Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Stoltenberg: Ingen klimaavtale i Cancun

- 2010 blir et klimaår, varslet statsminister Jens Stoltenberg etter klimatoppmøtet i København sist vinter. Sist uke måtte han likevel erkjenne realitetene: Det blir ikke noen avtale i Cancun i Mexico, der partene skal møtes i desember.
-  Vedta en ny periode med forpliktelser i Kyotoprotokollen, er rådet fra Norges Naturvernforbund. Sist fredag la de fram forslag til hvordan pessimisme kan bli snudd til optimisme - etter en måned med debatt om miljøbevegelsen, moralisme og dommedag.
Mandag 27. september 2010
Linker oppdatert: Mandag 18. oktober 2010

Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK

Skuffelse, svik, fiasko og katastrofe var ord som gikk igjen i kommentarene etter at FNs klimatoppmøte i København ble avsluttet i desember i fjor (les mer her). Statsminister Jens Stoltenberg rettet imidlertid blikket framover og på sin årlige pressekonferanse rett før jul sa han bl.a. (les mer her):

"2010 blir et klimaår. Vi skal få til en sterk klimaavtale i Mexico og bygge videre på Københavnavtalen."

Etter samtaler i New York sist uke måtte han erkjenne at nettopp dét likevel ikke vil skje (les mer her):

"Samtalene her i New York viser helt klart at det ikke blir noen klimaavtale i Mexico før jul slik mange hadde håpet."

Københavnavtalen var svært omstridt etter et Københavntoppmøte preget av motsetninger mellom Nord og Sør, bl.a. om hvorvidt forhandlingene skulle skje i regi av FNs klimakonvensjon (UNFCCC), slik u-landene ønsket (les mer her). Oppfølgingen har vært vanskelig og etter forhandlingsmøtet i Bonn i august i år (les mer her) var utstiktene til en avtale i Cancun betydelig svekket. I sin kommentar etter Bonn-møtet konkluderte ForUMs representant, Arvid Solheim, slik (les mer her):

"Jeg oppfatter det likevel som svært positivt at det hersker en bred anerkjennelse av at klimaforhandlingene i regi av UNFCCC er den viktigste globale prosessen nå og i mange år framover.  At partene står langt fra hverandre er naturlig, når alle land, så forskjellige som USA og Burma, eller Kina og Sveits skal bli enige.  Den raskt stigende selvbevisstheten blant utviklingslandene og de såkalte ”economies in transition” gjør at de ikke lenger så lett lar seg overtale av elegante og overbevisende forhandlere med doktorgrader fra Harvard og LSE.  Nå ser de muligheten til å endelig kunne ta igjen for århundrers urettferdighet og kolonialisme, og den sjansen har de ikke til hensikt å la gå fra seg!"

Norges Naturvernforbund og Regnskogsfondet arrangerer denne høsten en seminarserie om de internasjonale klimaforhandlingene fram mot Cancun-møtet (les mer her).  På seminaret sist fredag, i forkant av forhandlingsmøtet i Kina som starter 4. oktober (les mer her), la Naturvernforbundet fram "et forslag til hvordan pessimisme kan bli snudd til optimisme under klimatoppmøtet i Cancun i desember". Naturvernforbundets Bård Lahn sa bl.a. (les mer her):

"Ved å vedta en ny periode med forpliktelser under Kyotoprotokollen kan de rike landene vise at de mener alvor med løftet om å gå foran i klimakampen, og de kan vise at de ikke lar seg stoppe av den manglende viljen USA har til å påta seg juridisk bindende klimaforpliktelser."

Regnskogsfondet var blant de som sist vinter hilste USAs regnskogsmilliarder velkommen (les mer her). De har hatt tro på at klima- og skoginitiativet REDD kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner, selv om de også har reist kritikk mot mulig feil bruk av midlene (les mer her). Andre kritikere, som Bolivias president Evo Morales, avviser på sin side bruk av "markedsmekanismer som REDD-initiativet" (les mer her). I siste nummer av det amerikanske tidsskriftet The Economist var det imidlertid dette initiativet  - der Norge har vært blant pådriverne (les mer her) - som ble framhevet som det eneste synlige resultatet av Københavntoppmøtet (les mer her).

