Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Labert klima foran klimatoppmøtet i Durban

De internasjonale klimaforhandlingene stamper fortsatt i motvind i forkant av årets klimatoppmøte i Durban. Mange spør seg hvorfor? Skyldes det USA, Kina, Nord/Sør-motsetninger, klimaskeptikerne, oljelobbyen, "apokalypseutmattelse", biologi, eurokrisen eller kanskje en større systemkrise? Uansett: Tiden er inne for å se på mindre, alternative avtaler som verdifulle muligheter, og ikke som trusler, mener bl.a. CICERO-forsker Steffen Kallbekken.
Fredag 25. november 2011
Linker oppdatert: Fredag 09. desember 2011

- Hurra for Kyoto-protokollen, sa Natur og Ungdom, da protokollen trådte i kraft den 16. februar 2005 (les mer her), mens CICERO-direktør Pål Prestrud i en kronikk i Aftenposten kalte avtalen en "viktig klimapolitisk seier og milepæl" og utdypet det bl.a. slik (les mer her):

"Som et første steg mot et enda mer forpliktende internasjonalt klimaregime i fremtiden, er Kyoto-avtalen et imponerende byggverk, med kompliserte regler for internasjonale samarbeidsordninger og forpliktelser for de rike landene om utslippsreduksjoner av klimagasser. Det er godt gjort å få på plass et så komplisert internasjonalt regelverk med tilslutning fra så mange land på et område som har så stor betydning for både nasjonal og internasjonal økonomi, og for hverdagen til millioner av mennesker."

Kritikerne, som mente avtalen ikke gikk langt nok, var imidlertid mange og "klimahøsten 2006" (les mer her), såvel som valget av Barack Obama til president i USA høsten 2008 (les mer her), bar bud om større framdrift i de internasjonale klimaforhandlingene. Men slik gikk det ikke, hverken i København 2009 (les mer her) eller Cancun 2010 (les mer her) og i 2012 går Kyotoprotokollen (les mer her) ut på dato. 

Til tross for varsler, advarsler og dommedagsprofetier om pågående og framtidige klimaendringer med potensielt dramatiske konsekvenser for livet på jorda er det ikke oppnådd enighet om en ny avtale (les mer her). I sitt innspill i begynnelsen av november til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i forkant av årets klimatoppmøte i Durban i Sør-Afrika innledet derfor Forum for utvikling og miljø (ForUM) slik (les mer her):

"I de ukene som er igjen til COP17 i Durban må norske forhandlere gjøre det klart for EU, og andre land som kan være villige til å delta i en ny forpliktelsesperiode under Kyotoprotokollen (KP) fra 2013, at Norge ikke bare er villige til å inngå i et samarbeid om en 2. forpliktelsesperiode (2CP), men skal arbeide aktivt for at en ny forpliktelsesperiode blir en realitet."

- Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har gitt opp håpet om en klimaavtale som er lik for alle land, kunne imidlertid Bistandsaktuelt fortelle sist uke (les mer her) og til Aftenposten denne uka var EUs ansvarlige for klimaspørsmål, Connie Hedegaard, klar i sin vurdering (les mer her):

"Vi får ikke noen internasjonal bindende avtale. Det kan vi ergre oss over. Men dette er den eneste prosessen vi har."

Pessimisme og håp

Nye varsler kommer stadig og i Dagens Næringsliv for noen uker siden kunne vi lese følgende tittel (les mer her):

"Advarer om ulevelig klode"

Bakgrunnen var en ny rapport fra IEA (les mer her). Mange er dypt bekymret, som Knut H. Alfsen ved CICERO i avisa Dag og Tid forrige fredag (les mer her):

"Det er grunn til å vere djupt pessimistisk på vegner av menneska. Eg er langt meir pessimistisk i dag enn eg var i 1997. Eg har barn og barnebarn og er uroleg for den verda dei skal leve i." 

- Politikk er det muliges kunst, skal Otto von Bismarck ha sagt. I klimapolitikken er det åpenbart også en svært vanskelig kunstart, men formodentlig ikke umulig? I likhet med kollega Alfsen tviler også CICERO-forsker Steffen Kallbekken på at det blir en ny avtale i Durban, men tar i en kronikk i Dagens Næringsliv denne uka derfor til orde for alternative avtaler (les mer her):

"Om et år kan verden stå uten en global klimaavtale. Tiden er inne for å se på mindre, alternative avtaler som verdifulle muligheter, og ikke som trusler."

Frilansjournalist Erik Martiniussen (med egen klimablogg)tror, i et innlegg i Dagsavisen, at " vi i ferd med å se konturene av en ny realisme i det internasjonale klimaregimet" og Norges forhandlingsleder i Durban, Henrik Harboe, sier til forskning.no bl.a. (les mer her):

"Jeg tror vi kan få en god prosess i Durban, og håper at forhandlingsprosessene fortsetter på en god måte."

Og hvem vet? I Ny Tid i dag er Arvid Solheim i ForUM fortsatt optimist (ikke på nett):

"Jeg tror det er realistisk å håpe på at vi kan få på plass en ny forpliktelsesperiode for Kyoto-protokollen."

Om det var opp til Klimakaravanen, som i går nådde fram til Durban med deltakelse fra bl.a. Kirkens Nødhjelp, Changemaker og Norges KFUK-KFUM, burde det hvertfall ikke være urealistisk med en avtale (les mer mer).

Hvorfor gjør vi ikke noe med det?

- En klode i krise, var tittelen på en artikkelserie i Dagens Næringsliv i 2007, der Frode Frøyland i en kommentar bl.a. spurte (les mer her):

"Et klimahysteri synes å herje verden over. Spørsmålet er om det leder til handling." 

Foreløpig har det vært relativt lite handling, vil mange mene, og spørsmålet stadig flere stiller seg i dag er snarere det debatteredaktør i Morgebladet, Marit K. Slotnæs, nylig stilte i egen avis (les mer her):

"De fleste godtar at jorden blir varmere og at det delvis er vår skyld. Hvorfor gjør vi ikke noe med det?" 

Klimaforsker Rasmus Benestad var i Dagsavisen forrige uke inne på noe av det samme og innledet slik (les mer her):

"Det er fascinerende hvordan samfunnet unnviker å verdsette kunnskap og sann informasjon, når både demokratiet og markedsøkonomien bygger på antakelsen om at folk er opplyste, og at folk har tilstrekkelig kunnskap til å gjøre rasjonelle valg."

Fortsatt er det  klimaskeptikere som ikke godtar premissene for disse problemstillingene. - Klimakatastrofen kansellert, er tittelen på et av mest kommenterte innleggene på Dagsavisens debattsider (nye meninger) for tiden (les mer her) og i et innlegg i Morgenbladet i oktober mener leder for Klimarealistene, Nicolay Stang, at "påstanden om at våre utslipp av CO2 fører til farlig global oppvarming" er et dogme og spår "klimaideologiens endelikt" (les mer her).

Uansett; for tiden er det mange som gjerne bidrar med tanker om hvem som har skylda, såvel som mer dyptpløyende og selvkritiske refleksjoner, for å forklare hvorfor det gjøres så lite for å stanse klimautslippene og oppvarmingen av jorda. Her er noen eksempler:

 • -  Ingenting vi gjør kommer til å ha noen innvirkning på utslippsnivåene, sa Time-redaktøren Fareed Zakaria i følge Aftenposten på en konferanse i Oslo denne uka og utdypet det slik (les mer her):

"Vi kan gjøre hva vi vil i den vestlige verden. Det hjelper ingenting, for Kina og India bygger fire kullkraftverk hver uke. De samlede CO2-utslippene fra disse nye kraftverkene de neste ti årene, utgjør dobbelt så mye som utslippsreduksjonene vi kunne fått hvis alle land hadde fulgt opp Kyoto-avtalen – noe de ikke gjør."

