Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Klima etter Durban

– Det beste vi kunne oppnå nå, konstaterte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim etter at resultatet av klimaforhandlingene i Durban ble klart, mens Andrew Preston i ForUM ser resultatet som "små, men viktige steg for klimaet". Selv om resultatet var stusselig og framtida er usikker holder de fleste på at FN-sporet har levert, mens FrPs Ketil Solvik-Olsen kaller møtet en fiasko.

Onsdag 14. desember 2011
Linker oppdatert: Torsdag 12. januar 2012

Resultatet fra FNs klimaforhandlinger i Durban (les mer her) oppsummeres av de fleste slik (les mer her):

"Kyoto-avtalen blir forlenget og en ny internasjonal klimaavtale skal forhandles fram innen 2015."

Fra norsk side har både statsminister Jens Stoltenberg og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltatt og Solheim får ros for sin innsats fra bl.a. Bellona-leder Fredric Hauge (les mer her):

"Det var en reell fare for fullstendig kollaps. Solheim fortjener ros for den jobben han har gjort her nede."

- Blant verdens toppolitikere finnes det knapt større klimanerd enn Jens Stoltenberg, skrev Dagens Næringslivs Kjetil B. Alstadheim i en kommentar mens Durbanmøtet gikk mot slutten (les mer her). Han berømmet statsministerens innsats og da resultatet ble klart sist helg kommenterte Stoltenberg det slik (les mer her):

"Dette er realistisk sett den beste avtalen vi kunne fått ut av Durban. Vi er selvsagt ikke i mål men innsatsen på overtid ga resultater. Nå har vi et nytt fundament å arbeide videre på, og det er av stor betydning at alle land, også de med de største utslippene er med."

Daglig leder for Forum for utvikling og miljø (ForUM), Andrew Preston, er delvis enig og kommenterer resultatet slik (les mer her)

"Ut fra de lave forventningene til Durban fikk man på plass flere viktige ting, men samtidig viser dette toppmøtet at verden ikke tar på alvor de store klimautfordringene vi har foran oss."

Også internasjonalt kretser kommentarene rundt slike for-og-mot refleksjoner (les mer her) og de som var bekymret før Durban - som Alden Meyer i Union of Concerned Scientists - er ikke mindre bekymret nå (les mer her):

"Selv om regjeringer unngikk katastrofe i Durban responderte de på ingen måte godt på den overhengende trusselen fra klimaendringer. Vedtakene som ble fattet er ikke tilstrekkelig i forhold til det som trengs. Det er på høy tid at regjeringen slutter å tekkes storforurensernes behov og starter arbeidet med å beskytte mennesker."

- Ifølge Stern-rapporten må utslippene av klimagasser begrenses til 20 prosent av hva de var i år 2000 for å unngå økt konsentrasjon av disse gassene i atmosfæren, konstaterte Rögnvaldur Hannesson i en kommentar på E24 i går, men har liten tro at fremvoksende stormakter og de rike landene vil gå med på det (les mer her):

"Det sier seg selv at å kutte disse utslippene med 80 prosent ville endre vår levestandard og livsstil til det ugjenkjennelige. Det store flertall av mennesker i den rike verden ville aldri finne seg i noe slikt, og de demokratisk valgte regjeringer som prøvde å få det til ville bli satt på døren."

- Utenriksminister Jonas Gahr Støre tar feil når han mener at Norge kan satse på olje- og gass og samtidig være et foregangsland på klima, skrev FIVHs Arild Hermstad og Utviklingsfondets Andrew Kroglund i en kronikk i Klassekampen i slutten av November (les mer her). Likevel, hvis Hannesson har rett, så gir vel også svaret seg selv på det spørsmålet Kroglund stilte i en kommentar i avisa Nationen da forhandlingene i Durban nærmet seg slutten (les mer her):

"Hvem skal ut: Borten Moe eller Solheim?"

I en kommentar på ABC Nyheter denne uka minnet derfor Thomas Vermes om miljø-budskapet fra en av Norgeshistoriens største økonomer, Trygve Haavelmo (les mer her):

"Mer økonomisk vekst i rike land og liberalisering av verdenshandelen vil bli en forbannelse for klodens miljø."

