Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Skeptikere og hysterikere i klimadebatten

- Det er umoralsk å tvile, sa Gro Harlem Brundtland i fjor og verden har det siste året tatt inn over seg at vi nå opplever menneskeskapte klimaendringer. Debatten er over og nå trengs det handling, hevder noen. - Vi trenger ikke krisemaksimerende klimahysterikere som ikke vil diskutere, hevder andre. Trenger vi fortsatt skeptikerne?
Torsdag 31. januar 2008
Linker oppdatert: Torsdag 03. april 2008

Gro Harlem Brundtland sammen med utviklingsminister Erik Solheim i FN ifjor.
Bilde: UD

- Gi meg de rene og ranke, skrev arbeiderdikteren Rudolf Nilsen i sitt dikt "Revolusjonens røst" (les mer her) på begynnelsen av forrige århundre. - Som aldri gir tapt for tvil, skrev han videre og avsluttet slik:

"Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blandt dere er kalt".

Kanskje så "verdens miljøvernminister" Gro Harlem Brundtland i dagens klimakamp en parallell til den arbeiderkamp Rudolf Nilsen var en del av da hun i mai fjor deltok på klimamøte i FN? - Det er umoralsk å tvile, var budskapet fra Brundtland (les mer her). I en kommentar på nettstedet forskning.no i juli stilte redaktør Erik Tunstad spørsmål ved Brundtlands påstand og framholdt bl.a. (les mer her):

"Bare fremtiden vil vise om det er klimaskeptikerne eller klimaalarmistene som er dagens forstokkede tapere."

Men den siste tiden er det "klimaalarmistene" som i størst grad har satt dagsorden og med klimatoppmøte på Bali og fredsprisen til Al Gore ble klima satt på dagsorden i fjor som aldri før (les mer her). Selv om de håndfaste vedtakene for å stanse klimaendringene uteble også på Bali opplever miljøbegelsen endelig å bli tatt på alvor etter lang tids kamp. Men, ikke alle setter like stor pris på miljøbevegelsens gjennombrudd i klimasaken. Sist ute her hjemme er forfatter og skuespiller Lars Mjøen, som forrige uke rettet et kraftig angrep mot Aftenposten og avisas klimajournalist Ola Mathismoen (les mer her): 

"Dag etter dag får denne karen fortsette å krisemaksimere nærmest uten motforestillinger i landets viktigste avis."

Uka før skrev tidligere stortingsrepresentant (H) Hallgrim Berg en gjestekommentar i avisa Nationen om "dobbeltmoralistiske klimaimamer" (les mer her) og før jul var det "dissident" Erling Fossen som i et innlegg i Dagbladet framholdt at "Dommedag er avlyst". Han fremmet fire miljøpåstander til offentlig forargelse og innledet innlegget sitt slik (les mer her):

"I Norge har det inntil nå vært lettere for en kamel å komme gjennom nåløyet enn det er for klimaskeptikere å stå fram i offentligheten."

Står vi overfor en kompakt miljømajoritet, hvis moralske fordømmelse av skeptikere kan hindre nødvendig kritisk debatt? "Denne fandens kompakte majoritet" var hvertfall tittelen på en kronikk av litteraturviter Dag Anderaa i avisa Nationen nylig, der han med henvisning til Ibsens stykke "En folkefiende" konkluderte (les mer her):

"Tida er kanskje inne til å åtvare mot at vi også i vår tid skal grunngje handlingar på same vis som byfogden då han gav dr. Stockmann sparken: «vi torde ikke annet for den almene opinions skyld»?"

Om klimaopinionen i dag er sterk, så er det likevel ikke slik at skeptikere ikke slipper til. Blant de som har gjort seg gjeldende i debatten er Onar Åm, som i vinter lanserte boka "Kampen om klimaet - til forsvar for menneskeheten", som i en grundig omtale i Dagbladet Magasinets nettutgave, ble introdusert slik (les mer her):

"I boka «Kampen om klimaet – til forsvar for menneskeheten» er forfatter Onar Åms utgangspunkt at menneskeheten sitter på tiltalebenken, anklaget for å ødelegge jordkloden gjennom sin energiproduksjon og verdiskapning, og at klimapanelet, godt støttet av politikere og journalister, opptrer som både aktorat, dommer og fangevokter. Åm hevder at forsvaret ikke kommet til orde i denne rettssaken. Boka er skrevet som et forsvarsskrift for menneskeheten."

