Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

FNs klimatoppmøte: Framtiden i våre hender

- Jeg er svært urolig for at det vi gjør i dag ikke er tilstrekkelig, skrev FNs generalsekretær Ban Ki-moon i en kronikk i Dagbladet tirsdag, dagen etter FNs klimatoppmøte i New York. Det er en uro han deler med mange, bl.a. Aps partisekretær Martin Kolberg, som nå vil bryte med den tradisjonelle vekstmodellen.
Torsdag 27. september 2007

Etter at han hadde fått høre om Martin Kolbergs nye tanker uttalte FIVHs Steinar Lem følgende til VG forrige uke (les mer her):

"Dette er den beste klimanyheten jeg har hørt i Norge på veldig lenge, kanskje noen gang."

- Klimaalarmen er gått, slo statsminister Jens Stoltenberg fast i New York, i følge Dagbladets Halvor Elvik (les mer her), og til Aftenposten uttalte han bl.a. (les mer her):

"Det er ikke for sent, men vi har veldig dårlig tid hvis vi skal unngå irreversible endringer i naturen."

Hovedbudskapet fra Stoltenberg, som ledet klimatoppmøtets debatt om finansiering, var imidlertid noe beskjedent i forhold til Kolbergs tanker om vekst og forbruk, nemlig at internasjonale flyreiser må få klimakostnad (les mer her).

Debatten på toppmøtets forløper, FNs første generalforsamlingsdebatt om klima i juli-august i år, ble oppsummert slik av Martin Kohr i Third World Network (les mer her):

"Alle var enige om at problemet er reellt og alvorlig, men det er stor uenighet om hvordan krisen skal takles."

Mens FNs klimakonferanse i Nairobi i fjor endte på tomgang (les mer her) ble debatten på toppmøtet denne uka oppsummert noe mer optimistisk av toppmøtets møteleder (les mer her), som har tro på et gjennombrudd på årets klimakonferanse på Bali i desember:

"Jeg er ekstremt oppmuntret av det faktum at klimaendringer ble drøftet så konkret og konstruktivt på høyest mulig nivå for første gang i historien. Dette har bragt oss til en ny æra. I dag hørte jeg en klar oppfordring fra verdens ledere om et gjennombrudd på Bali når det gjelder klimaendringer. Og jeg tror nå at vi har en stor politiske forpliktelse til å oppnå det."

Denne uka ble det kjent at nesten to tredeler av de spurte i en omfattende internasjonal spørreundersøkelse vil ha raske og omfattende tiltak mot klimaendringer (les mer her). Noen mener at faresignalene nå er så sterke at det bør settes i verk straktstiltak. Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken, som sommen med 350 organisasjoner verden over har sendt en klimaappell til FN og verdens statsledere (les mer her), uttalte til Aftenposten denne uka bl.a. (les mer her):

"Det må settes i verk strakstiltak for å få redusert utslippene globalt. Stadig flere ser på klimaendringene som en sikkerhetsrisiko, det er derfor naturlig at det drøftes i Sikkerhetsrådet." 

Stipendiat ved Arkitekthøgskulen, Erling Dokk Holm, som har sammenlignet miljøårene 1989 og 2007, mener nå at de som har drevet motpropaganda mot miljøforskning har et enormt ansvar. - Var debatten meir naiv i 1989?, spurte avisa Klassekampen ham i går. Dokk Holm svarte (les mer her):

"Ja, i den forstand at ein trudde det var ganske lett å redusere CO2-utsleppa. Ein trudde verdsøkonomien var inne i ein stagnasjon og at det tradisjonelle sambandet mellom vekst i energiforbruket og vekst i økonomien, var i ferd med å losne."

Slik gikk det imidlertid ikke og denne uka kunne vi lese følgende i Aftenposten (les mer her):

"Verden rundt observeres nå klimaendringer flere tiår tidligere enn fryktet. FNs klimapanel sier i sin sluttrapport at det er for sent å unngå alvorlige konsekvenser."

- Vi trenger dristigere politikere, skriver Aftenposten på lederplass i dag og er opptatt av at Norge skal gi (les mer her):

"... et signal til resten av verden om at vi er villig til å ta vår del av regningen for uvettig omgang med kloden i jakten på økonomisk vekst."

Martin Kolberg: Stadig mer forbruk vil ikke gå

I 1972 kom boka "Grenser for vekst" og for 3 år siden gjorde en av forfatterne, "dommendagsprofeten" Jørgen Randers, opp status i en kronikk i Aftenposten med tittelen "'Grenser for vekst' - 30 år etter" (les her):

"En oppdatering etter 30 år viser at våre anslag fra den gang hittil har holdt stikk."