- FN-sporet leverer

Etter at FNs klimatoppmøte i København i 2009 ikke innfridde forventningene til "Obama-effekten" ble det stilt spørsmål ved om det var riktig å fortsatt følge det såkalte "FN-sporet" (les mer her).

- Slik jeg ser det er det helt uaktuelt å flytte forhandlingene til G20, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til Klassekampen den gangen (les mer her). Nå kaller han resultatet av Durbanmøtet  "et gjennombrudd" og utdyper det slik (les mer her):

"Klimavedtaket i Durban er historisk. Kina og India har aldri tidligere gått med på at de skal inn i en juridisk klimavtale. Men det har vært en gradvis holdningsendring i disse landene fordi de selv er sterkt rammet av klimaendringer."

På lederplass i avisa Klassekampen mener Erik Martiniussen at FN-sporet har levert i Durban og utdyper det slik (les mer her):

"Selv om Durban-pakken langt fra er perfekt, har den vist at FN-sporet har evne til å levere. Så får vi håpe framtidige forhandlinger kan stramme inn både forpliktelsene og regelverkene for regimet."

- En seier for klimadiplomatiet, men er det en seier for klimaet?, spør CICERO (Senter for klimaforskning) på sine nettsider (les mer her).

Selv om pådriverne for en klimaavtale i FN-regi er skuffet over at det ikke har vært mulig å oppnå mer, ser de i liten grad alternativer til FN-sporet. Ketil Solvik-Olsen (FrP) mener imidlertid det er på tide å tenke nytt og lanserer overfor NTB følgende alternativ (les mer her):

"La de store, viktige landene sette seg ned på egen hånd, uten alle forstyrrende stemmer fra små, sære land, fra miljøbevegelse og så videre. Inkluder noen representanter fra næringslivet."

Patrick Bond ved Universitetet i KwaZulu Natal i Sør-Afrika foreslo i forkant av Durban-møtet det motsatte (les mer her):

"Det som trengs, basert på tidligere praksis, er at delegasjonene fra Washington, Ottawa, London, Brussel, Tokyo, Moskva, Dehli, Beijing, Brasilia og Pretoria holder seg hjemme og lar de viktigste ofrene for klimaendringene etablere reglene som kan få de store forurenserne til å stoppe med det de gjør og betale erstatning til alle andre - og også etablere en internasjonal klimadomstol som kan sikre sanksjoner og straffer overfor de som ikke retter seg etter de løsningene som trengs for å redde planeten."

Fortsatt satses det imidlertid på FN-sporet og hva det vil levere fram mot 2015 gjenstår å se. I mellomtiden kan vi alle fundere på hvordan verden vil se ut om norske klimaforskere, som nå antyder at temperaturen i arktis kan stige med mer enn 10 grader mot slutten av vårt århundre, får rett (les mer her). Noen vil sikkert følge oppfordringen fra Stéphane Hessel (les mer her): Bli sint!


Aktuelle lenker:

Sør-senteret om Durban:

Tidligere saker fra rorg.no:

Uttalelser fra norske organisasjoner:

Medieklipp og -debatt:

 • Hva vil miljøbevegelsen?, debatt av Erik Martiniussen i Dagsavisen (nye meninger) 12.01.12
  Forhandlingene i Durban ga viktige resultater som miljøbevegelsen er altfor dårlig til å framheve betydning av.
 • Noen må ta jobben som festbrems, kommentar av Drude Beer i Nationen 11.01.12
  Borten Moe hevder at norsk olje skal løse verdens fattigdomsproblemer. Intet mindre. Men til tross for all denne gleden, og alt dette samfunnsansvaret fra oljefolket, er det noen som skrubber. «Verdens fattige trenger ren energi som de kan produsere selv. De trenger ikke avhengighet av norsk fossilt brensel», sier påtroppende generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen.
 • Vi må gjøre noe med været, kronikk av Kristin Halvorsen og Erik Solheim i VG 09.01.12
  Ekspertrådene er klare: Vi må være forberedt på mer ekstremvær i åra som kommer. Vårt globale ansvar er klart: Vi må gjennomføre klimakutt i Norge for å få situasjonen under kontroll og vi må hjelpe fattige land til å tilpasse seg mer ekstremvær.
 • Vi kan ikke vente!, kommentar av Ola Skaalvik Elvevold i Dagsavisen (nye meninger) 07.01.12
  Ved inngangen til et nytt år er klima­­kampen i en tilstand som kan gi grobunn for apati og kynisme. De internasjonale klimaforhandlingene leverer åpenbart ikke de resultatene klimaforskningen forteller oss at klimaet krever av oss.
 • Framtiden i låste hender, kommentar av Gudmund Skjeldal i Morgenbladet 06.01.12
  Verdenssamfunnet vil ikke greie å begrense den globale temperaturutviklingen til to grader. Dagens teknologi låser oss i flere tiår fremover.
 • Kinesiske flyselskaper vil ikke betale CO2-avgift, Aftenposten (NTB) 06.01.12
  kinesiske flyselskaper vil ikke betale en CO2-avgift som EU vil pålegge alle flyselskaper som flyr på Europa.
 • Skjønnmaling av Durban, debatt av Ola Skaalvik Elvevold i Dagsavisen (nye meninger) 05.01.12
  Kyoto-avtalen ser ut til å være berget, selv om den endelige avgjørelsen er utsatt til neste år. Avtalen er imidlertid skadeskutt.
 • Stoltenberg nøler foran nytt miljø-toppmøte i Rio, ABC Nyheter 05.01.12
  I 1992 var Gro Harlem Brundtland frontfigur på FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio. Nå vet ikke Jens Stoltenberg om han skal dra på oppfølgingen i Rio 20 år etter.
 • Tafatte politikarar, debatt av Vilde B. Larsen i Bergens Tidende 29.12.11
  Klimatoppmøtet i Durban vart avslutta på overtid, og ein av dei få tinga verdas leiarar vart einige om var ein klimaavtale som skal bli forhandla fram innan 2015. Avtalen skal ikkje tre i kraft før i 2020, om drygt åtte år. Mitt spørsmål til desse politikarane er: Har vi eigentleg så god tid? Er ikkje tida inne for handling dersom vi vil redde jorda vår for oss sjølve og dei framtidige generasjonane?
 • Svartmaling av Durban, debatt av Erik Martiniussen i Dagsavisen (nye meninger) 29.12.11
  Frp og miljøbevegelsen har funnet sammen i kritikken av FNs klimamøte i Durban. Hva tjener det?
 • Etter Durban, kommentar av Per Bjørb Foros i Adresseavisa 28.12.11
  Jo, det kunne ha gått verre. Men er det noe å juble over at Kyotoavtalen forlenges – når vi vet at CO2-utslippene har økt med 49 prosent siden 1990.
 • Et alternativ til FN-sporet, debatt av Eilif Hartwig i Dagsavisen (nye meninger) 28.12.11
  Det er på høy tid at flere land begynner å se på tilnærminger til klimaproblemet utenfor FN-systemet.
 • I bakvendtland, kommentar av Arne Johan Vetlesen i Klassekampen 20.12.11
  Ved avslutningen av klimamøtet i Durban pustet overtrette miljøministre lettet ut. Vedtak: Kyoto-protokollen videreføres; det etableres et grønt klimafond; en ny internasjonal avtale forhandles frem innen 2015 og iverksettes fra 2020. Forhandlingslederne gratulerte hverandre og erklærte resultatet «historisk». Hallo, noen hjemme?
 • Hva med å begynne å gjøre noe, debatt av Kjetil Mygland i Dagsavisen (nye meninger) 20.12.11
  Etter Durban er det klart at alternativene er akkurat de samme som før. Vi kan fortsette å skyve Kinas og USAs handlingslammelse foran oss. Eller vi kan begynne å gjøre noe selv.
 • Grønn ærlig, lederkommentar i Dagens Næringsliv 20.12.11
  Hansson demonstrerer hvor galt det kan gå når perspektivet er for snevert. Miljøbevegelsen – inkludert WWF – klaget høylytt i Durban i starten av måneden på manglende fremgang i retning en ny internasjonal klimaavtale. Det er nettopp her kontrasten mellom Canada og Norge er så stor.
 • Borten Moe får skryt fra SV, Dagsavisen (NTB) 20.12.11