 • - Foran klimatoppmøtet i Durban er USA og eurokrisen den største bremseklossen, oppsummerer Bistandsaktuelt synspunktene til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, som utdyper de slik (les mer her):

"Det ondes rot er det republikanske partiet i USA. Så langt har ikke USA kommet på banen i det hele tatt. Landet med flest nobelpriser innen vitenskaplige grener har et republikansk parti hvor seriøse presidentkandidater gir fullstendig blanke i klimaproblematikken. Her ligger kjerneproblemet i klimaforhandlingene."

"Det største problemet er ikke det finansielle, men at oppmerksomheten dras mot andre ting. Når Angela Merkel står med begge beina langt ned i en økonomisk krise, er det vanskelig å bruke tid på andre ting."

 • - Mektige interesser og klimaskeptikere vil jobbe overtid for å blokkere lovgivning og diskreditere forskning fram mot det neste globale klimatoppmøtet i Mexico, sa for FNs klimapanel (IPCC), Rajendra Pachauri, i fjor og oljelobbyen var også gjenstand for kritisk fokus i en lederkommentar i Dagens Næringsliv tidligere denne måneden (les mer her):

"Mens Statoil ønsker «kraftfull innsats» fra myndighetene, er APIs bidrag å sabotere ethvert forsøk på å innføre klimareguleringer i USA. API bidro til at et forsøk på å få til en amerikansk klimalov med tak på utslippene og innføring av utslippskvoter, havarerte ifjor sommer."

 • - Noen har interesse av at alt fortsetter som før, sier professor i natur- og miljøvern ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, Sigmund Hågvar, til "verdibørsen" på NRK P2 sist uke og utdyper det slik (lytt her):

"Det er de som tenker på kortsiktig økonomisk vinning og de er det mange av"

 • - Er vår biologi forklaringen på at vi ikke greier å løse klimaklisen?, spurte "Verdibørsen" også sist helg og viste til økologen William Rees (les mer her). - Vi er redd for ville dyr og mørket, men ikke dette, sier han og utdyper det slik (lytt her):

"Vi mennesker tar ikke gode nok og raske nok beslutninger om globalt klima og globale ressurser rett og slett fordi vi ikke kan."

 • "Apokalypseutmattelse" og "kognitiv dissonans" er begreper "klimapsykolog" Per Espen Stoknes ved BI bruker for å forklare NRK P2s magasin "Ekko" hvordan vi mennesker lever godt med ...(lytt mer her):

"... denne spenninga mellom det vi vet og det vi gjør."

 •  - En historie om avmakt, skriver Morgenbladet i dag (les mer her). Avisa har snakket med 6 norske miljøminister som "aldri har hatt makt i klimapolitikken" og professor Kristin Asdal ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur. - Det spesielle er at en har vedtatt målsettinger som en ikke har villet oppnå, mener Asdal som forklarer det slik:

"Den konflikten vi ser nå mellom økonomisk vekst og klimapolitikk er en 25 år gammel konflikt."

Asdals observasjoner kan være en god påminnelse om at Norge i klimapolitikken, som i utviklingspolitikken, trolig er mer "ustemt" enn "samstemt" og at disse vanskelige avveiningene for tiden ligger til behandling i Stortingets utenriks- og forsvarskomite (les mer her).

For lett er det ikke, slik Nationenes kommentator Kari Gåsvatn skrev i en kommentar denne uka (les mer her):

"Økonomisk krise. Klimakrise. Matkrise. Helsekrise. Elendighet uten ende. Når ett problem synes løst, tyter det ut i ny form på andre siden. Vi er fanget i kriser."

- Det vi trenger er systemendring, mener Nicola Bullard ved Focus on the Global South, som i en kommentar innleder slik (les mer her):

"Ved å forsøke å finne en balanse mellom dagens og fremtidens behov uten en grunnleggende nytenkning om utvikling, synes Brundtlandkommisjonens tilnærming - sett i ettertidens lys - naiv."

Kanskje burde vi ha lyttet mer til tidligere rektor ved Fort Hare-universitet i Sør-Afrika, Sibusio M. Bengu, som i et innspill til norsk utviklingspolitikk i 1993 - etter Rio-konferansen om miljø- og utvikling, bl.a. skrev (les mer her):

"Norsk utenrikspolitikks tragedie er at den søker å forene en undertrykkende utviklingsmodell med følsomhet overfor utviklingslandenes behov. Denne bro-politikken blir latterlig når bærekraftig utvikling knyttes opp til en økonomisk vekst-modell. Bærekraftig utvikling er uforenlig med modellen for grenseløs økonomisk vekst."

Og kanskje har klimaforsker Benestad rett i sin karakteristikk av debatten? (les mer her):

"Klimadebaten kan til nå sammenlignes med en fotballkamp, uten regler, sidelinje, og dommer, hvor målene flyttes, og tilskuerne er svært kortsynte."


Aktuelle lenker:

Kommentarer og innspill fra norske organisasjoner:

-

Organisasjonenes tema- og samlesider:

Medieklipp og -debatt:

 • Nærmer seg enighet om grønt klimafond, Dagsavisen (NTB) 09.12.11
  Klimatoppmøtet i Durban nærmer seg enighet om etablering av et grønt klimafond. Men det er strid om Kyotoavtalens framtid.
 • Erik Solheim har ikkje mista håpet i Durban, Nationen 09.12.11
  Miljøvernminister Erik Solheim (SV) fortel om intens diplomatisk og politisk aktivitet nest siste dag av klimatoppmøtet i Durban.
 • Hektisk klimafinish, Aftenposten 09.12.11
  Ministre og utsendinger fra nesten to hundre land jobber nå på spreng for å hindre sammenbrudd i klimaforhandlingene.
 • Verden trenger norsk klimapolitikk, debatt av Arnstein Vestre i Dagsavisen (nye meninger) 09.12.11
  Vi er nå inne i politikerdelen av klimaforhandlingene. I år er det i Afrika det skjer, likevel er forventningene lave idet vi entrer i siste akt. Forhandlingene viser at det fremfor alt er nasjonale tiltak som løser klimaproblemet. Også i Norge.
 • Hvis Norge er verdens beste klimakort ligger vi alle dårlig an, debatt av Hanna E. Marcussen i Dagsavisen (nye meninger) 09.12.11
  I utlandet oppfattes Norge som en klimahelt, noe som står i sterk kontrast til den politiske tiltaksløsheten og de lave ambisjonene som faktisk rår i klima-Norge.
 • Skulket klima, dro på safari, Dagens Næringsliv 09.12.11
  Syv stortingsrepresentanter er reist til Sør-Afrika for å følge klimaforhandlingene. Igår var fire av dem borte vekk.
 • Regjeringspartiene tviholder på å kjøpe klimatiltak ute, ABC Nyheter 09.12.11
  Regjeringen vil fortsatt godskrive kjøp og salg av klimakvoter i utlandet på Norges klimaregnskap - også når verden blir stående uten en internasjonal klimaavtale.
 • Hvem skal ut: Borten Moe eller Solheim?, kommentar av Andrew Kroglund i Nationen 09.12.11
  Jeg fikk ikke med meg "gullrekka" sist fredag; var på vei til klimatoppmøtet i Durban, Sør-Afrika. Da gikk jeg glipp av Jon Almaas som spør: "hvem skal ut"? Og nå kan jeg ikke hjelpe for det; jeg spør her fra Durban: Hvem skal ut i den kongelige norske regjering?
 • Jubler over karbonfangst-gjennombrudd, Aftenposten 08.12.11
  Frederic Hauge og Bellona jubler i Durban over seier i årelang kamp for karbonfangst og lagring som klimatiltak.
 • Hyllest til norske forhandlere, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 08.12.11
  Det er lett å bli mørk til sinns ved mangelen på fremgang her på klimatoppmøtet i Sør-Afrika. Men en gruppe fortjener stor honnør: de norske forhandlerne. De står på og har en åpenhet som andre land kan missunne dem.
 • Den norske nerd, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 08.12.11
  Blant verdens toppolitikere finnes det knapt større klimanerd enn Jens Stoltenberg. Han har bidratt sterkt til det som kan bli en suksess i Durban.
 • Klimaforsker håner politikerne for troen på klimakvoter, ABC Nyheter 08.12.11
  - Realiteten er at kvotehandel ikke har noen stor virkning på klimaet, sier CICERO-direktør Pål Prestrud om det regjeringen ser som sitt viktigste klimatiltak.
 • Felles front mot avskoging i Afrika, Nationen (NTB) 08.12.11
  Norge har sammen med EU-kommisjonen og en rekke andre land lansert en felleserklæring om økt internasjonal innsats for å redusere avskoging i Kongo-regionen.
 • Norge må lære klimakutt av de beste, kommentar av Rasmus Hansson i Dagsavisen (nye meninger) 08.12.11
  Klimanasjonen Norge faller fra 6. til 15. plass på den globale klimarankingen Climate Change Performance Index. I Durban bør Jens Stoltenberg og Erik Solheim lytte til land som lykkes med innenlands klimapolitikk.
 • Norges reelle miljøvernminister, Dagens Næringsliv 08.12.11
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) er i dag på klimatoppmøtet i Durban, mens hans eneste statssekretær, Heidi Sørensen, sitter på et kontor ved Akershus festning, dypt nede i arbeidet med regjeringens neste store konfliktsak, Klimameldingen.
 • Klimakamp hjemme og ute, kommentar av Drude Beer i Nationen 07.12.11
  Stoltenberg og Solheim er i Durban. De vet fra hjemlige erfaringer hvor vanskelig det er å lage en klimaavtale.
 • Sørgelig klimadekning, debatt av Agnar Lirhus i Dagbladet 07.12.11
  Farlig sammenfall mellom politikerinteresser og medieinteresser. 
 • Håp om å unngå totalt klimahavari, lederkommentar i Aftenposten 07.12.11
  Mange stater har havnet i en gjeldskrise der det oppfattes som luksus å tenke ut over neste valgperiode. I en slik atmosfære er det en slags suksess å unngå totalt havari for klimaarbeidet.
 • Vet Durban hvordan?, kommentar av Paal Frisvold i E24 07.12.11
  Det beste man kan håpe på under klimamøtet i Durban er at verden blir enig om å beholde kuttene vi har i dag.
 • Skiftende vinder i Afrika, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 07.12.11
  Det blåser mye her i Durban. Men på selve klimatoppmøtet er det vindstille, for å si det slik. Det skjer lite. Men noen forslag som kommer frem vil så storm, om de hadde blitt tatt seriøst.
 • Brasil vedtok omstridt skoglov, Aftenposten (NTB) 07.12.11
  - Dette er svært dramatisk, sier Regnskogfondets daglige leder Lars Løvold og generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp i en felles uttalelse. - Vi frykter at lovforslaget vil føre til mer avskoging og større klimagassutslipp i Brasil i årene som kommer, sier de.
 • Må investere 8700 milliarder i ny energi hvert år, Aftenposten 07.12.11
  Et beløp tilsvarende 8,7 billioner kroner må investeres hvert eneste år globalt de neste 15 årene for å dekke den økende etterspørselen for energi, ifølge toppsjefene for ExxonMobil, Shell og BP.
 • Arktis kan bli ti grader varmere, Aftenposten 07.12.11
  Togradersmålet ryker allerede om ti-tyve år i store, folkerike områder på den nordlige halvkule. I Arktis kan temperaturen stige med mer enn 10 grader i slutten av dette århundre.
 • Norge raser på global klima-ranking, Aftenposten 07.12.11
  Norge raser nedover på listen på en global klimainndeks som ble presentert under klimaforhandlingene i Durban i Sør-Afrika tirsdag. Norge faller fra sjette til 15. plass, og må se seg slått av både Sverige, som topper listen, Storbritannia og Tyskland.
 • Stoltenberg nesten «alene» i Durban, nrk.no 05.12.11
  Kun 12 stats- og regjeringssjefer fra de nær 200 deltakerlandene tar turen til Durban denne uka. Norges statsminister, Jens Stoltenberg, er blant dem.
 • Solheim glad for nye klima-signaler fra Kina, Vårt Land (NTB) 05.12.11
  Miljøvernminister Erik Solheim (SV) gleder seg over de nye signalene fra Kina under klimaforhandlingene i Durban i Sør-Afrika.
 • Kina gir energi til klimaforhandlingene, Dagsavisen (NTB) 05.12.11
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) håper de nye signalene fra Kina legger press på USA og andre store utslippsnasjoner.
 • Stoltenberg frykter klimakollaps i Durban, Dagens Næringsliv (NTB) 05.12.11 Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har fulgt de internasjonale klimaforhandlingene tett siden 1992. Aldri har forventningene vært lavere enn nå.
 • Den store klimaskuffelsen, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 05.12.11
  Dette er et av de største problemene i kampen mot globale klimaendringer: Barack Obamas valgseier i 2008.
 • FN-sjef positiv til klimaforhandlingene i Durban, Aftenposten (NTB) 04.12.11
  FNs klimasjef Christiana Figueres tror flere land nå er klare til å forplikte seg på ny til å kutte utslipp av klimagasser.
 • Demonstranter krever rettferdighet i Durban, VG (NTB) 04.12.11
  Flere tusen mennesker demonstrerte lørdag utenfor klimakonferansen i Durban i Sør-Afrika.
 • Venstre har laget en egen klimamelding, Aftenposten 04.12.11
  Venstre-leder Trine Skei Grande er så oppgitt over regjeringens sendrektige arbeid med klimameldingen at hun har fått skrevet en selv og sendt den til miljøvernminister Erik Solheim (SV).
 • De borgerlige anklager regjeringen for klimarot, Dagsavisen (NTB) 03.12.11
  Høyre ber Stoltenberg rydde opp i regjeringens klimapolitikk og Venstre ber Kristin Halvorsen om å slutte å klage.