Klima i motvind og Obama på vikende klimafront

Sør sto mot Nord under klimatoppmøtet i København, men det ble også rettet sterke anklager mot FNs klimapanel (se mer her) og de såkalte "klimaskeptikerne" (les mer her) viste økende engasjement. I ettertid advarte lederen for klimapanelet, Rajendra Pachauri, om at mektige interesser og klimaskeptikere vil forsinke prosessen og legge ytterligere byrder på verdens fattige (les mer her). Her hjemme ble et nytt Norsk klimanettverk etablert for å hindre nettopp det.

Etter at en granskningsrapport om klimapanelets arbeidsform og organisering ble lagt fram tidligere i høst tok Pauchauri selv liten selvkritikk (les mer her), men Aftenpostens klimajournalist gjennom mange år, Ola Mathismoen, var klar i sin konklusjon (les mer her):

"FNs klimapanel er blitt en klimatrussel – uroen rundt institusjonen er i ferd med å bli en unnskyldning for å ikke ta klimatrusselen på alvor."

Den kritiske rapporten har fått mye omtale, samtidig som vi her hjemme har hatt en omfattende debatt etter at Aslak Sira Myhre anklaget miljøbevegelsen for å framstå som moralistiske dommedagsprofeter og dermed ødelegge for klimasaken (les mer her).

Når statsminister Stoltenberg nå sier at det ikke blir noen avtale i Cancun legger han imidlertid ikke skylda på hverken "klimaskeptikere", oljelobbyen, miljøbevegelsens moralisme og dommedagsprofeter eller feil i klimapanelets rapporter. Til NRK sa han (les mer her):

"Det blir ingen ny internasjonal klimaavtale i Mexico senere i år fordi ingen vil ta regningen."

På lederplass på fredag (ikke på nett) har Aftenposten liten tro på Stoltenbergs oppskrift - at de rike landene må gå foran og bevilge penger - og viser til at det er nettopp denne formelen som nå har mislyktes. De konkluderer slik:

"Skal man nå frem må dessuten USA og Kina utøve felles lederskap. I så måte synes begge land å svikte. I denne situasjonen er det ikke lett å peke på realistiske løsninger som står i forhold til problemets omfang. En slags start er det likevel når Jens Stoltenberg vedkjenner seg den hengemyra som den internasjonale klimapolitikken nå befinner seg i." 

Og nettopp USA og Kina synes i større grad å være fokus hos miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

- Vi har ikke tid til å vente på at USA skal komme på banen i klimasaken, sa Solheim etter å ha besøkt Sør-Amerika i august (les mer her). Sist helg deltok han på et forberedende ministermøte og kritikken av USA ble enda tydeligere.

- Både utviklingslandene og Kina viser nå en positiv og fleksibel holdning, sa han til NTB og mente at (les mer her):

"USA skuffer. Delegasjonen er opptatt av detaljerte forhandlingsspørsmål i stedet for å se det store bildet. Når Kina strekker ut en hånd, må USA også gjøre det."

Til tross for at USAs president Barack Obama i fjor ble tildelt Nobels Fredspris (se mer her), ser han ikke ut til å kunne innfri forventningene når det gjelder bl.a. framdrift i de internasjonale klimaforhandlingene (les mer her). 


Aktuelle lenker:

Aktuelle nettsteder:

Tidligere miljø- og klimasaker på rorg.no:

Medieklilpp og -debatt:

