Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Kampen om klimaet i 2010

- 2010 blir et klimaår, varslet Jens Stoltenberg på en pressekonferanse rett før jul. Etter at klimatoppmøtet i København i fjor ikke ga de ønskede resultater ville han jobbe for å få til en sterk klimaavtale i Mexico, som skal være vertskap for årets klimatoppmøte. Nå frykter lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, at mektige interesser og klimaskeptikere vil forsinke prosessen og legge ytterligere byrder på verdens fattige. Her hjemme ble et nytt Norsk klimanettverk lansert ved årsskiftet for å hindre nettopp det.
Onsdag 06. januar 2010
Linker oppdatert: Torsdag 11. februar 2010

Lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, er bekymret for økt press fra klimaskeptikere og mektige interessegrupper.

- Verdens ledere sviktet da det gjaldt som mest, oppsummerte Naturvernforbundets Lars Haltbrekken etter at FNs klimatoppmøte i København ble avsluttet før jul (les mer her). Utenriksminister Jonas Gahr Støre valgte i stedet og se det som "en ny start" (les mer her) og til Aftenposten i dag sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim at "ballen ligger hos Mexico" (les mer her). Andre, som direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, understreker betydningen av det folkelige engasjementet (les mer her):

"Det brede folkelige engasjementet som ble mobilisert i forbindelse med toppmøtet, gir håp om at verdens ledere nå kan tillate seg å bli modigere og mer besluttsomme på medmenneskers og skaperverkets vegne."

Den "globale nettbevegelsen" Avaaz.org, som bidro til mye internasjonal mobilisering i forbindelse med toppmøtet, sa det slik (les mer her):

"Toppmøtet forandret ikke verden. Toppmøter gjør sjelden det. Men det vil denne bevegelsen."

Her hjemme ble det på fjorårets siste dag tatt initiativ for å "danne en klimabevegelse", anført av Aleksander Melli og Åsne Seierstad m.fl., som i en kronikk i Aftenposten lanserte et nytt Norsk klimanettverk (les mer her).

Tross bred mobilisering frykter nå lederen for FNs klimapanel (IPCC), Rajendra Pachauri, at klimaskepsis kan forsinke prosessen og føre til økt belastning for verdens fattige. - Klimaendringene gir ikke tid til utsettelser eller fornektelser, hevdet han i en kommentar i den britiske avisa The Guardian denne uka, der han innledet slik (les mer her). 

"Mektige interesser og klimaskeptikere vil jobbe overtid for å blokkere lovgivning og diskreditere forskning fram mot det neste globale klimatoppmøtet i Mexico."

Og i en kronikk i Dagbladet var også klimaskeptikerne på banen ved årsskiftet (les mer her):

"Det er vår sol, gravitasjon og jordrotasjon – ikke CO2 - som styrer klimaet."

Klimaskeptikerne har i de senere årene blitt stadig mer synlige i det norske mediebildet, ikke minst etter at "verdens miljøvernminister" Gro Harlem Bruntdland i 2007 ga uttrykk for at "det er umoralsk å tvile" (les mer her), men det har også de mange som er dypt bekymret for konsekvensene av menneskeskapt klimaendring.

Norsk klimabevegelse er ikke i tvil

Det store flertallet av engasjerte klimaaktører i Norge er ikke i tvil om at menneskelig aktivitet påvirker klimaet. En rekke organisasjoner engasjert i klimaspørsmål gjennom bl.a. Forum for utvikling og miljø (ForUM) ønsker "en kraftig reduksjon av klimagassutslippene" (les mer her) og det omfattende og engasjerte forskernettverket, Concerned Scientist Norway - forskere for bærekraftig utvikling, mener bl.a. at (se her):

"Dersom den menneskelige påvirkningen på jorden fortsetter med samme styrke, beveger vi kloden så langt vekk fra vårt kjente klima at spesielt de kommende generasjoner risikerer store menneskelige lidelser, et vesentlig dårligere livsgrunnlag og utslettelse av store deler av det biologiske mangfoldet."