FNs miljøtoppmøtet i Rio i 1992 vedtok Agenda 21 (se Agenda 21 - Kortversjon på norsk, ProSus), der det bl.a. sto:

"Den vesentligste årsaken til den fortsatte ødeleggelsen av det globale miljøet er de ikke-bærekraftige produksjons- og forbruksmønstre, spesielt i industrilandene."

Etter kort tid mente imidlertid kritikere at "bærekraftig utvikling" raskt hadde blitt til "bærekraftig vekst" og så tilbake til "bare kraftig vekst". Innenfor det tradisjonelle "vekstpartiet", Arbeiderpartiet, tenkes det nå igjen alternative tanker om "vekst og velstand", slik partisekretær Martin Kolberg ga uttrykk for i VG sist uke (les mer her):

"Vår generasjon og den neste må bryte med denne tradisjonelle økonomiske tenkningen. Verden vil møte veggen, vi kan ikke lenger fortsette et system som fører til at alle skal forbruke stadig mer. Det vil ikke gå."

Steinar Lem i FIVH ville bære Kolberg på gullstol (les mer her) og på lederplass dagen etter skrev Dagens Næringsliv at "Kolberg kan ha rett" og utdypet det slik (les mer her):

"Klimagassutslippene må kraftig ned. Samtidig øker verdens befolkning, og folk i fattige land streber mot bedre levestandard. Hvor stor økonomisk vekst som er forsvarlig når verden også skal ta hensyn til klimaet, avhenger blant annet av hvor raskt det utvikles ny teknologi."

- Nå er Aps partisekretær Martin Kolberg ute og resirkulerer Thorbjørn Berntsens tanker, skrev Kari Gåsvatn i avisa Nationen i en kommentar og spurte bl.a. (les mer her):

"Kolberg vil vinne valget for de rødgrønne i 2009 med å stanse veksten, og omfavnes av gamle miljøraddiser. Men mange spørsmål melder seg. Blir uttalelsene et slag i lufta, som da Berntsen ville ha veksten til debatt? Eller skjer det endelig en radikal nyorientering i kraftsosialistenes gamle parti? I så fall, hva vil det bety for de rødgrønne partnerne SV og Sp, som begge har stått for en mer vekstkritisk linje?"

- Jo mindre materiell vekst, jo mer fattigdom, sier imidlertid professor Finn Førsund til VG og advarer, sammen med andre økonomer og politikere, om at (les mer her):

"Kolbergs grønne drøm vil føre til at de rike blir rikere og de fattige fattigere."

For Norges del er den økonomiske veksten, såvel som forbruket, i stor grad knyttet til olje- og gassproduksjonen. Og norsk oljeformue, klimakrisa og den globale fordelinga er satt på dagsorden på Attac Norges seminar 12-13 oktober, som har fått tittelen "Oljeformue, klima og rettferd -med kritisk blikk på Noregs roller i verda" (les mer her).

Wangari Maathai: Sør må bli hørt om klimaendringer

Samtidig som landene i Sør hadde (og har) et skrikende behov for økonomisk vekst for å redusere fattigdommen ble kritikken mot de rike landenes økonomi, basert på stadig økende vekst og forbruk, også kritisert fra Sør fram mot FN-toppmøtet om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992. I en kommentar til norsk utviklingspolitikk den gangen mente Sibusiso M. Bengu (senere undervisningsminister i Nelson Mandelas regjering i Sør-Afrika) bl.a. at Norges brobyggerpolitikk mellom Nord og Sør var "latterlig når bærekraftig utvikling er bundet til en økonomisk vekstmodell" og utdypet det slik (les mer her):

"Bærekraftig utvikling er uforenlig med en grenseløs økonomisk vekstmodell som forutsetter at alle økonomier oppnår bestemte vekstnivåer som tilfredsstiller grådigheten til både produsenter og forbrukere. Det er antatt at det økonomiske systemet utviklet i Nord er i stand til å respondere på miljøkrisens utfordringer."

