Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Klimadebatten ruller videre
- på medienes premisser?

Klimadebatten er ikke over, men ruller tvert imot videre med stor intensitet.
- Kan vi stole på noen?, spør tidligere direktør ved Norsk Polarinstitutt, Olav Orheim, som i likhet med stadig fler stiller spørsmål ved medienes rolle. Både "hysterikere" og "skeptikere" selger kanskje bedre enn saklig debatt? Hvilke konsekvenser kan det få for politisk handling?

Mandag 14. april 2008
Linker oppdatert: Søndag 06. juli 2008

Olav Orheim, tidligere direktør ved Norsk Polarinstitutt
Foto: Norsk Polarinstitutt

Journalistene har kommet i kritisk fokus i klimadebatten. I en kommentar i Aftenposten sist helg skrev tidligere direktør ved Norsk Polarinstitutt, Olav Orheim, bl.a. (les mer her):

"Mange journalister har ingen vitenskapelige bakgrunn eller forståelse. En journalist i en av landets største aviser som dekker klimasaker er - naturlig nok - rekruttert fra avisens boligspalter. Ryggmargsrefleksen på hva som er god og dårlig vitenskap er svekket, og det er vanskeligere å utøve god kildekritikk."

- Mediene lever av konflikt, påpekte professor i filiosofi ved Universitet i Oslo, Arne Johan Vetlesen, i en kronikk i avisa Klassekampen 1. april (les mer her):

"Polarisert uenighet selger flere førstesider enn moderat; enstemmighet selger ingen. Å fremstille seg som underdog i eget miljø, politisk eller akademisk, er en nær idiotsikker metode for å få redaktører til å trykke utspillet ditt og programledere til å invitere deg til studioet."

"Klimaskeptikere" og "klimahysterikere" har de siste månedene stått mot hverandre (les mer her), ikke minst i Aftenpostens debattspalter, der avisens klimajournalist, Ola Mathismoen, har blitt gjenstand for betydelig kritikk og irritasjon fra leg og lærd.

- Det brukes for tiden mye energi på å spre et budskap om at klimatrusselen er en manipulert, uriktig sannhet, slår Mathismoen fast i en kommentar 7. april og spør (les mer her):

"Har pengesugne klimaforskerne, støttet av ukritiske sensasjonsjournalister og naive, hysteriske miljøvernere, klart å overbevise de fleste av oss om en sannhet som egentlig bare er tull og tøys? Er verdens politikere og utallige bedrifter lurt til å bruke hundrevis av milliarder på forskning, og ikke minst utvikling av ny klimavennlig teknologi?" 

Han svarer selv:

"I så fall er vi vitne til tidenes konspirasjon, verdenshistoriens mest vellykkede informasjonskupp – og det i en tid hvor informasjonsflyten og åpenheten er større og mer globalisert enn noensinne."

Mathismoen fikk svar fra bl.a. samfunnsøkonom Bjart Holtsmark (les mer her).

- I sin kommentar mandag tegner Ole Mathismoen et bilde der han selv står frem som en forsvarer av FNs klimapanel mot ulike former for "dumheter" fra privatpersoner med "egenutviklede teorier", skriver Holtsmark og hevder at:

"Gjennom sine reportasjer tegner imidlertid Mathismoen selv et bilde av klimaproblemet som ikke har grunnlag i panelets rapporter. Han fremstiller for eksempel klimaproblemet som en "eksistensiell trussel" (17. september 2007)."  

Nyheter om klimaendringer og mulige konsekvenser har blitt en del av vårt daglige nyhetsbilde. Den siste tiden har særlig økende matvarepriser, i følge FAO som følge av bl.a. økte olje-og energipriser, klimaendringer og økt produksjon av bioenergi (les mer her) - som rammer fattige verden over - vært mye framme. Behovet for handling framstår som påtrengende, men hva bør vi gjøre? Og hvordan påvirker den polariserte debatten handlingsrommet?

Til tross for omfattende og intens klimadebatt på mange arenaer den siste tiden er det et åpent spørsmål om den polariserte debatten bidrar til å gi oss et bedre grunnlag for politisk handling.

Debattens konsekvenser for politisk handling

I sin kommentar til den pågående klimadebatten konkluderer Ola Mathismoen slik:

"Det er vanskelig å forstå motivene for den debatten som raser nå. Skulle det til slutt vise seg at menneskenes bidrag likevel ikke er så stort som forskerne nå mener har ingen skade skjedd. Ingen, absolutt ingen av de tiltak vi må gjennomføre har negative konsekvenser. Økt energieffektivitet, redusert lokal forurensning, renere teknologi, utjevning mellom rike og fattige – kan da bare være positivt."

