Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Nord vs Sør i København

"Vår felles framtid" ligger på forhandlingsbordet og politikere, byråkrater, forskere, aktivister, kremmere og mange andre fra "den globale landsby" er samlet til klimamarked i København, med mange slags håp og forventninger: optimister og alarmister, idealister og realister, skeptikere og fanatikere, sør og nord og mange penger. - Det kan bli et stort skritt framover, tror miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Onsdag 09. desember 2009
Linker oppdatert: Fredag 18. desember 2009

Klimatoppmøtet i København er i gang - og dermed også drakampen mellom rike og fattige land. På mandag ga FNs klimautsending, Gro Harlem Brundtland, uttrykk for at de siste dagenes løfter om utslippskutt fra utviklingsland kan redde klimaavtalen (les mer her). I går gjenga imidlertid den britiske avisa The Guardian et hemmelig utkast til klimaavtale (les her), som har vakt sterke reaksjoner fra utviklingslandene. G77-landenes leder, Lumumba Stanislaus Di-Aping, er sterkt kritisk utkastet og til den danske avisa Politiken sier han bl.a. (les mer her):

"Statsministeren deres har valgt å beskytte de rike land. Det er ikke riktig."

Rasmus Hansson i WWF Norge ber norske myndigheter ta avstand fra det danske forslaget snarest (les mer her).

Men ennå skal det forhandles i mange dager og Martin Kohr, som er direktør ved utviklingslandenes tenketank, Sør-senteret i Geneve, har i et notat redegjort for det han mener er de sentrale spørsmålene utviklingslandene står overfor og som må løses for at Københavnmøtet skal lykkes. Det gjelder (les mer her):

 • Det globale klimaregimets arkitektur
 • De lave ambisjonene for utslippsreduksjoner
 • Flyttingen av byrden til utviklingsland
 • Gjennomføringstiltak, som ikke på plass
 • Den urettferdige fordelingen av ansvar for utslippsreduksjoner som ligger til grunn for den "felles visjonen"
 • Klimabegrunnet handelsproteksjonisme

- Lite sannsynlig med ratifiserbar avtale

På FNs klimatoppmøte på Bali for to år siden ble det laget et veikart for de videre klimaforhandlingene (les mer her) fram mot klimatoppmøtet i København, som startet denne uka. Og etter forhandlingsmøtet i Poznan i fjor uttalte FNs generalsekretær Ban Ki-moon at "2009 er året for klimaforhandling" (les mer her).

På klimamøtet i New York i september økte forventningene til København, etter at Kina varslet en kursendring og USA lovet å ta ansvar (les mer her), men da miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sist uke redegjorde i Stortinget om status og framdrift i klimaforhandlingene sa han (les mer her):

"I København er det dessverre lite sannsynlig at man vil klare å bli enig om en ratifiserbar avtale som favner alle forhandlingsspørsmålene, slik Norge har arbeidet for, arbeider for og vil fortsette å arbeide for. Til det er det for mange løse tråder i forhandlingene og for stor uenighet om formen på en avtale."

- Barack Obamas deltakelse på klimamøtet i København styrker håpet om å få til en avtale, mener FNs klimautsending Gro Harlem Brundtland (les mer her), men "det kan gå galt, helt galt", melder avisa Klassekampen (les mer her).

Klima i alle kanaler

Over hele verden er det satt fokus på klimaforhandlingene i København og i Norge som i andre land er avisene fulle av klimastoff. Dagbladet er en av 56 aviser i 45 land som har gått sammen om et felles budskap, som innledes slik (les mer her):

"Hvis vi ikke forener våre krefter i synlig handling, vil klimaendringer herje vår klode, og rive grunnen under vår velstand og trygghet. Farene har blitt stadig synligere i løpet av de siste tiårene. Nå kommer dette klart til uttrykk: 11 av de siste 14 årene er de varmeste vi noensinne har målt, isen i polområdene smelter, fjorårets plutselige økning i olje- og matpriser ga en forsmak på framtidas ødeleggelse. Blant forskere og eksperter er ikke lenger spørsmålet om menneskene har skyld i utviklingen, men om hvor lite tid vi har igjen for å begrense skadene. Hittil har verdens respons vært ynkelig halvhjertet."

Aftenposten hjelper deg med "20 ting du bør vite noe om før klimatoppmøtet i København" (les mer her) og tilbyr en "sjekk av ditt CO2-regnskap" (les mer her), mens Dagsavisen byr på "Din guide til klimatoppmøtet" (les mer her).

Norske myndigheter har laget en felles informasjonsportal for departementene om klimaforhandlingene (se her), mens frivillige organisasjoner er på banen med sine kommentarer og innspill.

Naturvernforbundet har omfattende nettsider om klimaforhandlingene (les mer her) og oppfordrer folk til å slutte seg til et opprop med krav om en rettferdig klimaavtale (les mer her). WWF Norge har lagt fram sitt forslag til "10 trinn til suksess i København (les mer her), mens FIVH og Kirkens Nødhjelp arrangerer "klimaseilas" til København (les mer her).

"Klimaskeptikere og -hysterikere"

- Det er umoralsk å tvile, sa Gro Harlem Brundtland for et par år siden, men skeptikere har fortsatt gjort seg gjeldende i debatten (les mer her) og noen vil nok mene at den amerikanske miljøeksperten James Hansen nærmer seg det hysteriske når han i forkant av Københavnmøtet bl.a. sier (les mer her):

"Hele tilnærmingen er så fundamentalt gal at det er bedre å begynne på nytt."

Styremedlem i Concerned Scientist Norway, professor Arne Johan Vetlesen ved Universitetet i Oslo skriver i en kronikk i Aftenposten om "stø kurs mot kollaps" (les mer her). - Er troen på menneskeskapt klimaendring en religion som erstatter troen på Bibelens Gud?, spør Erling Rimehaug i en kommentar i Vårt Land i dag (les mer her).

Klimarealistene, på sin side, markedsfører seg på sine nettsider som:

"En organisasjon for deg som reagerer negativt på det ensidige og massive budskapet om en menneskeskapt klimatrussel som presenteres i aviser, radio og fjernsyn, og på medienes motvilje når det gjelder å presentere vitenskapelige fakta som forteller en annen historie enn det politisk vedtatte."

 Aktuelle lenker:

Et utvalg rapporter:

Norske organisasjoner om klimakonferansen:

Medieklipp og -debatt:

 • - Nær klimaavtale i natt, Dagens Næringsliv 18.12.09
  Natt til fredag kom partene i klimaforhandlingene i Københavnet nærmere målet.
 • Nå må Obama «låse opp» forhandlingene, Dagbladet 18.12.09
  - Verre å vende tilbake med en tom avtale, enn å komme tomhendt hjem.
 • Resultatet blir tre grader økt oppvarming, Dagbladet 18.12.09
  Verdenslederne vet at det går mot alvorlig klimaendring, ifølge et hemmelig FN-dokument.
 • Obama gir nytt håp om klimaavtale på skjebnedagen, VG Nett 18.12.09
  I natt utarbeidet topplederne et nytt utkast til klimaavtale i København. Avtalen må signeres i dag, på konferansens siste dag.
 • Unødvendig klimamøte, Lederkommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 18.12.09
  København-møtet ble mer ord enn handling. Hovedproblemet er at vi må slike klimatoppmøter.
 • Håper Obama får til en enighet mellom Kina og USA, Dagsavisen 18.12.09
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier situasjonen er kritisk, men håper president Barack Obamas ankomst kan bidra til å redde forhandlingene i København.
 • Clinton rokker fastlåste klimaforhandlinger, Dagsavisen 18.12.09
  Med løfter om støtte til u-landene høyner USA sin innsats idet klimaspillet nærmer seg slutten i København.
 • Solheim: Avtaler på bakrommet eneste utvei, Dagsavisen 18.12.09
  Miljøvernminister Erik Solheim (SV) er bekymret, men gir ikke opp København-forhandlingene til tross for dystre signaler fra Kina.
 • I stormens øye, Morgenbladet 18.12.09
  Dette var tirsdagen i klimakonferansens andre uke. En dårlig dag, angivelig. Det var den dagen København begynte å snakke om Mexico til neste år.
 • Utkast til klimaavtale utarbeidet på krisemøte, Dagens Næringsliv (NTB) 18.12.09
  Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen sier at krisemøtet natt til fredag mellom 28 land var fruktbart og konstruktivt. Flere diplomater sier det ble utarbeidet et utkast til avtale som blir lagt fram for toppmøtet fredag morgen.
 • - Clintons milliarder gir et ørlite håp, Dagens Næringsliv (NTB) 18.12.09
  Amerikanske løfter om u-landsstøtte gir forhandlerne et ørlite håp før Barack Obama ankommer Københavnmøtet fredag.
 • Obama på vei til København, Aftenposten (NTB-AP) 18.12.09
  USAs president Barack Obama har ni timer på seg til å forsøke å redde klimaavtalen i København.
 • Stoltenberg: – Kritisk situasjon, Aftenposten 18.12.09
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier situasjonen er kritisk, men at det fortsatt er mulig å få til en akseptabel avtale i København.
 • Sarkozy åpner for å beholde Kyoto-avtalen, Aftenposten (NTB) 18.12.09
  Frankrikes president Nicolas Sarkozy åpner for å beholde Kyoto-avtalen, noe som er et viktig krav fra u-landene i klimaforhandlingene.
 • - Håper norsk forslag kan bygge bro, Aftenposten.no 18.12.09
  Jens Stoltenberg håper den norsk-meksikanske finansieringsmodellen kan være med å løse floken.
 • Nervekrig om klimaavtalen, Dagbladet 18.12.09
  Forhandlingene nær sammenbrudd i København.
 • - Han sa jo ikke en dritt, Dagbladet 18.12.09
  Jens Stoltenberg talte på klimatoppmøtet i København. - Han sa jo ikke en dritt. Det var ingenting nytt, utbrøt Natur og ungdom-leder Ingeborg Gjærum til Dagbladet like etterpå.
 • Politi og lømler, Kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 18.12.09
  Ti år etter Seattle har politiet tatt igjen demonstrantenes teknologiske forsprang. Forutsetningen har imidlertid vært spesiallover som menneskerettsforkjempere finner meget tvilsomme. Ifølge en meningsmåling offentliggjort igår mener likevel seks av ti dansker at «Lømmelpakken» har vært en god idé.
 • - Dette var en suksess, Dagbladet 18.12.09
  Både politiet og demonstrantene mener gårsdagens klimamassedemonstrasjon var en suksess. De er litt uenige om hvorfor.
 • Klimaforskning og klimajuks, Debatt av Lene Johansen i Dagsavisen 18.12.09
  Jeg skjønner Rasmus Benestad har behov for å forsvare klimakabalen, siden han har blitt inkludert i noen av de lekkede e-postene. Men Climategate inneholder mye mer informasjon enn bare e-poster. Den inneholder også avslørende programmeringskode.
 • Fire av ti nordmenn i klimatåka, Dagsavisen 18.12.09
  Nær fire av ti nordmenn sier at de ikke vet hva de skal gjøre for å redusere egne klimagassutslipp.
 • Stoltenberg: Kan bli aktuelt å si nei til avtalen, Dagsavisen 17.12.09
  Erklæringen fra København-toppmøtet kan bli så svak at det beste vil være å avvise den, mener statsminister Jens Stoltenberg (Ap).
 • Stillingskrig, Lederkommentar av Anders Horn i Klassekampen 17.12.09
  Det som først og fremst er til hinder for å komme i land, er en enighet om hvem som skal betale, og den diskusjonen vanskeliggjøres at hundreårs kolonihistorie og imperialisme bringer følelsene fram. Den må likevel få sin løsning, og kan ikke - som Ban Ki-moon har foreslått - bli skjøvet fram i tid.
 • 6,8 milliarder problemer, kommentar av Gunnar Okstad i Adresseavisa 17.12.09
  Befolkningsvekst er den største trusselen mot klimaet. Derfor er det påfallende at det stigende antall jordboere er tabu på klimakonferansen.
 • Startet opp med en krise, Klassekampen 17.12.09
  Tilliten mellom fattige og rike land, fikk seg nok en knekk i går, da Danmark innledet ministerkonferansen med å varsle et privat forslag til avtaletekst.
 • Klima for matsikkerhet, kommentar av Kato Nykvist i Nationen 17.12.09
  Klima er hett stoff i avisene for tiden. Det skyldes selvsagt klimatoppmøtet som pågår i København. Møtet er utpekt som et skjebnemøte, klodens kanskje viktigste forhandlingsmøte noen sinne.
 • Clinton til klimatoppmøtet, Aftenposten 17.12.09
  USAs president Obama viser handlekraft og sender Clinton til klimatoppmøte allerede onsdag for å prøve å samle landene. Presidenten selv kommer fredag.
 • Bakgrunn: Det intense klimaspillet, Aftenposten 17.12.09
  Hva foregår egentlig når 192 land og 120 statsledere skal bli enige om en klimaavtale? «Kaos» er tittelen, «komplett kaos» lyder fortsettelsen.
 • Kina utelukker klimaavtale, Aftenposten 17.12.09
  Kina utelukker enighet om en avtale på klimatoppmøtet i København og foreslår i stedet en kort erklæring.
 • Solheim tror danskene gir opp avtaleforslag, Aftenposten 17.12.09
  Solheim sier forhandlingene fortsetter i natt rundt et forslag USA og mange i-land vi vil ha «store problemer med å akseptere».
 • Brundtland: – Vi må krysse fingrene, Aftenposten (NTB) 17.12.09
  Situasjonen på klimatoppmøtet er veldig vanskelig, medgir FN-utsending Gro Harlem Brundtland.
 • Skjebnetime for klimatoppmøtet, Dagens Næringsliv (NTB) 17.12.09
  Klimaforhandlingene i København står i stampe. FNs klimasjef Yvo de Boer sier toppmøtet i den danske hovedstaden står foran sin skjebnetime.
 • Klimabidrag på 19,5 milliarder dollar fra Japan, Dagsavisen (NTB) 17.12.09
  Mer enn halvparten av det som anslås som nødvendig av midler til utviklingslandene fram mot 2012.
 • Avtale om utslippskutt fra skip og fly svinner hen, Dagbladet (NTB)17.12.09
  Det ser mørkt ut for avtalen som skulle skattlegge CO2-utslipp fra fly- og skipstrafikk.
 • Kina utelukker klimaavtale i København, VG Nett 17.12.09
  Kina og G77-landene kan sørge for at det ikke blir noen klimaavtale i København.
 • Afrikanske land foreslår klimakompromiss, VG (NTB) 17.12.09
  De afrikanske landene på klimamøtet i København er villige til å lempe på kravene om klimafinansiering fra rike land.
 • Obama håper han kan bidra i København, VG (NTB) 17.12.09
  President Barack Obama håper han kan bidra til et gjennombrudd i klimaforhandlingene når han reiser til København.
 • Tåregass mot klimademonstranter, Dagsavisen 17.12.09
  Politiet tok i bruk tåregass, pepperspray og hunder mot demonstrantene som forsøkte å storme klimamøtet i København.
 • Se hva danskene synes om klimademonstrasjonene, Dagbladet 17.12.09
  Verdens øyne er rettet mot FNs klimatoppmøte i København. Maria Waag (21) fra WWF følger møtet for Dagbladet og viser deg hva som skjer fra innsiden.
 • Vi trenger global CO2-avgift, Kommentar av Erik Trømborg, Per Kristian Rørstad, Hans Fredrik Hoen og Birger Solberg i Dagavisen 17.12.09
  Bruken av fossil energi må ned. En global avgiftspolitikk er det viktigste og mest effektive virkemidlet.