For utviklingslandene står fortsatt hensynet til egen utvikling sentralt i klimadebatten. I sitt innlegg på klimatoppmøtet denne uka sa Pakistans miljøvernminister, Mukhdoom Syed Faisal Saleh Hayat, på vegne av de alliansefrie statene (G77) og Kina, bl.a. (les mer her):

"G77 og Kina har lenge tatt til orde for tiltak for å møte klimaendringene på en måte som styrker og sikrer bærekraftig utvikling vedvarende vekst i utviklingslandene og universell avskaffelse av fattigdom og sult og sykdom. For å få til dette er det nødvendig at alle de tre pillarene for bærekraftig utvikling, d.v.s. økonomisk utvikling, sosial utvikling og beskyttelse av miljøet, blir tatt opp på en integrert, samordn et og balansert måte."

Samtidig som sør fortsatt har et skrikende behov for utvikling, rammes mange utviklingsland stadig sterkere av klimaendringene. På dette punktet har  nobelprisvinner Wangari Maathai i år rettet kraftig kritikk mot de rike landenes politikk. I en kommentar for IPS skriver hun bl.a. (les mer her):

"Mens den voksende klimakrisen skaper bekymring i velstående land er den i Afrika, som knapt har bidratt til klimaendringer, et spørsmål om liv og død."

Dette er også noe av bakgrunnen for at en rekke norske miljøorganisasjoner i høst gjennomfører kampanjen "Klima sett fra sør". Utviklingsfondet, Regnskogsfondet, WWF, Norges Naturvernforbund, Miljøagentene, Fremtiden i våre hender og Spire har sammen satt fokus på hvordan klimaendringene vil gjøre de fattige i utviklingsland enda mer sårbare enn de er i dag (les mer her).

Fra kampanjens åpne seminar i Oslo 18. september rapporterte Vårt Land bl.a. (les mer her):

"Flom og stormer herjer Asia og Afrika. Nå etterlyser bistands- og miljøeksperter store endringer i norsk bistandspolitikk for å hjelpe morgendagens klimaofre."


Aktuelle lenker:

Relaterte saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Alle må betale klimaprisen, lederkommentar i Aftenposten 27.09.07
  Denne uken  har det internasjonale samfunn igjen forsøkt å sette klimakrisen på dagsordenen. I forkant av FNs hovedforsamling møttes mer enn 80 stats- og regjeringssjefer og representanter fra ytterligere 70 land for å diskutere det stadig flere innser er vår tids største utfordring: Hvordan kan verdens land samarbeide om å begrense klimagassutslippene?
 • Stoltenberg la vekt på klima i FN-tale, Dagens Næringsliv (NTB) 27.09.07
  Stoltenberg (Ap) la vekt på klima, FNs tusenårsmål og effektivisering av FN-apparatet. I talen oppsummerte statsministeren de siste dagers program i New York.
 • Gore ber Bush lytte til klimaråd, VG (Nett) 27.09.07
  Tidligere visepresident og nåværende klimaprofet Al Gore vil ha en klimaavtale som erstatter Kyoto-avtalen, i virksomhet før 2010.
 • Solheim vil ikke bli miljøvernminister, Dagsavisen 27.09.07
  Erik Solheim har satt foten ned: Han vil ikke overta som miljøvernminister etter Helen Bjørnøy.
 • Attende til 1989, Klassekampen 26.09.07
  - Dei som har drive motpropaganda mot klimaforskinga har eit enormt ansvar, meiner Erling Dokk Holm som har samanlikna miljøåra 1989 og 2007.
 • Solid flertall for kraftige tiltak mot klimaendringer, VG (NTB) 26.09.07
  Nesten to tredeler av de spurte i en omfattende internasjonal spørreundersøkelse vil ha raske og omfattende tiltak mot klimaendringer.
 • Alarm for et døvt øre, Kommentar av Halvor Elvik i Dagbladet 26.09.07
  Statsminister Jens Stoltenberg er i New York fordi klimaalarmen er gått. President George W. Bush hører den fortsatt ikke.
 • Bush følger sin egen klimaplan, Dagsavisen 26.09.07
  Politiske ledere kritiserer USAs president George W. Bush for å gå utenom FN når han i morgen innleder sitt eget klimatoppmøte.
 • Gir etter for klimapress fra EU, Dagens Næringsliv (NTB) 26.09.07
  Norge innfører begrensninger på hvor mange klimakvoter norske bedrifter kan kjøpe i fattige land utenfor Europa.
 • Kolberg-koden, Kommentar av Rögnvaldur Hannesson i E24 25.09.07
  Intervjuet med Martin Kolberg i VG forleden vekket betydelig oppsikt. Vi fikk høre at den økonomiske vekst må stoppes, ellers vil klimaet løpe løpsk og fremtidige generasjoners velferd bli satt i fare. Dette skal vies stor oppmerksomhet foran neste stortingsvalg.
 • Et avgjørende øyeblikk, Kommentar av Ban Ki-moon i Dagbladet 25.09.07
  Klimaendringer nå ligger øverst på den internasjonale politiske agendaen. Det er derfor jeg nå har invitert verdensledere til et FN-toppmøte. Jeg er svært urolig for at det vi gjør i dag ikke er tilstrekkelig.
 • Het klode, kald hjerne, Kommentar av Lars halvor Magerøy i Vårt Land 25.09.07
  Verdens klimapolitikk burde blitt til i Brasil, Bangladesh eller Tuvalu. Men det er i New York FN har sitt hovedkvarter, og det var dit statsminister Jens Stoltenberg i går kom for å diskutere den kommende katastrofen med Ban Ki-moon og «høynivågruppen».
 • Ny optimisme preger FN, Lederkommentar i Aftenposten 25.09.07
  Tre norske regjeringsmedlemmer er på plass når FN i dag åpner sin 62. hovedforsamling. Statsminister Jens Stoltenberg skal i morgen holde Norges innlegg i den store debatten som alltid innleder sesjonen.
 • - Ikke for sent, Aftenposten 25.09.07
  Det er ikke for sent, men vi har veldig dårlig tid hvis vi skal unngå irreversible endringer i naturen, sier Jens Stoltenberg.
 • - Klima må opp i FNs sikkerhetsråd, Aftenposten 25.09.07
  - Norge bør ta initiativ til at FNs sikkerhetsråd innkalles for å drøfte klimaendringene, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.
 • Unge i dag frykter klimaragnarok, Dagbladet.no 25.09.07
  - Da jeg var ung, vokste vi opp med frykten for et kjernefysisk ragnarok Dagens unge vokser opp med frykten for et klimaragnarok, sier statsminister Jens Stoltenberg etter at han var med å lede klimatoppmøtet i FN i kveld.
 • Ban: – Vilje til gjennombrudd, Dagens Næringsliv (NTB) 25.09.07
  Verdenslederne har gitt klart uttrykk for at tiden er inne for et gjennombrudd i klimaforhandlingene, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon etter klimamøtet i New York mandag.
 • – Flyselskapene må betale, Dagsavisen 25.09.07
  Rike og forurensende nasjoner må betale for å redde klimaet, sier statsminister Jens Stoltenberg.
 • Ditt hjem: Norges største kraftverk, Dagsavisen 25.09.07
  Folk flest skal spare strøm. Slik kan olje- og energiminister Åslaug Haga løse kraftkrisa i Midt-Norge, sørge for at industrien får det de trenger, og samtidig kutte klimautslipp.
