Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ap mot "røkla" om biodiesel

I regjeringserklæringen står det at regjeringen vil "sette bærekraftskrav til 2. generasjons biodrivstoff, og fortsatt bidra til at slikt drivstoff kan produseres i Norge". Likevel vil regjeringen innføre avgift på biodiesel og møter nå massiv motstand fra næringslivet, miljøorganisasjoner, opposisjonen på Stortinget og egne regjeringspartnere. Avisa Dagens Næringsliv mener på lederplass i dag at regjeringens argumentasjon "ender i det absurde".

Onsdag 18. november 2009
Linker oppdatert: Onsdag 23. desember 2009

Mens verdens fokus er på klima i forkant at klimatoppmøtet i København neste måned har det den siste tiden reist seg en storm av protester her hjemme mot regjeringens forslag om å innføre avgift på biodiesel.
- Arbeiderpartiet driter på draget, mener f.eks. Ingeborg Gjærum i Natur og Ungdom (les mer
her), som i går smuglet 70 flasker biodiesel inn på Stortinget (les mer her) der saken ligger til behandling i Stortingets finanskomité. I Dagbladet i går sa Bellonas Frederic Hauge at han trodde "Ap vil ta til fornuft" (ikke på nett), men senest mandag varslet komitélederen, Torgeir Micaelsen (Ap), at forslaget står ved lag (les mer her):

"Det hersker større tvil enn antatt om det vil hjelpe miljøet å ”putte mat på tanken” i form av første generasjons biodrivstoff. Regjeringens forslag om autodieselavgift på biodiesel vil derfor stå ved lag. Vi vil jobbe for at fremtidens biodrivstoff skal være basert på norsk trevirke."

Og i dag kan VG fortelle at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og Sp-leder Liv Signe Navarsete sist torsdag var i hefte biodieselkrangel - og at Navarsete tapte (les mer her).

Økt bruk av biodrivstoff ble grundig diskutert i Stortinget i fjor vår, bl.a. i lys av fokus på at økt bruk av biodiesel rammet matproduksjon til de fattigste (les mer her). I februar i fjor ba miljøorganisasjonene Greenpeace, Regnskogsfondet og WWF regjeringen om å utsette brodrivstoffinnblanding i bensin og diesel (les mer her), men i april i år valgte regjeringen å innføre et begrenset krav om 2,5% innblanding av biodrivstoff i 2009 (les mer her). Tvilen har nok likevel vært der og i budsjettet for 2010 varslet regjeringen avvikling av avgiftsfritaket (les mer her):

"Omsetningspåbudet for biodrivstoff har bidratt til biodiesel har nådd maksimal innblanding av bioolje på 5 pst. og at statens inntekter fra dieselavgiften er blitt tilsvarende redusert. Fritaket for autodieselavgift for andel biodiesel blir derfor halvert i 2010 med sikte på endelig utfasing i 2011."

I regjeringserklæringen står det at regjeringen vil "sette bærekraftskrav til 2. generasjons biodrivstoff, og fortsatt bidra til at slikt drivstoff kan produseres i Norge" (se her), men bransjen sier nå at avgiftsfritaket "vil fjerne markedet for biodiesel" (les mer her) og bl.a. transportgiganten Schenker har varslet at den vil slutte å bruke biodiesel (les mer her).

- Vi har muligheten til å ta et teknologisk kvantesprang, men da må vi gjøre det billigere og ikke dyrere å bruke biodiesel, sier Høyres Jan Tore Sanner (les mer her), mens Bellonas Frederic Hauge bl.a. mener at (les mer her):

"Dette er en provokasjon mot alt vi forsøker å gjøre ved å kombinere miljøpolitikk og næringspolitikk. Det er samtidig et hån mot de delene av næringslivet som har hatt mot til å satse på miljøteknologi."

- Bioskandale!, var tittelen på Klassekampens lederkommentar i går (les mer her), mens Dagbladets leder samme dag konkluderte (ikke på nett):

"Selv når vi trekker fra opposisjonens åpenbare interesse av å pryle regjeringen og sterke næringsinteressers åpenbare ønske om lavere kostnader er det vanskelig å forstå Aps linje i dette spørsmålet."

Dagens Næringsliv skriver på lederplass i dag at "regjeringens argumentasjon ender i det absurde" og utdyper det bl.a. slik (les mer her):

"Ap vil altså øke avgiften på biodiesel fordi partiet er skeptisk til klimagevinsten og bekymret for matproduksjon, men står samtidig fast på at omsetning av biodrivstoff skal være påbudt. Partiet vil tvinge frem bruk av drivstoff som det selv er kritisk til. Hva slags logikk er det?"

UNEP: Biodrivstoff kan være klimavenner eller klimafiender

FNs miljøprogram (UNEP) lanserte nylig en omfattende rapport om biodrivstoff: Towards sustainable production and use of resources: Assessing Biofuel.  

- Biodrivstoff kan være klimavenner eller klimafiender, hevder rapporten, som ønsker å være et bidrag til en nyansert debatt (les mer her). Rapporten ble nylig omtalt i Dagens Næringsliv (ikke på nett) og i dagens lederkommentar skriver avisa at Arbeiderpartiets finanspolitikere nå bruker denne rapporten som argument for å fjerne fritaket biodiesel har for dieselavgift (les mer her).

Miljøstiftelsen ZERO kunne i går imidlertid fortelle at (les mer her):

"ZERO har lest rapporten og finner ikke grunnlag for å innføre avgift. Rapporten bringer ingen ny info, men sammenfatter tilgjengelig informasjon."


Aktuelle lenker:

Partiene om biodiesel:

 • Krever svar om oppfølging av klimaforliket, KrF 30.11.09
  - Vi krever et umiddelbart møte med Statsministeren for å avklare hvilke forpliktelser klimaforliket pålegger avtalepartene, sier lederne for Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.
 • Biodieselavgiften gir inntekter til fellesskapet, Ap 26.11.09
  - Den som forurenser skal betale – ikke fellesskapet. Det er hovedtanken bak drivstoffavgiften. Vi trenger alle pengene til uløste velferdsoppgaver i årene som kommer, sa Torgeir Micaelsen under finansdebatten i Stortinget i dag.
 • Svar på Bellonas biodieselpåstander, Ap 26.11.09
  Dagbladet i dag kommer Bellona med en rekke påstander om at Stoltenberg bløffer om biodiesel. Her er våre svar på biopunktene.
 • Løfter blikket, Senterpartiet 26.11.09
  - Når vi ikke tar opp eller stemmer for forslag om en annen løsning i utvikling av markedet for biodiesel i dag, er det fordi vi veit at dagens rødgrønne regjering og vårt helhetlige budsjett er et bedre alternativ for våre samfunnsverdier, enn en regjering leda av eller støtta av Høyre, sa Lundteigen i finansdebatten.
 • - Sikre bærekraftig biodrivstoff, Ap 24.11.09
  I sin tale til Fagforbundets landsmøte la Jens Stoltenberg vekt på regjeringens endring av støtteordningene for biodrivstoff.
 • Øker omsetningspåbudet for biodrivstoff, SV 24.11.09
  SV har fått gjennomslag for å fremme bruken av biodiesel ved å øke omsetningspåbudet fra 2,5 til 3,5 prosent allerede fra neste år. Det skal økes til 5 prosent når EUs kriterier for miljøvennlig biodrivstoff er på plass.
 • - Gigantisk mageplask!, KrF 24.11.09
  Jens Stoltenberg bryter med partene i klimaforliket når han såkalt "gir etter" for SVs krav om skjerping av omsetningspåbudet for biodrivstoff til 3,5 prosent i 2010.
 • Alle inn for biodiesel, FrP 24.11.09
  Ikke én eneste FrP-representant kommer til å glimre med sitt fravær når det skal stemmes over biodieselavgiften i Stortinget på torsdag.
 • Avgifter viktigere enn miljø? FrP 19.11.09
  Ketil Solvik-Olsen (FrP) mener regjeringen er mer opptatt av avgifter enn miljø. - Innføring av avgift på biodrivstoff er det ingen andre enn staten som tjener på, mener han.
 • Fortsatt kamp for biodiesel, SV 18.11.09
  - Vi er skuffet over at ikke avgiftsfritaket på biodiesel ble videreført. Men det er bra at de rødgrønne partiene på Stortinget nå er enige om å styrke satsingen på miljøteknologi og øremerker 100 millioner til annen generasjon biodiesel, sier SVs finanspolitiske talsperson Inga Marte Thorkildsen.
 • En flau unnamanøver, KrF 18.11.09
  - Dette er intet annet enn en flau unnamanøver og et dårlig forsøk på å blidgjøre kritikerne, sier Hans Olav Syversen, KrFs finanspolitiske talsperson om at regjeringen fastholder avgift på biodiesel.
 • Vil støtte utvikling av etisk forsvarlig biodrivstoff, Ap 16.11.09
  - Det hersker større tvil enn antatt om det vil hjelpe miljøet å ”putte mat på tanken” i form av første generasjons biodrivstoff. Regjeringens forslag om autodieselavgift på biodiesel vil derfor stå ved lag. Vi vil jobbe for at fremtidens biodrivstoff skal være basert på norsk trevirke, sier leder av finanskomiteen, Torgeir Micaelsen.
 • Kritiserer Ap for biodiesel-avgift, Høyre 16.11.09
  Ap kommer til å sørge for at den omstridte miljøavgiften på biodiesel blir innført når forslaget til statsbudsjett for neste år blir vedtatt i Stortinget.

Frivillige organisasjoner om biodrivstoff: 

 • Miljø-skandalen et faktum, Zero 26.11.09
  Det er nå klart at miljøskandalen er et faktum og at Stortingets flertall bestemmer seg for å innføre avgift på biodiesel.
 • Senterpartiet, Ap og SV stemmer for regjeringens forslag, Zero 26.11.09
  I dagens behandling av biodieselsaken i stortinget redgjorde Per Olaf Lundteigen for hans og Senterpartiets syn på biodieselavgiften. Forslaget fra regjeringen på biodiesel er dårlig ifølge Lundteigen, men han sa i finansdebatten i dag at han vil stemme for forslaget siden han ikke ønsker en regjering utgått fra Høyre.
 • Høyre foreslår avgiftsfritak på høyinnblandet biodiesel, Zero 26.11.09
  I Stortinget i dag la Høyre frem et forslag om å avgiftsbelegge lavinnblandet biodiesel, men samtidig gi avgiftsfritak for høyinnblandet biodiesel (B30 og B100). Dette er noe ZERO har jobbet for i biodieselssaken og vi oppfordrer de rødgrønne partiene til å stemme for dette forslaget.
 • Jens Stoltenbergs ni bio-bløffer, Bellona 26.11.09
  Bellona har gjort en gjennomgang av statsminister Jens Stoltenbergs bio-bløffer. I dag skal Stortinget stemme over nasjonalbudsjettet og Regjeringens forslag om å avgiftsbelegge biodiesel.
 • Bioavgift - en ødeleggende arbeidsulykke, Kirkens Nødhjelp 17.11.09
  - Regjeringens tiltenkte avgift på biodiesel undergraver et effektivt klimatiltak og en sektor med stort potensial for utvikling i fattige land, sier Anne Kristin Sydnes, utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp.
 • Ny UNEP-rapport gir ikke grunnlag for avgift på biodiesel, ZERO 17.11.09
  UNEP har nylig lansert en rapport om biodiesel. Rapporten "Towards sustainable production and use of resources - Assessing Biofuels" har blitt fremhevet som et argument for innføring av avgift på biodiesel. ZERO har lest rapporten og finner ikke grunnlag for å innføre avgift. Rapporten bringer ingen ny info, men sammenfatter tilgjengelig informasjon.
 • Arbeiderpartiet driter på draget, Natur og ungdom 16.11.09
  Lederen for Finanskomiteen, Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet, melder i dag at regjeringens forslag om avgift på biodiesel vil bli innført. – Dette betyr kroken på døra for miljøvennlig satsning i Norge, sier Ingeborg Gjærum, leder i Natur og Ungdom.
 • Regjeringen avgiftsbelegger biodiesel, Bellona 16.11.09
  Arbeiderpartiet kommer til å trumfe gjennom den omstridte miljøavgiften på biodiesel når statsbudsjettet skal vedtas i Stortinget, ifølge NRK. – En provokasjon mot hele miljøbevegelsen, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.  
 • Skeptisk til hastverk om biodrivstoff, FIVH 05.12.08
  Partene i klimaforliket har blitt enige om et omsetningspåbud for biodrivstoff i Norge fra 2009. Da skal 2,5 prosent av drivstoffet til veitrafikken være biodrivstoff, mens dette skal dobles til 5 % fra 2010. Dette er langt større mengder enn det Statens forurensningstilsyn (SFT) anbefalte regjeringen.
 • Greenpeace, Regnskogsfondet og WWF ber regjeringen utsette biodrivstoffinnblanding, pressemelding fra miljøorganisasjonene 07.02.08

Kommentarer fra næringslivet:

 • Skivebom fra regjeringen!, Norges Lastebileierforbund 16.11.09
  - Regjeringen setter miljøkampen i bilbransjen mange år tilbake når biodiesel blir avgiftsbelagt. Fra nytt år blir det for dyrt for transportbransjen å bruke biodiesel. Dermed blir det enda vanskeligere å redusere klimautslippene i Norge, sier adm. dir. Olav Slaatsveen i Norges Lastebileier-Forbund.

