Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Nytt håp for klimaforhandlingene etter Cancun

- Selv om viktige deler av Cancun-avtalen er skuffende svake, har enigheten i Cancun gitt mange nytt håp om å lykkes i forhandlingene om en ny klimaavtale, oppsummerer Naturvernforbundets Bård Lahn etter klimamøtet i Cancun. Mens Bolivia protesterer og vil ha en globale folkeavstemming og Sør-senterets Martin Kohr kaller det et "underlig utfall", så puster både regjering og sivilsamfunn her hjemme lettet ut med fornyet håp for FN-sporet fram mot neste års klimamøte i Durban i Sør-Afrika.
Onsdag 15. desember 2010
Linker oppdatert: Mandag 03. januar 2011

Til tross for lave forventninger og protester fra Bolivia ble det konsensus om en sluttavtale på FNs klimamøte i Cancun sist uke og til de utslitte forhandlerne sa Mexicos president Calderón Hinojosa bl.a. (les mer her):

"Dere har brutt tregheten (mot negativitet) og har forhandlet bort en følelse av kollektiv svikt til fordel for en som gjenvinner tro på multilateralisme."

Den mexicanske forhandlingsleder Patricia Espinosa fikk forøvrig mye av æren for at det ble oppnådd konsensus (les mer her).

Forventingene var i utgangspunktet lave (se f.eks. her) og på den bakgrunn var norske organisasjoner som fulgte prosessen i hovedsak fornøyde med avtalene i Cancun.

– Avtalen vil ikke redde klimaet, men resultatet her er et viktig skritt i riktig retning, sier Bellonas Svend Søyland (les mer her), mens Kari-Anne Isaksen i Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire sier det slik (les mer her):

"Det er veldig synd at Kyoto + Cancun ikke ble = sant, så nå må vi bare pushe for at Kyoto + Durban blir = sant."

- Norge vil gå inn for en beslutning i Cancún som gir grunnlag for å ferdigstille en juridisk bindende avtale innenfor en fastsatt tidsfrist, fortrinnsvis i Sør-Afrika i 2011, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i sin redegjørelse for Stortinget i forkant av Cancun-møtet (les mer her), men selv om sluttavtalen ikke helt oppfylte det ønsket er regjeringen svært godt fornøyd.

- Dette er et viktig skritt fremover i arbeidet mot klimaendringer, sa statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding og konkluderte slik (les mer her):

"Cancun-avtalen bidrar til å gjenopprette tilliten til FN-prosessen og skaper nytt håp for at verdenssamfunnet kan løse klimakrisen. Avtalen gir et godt grunnlag for å komme fram til en bindende klimaavtale, og dette er vi veldig fornøyd med."

- Avtalen er det største skritt framover for å bekjempe klimaendringer på flere år, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Miljøverndepartementet oppsummerte punktene i Cancun-avtalen slik (les mer her):

 • Målet om å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader ble bekreftet.
 • Utslippsmålene fra Københavnavtalen ble nedfelt i vedtaket. Avtalen oppfordrer landene til å skjerpe utslippsmålene.
 • Det ble fastsatt gode rammer for hvordan landene følger opp sine utslippsmål  gjennom rapportering og kontroll. 
 • Det ble vedtatt en mekanisme for å redusere utslipp fra avskoging i utviklingsland.
 • Det ble etablert et grønt fond for klimatiltak i utviklingsland. Høynivågruppens finansieringsrapport, som ble ledet av statsminister Jens Stoltenberg og Etiopias statsminister Meles, er et viktig grunnlag når man i 2011 skal diskutere hvordan det grønne fondet skal fylles med penger.
 • Det blir økt satsing på teknologioverføring fra industriland til utviklingsland
 • Det ble besluttet å ferdigstille arbeidet med en ny forpliktelsesperiode under Kyotoprotokollen så raskt som mulig, men uten at alle betingelser er klarlagt.
 • Norge kunne ønske at avtalen hadde større ambisjoner om utslippskutt og at den pekte tydeligere fram mot et juridisk bindende avtale. Men avtalen blokkerer ikke for en juridisk bindende avtale. I 2011 vil man forhandle om mulige alternativer for endelig juridisk form på en helhetlig og global klimaavtale.

Mens regjeringen og sivilsamfunn her hjemme stort sett er positivt overrasket over resultatet fra Cancun er reaksjonene fra en del av aktører i Sør mer dempet.