Og ved årsskiftet ble et nytt Norsk klimanettverk (les mer her), med Aleksander Melli og Åsne Seierstad i spissen, lansert på kronikkplass i Aftenposten. Under tittelen "Elefanten i nyttårstalen", innledet de slik (les mer her):

"En overflod av vitenskapelige spor peker i samme retning. Hvis ikke verdens utslipp av klimagasser når en topp innen 2015, er risikoen stor for at vi vil oppleve selvforsterkende klimaendringer, med konsekvenser som massiv artsdød, ørkenspredning og ressursmangel i vår egen levetid. Situasjonen har forløpere i klodens geologiske fortid, men ingen i vår politiske historie."

- Vi reagerer på ulike vis, konstaterer de og skisserer fem kategorier:

 1. De som i en årrekke har jobbet for reell handling i klimasaken.
 2. De som tar vitenskapen på alvor, men til nå ventet med å engasjere seg aktivt.
 3. De som undervurderer, fortrenger eller skyver på problemene.
 4. De likeglade.
 5. De som forbinder internasjonalt forskersamarbeid med tempelriddere og mafia.

Melli, Seierstad og de øvrige som har stilt seg bak kronikken "ønsker å gjøre det vi kan for at de to første gruppene snarest mulig vokser, samles, og danner en klimabevegelse".

Nettverket har flere prosjekter på gang. I går ble møtestedet "Green drinks Oslo" lansert (les mer her) og neste uke arrangeres den første av en rekke "samtaler om klimakrisen" på Litteraturhuset i Oslo (les mer her).

- Et naturlig krav på å komme til orde

Gjennom "Climategate" (stjålne e-poster fra klimaforskere, les mer her) fikk klimaskeptikere mye oppmerksomhet i forkant av Københavntoppmøtet. I et "medieblikk" i Adresseavisa i desember mente tidligere leder i Pressens Faglige Utvalg (PFU), Sven Egil Omdal, at også etter Climategate "vil det være en journalistisk forsømmelse av enorme proporsjoner å fremstille klimadebatten som om den foregår mellom to jevnbyrdige grupper av forskere, hvor den ene gruppen kan ha like mye rett som den andre". Han utdypet det slik (les mer her):

"Når balansepunktet, i et politisk eller vitenskapelig spørsmål, befinner seg langt ute på den ene fløyen, kan ikke pressen plassere seg i midten og skape et inntrykk av likeverdighet. Skeptikerne har et naturlig krav på å komme til orde, og i den grad de fører en argumentasjon basert på etterprøvbare fakta, er det både sivilisert og klokt å argumentere faktisk."

Og om skeptikerne er i mindretall får de utvilsomt komme til orde, slik de mange avisinnleggene samlet på nettsidene til Klimarealistene viser (se her). Hvem som er mest realistiske kan diskuteres, men klimaspektikerne organisert i Klimarealistene vil at ytringsfriheten må gjelde for alle fakta om klimaet – også de som utfordrer politisk vedtatte ”sannheter”. - Det er vår sol, gravitasjon og jordrotasjon – ikke CO2 - som styrer klimaet, mener bl.a. Ole Henrik Ellestad (tidligere forskningsdirektør og prof. II, fysikalsk kjemi), Ole Humlum (prof. fysikalsk geografi, Universitetet i Oslo) og Jan-Erik Solheim (prof. emeritus, astrofysikk, Universitetet i Oslo), som i en kronikk i Dagbladet 30. desember redegjør for sine synspunkter og bl.a. hevder at (les mer her):

"FNs klimapanel, IPCC, vektlegger ikke de veldokumenterte klimasvingningene som særlig dominerer den nordlige halvkule. Øking av den svake drivhusgassen CO2 kan ikke forklare svingningene, og bærebjelken, beregningsmodellene, har store svakheter, noe de også selv omtaler i offentliggjorte, skandaløse e-poster."

Ole Humlum utga i november dessuten boka "Det utstyrlige klima - eksperternes vej fra forskere til flagellanter" i Danmark (les mer her). Den danske avisa Politiken's anmelder mener at Humlum kan "meget vel gå hen og blive Danmarks nye ’Bjørn Lomborg’" (les mer her).