 • Stoltenbergs klimabudskap, lederkommentar i Bergens Tidende 18.10.10
  Verken Kina eller India vil bremse velstandsutviklingen av hensyn til vestlige klimakrav. FN driver en vanskelig balansegang.
 • Ny organisering kan styrke FNs klimapanel, kommentar av Svein Tveidal i Dagsavisen (nye meninger) 16.10.10
  Koch industrier, Exxon og Chevron i perioden 2006 - 2009 over en milliard kroner på lobbing for olje og gass, inklusive kampanjer for å diskreditere klimaforskning. Klimapanelets sekretariat i Geneve har ett årsverk til kommunikasjon og formidling.
 • Stoltenberg gir opp global klimaavtale, Aftenposten 16.10.10
  Arbeidet med en ny klimaavtale i FN-regi står bom stille. Jens Stolteberg hjem fra toppmøte uten avtale.
 • Tale ved graven, Aftenposten 16.10.10
  Jens Stoltenberg innrømmer at jakten på en global klimaavtale har kræsjlandet. Ingen har lenger en troverdig klimaoppskrift.
 • Holder skogavtale som «gissel», Aftenposten 16.10.10
  Også på «suksessområdet» skogbevaring har klimaforhandlingene fått en kraftig tilbakeslag.
 • Klimakrisens sponsorer, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 16.10.10
  U-land venter på 100 milliarder dollar av rike land for å redde klimaet. Selv bruker de fem ganger så mye på subsidier for å ødelegge det.
 • Færre bekymret for klimaendringer, Vårt Land (NTB) 16.10.10
  59 prosent tror nå at klimaproblemet er menneskeskapt, mot 68 prosent for to år siden, viser en undersøkelse fra Synovate og Cicero – senter for klimaforskning.
 • Rasert regnskog, kommentar av Hannah Gitmark i Dagsavisen (nye meninger) 16.10.10
  Amazonas raseres, finansiert av norske oljepenger. Solheims regnskog-milliarder er småpenger sammenlignet med oljefondets investeringer i de samme områdene. Har vi en dobbeltmoralsk regjering?
 • Ber Stoltenberg ta ansvar hjemme, Aftenposten 15.10.10
  FN-sporet er utsatt. Nå må Stoltenberg kutte hjemme, krever Naturvernforbundet.
 • Stoltenberg gir opp global klimaavtale, Aftenposten 15.10.10
  Arbeidet med en ny klimaavtale i FN-regi står bom stille. Jens Stolteberg hjem fra toppmøte uten avtale.
 • Klimafinansiering i det blå, Aftenposten 14.10.10
  Alle er enige om at klimamilliarder må på bordet. Men ingen vil betale regningen.
 • To skritt tilbake, ett skritt frem mot klimaavtale, Aftenposten 14.10.10
  Situasjonen er fremdeles helt låst etter siste forhandlingsrunde før klimatoppmøtet i Mexico i desember. Men Norges forhandlingsleder håper kriseforståelsen er så stor at landene kan bli enig om noe i Mexico.
 • Erik Bye desinformerer om klima, debatt av Pål Prestrud på ABC Nyheter 14.10.10
  Erik Bye kritiserer meg og CICERO hardt i et oppslag på ABC Nyheter torsdag 7.oktober.
 • Stoltenberg-suksess på FN-møte i Etiopia, Dagbladet (NTB) 13.10.10
  FNs høynivågruppe ledet av statsminister Jens Stoltenberg enige om finansiering av klimatiltak i fattige land.
 • - 588 milliarder er mulig, E24 13.10.10
  Statsminister Jens Stoltenberg mener det er fullt mulig for FN-landene å samle inn 100 milliarder dollar årlig til fattige land i klimakampen.
 • Klimamøte uten fremgang, kommentar av Arvid Solheim i Dagsavisen (nye meninger) 11.10.10
  Det skulle vært en siste innspurt frem mot klimatoppmøtet i Mexico. Resultatet ble et papir som landene var enige om at ikke skulle bety noen verdens ting.
 • - Global oppvarming - tidenes største svindel, Dagbladet 11.10.10
  Harold «Hal» Lewis har vært medlem av American Physical Society (APS) i 67 år, men i et åpent brev forlater professoren organisasjonen for amerikanske fysikere på grunn av «svindelen om global oppvarming» som har «korrumpert organisasjonen».
 • Vil vi færra te Mexico, Kronikk av Andrew P. Kroglund i Adresseavisa 09.10.10
  Både Cicero og Norsk Meteorologisk Institutt fortalte den 10. august i Aftenposten at flommene vi denne sommeren har sett i Asia og Europa, har sammenheng med den globale oppvarmingen. Og at vi kan vente mer av det samme. Men etter det siste klimamøtet i Bonn i begynnelsen av august spør jeg meg: Er det noe vits i å «færra te Mexico»?
 • Klimakrig mellom USA og Kina, kommentar av Arvid Solheim i Dagsavisen 08.10.10
  Klimaforhandlingene står i stampe. Uenighetene mellom Kina og USA overskygger det meste. Imens går de virkelige klimaskurkene fri.
 • Kina forbereder seg på periode uten klimaavtale, VG (NTB) 08.10.10 
  Myndighetene i Kina tror det kan komme en periode hvor de globale utslippene av klimagasser ikke reguleres av noen internasjonal avtale.
 • Kyoto i livsfare, kommentar av Arvid Solheim i Dagsavisen 07.10.10
  Københavnkonferansen i fjor var den egentlig fristen for å få i land forhandlingene om en ny periode av Kyotoprotokollen. Den eneste bindende klimaavtalen lever et farlig liv, og Norge gjør lite for å trygge avtalen på klimaforhandlingene denne uken.