Til Dagbladet sa Åm bl.a.:

"Nesten hele den norske pressen har hevet seg på dette med katastrofedekningen. Det er mer spennende og selger bedre hvis man kan si at verden snart går under eller at havet stiger med 10 meter enn å si at vi må vente i mange år før vi vet sikkert. Det er ikke så sexy."

Usikkerhet omkring klimaprognoser har imidlertid vært tema for debatt på nettstedet forskning.no den siste tiden, der forskningsdirektør Knut H. Alfsen og professor Helge Drange konkluderer (les mer her):

"Verdens klimaforskere er nå i hovedsak enige om at en vesentlig del av den observerte globale oppvarmingen er menneskeskapt. Med andre ord, sannsynligheten for at temperaturutviklingen ikke har en vesentlig menneskeskapt årsak er svært liten."

En ting er å lytte til og la klimaskeptikere slippe til, en annen ting er om de har rett. Sven Åke Bjørke (GRID-Arendal, FNs miljøprogram) synes ikke skeptikerne har mye å fare med. I en kronikk i desember gjennomgikk han det han mener er "klimaskeptikernes halmstrå", som etter hans syn omfatter følgende punkter:

 • Etter sigende har ikke NASA påvist noen drivhuseffekt.
 • Et annet halmstrå er at FNs klimapanel underslår at kaldt vann holder på mer gass enn varmt vann og omvendt, og at utskiftningene av gass mellom luft og hav er så enorme at ytterligere 5-6 % CO{-2} fra menneskeskapte utslipp ikke har betydning.
 • Et tredje halmstrå er at noen isbreer vokser. Altså må det vel bli kaldere?
 • Et fjerde halmstrå er at det var kaldt i Norge sist sommer.
 • Et femte halmstrå er at det har vært både kaldere og varmere i tidligere tider.
 • Nok et halmstrå er at snart er olja slutt uansett.

Bjørke konkluderte slik (les mer her):

"Noen mennesker vil alltid klamre seg til halmstrå i stedet for å forholde seg til en ubehagelig virkelighet. La oss vise forståelse for halmstrå-klamrerne. Vi andre bør kreve at politikerne tar det ansvaret de må ta snarest mulig. Jo lenger vi venter, desto vanskeligere og dyrere blir det."

Halmstrå eller ikke, nylig skrev 100 klimaforskere brev til FNs generalsekretær Ban Ki-moon, med advarsel mot å kutte i klimautslippene. Blant underskriverne var geokjemiker Tom V. Segalstad, som er førsteamanuensis i ressurs- og miljøgeologi ved Universitetet i Oslo. Til E24 i begynnelsen av januar uttalte han (les mer her):

"FNs klimapanel prøver å gi inntrykk av at klimadebatten er avsluttet, men vi er ganske mange som ikke er enig i det."

Og også blant klimaforskerer advares det mot "klimahysteri". I en kronikk i Aftenposten - også i desember - innledet Ina T. Kindem (Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen) og Ellen M. Viste (Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen) slik (les mer her):

"Klimaforskernes varskurop har satt klima på dagsordenen. Bra. Men vi trenger ikke krisemaksimerende klimahysterikere som ikke vil diskutere."

_______

Nedenfor har vi samlet litt lenker til aktuelle innlegg og debatter fra og med og om "klimaskeptikere".


Aktuelle lenker:

 • Gro: - Umoralsk å stille spørsmål ved klimaendringene, UD 09.05.07
 • Spm til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim fra Ketil Solvik-Olsen (FrP), datert 17.03.08
  Spørsmål: I  Klimadebatten blir det stadig hevdet at alle seriøse forskere støtter FNs klimapanel. Andre hevder derimot at stadig flere forskere stiller seg kritisk til FNs klimapanel. Ønsket om å pårope seg støtte fra forskningsmiljøene har i seg selv blitt et tema, som kan avspore miljøaspektet i debatten. Vil statsråden ta initiativ til at det gjennomføres en uavhengig, nøytral undersøkelse i relevante norske spesialistmiljøer vedrørende klimaendringer, årsakssammenhenger og graden av enighet med FNs klimapanels hypoteser?
 • Spm til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland fra Åse M. Schmidt (FrP), besvart 27.03.08
  Spørsmål: Representanter fra den rødgrønne regjeringen har flere ganger antydet at forskere som er uenig med FNs klimapanel er kjøpt og betalt. Dette er en alvorlig anklage som innebærer at norske forskere/professorer i realiteten beskyldes for å være korrupte. Et slikt rykte er ikke norsk høyere utdanning tjent med. Er Statsråden enig med sine regjeringskollegaer i at forskere som er kritisk til FNs klimapanel må ansees å være kjøpt og betalt, og hvordan bør i så fall akademia/forskningsmiljøene forholde seg til disse personene?