  – Statsråden var forbilledlig tydelig på at målsettingene i klimaforliket står ved lag og at elektrifisering av sokkelen blir et viktig klimatiltak framover, sa SVs energi- og miljøpolitiske talsmann Snorre Valen.
 • Hold Moe unna Arktis, debatt av Truls Gulowsen i Dagsavisen (nye meninger) 20.12.11
  Ola Borten Moe presterer nok et miljøpolitisk lavmål med sin kronikk i Dagsavisen 1. desember, der han argumenterer for et oljerush mot Nordpolen – som om hans reklamekampanje for canadisk tjæresand ikke var ille nok. Men Borten Moe glemmer noen vesentlige poenger som bør kjøle ned ferden nordover:
 • Grenser for økonomisk vekst, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 19.12.11
  Vekst som organisering av økonomien kan bli noe vi ler av om noen tiår.
 • Slik forklarer de brå klimaendringer, Aftenposten 18.12.11
  Hurtig nedsmelting og tilbaketrekking av sjøis, ikke bare endringer i havsirkulasjonen, kan ha vært årsaken til brå klimaendringer under siste istid. Dette viser ny forskning.
 • - Vi klarer neppe å innfri EU-krav om energibruk for transport, Aftenposten 18.12.11
  I dag utgjør fornybar energi mindre enn fem prosent av all energibruk i transportsektoren. Denne andelen har Norge nå forpliktet seg til å fordoble – og vel så det – på bare åtte år.
 • Bistand etter Durban, kommentar av Adekola Oyenuga og Hermund Haaland i Dagsavisen (nye meninger) 17.12.11
  Innsatsen i norsk bistand fremover bør rettes mot noe Norge kan og som også vil gi god effekt: Trygg og ren energi i utviklingsland.
 • - Klimakutt må gå foran arbeidsplasser, Dagsavisen 17.12.11
  Hensynet til noen arbeidsplasser kan ikke gå foran behovet for klimakutt i Norge, mener SVs Inga Marte Thorkildsen.
 • Før kineserne kaprer vinden, kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 17.12.11
  Det er enorm vekst i det globale markedet for grønne energiformer og nye rense- teknikker. Men i Norge oppfattes ny klimapolitikk som trussel mot arbeidsplassene.
 • Borten Moe: - Grønne sertifikater en seier for regjeringen, Nationen 17.12.11
  Fredag ble grønne sertifikater virkelig da saken passerte Kongen i statsråd.
 • Borten Moe varsler storstilt kraftutbygging, Dagens Næringsliv (NTB) 17.12.11
  Etter årelange forsinkelser er de grønne sertifikatene på plass.
 • Fra kaos til klimasuksess, kronikk av Erik Solheim i Adresseavisa 16.12.11
  Utslitte klimaforhandlere preger den sørafrikanske byen Durban lørdag 10. desember. Etter to uker beinhardt arbeid er det kaos og overhengende fare for at alt går tapt.
 • Klimasirkuset i Durban, kommentar av Rögnvaldur Hannesson i E24 14.12.11
  Det sier seg selv at å kutte klimautslippene med 80 prosent ville endre vår levestandard og livsstil til det ugjenkjennelige.
 • Et uærlig land, lederkommentar i Dagens Næringsliv 14.12.11
  I to uker forhandlet 194 land i Durban om tiltak mot menneskeskapte klimaendringer. Forhandlingene var ferdige på overtid søndag morgen. Dagen etter viste det seg at et av landene – Canada – hadde ført de andre bak lyset.
 • FN: Canada slipper ikke unna kutt, VG (NTB) 14.12.11
  Canada er fortsatt forpliktet til å kutte sine CO2-utslipp, selv om de nå har trukket seg fra Kyoto-avtalen, sier FN.
 • Noen merkelige beregninger, debatt av Rasmus Benestad i Dagsavisen (nye meninger) 13.12.11
  Hva hvis jordens klima ikke blir påvirket av vårt forbruk av fossile energikilder, og at de økte konsentrasjonene av CO2 likevel ikke er ansvarlige for den globale oppvarmingen?
 • Nobelprisvinneren som kom med et utålelig miljø-budskap, ABC Nyheter 13.12.11
  – Mer økonomisk vekst i rike land og liberalisering av verdenshandelen vil bli en forbannelse for klodens miljø.
 • Var klimamøtet en suksess eller en fiasko?, kommentar av Anne Marte Blindheim i Dagbladet 13.12.11
  Så lenge vi ikke løser klimaproblemet, er ingenting bra nok. Men selv om det humper og skumper i FN-forhandlingene, går det rett vei. Det er det eneste internasjonale, legitime systemet vi har. Gevinsten ved å lykkes, en gang, er stor. Men det er på tide å se seg om etter parallelle veier ut av klimalabyrinten.
 • Canada trekker seg fra Kyoto-avtalen, Aftenposten 13.12.11
  Canada trekker seg som første land formelt fra Kyoto-avtalen, opplyste miljøminister Peter Kent mandag.
 • Lærdommen etter Durban, lederkommentar i Adresseavisa 13.12.11
  En klimaavtale ligger i beste fall mange år frem i tid. Det er på tide å tenke nytt.
 • Durban, lederkommentar av Erik Martiniussen i Klassekampen 13.12.11
