Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Godt, Nytt, Grønt År?

- Klimautslippene må ned, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale og ønsket alle et godt, nytt år fylt av fremtidstro. Årsskiftet har vært preget av været, men troen på framtida generelt og klimaet og statsministeren spesielt varierer.

Fredag 05. januar 2007
Linker oppdatert: Torsdag 25. januar 2007

Statsminister Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg innledet i år sin nyttårstale slik (les mer her):  

"Ved inngangen til et nytt år har jeg et nyttårsønske. At vi får mer tro på framtiden. Ikke en blåøyet tro på at alt vil gå bra uansett, men en optimisme basert på at det er mulig å løse vår tids utfordringer."

Han videreførte dermed de tankene han la for dagen tidligere i høst, gjennom en lengre artikkel i tidsskriftet Samtiden med tittelen "Tro på framtiden - et innlegg mot framtidspessimismen" (les mer her).
- Har statsministeren spist lykkepiller?, undrer VGs Anders Giæver (les mer her).

Et hovedfokus i talen var klima. - Klimautslippene må ned, sa statsministeren. Han snakket om CO2-rensing på Mongstad og fortalte at regjeringen har besluttet at når ansatte i staten reiser med fly internasjonalt, så skal det kjøpes klimakvoter for de utslippene reisen forårsaker. Han fulgte dermed opp klimafokuset fra klimahøsten 2006 (les mer her) - et fokus som fortsatte og ble forskerket fram mot årsskiftet. I romjula presenterte Aftenposten en meningsmåling som viste at nordmenn nå er klare for miljøkutt (les mer her):

"Et flertall av folket vil parkere bilen, kutte strømmen og fly mindre. Sp-velgerne er minst villige."

- og Høyres Børge Brende (les mer her) har tatt et initiativ overfor den norske Nobelkomiteen og utfordret den norske regjering slik at Norge, som vertsland for Nobels fredspris, kan være en pådriver for å få opprettet en egen Nobelpris for miljøvern.

- En historiske tale, mente Bellonas Frederic Hauge (les mer her) om statsministeren nyttårstale, men fikk ikke udelt støtte fra den øvrige miljøbevegelsen. Og i dag skriver professorene Arne Johan Vetlesen og Dag Olav Hessen følgende i en kronikk i Dagbladet (les mer her):

"I dagens situasjon fremstår de miljøtiltakene Jens Stoltenberg nevnte i nyttårstalen, samt de som hans regjering har iverksatt så langt, som helt utilstrekkelige; som puslete, unnvikende og defensive."

I dag kunne også Aftenposten fortelle at svenskene er mye flinkere til å redusere klimautslippene enn oss (les mer her).

Statsministerens optimisme til tross: Ved årsskiftet ligger det an til at både klimaet og klimadebatten i 2007 kan bli varmere enn på svært lenge.

- Har statsministeren spist lykkepiller?

- Har statsministeren spist lykkepiller?, undrer VGs Anders Giæver i en kommentar i etterkant av nyttårstalen - og fortsetter: Eller er det alle vi andre som tar feil når vi tror verden går til helvete på første klasse? (les mer her).
- Likevel er fremtidsoptimismen den eneste veien å gå for den konstruktive politiker, erkjenner Giæver og siterer Jan Erik Vold:

"Det er håpløst og vi gir oss ikke."

- Det skjer noe med troen på fremtiden når frykten vokser for at Jordens klima forverres her og nå, skrev Aftenpostens Nils Morten Udgaard i en kommentar i rett før nyttår og spurte: Men kommer vi videre med effektive tiltak i det nye året? (les mer her). Og et foreløpig svar fikk han i statsministerens nyttårstale, der Stoltenberg bl.a. sa (les mer her):

"Vi må ta vårt ansvar. Klimautslippene må ned. Norge påtar seg en pionerrolle når vi har bestemt at gasskraftverket på Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2. Vi skal gjøre dette mulig."

- Stoltenberg har lagt seg til en framtidsoptimistisk tone som grenser til det overflatiske, mener Dagsavisen på lederplass, men fremhever at statsministeren var best da han snakket om klimautfordringene (les mer her):

"Gule hestehov der snøen nå skulle ligge, er et varsel vi må ta på alvor. Vi frykter at noe er galt med været, sa Stoltenberg. La oss tro at Jens Stoltenberg med denne talen og lignende utspill i det siste, har tatt mål av seg til å bli den første miljøvernstatsministeren siden Gro."

- En historisk tale?

Klimaspørsmål har stått på den politiske dagsorden i Norge og verden forøvrig det siste året (les mer her) og det var derfor ikke så overraskende at statsministeren fulgte oppfordringen til oss alle i en kommentar av Drude Beer i avisa Nationen i slutten av desember (les mer her):

"Nyttår er tiden for de gode forsetter, som å stumpe røyken og summere kalorier. Bra, det. Men det har skjedd noe i 2006, som gjør at vi må legge til et par nye løfter for 2007: Vi må love hverandre å redde kloden."