 • Den dramatiske sluttrapporten, Aftenposten 24.09.07
  Verden rundt observeres nå klimaendringer flere tiår tidligere enn fryktet. FNs klimapanel sier i sin sluttrapport at det er for sent å unngå alvorlige konsekvenser.
 • Verdens blåmandag, Kommentar av Guri Hjeltnes i VG 24.09.07
  I dag møtes stats- og regjeringssjefer i New York, de har med sine flyreiser til toppmøter kloden over de siste årene brent av flere tonn CO2 - for å redde verden.
 • Toppmøte og tv-uke for klima, Kommentar av Drude Beer i Nationen 24.09.07
  I dag er det krisemøte om klima i New York. FNs Generalsekretær Ban Ki-moon har kalt inn statsoverhoder og representanter fra 150 land til toppmøte. Under møtet vil Ban Ki-moon kreve større alvor, raskere politisk handling og klarere forpliktelser fra verdens ledere.
 • Norge, et av verden grønneste land - eller?, Dagens Næringsliv (NTB) 24.09.07
  Oslo og Norge blir hyllet i ny kåring av verdens mest miljøvennlige byer og land. Noen mener det burde vært omvendt...
 • Utslippsreduksjon hjemme eller ute?, Debatt av Erling Moxnes og Eline van der Heijden i Nationen 24.09.07
  Dersom et lite lands reduksjoner bidrar til å inspirere andre land, vil den globale effekten bli mangedobla.
 • Et hav av likegyldighet, Kommentar av Anders Heger i Dagsavisen 23.09.07
  Klodens snarlige undergang og miljøsakens manglende gjennomslag i norsk politikk, behandles som et personalproblem i SV. Problemet er ikke om Helen Bjørnøy er tung nok. Problemet er at verden går i stykker.
 • Skjebnehøst for klimaet, Lederkommentar i Dagsavisen 23.09.07
  FNs klimakonferanse som starter i New York i morgen med 80 av verdens ledere til stede, skjer i en tid full av dommedagsprofetier. Skal vi tro de mest pessimistiske, er endetiden nær. Om vi ikke gjør noe drastisk nå.
 • I FN og på Løvebakken, Lederkommentar i Dagbladet 23.09.07
  Denne høsten blir avgjørende for å redde klimaet, sa statsminister Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets landsstyremøte for få dager siden. Denne helga reiser han og utenriksminister Jonas Gahr Støre til New York for å delta i FN-toppmøtet om klima som starter i morgen.
 • Kolberg og vekst, Debatt av Eirik Hovland Steindal i Dagbladet 22.09.07
  Skal vi bekjempe verdens fattigdom kreves det god vekst i verdensøkonomien sies det. Nye tall fra den britiske tenketanken New Economics Foundation viser imidlertid at om økonomisk vekst i det hele tatt er en måte å redusere fattigdom på, så er den svært ineffektiv.
 • Sterke kvinnestatsråder i Sp, Lederkommentar i Nationen 22.09.07
  Det vil kreve sin kvinne å imøtekomme industriens krav om forutsigbare rammevilkår, samtidig som klimautslippene må drastisk ned.
 • Sp kuppet statsrådsskiftet, Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 22.09.07
  Som partileder og medlem av regjeringens mektige underutvalg vil Åslaug Haga tilføre olje- og energidepartementet en helt annen politisk kraft og tyngde. Hun vil prioritere departements miljøarbeid på en mer synlig måte enn det Enoksen gjorde. Arbeidet med CO2-rensing, alternativ og fornybar energi vil skyte fart. Hun kan bli like mye miljøvernminister som oljeminister.
 • Senterpartiet vil kuppe klimasaken, Dagens Næringsliv 22.09.07
  Etter langt på vei å ha tatt æren for regjeringens milliardsatsing på kommunene, skal Sp nå gjøre klimasaken til sin.
 • Lover mer enn Enoksen, Aftenposten 22.09.07
  - Miljøorganisasjonene er svært misfornøyde med støtteordningene for fornybar energi og sier de er de dårligste i Europa? - Det kan stilles spørsmål ved ordningene. Jeg ser behovet. Jeg er ikke tilfreds med det vi har fått til, sier den nye statsråden.
 • Klimaskiftet, Kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 22.09.07
  Miljøoptimistene så i hvert fall gårsdagens utskifting i regjeringen som et godt tegn for miljøpolitikken, og feiret Enoksens avgang med bløtkake og jubel. Selv om fagstatsråden Helen Bjørnøy er en takknemlig skyteskive for miljøaktivister, ligger makta og pengene i de to departementene Halvorsen og Haga nå styrer.
 • Bellona feirer ny statsråd med kake, Vårt Land (NTB) 22.09.07
  Åslaug Haga som ny olje- og energiminister er verdt å feire med kake, slår Bellona-leder Frederic Hauge fast.
 • Fol­ke­opp­lys­ning er ik­kje av­leggs, Debatt av Øy­vind Nord­li og Ras­mus Be­ne­stad i Morgenbladet 21.09.07
  Så vik­tig som det­te spørs­må­let er, er eit om­grep som fol­ke­opp­lys­ning ik­kje av­leggs, men tvert imot eit vik­tig mål og ein føre­set­nad for de­mo­kra­ti­et. Kli­ma­fors­ka­rar i No­reg vil sik­kert også vera med på å heve de­batt­ni­vå­et om kli­ma­spørs­mål. Vi ar­bei­der ik­kje un­der løynd ad­res­se og er ik­kje vans­ke­le­ge å fin­ne.