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Biobløffen, Kommentar av Bjørn Hansen i Dagsavisen 23.12.09
  Miljøorganisasjonene, finansiert for en stor del av industri og næringsliv, står tilsynelatende samlet om et forsvar av biodrivstoff til transportnæringen. De går dermed inn for det verst tenkelige alternativ til den klimaskadelige bruken av fossilt brennstoff.
 • Druknet miljøprofil, Kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 15.12.09
  Stoltenbergs månelanding har druknet i biodiesel, bilavgifter og bruk av private jetfly.
 • Biodieselbråket allerede glemt, Aftenposten 12.12.09
  Mens Ap falt dramatisk på flere målinger etter biodieselstriden, tyder Aftenpostens ferske partibarometer på at folk flest allerede har glemt oppstyret.
 • Solheim gadd ikke svare om biodiesel, Dagsavisen (NTB) 05.12.09
  En oppgitt miljøminister Erik Solheim (SV) svarte rett ut at «dette gidder jeg ikke svare på» da han under klimadebatten i Stortinget i dag fikk spørsmål om avgiften på biodiesel.
 • Klimasaken, Lederkommentar av Anders Horn i Klassekampen 04.12.09
  Forbud, påbud og subsidier er godt egnet til å stimulere klimavennlig produksjon og produksjon av klimavennlige varer og tjenester. All erfaring tilsier at det kan skje uten merkbar skade for verdiskapning eller sysselsetting. Likevel stritter deler av regjeringen imot slike tiltak, sist da de gjeninnførte avgiften på biodiesel. Når ikke regjeringen er villige til å stimulere klimavennlig adferd til en billig penge, er det ikke rart om folk kimser av problemene.
 • Biodiesel skal erstatte fossil diesel, Debatt av Gøril L. Andreassen i Morgenbladet 04.12.09
  Morgenbladet skriver i forrige ukes leder at mye tyder på at biodiesel ikke er veien å gå for miljøsatsingen fremover. ZERO er forundret over at en slik påstand, som vi er uenig i, ikke gis noen særlig begrunnelse. Det ser ut til at Morgenbladets hovedbegrunnelse er at biodiesel ikke er et virkemiddel til å redusere privatbilismen.
 • Vekstens logikk, Debatt av Sidsel Mørck i Dagsavisen 03.12.09
  Alternativ energi har omsider fått plass innenfor offentlig politikk. Alternativ økonomi står derimot utenfor, til tross for at behovet for nytenkning bokstavelig talt er livsviktig.
 • Bellona: - Vi må gjøre mer hjemme for å ha troverdighet, VG Nett 03.12.09
  Bellona-leder Frederic Hauge mener Norge mangler troverdighet på flere områder før klimaforhandlingene i København.
 • Ap må følge opp avgiften, Debatt av Arild Hermstad i Dagsavisen 03.12.09
  Ap har nå sørget for å innføre halv autodieselavgift på biodiesel fra 2010, og full avgift fra 2011. Et av argumentene er at Ap er mot å subsidiere biltrafikken. Forurenseren skal betale. Ap er også tvilende til klimagevinsten av biodiesel.
 • Stoltenberg: – Masse ulike avgifter i Norge, Aftenposten (NTB) 03.12.09
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) kan ikke love fullt avgiftsfritak for alle mulige varianter av det som kalles miljøvennlig drivstoff.
 • Solheim straffes av velgerne, Dagens Næringsliv (NTB) 03.12.09
  Andelen som synes at Solheim gjør en god jobb, går ned fra 41 prosent på forrige måling i april til 33 prosent nå, skriver Dagbladet. Andelen som mener at han gjør en dårlig jobb, har økt fra 15 til 19 prosent. – Han er avslørt som en pratmaker, og biodieselsaken er det tydeligste eksempelet, mener miljøpolitisk talsmann i Frp, Ketil Solvik-Olsen.
 • Diesel-prinsipp, Lederkommentar i Adrresseavisa 03.12.09
  Fadesen som ga regjeringen en svart november, løftes nå opp som et generelt prinsipp. Alle som tenker på strøm, bioetanol eller biogass som drivstoff, kan vente seg straff i form av nye avgifter. Diesel-Jens gir gass.
 • Han skal stoppe «miljøbløfferne», Dagsavisen 03.12.09
  Bedrifter skal ikke lenger kunne kalle seg klimanøytrale uten å være det. Forbrukerombudet stiller nå nye, strenge krav til bedrifter som vil framstå miljøvennlige.
 • Fornybar på nytt, Kommentar av Marianne Marthinsen i E24 02.12.09
  Det er helt mulig å lage resonnementer som konkluderer med at det er dumt å satse på fornybar energi i Norge. For min egen del er jeg helt sikker på at det vil være både smart, lønnsomt og helt nødvendig å bidra til å utvikle fremtidens energiformer.
 • Stoltenberg vil ikke møte klimapartnere, Dagsavisen 02.12.09
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mener at avgiften på biodrivstoff er helt i tråd med klimaforliket på Stortinget. Han avviser dermed å møte H, KrF og V, som mener det stikk motsatte.
 • Bellona på bærtur med biodiesel, Kommentar av Øystein Sjølie i E24 01.12.09
  Hvis miljøvennene vil redde miljøet, må de slutte å støtte dyre tiltak uten effekt.
 • Smertegrense, Lederkommentar av Christiane Jordheim Larsen i Klassekampen 30.11.09
  Selv om Halvorsen som finansminister var den som la fram forslaget om å gjeninnføre biodieselavgiften, var hun også raskt ute med å innrømme at hun ikke hadde sett konsekvensene av dette budsjettpunktet. Dermed er det ikke Halvorsens tabbe i regjering som plager SV-ere mest, men det faktum at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) pisket SVs stortingsgruppe til å stemme for et forslag de var mot.
 • Nytt anlegg for biodiesel i fare, Aftenposten 29.11.09
  Norske Skog-eide Xynergo vil ha en ny gjennomgang av planen om å bygge produksjonsanlegg for 2. generasjons biodiesel.
 • Miljø-Ap advarer Jens, Klassekampen 28.11.09
  SV og miljø-Ap bruker nå Arbeiderpartiets synkende popularitet til å presse partiledelsen i miljøsaker.
 • Krever oppvaskmøte om klimaforliket, Nationen (NTB) 28.11.09
  Tilliten mellom partene i klimaforliket er på bristepunktet etter at regjeringen trumfet igjennom vedtaket om å legge avgift på biodiesel.
 • Banesåret?, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 28.11.09
  I gårsdagens VG kom det fram at finansminister Sigbjørn Johnsen åpnet for å snu i biodieselsaken, blant annet med et forslag om å kutte avgiften nettopp på høyinnblandet og rein biodiesel. Men Jens Stoltenberg sa bastant nei.
 • Jens Stoltenberg var «kongen på haugen» etter valgnatta..., Dagbladet 28.11.09
  Nå straffes han nådeløst for biodieselbråket.
 • Uniol ber om gjeldsforhandlinger, Dagbladet (NTB) 28.11.09
  Biodieselprodusenten Uniol går ikke til skifteretten, men ber om gjeldsforhandlinger for å avklare mulighetene for videre drift.
 • Ny start for bioenergien, Lederkommentar i Nationen 28.11.09
  Det har vært masse spill og spetakkel om bioavgiften. Nå slikker regjeringspartiene sine politiske sår - og dem om det i denne omgang. Det viktige nå, er realiteten i saken. Nemlig skjebnen til bioenergien i Norge.