- En historisk tale, mente Bellonas Frederic Hauge som overfor VG lot seg rive med av statsministerens optimisme (les mer her):

"Statsministeren vektlegger nå de løsningene som Bellona har slåss for i årevis. Det er fantastisk, og det gir lovnader for fremtiden."

- Som verdens rikeste oljenasjon har Norge de beste muligheter for å gjennomføre en klimapolitisk månelanding, mener Dagbladet på lederplass etter statsministerens nyttårstale (les mer her).

Natur og Ungdom håper at statsministerens nyttårstale varsler en ny og mer ansvarlig klimapolitikk fra regjeringen, men hevder at (les mer her):

"I løpet av 2006 har Stoltenbergs regjering ... tatt en rekke grep for å øke Norges klimagassutslipp, som allerede ligger langt over Kyoto-avtalens krav."

 - Jeg er helt uenig i at det var en historisk tale, sier Rasmus Hansson i WWF Norge. Han mener at (les mer her):

"Hauge glemte å merke seg fraværet av andre forpliktelser som faktisk vil redusere de norske klimagassutslippene og andre miljøforpliktelser, og at statsministerens tale bare var et forsøk på å dekke over en altfor dårlig klimapolitikk. Utbyggingen av gasskraftverk på Mongstad vil uansett bidra til å øke norske utslipp av klimagasser. Rensing vil bare føre til at økningen blir mindre. Det Stoltenberg og regjeringen må gjøre er å komme med tiltak som faktisk vil redusere utslippene."

Og denne kritikken følges i dag opp av professorene Arne Johan Vetlesen og Dag Olav Hessen i en kronikk i Dagbladet (les mer her):

"Det som er slående, er at Stoltenberg ikke benytter anledningen til å ta ut det potensialet som ligger i at stadig flere nordmenn uttrykker bekymring for klimaendringene. Et demokratisk dilemma har vært at det er grenser for hvor miljøoffensive politiske ledere kan være uten å komme i utakt med velgere som vil ha billig bensin, billige flyreiser og full «forbruksfest» forøvrig. Nå synes dette bildet å være i endring. Det reelle klima og det politiske klimaskifte burde utnyttes for alt den er verdt med tanke på en klimapolitisk offensiv. I lys av dette fremstår tiltakene Stoltenberg nevnte i nyttårstalen, samt de som hans regjering har iverksatt så langt, som helt utilstrekkelige; som puslete, unnvikende og defensive."

____

Nedenfor har vi samlet lenker til debatten om statsmisterens nyttårstale og annen mediedekning og -debatt om klimaspørsmål i norske medier ved årsskiftet.


Aktuelle lenker:

Kommentarer fra frivillige organisasjoner:

 • WWF kritiserer Statsministerens nyttårstale, WWF Norge 03.01.07
  Generalsekretær Rasmus Hansson i WWF er uenig med Bellonas leder Frederic Hauge i hans ukritiske bejubling av statsministerens nyttårstale.
 • Følg Stoltenbergs nyttårsoppfordring, Norges Naturvernforbund 02.01.07
  Jens Stoltenberg oppfordret i nyttårstalen bedrifter og organisasjoner å kompensere for sine utslipp av klimagasser fra flyreiser. Norges Naturvernforbund tilrettelegger for at både enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan investere i klimaprosjekter.
 • Kirkens Nødhjelp innfører klimakvoter, Kirkens Nødhjelp 02.01.07
  Kirkens Nødhjelps støtter statsminister Jens Stoltenbergs utspill om å kjøpe klimakvoter for statlige ansatte.
 • Jens Stoltenberg må gjøre 2007 til et godt klima-år, Natur og Ungdom 01.01.07
  Trusselen fra klimaendringene var en hovedsak i statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale i dag. Natur og Ungdom mener regjeringen har ført en fullstendig uansvarlig klimapolitikk i 2006. Men 2007 kan bli et godt nytt år for klimaet - hvis Jens Stoltenberg er tøff nok. 

Mediekommentarer til statsministerens nyttårstale:

 • Dramatisk klimaforandring, Kommentar av Lars Haltbrekken i Dagsavisen 11.01.07
  Det var veldig oppløftende å høre statsministeren nyttårstale. Han brukte mye tid på klimatrusselen.
 • En bedre løsning, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 10.01.07
  Faren er stor for at Stoltenbergs månelanding ender med et stort skritt for statskassen, men et lite skritt for menneskeheten.  
 • Ansvar, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 06.01.07
  Politikere har de siste årene i økende grad lagt seg til en vane med å oppmuntre til personlig ansvar ved høytidelige anledninger. Statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale føyde seg inn i dette mønsteret med sin hylling av frivillig innsats.
 • Norges månelanding, Kronikk av Arne Johan Vetlesen og Dag Olav Hessen i Dagbladet 05.01.07
  I dagens situasjon fremstår de miljøtiltakene Jens Stoltenberg nevnte i nyttårstalen, samt de som hans regjering har iverksatt så langt, som helt utilstrekkelige; som puslete, unnvikende og defensive.
 • Statsministerens engstelse, Debatt av Sidsel Mørck i Dagsavisen 05.01.07
  Nå som også Jens Stoltenberg er bekymret over utviklingen, kan vi kanskje vente noen offensive miljøgrep i de neste sju årene - før Mongstad? Men hvilke?
 • Til månen!, Morgenbladet 05.01.07
  Kennedy sa at om ti år er vi på månen. Statsminister Jens Stoltenberg sier at om syv år har vi teknologien som skal rense klimagassutslippene. Er han optimist, eller er det noe han er fordi han bør?
 • Krigsterminologi i kampen for miljøet, politisk analyse av Aslak Bonde i Morgenbladet 05.01.07
  Er Stoltenbergs miljøoptimisme like naiv som Chamberlains tro på at Hitler ikke ville gå til krig? Sikkerhetspolitisk terminologi i miljødebatten kan få oss til å se.
 • Nu går alt så meget bedre, Kommentar av Anders Giæver i VG 03.01.07
  I disse dager fremstår dinorealismen som en svarthumoristisk kommentar til årets mange nyttårstaler. For fremtiden ser virkelig ganske sjaber ut fra her vi befinner oss. Klimaet forandrer seg, overbefolkning truer, det er krig og terror over hele verden og det spørs om den menneskelige hjerne har kapasitet til å takle problemene vi har påført oss selv.
 • Stoltenbergs månelanding, Kommentar av Alf Kjetil Walgermo i Vårt Land 03.01.07
  Når ein skal til månen, nyttar det ikkje å gjere ting halvvegs. Dette må Stoltenberg rimelegvis vere klar over. Regjeringa må sjølv ha tru, håp og begeistring for ein heilskapleg og offensiv miljøpolitikk.
 • Månelanding, Lederkommentar i Dagbladet 02.01.07
  Mens regnet siler nedover store deler av landet og jorda ligger bar i januar, var klimaendringer og miljøpolitikk naturlige temaer i statsministerens nyttårstale. Jens Stoltenberg varslet at Norge vil ta en lederrolle internasjonalt i klimapolitikken.
 • Framtidsoptimisme og det "gode liv", Lederkommentar i Dagsavisen 02.01.07
  Statsministeren var best da han snakket om klimautfordringene. Gule hestehov der snøen nå skulle ligge, er et varsel vi må ta på alvor. Vi frykter at noe er galt med været, sa Stoltenberg.
 • Tilfredshetens utfordringer, Lederkommentar i Aftenposten 02.01.07
  Norske bidrag, enten det nå er rensing av CO2 ved fremtidige gasskraftverk eller kjøp av klimakvoter når norske statsansatte reiser til utlandet med fly, kan i beste fall bare bli gode eksempler dersom de ikke følges opp av land med større klimautslipp.

Annen mediedekning og -debatt om klimaspørsmål ved årsskiftet:

 • Ordkrig om klima, Aftenposten 25.01.07
  Det pågår en tøff politisk dragkamp om hvilke ord som skal brukes i sammendraget i den nye rapporten fra FNs klimapanel som offentliggjøres i Paris neste fredag.
 • Bush litt mindre klimaskurk enn før, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 25.01.07
  George W. Bush er på gli i klimapolitikken. Men heldigvis slipper vi å vente på at han skal komme i mål. Før det skjer har USA nemlig fått en ny president som vil forstå at USA må sette seg i førersetet for å redde kloden vår.
 • Lunken mottakelse for Bush' klimautspill, VG (NTB) 25.01.07
  USAs president George W. Bush' klimautspill fikk en lunken mottakelse hos makteliten i Davos. Stadig flere av dem vil ha sterkere tiltak mot klimaendringene.
 • Myter om klima, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 25.01.07
  A) Sverige er fabelaktig flinke på klima.B) Norge ligger an til å bryte Kyotoavtalen.Fleip eller fakta?
 • Naturen blir vill og knusende, Dagsavisen 24.01.07
  Verdens fremste klimaforskere er nå samstemte: Den globale oppvarmingen er menneskeskapt og blir mer ødeleggende enn vi hittil har trodd.
 • Bush vil bruke mindre bensin, Dagsavisen (ANB-NTB-Reuters-AFP) 24.01.07
  USAs president George W. Bush legger nå fram konkrete klimamål. Amerikanernes bensinforbruk skal kuttes med 20 prosent på ti år.
 • Klimamonstre og pengesløsing, Debatt av Ketil Solvik-Olsen i Aftenposten 24.01.07
  Fremskrittspartiet deler folks bekymring for mulige klimaendringer, men stiller spørsmål om CO2-utslipp er eneste årsak til lite snø i vinter.
 • Sprik om CO2-plan, Aftenposten 24.01.07
  - Svært interessant, sier statsråden. - Dårlig miljøløsning, sier Natur og Ungdom. - Bør bygges snarest, sier Bellona. - Nådegave til Regjeringen, mener WWF.
 • Velger bort billige klimatiltak, Aftenposten 24.01.07
  Norge gir nærmest blaffen i å støtte billige klimatiltak i fattige land. I stedet bruker Regjeringen milliarder på rådyre tiltak i gasskraftverk.
 • EU - miljøets beste kompis!, Debatt av Grete Berget i Aftenposten 23.01.07
  EU er pådriver i miljøpolitikken. Ingen hevder lenger at EU er miljøsinke. Tvert imot har EU utviklet en miljøpolitikk som vekker respekt og anerkjennelse langt utenfor Europas grenser og langt inn i miljøbevegelsen. EUs banebrytende miljøpolitikk er vårt beste argument for norsk EU-medlemskap!
 • Norges miljøansvar krever handling, Debatt av Stein Lier-Hansen i Dagsavisen 23.01.07
  Det er forstemmende at Norge ikke for lengst har akseptert EUs direktiv for handel med klimakvoter i Kyotoperioden.
 • CO2-utslipp kan renses ett år før, Aftenposten 23.01.07
  Aker foreslår et pilotanlegg for CO2-fangst på Kårstø som kan stå klart i 2009. Det kan redde Regjeringens CO2-løfte, samtidig som Mongstad-utslippet kan renses ett år tidligere enn planlagt.
 • Vindkraft er undervurdert, Kronikk av John Gustavsen i Nationen 23.01.07
  Norge er i europeisk målestokk en sinke i utviklingen av vindkraft. Klimaendringene bør påkalle langt større interesse for bruk av fornybar energi.
 • Mindre klimaeffekt, E24 22.01.07
  Mennesket påvirker ikke klimaet så mye som vi tidligere trodde. Det mener FNs klimapanel.
 • Klimaendringene når Amerika, Dagsavisen 22.01.07
  Klimaet har endret seg i amerikansk politikk. Nå krever både kongressen, evangelister og flere storselskaper at president George W. Bush viser handling.
 • «Shitbag»-ministeren ønsker Norge god bedring, VG (NTB) 22.01.07
  13 år etter at Thorbjørn Berntsen (Ap) kalte sin britiske ministerkollega for en «drittsekk», er Norge blitt en verre utslippssynder enn Storbritannia.
 • Framtidas tenkemåte, Kommentar av Arne Næss og Petter Mejlender i Dagbladet 22.01.07
  Dypøkologi er en tenkemåte for framtida. Den kan hjelpe oss å finne alternativer til det som i dag synes å være livsfarlig og uforpliktende tankeløshet.
 • Pinglete fra Natur og Ungdom, Debatt av Finn Myrstad i Dagsavisen 20.01.07
  Hvis debatten om norske klimamål må inkludere sverting av EUs klimapolitikk, kommer vi ikke langt.
 • Oss miljøsinker imellom. Aftenposten 20.01.07
  Vi skal møte miljøvernminister Helen Bjørnøy og økonomiprofessor Jørgen Randers mens sjøfugl og fisk bader i olje langs norskekysten, og sinte miljøvernere krever at noe må gjøres litt brennkvikt.
 • Nå må vi ta ansvar!, Kronikk av Atle Sommerfeldt i Dagbladet 19.01.07
  Konsekvensene av klimaendringer i fattige land tvinger Kirkens Nødhjelp til å engasjere seg i norsk klimapolitikk.