 • København: Enorm skogsatsing klar, Aftenposten 17.12.09
  USA, Norge, Australia og Storbritannia ble enige i kveld: Lover 3,5 milliarder dollar til skogvern.
 • Gasskip miljøstjerne i København, Aftenposten 17.12.09
  Hun troner i snødrevet ved Nyhavn, gassdrevne «Viking Lady». Fire lynraske el-vidundere på kaia foran henne. Tilsammen er de litt av løsningen på klimakrisen.
 • Stillstand og steile fronter i København, E24 16.12.09
  Utsettelser, protestaksjoner og en steil front mellom USA og Kina preger klimatoppmøtet før statsledere fra hele verden kommer til København.
 • Dype kløfter på klimatoppmøtet, Dagbladet (NTB) 16.12.09
  Miljøministre fra hele verden jobber desperat for å få i gang de fastlåste klimaforhandlingene før statslederne kommer til byen.
 • Mener FN alene ikke er nok, Dagbladet 17.12.09
  - Løsningen må komme fra grasrota, sier Arnold Schwarzenegger.
 • USA og Kina avgjør alt, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 16.12.09
  På klimatoppmøtet i København er resten av verden prisgitt supermaktenes politiske handlingsrom på hjemmebane.
 • De store må ta ansvar, Lederkommentar i Adrresseavisa 16.12.09
  Et lite knippe land kan lettere greie det som 190 land i øyeblikket strever med, nemlig å bli enige om effektive kutt i utslipp av drivhusgasser.
 • Slik trikset forskerne med klimadataene, E24 16.12.09
  Ved ganske enkelt å utelukke deler av datasettet, lykkes det klimaforskerne å skape tidenes mest kjente klimagraf: Hockeykølla.
 • - Enkle klimatiltak kan gi store utslag i Kina, VG Nett 16.12.09
  Lavkarbonvekst trenger ikke å innebære avanserte løsninger på utfordringene Kina og andre land står overfor: Å bytte til sparepærer og bruke sykkel er med på å senke utslippene.
 • Klimarealisme, Kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 16.12.09
  Al Gore er nok en gang tatt i å overdrive følgene av klimaforverringen. Det er dumt og unødvendig.
 • Avgifter er mye bedre enn CO2-kvoter, Kommentar av Øystein Sjølie i E24 16.12.09
  CO2-avgifter er beste botemiddel mot store utslipp. Kvoter er oppskrytt.
 • Hvis CO2-utslippene fylte et badekar..., Aftenposten 16.12.09
  Hvis vi sammenligner jordas CO2-kretsløp med et badekar, vil menneskets utslipp få karet til å flomme over i løpet av de neste 40 årene.
 • Nervekrig mellom fattige og rike land, Dagsavisen 15.12.09
  Klimaforhandlingene ble midlertidig stanset i går på grunn av dyp uenighet mellom de fattigste og de rikeste landene. Tiden er i ferd med å løpe fra forhandlerne.
 • Utviklingslandene marsjerte ut i protest, Dagsavisen (NTB) 16.12.09
  Dagens arbeidsgruppemøter på klimatoppmøtet i København er innstilt etter at representanter for utviklingslandene strenet ut i protest.
 • København, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 15.12.09
  De rikeste landene bør selvfølgelig ta den største andelen, fordi de har størst økonomiske ressurser. I stedet legger dagens system, som USA og EU står i spissen for, opp til å legge de største byrdene på u-landene, fordi det er mest «kostnadseffektivt». Som et resultat av disse konfliktene, marsjerte i går de afrikanske landene ut av konferansesalen i København i protest mot denne asymmetrien.
 • U-landene er skuffet, Klassekampen 15.12.09
  Lederne for de afrikanske landene marsjerte mandag ettermiddag ut av forhandlingene i København.
 • Solheim leder klimagruppe, Aftenposten (NTB) 15.12.09
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) er utnevnt som leder for en arbeidsgruppe som skal jobbe med skipsfart, flytrafikk og handel på klimakonferansen i København.
 • Forhandlingsstopp i København, Aftenposten 15.12.09
  Klimaforhandlingene er tilbake på sporet etter at afrikanske land satte ned foten mandag formiddag.
 • Solheim mener brudd i forhandlinger er normalt, Aftenposten 15.12.09
  - Dramatikken ligger i at vi har liten tid, sier Erik Solheim.
 • Nor-mex meny, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 15.12.09
  Et norsk-meksikansk klimaforslag kan koste Norge i underkant av en milliard kroner i 2013. For noen er nor-mex-menyen for tam. For andre for hot.
 • Norge får lederrolle, Dagbladet 15.12.09
  Solheim skal lede arbeidet med handel og klima.
 • Klimaforhandlingene har brutt sammen, Dagbladet 15.12.09
  Utviklingslandene har satt ned foten.
 • Svarteper i Køben, Kommentar av Gunnar Okstad i Adresseavisa 15.12.09
  Svarteperspillet er i gang i København. Innsatsen kunne ikke vært større – jordens klima. Hvem blir taperen, og blir det noen vinnere?
 • Kø-benhavn, Dagsavisen 15.12.09
  Systemet for å sluse inn deltakere til klimakonferansen kollapset fullstendig i går. Over 10.000 mennesker sto i kø: Mange ventet i seks timer og lenger på å komme inn.
 • Global matsikkerhet, Kronikk av Jón Bjarnason, Eva Kjer Hansen, Sirkaa-Liisa Anttila, Lars Peder Brekk og Eskil Erlandsson i Aftenposten 15.12.09
  De nordiske landbruksministrene er enige. Skal vi sikre nok mat til en voksende befolkning må vi få kontroll med klimagassutslippene.
 • Gore: - Politikerne forstår ikke alvoret, Aftenposten 15.12.09
  Al Gore tror verken politikere eller folk flest har forstått klimaendringenes alvor.
 • Klager VG og TV2 inn for PFU, Aftenposten 15.12.09
  SU-leder mener dekningen av demonstrasjonene i København var mangelfull.
 • Abstrakte løsninger, lav tillit, Kommentar av Erling Dokk-Holm på E24 15.12.09
  Den jevne norske borger må få se klimatiltak som fungerer i hverdagen, ikke bare på papiret. Klimakampen er ikke bare et spørsmål om kostnadseffektive løsninger, men også om tilliten mellom politikere og folk flest.
 • Miljøaktivister bestiger operaen i Sydney, Dagbladet (NTB) 15.12.09
  Krever en avtale om kamp mot klimaendringer.
 • Al Gore roser Norge, Dagbladet 15.12.09
  - Norge er et lyspunkt i forhandlingene, sier han til Dagbladet.
 • Venter drastisk havstigning, Vårt Land 15.12.09
  Al Gores omtale av Jonas Gahr Støre var utelukkende positiv. Like hyggelig var ikke hans omtale av fremtidens havnivå.
 • – 40 prosent utslippskutt er for beskjedent, Vårt Land 15.12.09
  – Jeg er for beskjeden når jeg krever 40 prosents utslippskutt. Det ville Desmond Tutu sagt til verdens mektigste mann hvis han sto fast i heisen med ham.
 • Forskningsdirektør: - Å stanse is-smeltingen krever utholdenhet og hardt arbeid, VG Nett 15.12.09
  Hvis vi skal forhindre at byer og land slukes av havet, må både samfunnet og du og jeg ta klimaansvar nå. Det sier forskningsdirektør ved Norsk polarinstitutt, Kim Holmén, som har koordinert arbeidet med rapporten «Melting Ice. A call for Action».
 • Støre: - Man må være merkelig skrudd sammen hvis man ikke skjønner at dette er alvor, VG Nett 15.12.09
  Jonas Gahr Støre (Ap) og fredsprisvinner Al Gore la i dag fram ny forskning som viser at havet vil stige med en meter innen 2100.
 • Liv og lære, Kommentar av Nikolai Astrup i Dagsavisen 14.12.09
  Norge reiser til København med store ambisjoner på egne og andres vegne. Ingenting gleder meg mer. Samtidig må vi erkjenne at Norges rolle i København er omvendt proporsjonal med vår selvforståelse.
 • Solheim: - Vi må skifte gir, Aftenposten 14.12.09
  MIljøvernminister Erik Solheim har under store deler av søndagen sittet i møter med miljøvernministere fra 50 av de viktigste landene i klimaforhandlingene. I dagene fremover vil miljøvernministrene sitte sammen for å pøve å løse opp i de viktigste flokene før statslederne kommer på onsdag.
 • Tutu krever klimabistand til fattige land, Vårt Land (NTB) 14.12.09
  Den sørafrikanske fredsprisvinneren Desmond Tutu krever at Vesten må ta ansvar for den globale oppvarmingen og punge ut til fattige land.
 • Blandet mottakelse av finansieringsforslag, Nationen (NTB) 14.12.09
  Det norsk-mexicanske forslaget til finansiering av klimatiltak i utviklingsland fikk blandet mottakelse på et uformelt ministermøte i København søndag.
 • - Boikott FN-møtet, Klassekampen 14.12.09
  Aktivist og feminist Vandana Shiva mener menneskene fører krig mot naturen. Nå ber hun fattige land boikotte FN-toppmøtet.
 • Dør for USAs oljeavhengighet, Dagsavisen 14.12.09
