Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Makt, fattigdom og den globale vannkrisen

Den globale vannkrisen krever flere liv som følge av sykdom enn noen krig gjør som følge av våpenbruk, slår Human Development Report 2006 fast. Det store stridsspørsmålet er om krisen løses best ved at private selskaper i økende grad slipper til, slik Verdensbanken og vestlige givere har gått inn for i de senere årene.
Torsdag 16. november 2006
Linker oppdatert: Mandag 20. november 2006

Det handler om mer enn knapphet: Makt fattigdom og den globale vannkrisen. Dette er tittelen på årets Human Development Report (HDR) fra FN utviklingsprogram (UNDP). Samme dag som rapporten ble lagt fram kunne frilansjournalist Kristoffer Rønneberg rapportere fra Kina om kritisk knapphet på vann (les mer her):

"Innen 2030 kommer Kina til å forbruke rundt 90 prosent av alt det tilgjengelige vannet, ifølge landets eget vanndirektorat."

HDR 2006 avviser imidlertid at knapphet på vann er det største problemet når det gjelder dagens vannkrise. I forordet til den norske kortversjonen skriver informasjonssjefen ved UNDPs nordiske kontor, Veslemøy Lothe Salvesen, bl.a. (les mer her):

"Enkelte hevder at vannmangel skyldes knapphet på vann. Denne rapporten avviser dette. Det finnes mer enn nok vann i verden, både til privat forbruk, jordbruk og industri. Verdens vannkrise skyldes fattigdom og skjeve maktforhold, samt en forvaltning av vannet som gjør det til et enda knappere gode."

Da rapporten ble lansert på Universitet i Oslo sist uke ble de tilstedeværende tatt ved nesen da Lothe Salvesen, foran en ivrig lyttende kronprins, introduserte en første taler, som hadde stilt opp på kort varsel. Irma Henriksen fra Norwater fikk presentere sitt livreddende produkt: vann. Det gjorde hun med stort engasjement: 

"Det folk ikke betaler for vil de heller ikke tar vare på. Folk må betale mer for vann! Ville du ha forurenset ditt eget vann? Vi tror ikke det."

De tilstedeværende oppdaget at vannflaskene de hatt fått ved inngangen til forelesningssalen var merket "Life Saver" fra Norwater og var vel noe lettet da Lothe Salvesen etter noen minutter avbrøt den engasjerte taleren. - Myter skulle dermed være utryddet, sa hun og avslørte at "Irma Henriksen" var en skuespiller og at Norwater ikke finnes. I salen ble det mumlet om at dette "stuntet" kanskje lå nærmere virkeligheten enn det UNDP ville innrømme.

Tidligere i år la Forum for utvikling og miljø (ForUM) fram en rapport om privatisering av vann som dokumenterte hvordan privatisering har blitt fremmet av de internasjonale finansinstitusjonene og andre givere som en strategi for å finansiere vanntjenester. En av konklusjonene i rapporten var at vannprivatisering ikke har gitt vann til de fattige. Men her står ulike syn på privatisering mot hverandre. I en kommentar til UNDPs rapport i Dagbladet sist helg skrev leder i Unge Høyre, Torbjørn Røe Isaksen bl.a. (les mer her):

"Hvis vi kan redde menneskeliv ved å slippe til private i utbygging og distribusjon av vann, er det da riktig å la ideologisk dogmatikk hindre det? Ja, mener globaliseringsmotstanderne på venstresiden. De har allergi mot alle private løsninger. Men sannsynligvis er vi avhengige av å slippe alle gode krefter til for å gi rent vann til milliarder av mennesker."

ForUM vil at internasjonale finansinstitusjoner og vestlige givere ikke må påtvinge fattige land privatisering av vanntjenester og mener at privatisering bl.a. har undergravet retten til vann og fører til utenlandsk kontroll og monopol. De avviser imidlertid ikke at private aktører kan spille en positiv rolle dersom sterke og kompetente offentlige myndigheter er på plass. Det gjør heller ikke årets Human Development Report, som konkluderer:

"For å vurdere hva som virker bør ikke kriteriet være om tjenesten er offentlig eller privat, men om den gagner de fattige eller ikke."