 • Energi og etikk, Debatt av Per Bjørn Foros i Dagbladet 19.01.07
  Ikke et ord om energiforbruket, ikke et ord om hva vi bruker energien til. Heller ikke statsministeren berørte dette temaet i sin nyttårstale, selv om han var innom klimaproblemet. Det hadde jeg vel heller ikke ventet. EU, derimot, setter nå i gang en plan for reduksjon av energiforbruket, og både Sternrapporten og Lavslippsutvalgets konklusjoner peker i samme retning.
 • Klimakvoter er butikk og politikk, Aftenposten 15.01.07
  Klimakvoter er årets moteord. Politikere, miljøvernere og bedrifter har funnet et nytt mantra, et slags PR-triks de kan bruke når de skal overbevise oss om at de tar klimatrusselen på alvor. Men kvoter er egentlig dødsens alvor. Det er gigantbeløp og storpolitikk.
 • Sammenlikner Jensen med George W. Bush, Aftenposten 15.01.07
  Frp-formann Siv Jensen sa lørdag at hun fortsatt er svært skeptisk til at klimaendringene er menneskeskapte. Det vekker sterke reaksjoner.
 • SV heiser miljøfanen, Dagsavisen 15.01.07
  Svart vinter skal få folk og folkevalgte til å engasjere seg for miljøet igjen, håper SV. Høyre mener miljøsaken har lite i lokalvalgkampen å gjøre.
 • Versting eller best i klassen?, Kronikk av Einar Braathen og Raag Rolfsen i Dagbladet 13.01.07
  Dilemmaet mellom en nødvendig velstandsvekst i sør og det presset på klimaet dette vil føre til er vel kjent. Veien ut av dilemmaet går gjennom at fattige land gis muligheter til å bygge sin velstandsvekst på ren energi. Som energinasjon har Norge både muligheter og ansvar for å bidra til en slik utvikling. 2007 er et godt år for å gjøre radikale utviklingspolitiske anslag i denne retningen.
 • Frps klimapolitikk, Debatt av Mats Indrefjord Høllesli i Nationen 13.01.07
  Frps sin miljøpolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, forfektar stadig sitt syn på klimaendringane. Han meiner at dei både er overdrivne og i all hovudsak naturlege. I sedvanleg stil freistar han dessutan, ved å syne til påstått usemje i forskingsmiljøa, å framstille Frps politikk som nyansert og vitskapleg forankra.
 • Lei av å bli sett på som klimamonster, Aftenposten 13.01.07
  Den som har fått inntrykk av at Fremskrittspartiet har skiftet syn på klimaendringer tar feil, sier Siv Jensen. Men basert på førevarprinsippet vil hun ha gjennomført mest mulig effektive klimatiltak.
 • Er redd for å bli festbrems, Klassekampen 13.01.07
  - Politikerne skal gå foran i miljøkampen, men vi kan ikke bli så mye festbrems at vi ikke er på talefot med folk. Da gir de opp, sier Kristin Halvorsen.
 • Et nytt klima i 2007, kronikk av Andrew Kroglund i VG 12.01.07
  Det var dårlig med kanefart og ’barske skiglæder’ for mange av oss i juleferien. Godt skiføre i perioden før jul kan dessverre snart bli noe som mest vederfares ’dalstroka innafor’. Det positive er at klimaspørsmålet er i ferd med å bli vår tids nye kampsak, på linje med 60-, 70- og 80-tallets freds- og antiatomvåpenkamp. 2007 blir vendepunktet.
 • Nytt klima for Amnesty, Kommentar av Andrew Korglund i Nationen 12.01.07
  Menneskerettighetsapparatet kan brukes for å tvinge regjeringer og industri til å ta ansvar i miljøspørsmål.
 • Klimahandel for dummies, Morgenbladet 12.01.07
  Kvotesystemet har faktisk vært utprøvd i to år. Vi dro til kvotebørsen for å se om det er blitt sving på handelen.
 • EU vil kvele røyken, Dagsavisen 11.01.07
  EU-kommisjonen planlegger en ny «industriell revolusjon», med store CO2-kutt og fornybar energi. Unionen skal kutte CO2-utslippene med 20 prosent innen 2020.
 • Imponert over EUs klimamål, Dagens Næringsliv (NTB) 11.01.07
  Klimaforsker Jørgen Randers håper den norske regjeringen følger opp EUs klimamål.
 • Ordblind oljenasjon, Kommentar av Alf Ole Ask i Aftenposten 11.01.07
  Innen 2020 skal EU spare energi tilsvarende Tysklands oljeforbruk. Hvorfor skal Norge da øke produksjonen fra sokkelen?  
 • - Minst 20 prosent CO2-kutt innen 2020, Aftenposten 11.01.07
  Regjeringen vil i løpet av våren foreslå at Norge forplikter seg til å kutte minst 20 prosent, kanskje hele 30 prosent av klimagassutslippene innen 2020.
 • Krever tøffhet fra Olje-Enoksen, Aftenposten 11.01.07
  - Puslete, feigt og overraskende. Det er miljøorganisasjonenes dom over det som ser ut til å bli Regjeringens satsing på biodrivstoff.
 • Broderfolket velger miljøbil, Aftenposten 11.01.07
  Svenskene velger biler som går på etanolblandet bensin, gass, elektrisitet eller biodiesel. Salget økte med 156 prosent i fjor.