Nettsteder med fokus på klimaspørsmål:

Utvalgte kommentarer og artikler:

 • Når det blir umoralsk å tvile, bladet Forskningsetikk 01/2008
  I en tid hvor det er bred enighet om at menneskene påvirker klimaet gjennom utslipp av klimagasser, er det noen som tviler på hvor sterk den menneskelige påvirkningen er. Slik tvil burde være uproblematisk. Tvilerne opplever noe annet.
 • Haga fikk tre klimaråd, tu.no 12.03.08
  Cicerodirektør Knut Alfsen fikk i oppdrag å gi klimaminister Åslaug Haga tre råd. I dag avslørte han dem.
 • Portrett av Pål Brekke: Skeptikeren, Bladet "Forskning" 01/2008
  Pål Brekke har tillatt seg å bringe inn kunnskap om sitt eget fagfelt i klimadebatten. Det har gjort ham til en klimabølle. Nå innrømmer solforskeren at han er blitt brent av den høye temperaturen i debatten.
  (hør også innslag på Østlandssendingen 11.03.08)
 • IPCC og klimagassenes fingeravtrykk, forskning.no 29.02.08
  Jan-Erik Solheim skriver i dette innlegget om det han mener er det sterkeste beviset for at klimagasser ikke står for mesteparten av den globale oppvarmingen.
 • CO2-hypotesen motbevist av naturen selv, artikkel av Ole Humlum på nyhetsblikket.no 19.01.08
 • Skeptiske til klimajournalistikken, journalisten 14.12.07
  Forskere som utfordrer den rådende konsensus i klimasaken, klager over ensidig mediedekning og refuserte aviskronikker. Forfatter av den nye boka «Kampen om klimaet», Onar Åm, tror norske medier har bestemt seg for at debatten er over.
 • Mener tvilerne har en dårlig sak, journalisten 14.12.07
  Journalist Kjetil Bragli Alstadheim i Dagens Næringsliv mener klimaskeptikernes problem er at de har en dårlig sak.
 • KLIMA: Voksende vestlig religion, Civita 12.12.07
 • En ubehagelig halvsannhet, av Jan Arild Snoen, Minerva 21.04.07
  Al Gores klimafilm fortjener et mer kritisk blikk enn den normalt utsettes for.
 • Perspective on Climate Change, Prepared by Bjørn Lomborg, adjunct professor at Copenhagen Consensus Center, Copenhagen Business School for the Subcommittee on Energy and Air Quality joint hearing with the Subcommittee on Energy and Environment of the Committee on Science and Technology on Wednesday March 21, 2007.
 • forskning.no - ensidig eller nyansert?, av Steinar Q. Andersen, Kommunikasjonsdirektør, forskning.no 07.04.04
  forskning.no er blitt beskyldt for ensidig og misvisende dekning av klimadebatten, og sist ut er Sigbjørn Grønås, som sågar mener vi har vårt oppdrag fra oljeindustrien. Her følger en oppklaring.

Aktuell litteratur og bokomtaler:

Medieklipp og -debatt:

 • Nå får vi kjeft igjen, Kommentar av Siv Jensen i E24 03.04.08
  Først fikk Fremskrittspartiet kjeft fordi vi stilte kritiske spørsmål til norsk klimapolitikk. Statsminister Jens Stoltenberg mente vi meldte oss ut av debatten. Nå når vi avholder landsomfattende klimakonferanser i partiet får vi kjeft av Stoltenberg fordi vi ikke bruker «riktige» forskere som foredragsholdere.
 • Subtilt backlash, kronikk av Arne Johan Vetlesen i Klassekampen 01.04.08
  Vi har en situasjon der konklusjoner, tolkninger og råd med støtte hos ni av ti klimaforskere (i vid forstand, tverrfaglig som gruppen er) refleksaktig dras i tvil eller motsies av en formodentlig velskolert Frp’er eller contrarian fra det vitenskapelige miljøet, utstyrt med klippekort som de nå er.
 • Når Jensen spiller dum, Lederkommentar i Dagbladet 01.04.08
  Jensens påtatte klimaskepsis er et like sterkt argument for at Frp under hennes ledelse fortsatt ikke holder minstemål, men også i framtida vil være partiet for fri fart og fri fyll.
 • Klimapolitikkens alenegjenger, Lederkommentar i Aftenposten 01.04.08
  Fremskrittspartiet har tydeligvis innsett at det er på tide å interessere seg for global oppvarming. I helgen arrangerte partiet den første i en serie på fire konferanser der hensikten angivelig skal være å informere partiets medlemmer om klimapolitiske problemstillinger.
 • Utrolig klimakompetanse, Debatt av Tor Eldevik i Aftenposten 01.04.08
  Fremskrittspartiet stiller seg kritisk til FNs klimapanel. Frps stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen har i den forbindelse sendt et skriftlig spørsmål til miljø- og utviklingsministeren (nr. 836, datert 17. mars).
 • Skråsikkert om klima, Debatt av Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg i Aftenposten 01.04.08
  Inga Marte Thorkildsen gjør klimaspørsmål til en sort/hvitt-debatt i Aftenposten 4. mars. Hun legger opp til en debatt hvor man bare tar klimaspørsmålet alvorlig dersom man uttrykker bekymring for alt det gale som kan skje.
 • Klimaforskning i krise, Debatt av Onar Åm i Aftenposten 01.04.08
  Oseanograf Cecilie Mauritzen forteller i Aftenpostens kronikk 19. mars at hun var "uhyre skeptisk" til påstandene om menneskeskapte klimaendringer, men at hun så lyset da hun ble valgt inn i FNs klimapanel. Dette er ikke overraskende.
 • - Tragisk at Gore får dupere verden, Aftenposten 30.03.08
  - Den største skandalen i Nobels historie, sier sivilingeniør Fred Goldberg om tildelingen av Fredsprisen til Al Gore og FNs klimapanel. I går var han hovedtaler på Frps klimakonferanse.
 • Vil ikke plage folk med miljøkrav, Dagsavisen (NTB) 30.03.08
  Regjeringen Stoltenberg og miljøbevegelsen driver symbolpolitikk som gjør det dyrere å fly, kjøre bil og reise. Frp vil ikke være med på å plage folk med slik symbolpolitikk, sier Frp-formann Siv Jensen
 • Siv skal ta klima-bløfferne, VG (Nett) 29.03.08
  Her er de fem største klimaløgnene - ifølge Siv Jensen. Hun mener de andre partiene fører folket bak lyset.
 • Mathismoens konspirasjon, Debatt av Gunnar Gjengset i Aftenposten 29.03.08
  Aftenpostens egen miljøfantast Ole Mathismoen presenterte sin egen påskekrim i avisen 19. mars. Han fabler om miljøet i 2020, som kunne ha vært så mye bedre om man bare hadde hørt på ham, Prestrud i Cicero og andre usaklighetsfyrster i miljøkatastrofe-klanen.
 • Vil så tvil om klimaenighet, nrk.no 27.03.08
  Frp ber regjeringen kartlegge holdningene til norske klimaeksperter. Målet er å vise at flere eksperter er uenige med FNs klimapanel. 
 • Feilslått klimaskepsis, Kronikk av Cecilie Mauritzen i Aftenposten 19.03.08
  Det skjedde med meg, som medlem av FNs klimapanel: Jeg var uhyre skeptisk da jeg ble valgt inn, men kom ut av prosessen overbevist.
 • Synsing i klimadebatten, kommentar av Anton Eliassen i Dagsavisen 12.03.08