Rettigheter og markeder

I rapporten pekes det på fire grunnleggende forhold som er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å skaffe rent vann og grunnleggende sanitærtjenester til alle. Det første av disse er:

Gjør vann til en menneskerett - og ta den på alvor.

- For at en slik menneskerett skal ha reell mening, må den gi rett til en sikker og lettilgjengelig vannforsyning til en overkommelig pris, understrekes det.

Kampen for retten til vann har pågått lenge og ifjor ble de to aktivistene Maude Barlow og Tony Clark tildelt den alternative Nobelprisen - The Right Livelyhood Award - for deres "eksemplariske og vedvarende verdensomspennende innsats for rettferdig handel og anerkjennelse av den grunnleggende menneskeretten til vann" (les mer her). Barlow la i 2000 fram en rapport der hun slo fast at (les mer her):

"Regjeringer over hele verden må handle nå, for å sikre at vann forblir en fundamental menneskerett og hindre alle forsøk på å privatisere, eksportere og selge det for profittformål."

Blant deltakerne på seminaret i forbindelse med lanseringen av årets Human Development Report var Lyla Metha, fra Institutt for politiske studier (IDA) ved Universitet i Sussex, som også har vært blant bidragsyterne til årets rapport. Hun var også opptatt av vann som en menneskerett, men mente årets rapport i den forbindelse burde ha gått dypere inn i utfordringer knyttet til vannprivatisering og politikken i regi av Verdensbanken og de internasjonale giverne. Hennes sentrale spørsmål var:

Er det mulig å danse til de to tonene fra rettigheter og markeder?

Dette er spørsmål hun selv har studert nærmere, bl.a. i en rapport fra IDS i fjor: Unpacking rights and wrongs: do human rights make a difference? The case of water rights in India and South Africa (last ned her).

Og en av konklusjonene i ForUMs rapport er at privatisering av vann har undergravet retten til vann:

"Tilgang til tilstrekkelig vann for grunnleggende menneskelige behov bør ses på som en menneskerettighet og i noen lands sikres gjennom grunnloven. En aggressiv kostnadsinntjeningspolitikk med fokus på å sikre inntekter har blitt fremmet på bekostning av retten til vann."

Sør-Afrikas vannmirakel?

HDR 2006 trekker fram Sør-Afrika som eksempel på hvordan retten til vann kan settes ut i livet. Sør-Afrika har grunnlovsfestet retten til vann og kommer godt ut på tabellen i HDR 2006 som viser prioritering av vann i ulike lands statsbudsjetter. I sin kommentar til rapporten viste også utviklingsminister Erik Solheim til Sør-Afrika og hevdet at 7 millioner mennesker nå hadde fått tilgang til rent vann. Men "Sør-Afrikas vannmirakel" har også en annen side, slik David Christoffer Lier og Magnus Bjørnsen i Fellesrådet for Afrika redegjør for i en kommentar til et oppslag i Dagsavisen for to år siden (les mer her):

"Ironisk nok er det i ANCs kjerneområde Soweto motstanden er størst,” skriver Nilsen. Men misnøyens årsak er ikke at innbyggerne ikke lenger kan sløse med vann, slik han hevder. Problemet er at mange bare har vann to uker i måneden og at man ikke lenger kan trekke ned i do mer enn en gang om dagen. Mange husstander i Soweto har gått fra et fungerende vannsystem til et som ikke fungerer. Årsaken er at Sowetos vannforsyning er overlatt til et privat selskap; Johannesburg Water, eid av det store franske vannselskapet Suez. Dette nevner ikke Dagsavisen med ett ord."

Slike problemer i Sør-Afrika drøftes nærmere i Lyla Methas rapport (last ned her). HDR 2006 erkjenner også at alt ikke er rosenrødt, men understreker likevel betydningen av den lovfestede retten til vann (s. 101):

"Retten til vann er fortsatt et omstridt politisk tema i Sør-Afrika, slik diskusjoner på høyt nivå om forsyning, prising og riktige kriterier for gratis vann viser. Det som er viktig er imidlertid måten den lovfestede retten til vann har gitt folk en virkelig stemme i vannpolitikken."