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Solheim: Ballen ligger hos Mexico, Aftenposten 06.01.10
  Miljøvernministeren sier Mexico har ansvaret for å få klimaforhandlingene på skinner igjen før neste toppmøte i desember.
 • Climate change scepticism will increase hardship for world's poor: IPCC chief, The Guardian 05.01.10
  Rajendra Pachauri predicts lobbying will intensify to impede progress to agreement on binding treaty in Mexico City.
 • Climate change has no time for delay or denial, comment by Rajendra Pachauri in The Guardian 05.01.10
  Powerful vested interests and climate sceptics will work overtime to block legislation and discredit the science ahead of the next global climate summit in Mexico 
 • Elefanten i nyttårstalen, kronikk av Aleksander Melli og Åsne Seierstad i Aftenposten 31.12.09
  En overflod av vitenskapelige spor peker i samme retning. Hvis ikke verdens utslipp av klimagasser når en topp innen 2015, er risikoen stor for at vi vil oppleve selvforsterkende klimaendringer, med konsekvenser som massiv artsdød, ørkenspredning og ressursmangel i vår egen levetid. Situasjonen har forløpere i klodens geologiske fortid, men ingen i vår politiske historie. Vi reagerer på ulike vis.
 • Naturlige klimasvingninger, kronikk av Ole Henrik Ellestad, Ole Humlum og Jan- Erik Solheim i Dagbladet (Klimarealistene) 30.12.09
  Det er vår sol, gravitasjon og jordrotasjon – ikke CO2 - som styrer klimaet.

Øvrig medieomtale:

Kommentarer:

 • - Erik Solheim er en sleip ål, Aftenposten 11.02.10
  Frps Ketil Solvik-Olsen med utenomparlamentarisk karakteristikk av miljøvernminister Erik Solheim (SV). Bakgrunnen er at Solheim i Stortinget i går åpnet for å lytte til de såkalte klimaskeptikerne, bl.a. når FNs klimapanel skal utarbeide en ny rapport.
 • For kaldt til å være sant?, Kommentar av Espen Utaker i Vårt Land 11.02.10
  Sør-Norge har nettopp lagt bak seg den kaldeste januar på 23 år. Det er lett å tro at den globale oppvarmingen har stoppet opp når gradestokken kryper under ti minusgrader. Flere klimaforskere spår at vi kan få flere hvite og kalde vintre i årene som kommer.
 • Støre: - Uproblematisk med norsk diplomat, VG (NTB) 10.02.10
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ser ikke noe problematisk ved at en diplomat som skal fremme norsk våpeneksport til USA, lønnes dels av Innovasjon Norge og dels av åtte forsvarsbedrifter.
 • Klimaboss bør gå, Kommentar av Jan Arild Snoen på E24 10.02.10
  En serie avsløringer i britiske kvalitetsaviser har ført til at både Sunday Times og Sunday Telegraph på lederplass har krevd Pachauris avgang. Det dreier seg om feil i rapportene som avslører at kvalitetssikringen av IPCCs arbeid er mangelfull.
 • Mener kampen for ozonlaget øker den globale oppvarmingen, Dagbladet Magasinet 10.02.10
  Forskergruppe har kommet fram til at det blir varmere når ozonhullet tettes.
 • Fri oss fra den dårlige samvittigheten, Kommentar av Drude Beer i Nationen 10.02.10
  Problemet med klimaskepsisen er ikke muligheten for at de kan ha rett. Den muligheten er der, heldigvis. Selv om tusenvis av forskere verden over dessverre sier det motsatte. Problemet er at det kan være katastrofalt om skeptikerne ikke har rett. For tvilen blir brukt som en unnskyldning for passivitet i klimapolitikken. Plutselig kan det vise seg at vi har tvilt for lenge.
 • Stø kurs uaktuelt, Kommentar av Ole-Jacob Christensen i Nationen 10.02.10
  De stadig sikrere og mer skremmende prognosene fra FNs klimapanel tyder på at vi vil se betydelig avlingssvikt særlig i landene i Sør i tiårene som kommer. Allerede nå rammes mange regioner av at årstidene kommer ut av sin vanlige rytme med påfølgende avlingstap.
 • Fokuserer på klima og sex, Nettavisen 09.02.10
  Pachauri har trukket tilbake uttalelsen om at isbreene i Himalaya vil forsvinne innen 2035, slik klimarapporten har konkludert. Nå får imidlertid den indiske IPCC-sjefen også kritikk for å ha forfattet og gitt ut en roman med god hjelp fra Indias største oljeprodusent, som har bidratt med økonomisk støtte i promoteringen av boken, skriver The Times.
 • Klimakjendiser skeptiske til klimaskeptikere, ABC Nyheter 09.02.10
  I kveld skal Norsk klimanettverk sette søkelys på klimaskeptikerne. De slipper ikke til en eneste skeptiker.
 • Nye feil i FNs klimarapport, Aftenposten 08.02.10
  Mer kritikk etter at britisk avis har avdekket slurv og feil.
 • Klimaklok, Kommentar av Morten A. Strøksnes i Bergens Tidende 06.02.10
  De som tror vi ødelegger jordens klima opplever en hard og vond tid. Tenk om det ikke er sant?
 • Helt sikkert ganske usikkert, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 06.02.10
  Det er like greit å gi klimaskeptikerne rett først som sist: FNs klimapanel har faktisk ikke skrevet bibelen.
 • Nok en feil oppdaget i klimarapporten, VG (NTB) 06.02.10
  FNs klimapanel (IPCC) har fått skarp kritikk for en skrivefeil i panelets siste hovedrapport. Nå er nok en feil oppdaget i rapporten.
 • Her er klima-jukset, Dagbladet Magasinet 04.02.10
  Miljøkampen har fått noen alvorlige tilbakeslag de siste ukene. Klimatrusselen er fortsatt like reell, men slurv, naivitet og overdrivelser fra aktivister, forskere og FNs klimapanel har gitt klimaskeptikerne vann på mølla, skapt mediestorm, men også brakt fram viktig kritikk mot et forskningsmiljø man ikke skulle tro hadde behov for å overdrive.
 • Klimaskifte i emning, Kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 03.02.10
  Klimaforskningen har fått et imageproblem. Det forsvinner ikke ved å nekte kritikerne spalteplass.
 • Gjenstart i klimadebatten, Lederkommentar i Bergens Tidende 02.02.10
  Etter København-toppmøtet er mistroen i klimadebatten blitt påfallende. Det er ingen tjent med, aller minst våre etterkommere.
 • Forskning og debatt, Debatt av Tormod V. Burkey i Dagsavisen 02.02.10
   Jeg er ikke imponert over Hans Henrik Ramms måte å lese klimalitteraturen på (innlegg 1.2). Naomi Oreskes artikkel i Science fra 2004 er linket til på nettutgaven av min kronikk, og hennes presisering kan leses der. At dette ikke ble gjort i min kronikk skyldes de strenge plasshensyn som må tas.
 • Frp og klima, Lederkommentar av Anders Horn i Klassekampen 01.02.10
  Siv Jensen og Frp framstår som konspirasjonsteoretikere av verste sort når de framstiller det som om tusenvis av forskere innen et bredt spekter av fagdisipliner, som legger ned et utall timer på å finne ut av hva som skjer med klodens klima, er involvert i en slags verdensomspennende sammensvergelse for å begrense klimagassutslippene.