  Krigsveteran Jon Gensler frykter flere unge amerikanere vil bli sendt i krig hvis USA ikke kutter utslippene.
 • Gore og Støre: - Havet stiger 1– 2 meter, Aftenposten 14.12.09
  Smeltingen skjer langt raskere enn de mest dramatiske scenariene fra FNs klimapanel tilsier. Havet kan stige dobbelt så mye, dobbelt så raskt.
 • Slik skjer smeltingen, Aftenposten 14.12.09
  Snødekke: Gjennomsnittlig tid med snødekke på den nordlige halvkule reduseres med 1,5 prosent hvert tiår.
 • Toppledere med krav om like klimaregler, Aftenposten 14.12.09
  Norske toppledere frykter at europeisk næringsliv blir sittende alene med ansvaret og regningen for klimamålene.
 • Frykter svak regnskogavtale, Dagsavisen 14.12.09
  Indonesia ber om penger til å bevare regnskogen, men viser liten vilje til å stanse nedhoggingen. Norge må stille strenge betingelser for å støtte prosjekter her, krever Regnskogfondet.
 • Støre og Gore slår klimaalarm, Dagbladet 14.12.09
  Is og snø på kloden smelter i rekordfart.
 • «Hopenhagen», Debatt av Audun Hjertager i Nationen 14.12.09
  Bannerne i København, med teksten «Hopenhagen» forteller om et håp. Kanskje enes ikke verden i København om et klimakutt på 40 prosent innen 2020. Like fullt må kursen endres, og Norden har et spesielt ansvar.
 • - Obama positiv til norsk-mexicansk forslag, Dagbladet 13.12.09
  Obama har en «positiv grunninnstilling» til forslaget, mener miljøvernminister Erik Solheim.
 • Foreslår modell for å støtte klimatiltak i u-land, Aftenposten 13.12.09
  Mexico og Norge lanserte lørdag en felles finansieringsmodell for å støtte klimatiltak i utviklingsland.
 • Republikanere mener USA må avvise klimaavtale, VG (NTB) 13.12.09
  Republikaneren Marsha Blackburn oppfordret USA til ikke å binde seg til en internasjonal klimaavtale.
 • Klimadebattens feilspor, Kronikk av Kenan Malik i Bergens Tidende 13.12.09
  Debatten om klimaendringer handler om politiske prinsipper og etiske verdier som ingen vitenskapelige data kan løse.
 • - Fullt kaos i København, Dagbladet 13.12.09
  Håndgemeng mellom politi og demonstranter. Flere hundre er pågrepet.
 • Kongelig klimatreff i København, Aftenposten (NTB) 13.12.09
  Tronfølgerne i Danmark, Sverige og Norge gikk lørdag sammen om å åpne en utstilling av den nyeste klimateknologien under klimakonferansen i København.
 • - Business er verktøyet mot klimaforandringer, E24 13.12.09
  Danmarks statsminister hardt ut mot de som mener at å drive «grønt» er dårlig business.
 • Jo, visst kan vi, Kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen 12.12.09
  Klimaforhandlingene i København er i ferd med å skape en global, depressiv reaksjon. Alt virker fastlåst og håpløst. Følelsen av at vi kjører rett inn i katastrofen på autopilot overmanner oss. Vel, det er ingen grunn til å deppe.
 • EU gir milliarder til klimatilpasning i u-land, Dagsavisen (NTB) 12.12.09
  EUs ledere lover 7,2 milliarder euro til et globalt fond for klimatilpasning i fattige land. Beløpet, som tilsvarer nesten 81 milliarder norske kroner, skal gis over en periode på tre år.
 • Krever at de rike betaler, Klassekampen 12.12.09
  Naomi Klein vil legge ansvaret for klimakrisen der det hører hjemme: hos de rike utslippsverstingene i Vesten.
 • I dag setter de København i brann, Dagbladet 12.12.09
  Antikapitalister og bråkmakere planlegger gateslag under klimatoppmøtet i dag, men 6500 politifolk er klare til å pågripe hundrevis.
 • Obama kommer snart tilbake, Lederkommentar i Aftenposten 12.12.09
  Allerede om en uke setter Obama igjen foten på skandinavisk jord, denne gangen i Danmark. Der skal han delta på siste del av den globale klimakonferansen i København. Et godt amerikansk bidrag er absolutt nødvendig for å oppnå mest mulig forpliktende løfter fra Kina og andre store utslippsnasjoner.
 • Tror på sola, Dagsavisen 12.12.09
  Hvis politikerne bare legger forholdene til rette, kan sol, vind og andre fornybare energikilder få ned klimagassutslippene dramatisk, mener både industrien og miljøbevegelsen.
 • Gir klimaråd til Erik Solheim, Dagsavisen 12.12.09
  De siste to månedene har 850 skoleelever over hele landet hatt sine egne klimatoppmøter. Nå er rådene til miljøvernministeren klare.
 • Klimakurs i sus og dus, Dagens Næringsliv 12.12.09
  Petter Stordalen er i New York for å studere klimaendringer. Der bader han i luksus sammen med samboeren.
 • Falt klimaforskerne på sin e-post?, Kommentar av Svein Egil Omdal i Adresseavisa 12.12.09
  Desemberdagen ligger mild over mitt vestlandske landskap. Burde det ikke vært kaldere, nå som det er avslørt at hele den globale oppvarmingen bare er noe forskerjuks?
 • Matproduksjon og klima, Kronikk av Nils T. Bjørke i Nationen 12.12.09
  Klimautfordringene tilsier at alle land må utvikle sitt jordbruk for å sikre den globale matproduksjonen. Å håndtere et matoverskudd er mye mindre problematisk enn å fordele ulempene ved et underskudd.
 • Nordmenn ikke overbevist om klimaårsaker, Aftenposten (NTB) 12.12.09
  Bare 29 prosent av den norske befolkningen tror at menneskelige aktiviteter er den viktigste årsaken til klimaendring.
 • - Vi blir dolket i ryggen, Klassekampen 11.12.09
  Fattige land er frustrerte over framdriften i København.
 • Tøffe krav splitter u-landene, Dagsavisen 11.12.09
  Det er ikke bare rike og fattige land som står mot hverandre i klimaforhandlingene. U-landenes felles front slår også tydelige sprekker i København.
 • EU-innsamling til klimafond for u-land, VG (NTB) 11.12.09
  EUs toppledere samler sammen til et milliardfond til tidligoppstart av klimaprosjekter i u-land. Men økonomisk krise i enkelte medlemsland gjør et felles bidrag svært vanskelig.
 • Hissige klimaforhandlinger i København, VG (NTB) 11.12.09
  Hvem skal ta ansvaret for den globale oppvarmingen? Det er spørsmålet som får USA og Kina til å ryke i tottene på hverandre under klimaforhandlingene i København.
 • Toget har ikke gått, Kommentar av Aleksander Melli, Hallvard Lillehammer, Steinar J Olsen, Maja Ratkje, Vegard Velle og Lars Jørstad Nordbye i Dagsavisen 10.12.09
  Uten økt demokratisk bevegelse, er det lite trolig at vi vil se reell politisk handling i klimakrisen. Verken i København eller i Norge. Vi kan begynne på lørdag.
 • Grønne rom, Lederkommentar av Anders Horn i Klassekampen 10.12.09
  Klimatoppmøtet i København var bare så vidt i gang, da det ble kjent at vertskapet har utarbeidet avtaleforslag som bare rike land er forelagt. Avsløringen har bidratt til en amper stemning på møtet, og truer med å kjøre klimaforhandlingene i grøfta.
 • Danmark lanserer nytt klimautkast, Vårt Land (NTB) 10.12.09
  Det danske vertskapet for klimakonferansen i København har utarbeidet et første forslag til en global avtale om kamp mot klimaendringer. Forslaget vil bli lagt fram til helgen.
 • Støtter Danmarks hemmelige klimaarbeid, VG Nett 10.12.09
  Norges forhandlingssjef, Hanne Bjurstrøm er glad for danskenes hemmelige klimaarbeid i København.
 • Bjurstrøm: - Helt legitimt av danskene, Aftenposten.no 10.12.09
  Forhandlingsleder Hanne Bjurstrøm ser ikke noe galt i at danskene jobber på siden med et alternativt avtaletekstforslag.
 • - Pengene må på bordet i en rettferdig avtale, Aftenposten.no 10.12.09
  Gro Harlem Brundtland støtter finansieringsforslaget Norge fremmet på klimakonferansen i dag. Men mer penger må til.
 • Gir full støtte til norsk klimaløsning, Dagbladet 10.12.09
  Men Gro og hennes kolleger mener verden må stille opp bedre for de fattige landene.
 • Økonomene må redde klimaet, Kommentar av Øystein Sjølie i E24 10.12.09
  Økonomenes klimatiltak er under ild. Klassekampen onsdag refererer en lang artikkel i NTNUs forskningstidskrift Gemini. Her angriper en rekke teknologer og ingeniører økonomene, som de mener har vært en brems i klimapolitikken.
 • Håpet lever i kulissene, Dagsavisen 10.12.09
  Klimaforhandlingene er kommet mye lenger i lukkede politiske fora enn i de åpne forhandlingene, fastslår Norges forhandlingsleder Hanne Bjurstrøm.
 • Norge vil la grønt fond finansiere klimatiltak, Dagsavisen 10.12.09
  Norge har sammen med Storbritannia, Australia og Mexico foreslått at det opprettes et såkalt grønt fond for å finansiere klimatilpasning i u-land.
