Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Norsk støtte til venstrevind i Latin-Amerika

Etter regjeringsskiftet i 2005 varslet utviklingsminister Erik Solheim at regjeringen vil støtte opp under venstrevinden i Latin-Amerika, spesielt folkelige bevegelser som gjennom demokratiske prosesser har vunnet makt og innflytelse. Opposisjonen er i hovedsak positiv, men advarer mot "ideologisk basert støtte til autoritære regimer". Regjeringens initiativ her bidratt til å sette utviklingen i Latin-Amerika på dagsorden i norsk sør-politikk, men hvem og hva er det som skal støttes - og hvordan? På disse nettsidene vil følge dette arbeidet fortløpende.

Bolivias president Evo Morales og Venezuelas president Hugo Chavez er to representanter for venstrevinden i Latin-Amerika, her foran et maleri av frigjøringhelten Simon Bolivar.

Siden 1998 har Hugo Chavez, ofte betegnet som venstrepopulist, sittet ved makten som demokratisk valgt president i det oljerike Venezuela - og overlevd kupp, protester og streiker. Så, i januar 2003, kom Luiz Inacio "Lula" da Silva til makten i Brasil, det største landet i Latin-Amerika. Senere har venstrekrefter gjort seg gjeldende i stadig flere land. De politiske omveltninger ble for alvor satt på dagsorden da bevegelsen MAS og Evo Morales vant valget i Bolivia, Sør-Amerikas fattigste land, i januar 2006. Dette har bidratt til det som vinteren 2005/2006, i norsk og internasjonal presse, ble omtalt som en venstrevind eller en "rød vind" i Latin-Amerika - som en motvekt og reaksjon mot USAs dominans på dette kontinentet. Hva kan Norge gjøre for å bidra til at denne utviklingen går vidre i en demokratisk prosess som kommer folk flest, herunder urfolk, arbeidere, jordløse og kvinner, til gode?


Innhold:

____

Nyhetssaker om Latin-Amerika på rorg.no:

For mer informasjon og nyheter om utviklingen i Latin-Amerika, se:


Søk:

Avansert søk

Sagt om venstrevinden:


"Venstresidens framgang i Latin-Amerika er en reaksjon mot den iskalde liberalismen som har skapt enorme økonomiske forskjeller, og har sjaltet store befolkningsgrupper ut til et liv i bunnløs fattigdom."

Lederkommentar i Dagsavisen 17.01.06

"Det feier en venstrevind over kontinentet. Gjennom demokratiske prosesser er representanter for fagbevegelsen, urfolk og tidligere opprørsbevegelser valgt inn i regjering i mange av landene. Det er ønskelig å styrke disse bevegelsene gjennom å utveksle erfaringer med oss om vår nordiske velferdsmodell og hvordan vi regulerer bruk av våre naturressurser."

Utviklingsminister Erik Solhiem
i
utviklingspolitisk redegjørelse 16.05.06

"Norge er ikke tjent med ideologisk basert støtte til autoritære regimer i Latin-Amerika. Dette må ikke gå ut over de aller fattigste landene som trenger bistanden mest."

Høyres leder Erna Solberg
i
kommentar til Solheims redegjørelse

"Skal regjeringen bidra, så slutt å spørre om en statsleder er venstre- eller høyreorientert; undersøk heller om hun er demkratisk eller ikke."

Finn Martin Vallersnes (H)
i
debatt i Dagbladet 04.09.06

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 18. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?