Blant de som har fulgt opp dette er biolog Morten Jødal, som bl.a. skriver (les mer her):

"En feilaktig oppfatning av klimautviklingen både har, og vil få, store konsekvenser. Vi ser hvordan politikernes klimapanikk har brakt biodrivstoff på markedet, som reduserer matproduksjon og biologisk mangfold. Mathismoen tar derfor feil når han sier at "ingen skade vil skje" om vi handler for å redusere CO2-uslippene."

Debatten om debatten og konsekvensene for politisk handling ble et særlig aktuelt tema da FrP i februar gikk ut med en påstand om at FN overdriver den globale oppvarmingen og kunngjorde at partiet skulle skolerer medlemmene sine i alternative forklaringer (les mer her). I en kommentar skrev Dagsavisens lederskribent bl.a. (les mer her):

"I går hevdet Frps nestformann Per Sandberg at partiet kan vinne like mange velgere på en alternativ klimapolitikk som på kampen mot innvandring. Den alternative politikken går ut på fornekte dokumentasjonen fra FNs klimapanel om at den globale oppvarmingen og klimaforandringene i stor grad er skapt av mennesker gjennom enorme utslipp av CO2."

- Klimaødeleggelsene er for alvorlige til å bli et spekulasjonsobjekt for et parti på kynisk velgerjakt, mente Dagsavisen.

Etter at miljø- og utviklingsminister Erik Solheim gikk hardt ut i debatt med Sandberg fikk han følgende oppdring fra Aftenpostens lederskribent (les mer her):

"Som engasjert klimapolitiker har Erik Solheim mye å tape på å demonisere sine politiske motstandere. Debatten blir slappere og klimapolitikken dårligere. Det må være lov til å stille spørsmål ved FNs klimapanels massive konklusjoner, slik enkelte forskere gjør. Ved å fremstille skeptikere som umoralske mennesker som ikke bryr seg om kloden de bor på, gjør Erik Solheim klimadebatten en bjørnetjeneste."

Filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen mener imidlertid at den polariserte debatten innebærer "en ønskesituasjon for den utøvende makten, les høyresiden i DNA". I sin kronikk i Klassekampen utdyper han dette slik (les mer her):

"Regjeringen kan takket være Frp’s klimaskepsis profilere seg som ”ansvarlig” overfor alle klimabekymrede hvis stemmer en rødgrønn regjering er avhengig av. Realiteten mørklegges – nemlig at oljeutvinningen og narrespillet med kvotehandelen, der kutt ute alltid er bedre enn hjemme, gjør Norge til det motsatte av et foregangsland. Indignerte Siv Jensen er langt mer behagelig å forholde seg til enn realitetene på bakken, i havet og atmosfæren. Ikke  minst: det er hun som leverer det ”demokratiske” korrektivet for den utførte politikken, ikke kloden."

Spørsmålene i klimadebatten er mange og i følge Olav Orheim er det ikke bare FrP som synder. I en kommentar i Aftenposten sist helg hevder han at også klimajournalister, forskere og miljøbevegelse bør også gå i seg selv og utdyper det slik (les mer her):

"Der forskerne holder tilbake, tyr miljøbevegelsen til overdrivelser. Deres mediekåthet krever større drama, og deres eksistens er berettiget på synlighet og ikke på vitenskapelig etterrettelighet. Enkelte journalister synes også å ha tette bånd til miljøbevegelsen."


Aktuelle lenker:

Spørmål i Stortinget:

 • Spm til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim fra Ketil Solvik-Olsen (FrP), besvart 31.03.08
  Spørsmål: I  Klimadebatten blir det stadig hevdet at alle seriøse forskere støtter FNs klimapanel. Andre hevder derimot at stadig flere forskere stiller seg kritisk til FNs klimapanel. Ønsket om å pårope seg støtte fra forskningsmiljøene har i seg selv blitt et tema, som kan avspore miljøaspektet i debatten. Vil statsråden ta initiativ til at det gjennomføres en uavhengig, nøytral undersøkelse i relevante norske spesialistmiljøer vedrørende klimaendringer, årsakssammenhenger og graden av enighet med FNs klimapanels hypoteser?
 • Spm til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland fra Åse M. Schmidt (FrP), besvart 27.03.08
  Spørsmål: Representanter fra den rødgrønne regjeringen har flere ganger antydet at forskere som er uenig med FNs klimapanel er kjøpt og betalt. Dette er en alvorlig anklage som innebærer at norske forskere/professorer i realiteten beskyldes for å være korrupte. Et slikt rykte er ikke norsk høyere utdanning tjent med. Er Statsråden enig med sine regjeringskollegaer i at forskere som er kritisk til FNs klimapanel må ansees å være kjøpt og betalt, og hvordan bør i så fall akademia/forskningsmiljøene forholde seg til disse personene?

