Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Norge i verden - mellom verdier og interesser

- Norges selvbilde som miljøforkjemper, fredsnasjon og humanitær stormakt får frynser i kanten av britisk historiker, kan vi lese i ukeavisa Ny Tid i dag. Bakgrunnen er en kritisk rapport skrevet at Mark Curtis på oppdrag fra Forum for utvikling og miljø (ForUM). - Tåler vi den?, spør Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende. Utenriksminister Jonas Gahr Støre ønsker debatt, men finner ikke god dekning for kritikken.

Fredag 15. januar 2010
Linker oppdatert: Mandag 25. januar 2010

Mark Curtis under presentasjonen av rapporten på Litteraturhuset i Oslo 7. januar.

- Tåkelegger konflikter, var tittelen på et større oppslag i avisa Klassekampen etter at utenriksminister Jonas Gahr Støre i mars i fjor presenterte stortingemeldingen om "interesser, ansvar og muligheter" i utenrikspolitikken (les mer her). Til Klassekampen sa Stein Tønneson på PRIO bl.a. (ikke på nett):

"I stortingsmeldingen gjøres det et forsøk på å la verdier og interesser går i hop og ikke stå i motsetning til hverandre. I tilfeller der det blir umulig å skjule at de ikke gjør det, kalles det 'utfordringer' og at vi her må foreta 'avveininger'."

Det å få motsetningene på bordet var en del av intensjonen både bak nedsettelsen av utviklingsutvalget (les mer her) og UDs refleksprosjekt (les mer her), som begge skulle være en del av grunnlaget for nye stortingsmeldinger om utenriks- og utviklingspolitikk (les mer her). Likevel, da stortingsmeldingen om utenrikspolitikk ble lagt fram av Støre i fjor var det mange som etterlyste konkretisering og utdypende debatt om motsetningene mellom verdier og interesser (les mer her).

- Det er viktig at vi nå tar denne debatten videre, mener daglig leder i ForUM, Elin Enge, som sist uke inviterte til debatt på Nobelsenteret i Oslo (les mer her) med utgangspunkt i rapporten Doublethink: The two faces of Norway’s foreign and development policy (last ned her). Rapporten (se hovedpunkter i høyremargen) er skrevet av den britiske historikeren Mark Curtis på oppdrag fra ForUM. Han spør bl.a. (les mer her):

"Blant norske myndigheter og vanlige nordmenn synes det å være en utbredt oppfatning at Norge er et lite men innflytelsesrikt land som ofte setter internasjonale standarder for etisk adferd og som gjør mye godt i verden. Stemmer dette bildet, og hvor etisk er egentlig Norges utenriks- og utviklingspolitikk i praksis, sammenlignet med andre land og med statens erklærte politikk?" 

Og overfor NTB konkluderer han (les mer her):

"Norge har mistet sin etiske nisje. Landet er blitt som et hvilket som helst annet rikt land og utnytter i bunn og grunn kloden til sin egen fordel."

Var det dette Jonas Gahr Støre mente da han under presentasjonen av stortingsmeldingen om utenrikspolitikk i fjor bl.a. sa (les mer her)?:

"Meldingen ”rehabiliterer” interesser som fundamentet i utenrikspolitikken. Det er legitimt og avgjørende viktig at utenrikspolitikken navigerer etter ivaretakelse av sentrale norske samfunnsinteresser."

I en kommentar til rapporten erkjenner Støre overfor NTB at "det er en rekke etiske dilemmaer i morderne utenrikspolitikk", men finner ikke god dekning for Curtis' konklusjoner (les mer her).

- En grusom salve mot den norske selvforståelsen, er tittelen på en kommentar av Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende (ikke på nett), som han innleder slik:

"Den britiske forskeren Mark Curtis har levert en refsende rapport om Norges Rolle i verden. Tåler vi den?"

Mens John Harbo i Aftenposten har et annet syn (ikke på nett):

"Norges internasjonale rolle slaktes i en nypublisert rapport. Spørsmålet er bare hvor tungt vi skal ta kritikken."

Under debatten på Nobelsenteret sist uke var det uansett fullt hus og på ForUMs nettsider kan vi bl.a. lese (les mer her): 

"Forum for Utvikling og Miljø ser frem til fortsettelsen, og gleder seg til en levende og ærlig debatt om norsk utenrikspolitikk i tiden fremover - forhåpentligvis også rundt middagsbordene i de tusen hjem, slik utenriksminister Jonas Gahr Støre tidligere har sagt at han ønsker."

For senest i stortingsdebatten om statsbudsjettet før jul understreket både utenriksministeren og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim hvor viktig det er med kritisk debatt (les mer her).

- Split vision

Norges selvbilde og rolle som "humanitær stormakt" er omstridt og debattert her hjemme, slik det bl.a. ble gjort i forbindelse med bistandsdebatten i 2007 (les mer her), med utgangspunkt i kritikk fra bl.a. professor Øyvind Østerud (les mer her).