 • Den hellige klimaallianse, Kommentar av Rognvaldur Hannesson på E24 30.01.10
  I opptakten til klimamøtet i København ble det i tur og orden ringt med landets kirkeklokker. Det begynte på Svalbard. Jeg trodde ikke noen mente det var for varmt på Svalbard, men nu er den misforståelsen korrigert.
 • Ny storm kring klimaforskinga, kommentar av Per Anders Todal i Dag og Tid 29.01.10
  Klimapanelet til FN er i hardt vêr. Det er ikkje ufortent.
 • Paneldebatt igjen, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 28.01.10
  Et innbrudd i en epostserver, en feil om Himalaya og en kald vinter svekker FNs klimapanel. Det skaper vansker for Barack Obama.
 • Medias klimaansvar, debatt av Tormod V. Burkey i Dagsavisen 27.01.10
  Om vi ikke klarer å løse klimakrisen, må folk som Erik Bye, som forvirrer folk ved å skrive om ting de ikke har greie på, ta en vesentlig del av skylden. Pressen, som slipper disse folka til i sine spalter, må også ta sin del av ansvaret for at vi kjører så friskt på veien til helvete.
 • Hvor er klimaet i lærerplanen?, Debatt av Pål J. Kirkeby Hansen i Dagsavisen 22.01.10
  Det er fortsatt et stykke å gå før klima og bærekraft har fått sin rettmessige plass i utdanningen av framtidas lærere.
 • Indoktrinering om klima, Kommentar av Erik Bye i Dagsavisen 20.01.10
  Kunnskap er roten til alt godt. Men dersom en ser på klimaundervisningen i skoleverket, er den så ubalansert og ensidig at det er grunn til å kalle det indoktrinering om klima i skolen.
 • Klima: Har FN utspilt sin rolle?, kommentar av Steinar Andresen på Minerva 19.01.10
  COP15 i København er historie, og viser begrensningene i en FN-ledet prosess der alle 192 medlemsland skal få sagt sitt. Fremover vil vi se en fragmentering av arbeidet med å begrense klimautslippene – noe som ikke nødvendigvis er negativt.
 • Hva om vi tar feil?, Kommentar av Nils Chr. Stenseth i Dagsavisen 19.01.10
  Klimapolitikken må bygge på foreliggende faglig kunnskap – en kunnskap som, lik annen vitenskapelig kunnskap, har ulike grader av usikkerhet knyttet til seg.
 • Hvem skal løse klimakrisen?, Debatt av Arild Angelsen i Dagsavisen 19.01.10
  Lars Haltbrekken mener i Dagsavisen (11.1) at det er «grenseløs naivt» når jeg (9.1) tror at global klimapolitikk i økende grad vil utformes utenfor FNs klimakonvensjon, og kan se gode argumenter for en slik utvikling.
 • Å gjøre det usynlige synlig, Kommentar av Hilde Gunn Slottemo i Adresseavisa 18.01.10
  I en litt naiv tro på at verdens ledere vil finne gode løsninger for oss, krysser jeg og tusenvis av andre mennesker fingrene og setter vår lit til klimatoppmøtet i Mexico. For at miljøutfordringene i dag ikke er synlige, det kan vi ikke lenger skylde på!
 • Med buksene nede, Debatt av Svenn Korseth sr. i Morgenbladet 15.01.10
  I Morgenbladet 8. januar har Tove Gravdal en interessant artikkel under overskriften «Tillit ved nullpunktet». Hun tar opp Norsk Polarinstitutts rolle i Gahr Støre og Al Gores mediepåfunn før København-møtet. Som hun sier, det gikk visst litt fort for seg.
 • Klimaslaget er tapt, Stéphane Holmière(18) på Si:D i Aftenposten 15.01.10
  Er det ikke på tide at mediene, politikerne og akademia endelig innser at «slaget om klimaet» er tapt? Folk flest er, ifølge meningsmålingene, ikke spesielt redde for klimaendringene.
 • Kunnskap trumfer alt?, Debatt av Erik Knain og Astrid Sinnes i Dagsavisen 12.01.10
  Klimadebatten viser at lærebokas kvalitetssikrede og systematiserte kunnskap alene ikke er nok for å møte dagens og morgendagens kontroverser. Det må skolen, og lærerutdanningen, ta konsekvensene av.
 • Klimaforskning, men ingen klimajuks, Debatt av Rasmus E. Benestad i Dagsavisen 11.01.10
  Lene Johansen anklager klimaforskere for juks i sitt leserbrev 18. desember. Hun sikter til avviket mellom noen kurver basert på treringer og målte temperaturer for de siste tiårene. Dette avviket er beskrevet på side 473 i den siste rapporten fra FNs klimapanel
 • Livet som ung og naiv, Kommentar av Ingeborg Gjærum på E24 10.01.10
  Å avslutte karrieren som Natur og Ungdom-leder med å slå en splitter ny, internasjonal klimaavtale i bordet. Den skulle være ambisiøs i målsetningene om klimakutt, tilstrekkelig til å stanse klimaendringene. Den skulle være rettferdig – byrdene, i form av klimakutt og finansiering, skulle legges på de rike landene.
 • Vinnere og tapere, Kommentar av Jens Ulltveit-Moe i Aftenposten 08.01.10
  Bare når vi ser realistisk på København-prosessen, kan vi fra ruinene utvikle det beslutningssystemet som møter vårt ansvar overfor kommende generasjoner.
 • Naiv som få, Kommentar av Ingeborg Gjærum i Dagsavisen 08.01.10
  Vi har nok til tider hatt en litt naiv forventning til hvordan dette ville la seg løse, sa Erik Solheim i København. Visste vi ikke at Obama ikke kunne strekke seg lenger enn Senatet ville, kanskje? Visste vi ikke at Kina og India nekter å gi fra seg retten til å sikre utvikling (med tilhørende utslipp) for sin fattige befolkning?