Utvalgte kommentarer og artikler:

 • Tvilen er viktig!, forskning.no 13.04.08
  Rasmus Benested diskuterer i dette innlegget debatten om klimaspørsmålene, forholdet til tvil og til noen av aktørene i debatten.
 • Kampen om klima, Kommentar av Espen Utaker i Vårt Land 08.04.08 
  Det finnes neppe noe tall på hvor mange nordmenn som mener konklusjonene til FNs klimapanel (IPCC) er en eneste stor klimabløff, men det virker som om de blir flere og flere, og de får stadig større gjennomslag i media.
 • Sverige er bedre i klimadebatten, Kommentar av Siv Jensen og Ketil Solvik-Olsen i Aftenposten 04.04.08
  Fremskrittspartiet gjennomfører i disse dager storstilet skolering av våre partimedlemmer. På fire samlinger drøfter vi et bredt knippe av miljø, klima og energispørsmål.
 • Når det blir umoralsk å tvile, bladet Forskningsetikk 01/2008
  I en tid hvor det er bred enighet om at menneskene påvirker klimaet gjennom utslipp av klimagasser, er det noen som tviler på hvor sterk den menneskelige påvirkningen er. Slik tvil burde være uproblematisk. Tvilerne opplever noe annet.
 • Haga fikk tre klimaråd, tu.no 12.03.08
  Cicerodirektør Knut Alfsen fikk i oppdrag å gi klimaminister Åslaug Haga tre råd. I dag avslørte han dem.
 • Portrett av Pål Brekke: Skeptikeren, Bladet "Forskning" 01/2008
  Pål Brekke har tillatt seg å bringe inn kunnskap om sitt eget fagfelt i klimadebatten. Det har gjort ham til en klimabølle. Nå innrømmer solforskeren at han er blitt brent av den høye temperaturen i debatten.
  (hør også innslag på Østlandssendingen 11.03.08)
 • IPCC og klimagassenes fingeravtrykk, forskning.no 29.02.08
  Jan-Erik Solheim skriver i dette innlegget om det han mener er det sterkeste beviset for at klimagasser ikke står for mesteparten av den globale oppvarmingen.