Det er imidlertid langt fra første gang norske miljøer også ber om innspill utenfra når det gjelder norsk utenriks- og utviklingspolitikk. UD selv, i forbindelse med refleks-prosjektet for noen år tilbake (les mer her), gikk bredt ut for å hente innspill og kommentarer til norsk utenrikspolitikk fra utlandet. På et refleks-seminar på Litteraturhuset i Oslo høsten 2007 var bl.a. den indiske professoren C. Raja Mohan invitert (les mer her). Han var opptatt av Norges rolle i møte med "det nye sør". I følge Mohan ville det fortsatt kunne være behov for Norge som et slags "internasjonalt Røde Kors", men han antydet også at Norge kunne få nok med å redde seg selv. Han formulerte vår felles utfordring slik (les mer her):

"Å sikre at den uunngåelige omfordelingen av økonomisk makt som pågår i verden skjer gjennom minst mulig sosial friksjon har blitt en kollektiv utfordring for hele verden."

Mohans innspill kan leses som et innspill til støtte for interessepolitikk. De kritiske innspillene fra utlandet er det oftest norske organisasjoner som henter inn.

- Split vision, var tittelen på en rapport som ble lagt fram av ForUM, Idegruppen om Nord/Sør, Kirkens Nødhjelp og RORG-samarbeidet i 1993, med bidrag fra bl.a. Sibusiso Bengu, som senere ble undervisningsminister i Nelson Mandelas regjering (last ned her). Bengu skrev bl.a.:

"Norsk utenrikspolitikks tragedie er at den søker å forene en undertrykkende utviklingsmodell med følsomhet overfor utviklingslandenes behov."

Tittelen "Split Vision" fra 1993 skiller seg ikke veldig fra tittelen på årets rapport fra Mark Curtis (Doublethink: The two faces of Norway’s foreign and development policy) og rapporten er forøvrig helt i tråd rådende tanker i Stortinget, der et flertall i utenrikskomiteen i fjor understreket (les mer her):

"Flertallet viser til at klima-, finans- og matpriskrisen den siste tiden har bidratt til å sette kritisk fokus på mange sider ved vår egen politikk og utvikling og mener at det er grunn til å anta at de pågående geopolitiske endringene og maktforskyvninger i verdenssamfunnet i årene framover vil bringe fram stadig nye saker som utfordrer vår ambisjon om å se "innenrikspolitikk og utviklingspolitikk i sammenheng". Flertallet mener at opplysningsarbeidet i økende grad bør sette fokus på slike temaer. Flertallet vil i den sammenheng understreke de frivillige organisasjonenes rolle som pådrivere og vaktbikkjer. I dette arbeidet vil det være viktig å støtte opp under organisasjonenes bestrebelser på å utvikle gode partnerskap med Sør i opplysningsarbeidet, som kan sikre kritiske innspill og perspektiver fra Sør også på utviklingen i Norge i et globalt perspektiv, så vel som norsk miljø- og utviklingspolitikk."


Aktuelle lenker:
 • Doublethink: The two faces of Norway’s foreign and development policy (pdf), rapport skrevet av Mark Curtis på oppdrag fra ForUM, Januar 2010.
 • Ny rapport angriper det norske selvbildet, ForUM 07.01.10
  Den britiske historikeren Mark Curtis mener Norge har mistet sin etiske nisje. I en ny rapport dokumenterer han hvordan vi tjener milliarder på virksomhet som undergraver og står i direkte motsetning til innsatsen for klima, fattigdomsbekjempelse og fred.
 • Stor interesse, ForUM 08.01.10
  Det var fulle hus da daglig leder Elin Enge i ForUM inviterte til lansering av rapporten ”Doublethink: The two faces of Norway’s foreign and development policy” på Nobels fredssenter. Mark Curtis' analyse av norsk utenrikspolitikk vekker stor interesse, fra både medier og publikum. Lytt, les og se bilder fra debattmøtet.
 • Norway's dirty little secrets, comment by Mark Curtis in the Guardian 24.09.09
  Norway is no ethical leader – its pension fund, oil policy, environmental record and arms exports give the lie to its image.

Medieklipp og -debatt:

 • Støres virkelighet, Debatt av Elin Enge i Aftenposten 22.01.10
  «Ensidig kritisk» og «til dels svak kontakt med virkeligheten», skriver journalist John Harbo i Aftenposten om utviklingsekspert Mark Curtis rapport om norsk utenrikspolitikk.
 • Idealer og virkelighet (ikke på nett), kommentar av Hans Erik Næss i Ny Tid 15.01.10
  Norges selvbilde som miljøforkjemper, fredsnasjon og humanitær stormakt får frynser i kantene av britisk historiker.
 • Olje- og våpenmilliardæren, Kronikk av Mark Curtis i Dagsavisen 08.01.10
  Norge har mistet sin etiske nisje, og skiller seg ikke lenger nevneverdig fra andre rike land som utnytter planeten til egen fordel. Det norske selvbildet og politikerne blir utfordret.
 • En grusom salve mot den norske selvforståelsen (ikke på nett), kommentar av Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende 08.01.10
  Den britiske forfatteren Mark Curtis har levert en refsende rapport om Norges rolle i verden. Tåler vi den?
 • Vårt selvgode land, kommentar av Ina Roll Spinnangr i Adresseavisen og Bergens Tidende 08.01.10
  Norske lider av en splittet personlighet. Vi skryter av egen giverglede til u-land, samtidig som vi med åpne øyne selger våpen til land som bryter menneskerettighetene og gjør investeringer i selskaper som utnytte lokalbefolkningen i u-land. Vi ser på oss selv som klimaforkjempere samtidig som vi gjør tilnærmet null for å endre egne klimautslipp. Hva må til for at vi skal ta ansvar?
 • Ramsalt kritikk, NRK Her og Nå 07.01.10
  Rollen som foregangsland og fredsnasjon er betydelig overdrevet hevder fersk rapport.
 • – Statsråder stiller ikke norske selskaper til ansvar, Bistandsaktuelt 07.01.10
  Norge har tapt sin etiske anseelse. Landet har ikke lenger en overordnet etisk utenrikspolitikk. Dette sier en britisk forsker som etterlyser etisk debatt om norsk bistands-, miljø- og utenrikspolitikk.
 • Bredside mot Norges internasjonale rolle (ikke på nett), kommentar av John Harbo i Aftenposten 07.01.10
  Norges internasjonale rolle slaktes i en nypublisert rapport. Spørsmålet er bare hvor tungt kritikken skal tas.
 • Bistandsekspert med ramsalt kritikk av norsk utenrikspolitikk, VG (NTB) 07.01.10
  - Norge har mistet sin etiske nisje. Landet er blitt som et hvilket som helst annet rikt land og utnytter i bunn og grunn kloden til sin egen fordel, sier Curtis til NTB. Kritikken blir fremført i en rapport som legges fram på Nobels Fredssenter i Oslo torsdag.
 • - Selger våpen som aldri før (ikke på nett), Dagbladet 06.01.10
  I morgen legger den britiske historikeren og u-hjelpseksperten Mark Curtis fram en rapport om norsk utenrikspolitikk. Det blir slakt.
 • Gode etikkråd er ikke dyre, kommentar av Knut Olav Åmås i Aftenposten 05.10.09
  Nylig skrev kommentator Mark Curtis i The Guardian en artikkel om et paradoks ved Oljefondet: Mange betrakter det fortsatt som en modell for etiske investeringer, mens porteføljen minner mer om en liste over «verdens verste selskaper».
 • Skyllebøtte, lederkommentar i Aftenposten 28.09.09
  For utenriksminister Jonas Gahr Støre er oppslaget i The Guardian nedslående, ikke fordi artikkelen uttrykker noen uomstridt sannhet om norsk utenrikspolitikk – her kan mye diskuteres. Men fordi den illustrerer et norsk omdømmeproblem.
 • – Norge skjuler skitne hemmeligheter, Dagsavisen (NTB) 24.09.09
  Norges image som fredsnasjon er lite annet enn glasur for å dekke over tvilsomme oljefondinvesteringer og våpeneksport, hevder britisk avis.

Relevante saker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Hovedfunn i rapporten:

 • Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har riktignok etiske kriterier og har ekskludert noen selskaper fra sin portefølje, men fondet fortsetter å investere i en rekke selskaper som bryter menneskerettighetene og skader miljøet. Oljefondet er dessuten ikke nevneverdig mer etisk enn en rekke andre investeringsfond.
 • Norsk oljeindustri bidrar tungt til norsk velstandsøkning, men er stadig mer aktiv i land med alvorlige menneskerettighetsbrudd. Det finnes positive sider ved norsk miljøpolitikk. Men Norge bidrar samtidig i stor – og økende – grad til global oppvarming gjennom egne CO2-utslipp. Norsk miljøbistand er en utilstrekkelig kompensasjon for dette.
 • Norsk våpenindustri vokser. Til tross for strengere eksportrestriksjoner enn en rekke andre land blir norske våpen fortsatt brukt av NATO-allierte i offensive operasjoner i oversjøiske områder, og norsk militært utstyr eksporteres fortsatt til enkelte land som bryter menneskerettighetene.
 • Mange norske selskaper, inkludert statseide, er involvert i menneskerettighetsbrudd i utlandet, men regjeringen har ikke lyktes i å tydeliggjøre eller etablere juridisk bindende ordninger som stiller disse bedriftene til ansvar. Mens FN oppfordrer til sterkere global styring - som forøvrig støttes av norsk bistand – belager regjeringen seg på at bedrifter frivillig vil ta det nødvendige samfunnsansvar.
 • Norge har tatt viktige skritt i retning av å presse Verdensbanken til å slutte med å påtvinge utviklingsland privatiserings- og liberaliseringsbetingelser, men Norge støtter fortsatt Verdensbankens næringsutviklingsmodell. Norge fremmer fortsatt privatisering, noe særlig landets industribedrifter tjener på.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.