 • USA må kutte 42 prosent innen 2030, Aftenposten 10.12.09
  Kina, støttet av de fleste u-land og all verdens miljøorganisasjoner, krever at USA må skjerpe sitt klimaløfte betydelig for at det kan bli aktuelt å undertegne en avtale.
 • Kvoter til Obama, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 09.12.09
  I USA er Kyoto nærmest et skjellsord. Men det er én ting i Kyotoavtalen amerikanerne liker. Nemlig det som er mest omstridt: Klimakvoter fra u-land.
 • Klimakonferansen: U-land i harnisk, Aftenposten 09.12.09
  Raser over hemmelig utkast til avtaletekst fra danskenes side.
 • Kina kritiserer vestlige utslippsmål, Aftenposten 09.12.09
  Kina kritiserer målene USA, EU og Japan har satt for kutt i utslippene av klimagasser innen 2020.
 • Russisk vri: Kutt er økning, Aftenposten 09.12.09
  Russlands ikke-uttalte løfte om å redusere CO2-utslippene er egentlig et løfte om bare 15 prosents økning. Forvirret?
 • Danmarks statsminister slaktes av u-landene etter klimalekkasje, Dagbladet (NTB) 09.12.09
  - Har sviktet sitt ansvar som nøytral vert, mener G77.
 • Russland kan bli den store pengevinneren i København, VG Nett 09.12.09
  Russland kan bli den store økonomiske vinneren i København - med rett til å slippe ut mer CO2 og samtidig tjene penger på kvotehandel.
 • Afrikansk opprør mot hemmelig dansk klimaforslag, VG Nett 09.12.09
  Afrikanske unge og voksne ropte, sang og danset i protest mot Danmarks hemmelige klimaforslag.
 • Klimamarked, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 09.12.09
  Forskernes klare anbefaling er at ubrukelige teoretiske modeller nå bør vike for praktiske tiltak og politikere som tør å styre, eller som forskningsdirektør Knut Alfsen ved Cicero sier til Klassekampen: «Deres (økonomenes) tidsalder er over. Nå må ingeniørene på banen».
 • Oppgjør med økonomer, Klassekampen 09.12.09
  Klimaforskere og teknologiske forskere tar oppgjør med sosialøkonomenes innflytelse i klimapolitikken. - Jens Stoltenberg er den viktigste av dem alle, sier forskningsdirektør Knut Alfsen.
 • Se klimatoppmøtet fra innsiden, Dagbladet 09.12.09
  Følg Marias første videoblogg fra København.
 • Klimareligion?, Kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land 09.12.09
  Er troen på menneskeskapt klimaendring en religion som erstatter troen på Bibelens Gud?
 • - Siste tiår trolig det varmeste i historien, Dagsavisen (NTB) 09.12.09
  Det siste tiåret har trolig vært det varmeste i historien, og 2009 er trolig et av de varmeste årene som har vært registrert.
 • Obamas mange frister, Lederkommentar i Aftenposten 08.12.09
  Ennå vet vi ikke hva som er den direkte foranledning til at Obama valgte å reise til København mot slutten av møtet, og ikke i begynnelsen av det, slik opprinnelig planlagt. Vanligvis reiser ikke politiske toppledere til møter av denne typen uten å være sikre på at de har et resultat å vise til.
 • Gro Harlem Brundtland: - Et gjennombrudd, Aftenposten 08.12.09
  FNs klimautsending Gro Harlem Brundtland tror de siste dagenes løfter om utslippskutt fra utviklingsland kan redde klimaavtalen.
 • Din guide til klimatoppmøtet, Dagsavisen 08.12.09
  Klima, Kyoto, avtale, ikke avtale. Hva er det egentlig som skjer i København disse to ukene?
 • Håp om forandring, Kommentar av Kaia Storvik i Dagsavisen 08.12.09
  Klimatoppmøtet i København kommer ikke til å sørge for den forandringen verden så sårt trenger. Men nå ser det i det minste ut til at verdens ledere kan gi oss litt håp.
 • – En mulighet vi ikke kan miste, Dagsavisen 08.12.09
  – En ny avtale om utslippskutt er innen rekkevidde, slo Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen fast da han åpnet historiens største klimamøte.
 • Det kan gå galt. Helt galt, Klassekampen 08.12.09
  «Verdens viktigste møte» startet i går og avsluttes 18. desember med deltakelse fra over 100 statsledere. Men det er fortsatt svært langt til en København-avtale.
 • To grader vrient, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim Dagens Næringsliv 08.12.09
  En ny rapport viser at det er mulig å få til en ambisiøs klimaavtale i København. Den samme rapporten viser hvorfor det er mer enn mulig at det blir vanskelig.
 • Videokommentar fra klimatoppmøtet, Aftenposten 08.12.09
  Journalist Ole Mathismoen kommenterer åpningen av klimamøtet i København.
 • Brundtland: – Obama gir klimahåp, Vårt Land 08.12.09
  Barack Obamas deltakelse på klimamøtet i København styrker håpet om å få til en avtale, mener FNs klimautsending Gro Harlem Brundtland.
 • Klare for klimaforhandlinger, Dagbladet 08.12.09
  Klimatoppmøtet er i gang. Følg den norske delegasjonens første pressekonferanse direkte.
 • - Vi må unngå katastrofe, VG Nett 08.12.09
  Gro Harlem Brundtland er krystallklar på at u-land ikke kan skyve hele ansvaret på klimatrusselen over på i-landene.
 • Tryglet og gråt foran klimasjefene, VG Nett 08.12.09
  Klimasjef Yvo de Boer ble sterkt rørt da Leah Wickham fra Fiji gråt og tryglet ham om å slutte å prate - og heller handle - mot klimakrisen.
 • Full av optimisme i Hopenhagen, Dagbladet 08.12.09
  Miljøvernministeren åpnet Bellonas utstilling i klimabyens eget Hopenhagen.
 • USA: - Drivhusgasser er helsefarlige, Dagbladet (NTB) 08.12.09
  - Det innebærer at vi ankommer klimatoppmøtet i København med en klar demonstrasjon på vår vilje til å møte denne globale utfordringen, sier EPAs leder Lisa Jackson.
 • Skuffelse og håp i København, Lederkommentar i Aftenposten 07.12.09
  Et globalt problem krever en global løsning. Verdenssamfunnet har sjelden stått overfor en større politisk utfordring. De første skrittene må tas i København.
 • København, Lederkommentar i Klassekampen 07.12.09
  Slik vi forstår klimakonvensjonen, har land som har blitt rike gjennom den industrielle revolusjonen, også et folkerettslig ansvar for å betale for de ødeleggelsene denne revolusjonen har påført fattige land. Ellers vil vi oppfordre Norge til å ta på seg mer enn hundre prosent utslippskutt, og legge mer vekt på enkle tiltak som kan gjennomføres raskt, istedenfor å drømme om å eksportere våre hjemlige månelandinger som en del av kvotesystemet.
 • Norsk helt i København?, Kommentar av Olav Kobbeltveit i Bergens Tidende 07.12.09
  Miljøvernminister Erik Solheim dreg verda rundt for å bli hylla. Hylla for kva då? Fordi vi ikkje har oppfylt Kyoto-avtalen?
 • Klimaet innestengt av liberalismen, kommentar av Thomas Vermes på ABC-nyheter 07.12.09
  Industrien i de rike landene må ofres hvis det skal bli betydelige kutt i klimautslippene. Slik fungerer markedslovene som statslederne prioriterer over miljøet.
 • Fattige mot rike på klimatoppmøte, Dagsavisen 07.12.09
  Rike og fattige land må bygge bru over en avgrunn av motsetninger, hvis klimatoppmøtet i København skal gi det resultatet de alle ønsker.
 • Stoltenberg angriper USAs klimapolitikk, VG 07.12.09
  Statsminister Jens Stoltenberg går hardt ut mot USAs klimapolitikk, tre dager før USAs president kommer til Norge.
 • To viktige uker, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 07.12.09
  Forhandlingene preges nå av en ny vilje til faktisk å lykkes. Klimamøtet i København, som åpner i dag, blir ikke hva det skulle være. Alle vet at møtet ikke kommer til å ende i en folkerettslig bindende klimaavtale når det avsluttes - trolig på overtid en gang neste lørdag.
 • Mennesket under lupen, Lederkommentar i Adresseavisa 07.12.09
  Bildet av planeten Tellus bør inspirere de tusenvis av diplomater og politikere som i dag samles til FNs klimakonferanse i København. Jordkloden greier seg gjennom menneskeskapte klimakriser og overforbruk av planetens ressurser. Mennesker er tross alt en parentes i klodens historie.
 • Nå venter 14 dager som vil forme historiens dom over en hel generasjon, Dagbladet 07.12.09
  I dag har 56 aviser i 45 land gått til det uvanlige skritt å snakke med én stemme. Det gjør vi fordi menneskeheten står stilt overfor en kritisk situasjon.
 • Her er Solheims tunge klimabagasje, Dagbladet 07.12.09
  Til København med olje, oljesand, kull og utslipp som fyker til værs.
 • Kristen-ledere er tause i klimakampen, Vårt Land 07.12.09
  De tror på menneskeskapte klimaendringer, men er redde for å snakke høyt om dem.