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Forklarer ikke oppvarmingen, debatt av Pål Presterud i Dagbladet 06.07.08
  Jeg anbefaler seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk romsenter å lese min kronikk om «Sola og klimaet» i Dagbladet den 23. juni en gang til. I et tilsvar den 30. juni påstår han at jeg har trukket slutningen om at det ikke er noen sammenheng mellom solaktivitet, kosmisk stråling og temperaturøkningen.
 • Bidrar sola til klimaendringer?, debatt av Pål Brekke i Dagbladet 30.06.08
  I Dagbladet 23 juni 2008 kommer direktør ved Cicero, Pål Prestrud med kritikk mot undertegnede og innholdet i en klimadokumentar som ble vist på Schrödingers katt (NRK) 12 juni. Det overrasker meg at Prestrud bruker så mye spalteplass om konspirasjonsteori og min deltagelse i debatten etter dokumentaren. Han burde heller fokusere på den vitenskapelige debatten, noe han gjør i siste halvdel av kronikken.
 • Sola og klimaet, debatt av Pål Presterud i Dagbladet 23.06.08
  Torsdag 13.juni viste Schrödingers katt på NRK en dokumentar om kosmisk stråling og sola som mulig alternativ forklaring på den globale oppvarmingen. For de uinnvidde må filmen ha virket svært overbevisende med sin ensidige og selektive framstilling. Faglige motforestillinger ble ikke presentert, heller ikke av to norske eksperter i etterkant.
 • Vær klima-skeptisk, Kommentar av Øystein Sjølie i E24 03.05.08
  Det er mange som forsøker å så tvil om klimatrusselen. Noen klimaskeptikere mener solaktiviteten er viktigere enn CO2-innholdet i atmosfæren. Andre mener urbaniseringen fører til store målefeil, atter andre at en varmere verden fører til mer CO2, ikke omvendt. Denne skepsisen ser ganske rar ut for en ikke-naturviter.
 • Klimadebatt på ville veier, debatt av Helge Drange i Aftenposten 30.04.08
  I Aftenposten 21. april fremsetter Fred Goldberg en rekke feilaktige påstander om jordens klima. Goldberg gjør et poeng av at den globale middeltemperaturen har sunket mellom januar 2007 og januar 2008.
 • Nå må bunnen være nådd, debatt av Pål Presterud i Aftenposten 25.04.08
  Ordene "svindel" og "bedrageri" går igjen i Fred Goldbergs omtale av klimaforskningen og FNs klimapanel i Aftenposten 21. april. Ledende klimaforskere påstås å jukse. Data må visstnok tvinges ut av dem. Goldberg kvier seg heller ikke for å fortelle lite troverdige historier som sverter ettermælet til Bert Bolin, den avdøde formannen for de første klima panelene.
 • Ikke nok kunnskap, Kronikk av Lasse Fridstrøm og Pål Presterud i Dagbladet 22.04.08
  Etter inngåelsen av klimaforliket er tida nå kommet for å sette i gang den store virkemiddelanalysen. Vi har slått fast hva målet skal være 12 år fra i dag, men vet altfor lite om hvordan vi skal nå det. Denne kunnskapen kan og må utvikles. Det haster.
 • Økonomisk svindel!, Debatt av Fred Goldberg i Aftenposten 21.04.08
  Handelen med klimakvoter og CO2-skatter er den største økonomiske svindelen i verdenshistorien.
 • Tidenes miljøkonspirasjon, Debatt av Torbjørn Børre Larsen i Aftenposten 20.04.08
  Kan Ole Mathismoen forklare en dum klimabølle, som ikke har politiske baktanker, hvorfor den globale temperaturen har sunket betydelig de siste ti årene til tross for økt CO2-innhold i atmosfæren?
 • Hakkespettskapte klimaendringer, Kommentar av Per Thomas Andersen i Aftenposten 20.04.08
  Siv sier at det slett ikke er sikkert klimaendringene er menneskeskapte. Det har hun noen gode argumenter for: f-r-r-r-p, f-r-r-r-p. De hakkespettskapte klimaendringene i norsk politisk debatt representerer ingen trussel. De er bare traurige, triste og trettende. Finn deg et lokk og trom i vei. Bare du blir hørt, er det bra.
 • Skeptikerne sikrer kvaliteten, Debatt av Odd Gunnar Skagestad i Aftenposten 19.04.08
  Reidar Müller og Olav Orheim tar i sin kronikk 12. april for seg klimadebatten og dens slagsider. At "klimaskeptikerne" blant forskerne ikke tar disse debattene i fagmiljøene, er positivt feil.
 • FRP frykter klimakunnskap, Kommentar av Erling Dokk Holm i E24 18.04.08
  FRP sier de er tilhengere av vestlige verdier og at de vil ha en kunnskapsskole. Er det derfor de foretrekker å stole på alt annet enn fagfolk i klimadebatten?
 • To måter å ta feil på?, Kommentar av Arne Johan Vetlesen og Dag O. Hessen i Aftenposten 18.04.08
  Mange innlegg i klimadebatten baserer seg på følgende premiss: At det er to måter å ta feil på i klimasaken, at de to er likestilt, og at det er like viktig å unngå begge.
 • Klimaskeptikerne på al­vor, Debatt av Odd­bjørn Heinum i Morgenbladet 18.04.08