  Selv om Durban-pakken langt fra er perfekt, har den vist at FN-sporet har evne til å levere. Så får vi håpe framtidige forhandlinger kan stramme inn både forpliktelsene og regelverkene for regimet.
 • Durban og klimarettferdighet, debatt av Kari-Anne Isaksen i Dagsavisen (nye meninger) 13.12.11
  India gjorde det klart siste timen i Durban «klima handler om rettferdighet». En viktig oppklaring, da mange rike land synes å ha glemt dette. Rike land har i årevis vært motvillige til å ta klimaansvar, og legger i økende grad skylden over på India.
 • Enighet om å skyveproblemene foran seg, lederkommentar i Aftenposten 13.12.11
  Et kompromiss på overtid reddet FNs klimamøte i Durban fra totalt havari i helgen. Utveien ble, som så ofte før, å skyve de vanskeligste problemene mange år inn i fremtiden. Med en stor dose velvilje kan kompromisset likevel karakteriseres som en slags seier for arbeidet mot klimaforandringer.
 • - Som Viagra for CO2-markedet, E24 13.12.11
  Analytikere spår en ny vår i markedet for CO2-kvoter etter Durban-toppmøtet. - Det er en svak Viagra i så fall, sier norsk klimaforsker.
 • Durbanisering, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 13.12.11
  Erik Solheim sier resultatet fra klimamøtet i Durban er «et argument for norske utslippskutt». Fikk han ikke med seg en kopi av det de ble enige om?
 • Dyrene i Afrika, lederkommentar i Aftenposten 13.12.11
  Safarifarernes tilstedeværelse hadde neppe gjort mye fra eller til for utfallet av klimakonferansen. Men de ville i det minste ha vist sine velgere at på denne turen var klimaet på Jorden viktigere enn dyrene i Afrika.
 • Vil redusere klimagassutslipp med avgnagde maiskolber, Aftenposten 13.12.11
  Norske forskere oppnår oppløftende resultater i tre-i-ett-prosjekt som på samme tid hjelper folk ut av fattigdom, reduserer klimagassutslipp og avskoging.
 • Krev klimahandling i Noreg, ABC Nyheter 13.12.11
  70 prosent av norsk ungdom meiner Noreg har eit moralsk ansvar for å kutte klimautslepp heime, og ikkje berre kjøpa klimakvoter i utlandet.
 • Skjebnemøter, lederkommentar i Bergens Tidende 12.12.11
  I helgen ble to viktige, internasjonale toppmøter avsluttet: Klimaforhandlingene i Durban i Sør-Afrika og EUs toppmøte i Brussel. Delegatene hadde svært store oppgaver foran seg: Redde verden på lang sikt, og løse eurokrisen på kort sikt.
 • Solheim gir Durban-ros - får ris, Nationen (NTB) 12.12.11
  Miljøvernminister Erik Solheim (SV) er fornøyd med at det ble enighet på klimamøtet i Durban. Men ikke alle deler hans glede. 
 • – Durban-avtalen er ikke en seier, ABC Nyheter (NTB) 12.12.11
  Mens Krf gir Durban-skryt til miljøvernminister Erik Solheim (SV), går Frp langt i å kalle avtalen en fiasko.
 • Dette er klyngemøtet som reddet klimaavtalen, VG Nett 12.12.11
  Da alt så som mørkest ut, beordret Sør-Afrikas utenriksminister at partene samlet seg i en klynge midt i konferansesenteret. Cirka 20 minutter senere var partene enige.
 • Storforurenserne blir med videre i klimaarbeidet, Aftenposten 12.12.11
  Durban-enigheten er svakere enn mange ønsket, men tvinger storforurenserne med videre.
 • - Resultatene møter ikke klimakrisens alvor, Aftenposten 12.12.11
  En ny internasjonal klimaavtale skal tre i kraft innen 2020 og Kyotoavtalen forlenges fra 2013. Det ble det viktigste utfallet av toppmøtet i Sør-Afrika.
 • Applauderer klimaenighet, Klassekampen 12.12.11
  To døgn på overtid klarte ­landene å bli enige om en ny klima­avtale i Durban. Men Japan, Russland, Canada og USA vil ikke påta seg nye forpliktelser.
 • Solheim: Fullstendig kaos i klimaforhandlingene, VG Nett 11.12.11
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) sier rotete organisering, kaotiske tilstander og hjemvendte statsråder kan stå i veien for et gjennombrudd i klimaforhandlingene.
 • Hauge roser Solheim for klimaavtale, VG (NTB) 11.12.11
  Kyoto-avtalen blir forlenget og en ny internasjonal klimaavtale skal forhandles fram innen 2015. Bellonas Frederic Hauge er fornøyd.
 • – Det beste vi kunne oppnå nå, Aftenposten (NTB) 11.12.11
  Et og et halvt døgn på overtid ble man endelig enige på klimatoppmøtet i Durban. Et viktig gjennombrudd, mener miljø- og uviklingsminister Erik Solheim.
 • Tiden renner ut i Durban, Aftenposten 11.12.11
  Snart et døgn på overtid råder utmattelsen og pessimismen på klimatoppmøtet.
 • Enighet om å forhandle fram ny klimaavtale, Dagsavisen (NTB) 11.12.11
  Kyoto-avtalen blir forlenget og en ny internasjonal klimaavtale skal forhandles fram innen 2015.

