Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Bistandsdebatten 2007

Den offentlige, norske bistandsdebatten har ofte vært en debatt om prosenter, om hvor mye penger som skal bevilges til bistand. Iblant har den vært en bistandskritisk debatt med utgangspunkt i en "trade-not-aid"-kritikk fra den politiske høyresiden. Iblant har den vært en bistandsteknisk debatt blant aktørene om hva slags bistand som virker best. I 2006 startet en ny type debatt med utgangspunkt i grunnleggende kritikk av bistanden, der professorene Terje Tvedt og Øyvind Østerud har vært sentrale premissleverandører.

- Bistand er politikk, sier utviklingsminister Erik Solheim og hilser den nye bistandsdebatten velkommen.

- Det er en flott ting at det nå er mye mer offentlig debatt om bistand, sa utviklingsminister Erik Solheim, da han innledet på et åpent møte med representanter fra organisasjoner og forskning i etterkant av sin utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget 8.juni (se videooverføring her). Han var særlig glad for at det var kommet til kvalifiserte, kritiske deltakere, som professor Terje Tvedt og Øyvind Østerud (les mer her). For utviklingsministeren, såvel som for utenriksminister Jonas Gahr Støre, er utgangspunktet at kritisk debatt er viktig for at utviklingssamarbeidet skal fungere bedre og bistandens kvalitet styrkes (se innlegg i Aftenposten 20.12.06).

De fleste som deltar i debatten deler nok ministrenes utgangspunkt, men dagens debatt skyldes likevel en grunnleggende kritikk av selve bistandssystemet, der professor Øyvind Østerud nå målbærer en gammel kritikk med fornyet tyngde (se kronikk i Aftenposten 07.06.06):

"Bistand kan gi en vekstimpuls, men det kan også passivisere, svekke lokalt næringsliv, hemme utviklingen av lokal ekspertise og holde korrupte regimer ved makten."

I tillegg styrker han en type kritikk som professor Terje Tvedt (les mer her)lenge har vært relativt alene om:

"Bistand og fred er vekstbransjer med sikre finanser, meningsfylte mål, spennende jobber, interessant liv."

Men den nye bølgen av bistandskritisk debatt kommer ikke bare fra eliten i rike land i Nord. Den fremmes med styke også fra Sør. På et seminar sist høst sa f.eks. direktøren for Sør-senteret i Geneve, Yash Tandon, bl.a. (les mer her):

"Etter mer enn 50 år er det på tide å begrave ideen om 'bistand' fullstendig og ugjenkallelig. Den er åpenbart ikke det dens tilhengere hevder, nemlig et redskap for utvikling. Den er mer trolig et redskap for underutvikling."

Bistandsdebatten, såvel som debatten om bistandsdebatten, er ikke av ny dato, men har gått siden norsk bistand så dagens lys tidlig på 1950-tallet (se f.eks. en mer humoristisk/ironisk framstilling i Verdensmagasinet X 2001, her).

På disse aktuelt-sidene følger vi dagens debatt og samler debattinnleggene fortløpende. Og til de som vil delta i debatten minner vi om utviklingsministerens råd:

  1. Kutt ut vanskelig ord!
  2. Snakk norsk!
  3. Redusér bistandssjargongen!


Debatten med med utgangspunkt i grunnleggende kritikk av bistanden ebbet ut på sensommeren. Utover høsten/vinteren ble bistandsdebatten deretter preget av debatt om Paul Colliers bok "The Bottom Billion", etter at utviklingsminister Erik Solheim anmeldte boka i Morgenbladet og UD inviterte til debattmøte med forfatteren. Deretter ble fokus satt på de grunnleggende føringen for utviklingspolitikken satt av Stortinget og regjeringens endringer av utviklingspolitikken, samt mulige konsekvenser av Solheims nye rolle som "superminister", med ansvar for både miljø- og utviklingspolitikken.  

Redaksjonen avsluttet i desember 2007 


Innhold:

Relevante nyhetssaker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Sagt i bistandsdebatten:


Etter mer enn 50 år er det på tide å begrave ideen om 'bistand' fullstendig og ugjenkallelig. Den er åpenbart ikke det dens tilhengere hevder, nemlig et redskap for utvikling. Den er mer trolig et redskap for underutvikling.

Yash Tandon,
direktør ved Sør-senteret
Novartis-symposium i desember 2006

Verdens rikeste land gir med den ene hånden og tar med den andre. Om summen av dette gi- og ta-spillet er positivt eller negativt for de aller fattigste, er et komplisert regnestykke. Det interessante er at stadig flere mennesker, også i rike land, mistenker at summen er overveldende positiv for næringsinteresser i rike land.