  De 100 forskere fra mange land som har laget en «motmelding» mot klimarapporten fra FNs klimapanel har selvsagt lov å mene noe. Men hvem er de? Hvorfor har ingen undersøkende journalist tatt en titt på denne navnelisten?.
 • Intervju med Pål Brekke, i Østlandssendingen, nrk.no 11.03.08
 • Nyansert klimadebatt i avisen, Debatt av Einar Gahr i Aftenposten 26.02.08
  Mens Dagbladet på lederplass kritiserer Fremskrittspartiet for å stole mer på 100 klimaeksperter enn på FNs 2500 eksperter, åpner Aftenposten, endelig, for en nyansert debatt om klimaendringene.
 • Åpenhet om klimadebatten kommentar av Siv Jensen i E24 20.02.08
  Frp tar klimaendringene på alvor, men møtes med hånlatter fra Erik Solheim bare fordi vi stiller spørsmål.
 • Flat jord, lederkommentar i Aftenposten 20.02.08
  Solheim er så ivrig etter å demonisere Fremskrittspartiets klimapolitikk at han kommer i skade for å snuble i sitt eget bilde, og dermed avsløre seg selv.
 • Klimasyke, Lederkommentar i Dagbladet 19.02.08
  En klimapolitikk basert på skepsis til FNs klimapanel har uten tvil et visst potensial. Det er bare å følge debatten på Internett og se at partiet ikke er alene. Det er imidlertid noe paradoksalt at Frp blåser av klimapanelets 2500 forskere, i sedvanlig forakt for fagkompetanse, men bruker 100 forskere til å støtte sitt syn.
 • Med hodet i sanden, Lederkommentar i Dagsavisen 19.02.08
  FNs klimapanel og den store majoritet av verdens klimaeksperter er entydige i sine forslag til verdens politiske ledere om å sørge for dramatiske kutt i CO2-utslippene. De når ikke fram til Per Sandberg med sitt budskap. For Sandberg står med hodet i sanden.
 • - FN overdriver den globale oppvarmingen, VG (Nett) 18.02.08
  Frp mener den globale oppvarmingen er overdrevet, og skolerer medlemmene sine i alternative forklaringer.
 • Hold hodet kaldt, Debatt av Bjart Holtsmark i Aftenposten 16.02.08
  Reaksjonene på oppslaget 28. januar er forøvrig symptomatisk for den klimadebatten vi nå har fått. En nøktern påpekning av at Kyoto-avtalen vil ha lite merkbare konsekvenser i Norge, blir tolket som et utsagn om at høye utslipp "er greit".
 • Verdens undergang er nær - igjen, Debatt av Lars Mjøen i Aftenposten 08.02.08
  Diskusjon bannlyst. Hvor mange ganger gjennom historien har vi ikke hørt dette postulatet, gjerne fra religiøse fanatikere som vil skremme enfoldige til sin flokk.
 • Å knekke klimakoden, Kronikk av Marte Lia Torskenæs i Dagbladet 05.02.08
  Etter at utviklingsminister Erik Solheim fikk rollen som superminister, har det blitt mer klima og mindre utvikling i den norske debatten. Til tross for at klima og utvikling på mange områder henger sammen, er de likevel to selvstendige felt som tjener på å debatteres på egne premisser.
 • Er klimakrisen avskaffet?, Debatt av Sophus Theisen i Aftenposten 04.02.08
  Ser av Aftenposten at klimakrisen er avskaffet uten min hjelp. Ja da, jeg så at det egentlig står at det er klimamålet som nås uten min hjelp. Men den jevne leser vil nok oppfatte oppslaget som om at vi nå kan legge våre bekymringer til side i forholdet til alt mas om klimatrusler.
 • Klimadebatt i feil spor, Kronikk av Morten Jødal i Aftenposten 01.02.08
  Klimajournalister overdriver effektene av klimaendringene. Og de unnlater å beskrive hvilke positive effekter klimaendringene vil ha.
 • Misnøyefangerne, Kommentar av Erling Ramnefjell i Dagbladet 01.02.08
  Frps rolle i klimadebatten er den samme som i innvandringsdebatten og i andre politiske saker: Å fange og lagre misnøye.
 • Langer ut mot sosialøkonomer, Dagens Næringsliv 01.02.08
  Professor Jørgen Randers vil overbevise samfunnsøkonomene om at de har et galt verdensbilde.
 • Mjøen skyter på pianisten, debatt av Arve M. Bakken i Aftenposten 30.01.08