 • Danskene snur - sier ja til atomkraft, VG (NTB) 07.12.09
  Danskene har snudd i synet på atomkraft og mener dette kan være et middel i kampen mot global oppvarming.
 • Sjekk ditt CO2-regnskap, Aftenposten 07.12.09
  I dag starter forhandlingene der klimatoppene skal bli enige om hvor mye CO2-utslippene skal reduseres. Hvor stor del av dem er dine?
 • Tenk kosmisk, handle globalt, Kronikk av Andrew Kroglund i Adresseavisa 07.12.09
  2009 er et spennende år. Vi feirer det internasjonale astronomiåret. Vi feirer Darwin. Og det er klimatoppmøte i København. Mange føler at vi lever i en
 • Klimadugnad i kommunene, Lederkommentar i Nationen 07.12.09
  Alle krysser fingrene for et godt resultat fra klimatoppmøtet som begynner i København i dag. Men det hjelper ikke med en god avtale mellom verdens toppledere dersom det ikke kuttes utslipp lokalt. Og selv om København blir en fiasko, er ikke det noen hindring fra å mobilisere lokalt.
 • København et startpunkt, Kronikk av Erik Solheim i Aftenposten 06.12.09
   I morgen åpner FNs klimakonferanse i København. Dette blir ikke klimapolitikkens «big bang». Men det kan bli et stort skritt fremover.
 • Løftene ingen vil holde, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 06.12.09
  Aldri har det ligget så mange løfter om utslippskutt på bordet foran et klimatoppmøte. Likevel vil ikke København ende i reduserte utslipp.
 • Hvem skal betale for tørken i Tanzania?, Aftenposten 06.12.09
  Afrika rammes hardest av klimaforandringene. Før København-møtet krever kontinentet kompensasjon for skadene den vestlige verden står bak. Tanzania håper å redde sin regnskog med pengene.
 • Hele verden til København, Dagbladet 06.12.09
  Miljø-celebriteter, kongelige, politiske toppledere, byråkrater, demonstranter og aktivister kommer i hopetall til den danske hovedstaden. Verdens øyne vil være rettet mot byen de to neste ukene mens klimaforhandlingene, Cop15, pågår.
 • Solheim: - Pressmiddel og strategi fra utviklingslandene, VG Nett 06.12.09
  Miljøvernminister Erik Solheim mener de viktigste utviklingslandenes klima-avvisninger kun er strategi.
 • Fattige barn rammes hardest av klimakrisen, Dagbladet (NTB) 06.12.09
  Det neste tiåret vil 175 millioner barn rammes av naturkatastrofer hvert år. Likevel er ikke barn nevnt med ett ord i utkastet til klimaavtalen. Det bekymrer Redd Barna.
 • Mange bekker små..., Kronikk av Susanne Urban i Bergens Tidende 06.12.09
  I Norge har Global Migrants for Climate Action lansert kampanjen 10.10.09. I løpet av den første måneden har over 1700 enkeltpersoner stilt seg bak.
 • Folkeviljen og klimaet, Lederkommentar i Dagsavisen 05.12.09
   «Ja, vi tror på klimakrisen», kunne VG melde i går. Tre av fire nordmenn, 74 prosent av de spurte, mener klimaendringene er helt eller delvis menneskeskapte. «Dette er gledelige tall», sier miljøvernminister Erik Solheim, som mener det er umulig å få gjennomslag for klimapolitikk uten å ha opinionen i ryggen.
 • FNs klimapanel skal undersøke «Climategate», Dagsavisen 05.12.09
  FNs klimapanel IPCC vil starte sin egen gransking av de stjålne e-postene som ifølge klimaskeptikere viser at flere klimaforskere jukser.
 • Klima for nybegynnere, Aftenposten 05.12.09
  20 ting du bør vite noe om før klimatoppmøtet i København.
 • Havet sluker mindre CO2, Aftenposten 05.12.09
  Nord-Atlanteren tar opp mindre av våre CO2-utslipp enn før. Og mer karbon fra dyphavet kommer opp til overflaten. Global oppvarming kan dermed skje enda raskere.
 • Norge gir 35 millioner til nytt klimafond, VG (NTB) 05.12.09
  Et nytt klimafond ble etablert denne uken med blant annet 35 millioner kroner i støtte fra Norge. Dette betyr at Norge blir fondet, som er utformet i samarbeid mellom Norge, Verdensbanken og Global CCS Institute i Australia, sin største giver.
 • Klimakutt vil koste deg 17.000 kroner, VG 05.12.09
  72 milliarder kroner. 17.000 kroner per snute. Det er hva det vil koste å innfri Norges klimakutt-løfter innen 2020.
 • Skrinlegger kvotekjøp i Kina, Dagsavisen (NTB) 05.12.09
  Regjeringen skrinlegger to klimaprosjekter i Kina fordi det er usikkert om de faktisk bidrar til utslippsreduksjoner.
 • - Må ta ansvar for 600 000 klimaflyktninger, Dagbladet 04.12.09
  Kirkens Nødhjelp mener at Norge må ta ansvar for 600 000 klimaflyktninger i perioden fram mot 2050. Dette er Norges skjerv ut fra størrelsen på pengebingen og vårt historiske ansvar for klimaendringene.
 • Kledd for bråk, Kommentar av Mode Steinkjer i Dagsavisen 04.12.09
  Vi kan ikke annet enn håpe at COP15 byr på klimakamp i fredens tegn. Men skeptikerne blant oss frykter at den danske Lømmelpakken er en provokasjon som knuser håpet om at Hopenhagen først og fremst vil bli husket for et steg i retning en bindende klimaavtale.
 • Håper på toppmøtefiasko, Dagsavisen 04.12.09
  Kloden og menneskeheten er best tjent med at klimaforhandlingene kollapser i København og at man begynner på nytt med blanke ark, mener den berømte klimaforskeren James Hansen.
 • «Kjetter» til København, Dagsavisen 04.12.09
  Han kaller seg selv en «kjetter» som vil avsløre det han ser som et «globalt marxistisk mantra». Nå gjør Nick Griffin seg klar for klima-toppmøtet i København.
 • Klimaekspert håper på København-kollaps, Aftenposten 04.12.09
  Det er bedre å begynne på nytt enn å få en dårlig avtale på klimatoppmøtet, mener en av verdens fremste miljøeksperter.
 • Gro Harlem Brundtland til København, VG Nett 04.12.09
  Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland deltar og skal åpne et arrangement under miljøkonferansen i København mandag.
 • Helt fjernt i Stortinget, Kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen 04.12.09
  Ikke noe er viktigere. Ingenting er mer dramatisk. Klimatrusselen er vår tids største krise. Det står om hele klodens framtid. Gjesp. I går skulle miljøvernminister Erik Solheim fortelle Stortinget om regjeringens planer for klimatoppmøtet i København.
 • Norge senker København-ambisjoner, Dagsavisen 04.12.09
  Norge dropper målet om en heldekkende klimaavtale i København og vil nå jobbe for å forsegle enigheten om det som så langt er oppnådd.
 • Solheim i Køben, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 04.12.09
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim kom med en nødvendig presisering da han redegjorde for Stortinget igår i forkant av klimamøtet som starter i København på mandag. Solheim sa at «Norge er en viktig aktør i klima-forhandlingene, men dog en liten aktør».
 • Solheim senker ambisjonene for København, Aftenposten 04.12.09
  Men satser på å få på plass en juridisk bindende klimaavtale i løpet av våren.
 • - København-avtalen må bli juridisk bindende i 2010, VG Nett 04.12.09
  Etter å ha gitt opp håpet om en juridisk forpliktende klimaavtale i København, setter miljøvernminister Erik Solheim en ny frist: Våren 2010.
 • – Bør kutte kjøtt for å kutte utslipp, Dagsavisen 04.12.09
  En kjøttfri dag i uka er en effektiv oppskrift for utslippskutt, mener Beatles-stjernen Paul McCartney.
 • Klimasaken, Lederkommentar av Anders Horn i Klassekampen 04.12.09
  Forbud, påbud og subsidier er godt egnet til å stimulere klimavennlig produksjon og produksjon av klimavennlige varer og tjenester. All erfaring tilsier at det kan skje uten merkbar skade for verdiskapning eller sysselsetting. Likevel stritter deler av regjeringen imot slike tiltak, sist da de gjeninnførte avgiften på biodiesel. Når ikke regjeringen er villige til å stimulere klimavennlig adferd til en billig penge, er det ikke rart om folk kimser av problemene.
 • Den grønne utgaven, Lederkommentar i Dagsavisen 03.12.09
  I dag er Dagsavisen grønn. Fra avishodet på førstesiden til kultursaken på baksiden. Kommentarer, debatt, nyheter, politikk, sport, bilsider og kultur – utfordringen til alle avdelinger og journalister har vært: Tenk klima når dere skriver sakene til denne utgaven. Resultatet kan dere lese i dag, i Dagsavisens grønne utgave. Den direkte foranledningen er klima-toppmøtet i København 7.-18. desember.
 • - Kina og India avviser København-krav, Aftenposten 03.12.09
