Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Stø kurs eller Plan B for bærekraftig utvikling?

Finanskrisa herjer i eurosonen og det ser ikke veldig lystelig ut i forkant av høstens FN-toppmøter om klima og tusenårsmål. Denne uka advarer FN-rapporten Global Biodiversity Outlook mot det såkalte økologiske vippepunktet. Stø kurs er kanskje ikke rett vei mot Rio+20 i 2012? Lester Brown har en Plan B og sist uke var han i Oslo og foreleste for bl.a. finansminister Sigbjørn Johnsen.
Tirsdag 11. mai 2010

- Vil vi følge i fotsporene til sumererne og mayaene eller vil vi endre kursen før det er for sent? spurte Lester R. Brown med en undertone av dommedag i en pressemelding sist høst. Anledningen var lanseringen av hans siste versjon (4.0) av boka "Plan B - Mobilisering for å redde sivilisasjonen" (les mer her), som nå også foreligger på norsk (les mer her). Brown, som tidligere ledet Wordwatch Institute, har selv tro på at vi vil makte å legge om til en økonomisk kurs som er miljømessig bærekraftig, men det krever en plan. Plan A er stø kurs og Brown har en Plan B. Hovedelementene i denne planen er:

  • å kutte CO2 utslippene med 80% innen 2020,
  • å stabilisere jordas befolkning på ikke mer enn 8 milliarder mennesker,
  • å utrydde fattigdommen (som henger sammen stabilisering av befolkningen) og
  • å forvalte økosystemene på en bærekraftig måte.

Boka er tilgjengelig i fulltekst på nettet (last ned her) og sist uke deltok Brown på "Møteplassen for bærekraftig utvikling" i Oslo. Han ble introdusert av finansminister Sigbjørn Johnsen, som pekte på at han som finansminister også er ansvarlig for bærekraftig utvikling (les mer her) og understreket at han deler Browns bekymringer når det gjelder fattigdom, befolkningsøkning, matsikkerhet, vannmangel, artstap, økosystemer, klimaendinger og andre grunnleggende utfordringer jorda står overfor (se nett-TV her). Tilstede på møtet var også Jørgen Randers, som for mer enn 30 år siden var medforfatter av boka "Grenser for vekst" (les mer her).

Brown viste innledningsvis til et intervju med nyhetsbyrået Bloomberg, der han bl.a. ble spurt om hvordan det vil arte seg etter hvert som presset, gjennom klimaendringer o.a., bygger seg opp innenfor dagens system? Han svarte:

"Matsikkerhet er ikke lenger en svak lenke - det er den svake lenken i systemet."

Årsaken til det ligger i at vi nærmer oss både "peak oil" og "peak water". Det vil innebære en nedgang i tilgjengelige energi- og vannressurser, som begge i følge Brown vil ha betydning for framtidas matsikkerhet. Han viser til at halvparten av jordas befolkning i dag lever i land med synkende vannspeil (les mer her) og at økende matproduksjon i land som Kina og India i dag utgjør en "matboble" som snart vil sprekke når overpumping av vann ikke lenger er mulig. På egne nettsider utdyper han sin uro slik (les mer her):

"Plan B's mål om å stabilisere befolkningen på 8 milliarder eller lavere er satt fordi jeg ganske enkelt ikke tror at verdens befolkning noen gang vil nå 9,2 milliarder slik FNs demografer har beregnet for 2050. Det store flertallet av de 2,4 milliarder mennesker skal komme i tillegg innen 2050 vil bli født i utviklingsland - land der land- og vannressurser svekkes og sult øker i omfang. Mange økosystemer i disse landene er allerede for nedadgående og noen er i ferd med å kollapse. Spørsmålet er ikke om befolkningsveksten vil stanse før vi blir 9,2 milliarder, men om den vil gjøre det fordi verden raskt skifter til mindre familier eller fordi den ikke gjør det - og at befolkningsveksten dermed balanseres med økt dødelighet. Plan B går inn for alternativet med redusert fruktbarhet."