HDR 2006: Behov for 4 grunnpillarer

- Det som trengs i det tiåret som ligger foran oss, er en samlet internasjonal offensiv som starter med strategier som de enkelte land selv har eierskapet til, men som også omfatter en global handlingsplan, hevder HDR 2006 og skisserer 4 grunnpillarer:

 • Gjør vann til en menneskerett - og ta den på alvor.
 • Utarbeid nasjonale strategier for vann og sanitær.
  Her viser rapporten til at disse strategiene må inneholde referanser for større rettferdighet, herunder: Tusenårsmålene, Strategidokumenter for reduksjon av fattigdom (PRSP) og vannleverandører.
 • Støtt de nasjonale planene med internasjonal bistand.
 • Utarbeid en global handlingsplan.
  Her viser rapporten til at internasjonale initiativ for å sette fart i utviklingen innen vann og sanitær har vært fragmenterte og inneffektive, med en overflod av konferanser på høyt nivå og en kronisk mangel på praktisk handling.

Aktuelle lenker:

Andre relevante lenker:

Medieklipp og - debatt internasjonalt (samlet av UNDP):

Medieklipp og -debatt i Norge (Sverige og Danmark) om HDR 2006:

 • Isaksen med vann over hodet, Debatt av Elise Christensen i Dagbladet 20.11.06
  I sitt innlegg den 11. november i anledning lanseringen av årets UNDPs Human Development Report har Torbjørn Røe Isaksen tatt seg vann over hodet.  
 • FN krever statlig styring, Bistandsaktuelt 09/2006
  FNs utviklingsprogram ønsker at nasjonale regjeringer skal garantere innbyggerne tilgang på nok og rent vann. Målsetningen kan bli et betent tema i land som overlater infrastruktur og vannforsyning til private selskaper, fremgår det av årets levekårsrapport.
 • Toalettkatastrofen, kommentar av Karin Rebas i Dagens Nyheter (Sverige) 12.11.06
  Det borde vara en mänsklig rättighet att ha tillgång till åtminstone 20 liter rent vatten varje dag. Det slår FN:s utvecklingsorgan UNDP fast i årets upplaga av Human Development Report, "Makt, fattigdom och den globala vattenkrisen".
 • Vann til salgs, debatt av Thorbjørn Røe Isaksen i Dagbladet 11.11.06
  UNDPs årlige Human Development Report slår fast at verden står overfor en dramatisk utfordring: 2,6 milliarder mennesker mangler tilgang til rent vann.  
 • - Skittent vann er vår største trussel, Aftenposten (NTB) 10.11.2006
  FNs Utviklingsprogram roper varsku om en økende vann- og sanitærkrise. Over store deler av verden er skittent vann en langt større trussel mot menneskelig sikkerhet enn voldelige konflikter, slås det fast i årets UNDP-rapport.
 • FN: Vann nok til alle, Aftenposten 10.11.06
  FN mener det er en myte at verden mangler drikkevann, men vannet forvaltes dårlig og brukes i en global maktkamp.
 • - Slutt å sutre, Norge, Stavanger Aftenblad (NTB) 10.11.06
  Norge er fortsatt verdens beste land å leve i, viser den årlige listen fra FNs utviklingsprogram (UNDP). Utviklingsminister Erik Solheim (SV) mener at det nå bør bli slutt på sutringen her til lands.
 • 1 miljard saknar rent vatten, Dagens Nyheter (Sverige) 10.11.06
  De rika länderna har ett ansvar för att hjälpa till. Det stora problemet är dock ofta skeva maktförhållanden i tredje världen, där eliter prioriterar försvarsbudgetar framför vatten och sanitet och där de fattiga är utestängda från politiskt inflytande.
 • UNDP slår alarm over stille vandkatastrofe, Politiken (Danmark) 10.11.06
  Det bliver umuligt at opfylde 2015-målene, hvis ikke der laves en handlingsplan for adgang til vand og sanitet.
 • FN: Vand er dyrest for de allerfattigste, Politiken (Danmark) 10.11.06
  En liter vand i Nairobis slum koster det samme som 10 liter i byens centrum. Årsagen er mangel på modernisering, mellemmænd og privatisering.