 • Ekstremvær rammet millioner, Vårt Land 09.01.07
  Tørste kinesere, varme europeere og sultne østafrikanere - ekstremvær preget millioner av menneskers liv i fjor.
 • Oljealderen i revers, Kommentar av Erik Solheim i Nationen 09.01.07
  Opplysningane fortel at vi står framfor ein ressursmangel som verda ikkje har sett maken til. Ikkje fordi det brått vert slutt på olje og gass, men fordi eit aukande gap mellom minkande tilgang og stigande etterspurnad vil drive prisane i veret.
 • Forlik om klimapolitikken, Lederkommentar i Aftenposten 09.01.07
  Klimepolitikken er åpenbart et saksfelt der forpliktende løsninger må utformes som en langsiktig strategi. Og både hyppige nye forskningsrapporter og været fra dag til dag forteller oss med all tydelighet at vi er midt oppe i menneskeskapte klimaendringer som krever politisk handling.
 • Snøen som falt, Kommentar av Vegard Ulvang, Gudmund Skjeldal og Einar Håndlykken i Dagbladet 09.01.07
  Å våkne til masse snø er noe av det vakre i livet. Hvit vinter er slik en egen grunn til å engasjere seg i klimaproblemet. For løsningene finnes.
 • Vil vurdere klimaavgift for stortingspolitikerne, Aftenposten (NTB) 09.01.07
  Stortingets presidentskap skal ta stilling til om også de folkevalgte bør betale for sine utslipp når de reiser med fly.
 • La solen bli den nye norske oljen, Debatt av Egil Trømborg i Aftenposten 09.01.07
  Igjen er det mulighet for et norsk industrieventyr, denne gang innen fornybar energi og solceller spesielt. Men hvis politikerne ikke øker bevilgningene til solcelleforskning, risikerer vi at eventyret går Norge forbi.
 • Frps uansvarlige budsjett, Debatt av Øystein Nilsen iDagsavisen 09.01.07
  Fremskrittsparti-samfunnet har alle muligheter til å bli et vulgært konsumsamfunn, der en gir blanke i konsekvensene for økologi, natur og miljø.
 • Krever politisk forlik om klima, Aftenposten 08.01.07
  - Vi må få slutt på dette svarteperspillet, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken. Nå ber han de politiske partiene om et bredt forlik à la pensjons- og skatteforlikene.
 • Fremskrittspartiet ensom tviler, Aftenposten 08.01.07
  De fleste partiene på Stortinget reagerer positivt på Lars Haltbrekkens oppfordring.
 • Miljø, energi og industri, Debatt av Stein Lier-Hansen i Dagbladet 08.01.07
  I opplever i disse dager et økende engasjement for en kraftfull innsats for reduserte utslipp av klimagasser. Med januartemperaturer som vi normalt ikke forbinder med denne måneden, er det nødvendig og riktig å tenke nøye igjennom hvordan vi i Norge best kan leve opp til våre internasjonale klimaforpliktelser.
 • Rystet over miljøskryt til Frp, Dagsavisen 08.01.07
  Frp ville kutte 11 prosent i miljøsatsing i høstens budsjett. Miljøvernminister Helen Bjørnøy begriper ikke at miljøvernerne skryter av partiet.
 • Gi oss utslippstall for reisene våreDebatt av Per Bjørn Lotherington i Aftenposten 07.01.07
  Nils Morten Udgaard leverte i Aftenposten 30. desember en tankevekkende kommentar med overskriften "Den utfordrende miljøkrisen".  
 • Klimatrussel og akevitt, Kommentar av Børge Brende i Dagsavisen 06.01.07
  Det var en rar høstsesjon på Stortinget. Den milde høsten og vinteren så langt har minnet oss om at klimaet på jorden er i endring. Men i mediene er det ikke nedsmelting av is på Grønland og ved polene, som igjen fører til at havnivået stiger, som har dominert. Heller ikke konflikten i Sudan som gir assosiasjoner til Rwanda eller krisen i Afghanistan. Tvert imot.
 • Svensk CO2-suksess, Aftenposten 05.01.07
  Mens man i Norge lurer på hvorfor CO2-utslippene øker selv om vi prater om klima hele tiden, får svenskene til enorme utslippsreduksjoner.
 • Bellona og bandittane, Kommentar av Kjell-Erik Kallset i Dagsavisen 05.01.07
  Frederic Hauge har rett i at Norge gjer alt for lite for å løyse klimaproblema. Men Bellona bommar når dei gjer Helen Bjørnøy til banditten.
 • Vil gi CO2-kvoter til alle, E24 03.01.07
  Hvis FN gir CO2-kvoter til alle, kan de både redde klimaet og utrydde fattigdommen. Det mener BI-professor Arne Jon Isachsen.
 • Humanitære organisasjoner positive, Dagsavisen 03.01.07
  De humanitære organisasjonene roser oppfordringen om å kjøpe klimakvoter.
 • Mens vi venter, går utslippene til værs, Aftenposten 03.01.07
  Mens vi venter på ny teknologi til å rense utslipp av klimagasser, fortsetter utslippene å øke. Samtidig kommer norske gasskraftverk til å slippe ut 16 millioner tonn CO2.