Lederkommentar
i Aftenposten 03.07.07

Norsk bistandsdebatt dreide seg lenge mest om hvor mye penger vi skulle gi. Størrelsen på bistandsbudsjettet ble for mange et mål i seg selv. Kanskje mest fordi vi ble redde for at kritikk på innhold og veivalg ville gi kritikerne vann på mølla og dermed redusere bevilgningene. De siste månedene har imidlertid debatten fått mest fokus på om bistand funker eller ei. Den ene debatten er ikke spesielt mer relevant eller informativ enn den andre.

Kronikk av Liv Tørres, Norsk Folkehjelp
i
Ny Tid 04.05.07

En serie akademikere har de siste månedene skrevet kronikker og leserinnlegg der de på ulike måter kritiserer bistanden. Nestoren i dette er professor Terje Tvedt, som endog er belønnet med Fritt Ords pris.

Kommentar av Atle Sommerfeldt, Kirkens Nødhjelp
i
Aftenposten 05.06.07

I Norge har utviklingssamarbeidet i for stor grad vært sett på som veldedighet og i for liten grad vært gjenstand for reell politisk debatt. Slik vi ser det, har dette vært uheldig. Bistand og utvikling er politikk - og politikk utformes ikke i et vakuum.

Jonas Gahr Støre
og Erik Solheim
i
Aftenposten 19.12.06

De fleste land som har funnet olje, er blitt fattigere på grunn av oljen. Men uhjelpen er verre.

Kommentar av Øystein Sjølie
i E24 09.03.07

Norsk bistandspolitikk handler om gode intensjoner, dårlige resultater - og en masse penger. Bistandslobbyen har drevet frem en eventyrlig budsjettvekst ved å skape en lammende enighet om at bistand er viktig.

Kronikk av Asle Toje
Aftenposten 09.03.07

RORG Nyhetsmelding
Fjern meg fra lista Mer info
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Siste innlegg i debatten:


Debatten mellom Stortingets utenrikskomité og utviklingsminister Erik Solheim i de siste ukene viser at reflekspolitikk ikke nødvendigvis er god politikk. Kritikken fra en enstemmig utenrikskomité mot Solheim for å velge nye prioriteringer og ikke tydelig nok forankre denne politikken i Stortinget, er oppsiktsvekkende klar.

Hans Morten Haugen
i
Dagbladet 18.12.07

Bistandsprogrammet Olje for Utvikling kan bety langt mer for utviklingen i fattige land som trenger en fornuftig forvaltning av sine oljeressurser enn tradisjonell bistand.

Erik Solheim og Åslaug Haga
i
Aftenposten 18.12.07

Norad la i første uke i desember fram sin egenevaluering av norsk bistand. Dette er et viktig dokument. Ikke bare fordi det er den første sammenfattende resultatrapporten etter de senere års kolossale bistandssatsing, men også fordi den norske debatten har kommet til et punkt hvor bistandslobbyen og dens kritikere enes om behovet for spesifikk kunnskap om effektene av norsk bistand.

Asle Toje
i Bistandsaktuelt 11/2007

I kronikken "Slutt på ekte bistand" i Aftenposten 21. november hevder Alf Morten Jerve ved Chr. Michelsens institutt at Norge ikke lenger har en egen bistandspolitikk.

Anette Haug (Norad)
i
Aftenposten 13.12.07 

Reaksjonene på min kronikk i Aftenposten 20. november har en fellesnevner - en fornyet bistandsdebatt er påkrevd.

Alf Morten Jerve (CMI)
Aftenposten 12.12.07

Vil Solheim klare å gå helhjertet inn for både miljø, utvikling og klima? Eller vil han på grunn av stort arbeidspress måtte prioritere det ene foran det andre, og dermed neglisjere en eller flere viktige utfordringer verden står ovenfor?

Ine Jacobsen (Spire)
i
Nationen 12.12.07

Erik Solheim hevder i Aftenposten 5. desember at de tradisjonelle bærebjelkene som helse og utdanning fortsatt vil dominere bistandsbudsjettet. Hvordan forklarer Solheim så at helse og utdanning ikke nevnes blant de prioriterte områdene i bistandspolitikken?

Debatt av Anders Breidlid og
Karen Brit Feldberg (HiO)
i
Aftenposten 12.12.07

Alf Morten Jerve reiser en spennende debatt i Aftenpostens kronikk 20. november, der han spør om min dobbeltrolle som miljø- og utviklingsminister kommer til å føre til at det blir slutt på "ekte bistand".

Erik Solheim
(Miljø- og utviklingsminister)
i
Aftenposten 05.12.07

 For tidligere medieklipp og -debatt, klikk her
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 29. mai
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?