 • EU: - Klimaforhandlingene kan bli irrelevante, VG (NTB) 06.10.10
  En ny fiasko i de internasjonale klimaforhandlingene kan føre til at hele prosessen framstår som irrelevant, advarer EU.
 • Klimasamtaler i Kina, Dagens Næringsliv (NTB) 04.10.10
  Representanter fra en lang rekke land møttes mandag i Kina i et forsøk på å puste liv i forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale.
 • Klima bit for bit, lederkommentar i Dagens Næringsliv 01.10.10
  Etter fiaskoen på klimatoppmøtet i København og etter at forsøk på å skaffe USA en ny klimalov havarerte i Senatet i sommer, har utsiktene for det internasjonale klimaarbeidet ikke sett særlig lyse ut. Signaler fra USA og Kina tyder på at det likevel ikke er helt mørkt i drivhuset.
 • Klimakjendis arrestert, Kommentar av Svein Tveitdal i Dagsavisen 01.10.10
  James Hansen mener regjeringer må saksøkes for den urettferdigheten de påfører neste generasjon gjennom klimaendringer. For å løse klimaproblemet foreslår Hansen å innføre en flat skatt på alt forbruk av olje, gass og kull globalt.
 • Må droppe klima-framstøt, ABC Nyheter 30.09.10
  EU planla økte ambisjoner foran klimatoppmøtet i desember. Det blir ikke noe av, får ABC Nyheter bekreftet.
 • Solheim: USA skuffer i miljøforhandlinger, VG (NTB) 26.09.10
  USA viser liten vilje til kompromiss og fleksible løsninger i opptakten til klimamøtet i Mexico i desember, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
 • Klimapolitikken i fryseboksen, lederkommentar i Aftenposten 24.09.10 (ikke på nett)
  Stoltenberg sier at nøkkelen til en avtale vil være større økonomiske bidrag fra rike land. Da kan fattige land bli mer villige til å gjennomføre klimatiltak. Uten større økonomisk bistand vil de fattige landene bli belastet urimelig. Statsministeren velger å overse at det er nettopp denne formelen som de siste års klimaforhandlinger har vært bygd på, og de har altså mislyktes.
 • Stoltenberg avlyser klimaenighet, Dagsavisen 24.09.10
  Statsministeren sender et alvorlig signal om hvor dårlig det står til med klimaforhandlingene, mener Høyres Nikolai Astrup.
 • - Blir ingen klimaavtale i Mexico, NRK 23.09.10
  Det blir ingen ny internasjonal klimaavtale i Mexico senere i år fordi ingen vil ta regningen, sier statsminister Jens Stoltenberg.
 • Grønlandsisen smelter i rekordfart, Aftenposten 24.09.10
  Aldri før i nyere tid har så mye av Grønlands innlandsis smeltet i løpet av en enkelt sommer som i år.
 • Klimastryk til regjeringen, Dagsavisen 23.09.10
  Fem i orden, men bare to i oppførsel. Det er karakterene regjeringen får etter at miljøorganisasjonen WWF har gått igjennom regjeringens miljøarbeid. Regjeringen har orden i papirene, men skuffer i gjennomføringen, mener Rasmus Hansson, leder i WWF Norge.
 • Klimaendringer sender folk på flukt, kronikk av Jonas Gahr Støre og Erik Solheim i Adresseavisa 22.09.10
  Dersom vi ikke lykkes med å kutte de globale utslippene av CO2 og andre klimagasser, er det sannsynlig at temperaturen kan øke med opp til 5 grader i løpet av dette århundret. Det sier seg selv at antallet mennesker som blir drevet på flukt vil øke dramatisk.
 • - Anklager mot forskere bremser forhandlinger, Aftenposten (NTB) 20.09.10
  Kritikk av klimaforskningen har påvirket opinionen og bidratt til at klimaforhandlingene ikke kommer videre, tror CICERO-sjef Pål Prestrud. Han mener mange av anklagene savner rot i virkeligheten.
 • Ekstremver og global oppvarming, kronikk av Sigbjørn Grønås og Nils Gunnar Kvamstø i Bergens Tidende 15.09.10
  Om ein spør om global oppvarming har gjort flaumen i Pakistan, varmebølgja over Russland og flaum med jordskred i Kina meir sannsynleg, er svaret ja, svært sannsynleg.
 • Snever klimakur, lederkommentar i Dagens Næringsliv 14.09.10
  Norske utslipp av klimagasser skal reduseres kraftig frem mot 2020. Det ble de rødgrønne regjeringspartiene og Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti enige om i januar 2008. Da hadde de 12 år på seg. De vil bruke minst fire av dem på å finne ut hvordan målet skal nås. Noe av den tiden bør brukes til å justere klimaforliket.
 • Myten om klimakriger, kronikk av Halvard Buhaug i Aftenposten 08.09.10
  En ny artikkel som publiseres i det amerikanske vitenskapsakademiets tidsskrift i disse dager viser at den tidligere påviste statistiske sammenhengen mellom temperatur og konflikt i Afrika hviler på tvilsomt grunnlag.
 • Da isen forsvant i slalåmbakken i Bolivia, kronikk av Erik Solheim i Adresseavisa 04.09.10
