
  De kom, de advarte, de uttrykte frykt. Så fortsatte de å krangle om konferansetekster blottet for løfter om kutt i klimautslipp. Politikerne har inntatt klimascenen i Nairobi.
 • Annans alvor, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 16.11.06
  Fremgangen i klimaforhandlingene som pågår i Nairobi denne uken, står på ingen måte i forhold til alvoret i klimaproblemet.
 • - En trussel mot vår sivilisasjon, Dagsavisen 16.11.06
  Aldri før har verdens ledere vært så enige om å ta klimaendringer på alvor. Men gapet mellom alvorsprat og vilje til handling er stort.
 • Norges rolle som klimapådriver, Lederkommentar i Nationen 16.11.06
  Norge ligger altfor dårlig an i forhold til å nå våre egne forpliktelser i Kyoto-avtalen. Det vil være nødvendig med vesentlige endringer i energipolitikken her hjemme. Likevel oppfattes vi som en av verdens mest pålitelige og sterke pådrivere for å begrense klimagass-utslipp. Det bør vi fortsette med, og utnytte posisjonen vi har som et utenforland.
 • Afrika loves hjelp til å takle klimaendringer, Vårt Land 16.11.06
  Tørkeperioder, flom og erosjon som følge av fremtidige klimaendringer, kan frata Afrikas fattigste livsgrunnlaget. Nå loves kontinentet hjelp til å takle problemene.
 • Annan tryglet verden: Gjør noe nå, Aftenposten 15.11.06
  - Klimatrusselen er ikke lenger science fiction. Forskernes konklusjoner er basert på klare fakta. De få som fortsatt er kritiske og nekter for at dette er tidenes største trussel er ikke med, "they are out of step and out of time", sa Annan.
 • Sirkus og brød, eller...?, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 15.11.06
  Det er billig. Det er lønnsomt. Det er nødvendig. Folk krever det. Hvorfor klarer da ikke verden å bekjempe klimatrusselen?
 • Ber Bjørnøy kreve tøffe kutt, Vårt Land 15.11.06
  Miljøvernerne krever at rike land kutter klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020, og forventer at miljøvernministeren stiller kravet på FNs klimakonferanse.
 • Jag etter vind, Kommentar av Jostein Løvås i Dagens Næringsliv 15.11.06
  Høye oljepriser, araberfrykt og miljøbekymringer har skapt et kraftig oppsving for grønne energiprosjekter. Men egentlig er energifremtiden fossil - og svart som kull.
 • Klimaverstingen Norge lovprises, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 14.11.06
  Norge havner på 20. plass i en ny klimaranking, men internasjonale miljøtopper lovpriser oss.
 • EU utan energi?, Kronikk av Olav Akselsen i Dagbladet 14.11.06
  Kombinasjonen av aukande energibehov og auka press for å stoppa dei klimaendringane vi no ser, vil skapa eit enormt storpolitisk trykk rundt spørsmålet om energi.
 • Norge sinke i klimarangering, Dagens Næringsliv (NTB) 14.11.06
  Sverige og Danmark kommer i en ny undersøkelse klart bedre ut enn Norge når det gjelder kampen mot klimaendringer. - Pinlig og flaut, mener Natur og Ungdom.
 • Utslipp øker igjen, Aftenposten 13.11.06
  Verdens utslipp av klimagasser øker igjen dramatisk - også i landene som har undertegnet Kyoto-avtalen.
 • Må lage ny timeplan, Aftenposten 13.11.06
  Verdens klimabyråkrater er samlet i Nairobi. Onsdag kommer miljøministere og statssekretærer. Det viktigste målet er å bli enige om en timeplan for å forhandle frem en ny avtale når Kyoto-protokollen ender i 2012.
 • Roser EUs klimatiltak, Dagsavisen (ANB) 12.11.06
  Klimaøkonomen Nicholas Stern mener EU kan bli ledende på klimaområdet og få hele verden til å følge etter.
 • Nordpolen smelter, Lederkommentar i Dagbladet 12.11.06
  Vi tror det ikke før vi ser det, men er det virkelig tenkelig at Fremskrittspartiet og Siv Jensen som har et idiotstandpunkt i klimapolitikken, blir de som frigjør seg fra fortida og kommer opp med et realistisk og robust svar på utfordringen?
 • Billigere strøm og bedre miljø, Kronikk av ? i Dagbladet 12.11.06
  Skal vi få til en dreining mot nye fornybare energikilder, kan vi ikke sitte og vente på at bedre teknologi eller et mer modent marked vil utvikle seg av seg selv. Norske politikere må aktivt skape muligheter for endring.
 • En varslet katastrofe, Lederkommentar i Aftenposten 12.11.06
  Når isen i polområdene smelter, er det et av de synligste tegn på at vår klode varmes opp. Det tjener til advarsel for det internasjonale diplomati, som kommende uke starter nye forhandlinger om hvordan verdens nasjoner kan forebygge klimaendringer
 • Frps klimapolitiske snuoperasjon, Debatt av Heidi Sørensen i Dagsavisen 12.11.06
  Frp prøver å innbille folk at CO2-rensing er noe Frp alltid har vært for. Det er det reneste sludder.
 • Kyoto-kutt monner lite, Klassekampen 11.11.06
  Industrilandene har brukt 15 år på å diskutere kutt i klimautslippene som i praksis ikke vil bety noen ting for miljøet.
 • Bytt bilen med buss og bli et tonn miljøsnillere, Dagsavisen 11.11.06
  Bytter du privatbilen med buss til og fra jobb, sparer du miljøet for ett tonn CO2 i året.
 • Klimaet endrar seg - kan vi?, Kommentar av Kofi Annan i Dagsavisen 10.11.06
  Nairobi-konferansen må sende eit klart og truverdig signal om at verdas politiske styrke tek klimaendring på alvor, skriv FNs generalsekretær.
 • 2050: Ro til Nordpolen, Aftenposten 10.11.06
  Isen i Arktis smelter, den gamle isen er snart forsvunnet. Bare ung, tynn is er igjen. Om noen tiår kan vi ro til Nordpolen.
 • Gasser gir rekordtørke, Dagsavisen 10.11.06
  Australia er inne i en tusenårstørke, og Kina vil slippe ut mer klimagasser enn USA i år 2010.
 • - Det haster for Afrika, Dagsavisen 08.11.06
  Rapporten om Afrika fra FNs klimakonvensjon understreker alvoret i den situasjonen vi står overfor. Den viser at vi må få fart på forhandlingene om utslippskutt, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.
 • Ber rike land betale klimaskader, Vårt Land 08.11.06
  Afrikanske kirkeorganisasjoner ber industrialiserte land om å kompensere fattige land for skadene de påfører gjennom utslipp av klimagasser.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.