Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Slutten på "Den tredje verden"?

- IBSA og BRIC er uttrykk for en ny verdensorden som nå tar form, sa professor Williams Gonçalves i Rio de Janeiro i forbindelse med at framvoksende stormakter sist uke møttes i Brasil. De krever makt og innflytelse og sjefen for Verdensbanken, Robert Zoellick, mener vi nå ser slutten på "Den tredje verden". Mer rettferdig for noen, men bra for de fattige?
Torsdag 22. april 2010
Linker oppdatert: Fredag 30. april 2010

Sist uke møttes såkalte framvoksende stormakter i Brasil for å samordne synspunkter og politikk innenfor to grupperinger: 1) BRIC (Brasil, Russland, India og Kina), som omfatter de viktigste stormaktene utenfor vesten og 2) IBSA (India, Brasil og Sør-Afrika), som også omfatter framvoksende stormakter utenfor vesten, men begrenset til de demokratiske stormaktene i Sør. Møtene ble knapt dekket av norske medier, med unntak av en byråmelding på nettsidene til Dagens Næringsliv med tittelen "BRIC-landene vil ta styringen i verdensbanken". Her ble bl.a. Brasils president Lula da Silva sitert (les mer her):

"Brasil, Russland, India og Kina spiller en fundamental rolle i byggingen av en mer rettferdig verdensorden."

Nyhetsbyrået IPS oppsummerte betydningen av møtene slik (les mer her):

"Ikke siden framveksten av Den alliansefrie bevegelsen har det blitt fremmet et mer høylydt og overbevisende krav om ny gjennomgang av det internasjonale økonomiske systemet enn det som ble fremmet denne uka i Brasil av ledere fra framvoksende stormakter."

IPS hadde snakket med professor Williams Gonçalves ved det statlige universitet i Rio de Janeiro, som bl.a. sa:

"Ingen stabil internasjonal orden er i dag mulig uten at de stormaktene som er representert i BRIC og IBSA er sterkt forpliktet på å opprettholde den."

Hva slags orden det blir, gjenstår å se. Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) satte i fjor spørsmålet på dagsorden gjennom bl.a. jubileumsseminaret "Brave New World - Multipolar Conflict or Multilateral Cooperation" (se mer her). Noen tror at konsekvensene kan bli smertefulle for Nord. På et møte i UDs refleks-serie i 2007 (les mer her) sa professor C. Raja Mohan fra India bl.a. (les mer her):

"Når nå Asia gjør krav på sin del av kaka av verdens velstand, så vil Europa måtte gå gjennom en smertefull prosess med økonomisk og politisk tilpasning. Fram til nå har Asia og resten av Sør blitt sett som mottakersiden av vestlige prekener om fordelene ved globalisering. Etterhvert som Kina, India og de andre vil dra fordeler av globaliseringen vil det med nødvendighet bli mange 'tapere' i Nord, spesielt Europa, som følge av rask integrasjon i verdensøkonomien."

Men det er også de som er bekymret på vegne av verdens fattige. I forbindelse med møtene i Brasil hevder Shawn Hattingh, forsker ved the International Labour Research Information Group i Cape Town, at verken BRIC eller IBSA representerer noe nytt for majoriteten av mennesker i Sør. Til IPS sier han bl.a. (les mer her):

"Det dreier seg om at medlemmer av IBSA vil ha større stemmerettigheter (innenfor IMF og Verdensbanken). Det er i bunn og grunn et maktspill innenfor det eksisterende systemet."

Dagen før møtene i Brasilia holdt Verdensbankens president, Robert Zoellick, en forelesning ved Woodrow Wilson Center for International Scholars der han innledningsvis sa bl.a. (les mer her):

"Om vi i 1989 så slutten på 'Den andre verden' med kommunismens sammenbrudd, så så vi i 2009 slutten på det som har vært kjent som 'Den tredje verden': Vi befinner oss nå i en ny, raskt framvoksende multipolar verdensøkonomi - der noen utviklingsland vokser fram som økonomiske stormakter; andre beveger seg i retning tilleggssentre for vekst; og noen kjemper for sitt potensial innenfor dette nye systemet - der Nord og Sør, Øst og Vest, nå er retninger på et kompass, ikke økonomiske skjebner."

Møtene i Brasilia og Verdensbanksjefens tale er uttrykk for de "tunge endringskrefter" som sto sentralt i utenriksminister Jonas Gahr Støres utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget i slutten av mars, der Støre bl.a. sa (les mer her):

"Det er udelt positivt at de fremvoksende økonomier inkluderes, får ansvar og tar ansvar. Men vi ser at det blir mer krevende å nå internasjonal enighet."

Han viste bl.a. til G20s rolle i forbindelse med finanskrisen:

"Det er positivt, også for Norge, at G20 viste handlekraft i møte med krisen. Men G20 er en selvoppnevnt gruppe. Den er ikke valgt eller utnevnt, den har ikke statutter eller regelverk. Finanskrisens utfordringer har dominert dagsorden siden G20-landene første gang møttes på stats- og regjeringssjefsnivå i november 2008. Men vi ser tegn til at det vil være i G20-kretsen at det uformelle grunnlaget for formelle beslutninger legges for en lang rekke andre saker – fra klima til handel – og hvem vet hvilke andre utenriksrelaterte områder."