Eldre medieklipp og - debatt om vannressurser:

 • Vannet renner ut av Kina, E24 09.11.06
  Innen 2030 kommer Kina til å forbruke rundt 90 prosent av alt det tilgjengelige vannet, ifølge landets eget vanndirektorat.
 • Framtidens vannveier (pdf), Ny Tid 03.11.06
  Verden tørster. Finnes løsningen i avansert teknologi for avsalting av vann eller trenger vi en ny politikk for omfordeling av verdens vannressurser?
 • Kamp om det blå gullet, Kommentar av John Gustavsen i Nationen, 26.10.06
  Da Kyoto i 2003 samlet World Water Forum (WWF) med over 20.000 delegater fra 140 land, ble japanerne smertelig klar over at vann også i deres land vil bli mangelvare. Bak flotte taler skjulte det seg uro over hvordan gigantselskapene forsøker å skaffe seg monopol på verdens vannressurser.
 • Tørst framtid, Kommentar av Mikael Godø i Dagbladet, 24.08.06
  Menneskehetens undergang nærmer seg stadig raskere enn forventet. Dagens tema: Vann.
 • Vann som vare, Debatt av Torbjørn Røe Isaksen i Nationen, 05.05.06
  Skal vi privatisere all distribusjon av vann? Nei, det vil ikke skje. Bør vi la private også slippe til? Ja. I hvert fall om vi skal oppnå målet om universell dekning.
 • Kampen om vannet, Kronikk av Dag O. Hessen i Dagbladet, 20.04.06
  Det kan ikke sies for sterkt at klimastyrte endringer i det hydrologiske kretsløp er en global trussel mot vann- og matvaresikkerhet, og derfor et sikkerhetspolitisk problem. Dermed har vi et større ansvar, ikke bare for kvinnen ved vannhullet, men for hennes og våre etterkommere, enn vi liker å tenke på.
 • Lønnsomt å investere i vann og sanitær, kommentar av Hans Olav Ibrekk, Avdeling for miljø og næringsutvikling, Norad, Bistandsaktuelt forum 04.04.06
  Vann- og sanitærmålene vil ikke nås om vi ikke øker investeringene betydelig i årene framover. Med dagens nivå på innsatsen vil ikke Afrika nå sanitærmålet før 2105 i følge en oversikt fra Verdens helseorganisasjon.
 • Mot enda tørrere tider?, Vårt Land, 07.03.06
  Sør-Afrika vil miste en fjerdedel av sitt vann før utgangen av dette århundret. Det spår forskere ved universitetet i Cape Town.
 • Driv fram privatisering, Klassekampen 04.10.04
  FN har tatt på seg jobben med å driva fram privatisering av vatn, transport og energi i Nepal, Namibia og Uganda. Organisasjonen blir skulda for å vera ein trojansk hest for vestlege storselskap.


Søk:

Avansert søk

HDR 2006 om vann:


"I dag har om lag 1,1 milliard mennesker i utviklingsland utilstrekkelig tilgang til vann, og 2,6 milliarder mangler grunnleggende sanitærtjenester."

"I områder av India der det er lite vann, tapper irrigasjonspumper vann fra vannførende underjordiske lag 24 timer i døgnet for rike bønder, mens småbrukerne i nabolaget er avhengige av en ustabil tilførsel av regnvann."

"Det å sikre at enhver person har tilgang til minst 20 liter rent vann hver dag, er et minstekrav til respekt for menneskeretten til vann."

"Betydningen av at tusenårsmålet for vann og sanitære tjenester blir nådd, kan ikke overvurderes. Selv om målsettingene blir nådd, vil det fortsatt være mer enn 800 millioner mennesker uten vann og 1,8 milliarder mennesker uten sanitærtjenester i 2015."

"Vann og sanitære tjenester er blant de sterkeste forebyggende medisiner myndighetene har til rådighet for å bekjempe smittsomme sykdommer. Investeringer på dette området har samme virkning på dødbringende sykdommer som diaré som vaksinering har mot meslinger – de redder liv."

"Nesten to av tre som mangler tilgang til rent vann, lever på mindre enn 2 dollar per dag, mens én av tre lever på mindre enn 1 dollar per dag. Mer enn 660 millioner mennesker uten sanitærtjenester lever på mindre enn 2 dollar per dag, og mer enn 385 millioner lever på mindre enn 1 dollar per dag."

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.