 • Statoilministeren, debatt av Rasmus Benestad i Dagsavisen (nye meninger) 03.12.11
  Ola Borten Moe skriver at karbonprising globalt er den beste måten å forholde seg til klimautfordringen på. Slik tolker iallefall jeg hans debattinnlegg 'Petroleumsvirksomheten går nordover'.
 • Festen er over, er det olje igjen?, kommentar av Ina Bjørnå i Dagsavisen (nye meninger) 03.12.11
  Ei omstilling fra det fossile til det fornybare Norge vil kreve at vi må fjerne skylappene og se at det finnes andre veier framover enn olja.
 • Klimafond møter motbør, Dagens Næringsliv (NTB) 02.12.11
  Forslaget om et grønt klimafond møter motbør på klimatoppmøtet i Durban. Landene er uenige om hvordan fondet skal styres.
 • Kald krigs logikk, kommentar av Ola Skaalvik Elvevold i Ny Tid 02.12.11
  Klimatoppmøtet i Durban vil bli avgjørende for hva slags klimaregime verden får i åra som kommer. Faren er at forhandlingene fryser fast i kald krig.
 • Fremtidens klima - likevel ingen katastrofe?, kommentar av Bjart Holtsmark på E24 02.12.11
  En studie publisert i Science forrige uke tyder på at oppvarmingseffekten av CO 2 er vesentlig mindre enn hva det internasjonale klimapanelet har lag til grunn.
 • Klimabukten, lederkommentar av Torbjørn Tumyr Nilsen i Ny Tid 02.12.11
  Hvis Norges kamp for å redde klimaet ødelegger for fattiges mat, hva velger vi da?
 • Forskere: - Arktis er inne i en ny normaltilstand, Dagens Nærimngsliv (NTB) 02.12.11
  Klimaet i Arktis er gått inn i en ny fase hvor det unormale er blitt normalt, mener forskere. Varmere temperaturer og mindre is har ført til fundamentale endringer på toppen av kloden. Den nye epoken er på sett og vis grønnere enn før, men ikke fordi miljøbevegelsen har satt sitt preg på situasjonen.
 • «Folk vil beskytte seg selv litt», Morgenbladet 02.12.11
  Samfunnsviterne melder seg på klimadebatten. Fornektelse beskrives som en ferdighet, eller en livskunst.
 • Besserwisser, kommentar av Erik Tunstad i Morgenbladet 02.12.11
  Det står mye på spill. Klodens undergang rettferdiggjør hard retorikk. Men Stoknes' (og Brundtlands) logikk baserer seg på et muligens helt feilaktig premiss: At de har rett. Hva om de bare har delvis rett, eller om det er motstanderne som har rett? Hvor moralsk høye og mørke er de da? Dagens miljøpolitikk fokuserer på klimaet som alle problemers mor.
 • De borgerlige anklager regjeringen for klimarot, ABC Nyheter (NTB) 02.12.11
  Høyre ber Stoltenberg rydde opp i regjeringens klimapolitikk og Venstre ber Kristin Halvorsen om å slutte å klage.
 • Petroleumsvirksomheten går nordover, debatt av Ola Borten Moe i Dagsavisen (nye meninger) 02.12.11
  Det er feil å gå i retning av en fellesregulering av petroleumsvirksomhet i arktiske strøk.
 • Kalddusj for EU i Durban, Aftenposten (NTB) 01.12.11
  EUs forslag om å vedta en ny klimaavtale innen 2015 vinner lite gehør på forhandlingsmøtet i Durban.
 • Forsvarstopper frykter for klimaet, Dagsavisen 01.12.11
  Klimaendringene, som opprinnelig bare interesserte forskere og miljøvernere, skaper nå bekymring også blant militære ledere.
 • Klimaforskere advarer mot tøvær på tundraen, Aftenposten (NTB) 01.12.11
  Metan som frigjøres når permafrost tiner, er en større trussel mot klimaet enn tidligere antatt, ifølge en ny forskningsrapport.
 • Borten Moe gjør akkurat som han vil, Dagens Næringsliv 01.12.11
  Erik Solheim har internt i regjeringen presentert utkast til ny klimamelding, og på SVs landsstyremøte i helgen varslet han følgende: «Å dempe tempoet i åpningen av nye felter vil bli et av de viktigste tiltakene for å få ned norske utslipp med 20 prosent innen 2020.» - Jeg mener vi skal opprettholde produksjonen på norsk sokkel. Det er regjeringens og mitt syn, sier imidlertid Borten Moe til DN.
 • En del av klimaløsningen, kommentar av Auke Lont i Aftenposten 01.12.11
  Klimatiltak kan gi en negativ effekt på natur og nærmiljø. Dette paradokset tar Statnett alvorlig.
 • Støres klimaspagat, debatt i av Andrew Kroglund og Arild Hermstad i Klassekampen 30.11.11
  Et lite hjertesukk fral Durban og klimatoppmøtet der: Utenriksminister Jonas Gahr Støre tar feil når han mener at Norge kan satse på olje- og gass og samtidig være et foregangsland på klima.
 • Åpenhet fra 1989 til Durban, debatt av Rasmus Benestad i Dagsavisen (nye meninger) 29.11.11
  Jeg tror de fleste vil være enige i at klimaproblematikken i grunnen dreier seg om våre barn, barnebarn, og deres fremtid. En menneskeskapt oppvarming vil har en tidshorisont på over hundre år. Og det finnes en oppfatning om at vi spiller russisk rullett.
 • Varm begravelse, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 28.11.11
  De to neste ukene vil målet om en bindende, global klimaavtale bli begravd for lang, lang tid. Vi må vente på Kina og USA.
 • Lenge leve grønnskollingene!, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 28.11.11
  I Vårt Land den 23.11 innrømmer norske miljøtopper at de smiler for lite og at de ikke vekker tilstrekkelig engasjement. I motsetning til Arnold Schwartzenegger, som nettopp besøkte Norge. Hva kan vi lære av den blide muskelbunten fra Hollywood?
 • Stadig vanskeligere å nå klimamålet, Nationen (NTB) 28.11.11
  Målet om å hindre global oppvarming på mer enn 2 grader blir stadig fjernere, advarer FN idet forhandlere fra hele verdens samles til nytt klimamøte i Sør-Afrika.
 • Stoltenberg: Neppe klimaavtale før krisen rammer, Aftenposten 28.11.11
  - Men det skjer mye positivt, ikke minst med teknologiutvikling og at stadig flere land innfører klimakvoter og dermed setter et tak på sine utslipp. Men det er svært, svært langt igjen. Jeg er dypt bekymret, sier statsminister Jens Stoltenberg.
 • Fyrer opp Kyoto-kampen, Klassekampen 28.11.11
  En fornyelse av Kyoto-avtalen blir det viktigste temaet under FNs klimatoppmøte i Sør-Afrika, som starter i dag, mener miljøvernminister Erik Solheim.
 • Kyoto pluss, lederkommentar av Åse Brandvold i Klassekampen 28.11.11
  Siden den første klimakonferansen har forskningen gjort det stadig tydeligere at det pågår alvorlige menneskeskapte klimaendringer. Men politikken har ikke fulgt etter. Kyoto-avtalen er ikke ambisiøs nok, men den er det beste vi har. Nå kan vi miste den også. Den går ut om et år. Om det blir en ny forpliktende avtale, er testen på om klimaforhandlingene i Durban lykkes.
 • Oxfam: - Ekstremværet er et dystert forvarsel, Aftenposten (NTB) 28.11.11
  Stigende matpriser som følge av uvær og tørke kan være et dystert forvarsel om hva som skjer når klimaendringene virkelig setter inn.
 • Kina til kamp mot amerikanske subsidier, E24 28.11.11
  De to landene, som til sammen står for nesten 40 prosent av verdens energiforbruk, barker blant annet sammen i kampen om andelene av verdensmarkedet for fornybar energi.
 • Avtalehåpet renner ut i sanden, Aftenposten 27.11.11
  Pessimismen råder foran FN-toppmøtet som begynner i Sør-Afrika i morgen.
 • Obamas grønnfarge falmer, analyse av Alf Ole Ask i Aftenposten 27.11.11
  Kuvending. President Barack Obama kutter i sine miljøpolitiske ambisjoner. Nå gjelder det å vinne valget neste år.
 • USA vil ikke godta klimafond, Aftenposten (NTB) 26.11.11
  USA setter foten ned for et nytt fond som skal finansiere klimatiltak i utviklingsland. Striden legger en ny demper på allerede svært lave forventninger til klimamøtet i Durban.
 • Historisk lite havis i Arktis, Dagsavisen (NTB) 26.11.11
  Havisen i Arktis er rekordlav, viser en ny studie som har tatt for seg isen de siste 1.450 årene.
 • Halvorsen: Går ikke på klimasaken, Dagsavisen 26.11.11
  SV-leder Kristin Halvorsen avviser at klimafeidene i regjeringen kan ende i rødgrønt havari. Men hun medgir at det er tøft å samles om hjemlige utslippskutt.
 • Åpner for skogens død, Klassekampen 26.11.11
  Brasils åpning for avskoging av Amazonas-jungelen får store konsekvenser for norsk klimastrategi, mener Rasmus Hansson i WWF.