  Ikkje før har eg som re­etab­lert abon­nent fått det før­s­te num­me­ret av Mor­gen­bla­det i hen­de (11. ap­ril), så fell augo på or­det «klimaskeptikere» på framsida. Sanneleg bra om ei skikkeleg avis har mot til å ta opp den saka på ein se­ri­øs måte, er min før­s­te re­ak­sjon. Så vi­ser det seg at må­ten ikkje er se­ri­øs.
 • Klimakrangel, Kommentar av Erling Ramnefjell i Dagbladet 18.04.08
  «Klimaporno», «klimahysteri», «myter, usannheter og fordreininger», «mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves». Til dels omfattende utslipp av skjellsord og nedsettende karakteristikker har resultert i kraftig og menneskeskapt temperaturstigning i den norske klimadebatten etter påske.
 • Siv Jensen forlot klimadebatt i raseri, Dagbladet 18.04.08
  Da Bellona-leder Frederic Hauge nok en gang sabla ned Frps klimapolitikk, fikk Siv Jensen nok: Hun reiv av seg mikrofonen og stormet ut av møtesalen i raseri.
 • Jensen så rødt i grønn debatt, Aftenposten 18.04.08
  Frp-formann Siv Jensen reiste seg og gikk under miljødebatt med Bellonas Frederic Hauge.
 • Hvem skal vi stole på?, Debatt av Odd Busmundrud i Aftenposten 17.04.08
  Reidar Müller og Olav Orheim spør lørdag 12. april om vi kan stole på noen. Det dreier seg om klimadebatten, som til tider er hetere enn klodens temperaturøkning.
 • Grunnkurs i retorikk, Debatt av Erlend Gulbrandsen i Aftenposten 17.04.08
  Lene Johansens innlegg "Grunnkurs i klimaskepsis" gir en vond smak i munnen.
 • «Klimadebatten trenger motstanderne», Aftenposten 15.04.08
  Klimadebatten raser igjen. Sterke ord og sterke meninger. I dag slipper Unge Høyre debattboken Klimautfordringen kan mestres .
 • «Klimadebatten trenger motstanderne» ,Aftenposten 15.04.08
  Klimadebatten raser igjen. Sterke ord og sterke meninger. I dag slipper Unge Høyre debattboken Klimautfordringen kan mestres .
 • Klimaforskningen ikke perfekt, Kommentar av Pål Presterud i Aftenposten 14.04.08
  Onar Åm påstår i Aftenposten 1. april at jeg har truet lederen av Norsk biologforening med represalier fordi han har kommet med kjetterske uttalelser i klimasaken. Dette er feil.
 • Kan vi stole på noen?, Kronikk av Reidar Müller og Olav Orheim i Aftenposten 12.04.08
  Det er ikke bare Fremskrittspartiet som synder i klimaspørsmålet. Klimajournalister, forskere og miljøbevegelse bør også gå i seg selv.
 • Kjendis-krig om klimaet, VG 12.04.08
  I en kjedebrevlignende e-postaksjon ber investor Øystein Stray Spetalen sine rike venner videresende et foredrag hvor det fastslås at for høye CO2-utslipp ikke er farlig for klimaet.
 • - Hvis permafrosten smelter, faller alt sammen, Aftenposten 12.04.08
  Som russiske forskere flest fastholder Viktor Sjepeljov ved permafrostlaboratoriet i Jakutsk at klimaendringene ikke er et resultat av menneskelig aktivitet.
 • Grunnkurs i klimaskepsis, Kommentar av Lene Johansen i Aftenposten 11.04.08
  Ole Mathismoen hadde en underlig kommentar i Aftenposten mandag, der han fremstiller folk som er skeptiske til evangeliet om global oppvarming, som konspirasjonsteoretikere.
 • Dei ti tvilsame, Morgenbladet 11.04.08
  Frå talarstolen i FN blir dei kalla umoralske. Frp omfamnar dei. Møt klimaskeptikarane.
 • Ingen fri debatt, Debatt av Petter Horntvedt i Aftenposten 11.04.08
  Ole Mathismoen har vært i tenkeboksen etter Lars Mjøens angrep og slår tilbake med full styrke i Aftenposten 7. april. Men motangrep er ikke alltid det beste forsvar.
 • Ny istid på vei?, Kommentar av Hans Martin Seip i Dagsavisen 10.04.08
  Regner klimapanelet med at det aldri vil komme en ny istid dersom menneskene fortsetter å brenne kull, olje og gass med samme tempo som nå?
 • Ingen felles nordisk klimaplattform, Dagsavisen 10.04.08
  De nordiske statsministrene ble ikke enige om en felles klimaplattform på sitt aller første møte i det nyopprettede globaliseringsforumet.
 • Dum, dummere, Debatt av Bjørn Iddeng i Aftenposten 09.04.08
  Disse forskerne må vel da karakteriseres som enda dummere en de av oss som erkjenner klimaendringene, men ikke er så skråsikre på årsakene.
 • Tidenes kupp?, Debatt av Hans Mathias Thjømøe i Aftenposten 09.04.08
  Mot dumheten kjemper tydeligvis fortsatt gudene forgjeves, sier Mathismoen. Kan hende skal de samme gudene, eller i hvert fall de som påstår å representere dem, være glade til for denne dumheten.
 • Myter om FNs klimapanel, Debatt av Bjart Holtsmark i Aftenposten 09.04.08
  I sin kommentar mandag tegner Ole Mathismoen et bilde der han selv står frem som en forsvarer av FNs klimapanel mot ulike former for "dumheter" fra privatpersoner med "egenutviklede teorier".
 • Ole Mathismoen som Gud, Debatt av Morten Jødal i Aftenposten 09.04.08