Søk:

Avansert søk

Mediekommentarer om klimamøtet i Durban:


"Det sier seg selv at å kutte klimautslippene med 80 prosent ville endre vår levestandard og livsstil til det ugjenkjennelige."

Rögnvaldur Hannesson
i
E24 14.12.11

"I to uker forhandlet 194 land i Durban om tiltak mot menneskeskapte klimaendringer. Forhandlingene var ferdige på overtid søndag morgen. Dagen etter viste det seg at et av landene – Canada – hadde ført de andre bak lyset."

Lederkommentar
i
Dagens Næringsliv 14.012.11

"Så lenge vi ikke løser klimaproblemet, er ingenting bra nok. Men selv om det humper og skumper i FN-forhandlingene, går det rett vei. Det er det eneste internasjonale, legitime systemet vi har. Gevinsten ved å lykkes, en gang, er stor. Men det er på tide å se seg om etter parallelle veier ut av klimalabyrinten."

Anne Marte Blindheim
i
Dagbladet 13.12.11

"En klimaavtale ligger i beste fall mange år frem i tid. Det er på tide å tenke nytt."

Lederkommentar
i
Adresseavisa 13.12.11

"Selv om Durban-pakken langt fra er perfekt, har den vist at FN-sporet har evne til å levere. Så får vi håpe framtidige forhandlinger kan stramme inn både forpliktelsene og regelverkene for regimet."

Erik Martiniussen
i
Klassekampen 13.12.11

"Et kompromiss på overtid reddet FNs klimamøte i Durban fra totalt havari i helgen. Utveien ble, som så ofte før, å skyve de vanskeligste problemene mange år inn i fremtiden. Med en stor dose velvilje kan kompromisset likevel karakteriseres som en slags seier for arbeidet mot klimaforandringer."

Lederkommentar
i
Aftenposten 13.12.11

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.