  Store utviklingsland går ikke med på kravet om å halvere karbonutslippene innen 2050, ifølge EU-diplomater. - Det pågår en intens tautrekking nå, sier miljøminister Erik Solheim til Aftenposten.no.
 • Kina, India og Brasil avviser EUs klimamål, Vårt Land (NTB) 03.12.09
  Det tre landene vil ikke akseptere at utslippene av klimagasser skal kuttes med 50 prosent innen 2050.
 • Kappløpet mellom løsninger og problemer, Kronikk av Per Bjørn Foros i Adresseavisa 03.12.09
  Før det avgjørende klimamøtet i København er det grunn til å vurdere virkningen av allerede vedtatte avtaler og tiltak. For så langt har ikke klimautslippene gått ned, og aller minst i Norge – hvis vi ser bort fra utslagene av finanskrisen. Hva kan dette skyldes?
 • Betydningen av Climategate, Debatt av Lene Johansen i Dagsavisen 03.12.09
  Det var i utgangspunktet lite sannsynlig at den amerikanske kongressen skulle gi klarsignal for kvotehandel. «Climategate» har lagt saken helt død. USA kommer ikke til å ratifisere noen avtale fra København eller forhandlingene neste år. Det er ikke politisk støtte blant velgerne.
 • Vekstens logikk, Debatt av Sidsel Mørck i Dagsavisen 03.12.09
  Alternativ energi har omsider fått plass innenfor offentlig politikk. Alternativ økonomi står derimot utenfor, til tross for at behovet for nytenkning bokstavelig talt er livsviktig.
 • Bellona: - Vi må gjøre mer hjemme for å ha troverdighet, VG Nett 03.12.09
  Bellona-leder Frederic Hauge mener Norge mangler troverdighet på flere områder før klimaforhandlingene i København.
 • Svarte om klimatoppmøtet, Aftenposten 02.12.09
  Hvorfor må vi betale ekstra for at vi skal gjøre hverdagen grønnere?
 • Solheim om ungdommens klimakrav : - Ja, og amen, Aftenposten 02.12.09
  Men miljøvernministeren kunne ikke love ungdommene mer utslippskutt på hjemmebane.
 • Australia sa nei til klimalov, Dagbladet (NTB-Reuters) 02.12.09
   Vedtaket onsdag betyr at statsminister Kevin Rudd ikke vil ha noen ny klimalovgivning å vise til under klimaforhandlingene i København neste uke.
 • Klimaforsker trekker seg etter datainnbrudd, Dagbladet (NTB) 02.12.09
  Sjefen for et britisk institutt for klimaforskning trekker seg i forbindelse med at flere tusen e-poster er kommet på avveie.
 • Advarer om raskere issmelting i Antarktis, Dagbladet 02.12.09
  Noen av verdens største byer kan ligge under vann i 2100.
 • Klimapolitisk realitetsflukt, Kronikk av Hanno Sandvik i Adresseavisa 02.12.09
  Klimapolitikk har på bare noen få år gått fra å være et ukjent begrep til å være et av de viktigste politikkområdene overhode.
 • Fornybar på nytt, Kommentar av Marianne Marthinsen på E24 02.12.09
   Det er helt mulig å lage resonnementer som konkluderer med at det er dumt å satse på fornybar energi i Norge. For min egen del er jeg helt sikker på at det vil være både smart, lønnsomt og helt nødvendig å bidra til å utvikle fremtidens energiformer.
 • Tror på norsk løsning i København, Dagbladet 01.12.09
  Jens Stoltenberg tror Obama og penger vil lokke u-landene med.
 • Stø kurs mot kollaps, Kommentar av Arne Johan Vetlesen i Aftenposten 01.12.09
  Fire graders økning i global gjennomsnittstemperatur vil være uforenlig med menneskesamfunn på jorden slik vi som lever nå kjenner dem.
 • Diskuterer solskjerm mot klimakrise, Vårt Land 01.12.09
  Forskere frykter at risikable metoder for å senke jordas temperatur kan bli siste utvei i kampen mot klimaendringene.
 • Tilpasning til et nytt klima, Lederkommentar i Nationen 01.12.09
  Om en uke starter det viktige klimatoppmøtet i København. Der skal verden forsøke å enes om tiltak som skal begrense årsakene til klimaendringene. Selv om toppmøtet skulle bli en suksess, vil det ikke stanse klimaendringene.
 • Klimaforskere slettet rådata, E24 01.12.09
  Klimaforskerne ved University of East Anglia slettet rådataene til sine klimamodeller.
 • Smart, grønn vekst, Kommentar av Paul Chaffey i Dagsavisen 30.11.09
  I de kommende ukene skal verdens ledere til København for å redde verdens klima. Møtet blir sannsynligvis en skuffelse. Da må vi sette vår lit til næringslivet.
 • To grader blir flere, Lederkommentar i Adresseavisa 30.11.09
  Sju dager før klimatoppmøtet starter, gir signalene fra verdens ledere grunn til både håp og bekymring.
 • Satser på atomkraft for å redde miljøet, E24 (NTB) 30.11.09
  Den utskjelte atomkraften har fått en ny vår og markedsføres som klimavennlig grønn energi. Men miljøbevegelsen advarer mot å bekjempe pest med kolera.
 • En nødvendig symbolsak, Lederkommentar i Bergens Tidende 30.11.09
  En fjerdedel av nordmennene tror ikke at klimaendringene er menneskeskapte, viser en ny undersøkelse. I våre naboland Sverige, Danmark og Finland er bare ti prosent skeptiske. Det trenger ikke å bety at vi er smartere eller at våre naboer er mer servile, men det sier en del om hvordan klimadebatten blir ført i Norge.
 • Ban tror en klimaavtale er mulig, Aftenposten (NTB) 29.11.09
  Det er mulig å nå fram til en enighet som kan danne grunnlag for en bindende klimaavtale, sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon.
 • India villig til å gå med på klimakutt, Aftenposten 29.11.09
  Men statsminister Manmohan Singh har én betingelse.
 • Samveldet støtter utsettelse av klimaavtale, VG (NTB) 29.11.09
  Samveldet av nasjoner gir sin støtte til planen om å vente til neste år med å vedta en juridisk bindende klimaavtale.
 • Alt håp er ikke ute med klimaet, Dagbladet 29.11.09
  I disse dager jobber verdens ledere hardt med å bli enige om hvordan klimaproblemet skal løses. Men historien har eksempler på at vi har klart det tidligere. Har du for eksempel hørt noen klage over hullet i ozonlaget eller sur nedbør i det siste?
 • Kunstige isbreer mot global oppvarming, Aftenposten 29.11.09
  Chewang Norphel (74) er blitt folkehelt i indisk Himalaya etter at han klekket ut sin slagplan mot global oppvarming. Hans kunstige isbreer sikrer vann i den kritiske såtiden om våren.
 • Dear Barack, Kommentar av Ingeborg Gjærum i Dagavisen 27.11.09
   Hører du skal til København. Jeg også! Jeg skal dit for å sikre en rettferdig klimaavtale. Er det derfor du også skal dit?
 • Kina løfter ambisjonene, Dagsavisen 27.11.09
  For første gang snakker Kina om klimagassmål og tallfester begrensninger på økte utslipp. – Et lyspunkt foran København-toppmøtet, sier norsk ekspert.
 • – Kina viser USA miljøveien, Dagsavisen 27.11.09
  Kinas mål for utslippskutt er ikke gode nok, men er mer ambisiøse enn de amerikanske, og det er godt nytt foran København-toppmøtet, mener naturvernere.
 • Jens skal snakke klima med Obama, Aftenposten 27.11.09
  Deler av agendaen under oppholdet i Oslo allerede klart.
 • Den Lille Havfruen og den nye Noas Ark, Kronikk av Andrew P. Kroglund i Ny Tid 27.11.09
  Oldtidsmennesket ble i følge Bibelen advart av Gud mot overmot, gale handlinger og uforstand. Men da de ikke tok til vettet ble Gud rasende. Men den viseste, Noah, og hans slekt ble spart. I den moderne verden vet vi at det ikke nødvendigvis er de viseste som blir spart, men de rikeste. Befolkningen på lavtliggende stillehavsøyer eller de flere titalls millioner bangladeshere som bor langs kysten slipper nesten ikke ut klimagasser. Men de blir likevel hardest rammet av menneskeskapte klimaendringer.
 • Til København med løfter, Dagsavisen 26.11.09
  Obama tar med seg tallfestede klimakutt for USA på København-toppmøtet, men USAs lave ambisjonsnivå vil gjøre København-forhandlingene vanskeligere, advarer Naturvernforbundet.
 • Obama kommer til klimatoppmøtet i København, Dagsvisen 26.11.09
  USAs president Barack Obama reiser til klimatoppmøtet i København med tallfestede utslippsmål i kofferten. Men tallene er langt lavere enn hva EU ønsker seg.
 • - Kunne ikke fått bedre signaler foran København, Aftenposten 26.11.09
  Bellona-leder Fredric Hauge strålende fornøyd med Obama-administrasjonens klimamål.
 • Obama til København, Aftenposten 26.11.09
  Barack Obama kommer likevel til klimatoppmøtet i København. Med seg har han konkrete klimamål.
 • Fattige land venter fortsatt på klimamilliarder, Dagsavisen 26.11.09
  20 land, blant dem Norge lovet i 2001 milliarder i klimastøtte til fattige land. Nå spør flere seg hvor pengene ble av.