 • USA vil ikke godta klimafond, Dagsavisen 25.11.11
  USA setter foten ned for et nytt fond som skal finansiere klimatiltak i utviklingsland. Striden legger en ny demper på allerede svært lave forventninger til klimatoppmøtet i Durban.
 • Økt behov for alle ressurser i verden, Dagens Næringsliv 25.11.11
  - Alle drar i ulike retninger. Mange snakker om klima, noen snakker om matsikkerhet, andre om energisikkerhet. Vi ønsket å se helheten og sammenhengen, sier Jeremy Oppenheim, direktør i konsulentselskapet McKinsey, til Dagens Næringsliv.
 • En historie om avmakt, Morgenbladet 25.11.11
  Miljøverndepartementet har liten makt i klimapolitikken. Er Erik Solheims rolle kun å telle småfugl og røkte lurvegran?
 • Lave klima-forventninger, forskning.no 24.11.11
  Forventningene til klimamøtet i Durban er lave. Verden er fremdeles i økonomisk krise, og kostbare klimatiltak er ikke noe mange har på toppen av ønskelisten.
 • - Vestlige utslippskutt hjelper ikke når Kina og India satser på kull, Aftenposten 24.11.11
  Mens politikere og klimaforhandlere snakker om behovet for å redusere CO2-utslipp og satse på fornybar energi, åpner Kina og India flere nye "skitne" kullkraftverk i uken.
 • I klimaforvirringens tid, kommentar av Siri Wahl-Olsen i Adresseavisa 24.11.11
  Det nytter ikke å skremme folk til å leve miljøriktig, sa «The Terminator» og flekket tenner.
 • Næringslivet skal gjøre klimajobben, kommentar av Trine Skei Grande på E24 24.11.11
  Kan vi se for oss vekst og verdiskaping i Norge, samtidig som vi tar hensyn til klimautfordringene? Svaret er ja, men ikke med de rødgrønne.
 • Strutsen, Statoil og staten, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 24.11.11
  I et økonomisk perspektiv er det ikke vanskelig å forklare verken rekordinvesteringene på norsk sokkel, eller Statoils oppkjøp ute. Men i et større perspektiv er det problematisk at investeringene i fornybar energi er så små i sammenlikning.
 • Håp i lappeteppet, kronikk av Steffen Kallbekken i Dagens Næringsliv 23.11.11
  Om et år kan verden stå uten en global klimaavtale. Tiden er inne for å se på mindre, alternative avtaler som verdifulle muligheter, og ikke som trusler. 
 • Arnold refser miljøbevegelsen, Dagsavisen (NTB) 22.11.11
  Arnold Schwarzenegger mener miljøaktivister verden over har gjort en dårlig jobb i å spre entusiasme for grønne løsninger.
 • Venter ingen gjennombrudd i klimaforhandlinger, Aftenposten 22.11.11
  Connie Hedegaard og Arnold Schwarzenegger har i alle fall to ting felles. Både EUs ansvarlige for klimaspørsmål og Californias tidligere guvernør er opptatt av å begrense klimagasser, samtidig som de mener at verden trenger olje og gass.
 • EUs klimakommissær smelte til mot Kina, ABC Nyheter 22.11.11
  EU vil ikke binde seg til klimakutt hvis ikke fremvoksende land som Kina også påtar seg forpliktelser.
 • Den nye klimarealisemen, kommentar av Erik Martiniussen i Dagsavisen (nye meninger) 22.11.11
  Er vi i ferd med å se konturene av en ny realisme i det internasjonale klimaregimet? Jeg tror det.
 • Det hastar!, kronikk av Sigbjørn Grønås og Gunnar Kvåle i Bergens Tidende 22.11.11
  Ein totalkvote for årlege utslepp globalt, som reduserast år for år etter naudsynte klimamål, kan redde jorda for etterkommarane våre. Totalkvoten kan så auksjonerast ut til selskap som vinn ut fossilt drivstoff. Men då må landa i verda bli einige.
 • Rekordhøy konsentrasjon av klimagasser, ABC Nyheter 22.11.11
  Samtidig som Arnold Schwarzenegger talte til klimainteresserte på Zero-konferansen i Oslo, advarte FNs Verdens Meteorologiske Organisasjon om at mengden drivhusgasser i atmosfæren har nådd nye rekordnivåer.
 • Mener Norge er Skandinavias klimasinke, Dagens Næringsliv 22.11.11
  Den britiske sosiologen Anthony Giddens (73) mener Norge som oljeprodusent har et særlig ansvar for å lede verden i mer klimavennlig retning, fordi hovedproblemet er verdens avhengighet av fossilt brennstoff og vår tilsynelatende manglende evne til å frigjøre oss fra den, skriver Dagens Næringsliv.
 • Vedgår svakhet ved Norges viktigste klimatiltak, ABC Nyheter 22.11.11
  Kjøp og salg av klimakvoter er det viktigste redskapet for utslippskutt i EU og Norge. EUs klima-kommissær bekrefter at det bare kan brukes med måte - på grunn av konkurransen med utlandet.
 • Sukk og atter klima-sukk, forskning.no 21.11.11
  Vi diskuterer klima - og vi diskuterer klimadebatten. Her gjengir forskning.no-redaktør Nina Kristiansen en epostutveksling som etter hennes mening viser hvorfor vi ikke kommer noen vei.
 • Økologi som verktøy i krisetid, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 21.11.11
  Økonomisk krise. Klimakrise. Matkrise. Helsekrise. Elendighet uten ende. Når ett problem synes løst, tyter det ut i ny form på andre siden. Vi er fanget i kriser.
 • Dystre utsikter foran klimamøtet, lederkommentar i Adresseavisa 19.11.11
  Klimakampen er på defensiven, mens utviklingen i det globale klimaet går fra alvorlig til alarmerende.
 • FN: Været blir verre, Dagsavisen (NTB) 19.11.11
  Klimaendringene gir mer ekstremvær. Det må vi forberede oss på for å redusere sårbarheten og risikoen for katastrofer, sier FNs klimapanel i en ny rapport.
 • En ekstrem fremtid, kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 19.11.11.
  Mens man i norske regjeringskretser diskuterer i hvilken grad oljesand er et godt eller dårlig klimatiltak, kommer forskerne med nye dramatiske klima-advarsler.
 • Når vekst blir et mål, kommentar av Henning Næss Dagsavisen (nye meninger) 19.11.11
  Et nytt vekstbegrep bør bygge på en grønn vekstfiliosofi der naturen ikke bare sees på som et middel.
 • Klimakrisen og handlingslammelse (podcast), NRK P2 Ekko 18.11.11
  Vi vet det går den gale veien, likevel klarer vi ikke å endre vårt forbruksmønster. Hvorfor preller tall og fakta av på oss?
 • Toppmøte under ein hardare himmel, Dag og Tid 18.11.11
  Kyoto-avtalen går ut om eit år. Klimatrugsmålet veks, viljen til utslepps­kutt minkar. – Det er grunn til å vere djupt pessimistisk på vegner av menneska, seier forskingsdirektør Knut H. Alfsen.
 • Vi trenger klimaforskeredebatt av Ellen Hambro i Morgenbladet 18.11.11
  Føler vi oss syke, ber vi legen om råd. Har vi spørsmål om hva som skjer med klimaet, er det naturlig å spørre klimaforskerne. En av Klima- og forurensningsdirektoratets viktigste oppgaver er å gi faglige råd til Miljøverndepartementet. På klimaområdet er vi avhengig av forskerne.
 • Vil stå ved lovnadene, Dag og Tid 18.11.11
  – Statsministeren har sagt at vi skal gjennomføre klimaforliket, og det held eg meg til, seier miljøminister Erik Solheim.
 • - Ingen endring å spore etter Kyoto, Dagens Næringsliv 15.11.11
  Professor Dieter Helm rådgir energipolitikerne i Europa, men er alt annet enn optimistisk til at de skal klare å få til noe som bedrer utsiktene til en katastrofal global oppvarming.
 • Olje, Norges utslipp og verden, debatt av Øystein Noreng i Dagsavisen (nye meninger) 15.11.11
  På bakgrunn av alternativene for forbrukerne kan eksport av norsk olje og gass fremstå som gunstig for forbrukerne og miljøet, og for oss selv.
 • Sp-forslag om klimafond i det blå, Nationen (NTB) 15.11.11
  Senterpartiet vil øke CO2-avgiften på norsk sokkel for å finansiere utslippsreduksjoner. Forslaget kan bli liggende i skuffen selv om Sp har oljestatsråden.
 • Solheim: Ingen enhetlig klimaavtale, Bistandsaktuelt 15.11.11
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har gitt opp håpet om en klimaavtale som er lik for alle land. Foran klimatoppmøtet i Durban er USA og eurokrisen den største bremseklossen.
 • APEC-landene: Kutter tollen på miljøvennlige varer, Dagens Næringsliv (NTB) 14.11.11
  Tollen på grønne produkter skal ikke overstige 5 prosent, og ikke-tollmessige handelsbarrierer som motarbeider handel med slike varer, skal oppheves. Det ble medlemmene av Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen (APEC) enige om på helgens økonomiske toppmøte på Hawaii.