 • Framtida for fossilt brensel, Debatt av Jørgen Gether i Dagsavisen 27.11.09
  Debatten om offentlig støtte til å bringe bilparken i Norge over på alternative drivstoff som biodiesel og el, må sees i en global sammenheng der vi står overfor en helt ny energisituasjon. Vi har i mer enn hundre år hatt en årlig vekst i energiforbruket på ca. 2,3%. På verdensbasis betyr det en dobling for hver generasjon.
 • Regjeringen fjernet klimaløfte - kalte det trykkfeil, Dagbladet 27.11.09
  En biodiesel-avtale opposisjonspartiene trodde var vedtatt i samarbeid med regjeringen, ble fjernet fra statsbudsjettet som trykkfeil.
 • Druknet i diesel, Lederkommentar i Adresseavisa 27.11.09
  Stortinget vedtok i natt alle hovedlinjene i statsbudsjettet for neste år, etter en maratondebatt om avgift på biodiesel.
 • Når utfordringene drukner, Lederkommentar i Aftenposten 27.11.09
  Biodieselavgiftssaken vitner om et kollegium som er mer preget av oppløsning enn av samhold.
 • Nektet å redegjøre for mulig regjeringsultimatum, Dagsavisen 27.11.09
  Statsminister Jens Stoltenberg nektet å svare på spørsmål om han hadde stilt internt kabinettsspørsmål i regjeringen på den kontroversielle avgiften på biodiesel.
 • Stortingets avmakt, Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 27.11.09
  Senterpartiets Per Olaf Lundteigen slapp katta ut av sekken. Etter å ha gjort det klart at biodieselforslaget er for dårlig og at Sp ønsket seg et annet opplegg, sa han at valget er lett når «alternativet er en regjering utgått av, eller med støtte fra, Høyre».
 • Fyller på med bioetanol, Dagsavisen 27.11.09
  I 2011 vil alle norske bensinbiler kjøre rundt med 5 prosent bioetanol på tanken. Men regjeringen må bryte sin egen frist for økt bruk av biodrivstoff.
 • Avviser alle innvendinger mot biodieselavgiften, Dagsavisen 27.11.09
  Alle innvendinger og forslag fra opposisjonen ble blankt avvist da den omstridte biodieselavgiften ble tema under finansdebatten i dag.
 • - Må være mulig med uenighet mellom venner, Dagbladet 27.11.09
  Det har vært stor uenighet innad i regjeringen rundt biodieselsaken, men torsdag kveld gikk det likevel veien og Stortinget vedtok statsbudsjettet for neste år.
 • Opposisjonen varsler omkamp om biodieselavgiften, Dagbladet 27.11.09
  - Vedtaket er en demonstrasjon på hvordan miljøet kan tape for statsministerens behov for å vise styrke internt i regjeringen.
 • Her er biobløffene til Jens, Dagbladet 27.11.09
  Her er de ni punktene Bellona mener avslører at statsminister Jens Stoltenberg bløffer om biodiesel.
 • Er biodrivstoff klimavennlig?, Debatt av Arne Grønlund i Dagsavisen 27.11.09
  Det norske folk er i harnisk over regjeringens beslutning om å innføre avgift på biodiesel. Man tar for gitt at bruk av biodrivstoff vil føre til mindre klimautslipp. De færreste spør om antakelsen er riktig.
 • - Verdiløst klimaforlik, Dagsavisen 26.11.09
  Regjeringens gjentatte brudd på klimaforliket har gjort avtalen mer og mer verdiløs, hevder Venstre. Høyre føler seg ikke lenger særlig bundet av forliket.
 • - Klimaforliket var ikke nok, VG Nett 26.11.09
  SVs Inga Marte Thorkildsen mener økt omsetningspåbud for biodrivstoff er en seier, og avviser at klimaforliket og markedet allerede har sikret god nok innblanding.
 • Den største tabben, Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 26.11.09
  Alt lå til rette for en klar rødgrønn seier i høstens viktigste debatt i Stortinget. I stedet blir det en skikkelig nedtur og kalddusj. Oppmerksomheten vil konsentrere seg om biodieselavgiften, en bagatell på 180 millioner i et statsbudsjett på 900 milliarder kroner.
 • Stoltenbergs feilslutninger, Debatt av Johan Aron og Niklas Halfen i Dagsavisen 26.11.09
  Asbjørn Eide gir i sin kronikk 24.11 en informativ og sikkert godt dokumentert framstilling av problematiske sider ved storproduksjon av biodrivstoff i utviklingsland. Men i lys av de siste dagenes debatt er det en fare for at artikkelen underbygger den feilslutningen statsminister Jens Stoltenberg gir uttrykk for når han forsvarer innføringen av biodrivstoff-avgift i Norge.
 • SVs nye kriseår, Kommentar av Sverre Strandhagen i Dagens Næringsliv 26.11.09
  De neste to årene blir avgjørende for om SV blir værende i regjering. Biodieselsaken er bare en forsmak på en serie stridssaker der Arbeiderpartiet kan sette SV på plass.
 • Pinlig opposisjon, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 26.11.09
  Avgift på biodiesel har blitt redusert til ren symbolpolitikk. Biodiesel har en haug med negative konsekvenser, uklare klimavirkninger og er i beste fall et ekstremt dyrt klimatiltak. Likevel allierer Høyre og Frp seg med SV og Senterpartiet mot Stoltenberg. De velger å gjøre livet vanskelig for statsministeren fremfor en god politikk.
 • Ap stuper midt i bio-bråket, VG 26.11.09
  Her er målingen som sender sjokkbølger inn i Ap-leiren. Biodiesel-striden skremmer velgerne bort, og partiet faller 7 prosent på VGs partibarometer.
 • Uniol: - Vi gir oss ikke uten kamp, VG Nett 26.11.09
  Norges eneste biodieselprodusent Uniol kjemper til det siste for å få Arbeiderpartiet og statsminister Jens Stoltenberg til å snu i avgiftsstriden.
 • Christen Sveaas er biodieseltaperen, E24 26.11.09
  Største eier i Uniol er Hadeland Bio Olje (30,8 prosent), som igjen har investor Christen Sveaas og Ikea-grúnder Ingvar Kamprad blant sine storaksjonærer.
 • - Deler av miljøbevegelsen overspiller denne saken, Dagbladet 26.11.09
  Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen mener Jens Stoltenberg får ufortjent mye «dritt».
 • Mener Stoltenberg bryter klimaforliket, VG Nett 25.11.09
  KrF mener Stoltenbergs økning av biodrivstoff i diesel er et brudd på klimaforliket.
 • Høyre og Venstre begraver klimaforliket, Dagens Næringsliv (NTB) 25.11.09
  Jens Stoltenberg har tatt livet av det brede klimaforliket, mener opposisjonen på Stortinget. Høyre og Venstre føler seg ikke lenger bundet av avtalen.
 • Forventningens kraft, Kommentar av Harald Stanghelle i  Aftenposten 25.11.09
  Striden om biodieselavgiften har fått utvikle seg til et absurd politisk teater. Så spesielt er det at selv vi som har fulgt norsk politikk lenger enn vi liker å tenke på, skal lete grundig i hukommelsen for å finne maken.
 • En stor miljøtrussel, Kronikk av Bjart Holtsmark i Aftenposten 25.11.09
   Regjeringen gjør det eneste riktige når den fjerner avgiftsfritaket for biodiesel.
 • Litt grenseløst, Kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen 25.11.09