  Forfatteren og skuespilleren Lars Mjøen virker frustrert over journalist Ole Mathismoen i sitt innlegg i Aftenposten 24. januar.
 • - Global oppvarming har stanset, VG 27.01.08
  Oooops! Hvor ble det av den globale oppvarmingen? Temperaturen på verdensbasis har praktisk talt ikke steget det grann de siste ti årene. Nå mener Oslo-professor Ole Humlum at klimamodellene kan være helt på villspor.
 • Leserne utmattes av miljøstoff, debatt av Lars Mjøen i Aftenposten 26.01.08
  Det er enkelte som mener at det å lese om miljø i Aftenposten i dag er som å lese om politikk i Klassekampen anno 1970. Eventyret om gutten som ropte ulv, handlet jo om han som advarte så ofte mot katastrofen at folk til slutt ikke trodde på ham da den virkelig oppsto.
 • Ulv på het klode, Lederkommentar i Aftenposten 25.01.08
  Skuespiller og forfatter Lars Mjøen har vanskelig for å akseptere at Aftenposten i sin alminnelighet og avisens klimajournalist Ole Mathismoen i særdeleshet skriver opplysende og engasjerende artikler om global oppvarming.
 • Gutten som roper ulv, Debatt av Lars Mjøen i Aftenposten 24.01.08
  Å sette en stopper for global oppvarming er én ting. Men hvem skal stoppe "klimajournalist" Ole Mathismoen?
 • Viljen er ikke stor nok, Debatt av Kjetil Rommetveit og Roger Strand i Aftenposten 24.01.08
  Klimaet synes å være i endring fordi kunnskaps- og teknologiutviklingen har vært eksplosjonsartet de siste 200 år. Det er urovekkende.
 • «Denne fandens kompakte majoritet», Kronikk av Dag Aanderaa i Nationen 21.01.08
  Det blir no fleire og fleire forskarar som støttar det synet at klimaendringa har naturlege årsaker.
 • Antarktis-is kan gi raskere havnivåstigning, VG (NTB) 21.01.08
  Mye tyder på at is i Antarktis strømmer raskere mot havet, og dermed bidrar til større havnivåstigning enn tidligere antatt.
 • Dobbeltmoralistiske klimamar, Kommentar av Hallgrim Berg i Nationen 19.01.08
  Vår nye altomfattande politiske religion her på berget heiter klima. Det er ikkje få som no står fram og vil overgå kvarandre som sanningsapostlar. Dei kan kallast klimamar.
 • - Klimaforliket vil ikke ha noen effekt, VG (Nett) 18.01.08
  Klimakritikeren Bjørn Lomborg (42) mener det norske klimaforliket ikke vil ha noen som helst innvirking på de globale klimaendringene.
 • Forskning på grensen til svindel, Debatt av Onar Åm i Aftenposten 15.01.08
  Professor Hans Martin Seip skriver i Aftenposten 4. januar at sannsynligheten for alvorlige konsekvenser av klimaendringer utvilsomt er svært stor. Men hva baserer han denne påstanden på?
 • Troverdighet i klimadebatten, Debatt av Johs. Haugen i Aftenposten 11.01.08
  Danske forskere har reist spørsmålet om Bali-konferansen er et blindspor. De mener å kunne påvise at aktiviteten på solen og derigjennom høy kosmisk stråling, kan være en årsak til klimaendringene.
 • Hudfletter FNs klimapanel, E24 08.01.08
  100 naturvitenskapsforskere advarer FN-sjefen mot å kutte i klimautslippene. Norske Tom V. Segalstad er blant underskriverne.
 • Klimahysteri og usanne påstander, Debatt av Ingolf Kanestrøm i Aftenposten 04.01.08
  I Aftenposten 29. desember hevder Svenn Korseth sr. at et stort og økende antall klimaforskere er uenig i fremstillingen av CO2s rolle som drivhusgass.
 • Klimadebatt på villspor, Debatt av Bjarne Berg i Aftenposten 03.01.08
  Om klimaforskerne skal vinne troverdighet, må deres modeller inkludere hele årsakskomplekset, først og fremst intensiteten av solstrålingen.
 • Klimaglamour, Debatt av Connie Reksten i Dagbladet 03.01.08
  Siden tidlig 1990-tall har miljøbevegelsen gått rundt med en smak av forråtning på tungespissen som vi andre ikke har hatt kunnskap nok til å kjenne til. Men nå kjenner vi den vi også, og med en ny tilleggssmak av klimaglamour.
 • Ikke lag klimahysteri, Debatt av Svenn Korseth sr. i Aftenposten 29.12.07