Søk:

Avansert søk

Mediekommentarer:


"Klimatoppmøtet i København var bare så vidt i gang, da det ble kjent at vertskapet har utarbeidet avtaleforslag som bare rike land er forelagt. Avsløringen har bidratt til en amper stemning på møtet, og truer med å kjøre klimaforhandlingene i grøfta."

Anders Horn
Klassekampen 10.12.09

"Uten økt demokratisk bevegelse, er det lite trolig at vi vil se reell politisk handling i klimakrisen. Verken i København eller i Norge. Vi kan begynne på lørdag."

Aleksander Melli, Hallvard Lillehammer, Steinar J Olsen, Maja Ratkje, Vegard Velle og Lars Jørstad Nordbye
i Dagsavisen 10.12.09

"Ennå vet vi ikke hva som er den direkte foranledning til at Obama valgte å reise til København mot slutten av møtet, og ikke i begynnelsen av det, slik opprinnelig planlagt. Vanligvis reiser ikke politiske toppledere til møter av denne typen uten å være sikre på at de har et resultat å vise til."

Lederkommentar
i Aftenposten 08.12.09

"Klimatoppmøtet i København kommer ikke til å sørge for den forandringen verden så sårt trenger. Men nå ser det i det minste ut til at verdens ledere kan gi oss litt håp."

Kaia Storvik
i
Dagsavisen 08.12.09

"En ny rapport viser at det er mulig å få til en ambisiøs klimaavtale i København. Den samme rapporten viser hvorfor det er mer enn mulig at det blir vanskelig."

Kjetil B. Alstadheim
 i
Dagens Næringsliv 08.12.09

"Industrien i de rike landene må ofres hvis det skal bli betydelige kutt i klimautslippene. Slik fungerer markedslovene som statslederne prioriterer over miljøet."

Thomas Vermes
ABC-nyheter 07.12.09

"Et globalt problem krever en global løsning. Verdenssamfunnet har sjelden stått overfor en større politisk utfordring. De første skrittene må tas i København."

Lederkommentar
i
Aftenposten 07.12.09

"Slik vi forstår klimakonvensjonen, har land som har blitt rike gjennom den industrielle revolusjonen, også et folkerettslig ansvar for å betale for de ødeleggelsene denne revolusjonen har påført fattige land."

Åse Brandvold
 i
Klassekampen 07.12.09

"Fohandlingene preges nå av en ny vilje til faktisk å lykkes. Klimamøtet i København, som åpner i dag, blir ikke hva det skulle være. Alle vet at møtet ikke kommer til å ende i en folkerettslig bindende klimaavtale når det avsluttes - trolig på overtid en gang neste lørdag."

Lederkommentar
i
Dagens Næringsliv 07.12.09

"Bildet av planeten Tellus bør inspirere de tusenvis av diplomater og politikere som i dag samles til FNs klimakonferanse i København. Jordkloden greier seg gjennom menneskeskapte klimakriser og overforbruk av planetens ressurser. Mennesker er tross alt en parentes i klodens historie."

Lederkommentar
i
Adresseavisa 07.12.09

"Det er klimatoppmøte i København. Mange føler at vi lever i en avgjørende tid. Kanskje er møtet i Danmark et veivalg? Også for trøndere?"

Andrew Kroglund
 i
Adresseavisa 07.12.09

"I morgen åpner FNs klimakonferanse i København. Dette blir ikke klimapolitikkens «big bang». Men det kan bli et stort skritt fremover."

Erik Solheim
i
Aftenposten 06.12.09

"Aldri har det ligget så mange løfter om utslippskutt på bordet foran et klimatoppmøte. Likevel vil ikke København ende i reduserte utslipp."

Ola Mathismoen
i
Aftenposten 06.12.09

"Vi deler ikke alarmistens syn om at et kompromiss i København er en katastrofe for kloden. Vi mener en avtale som for første gang inkluderer viljeserklæringer fra de store utslippsnasjonene som USA, Kina og India, er et første, nødvendige gjennombrudd på den lange ferden mot et forurensingsregime som er forplitende og omfattende nok til å hindre at temperaturen på jorda stige over 2 grader i gjennomsnitt."

Lederkommentar
i Dagbladet 07.12.09

"Ikke noe er viktigere. Ingenting er mer dramatisk. Klimatrusselen er vår tids største krise. Det står om hele klodens framtid. Gjesp. I går skulle miljøvernminister Erik Solheim fortelle Stortinget om regjeringens planer for klimatoppmøtet i København."

Hege Ulstein
i
Dagsavisen 04.12.09

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.