 • Du forurenser med 150 kilo CO2 pr. flytur, Aftenposten 03.01.07
  Du er ansvarlige for utslipp av 150 kilo CO2 for hver eneste flyreise du tar. Stadig flere kompenserer for utslippene ved å kjøpe klimakvoter. Også staten.
 • Kvotekjøp: Norge ikke viktig, Dagens Næringsliv (NTB) 03.01.07
  Andre land bryr seg lite om at regjeringen kjøper klimakvoter for statsansatte som reiser med fly utenlands, mener kvoteekspert.
 • SAS Braathens vil selge klimakvoter, Dagsavisen 03.01.07
  SAS Braathens vil tilby klimakvoter til passasjerene slik at de kan kompensere for sine forurensende flyturer.
 • Gir 200.000 kroner til klimabilletter, VG Nett 03.01.07
  Samferdselsdepartementet har besluttet å bevilge 200.000 kroner til Norges Naturvernforbund som et ledd i klimasatsningen.
 • LO, SV og miljøet, Lederkommentar i Aftenposten 03.01.07
  Hauge har åpenbart rett i at symbolpolitikk langt fra er et tilstrekkelig virkemiddel i miljøkampen. Men det er noe mer enn symboler når beregninger viser at norske gasskraftverk kommer til å slippe ut mange millioner tonn CO2 før renseteknologien som både statsministeren og Hauge selv omtaler i høystemte vendinger, er på plass i 2014.
 • Tar LO i forsvar, Aftenposten 03.01.07
  - LO har vært en viktig alliert i miljøkampen. SV har behov for å sette i gang konkrete tiltak, og ikke bare prate, sier Bellonas leder Frederic Hauge.
 • SVs løftebrudd, Debatt av Knut Arild Hareide i Dagsavisen 03.01.07
  Gang etter gang sørger flertallsregjeringen for at miljøhensyn må vike for industriinteresser. Regjeringen sier nå rett ut at det ikke blir CO2-rensing av gasskraftverket på Kårstø på mange år.
 • - 2007 blir tidenes varmeste år, Dagbladet.no 02.01.07
  2007 kan bli det varmeste året noensinne, advarer en britisk klimaforsker.
 • Nobelpris i miljøvern, Leserbrev fra Børge Brende i Nationen 02.01.07
  Kampen for å redde verdens miljø er vår største utfordring og fortjener en egen pris. Derfor har jeg tatt et initiativ overfor den norske Nobelkomiteen og utfordret den norske regjering slik at Norge, som vertsland for Nobels fredspris, kan være en pådriver for å få opprettet en egen Nobelpris for miljøvern.
 • Valget i 2049, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 02.01.07
  Politikere er valgt for fire år av gangen. Perspektivet er ofte ikke mer langsiktig enn frem til neste valg - eller neste meningsmåling. Klimaproblemet krever et lengre perspektiv.
 • Får ros for klimakvoter på flyreiser, Dagsavisen 02.01.07
  Regjeringen roses av miljøvernerne for vedtaket om å kjøpe klimakvoter for statsansattes flyturer i utlandet.
 • Staten kjøper klimakvoter for ansatte på flyreise, Dagbladet (NTB) 02.01.07
  Regjeringen har besluttet å kjøpe klimakvoter for statsansatte som reiser med fly utenlands og betale for de utslippene flyreisene forårsaker, opplyste statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i sin nyttårstale mandag.
 • Bellona: - En historisk tale, VG Nett 01.01.07
  Bellona-leder Frederic Hauge kaller statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale for historisk. - Miljøvern blir det store temaet i 2007, spår han.
 • Blair kjøper klimakvoter til regjeringens flyreiser, VG (NTB) 02.01.07
  Også den britiske regjeringen kjøper klimakvoter for å kompensere for CO2-utslippene fra politikernes mange flyreiser rundt om i verden.
 • Farvel til 2006, Dagsavisen 31.12.06
  Det har vært et godt år for mange nordmenn. Konfliktene og klimaendringene i verden har imidlertid gjort sterke inntrykk.
 • Enn om vi reddet kloden, Kommentar av Drude Beer i Nationen 30.12.06
  Nyttår er tiden for de gode forsetter, som å stumpe røyken og summere kalorier. Bra, det. Men det har skjedd noe i 2006, som gjør at vi må legge til et par nye løfter for 2007: Vi må love hverandre å redde kloden.
 • Den utfordrende miljøkrisen, Kommentar av Nils Morten Udgaard i Aftenposten 30.12.06
  Det skjer noe med troen på fremtiden når frykten vokser for at Jordens klima forverres her og nå. Men kommer vi videre med effektive tiltak i det nye året?
 • Klimaet avgjør, Klassekampen 30.12.06
  - Jeg mener den eneste brukbare løsningen finnes i massiv investering, utvikling og implementering av klimavennlig teknologi. Det viktigste vi kan gjøre her i Norge, er å finne en nisje hvor vi kan bidra, og jeg tror denne nisjen kan ligge i rensing og lagring av CO2. Derfor hilser jeg velkommen regjeringens satsing på dette.
 • Nyttår ved klodens sykeleie, Vårt Land 29.12.06