Redaksjonelle artikler:

 • Mindre vanndamp i stratosfæren stagger oppvarmingen, Dagbladet 03.02.10
  Nuller ut deler av effekten av våre klimautslipp, viser fersk studie.
 • Pachauri: Ingen personlig unnskyldning for bretabbe, Vårt Land 03.02.10
  Han mener det holder med panelets felles beklagelse for Himalaya-bom.
 • - Klimaskeptikerne er nyttige, Aftenposten 01.01.10
  Men miljøvernminister Erik Solheim er ikke imponert over Siv Jensens angrep på FNs klimapanel.
 • - Vi skal ikke havne på motsatt ytterpunkt, Nettavisen 01.02.10
  Klimaspørsmålet fortjener mer debatt, men bør ikke havne på det motsatte ytterpunktet, mener Siv Jensen.
 • - Ikke mer snakk om global oppvarming, Aftenposten 31.01.10
  Frp-leder Siv Jensen går til frontalangrep på FNs klimapanel og antyder at rapporten fra panelet bygger på forfalskede data.
 • Klimaminister «til krig» mot skeptikerne, Aftenposten 31.01.10
  Storbritannias Ed Miliband går hardt ut mot dem som er skeptiske til klimaforandringene.
 • - Nobelprisvinner unnlot å rette feil i klimarapport, Dagbladet 31.01.10
  Ble advart i flere e-poster og samtaler før klimakonferansen i København.
 • Klimakrisen kan skape massepsykose, Nettavisen 30.01.10
  -Det vet vi fra panikkforskning, sier professor i sosialmedisin, Per Fugelli.
 • IPCC-sjef beklager feil om isbreer, Dagsavisen (NTB) 23.01.10
  Påstanden om at isbreene i Himalaya kan være smeltet bort innen 2035 var en beklagelig feil, sier lederen for FNs klimapanel IPCC Rajendra Pachauri. Men han vil ikke gå av som følge av tabben.
 • Slutter å snakke om global oppvarming, Dagbladet 22.01.10
  Greenpeace og det nye Klimadirektoratet heter det klimaendringer.
 • FNs klimapanel tabba seg ut i Himalaya, Vårt Land 21.01.10
  Beklagar feilaktig spådom om at isen i fjellriket ville smelte innan 2035.
 • Global oppvarming har stoppet opp. E24 18.01.10
  Den globale oppvarmingen har flatet ut, konkluderer amerikansk klimaforsker.
 • Ny klimaskandale trolig avslørt, Nettavisen 18.01.10
  Påstand fra FNs klimapanel blir når plukket fullstendig fra hverandre.
 • På kanten, Morgenbladet 15.01.10
  – NRK Dagsrevyen viste en reportasje som varslet 1–2 meter høyere havnivå dette århundret. Og etterpå gikk du god for at dette ikke var en overdrivelse. Har du med denne uttalelsen bidratt til å svekke klimaforskningens troverdighet? – Nei, det er tvert imot troverdig å presentere oppdatert kunnskapsstatus slik vi gjorde i København.
 • Spår mini-istid i opp til 30 år, VG 12.01.10
  Forskere mener temperaturøkningen 3000 meter under overflaten i Atlanterhavet og Stillehavet har stanset opp.
 • USA satser på atomkraftverk mot klimaendringer, Dagens Næringsliv (NTB) 12.01.10
  Obama-administrasjonen går inn for at det for første gang på mange år skal bygges et nytt atomkraftverk for å skape bedre energiforsyning og bekjempe klimaendringer.
 • – Grenseløst naivt, Dagsavisen 11.01.10
  Ikke kast FNs klimaforhandlinger på dynga, advarer Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.
 • Kina: Vi fikk det som vi ville i København, VG (NTB) 09.01.10
  Kinesiske forhandlere oppnådde det de ville under klimaforhandlingene i København i desember, ifølge en framtredende representant for den kinesiske ledelsen.
 • Et avgjørende tiår, Le Monde Diplomatique 09.01.10
  Utslippstoppen bør ifølge klimaforskere komme innen 2020. Samtidig peker oppturen etter finanskrisen på nye problemer for produksjonsregimet. Vil de ti neste årene avgjøre planetens skjebne?
 • Sveriges klimatalibaner vender hjem, Aftenposten 08.01.10
  Reinfeldt gjorde klima til sin viktigste sak under formannskapet, og Københavnkonferansen ble en kalddusj. EU ønsket å sitte i førersetet i København ved å gå foran som et godt eksempel. Isteden fikk beinhard realpolitikk dominere.
 • Tillit ved nullpunktet, Morgenbladet 08.01.10
  Rapporten Melting snow and ice. A call for action er laget av Norsk Polarinstitutt i Tromsø, der Jan-Gunnar Winther er direktør. Den er hasteskrevet på oppdrag fra nettopp Støre og Gore, og er et sammendrag av ny og ikke fullt så ny forskning om issmelting og økende havnivå.
 • Global oppvarming?, Aftenposten 08.01.10
  Den globale oppvarmingen er ikke avlyst, men kuldeperioden gir klimaskeptikere vann på mølla.
 • Kinas klimaforhandler avsatt, Aftenposten 07.01.10
  Kan være straff for innsatsen under klimaforhandlingene, hevder Hong Kong-avis.