I sin tale konkluderte Zoellick bl.a. slik:

"Moderne multilateralisme vil ikke være en begrenset klubb der flere er satt på utsiden av rommet enn de som har sete inne. Det vil se mere ut som det globale utbredelsen på Internett, som knytter sammen flere og flere land, selskaper, enkeltpersoner and NGOer gjennom fleksible nettverk. Legitime og effektive multilaterale institusjoner, støttet av ressurser og evne til å levere resultater, kan danne en sammenhengende vev, som når over den skjelettaktige arkitekturen i dette dynamiske, multipolare systemet."

I hvilken grad nye og gamle stormakter og aktører innenfor dette nye systemet vil ivareta sine interesser innenfor eller utenfor rammene av legitime og demokratiske institusjoner og prosesser gjenstår å se (les mer her).


Aktuelle lenker:

_____

 • IBSA, IBSA is a trilateral, developmental initiative between India, Brazil and South Africa to promote South-South cooperation and exchange.
 • The High Level United Nations Conference on South-South Cooperation, 1-3 desember 2009, FNs offisielle nettsider
 • South-South, Win-Win, IPS' samlesider
  South-South cooperation – collaboration between developing countries - is a growing and dynamic phenomenon, an important process that is vital in confronting shared challenges. Led by emerging giants India, Brazil and South Africa (IBSA) the South is a tremendous source of tested solutions to development challenges including the Millennium Development Goals (MDGs).
 • South-South Cooperation Should be Defined by the South, South Centre, December 2009
  The UN held a High-Level Conference on South-South Cooperation in December 2009 in Nairobi. Vicente Yu of the South Centre participated in the Conference. His statement at the Conference highlighted the South’s own definition of South-South Cooperation and how this must be respected in light of attempts by the North to define S - S Cooperation in their own light. Below are excerpts from the statement. 
 • Inaugural South-South EXPO, Terra Viva Special Edition (Vol 1/12)
 • Norwegian Foreign Policy: A View from the South, C. Raja Mohan talking points at seminar in Oslo 19.09.07
  As Asia reclaims its share of the pie of the world’s wealth, Europe will have to go through a painful process of economic and political readjustment.  Until now, Asia and the rest of the South has been at the receiving end of the Western homilies on the virtues of globalization. As China, India and the others take advantage of globalization, there are bound to be many “losers” in the North, especially Europe, from the rapid integration of the world economy.

Medieklipp og -debatt:

 • Konstruktiv, kritisk FN-venn, debatt av UNDP Norge i Bergens Tidende 30.04.10
  I en leder 23. april etterlyser Bergens Tidende en utenriksminister som kaster et mer kritisk blikk på FN. Vi kan berolige BT med at Støre allerede er en uttalt "kritisk venn av FN." Slike venner vil vi gjerne ha.
 • Vår underlige nye verden, lederkommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 23.04.10
  Island er på konkursens og naturkatastrofens rand, mens Botswana er rikere og mer optimistisk enn noensinne. Verden er ikke som den var.
 • De mektige rår, lederkommentar i Bergens Tidende 23.04.10
  Det er lett å dele Jonas Gahr Støres kritikk av G20. Det er vanskeligere å se noe alternativ.
 • G20 må endres, kronikk av Jonas Gahr Støre i Dagens Næringsliv (UD)22.04.10
  I dag møtes G20s finansminister i Washington. Dette forumet mangler sårt legitimitet og må endres.
 • BRIC-landene vil ta styringen i verdensbanken, Dagens Næringsliv (NTB)16.04.10
  De fremvoksende økonomiene, med Kina i spissen, krever utforming av et nytt finanssystem i verden.
 • Vesten mister grepet, Morgenbladet 29.09.06
  De voksende stormaktene Kina, India, Russland og Brasil vil ikke lenger danse etter vestens pipe. Nå står fremtiden til de internasjonale institusjonene på spill.

Aktulle saker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Sagt om USA og vesten i en multipolar verden:


"Det er grunner til å sette spørsmålstegn ved om USA vil miste sin posisjon som den ledende nasjonale økonomien på enda noen tiår. Militært vil den amerikanske dominansen ganske sikkert vare enda lenger."

Debatt av Håkon Lunde Saxi
i Dagsavisen 16.04.10

"En supermakt som USA bestemmer mye, men mindre enn mange tror. De ulike staters handlefrihet er egentlig ganske stor i internasjonal politikk, på godt og på vondt."

Kommentar av Geir Lundestad
i Aftenposten 16.04.10

"Obama under sterkt press for å gjøre noe med Kina. Men USA kan ikke lenger diktere hva Kina skal gjøre, sier forsker."

Dagbladet 08.04.10

"Vestens holdning til Kina bør baseres på samarbeid og innlevelse, ikke konfronterende moralisme. Hvis ikke vil det 21. århundre bli en farlig, kald tid."

Henrik Thune
i
Aftenposten 24.02.10

"Kina, India og Brasil blir stadig mektigere og viktigere på den internasjonale arenaen. Det betyr utfordringer for USA og Barack Obama, men også for Norge."

ABC Nyheter 20.02.10

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.