  Budskapet om biodiesel var så langt fra et publikumsfrieri som det er mulig å komme. I går argumenterte Stoltenberg så godt for denne avgiften at biodiesel framsto som djevelens verk da han var ferdig. Kort fortalt mener han at pengene trengs, mye biodieselproduksjon er direkte miljøskadelig og biltrafikk er noe herk uansett hva man putter på tanken.
 • Det lykkelige klimavalg, Debatt av Steinar Bysveen i Dagsavisen 25.11.09
  De siste dagers politiske teater om biodieselavgiften har vært en selsom forestilling, egnet til å sette norsk politikk i vanry.
 • Uniol stenger dørene, Dagsavisen 25.11.09
  I dag stenger Uniol-fabrikken dørene. Direktør Tore Eilertsen har ikke tro på at regjeringens hastekompromiss om biodiesel kan redde videre drift.
 • Villeder om biotap, Klassekampen 25.11.09
 • Statsministeren hevder fellesskapet på sikt vil tape 16 milliarder per år på å frita biodiesel fra drivstoffavgift. Tallet forutsetter at all drivstoffinntekt bortfaller.
 • Helligbrøde, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 25.11.09
  Når Jens Stoltenberg legger så stor prestisje i denne saken, kan det vanskelig forklares på annen måte enn at den berører selve grunnsteinen i hans økonomiske tenkning, der særordninger, unntak og subsidiering med sikte på å få til konkrete politiske endringer, langt på vei er helligbrøde.
 • Bioutsettelsen, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 25.11.09
  Når klimaeffekten er tvilsom og faren er stor for at tiltaket har uheldige sideeffekter, er det dårlig klimapolitikk å utvide omsetningspåbudet. Hvis regjeringen absolutt insisterer på å velge de dyreste klimatiltakene, bør det i det minste være tiltak som virker.
 • Diesel-show med gammelt nytt, Kommentar av Harry Strand i Adrresseavisa 25.11.09
  Opprøret mot Jens Stoltenberg var i går kommet så langt at han måtte kaste jakken og bruke halve talen til Fagforbundets landsmøte på biodiesel.
 • Jens latterliggjorde biodiesel-kritikerne, Dagbladet 25.11.09
  Statsministeren gir SV og Sp et plaster på såret.
 • Jens holder SV og Sp for narr, Dagbladet 25.11.09
  Stoltenbergs bio-nyhet hjelper ingenting, er gammelt nytt og vil skape miljøusikkerhet, mener opposisjonen.
 • LO slakter Stoltenbergs biodieseljobb, VG 25.11.09
  LO-leder Roar Flåthen slår fast at mange vil føle seg skuffet og snytt av biodieselavgiften Jens Stoltenberg (Ap) i morgen vil presse gjennom i Stortinget.
 • Biodiesel er ingen redning, Debatt av Asbjørn Eide i Dagsavisen 24.11.09
  Med dagens teknologi og produksjonsmåter er det ikke mulig å vise at storproduksjon av biodrivstoff reduserer utslipp sammenlignet med vanlig diesel. Derimot er det mulig å vise at produksjonen i flere år framover vil ha store negative konsekvenser for den fattige delen av verden.
 • Forutsigbare rammer, Debatt av Jone Ullenes i Dagsavisen 24.11.09
  Ekspertar og politikarar diskuterer enkeltsaken biodieselavgift, men konsekvensane bør ses i eit større perspektiv. Dette handlar om sårbare miljøtiltak og politikarane som uforutsigbare premissleverandørar.
 • Grovt løftebrudd, Lederkommentar i Dagsavisen 24.11.09
  De etiske og klimamessige sidene ved biodiesel kan diskuteres, men det er ingen tvil om at det bidrar til mindre utslipp av CO2. Det er derfor god rødgrønn politikk. Regjeringens hovedsak i valgkampen var arbeid til alle. Biodieselavgiften skaper arbeidsløshet. Saken er et grovt løftebrudd fra regjeringens side.
 • Bjurstrøm støtter biodieselavgiften, Dagsavisen 24.11.09
  Norges klimaforhandlingsleder og nyutnevnte statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap) slutter opp om regjeringens omstridte biodieselavgift, men vil ikke si noe om ideen er god.
 • SV og Sp kjemper i kulissene, Dagsavisen 24.11.09
  SV og Sp har gitt opp kampen om å stoppe biodieselavgiften, men kjemper for å få Ap med på tiltak som demper skadevirkningene.
 • Regjeringen er «totalt upålitelig», Dagsavisen 24.11.09
  Den nye avgiften på biodiesel viser at regjeringen er «totalt upålitelig», mener lederen av LO-forbundet Industri Energi. Også LO-leder Roar Flåthen fraråder avgiftsøkningen.
 • Fjerner tvil om biodiesel, Dagens Næringsliv (NTB) 24.11.09
  Det blir avgift på biodiesel når Stortinget torsdag stemmer over statsbudsjettet.
 • Fire av fem sier nei til bioavgift, VG 24.11.09
  Jens Stoltenberg (Ap) får minimal støtte i folket for regjeringens bioavgift: 75 prosent av de spurte mener statsministeren har håndtert avgiftsforslaget dårlig.
 • Pinlig pisk for prestisje, Lederkommentar i Adresseavisa 24.11.09
  Med partipisk skal stortingsflertallet redde statsminister Jens Stoltenbergs politiske prestisje under budsjettvedtakene torsdag. Det er lagt opp til en enestående maktdemonstrasjon, mot et overveldende flertall som mener avgift på biodiesel er feil.
 • Underlig biosirkus, lederkommentar i Aftenposten 23.11.09
  Sakens kjerne er at Arbeiderpartiet -mot SVs og Senterpartiets vilje - tvinger gjennom an avgift som partiet selv tidligere har vært imot. Den samme avgiften strider også mot de miljøsignalene som de siste årene har er sendt til både industri og transportnæring. Den strider også mot intensjonen i Stortingets store klimaforlik.
 • Siste appell om biodiesel, Vårt Land (NTB) 23.11.09
  Opposisjonspartiene med nytt forslag om biodieselavgift.
 • – Ingen flere runder om biodiesel, Vårt Land 23.11.09
  Helga Pedersen mener siste ord er sagt i dieseldebatten.
 • Miljøbevegelsen bønnfaller Stoltenberg: - Snu i tide, Jens!, VG Nett 23.11.09
  Hvis den omstridte avgiften vedtas i Stortinget på torsdag, kveles den eneste norske produsenten av biodiesel. - Det er fatalt, advarer miljøbevegelsen.  
 • Bio, min bio, kommentar av Trine Andreassen i Dagsavisen 23.11.09
  Med mindre det reelle stortingsflertallet klarer å plassere Ap i en astrid-lindgrensk snekkerbu ved revidert budsjett til våren. Da innser kanskje Jens Stoltenberg at om lille Bio ikke er kongen av klimatiltak, er han i hvert fall en prins, akkurat som i Lindgrens historie.
 • Full brems for biodiesel, Dagsavisen 23.11.09
  En av Norges fremste forskere innen miljøvennlig energi og transport mener biomasse er mer egnet til oppvarming enn drivstoff i dag.
 • Avslører Norges oljeschizofreni, Vårt Land 23.11.09
  Biodieselsaken avdekker Norges vinglete holdning til grønn energi, mener eksperter.
 • - Uniol stanser produksjon av biodiesel, Dagens Næringsliv (NTB) 23.11.09
  Norges eneste biodieselfabrikk blir lagt ned dersom ikke Stortinget omgjør regjeringens beslutning om å fjerne avgiftsfritaket.