Søk:

Avansert søk

Klimaendringer


Jordens klima har til alle tider endret seg. Nå ser det imidlertid ut til at menneskeheten for første gang står overfor en global klimaendring forårsaket av egne aktiviteter.

Når man skal måle klima eller klimaendringer, er det først og fremst temperatur og nedbør man ser på. Andre sider ved klimaet er luftfuktighet, vindstyrke- og retning, trykkforhold, skydekke og solinnstråling. I global sammenheng er det likevel særlig temperatur som blir brukt for å måle langtidsutviklingen av klimaet.

Klimaendringer har fram til nylig hatt naturlige årsaker som for eksempel forandringer i solens styrke, endringer i jordens bane rundt solen og vulkanutbrudd.

Selv om det globale klimaet ikke er stabilt, har klimaendringene de siste hundre årene vært betydelige sett i et tusenårsperspektiv.

FNs klimapanel (IPCC) konkluderer i sin fjerde hovedrapport fra 2007 med at Det er meget sannsynlig at menneskets utslipp av klimagasser har forårsaket mesteparten av den observerte globale temperaturøkningen siden midten av 1900-tallet.

Tegn på dette er blant annet at den globale middeltemperaturen har økt med om lag 0,74 °C over de siste 100 år og at hyppigheten av kraftig nedbør har økt over de fleste landområder.

Hentet fra CICERO
- senter for klimaforskning

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.