- Underlig utfall

- Det underlige utfallet av klimatoppmøtet i Cancun, er tittelen på en kommentar fra Martin Kohr, direktør ved Sør-senteret i Geneve, der han konkluderer slik (les mer her):

"Når støvet legger seg etter Cancún, vil en grundig analyse finne at teksten kan ha gitt det multilaterale klimasystemet et skudd i armen og positive følelser hos de fleste deltakerne fordi det var noe å ta med hjem, men også at den ikke klarte å redde planeten fra klimaendringer og bidro til å skyve byrden over på utviklingslandene."

At avtalen ikke vil redde planeten, mener også Bolivia, som i forhandlingsinnspurten i Cancun protesterte mot avtaleforslaget (les mer her). Til tross for Bolvias innsigelser ble imidlertid avtale vedtatt ved konsensus og Bolivias FN-ambassadør Pablo Solon har nå varslet at de vil klage avtaleteksen fra Cancun innfor Den internasjonale domstolen i Haag (les mer her). Bolivias president Evo Morales, som besøkte Norge i sommer (les mer her), har i kjølvannet av Cancun-møtet tatt til ordet for en verdensomspennende folkeavstemming om framtiden for Moder Jord (les mer her).

- Jeg kan ikke være uenig med Bolivia om at basert på vitenskap innebærer denne avtalen en oppvarming på 4 grader, sa lederen for Greenpeace Kumi Naidoo i et intervju med IPS, men la til (les mer her):

"Avtaleteksten er ikke god nok, men den sikrer prosessen og kanskje dette vil gi oss en virkelig rettferdig, ambisiøs og balansert avtale i Durban." 

Færre tror på menneskeskapte klimaendringer

I sin kommentar til klimamøtet i Cancun innleder Dagens Næringslivs Kjetil B. Alstadheim slik (les mer her):

"Det meste er vanskelig i klimaforhandlingene. Men noe ble det ikke kranglet om i Cancún. Nemlig om verden har et klimaproblem eller ei."

Det kan synes litt overraskende, siden en meningsmåling her hjemme tidligere i desemeber viste at andelen av befolkningen som tror på menneskeskapte klimaendringer faktisk har gått litt ned de siste årene. Til Aftenposten uttalte i den forbindelse professor Mike Hulme ved East Anglia-universitetet i Storbritannia bl.a. (les mer her):

"Fjorårets kalde vinter i deler av Europa, inkludert Norge, har nok påvirket en del menneskers oppfatning om global oppvarming. Det er vanlig at kortsiktige værfenomener blir blandet sammen med langvarige klimatrender."

Holdningsutviklingen ble nylig bekreftet i en annen opinionsundersøkelse utført for Mandag Morgen, som ble kommentert slik av NUPI-direktør Jan Egeland i Aftenposten (les mer her):

"I følge en spørreundersøkelse gjort av Mandag Morgen er det et økende antall som frykter terrorisme og konflikter mellom den islamske og vestlige verden – mens færre enn før frykter klimaendringene. Hver gang det blir klimakonferanse internasjonalt, synker temperaturen i Norge og dermed antallet som tror på menneskeskapt klimaendring."

Men kanskje kan holdningsendringen også henge sammen med at nordmenn er minst sårbare for klimaendringer, hvertfall i følge en rapport som ble presentert i Aftenposten tidligere i høst (les mer her).

Og en slik "ubehagelig sannhet" ble også formidlet i Cancun, der IPS hadde snakket med russeren Viktor Shudegov (les mer her):

"Vi er de kaldeste landet i verden ... så global oppvarming er bra for oss. Jo varmere det er, jo større avlinger ... De snakker om å stoppe avskoging i tropiske jungelen for å bekjempe klimaendringene, men vi har ikke tropiske jungler. "


 Aktuelle lenker:

Kommentarer og synspunkter fra Sør:

 • Climate capitalism won at Cancun - everyone else loses, comment by Patrick Bond, TNI December 2010
  A sober look at what was needed to reverse current warming and what was actually delivered shows that negotiators in Cancun’s luxury Moon Palace hotel failed by any reasonable measure.
 • The strange outcome of the Cancun climate summit, comment by Martin Kohr, South Centre, 13.12.10
  The United Nations Cancun climate conference which adopted a text early on 11 December 2010 had a strange outcome. It was acclaimed by many for reviving the spirit of multilateralism in the climate change system, because another collapse after the disastrous failure of the Copenhagen talks a year ago would have knocked another hole into the reputation in the UN Climate Convention.
 • Climate change reflects crisis of capitalism: Bolivian President, Via Campesina / The Hindu 11.12.10
  Bolivian President Evo Morales said climate change reflected the crisis of capitalism and called for a worldwide referendum involving people from all over to decide for the planet and Mother Earth. He endorsed Bolivia's support to the second commitment of the Kyoto Protocol as well.
 • Emissions Punted to Durban, Breakthrough Seen on Forests, IPS 11.12.10
  If success is measured by delaying difficult decisions, then the Cancún climate meeting succeeded by deferring crucial issues over financing and new targets to reduce greenhouse gas emissions to the next Conference of the Parties meeting a year from now in Durban, South Africa.
 • Summit Ends Without Solving Emissions Puzzle, IPS 11.12.10
  "We are the coldest country in the world... so global warming is good for us. The warmer it is, the bigger the harvests... They talk about stopping deforestation of the tropical jungles to fight climate change, but we don't have tropical jungles."
 • Cancun Declaration, NGO Declaration
  Through our sharing of experience and analysis, we have seen that the current crisis is not just about global warming or the science surrounding it; it is also an economic and social crisis, a political crisis, a food and energy crisis, and an ecological crisis. In sum, a systemic crisis that the peoples of the South, more than anyone else, fully understand is about our lives and futures. 

Regjeringen om COP16 

kommentarer fra norske organisasjoner:

 • Klimaet etter Cancun, kommentar av Lars Haltbrekken og Bård Lahn i Adresseavisa 29.12.10
  Enigheten på klimatoppmøtet i Cancun var en viktig seier for FN-forhandlingene, men ikke for klimaet.
 • Jule-Cancun i ovnen, kommentar av Andrew Kroglund og Gitte Motzfeldt i Dagsavisen (nye meninger) 20.12.10
  Verden har tatt til fornuft. I ettertid vil klimamøtet i Cancun kunne bli stående som et historisk veiskille.
 • Kald vinter, varm klode, kommentar av Einar Håndlykken i Dagsavisen (nye meninger) 20.12.10
  Ved inngangen av desember lå 2010 an til å bli det aller varmeste året som er registrert siden man begynte å måle globale årstemperaturer. Over de 160 årene der det finnes slike målinger, har de åtte varmeste kommet etter 1997. Likevel viser en fersk meningsmåling at færre nordmenn tror at det foregår menneskeskapte klimaendringer nå enn før.
 • Kunne Cancún?, kommentar av Ola Skaalvik Elvevold i Natur og Ungdom 14.12.10