  For få år siden forsvant den siste snøen i vintersportstedet Chacaltaya, noen mil utenfor Bolivias hovedstad La Paz. Bare heisene står igjen, nakne og unyttige. Nylig besøkte jeg stedet, som var en skremmende påminnelse om hva som står på spill om verden ikke snart får på plass en klimaavtale.
 • Det indre liv i klimapanelet, Morgenbladet 03.09.10
  Usikkerheten har ikke vært formidlet tydelig nok, sier Eystein Jansen, norsk hovedaktør i FNs klimapanel.
 • Hull i panelet, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 02.09.10
  FNs klimapanel må pusses opp, viser ny rapport. Rapporten gir også norske klimaforskere noe å tygge på: Hvor lurt er det egentlig å høres ut som Frederic Hauge?
 • FrP-Siv mener FNs klimatroverdighet er svekket, Vårt Land (NTB) 01.09.10
  ‘Har vært for opptatt av å spre skremselspropaganda’.
 • - Pachauri bør vurdere sin stilling, Aftenposten 01.09.10
  Norske bidragsytere til FNs neste klimarapport er positive til anbefalingene om hvordan klimapanelet kan jobbe bedre. Men flere er kritiske til lederens håndtering av tillitskrisen.
 • "Pachauri må gå snarest", Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 01.09.10
   Det vil være katastrofalt om utslippene av klimagasser bare får fortsette å øke fordi tilliten til klimapanelet er så svekket at verdens politiske ledere slipper unna med å ikke handle.
 • Ber om reformer av FNs klimapanel, ABC Nyheter (NTB) 31.08.10
  Gruppen som har gransket panelet etterlyser strengere regler og endringer i ledelsen.
 • Leder tar lite selvkritikk, Aftenposten 31.08.10
  Klimapanelets leder tok lite selvkritikk på måten panelet er ledet på.
 • - Har gått for langt, Aftenposten 31.08.10
  Klimaforsker Pål Prestrud gir kritikerne delvis rett i at klimapanelet har vært for bastante om konsekvensene av global oppvarming.
 • Skarp kritikk av FNs klimapanel, Aftenposten 31.08.10
  Det er nødvendig med en dyptgripende reform av FNs klimapanel, mener gruppen som har gransket panelet.
 • - Miljøvernere er miljøets verste fiender, ABC Nyheter 28.08.10
  - De grønne miljøvernerne er de største fiendene av å berge klodens miljø. Det sier mannen som har sprøytet milliarder i alternativ energi.
 • Katastrofesommeren, kommentar av Ola Skaalvik Elvevold i Dagsavisen 27.08.10
  Hvis klimakrisa ikke takles, vil det kunne få hendelsene vi nå ser til å framstå som hverdagslig.
 • Nekter å vente på USA, VG (NTB) 24.08.10
  Vi har ikke tid til å vente på at USA skal komme på banen i klimasaken. Resten av verden må gå videre for å finne løsninger, mener miljøminister Erik Solheim (SV), som har vært på besøk i Sør-Amerika.
 • Tøff vei mot Cancun, Dagsavisen 31.08.10
  – For oss handler klima om liv eller død, sier Bolivias miljøvernminister María Esther Udaeta. Men verken huner eller Erik Solheim har tro på klimaseier i Cancun.
 • - Ødelagte økosystemer bidrar til flomkatastrofer, Dagbladet 19.08.10
  Klimaendringer kan forklare noen av flomkatastrofene som har rammet Asia. Men miljøeksperter mener ødelagte økosystemer er en mer direkte årsak til at katastrofene får så stort omfang.
 • Motvind for klimaet, Lederkommentar i Adresseavisa 16.08.10
  Den globale dugnaden for å dempe klimaendringer sliter i motvind, og vi har lite å være stolte av her hjemme.
 • Adjø til økosofien, debatt av Erlend Efskind i Dagbladet 16.08.10
  Det som for bare noen år tilbake ble ansett som skremselsscenarier, framstår i dag som forsiktige antakelser.
 • Klimabacklash, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 10.08.10
  Barack Obama skulle gi USA en ny klimapolitikk. I stedet rykker amerikansk miljødebatt tilbake til før Ronald Reagan.
 • Klimaavtale i det blå, Dagsavisen 07.08.10
  Mens katastrofalt ekstremvær har herjet flere steder i verden, har klimaforhandlerne i Bonn diskutert i en uke uten å komme det spor nærmere en ny klimaavtale.
 • Obama står ved sitt klimaløfte, Dagbladet (NTB) 03.08.10
  - USA vil stå ved sine løfter om å redusere klimautslippene trass i at Senatet har mislyktes i å vedta de nye klimalovene, sier USAs klimautsending Todd Stern.
 • Hva er sannheten om klimaet?, kommentar av Jan Egeland i Aftenposten 02.08.10
  Lenge fikk dommedagsprofetene regjere. Så fikk «klimaskeptikere» ta over. Nå må forskerflertallet få veilede oss.
 • - Jens er Årets Miljøversting, Dagbladet 31.07.10
  Stoltenberg verdig vinner av den lite ærerike prisen, mener Natur og Ungom.
 • Er Norge en miljøsinke?, Debatt av Nils Heggemsnes i Dagsavisen 27.07.10
  Mange stiller spørsmålet om ikke Norge er en miljøsinke. Til dette må man svare et rungende ja. Vi hører til blant verstingene i Europa.
 • Sats på FN, lederkommentar i Bergens Tidende 26.07.10
  President Obamas ambisiøse klimaplaner drukner i amerikansk realpolitikk. Det ser ikke lovende ut.