  Biskop Laila Riksaasen Dahl mener det ikke lenger er noe valg: En naturfiendtlig utvikling må stoppes.
 • Miljøvalg, Debatt av Sondre Båtstrand i Aftenposten 29.12.06
  Undersøkelsen Aftenposten presenterer 27. desember, er oppløftende lesning: Folk flest ønsker å bidra til å redusere klimautslippene gjennom mindre bilkjøring, lavere strømforbruk og færre flyreiser.
 • Når demokratiet forvitrer, Kommentar av Thomas Chr. Wyller i Aftenposten 28.12.06
  "Hydroil" blir et maktorgan ingen kan styre mot dets vilje. Alle må forholde seg til oljelobbyen. Snart får vi høre at det er bra for miljøet også.
 • Hvordan påvirke globaliseringen?, Kommentar av Per Kleppe i Dagsavisen 28.12.06
  Den største globale utfordringen i dag er risikoen for at «den globale oppvarmingen» kan endre verdens klima med katastrofale følger.
 • Støre vil invitere «Arnie» til Svalbard, Aftenposten (NTB) 28.12.06
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil vise effektene av den globale oppvarmingen.
 • Dette kan bli normalen, Klassekampen 28.12.06
  Gjennomsnittstemperaturen i Oslo for desember ligger i år an til å bli hele seks grader høyere enn normalt. Ifølge klimaforsker Pål Prestrud har vi ikke feiret vår siste grønne jul.
 • Klimaløft er mulig, Lederkommentar i Aftenposten 28.12.06
  All oppmerksomheten om global oppvarming og klimautslipp som den milde høsten har gitt støtet til, ser ut til å påvirke folks holdninger og vilje til å endre egen adferd i mer miljøvennlig retning.
 • Norge kan bli klimavinner, E24 27.12.06
  Men noen vil tjene på et varmere vær. Det er konklusjonen i en rapport fra Sir Nicolas Stern, en av Verdensbankens tidligere sjeføkonomer, og hans team.
 • Kvinner mer bekymret enn menn, Aftenposten 27.12.06
  Et stort flertall av norske kvinner tror den milde høsten skyldes menneskeskapte klimaendringer.
 • Klare for miljøkutt, Aftenposten 27.12.06
  Et flertall av folket vil parkere bilen, kutte strømmen og fly mindre. Sp-velgerne er minst villige.
 • - Stoltenberg en bremsekloss i regjeringen, Aftenposten 27.12.06
  Natur og Ungdom er skuffet over regjeringens miljøprofil og legger hovedskylden på statsminister Jens Stoltenberg (Ap). - Han er en bremsekloss, sier leder Bård Lahn (23).
 • Grønn jul er ingen god jul, lederkommentar i Dagsavisen 23.12.06
  Regjeringen skal om ikke lenge legge fram en klimamelding med konkrete forslag til hvordan vi skal begrense utslippet av CO2 og andre klimagasser. Vi forventer en klar melding med ambisiøse mål om betydelig reduksjon i utslippene.
 • Gledelig nytt fra Frp?, Debatt av Heikki Holmås i Dagsavisen 23.12.06
  Carl I. Hagen har i alle år benektet at klimaendringene er menneskeskapte. Ifølge Hagen er klimaendringene bare skremselspropaganda fra klimahysterikere. Det er derfor et reelt framskritt og ganske oppsiktsvekkende at Frps miljøtalsmann, Ketil Solvik-Olsen, nå uttaler til avisen at han tar klimaproblemet på alvor.
 • Paradigmeskifte i norsk klimaforsking, Morgenbladet 22.12.06
  Tilpassing til klimaendring handlar om å minimalisere skadeeffektar, og optimalisere nytteeffektar. Er det politisk ukorrekt?
 • Det neste norske klimaårhundret, Morgenbladet 22.12.06
  Klimaflyktningar frå søreuropeiske ørknar? Ekstremver langs kysten? Klimaendringane er over oss. Konsekvensane i Norge vil bli dramatiske. Det er på tide å forberede seg.
 • Framtidsscenaria til FNs klimapanel Morgenbladet 22.12.2006
  FN har sett opp fire scenario for den globale utviklinga dei neste hundre åra.
 • Kutt i norske klimagassutslipp, Debatt av Mikkel Storm Glomstein i Morgenbladet 22.12.06
  I Morgenbladet 15. desember uttaler de miljøpolitiske talspersonene for de tre regjeringspartiene at de ønsker Norge skal forplikte seg til å kutte klimagassutslipp med 50-80 prosent innen 2050. Dette er litt vagt, men prisverdig, og hadde vært enda bedre var det ikke i utakt med hva de senere forskningsrapportene krever.
 • Den store klimabløffen, kronikk av Arild Hermstad i Bergens Tidende 21.12.06
  Noe er i ferd med å skje i debatten om klimaendringene. Regjeringen, opposisjonspartiene, de politiske journalistene og et bredt spekter av de frivillige organisasjonene innser nå at Norge bidrar – og det i økende grad – til at verden glir inn i en varslet klimakatastrofe. Likevel klarer ikke miljøvernministrene fra Norge og andre land å bli enige om nye forpliktelser som kan bidra til å minske utslippene.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.