  Forventingene foran klimatoppmøtet i Cancún (COP16) var svært lave. Likevel resulterte møtet i den såkalte Cancún-avtalen, som på ingen måte redder verden, men som legger ned byggesteiner til det som kan bli den klimaavtalen verden trenger.
 • En positiv jule-Cancun, pressemelding fra Utviklingsfondet 14.12.10
  For første gang i FNs historie ble det offisielt akseptert at den globale temperaturstigningen må begrenses til under 2 grader. Dette ble bare tatt til etterretning i København i fjor. Mange fryktet en ’ren kalkun’ av et møte i Cancun – men det hele kan vise seg å være et positivt veiskille.
 • Cancun kunne!, kommentar av Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund, Utekontoret (Bistandsaktuelt) 13.12.10
  I den mexicanske feriebyen Cancun ble verdens miljøvernministre enige om det nest viktigste i klimakampen. Kanskje er det håp for en truet klode? Norges Naturvernforbund avslutter Cancun-stafetten.
 • Oppsummering av Cancun-avtalen, kommentar av Bård Lahn, Norges Naturvernforbund 13.12.10
  Etter fiaskoen på klimatoppmøtet i København i 2009 var forventingene svært lave til forhandlingene i Cancun, Mexico. Resultatet av forhandlingene ble den såkalten Cancun-avtalen - et lite første skritt på veien mot en rettferdig og bindende klimaavtale. Selv om viktige deler av Cancun-avtalen er skuffende svake, har enigheten i Cancun gitt mange nytt håp om å lykkes i forhandlingene om en ny klimaavtale.
 • Enighet om å forhandle videre om en ny klimaavtale, ZERO 12.12.10
  Klimamøtet i Cancun i Mexico vedtok en pakke med beslutninger natt til lørdag etter to uker med forhandlinger.
 • Cancun: Bedre forhandlingsklima, men ingen klimaløsning, FIVH 12.12.10
  Klimatoppmøtet i Cancun ble avsluttet lørdag 11. desember, etter at en avtaletekst kom på plass på overtid. Resultatet var bedre enn i København, men viktige spørsmål er fremdeles uavklarte. Her er Framtiden i våre henders vurdering av avtalen.
 • Et viktig steg framover i Cancun, kommentar av Kari-Anne Isaksen i Spire 12.12.10
  Det er veldig synd at Kyoto + Cancun ikke ble = sant, så nå må vi bare pushe for at Kyoto + Durban blir = sant.
 • Cancun leverte, Bellona 11.12.10
  Bellona er veldig fornøyd med at klimatoppmøtet i Cancun endte med enighet og framgang på en rekke områder. – Avtalen vil ikke redde klimaet, men resultatet her er et viktig skritt i riktig retning, sier Bellonas Svend Søyland.
 • - Et lite, men viktig skritt, Kirkens Nødhjelp 11.12.10
  - Årets julegave til de mange millioner mennesker som er truet av klimaendringene har fin innpakning, men utilstrekkelig innhold. Likevel er dette et lite, men veldig viktig skritt fremover, sier Harald Nyeggen Sommer i Kirkens Nødhjelp.
 • Cancún-beslutningen, kommentar av Markus Nilsen, LNU/Changemaker 11.12.10
  Det ble dramatisk de siste 24 timene. Men nå har det altså skjedd. Et vedtak har blitt gjort og Klimatoppmøtet i Cancún er over. Det ble vedtatt som et konsensus-vedtak. Altså et vedtak der alle er enige. Men alle var ikke enige. Bolivia “blokket” vedtaket, og stilte seg helt imot. Men stod alene.
 • Enighet om skogavtale i Mexico, Regnskogsfondet 11.12.10
  - Skogavtalen anerkjenner at bevaring av skog handler om mer enn karbon, sier Lars Løvold. Natt til lørdag ble det enighet om en klimaavtale i Mexico. Et eget kapittel om bevaring av skog blir en del av den overordnede beslutningen.