  Klimajournalist Ole Mathismoen hadde mandag en kommentar om klimadebatten. Han avslutter: "Mot dumheten kjemper tydeligvis fortsatt gudene forgjeves". Vi ser det, Mathismoen, og spør om du har endret syn på egen status?
 • Kampen mot kunnskap, Debatt av Tor Eldevik i Dagbladet 09.04.08
  Når to ledende politikere stiller seg spørrende til den rådende forståelsen av klimaendringene, er veien kort fra å bidra konstruktivt i en fagdebatt til å bli oppfattet som målbærere av mistillit mot et helt vitenskaplig miljø. Dette må også være problematisk for FrP som pådriver for et alternativ til Stortingets klimaforlik.
 • Golfstrømmen snur ikke, Dagbladet.no 09.04.08
  Ny forskning viser at Golfstrømmen ikke er blitt svekket som følge av den globale oppvarmingen. Det skriver forskning.no.
 • Kampen om klima, Kommentar av Espen Utaker i Vårt Land 08.04.08
  Det finnes neppe noe tall på hvor mange nordmenn som mener konklusjonene til FNs klimapanel (IPCC) er en eneste stor klimabløff, men det virker som om de blir flere og flere, og de får stadig større gjennomslag i media.
 • Er det CO2 eller vanndamp?, Dagsavisen 08.04.08
  Hvor sto andel av den totale drivhuseffekten utgjør CO2 sammenlignet med vanndamp? Påstander om at vanndamp har skylda for oppvarming ble luftet på Frps konferanse forrige uke. 
 • Tidenes konspirasjon?, Kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 07.04.08
  Er det mulig å lure nesten hele verden trill rundt - statsledere, parlamenter, bedriftsledere, utallige organisasjoner og millioner på millioner av enkeltmennesker?
 • Vil tjene penger på klima, Aftenposten 07.04.08
  - Jeg er veldig glad for at norske bedrifter er så immune mot FrPs dilldall, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
 • Spår tøffe klimaforhandlinger, Dagsavisen 06.04.08
  Forhandlere og miljøorganisasjoner frykter at arbeidet fram mot en ny klimaavtale kan bli vanskelig. Men et lite og viktig skritt ble tatt i Bangkok denne uken, mener miljøvernminister Erik Solheim.
 • Hauge i miljø-krangel med Frp, Dagsavisen 06.04.08
  Frps miljøpolitikk er "svada" og kan ødelegge for en framtidig borgerlig regjering, mener Bellona-leder Frederic Hauge.
 • - Høyre må ta avstand fra Frp, VG (Nett) 06.04.08
  Venstres Gunnar Kvassheim mener Høyre må ta klar avstand fra Frp i klimapolitikken. Høyre-leder Erna Solberg kaller debatten tøvete og unødvendig.
 • - Dette er vissvass og sprøyt!, VG (Nett) 06.04.08
  På Frps egen klimakonferanse slaktet Bellona-leder Frederic Hauge partiets klimapolitikk og beskyldte Siv Jensen for å ha dårlig klimamoral.
 • Sverige er bedre i klimadebatten, Kommentar av Siv Jensen og Ketil Solvik-Olsen i Aftenposten 04.04.08
  Fremskrittspartiet gjennomfører i disse dager storstilet skolering av våre partimedlemmer. På fire samlinger drøfter vi et bredt knippe av miljø, klima og energispørsmål.
 • Klimabrev fra 100 forskere, Kommentar av Tom V. Segalstad og Asmunn Moene i Dagsavisen 04.04.08
  Temperaturen er primært styrt av solaktiviteten og vanndamp, ikke av vår CO2. Det har ikke vært noen global oppvarming de siste 10 år.
 • Nå får vi kjeft igjen, Kommentar av Siv Jensen i E24 03.04.08
  Først fikk Fremskrittspartiet kjeft fordi vi stilte kritiske spørsmål til norsk klimapolitikk. Statsminister Jens Stoltenberg mente vi meldte oss ut av debatten. Nå når vi avholder landsomfattende klimakonferanser i partiet får vi kjeft av Stoltenberg fordi vi ikke bruker «riktige» forskere som foredragsholdere.
 • Ingen global nedkjøling, Debatt av Helge Drange i Aftenposten, 03.04.08
  Vi kan ikke - basert på misforståelser eller feiltolkninger forkaste rådende teorier og kunnskap om klima.
 • Subtilt backlash, kronikk av Arne Johan Vetlesen i Klassekampen 01.04.08
  Vi har en situasjon der konklusjoner, tolkninger og råd med støtte hos ni av ti klimaforskere (i vid forstand, tverrfaglig som gruppen er) refleksaktig dras i tvil eller motsies av en formodentlig velskolert Frp’er eller contrarian fra det vitenskapelige miljøet, utstyrt med klippekort som de nå er.
 • Når Jensen spiller dum, Lederkommentar i Dagbladet 01.04.08
  Jensens påtatte klimaskepsis er et like sterkt argument for at Frp under hennes ledelse fortsatt ikke holder minstemål, men også i framtida vil være partiet for fri fart og fri fyll.
 • Klimapolitikkens alenegjenger, Lederkommentar i Aftenposten 01.04.08
  Fremskrittspartiet har tydeligvis innsett at det er på tide å interessere seg for global oppvarming. I helgen arrangerte partiet den første i en serie på fire konferanser der hensikten angivelig skal være å informere partiets medlemmer om klimapolitiske problemstillinger.