 • Tror Stoltenberg styrer mot krise, Aftenposten 22.11.09
  – Jeg tror biodieselsaken viser at det er stor indre uenighet blant regjeringspartiene. Det er større uenighet enn hva som tidligere er kommet til overflaten. Jeg tipper at SV er ute av Regjeringen før kommunevalget, sier Frp-leder Siv Jensen.
 • Jens svinger pisken, Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 21.11.09
  Det er uforståelig at statsministeren setter regjeringsprosjektet på spill for en sak ingen brenner for i den rødgrønne leiren.
 • Tank for maten, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim 21.11.09
  Hva er forskjellen på en idiot som kjører suv med vanlig diesel, og en idiot som kjører suv med biodiesel? En tvilsom grønn glorie. 
 • Brøt samarbeidsavtale, Klassekampen 21.11.09
  De rødgrønne partienes stortingsgrupper ble ikke spurt om biodieselavgiften før statsbudsjettet ble lagt fram. Det er brudd på avtale.
 • Ytters pinlig miljøprosess, lederkommentar i Dagbladet 21.11.09
  Vi skal ikke gråte over manglende lojalitet i en koalisonsregjering. Slik får nemlig allmennheten innsyn i hvordan politikk og pølser lages. Slik får vi bedre grunnlag til å vurdere politisk retorikk opp mot politiske handlinger. En beklagelig bivirkning er at den undergraver respekten for politiske beslutninger.
 • Langeland vil ikke velte regjering, Dagsavisen 21.11.09
  SVs Hallgeir Langeland gjør det klinkende klart at han ikke vil velte noen regjering på biodieselsaken under voteringen om statsbudsjettet torsdag.
 • Forbannet Stoltenberg, lederkommentar i Ukeavisen ledelse 20.11.09
  Når Jens Stoltenberg innkaller til oppvaskmøte etter striden rundt biodieselavgiften, må han nok gi Kirstin Halvorsen, Liv Signe Navarsete, Magnhild Meltveit Kleppa og Erik Solheim beskjed om at de har sviktet som ledere og medlemmer av et regjeringskollegium.
 • Eeeeh... Øhm, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 20.11.09
  SVs og Senterpartiets opptreden i Stortinget onsdag var en ynkelig forestilling, men grunnlaget for nederlaget i biodieselsaken var lagt i Finansdepartementet allerede under SV-leder Kristin Halvorsens ledelse.
 • Stoltenberg la ned veto, Klassekampen 20.11.09
  Jens Stoltenberg la personlig ned veto mot å fjerne avgiften på biodiesel. Slik fikk han det som han ville i kampen mot SV og Sp.
 • Diesel-guttene, Lederkommentar i Adresseavisa 20.11.09
  Ola Borten Moe (Sp) og Snorre Valen (SV) vil stemme for avgift på biodiesel som de er sterkt imot. Det er et trist bidrag til mer politikerforakt. –Selvfølgelig svelger jeg kameler, sier Valen til Adresseavisen. Vi håper det smaker biodiesel.
 • Nei til avgift på biodiesel, Debatt av Nils Halvor Skinnes i Nationen 20.11.09
  En villfaren regjering, dominert av Ap, vil nå tvinge gjennom avgift på biodiesel! Tross massiv protest, og bedriftsnedleggelser og stopp i utvikling av biodiesel fra trevirke!
 • Frp krever full stortingssal i betent biodiesel-sak, VG 20.11.09
  Siv Jensen vil bryte vanlig stemmepraksis i den betente biodieselsaken, for å få slutt på det hun kaller maktmisbruk fra Jens Stoltenberg.
 • Zero om regjeringens biodiesel-vedtak: - Det er horribelt, VG Nett 20.22.09
  Jens Stoltenberg mener regjeringen er blant verdens mest ambisiøse på klima. - Det er en meningsløs påstand, fastslår Zero-leder Einar Håndlykken.
 • Ap opprørt over biodiesel-bråket, Aftenposten 20.11.09
  Erik Solheim (SV) sa han ikke skjønte hva han gjorde. Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) bare lo. Ap-toppene er opprørt over hvordan regjeringspartnerne omtaler biodieselsaken.
 • Avgiftstøv, Lederkommentar i Aftenposten 20.11.09
  Diskusjonen om hvorvidt biodiesel virker positivt på miljøet eller ikke, er relevant. Det er åpenbart at virkningene vil bli adskillig større med helt andre typer av drivstoff. Men det hører ingen steder hjemme at Regjeringen på den ene side har knesatt et omsetningspåbud på et innslag av biodrivstoff og på den annen side innfører avgift på biodiesel.
 • Dumper grønne prosjekter, Dagens Næringsliv 20.11.09
  Norske investorer vil styre unna miljøvennlige prosjekter etter at det ble innført skatt på biodiesel. 
 • - Jeg håper noen saksøker dere, Dagbladet 19.11.09
  Bellona-Frederic avlyser videre Ap-samarbeid på direkten etter bioavgift-saken.
 • Biodiesel-skuffelse, Dagsavisen 19.11.09
  «Svært skuffende.» «Bare trist.» Det var reaksjonen fra miljøorganisasjonene WWF og Zero etter at regjeringen i går la fram det som skulle fungere som et plaster på såret: Bevilgningene til utvikling av miljøteknologi økes fra 100 til 140 millioner kroner. 100 av disse millionene øremerkes til å utvikle andregenerasjons biodrivstoff.
 • Biodiesel med bismak, debatt av Trygve Refsdal i Dag og Tid 19.11.09
  Sjølv synest eg framlegget er greitt, men eg trur at motstandarane vil vinna fram i denne saka. Eit Ap med indre motstand må snu etter så sterke kjensler og så god retorikk. Media vil sjå dette som ei viktig miljøsak. Ei politisk vinnarsak – trass i at det trengst 10 dekar med oljevekstar for å skaffa nok biodiesel til ein bil med vanleg køyring – ti gonger meir jord enn det eit menneske treng til mat.
 • - Dumt av Solheim å åpne Uniol, Dagbladet 19.11.09
  Ramsalt kritikk fra Ap. Erik Solheim innser at han ikke så konsekvensene av avgiften.
 • Lattermild Kleppa ble svar skyldig, VG Nett 19.11.09
  Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa brøt ut i latter da hun fikk spørsmål om biodieselavgiften i Stortingets spørretime.
 • Full storm rundt biodiesel, E24 (NTB) 19.11.09
  En samlet opposisjon på Stortinget ber SV og Sp frigjøre seg fra Aps råkjør i biodieselsaken.
 • Biodiesel ja/nei, lederkommentar i Dagens Næringsliv 18.11.09
  Nylig omtalte DN en rapport fra det internasjonale ressurspanelet til FNs miljøprogram (Unep). Den viser at dagens biodrivstoff gir høyst variabel klimagevinst. Denne rapporten bruker nå Arbeiderpartiets finanspolitikere som argument for å fjerne fritaket biodiesel har for dieselavgift. Men argumentasjonen ender i det absurde.
 • Ingen skam å snu, lederkommentar i Dagsavisen 18.11.09
  Allerede da statsbudsjettet ble lagt fram, vakte det oppsikt at regjeringen foreslo å fjerne avgiftsfritaket for biodiesel. Reaksjonene var så sterke at daværende finansminister Kristin Halvorsen åpnet for å revurdere avgiftsforslaget. Nå er saken blitt en het potet. En samlet miljøbevegelse protesterer. Opposisjonen er mot og regjeringspartienes SV og Sp har fått fordøyelsesproblemer. Det forstår vi godt. Avgiftsfritaket bør bestå.