 • Fagdebatt for faglig for media?, kommentar av Rasmus Benestad i Dagsavisen (nye meninger) 14.11.11
  En reportasje i avisen the Guardian (Why is it so hard to stop climate change?) stiller spørsmålet om hvorfor ingen ting skjer, når både vitenskapen bak klimaendringene og løsningene er så klar som de er.
 • Er vi for mange eller for grådige?, kommentar av Stein Arne Sæther i Adresseavisa 14.11.11
  Nå er vi over sju milliarder. Går det an å gi så mange mennesker et verdig liv – uten samtidig å ødelegge kloden? Noen tror det umulige er mulig.
 • Dystre utsikter, Dagsavisen 11.11.11
  Verdens utslipp går opp, mens arbeidet med en ny internasjonal klimaavtale står på stedet hvil. Jens Stoltenberg er bekymret.
 • IEA: Frykt for kjernekraft kan gi klimakrise, Dagens Næringsliv 11.11.11
  Dette er ulykken Det internasjonale energibyrået frykter kan føre til enorme mengder CO2-forurensing og at jordens temperatur øker med mer enn 3,5 grader.
 • Tid for klimadomstol, lederkommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 11.11.11
  Det er som ventet at norske forhandlere ikke våger å bruke ord som klimagjeld, klimaflyktning og klimadomstol. Det er jo snart Durban-møte.
 • Advarer om ulevelig klode, Dagens Næringsliv 11.11.11
  Onsdag la Det internasjonale energibyrået (IEA) frem sine klimaspådommer. Organisasjonen advarer mot dagens politikk som det mener vil gi en oppvarming av kloden på tre–seks grader. Det kan ifølge klimaforskere gi katastrofale følger for verden, skriver Dagens Næringsliv.
 • Forskningens forsvarer, Morgenbladet 11.11.11
  Etter at vitenskapshistoriker Naomi Oreskes avslørte klimaskeptikernes strategi, stilnet personangrepene mot henne.
 • Vitenskap og synsing, debatt av Lasse Philstrøm i Morgenbladet 11.11.11
  Morgenbladet har de siste ukene viet en del oppmerksomhet til spenningen mellom klimaforskere og såkalte klimaskeptikere.
 • Litt klimatologi-historie, debatt av Nicolay Stang i Morgenbladet 11.11.11
  Ifølge Jansen skal jeg bare bekrefte Maren Næss Olsens reportasje om trusselklimaet i Morgenbladet 30. september når jeg i debattinnlegget «Klimaideologiens endelikt» to uker senere med klimaforskernes egne utsagn viser at hennes påstander må være gale. Jansen hevder i sitt svar 21. oktober at min gjendriving av reportasjens mange feilaktige påstander er «konspirasjoner». Dette er i beste fall gal språkbruk som vitner om uklar tankegang.
 • USA kutter skittent kull til gull, Dagsavisen 11.11.11
  Færre biler og mindre bruk av kull gir USA kraftig nedgang i utslippene av klimagasser. Men på verdensbasis er klimautslippene høyere enn noensinne.
 • Oljetriumfen til USA, Dag og Tid 11.11.11
  USA er snart uavhengige av den arabiske verda og OPEC. Den innanlandske oljeproduksjonen veks og veks, og på vegen kjem økonomien i balanse att.
 • Ut mot SVs klimakrav, VG 11.11.11
  Aps oljetopp Per Rune Henriksen vil gi blaffen i SVs knallharde klimakrav: Han mener det er dyrt og dumt å ta så store klimakutt i Norge.
 • Hvilken livsforsikring tegner vi for framtiden?, debatt av Lars Haltbrekken i Dagsavisen (nye meninger) 11.11.11
  Spørsmålet om vi skal ta utslippskuttene i utlandet eller hjemme i Norge er en meningsløs debatt. Klimatrusselen er så stor at rike land som Norge må gjøre begge dele.
 • Klimakluss, debatt av Arne Sortevik i Dagsavisen (nye meninger) 11.11.11
  Det drøyer med regjeringens Klimamelding. Motstanden mot å gjennomføre tiltak i tråd med Klimaforliket øker. Glade skal vi være. Globalt er fokus nå på økonomi og ikke på klima. Det gir klimapause.
 • Typisk norsk, debatt av Ola Skaalvik Elvevold i Dagsavisen (nye meninger) 11.11.11
  Når Ola Borten Moe drar på tur til Canada for å inspisere Statoils oljesandprosjekt, er det bare for å gi «en deskriptiv beskrivelse av det som faktisk skjer i verden». Ja og så for å slå et slag for at ikke EU må finne på å vanskeliggjøre Canadas innsats for å koke kloden, da.
 • Statsråd i lære, Dag og Tid 11.11.11
  På femten år har Olje- og energidepartementet hatt elleve statsrådar og 17 statssekretærar. No er det Ola Borten Moe som sit ved rattet, og han går i lære hos Statoil.
 • CO2-rensing tvinger seg frem, Dagens Næringsliv 11.11.11
  40 prosent av økningen i energiforbruk de siste 10 årene kommer fra kull. Derfor er det ingen vei utenom CO2-rensing, mener Oljeindustriens Landsforening.
 • Framtida er driven av kol, Klassekampen 11.11.11
  Framtida er ikkje fornybar, meiner Oljeindustriens landsforening (OLF). Framover vert kol den argaste konkurrenten til norsk olje og gass.
 • Dystert for klimaarbeidet i verden, Aftenposten 10.11.11
  Statsminister Jens Stoltenberg håper miljøtoppmøte i Durban kan redde det som reddes kan i forbindelse med de havarerte klimaforhandlingene. Men er ikke optimist etter møtet med FNs generalsekretær Ban Ki-moon i dag.
 • - Det er grunn til å være bekymret, Dagbladet 10.11.11
  Jens Stoltenberg er ikke optimist foran klimaforhandlingene etter møte med FNs generalsekretær.
 • IEA-sjef med kraftig advarsel til verden, Dagens Næringsliv 10.11.11
  Det internasjonale energibyråets ferske leder Maria van der Hoeven advarer sterkt mot at verden nå er i ferd med å basere seg på en energifremtid som ikke er bærekraftig.
 • Etter 2017 blir klimatiltakene for dyre, Aftenposten 10.11.11
  Det vil være for sent å oppnå det internasjonalt anerkjente togradersmålet til en overkommelig pris, hvis ikke drastiske nye skritt blir tatt innen 2017. Det mener det Internasjonale energibyrået IEA, som i dag lanserer sin årbok World Energy Outlook.
 • C02 down under, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 10.11.11
  Klimapolitisk gladnyhet fra «down under»: Australias statsminister Julia Gillard har brutt et valgløfte. Men hennes utfordrer Tony Abbott har skrevet et løfte i blod.
 • Utsetter å redde verden, Dagsavisen 10.11.11
  Fra nå av må norske politikere oppnå kutt i utslippene av klimagasser hvert eneste år. Langsiktige planer holder ikke. Slik konkluderer WWF Norge etter å ha sett nærmere på hva politikerne har klart å få til til beste for miljøet de senere årene. Eller riktigere: hva de ikke har klart å få til.
 • Sigbjørn: Sett i gang med jobben, slutt å krangle om målene, kommentar av Nina Jensen i Dagsavisen (nye meninger) 10.11.11
  Finansdepartementet vil la klimakuttene skje utenlands i stedet for i Norge. Dermed vil Finansdepartementet bryte med Klimaforliket fra 2008. Begrunnelsen er rett og slett uforståelig.
 • - Tror Finansdepartementet står alene politisk, Aftenposten 10.11.11
  Snorre Valen (SV) frykter ikke at Ap er i ferd med å løpe fra klimaforliket.
 • Provokatør i oljesand, kommentar av Gunnar Okstad i Adresseavisa 10.11.11
  Er Ola Borten Moe ute på et oppdrag, eller er han bare dønn ærlig?
 • Priser Statoils oljesand, Aftenposten 10.11.11
  Statoils omstridte oljesandprosjekt får full støtte fra Det internasjonale energibyrået IEA, som sier at verden trenger hver dråpe olje.
 • Hvorfor kan vi ikke bare slutte med olje?, debatt av Hallvard Surlien i Dagsavisen (nye meninger) 10.11.11
  En gang da jeg var liten drømte jeg om å bli skattejeger. Jeg ville lete etter skatter som verden trenger. Det sorte gullet, langt der nede i havdypet, er en slik skatt. En skatt vi trenger for å sikre at klimaendringene gjør verden ulevelig for oss.
 • AUF-lederen gir regjeringen klimarefs, VG Nett 09.11.11
  - Hvis det avgjørende er om regnestykket går i pluss, vil vi aldri klare å redde kloden fra klimakrisen, sier AUF-leder Eskil Pedersen til VG Nett.
 • Dårlig klima for kutt og rensing, lederkommentar i Adresseavisa 09.11.11
  Klimapolitikken er i ferd med å bryte sammen. Spørsmålet er om regjeringen gjør det samme?
 • Energistormakten Norge, kommentar av Ola Borten Moe i Aftenposten 09.11.11
  Norge skal fortsatt være en forutsigbar energiprodusent med fokus på klimavennlig produksjon og teknologiutvikling.