 • Utrolig klimakompetanse, Debatt av Tor Eldevik i Aftenposten 01.04.08
  Fremskrittspartiet stiller seg kritisk til FNs klimapanel. Frps stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen har i den forbindelse sendt et skriftlig spørsmål til miljø- og utviklingsministeren (nr. 836, datert 17. mars).
 • Skråsikkert om klima, Debatt av Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg i Aftenposten 01.04.08
  Inga Marte Thorkildsen gjør klimaspørsmål til en sort/hvitt-debatt i Aftenposten 4. mars. Hun legger opp til en debatt hvor man bare tar klimaspørsmålet alvorlig dersom man uttrykker bekymring for alt det gale som kan skje.
 • Klimaforskning i krise, Debatt av Onar Åm i Aftenposten 01.04.08
  Oseanograf Cecilie Mauritzen forteller i Aftenpostens kronikk 19. mars at hun var "uhyre skeptisk" til påstandene om menneskeskapte klimaendringer, men at hun så lyset da hun ble valgt inn i FNs klimapanel. Dette er ikke overraskende.
 • - Tragisk at Gore får dupere verden, Aftenposten 30.03.08
  - Den største skandalen i Nobels historie, sier sivilingeniør Fred Goldberg om tildelingen av Fredsprisen til Al Gore og FNs klimapanel. I går var han hovedtaler på Frps klimakonferanse.
 • Vil ikke plage folk med miljøkrav, Dagsavisen (NTB) 30.03.08
  Regjeringen Stoltenberg og miljøbevegelsen driver symbolpolitikk som gjør det dyrere å fly, kjøre bil og reise. Frp vil ikke være med på å plage folk med slik symbolpolitikk, sier Frp-formann Siv Jensen
 • Siv skal ta klima-bløfferne, VG (Nett) 29.03.08
  Her er de fem største klimaløgnene - ifølge Siv Jensen. Hun mener de andre partiene fører folket bak lyset.
 • Mathismoens konspirasjon, Debatt av Gunnar Gjengset i Aftenposten 29.03.08
  Aftenpostens egen miljøfantast Ole Mathismoen presenterte sin egen påskekrim i avisen 19. mars. Han fabler om miljøet i 2020, som kunne ha vært så mye bedre om man bare hadde hørt på ham, Prestrud i Cicero og andre usaklighetsfyrster i miljøkatastrofe-klanen.
 • Vil så tvil om klimaenighet, nrk.no 27.03.08
  Frp ber regjeringen kartlegge holdningene til norske klimaeksperter. Målet er å vise at flere eksperter er uenige med FNs klimapanel. 
 • Feilslått klimaskepsis, Kronikk av Cecilie Mauritzen i Aftenposten 19.03.08
  Det skjedde med meg, som medlem av FNs klimapanel: Jeg var uhyre skeptisk da jeg ble valgt inn, men kom ut av prosessen overbevist.
 • Synsing i klimadebatten, kommentar av Anton Eliassen i Dagsavisen 12.03.08
  De 100 forskere fra mange land som har laget en «motmelding» mot klimarapporten fra FNs klimapanel har selvsagt lov å mene noe. Men hvem er de? Hvorfor har ingen undersøkende journalist tatt en titt på denne navnelisten?.
 • Intervju med Pål Brekke, i Østlandssendingen, nrk.no 11.03.08
 • Nyansert klimadebatt i avisen, Debatt av Einar Gahr i Aftenposten 26.02.08
  Mens Dagbladet på lederplass kritiserer Fremskrittspartiet for å stole mer på 100 klimaeksperter enn på FNs 2500 eksperter, åpner Aftenposten, endelig, for en nyansert debatt om klimaendringene.
 • Åpenhet om klimadebatten kommentar av Siv Jensen i E24 20.02.08
  Frp tar klimaendringene på alvor, men møtes med hånlatter fra Erik Solheim bare fordi vi stiller spørsmål.
 • Flat jord, lederkommentar i Aftenposten 20.02.08
  Solheim er så ivrig etter å demonisere Fremskrittspartiets klimapolitikk at han kommer i skade for å snuble i sitt eget bilde, og dermed avsløre seg selv.
 • Klimasyke, Lederkommentar i Dagbladet 19.02.08
  En klimapolitikk basert på skepsis til FNs klimapanel har uten tvil et visst potensial. Det er bare å følge debatten på Internett og se at partiet ikke er alene. Det er imidlertid noe paradoksalt at Frp blåser av klimapanelets 2500 forskere, i sedvanlig forakt for fagkompetanse, men bruker 100 forskere til å støtte sitt syn.
 • Med hodet i sanden, Lederkommentar i Dagsavisen 19.02.08
  FNs klimapanel og den store majoritet av verdens klimaeksperter er entydige i sine forslag til verdens politiske ledere om å sørge for dramatiske kutt i CO2-utslippene. De når ikke fram til Per Sandberg med sitt budskap. For Sandberg står med hodet i sanden.
 • - FN overdriver den globale oppvarmingen, VG (Nett) 18.02.08
  Frp mener den globale oppvarmingen er overdrevet, og skolerer medlemmene sine i alternative forklaringer.
 • Hold hodet kaldt, Debatt av Bjart Holtsmark i Aftenposten 16.02.08
  Reaksjonene på oppslaget 28. januar er forøvrig symptomatisk for den klimadebatten vi nå har fått. En nøktern påpekning av at Kyoto-avtalen vil ha lite merkbare konsekvenser i Norge, blir tolket som et utsagn om at høye utslipp "er greit".