 • Meningsløs klimapolitikk, Lederkommentar i Adresseavisa 18.11.09
  Nå har altså Arbeiderpartiet til hensikt å presse igjennom forslaget om avgift på biodiesel. Med makt og partipisk vil Ap stoppe utviklingen av grønn industri, mot en samlet opposisjon, mot SV og Senterpartiet, mot miljøbevegelsen og fagbevegelsen, mot norsk industri og transportnæring. Det blir en sjelden maktdemonstrasjon som setter norsk klimapolitikk i vanry foran toppmøtet i København om få uker.
 • Syltynt og pinlig, Kommentar av Helge Simoness i Vårt Land 18.11.09
  Regjeringen skyver de sultende foran seg for å kunne legge avgift på biodiesel. Det er lite troverdig. Statens utgifter har skutt i været etter fire med rødgrønn regjering. Sigbjørn Johnsen har fått den utakknemlig oppgaven å sørge for at kostnader kuttes og at inntekter ikke forsvinner.
 • Biodieselavgift ble dramatisk, Dagsavisen 18.11.09
  I dag behandles forslaget om å fjerne avgiftsfritaket på biodiesel i Norge. Da Tyskland gjorde det samme, sank produksjonen som en stein, og de fleste produsentene ga opp.
 • Sats på biodrivstoff!, debatt av Gøril Andreassen og Stein-Roas Eriksen i Dagsavisen 18.11.09
  Det er fullt mulig å løse den etiske bekymringen Arbeiderpartiet hevder å ha rundt biodiesel, uten samtidig å slå beina under det beste klimatiltaket vi har i transportsektoren i dag.
 • Stoltenberg og Navarsete i biodiesel-krangel, VG 18.11.09
  Sp-leder Liv Signe Navarsete og Jens Stoltenberg var i heftig biodiesel-krangel torsdag. Navarsete tapte.
 • SV kjemper mot eget forslag, VG Nett 18.11.09
  For TV 2 kunne tirsdag kveld melde at det var SV og Kristin Halvorsen som først la frem forslaget om avgift på biodiesel. Det skjedde ifølge kanalen under regjeringens budsjettkonferanse i mars.
 • Her smugles 70 flasker biodiesel inn på tinget, Dagbladet 18.11.09
  Se Natur og Ungdoms siste forsøk på å få regjeringen til å snu om bioavgift.
 • Dårlig nytt for biodiesel, Lederkommentar i Bergens Tidende 17.11.09 Regjeringen gir forvirrende signaler i klimapolitikken. Den burde ha ventet med å oppheve avgiftsfritaket for biodiesel.
 • Bioskandale! Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 17.11.09
  Ap viser seg nok en gang som et parti som, til tross for alle verdens fagre ord om klimakrise, i praksis motsetter seg alle konkrete tiltak. Den rødgrønne regjeringens snuoperasjon når det gjelder avgift på biodiesel kan vanskelig karakteriseres som annet enn en skandale.
 • Bråstopp for norsk biodiesel, Klassekampen 17.11.09
  Aps ønske om avgift på biodiesel får konsekvenser både for industrien og for transportsektoren. - De skyter seg selv i foten, sier Transportarbeiderforbundet.
 • - Ap står alene om avgiften, NRK 16.11.09
  Forslaget om biodieselavgift viser at SV og Senterpartiet mangler totalt innflytelse over sin egen regjering, hevder Line Henriette Hjemdal, KrF.
 • Biodiesel, NRK Dagsrevyen 16.11.09
  Skuffet over regjeringen
 • Transportgiganten Schenker slutter med biodiesel, NRK 16.11.09
  – Økt biodieselavgift vil legge lastebilnæringen i grus, mener lastebileierforbundet.
 • Motstand mot avgift på biodiesel, NRK 16.11.09
  Kristelig Folkeparti, Venstre og miljøbevegelsen ber SV og Sp om å sette hardt mot hardt innad i regjeringen for å stoppe økt avgift på biodiesel.
 • - Nei til avgiftsbelagt biodiesel, NRK 15.11.09
  Transportnæringen kommer til å slutte å fylle biodiesel når det blir avgift også på denne type drivstoff.
 • Avgiftssjokk for biodieselprodusent, NRK 13.11.09
  Regjeringen vil fjerne avgiftsfritaket på biodiesel. Det vil ødelegge markedet for biodrivstoff, hevder Uniol.
 • Avgift på biodrivstoff, Debatt av Magnar Forbord i Nationen 10.11.09
  Det er ganske klart at en autodieselavgift på den relativt sett nye næringen som produserer biodrivstoff eller planlegger dette, vil bidra til å spenne bein under denne næringen.
 • Biodieselsurr, Lederkommentar av Erik Martiniussen i Klassekampen 02.11.09
  Regjeringens forslag om å innføre avgift på biodiesel har ført til at Norges eneste biodieselfabrikk, Uniol i Fredrikstad, har permittert alle sine 20 ansatte. Samtidig har Norske Skogs plan om å bygge en splitter ny fabrikk for biodiesel på Follum fått et kraftig skudd for baugen.
 • Dropp avgift på biodiesel, Lederkommentar i Nationen 29.10.09
  Det er sikkert mange saklige argumenter for avgift på biodiesel. Likevel var det en tabbe av regjeringen å foreslå slik avgift i statsbudsjettet. Nå åpner regjeringspartiene på Stortinget for å endre forslaget. Det er bra.
 • Tungt å innse klimatabben, Lederkommentar i Adresseavisa 27.10.09 
  Det er med forundring vi registrerer hvor tungt og vanskelig det er for regjeringen å fjerne statsbudsjettets kanskje pinligste forslag: Innføring av avgift på biodiesel.
 • Vurderer biodieselavgift på nytt, E24 (NTB) 27.10.09
  Regjeringspartiene vil vurdere forslaget om avgift på biodiesel på nytt når forslaget til statsbudsjett behandles av Stortingets finanskomité.
 • Mener Solheim avslører seg som miljøpopulist, Dagens Næringsliv (NTB)26.10.09
  Venstre og Fremskrittspartiet reagerer skarpt på regjeringens forslag om avgift på biodiesel.
 • Biodiesel og drivstoffavgifter, Debatt av Brita Bye og Mads Greaker i Dagsavisen 26.10.09
  I en Perspektivartikkel 22. oktober går tidligere senterpartileder, nå prosjektleder for fornybar energi i Norsk Industri, Åslaug Haga, ut med kraftig kritikk av forslaget i statsbudsjettet for 2010 om å avgiftslegge bruk av biodiesel på lik linje med autodiesel.
 • Truer med å stoppe norsk biodiesel, E24 (NTB) 24.10.09
  Samtlige ansatte hos Norges eneste produsent av biodiesel permitteres.
 • Slik er miljøbudsjettet, Dagbladet 14.10.09
  Det er derimot innført avgift på biodiesel. - Det er spikeren i kista for all biodieselbruk i Norge, annet enn lavinnblanding, som er pålagt. Helt uforståelig, sier Gøril Andreassen i Zero.
 • Ulltveit-Moe har tapt 1 milliard på biodrivstoff, E24 (NTB) 30.09.09 Investoren Jens Ulltveit-Moe etterlyser handling fra politikere som vil satse på fornybar energi - etter selv å ha tapt en milliard på egen satsning på biodrivstoff.
 • Den farligste politikken måtte vente, Kommentar av Pernille Huseby i Nationen 21.09.09
  Jørgen Randers, professor ved Handelshøgskolen BI og leder av Lavutslippsutvalget, mener klimadebatten egentlig har vært fraværende. Ifølge ham burde årets valgkamp handlet om mer bruk av biodrivstoff, forbud mot oljefyring, elektrifisering av 20 prosent av bilparken og av en firedel av norsk sokkel, alt innen 2020.