Medieklipp og -debatt etter Cancunavtalen:

 • Kaldt Norge i oppvarmet verden, kommentar av Jan Egeland i Aftenposten 15.12.10
  I følge en spørreundersøkelse gjort av Mandag Morgen er det et økende antall som frykter terrorisme og konflikter mellom den islamske og vestlige verden – mens færre enn før frykter klimaendringene. Hver gang det blir klimakonferanse internasjonalt, synker temperaturen i Norge og dermed antallet som tror på menneskeskapt klimaendring.
 • Illusjonen som brast, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 15.12.10
  Klimaet ble ikke reddet i Cancún. I stedet ble det akseptert at USA og Kina skal få bestemme også på dette området.
 • Avtalen reddet, men ikke kloden, kommentar av Drude Beer i Nationen 14.12.10
  For mennesker i deler av Asia og Afrika er død, flukt og sviktende matproduksjon ikke et framtidsscenario.
 • Klima uten tvil, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 14.12.10
  Det meste er vanskelig i klimaforhandlingene. Men noe ble det ikke kranglet om i Cancún. Nemlig om verden har et klimaproblem eller ei.
 • Håpet er tent, lederkommentar i Adresseavisa 13.12.10
  Klimaforhandlingene i Mexico gikk bedre enn fryktet. Klimaet er ikke reddet, men håpet ble tent i Cancun.
 • FNs klimaprosess berget inntil videre, Vårt Land (NTB) 13.12.10
  Vanskelige stridsspørsmål utsatt. Pusterom: Ett år.
 • Bolivia truer med sak mot Cancun-avtale, VG (NTB) 13.12.10
  Bolivia vil klage avtaleteksten fra klimamøtet i Cancun inn for Den internasjonale domstolen i Haag.
 • Et viktig skritt, lederkommentar i Dagens Næringsliv 13.12.10
  På forhånd var forventningene til klimamøtet i Cancún skrudd ned til et minimum. Det var en reell fare for at FNs klimaforhandlinger ville kjøre seg fast. Resultatet ble bedre enn fryktet.
 • Dramatisk innspurt i Cancun, Klassekampen 13.12.10
  Etter uker med klimaforhandlinger klarte deltakerne til slutt å komme til enighet. Bolivia var det eneste landet som protesterte mot avtalen.
 • Klima på venterommet, lederkommentar i Bergens Tidende 12.12.10
  Sluttdokumentet fra Cancún er en grei pakke av konkrete løsninger og noen store kompromisser.
 • - I kveld har Mexico vært svært nær Gud, VG (NTB) 12.12.10
  Landene på klimamøtet i Mexico ble til slutt enige lørdag, etter uker med tøffe forhandlinger og gjentatte advarsler om at FNs troverdighet sto på spill.
 • Kirkens Nødhjelp: Vanskelige klima-spørsmål utsatt, Vårt Land (NTB) 12.12.10
  Slutterklæringen i Cancún er et lite, men viktig skritt framover.
 • Miljøbevegelsen: – Et lite skritt fremover, ABC Nyheter (NTB) 12.12.10
  De norske miljøorganisasjonene mener mye gjenstår før en rettferdig og bindende klimaavtale er på plass, men er enige om at slutterklæringen i Cancún er et viktig skritt i riktig retning.
 • Enighet på klimamøtet i Mexico, E24 (NTB) 12.12.10
  En slutterklæring fra klimamøtet i Mexico ble klubbet igjennom på overtid lørdag. Delegatene ble blant annet enige om å opprette et fond for finansiering av klimatiltak i utviklingsland.
 • Kilimaløsning i Cancun - på overtid, Verden på lørdag, NRK P2 12.12.10
  Men noe må jo være galt når både Kina og USA er enige? Intervju med miljøvernminister Erik Solheim.
 • Klimamøtet i Mexico kom i havn på overtid, Ukeslutt NRK P2, 11.12.10
  - Viljen til å redde kloden er ikke stor nok, sier Jens Stoltenberg
 • Enighet på klimamøtet i Mexico, ABC Nyheter 11.12.10
  En verdensomspennende enighet om en klimapakke er vedtatt, til tross for blokkering av Bolivia.
 • Foreløpig ja til klimaerklæring i Cancún, Aftenposten (NTB) 11.12.10
  En slutterklæring fra FNs klimakonferanse i Cancún er foreløpig godkjent trass i innsigelser fra Bolivias side.
 • Kom til klima-enighet i Cancún, VG Nett 11.12.10
  Slutterklæringen fra klimamøtet i Mexico er vedtatt. Erklæringen omfatter beslutninger på en rekke områder knyttet til klimaendringene.
 • Bolivia has left the building, kommentar av Marianne Marthinsen på E24 11.12.10
  Cancun-toppmøtet er nå inne i aller siste fase. Utslitte byråkrater som knapt har sett sola de siste to ukene har overlatt arenaen til verdens ministre som jobber intenst bak lukkede dører med å forsøke å få fremgang på de mest fastlåste punktene.
 • Tror klimamøte kan overgå forventningene, E24 (NTB) 11.12.10
  Utfallet av klimamøtet i Mexico kan bli langt bedre enn ventet, ifølge miljøminister Erik Solheim. Forutsetningen er at forhandlingstekstene som nå ligger på bordet, blir vedtatt.

Søk:

Avansert søk

Mediekommentarer:


"Klimaet ble ikke reddet i Cancún. I stedet ble det akseptert at USA og Kina skal få bestemme også på dette området."

Ola Storeng i Aftenposten 14.12.10

"For mennesker i deler av Asia og Afrika er død, flukt og sviktende matproduksjon ikke et framtidsscenario."

Drude Beer i Nationen 14.12.10

"Klimaforhandlingene i Mexico gikk bedre enn fryktet. Klimaet er ikke reddet, men håpet ble tent i Cancun."

Leder i Adresseavisa 13.12.10

"På forhånd var forventningene til klimamøtet i Cancún skrudd ned til et minimum. Det var en reell fare for at FNs klimaforhandlinger ville kjøre seg fast. Resultatet ble bedre enn fryktet."

Leder i Dagens Næringsliv 13.12.10

"Sluttdokumentet fra Cancún er en grei pakke av konkrete løsninger og noen store kompromisser."

Leder i Bergens Tidende 12.12.10

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.