- Økosystem kollapser

Som en understrekning av behovet for en Plan B la FN denne uka fram rapporten Global Biodiversity Outlook 3 (les mer her), som advarer mot såkalte økologiske vippepunkt: Når det samlede presset mot økosystemer passerer kritiske terskler, kan hele økosystemet blir slått ut eller totalt endret. Til NTB sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en kommentar (les mer her):

"Da er det ikke lenger snakk om å miste enkelte arter, men at hele økosystem kollapser. Dersom for eksempel havforsuring og klimaendringer slår ut arter som er helt sentrale i næringskjeden i havet, kan det få enorme konsekvenser."

Kan "ånden fra Rio" vekkes til live på Rio+20?

Senere i år vil det i FN-regi bli arrangert toppmøter om klima (les mer her), såvel som FNs tusenårsmål (les mer her), som dekker to av de fire hovedelementene i Plan B: kutt i CO2-utslipp og reduksjon av fattigdom, med konsekvenser også for befolkningsvekst og bærekraftig forvaltning av jordas økosystemer. I hvilken grad verdens stats- og regjeringssjefer velger Plan A eller Plan B på veien mot Rio+20 i 2012 (les mer her) gjenstår å se.

Felix Dodd og Maurice Strong, som ledet FN-toppmøtet om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992, har tro på at det går an å gjenopplive "ånden fra Rio" (les mer her):

"Rio 2012 kan utgjøre et svært etterlengtet nytt momentum for internasjonalt samarbeid, ikke bare når det gjelder miljø og bærekraftig utvikling, men også når det gjelder de problemer som ligger til grunn for den globale finanskrisen."

Men lett blir det neppe. Våre hjemlige konflikter om "månelandingen" (se f.eks. her), vindmølleparker (se f.eks. her) og annet kan være vanskelige nok, men globalt er situasjonen så langt fra enklere. I resolusjonen fra FNs generalforsamling om Rio+20 blir internasjonalt styresett for bærekraftig utvikling trukket fram som et av de overordnede temaene, som også var tema for et diskusjonsnotat fra Stakeholder forum for sustainable development i februar i år (les mer her).

I en situasjon der en ny verdensorden er i ferd med å finne sin form (les mer her), med nye stormakter som krever makt og innflytelse og et Europa som frykter gjeldskrise (les mer her), kan veien bli vanskelig på mange vis - selv med en fredsprisvinner som president i USA (les mer her).


Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt:

Tidligere relevante saker på rorg.no (utvalg):


Søk:

Avansert søk

Sagt om Brown og Plan B:


"Lester Brown forteller oss hvordan vi kan bygge en mer rettferdig verden og redde planeten ... på en praktisk og enkel måte. Vi bør all ta til oss hans råd."

President Bill Clinton

"Den er spennende ... et mesterverk!"

Ted Turner

"[Brown’s] evne til å gjøre et vanskelig tema tilgjengelig for almenheten er bemerkelsesverdig ..."

Katherine Salant,
Washington Post

"I dette imponerende utforskede manifestet for endring framsetter Brown utfordringene som de er og tilbyr et veikart for å løse klimakrisen."

The Guardian

"Gjennom å takle en rekke presserende temaer i en eneste bok er Plan B 2.0 en øyeåpner å lese."

Times Higher Education Supplement

"En stor bok som bør vekke menneskeheten!"

Klaus Schwab,
World Economic Forum

"... en høyst leseverdig og autoritativ beretning om de problemene vi står overfor, fra global oppvarming til minkende vannressurser, fiskerier, skoger etc. Bildet er svært skremmende, men boka presenerer også en vei videre."

Clare Short,
British Member of Parliament

"Lester R. Brown gir konsise, men svært informative sammendrag av det han oppfatter som de sentrale sakene sivilisasjonen står overfor som en konsekvens av det presset vi legger på vårt miljø ... et verdifult bidrag til den pågående debatten."

The Ecologist

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.