 • – Nå eller aldri for klimaet Dagsavisen 21.09.2007Denne høsten blir avgjørende for å redde klimaet, mener statsminister Jens Stoltenberg. Denne helgen reiser han og utenriksminister Jonas Gahr Støre til New York for å overbevise USA om det samme.
 • - Spore til samarbeid, Aftenposten 21.09.07
  Når verdens toppledere møtes til toppmøte i New York mandag i neste uke, under ledelse av FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Jens Stoltenberg, kommer det til å handle om klima. Mange av dem ser en løsning på klimakrisen som forebyggende arbeid for konflikter.
 • Mer regn for Afrikas flomofre, Vårt Land 21.09.07
  Halvannen million afrikanere som allerede er rammet av flom og oversvømmelse, kan vente seg enda mer regn i dagene som kommer.
 • Flom herjer Afrika, Aftenposten 21.09.07
  Styrtregn og flom har rammet halvannen million mennesker på det afrikanske kontinentet. Uganda erklærer unntakstilstand.
 • FN-sjefen slår alarm, Aftenposten 20.09.07
  Isen forsvinner. Voldsomme flommer herjer Asia. Orkan slår inn over Kina. I New York holder FNs generalsekretær krisemøte mandag. Tyskland frykter klimatrusselen vil true fred og stabilitet.
 • Vil ha hjelp til tilpasning, Klassekampen 20.09.07
  Regjeringen vil kjøpe klimakvoter i Afrika, men bonden Joseph Kones i Kenya vil heller ha hjelp til å tilpasse seg klimaendringene.
 • - Advarer mot Kolbergs vekststopp, VG 19.09.07
  Sosialøkonomen advarer Kolberg mot å stanse veksten i Norge alene, som Norges bidrag til å løse verdens klimaproblem - Stopp i økonomisk vekst bare i Norge er et meningsløst offer. Det gir oss i beste fall god samvittighet, men vil samtidig gjøre oss fattigere. Det vil kun gi mening om verden følger vårt eksempel, og det har jeg liten tro på, sier Førsund.
 • Til Norge med en ny miljøagenda, Aftenposten 19.09.07
  Det er bare et lite halvår siden Han Duck-soo fikk jobben som statsminister i Sør-Korea. Når han kommer til Norge onsdag så er det med en ny miljøagenda og kun kort tid igjen som statsminister.
 • – Kjøp alle kvotene nå, Klassekampen 19.09.07
  Jens Stoltenberg og regjeringen vil at Norge skal være karbonnøytralt i 2050. 42 år for seint, mener Framtiden i våre hender, som mener regjeringen bør kjøpe klimakvoter for seks-sju milliarder alt neste år.
 • Søkkrike på klimakrisen, Dagens Næringsliv 19.09.07
  To av verdens ledende investeringsselskaper fyller nå kontoene til gründerne av klimaselskapet Point Carbon i Oslo.
 • Vekstkritikk som rødgrønn sjanse, Kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 18.09.07
  Mange har stilt spørsmål ved vekstbegrepet de siste tiårene. Men kritikken har aldri fått politisk gjennomslag. Vekstspiralen og forbruksfesten har fortsatt, med Ap som en av pådriverne. Norge og verden synes fanget i et system som er basert på stadig økende forbruk. Selv miljøbevegelsen har sluttet å snakke om vekst og forbruk.
 • Kolbergs klima, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 18.09.07
  Steinar Lem i Framtiden i våre hender sier til VG at han nesten føler for å bære Arbeiderpartiets partisekretær Martin Kolberg opp Karl Johan på gullstol. Kolberg tar i avisen et oppgjør med målene om økonomisk vekst og økt forbruk i samfunnet. Så det ville passet bedre om Kolberg ble båret på en stol kjøpt på loppemarked.
 • Drøfter klimaendringer og ozonlag, VG (NTB) 18.09.07
  Delegater fra nesten 200 land er samlet i Montreal i Canada for å diskutere tiltak mot forurensing som truer jordas atmosfære.
 • Slåss om vannet, Vårt Land 18.09.07
  Folk kjemper om vannet, avlingene uteblir og malariamyggen har gjort inntog på hjemstedet til Joseph Kones fra Kenya. Nå vil han føre klimarettssak mot industrilandene.
 • Trenger vi drivisen?, Kronikk av Pål Presterud i Aftenposten 18.09.07
  Akkurat nå utspiller det seg et drama i nord. Hastigheten på issmeltingen har økt dramatisk og langt mer enn forskere ventet.
 • Krever klimaendring i bistand, Vårt Land 18.09.07
  Flom og stormer herjer Asia og Afrika. Nå etterlyser bistands- og miljøeksperter store endringer i norsk bistandspolitikk for å hjelpe morgendagens klimaofre.
 • Ap-Kolberg vil stoppe veksten, VG 17.09.07
  Aps partisekretær Martin Kolberg vil bryte med den vestlige verdens grunnleggende økonomiske teori om at økonomien og forbruket skal vokse.
 • Vil bære Kolberg på gullstol, VG 17.09.07
  - Dette er den beste klimanyheten jeg har hørt i Norge på veldig lenge, kanskje noen gang, sier Steinar Lem i Framtiden i våre hender

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.