Søk:

Avansert søk

Norske aviser om avgift på biodiesel:


"Når klimaeffekten er tvilsom og faren er stor for at tiltaket har uheldige sideeffekter, er det dårlig klimapolitikk å utvide omsetningspåbudet. Hvis regjeringen absolutt insisterer på å velge de dyreste klimatiltakene, bør det i det minste være tiltak som virker."

Dagens Næringsliv 25.11.09 

"Når Jens Stoltenberg legger så stor prestisje i denne saken, kan det vanskelig forklares på annen måte enn at den berører selve grunnsteinen i hans økonomiske tenkning, der særordninger, unntak og subsidiering med sikte på å få til konkrete politiske endringer, langt på vei er helligbrøde."

Klassekampen 25.11.09

"De etiske og klimamessige sidene ved biodiesel kan diskuteres, men det er ingen tvil om at det bidrar til mindre utslipp av CO2. Det er derfor god rødgrønn politikk. Regjeringens hovedsak i valgkampen var arbeid til alle. Biodieselavgiften skaper arbeidsløshet. Saken er et grovt løftebrudd fra regjeringens side."

Dagsavisen 24.11.09

"Med partipisk skal stortingsflertallet redde statsminister Jens Stoltenbergs politiske prestisje under budsjettvedtakene torsdag. Det er lagt opp til en enestående maktdemonstrasjon, mot et overveldende flertall som mener avgift på biodiesel er feil."

Adresseavisa 24.11.09

"Sakens kjerne er at Arbeiderpartiet -mot SVs og Senterpartiets vilje - tvinger gjennom an avgift som partiet selv tidligere har vært imot. Den samme avgiften strider også mot de miljøsignalene som de siste årene har er sendt til både industri og transportnæring. Den strider også mot intensjonen i Stortingets store klimaforlik."

Aftenposten 23.11.09

"Vi skal ikke gråte over manglende lojalitet i en koalisonsregjering. Slik får nemlig allmennheten innsyn i hvordan politikk og pølser lages. Slik får vi bedre grunnlag til å vurdere politisk retorikk opp mot politiske handlinger. En beklagelig bivirkning er at den undergraver respekten for politiske beslutninger."

Dagbladet 21.11.09

"SVs og Senterpartiets opptreden i Stortinget onsdag var en ynkelig forestilling, men grunnlaget for nederlaget i biodieselsaken var lagt i Finansdepartementet allerede under SV-leder Kristin Halvorsens ledelse."

Klassekampen 20.11.09

"Ola Borten Moe (Sp) og Snorre Valen (SV) vil stemme for avgift på biodiesel som de er sterkt imot. Det er et trist bidrag til mer politikerforakt. –Selvfølgelig svelger jeg kameler, sier Valen til Adresseavisen. Vi håper det smaker biodiesel."

Adresseavisa 20.11.09

"Diskusjonen om hvorvidt biodiesel virker positivt på miljøet eller ikke, er relevant. Det er åpenbart at virkningene vil bli adskillig større med helt andre typer av drivstoff. Men det hører ingen steder hjemme at Regjeringen på den ene side har knesatt et omsetningspåbud på et innslag av biodrivstoff og på den annen side innfører avgift på biodiesel."

Aftenposten 20.11.09

"Nylig omtalte DN en rapport fra det internasjonale ressurspanelet til FNs miljøprogram (Unep). Den viser at dagens biodrivstoff gir høyst variabel klimagevinst. Denne rapporten bruker nå Arbeiderpartiets finanspolitikere som argument for å fjerne fritaket biodiesel har for dieselavgift. Men argumentasjonen ender i det absurde."

Dagens Næringsliv 18.11.09

"Nå har altså Arbeiderpartiet til hensikt å presse igjennom forslaget om avgift på biodiesel. Med makt og partipisk vil Ap stoppe utviklingen av grønn industri, mot en samlet opposisjon, mot SV og Senterpartiet, mot miljøbevegelsen og fagbevegelsen, mot norsk industri og transportnæring. Det blir en sjelden maktdemonstrasjon som setter norsk klimapolitikk i vanry foran toppmøtet i København om få uker."

Adresseavisa 18.11.09

"Allerede da statsbudsjettet ble lagt fram, vakte det oppsikt at regjeringen foreslo å fjerne avgiftsfritaket for biodiesel. Reaksjonene var så sterke at daværende finansminister Kristin Halvorsen åpnet for å revurdere avgiftsforslaget. Nå er saken blitt en het potet. En samlet miljøbevegelse protesterer. Opposisjonen er mot og regjeringspartienes SV og Sp har fått fordøyelsesproblemer. Det forstår vi godt. Avgiftsfritaket bør bestå."

Dagsavisen 18.11.09

Regjeringen skyver de sultende foran seg for å kunne legge avgift på biodiesel. Det er lite troverdig. Statens utgifter har skutt i været etter fire med rødgrønn regjering. Sigbjørn Johnsen har fått den utakknemlig oppgaven å sørge for at kostnader kuttes og at inntekter ikke forsvinner.

Vårt Land 18.11.09

"Regjeringens behandling av biodieselsaken står til stryk. Makan til klimapolitisk vingling skal en lete lenge etter. Den høyre hånden må da vite hva den venstre gjør."

Ukeavisen Ledelse 18.11.09

"Opposisjonen og miljøbevegelsen har en enklere og mer forståelig argumentasjon. Med avgift på biodrivstoff vil den miljøvennlige dieselen bli dyrere og dermed prise seg ut av markedet. En slik avgift vil være i strid med klimaforliket, den vil hindre produksjon av biodiesel i Norge og true både miljø, næringsutvikling og arbeidsplasser."

Dagbladet 17.11.09

"Regjeringen gir forvirrende signaler i klimapolitikken. Den burde ha ventet med å oppheve avgiftsfritaket for biodiesel."

Bergens Tidende 17.11.09

"Ap viser seg nok en gang som et parti som, til tross for alle verdens fagre ord om klimakrise, i praksis motsetter seg alle konkrete tiltak. Den rødgrønne regjeringens snuoperasjon når det gjelder avgift på biodiesel kan vanskelig karakteriseres som annet enn en skandale."

Klassekampen 17.10.09

"Det er sikkert mange saklige argumenter for avgift på biodiesel. Likevel var det en tabbe av regjeringen å foreslå slik avgift i statsbudsjettet. Nå åpner regjeringspartiene på Stortinget for å endre forslaget. Det er bra."

Nationen 29.10.09

"Det er med forundring vi registrerer hvor tungt og vanskelig det er for regjeringen å fjerne statsbudsjettets kanskje pinligste forslag: Innføring av avgift på biodiesel."

Adresseavisa 27.10.09

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.