Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

En positiv jule-Cancun

For første gang i FNs historie ble det offisielt akseptert at den globale temperaturstigningen må begrenses til under 2 grader. Dette ble bare tatt til etterretning i København i fjor. Mange fryktet en ’ren kalkun’ av et møte i Cancun – men det hele kan vise seg å være et positivt veiskille.
Av Pressemelding fra Utviklingsfondet | Tirsdag 14. desember 2010
  • Klimatoppmøtet i Cancún legger grunnlaget for fornyet tillit og samspill i bekjempelsen av klimaendringene. Selv om mange av resultatene er svake, ble utfallet overraskende positivt på mange områder, men stiller samtidig store krav til mye arbeid og utredninger det kommende året mot neste klimatoppmøte i Durban, Sør Afrika 2011, sier Informasjonssjef i Utviklingsfondet, Andrew P. Kroglund, i en oppsummering av konferansen.
  • Utviklingsfondet er spesielt tilfredse med beslutningene om å etablere et rammeverk for klimatilpasning i utviklingsland, understreker klimarådgiver Gitte Motzfeldt. I følge Motzfeldt vil dette gjøre at, spesielt de minst utviklede landene får muligheten til å bygge på eksisterende erfaringer og utvikle nasjonale tilpasningsplaner av en mye mer langsiktig karakter enn tidligere.

Utviklingsfondet har spesielt bitt seg merke i følgende resultater:

  • Opprettelsen av et grønt klimafond under konvensjonen ble som forventet besluttet i siste øyeblikk. Det er bra, men det gjenstår å arbeide for at dette fondet blir fylt med forutsigbare midler, spesielt offentlige midler til klimatilpasning. Dette vil bli et hovedfokus i Sør Afrika.
  •  Utviklingsfondet er også fornøyde med at det legges opp til en balansert fordeling av midler til utslippsreduksjoner og klimatilpasning. Det betyr en anerkjennelse av utviklingslands store utfordringer fremover og at finansiering til klimatilpasning må massivt oppskaleres.
  • Utviklingsfondet er videre fornøyde med at utviklede land anerkjenner behovet for en internasjonal mekanisme for å kompensere tap og skade ved ekstremvær (oversvømmelse, ekstrem tørke, havet som stiger og land som blir borte). Det ble besluttet å utrede hvordan en slik mekanisme skal være frem mot 2012.
  • Vi forventer ellers at Norge fortsatt tar på seg en aktiv lederrolle frem mot Durban 2011, sier Andrew P. Kroglund. Han peker spesielt på følgende punkter:
  • I det internasjonale arbeidet må vi kunne forvente oss at Norge støtter aktivt opp om arbeidet med nasjonale klimatilpasningsstrategier og implementering av disse i våre hovedsamarbeidsland, spesielt de minst utviklede landene.
  • Norge må fortsatt være aktive i promotering og videre utredning i arbeidet på innovative finansieringsmuligheter for klima.  Det grønne klimafondet skal fylles!

For mer informasjon: Andrew P. Kroglund: +4795139725 /

andrew@utviklingsfondet.no


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.