  Hvis IPCCs påstander er riktige, burde det da vært mellom 6 og 18 grader varmere enn i dag; i realiteten var klimaet vesentlig kaldere! CO2 er en forutsetning for alt liv på jorden og bør frikjennes mht. global oppvarming.
 • Klimaforskere uenige i 20 år, Debatt av Hanno Sandvik i Aftenposten 22.12.07
  Aftenpostens Per Kristian Bjørkeng spør i en kommentar 13. desember "hvor enige det er sunt å bli" om global oppvarming. Denne "usunne enigheten" har nå vart i noen uker.
 • Hvor alvorlig skal vi ta dem?, Debatt av Hans Martin Seip i Aftenposten 22.12.07
  Onar Åm skriver i Aftenposten 14 desember at miljøbevegelsen "tar kronisk feil". Som eksempler nevner han blant annet sur nedbør og stratosfærisk ozon.
 • Åm er ukritisk, Debatt av Øyvind Engen i Aftenposten 22.12.07
  Forfatter Onar Åm påstår i Aftenposten at mediene er ukritiske og at klimaforskningen ikke er mer enn amatørmessige gjetninger.
 • - Havet kan stige dobbelt så raskt, Dagens Næringsliv (NTB) 17.12.07
  Havnivået kan stige dobbelt så raskt som FNs klimapanel har spådd i dette århundret, sier forskere.
 • 2007 er det 12. varmerekordåret på rad, Dagbladet.no 15.12.07
  11 av de varmeste årene noensinne har funnet sted de siste 13 årene, viser ny studie ifølge LiveScience. Funnene ble presentert i går under det pågående klimatoppmøte på Bali.
 • Mediene er ukritiske, Debatt av Onar Åm i Aftenposten 14.12.07
  Miljøbevegelsen tar kronisk feil, og klimaforskningen er i en faglig og etisk krise. Dette burde få mediene til å være litt mer kritiske.
 • Klima for konsensus, Kommentar av Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten 13.12.07
  Vår nye klimaenighet er vår stolthet. Dissidenter er vel det siste vi trenger akkurat nå. Eller?
 • Norske journalister dilter blindt etter Al Gore og FNs klimapanel, mener kritikere, nrk.no 11.12.07
  I disse dager låner alle journalister øre til fredsprisvinnerne og klimaløftene på Bali. Men klimaskeptikerne, som ikke er enig med FNs klimapanel, de møter motstand.
 • Ikke lag klimahysteri!, Kronikk av Ina T. Kindem og Ellen M. Viste i Aftenposten 11.12.07
  Klimaforskernes varskurop har satt klima på dagsordenen. Bra. Men vi trenger ikke krisemaksimerende klimahysterikere som ikke vil diskutere.
 • Overbud på klimafronten, Kommentar av Ketil Solvik-Olsen i Dagsavisen 07.12.07
  I kampen om å være «klimamester» utelater man realistiske betraktninger om nytteverdi, kostnader og tidshorisont.
 • Klima - den nye religionen, Bergens Tidende 03.12.07
  Hvorfor er klimadebatten så opphetet? Fordi klima er vår nye religion, mener Jens E. Kjeldsen.
 • Klimaskeptikernes halmstrå, Debatt av Sven Åke Bjørke i Dagbladet 12.11.07
  Noen mennesker vil alltid klamre seg til halmstrå i stedet for å forholde seg til en ubehagelig virkelighet. La oss vise forståelse for halmstrå-klamrerne. Vi andre bør kreve at politikerne tar det ansvaret de må ta snarest mulig. Jo lenger vi venter, desto vanskeligere og dyrere blir det.
 • Dommedag er avlyst, Debatt av Erling Fossen i Dagbladet 09.11.07
  I Norge har det inntil nå vært lettere for en kamel å komme gjennom nåløyet enn det er for klimaskeptikere å stå fram i offentligheten. Her lanseres fire påstander som skal bidra til å hindre ytterligere spredning av sur nedbør i den norske offentligheten.
 • Tatt av nordavinden, Aftenposten 06.11.07
  Nyere forskning viser at det er vinden som har skylden for isfrie fjorder på Svalbard de siste årene.
 • - Klimaendringer gjør Svalbard ugjenkjennelig, VG (NTB) 18.10.07 Temperaturen stiger og Svalbard er i ferd med å endres til det ugjenkjennelige, ifølge en ny rapport fra det amerikanske polarforskningsrådet.
 • Svalbard smelter, Dagens Næringsliv 10.07.07
  Og forskere mener de kan ha fått første tegn på at Golfstrømmen endres.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.