 • Moe avviser kritikken fra partifeller, Dagsavisen 09.11.11
  Ola Borten Moe hevder han har full dekning i partiprogrammet for sine uttalelser om oljesand.
 • - Ikke min jobb å være for eller imot oljesand, Dagens Næringsliv (NTB) 09.11.11
  Fossil energi kommer til å være en viktig del av verdens energimiks i nær framtid enten man liker det eller ikke, ifølge olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).
 • KrF-topp: Kutt oljesand eller selg Statoil, Vårt Land 09.11.11
  Line Henriette Hjemdal vil ikke bli skitten på fingrene med oljesand.
 • Grønn, grønnere, grønnest, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 09.11.11
  Statsbudsjettet er fremlagt; business as usual. Og det går godt her på berget, i motsetning til der ute. Men hvor lenge kan vi forvente å reise videre på 1. klasse, om alle andre ønsker å reise på samme måte som oss? Er det mulig innenfor dagens system?
 • Ungdommer i klimakaravane til Sør-Afrika, VG (NTB) 08.11.11
  50 norske ungdommer legger i dag ut på en reise gjennom Afrika, for å drive lobbyvirksomhet i forkant av klimatoppmøtet i Sør-Afrika.
 • Bellona: - EØS forplikter Norge å kutte hjemme, VG (NTB) 08.11.11
  Hvis Norge ikke følger opp klimaforliket, havner regjeringen på kollisjonskurs med EØS-avtalen, mener Bellona-leder Frederic Hauge.
 • Klimameldingen kan bli utsatt på nytt, VG Nett 08.11.11
  Regjeringen sliter med å bli enige om hvordan Norge skal kutte klimautslippene sine. Nå kan klimameldingen bli utsatt igjen.
 • Stoltenberg taus om klimaforliket, Aftenposten (NTB) 08.11.11
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) vil ikke svare på om klimaforliket står ved lag eller om kravene til hjemlige utslippskutt blir lempet på i den flere ganger utsatte klimameldingen.
 • Mener Norge sprer usikkerhet før klimaforhandlinger, VG Nett 08.11.11
  Miljøorganisasjonene reagerer sterkt på Finansdepartementets klimakutt-nei.
 • Statsråd på studietur til Statoils rike, lederkommentar i Aftenposten 08.11.11
  Borten Moe gjør det kritikerne ikke gjorde. Han reiste til Canada for å se oljefeltene.
 • Canadas venn, lederkommentar i Dagens Næringsliv 08.11.11
  Olje- og energiminister og Senterparti-nestleder Ola Borten Moe har klart det igjen. En liten tur til Canada, og han har lagt seg ut med hele miljøbevegelsen, miljøvernminister Erik Solheim og sitt eget parti ved miljøpolitisk talsmann Erling Sande.For regjeringen er dette i ferd med å bli ganske pinlig. Hvilken politikk er det som gjelder? Borten Moes? Eller Solheims?
 • Kaller Ola Borten Moe inn på teppet, Dagbladet (NTB) 08.11.11
  Senterpartileder Liv Signe Navarsete vil vite hva den frittalende olje- og energiministeren egentlig mener om oljesand.
 • Solheim mener Moe svekker norske interesser, Aftenposten (NTB) 08.11.11
  Miljøvernminister Erik Solheim (SV) mener at olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) svekker norske økonomiske interesser ved å forsvare oljesandprosjektet i Canada.
 • Borten Moes oljesandutspel spreiar harme blant SV-arar, Nationen 08.11.11
  Fylkesleiarar i SV kjem med krass kritikk av olje- og energiminister Ola Borten Moes oljesandutspel. Nokre mener utsegnene bryt både med regjeringserklæringa og med Senterpartiets eige partiprogram.
 • Erik Solheims makt av avmakt, kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 17.10.11
  Erik Solheim styrer mangt og mye i Bygde-Norge. Men føler avmakt i klimapolitikken. På tide å ta nye grep?
 • FN: Klimaendringer gir mer ekstremvær, Dagsavisen (NTB) 07.11.11
  Menneskeskapte klimaendringer har allerede bidratt til mer ekstremvær, fastslår FNs klimapanel i en ny rapport.
 • En alminnelig miljøversting, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 07.11.11
  Norge burde juble når EU tar initiativ til mindre klimautslipp. I stedet stiller oljeministeren seg på Statoils side mot EU.
 • Klimautslippene vokser raskere enn noensinne, E24 (NTB) 05.11.11
  De globale utslippene av klimagasser økte med 512 millioner tonn fra 2009 til 2010, ifølge tall fra energidepartementet i USA. Det er den største økningen som noensinne er registrert.
 • Klimaparadokset Norge, kommentar av Rasmus Hansson i Dagsavisen (nye meninger) 05.11.11
  Utenriksminister Støre er opptatt av klimaparadokset (Dagsavisen 3.11.11). Ja, det er et paradoks at Norge har innbyrdes motstridende agendaer i klima-, energi-, utenriks- og utviklingspolitikken.Det er et problem for vår, Europas og verdens energifremtid.
 • Framtidsparadoks, debatt av Jonas Gahr Støre i Dagsavisen (nye meninger) 04.11.11
  Av alle våre muligheter for å bidra til en grønnere europeisk framtid, er gassen den største. Men bare om vi fornyer oss og blir en del av den europeiske fornybarsatsingen.
 • Støres fossile forsvar, debatt av Anders Bjartnes i Dagsavisen (nye meninger) 04.11.11
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre viser at han har stor tro på den fossile energiens fremtid. Flere forhold tilsier at hans syn er for unyansert. Samtidig trengs det politisk innovasjon for å fremme hans gode hensikter.
 • Oljelobbyen, lederkommentar i Dagens Næringsliv 02.11.11
  Kontrasten mellom budskapet fra Statoil og budskapet fra den amerikanske oljebransje-foreningen API er stor. Mens Statoil anerkjenner konklusjonene fra FNs klimapanel om at menneskeskapte utslipp endrer klimaet, mener API at menneskeskapte utslipp «kan» bidra til oppvarming og understreker usikkerhet.
 • Overser fornybare fortrinn, debatt av Anders Bjartnes i Dagsavisen (nye meninger) 01.11.11
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil trappe opp innsatsen for å selge norsk gass i Europa. Han burde heller intensivert markedsføringen av et mye bedre produkt – fornybar energi helt uten klimautslipp.
 • Global oppvarming, lokal opplysning, Morgenbladet 28.10.11
  De fleste godtar at jorden blir varmere og at det delvis er vår skyld. Hvorfor gjør vi ikke noe med det?
 • EU - global maktesløshet: 1-0, kommentar av Paal Frisvold i E24 24.10.11
  Sjansene er store for at EU står på kravene og innfører betaling for CO2-utslipp for luftfarten.
 • Usikkert klima for u-landskvoter, Dagens Næringsliv (NTB) 24.10.11
  Striden om Kyotoavtalens fremtid truer også ordningen med klimakvoter fra utviklingsland. Uten slike kvoter blir det dyrere for Norge å nå målene i klimaforliket.
 • Laber interesse for het klode, lederkommentar i Adresseavisa 22.10.11
  Den globale oppvarmingen fortsetter, selv om det for tiden nesten ikke er oppmerksomhet om klimapolitikken.
 • Solheim øyner håp om klimakompromiss, Dagens Næringsliv 22.10.11
  «Kyoto Pluss». Det er kompromissforslaget som Norge håper vil lede frem til en ny internasjonal klimaavtale.
 • Brenn oljen - for et bedre klima, debatt av Gunnar Steinsholt i Dagsavisen (nye meninger) 2.10.11
  Nye gigantfunn i Nordsjøen, nye muligheter i nordområdene når isen smelter, og en oljepris høy nok til å forsvare investeringene i canadisk tjæresand og andre ukonvensjonelle oljekilder. At vi er nødt til å la mesteparten av denne oljen ligge for å ha håp om å unngå en klimakatastrofe bekymrer ikke oljeindustrien. De trenger heller ikke bekymre seg for at norske politikere skal gripe inn og realitetsorientere dem.
 • Biskopene advarer mot bruk av nye oljefunn, Vårt Land 22.10.11
  Utfordrer til kamp for «klimarettferdighet».
 • Mener økt utvinningstempo gir bedre klima, Dagens Næringsliv 21.10.11
  Mindre norsk olje og gass vil gi mer forurensing, mener utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 • Er nordmenn klare for miljøvern?, debatt av Rasmus Hansson i Morgenbladet 21.10.11
  Norske politikere skjønner tegningen: Valgvinnere velger vekk miljøvern. Dermed er norsk natur under nytt press fra skogeiere, lokalmyndigheter og energiutbyggere. Klimapolitikken påvirker ikke olje- og gasspolitikken, og klimagassutslippene øker. Norsk miljøbevegelse må også skjønne tegningen: Vi må gjøre miljøvern til noe folk har lyst på.