Søk:

Avansert søk

Skeptikere kjøpt og betalt?


Stortingsrepresentant Åse M. Schmidt (FrP) stilte 13. mars følgende spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV):

"Representanter fra den rødgrønne regjeringen har flere ganger antydet at forskere som er uenig med FNs klimapanel er kjøpt og betalt. Dette er en alvorlig anklage som innebærer at norske forskere/professorer i realiteten beskyldes for å være korrupte. Et slikt rykte er ikke norsk høyere utdanning tjent med. Er Statsråden enig med sine regjeringskollegaer i at forskere som er kritisk til FNs klimapanel må ansees å være kjøpt og betalt, og hvordan bør i så fall akademia/forskningsmiljøene forholde seg til disse personene?"

Aasland svarte 27. mars bl.a.:

"La meg først slå fast det selvfølgelige; naturligvis mener verken jeg eller mine regjeringskollegaer at forskere som er kritiske til FNs klimapanel må ansees å være korrupte.

Mitt svar på dette spørsmålet vil ta utgangspunkt i forskningens rolle og prinsippene for god vitenskapelig praksis. Forskning skal bidra til å utvikle kunnskap, erkjennelse og teknologi, den skal utfordre etablerte oppfatninger og gi grunnlag for å ta stilling til nye fenomener. Kunnskapen er både et mål i seg selv og et viktig premiss for samfunnsutvikling, beslutninger og prioriteringer. Derfor er det avgjørende at det er stor bredde i de faglige tilnærmingene og perspektivene og at disse prøves ut og brytes mot hverandre gjennom faglig diskusjon og begrunnet kritikk fra fagfeller.

Det er også avgjørende at vi kan ha tillit til at forskningen holder høy faglig og etisk kvalitet. Forskersamfunnet har selv et viktig ansvar for å sikre kvalitet, redelighet og uavhengighet gjennom åpen faglig diskusjon, et konstant fokus på forskningsetiske spørsmål og gjennom gode kvalitetssystemer."

(Les mer her)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.