Søk:

Avansert søk

ForUM-analyse:


Verdens klima er i ferd med å endres dramatisk på grunn av menneskelig aktivitet. Bruken av fossilt brennstoff, industriutslipp og rasering av skog har medført en sterk økning av klimagasser i atmosfæren. FNs klimapanel (IPCC) varsler at verdens gjennomsnittstemperatur vil stige dramatisk de neste hundre år dersom ikke utslippene reduseres kraftig allerede innen 2020.

Klimaendringene er allerede i gang, og det er kanskje menneskehetens største utfordring å stanse de menneskeskapte prosessene som fører til endringene. Dersom verdenssamfunnet ikke lykkes i å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C, vil konsekvensene bli dramatiske over hele kloden.

De internasjonale forhandlingene om en ny global klimaavtale har blitt intensivert de siste årene, og det er stor internasjonal interesse og innsats for å komme i mål med en ny avtale på klimatoppmøtet COP15 (Conference of the parties møte nr. 15) i København i desember 2009. Partene vil i København trolig ikke komme fram til full enighet på alle punkter, og intense, internasjonale for­handlinger for å finne fram til enighet på svært viktige spørsmål vil fortsette i 2010 og videre. Spørsmål som nivå og tidsplan for de industri­aliserte landenes utslippskutt, kompensa­sjon fra de rike til de fattige land for å betale for tilpasnings­tiltak, hvordan sikre økonomisk og sosial vekst i utviklingslandene uten å øke utslippene uforholds­messig, vil kreve mye arbeid i årene som kommer.

Klimaendringene vil ramme urettferdig. De som allerede har mest og som bor i de tempererte land, vil ha mye større muligheter til å tilpasse seg endringene og kjøpe seg ut av problemene. Med svekkelsen man i dag ser av FN, er det en stor risiko for at de toneangivende landene vil fremme sine interesser på bekostning av svakere nasjoner.

Utdrag fra ForUMs analyse:
Klima i alle kanaler

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.