Søk:

Avansert søk

Siste mediekommentarer:


"Et lite hjertesukk fral Durban og klimatoppmøtet der: Utenriksminister Jonas Gahr Støre tar feil når han mener at Norge kan satse på olje- og gass og samtidig være et foregangsland på klima."

Arild Hermstad og Andrew Kroglund i Klassekampen 30.11.11

"Jeg vil at vi skal kunne si hva som gjorde at vi ikke gjorde noe, den dag de neste generasjonene stiller oss spørsmålet om hvorfor vi ikke handlet i tide. Hva har skjedd i de ulike departementene som stoppet klimasaken? Hvorfor ble den stoppet? Hvilke regnestykker ble brukt av Finansdepartementet?"

Rasmus Benestad i Dagsavisen (nye meninger) 29.11.11

"De to neste ukene vil målet om en bindende, global klimaavtale bli begravd for lang, lang tid. Vi må vente på Kina og USA."

Ola Storeng i Aftenposten 28.11.11

"Siden den første klimakonferansen har forskningen gjort det stadig tydeligere at det pågår alvorlige menneskeskapte klimaendringer. Men politikken har ikke fulgt etter. Kyoto-avtalen er ikke ambisiøs nok, men den er det beste vi har. Nå kan vi miste den også. Den går ut om et år. Om det blir en ny forpliktende avtale, er testen på om klimaforhandlingene i Durban lykkes."

Åse Brandvold i Klassekampen 28.11.11

"Finanskrisen i Europa og USA tar så mye av politikernes oppmerksomhet at det undergraver arbeidet med en klimaavtale. Færre regjeringssjefer har tid og krefter til klimakampen. Dessuten gjør finanskrisen i vestlige land det vanskelig å mobilisere pengene som skal til for å få en klimaavtale."

Statsminister Jens Stoltenberg til Aftenposten 28.11.11

"Denne uken åpner klimatoppmøtet i Durban i Sør-Afrika. Da USAs sjefforhandler Todd Stern møtte utenlandske korrespondenter sist uke, var det lite igjen å spore av Obama-administrasjonens ambisjoner fra 2009. Han slo fast at videreføring av Kyoto-avtalen i et slags frivillig forpliktende regime, ikke var på USAs agenda."

Alf Ole Ask i Aftenposten 27.11.11

"Det nytter ikke å skremme folk til å leve miljøriktig, sa «The Terminator» og flekket tenner."

Siri Wahl-Olsen i Adresseavisa 23.11.11

"En ambisiøs global klimaavtale ville vært den beste måten å håndtere klimaproblemet på. Men i valget mellom alt eller ingenting i FN-forhandlingene, ser svaret i øyeblikket ut til å bli ingenting. De alternative avtalene bør derfor ikke sees på som en trussel mot FN-forhandlingene, men som mulige byggeklosser i en framtidig global klimaavtale."

Steffens Kallbakken i Dagens Næringsliv 23.11.11

"Forventningene til møtet er lave og nesten ingen norske journalister skal dit. Det syns jeg er synd. For flere store spørsmål er nå i spill i forhandlingene. Årsaken er det jeg vil kalle den nye realismen som synes å ha sunket inn over partene etter fiaskoen i København."

Erik Martiniussen i Dagsavisen (nye meninger) 20.11.11

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.