Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Tusenårsmålene, USA, Lula og "krigenens krig"

- Fattigdommen er den krigenes krig vi må vinne, sier FNs spesialrådgiver Eveline Herfkins i et intervju med IPS under Verdens sosiale forum i Porto Alegre og mener tusenårsmålene kan oppnås, tross USA og krig i Irak. - Lula´s program er tusenårsmålene, sier hun, og forsøker å overbevise skeptikerne blant de 100 000 deltakerne på Verdens sosial forum.
Mandag 27. januar 2003

Brasils president "Lula´s" program er tusenårsmålene sier FNs spesialrådgiver Eveline Herfkins

Verdens ledere har ikke, verken på ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Doha i 2001, på FN-konferansen om finansiering for utvikling i Monterrey våren 2002 eller på miljøtoppmøtet i Johannesburg høsten 2002, klart å overbevise det globale sivile samfunn om at de mener alvor med sine løfter om å halvere fattigdommen og å følge opp FNs tusenårsmål. I Porto Alegre har det internasjonale nettverket Social Watch lagt fram sin siste årsrapport (se The Poor and the Market, Social Watch Annual Report 2003), som også konkluderer at "løftene om utvikling ikke har blitt holdt" (se også De fattige blir fattigere, Aftenposten 27.1.03). FNs nyutnevnte kampanjekoordinator for tusenårsmålene, Eveline Herfkins (tidligere bistandsminister i Nederland), har dermed ingen enkel oppgave når hun deltar på Verdens sosiale forum for å forsøke å overtale skeptikerne og å blåse vind i seilene for tusenårsmålene.

Tusenårsmålene - mulig tross USA?

Tusenårsmålene - forutsetninger og hindringer, var sentrale problemstillinger i et sør-innlegg på en konferanse om tusenårsmålene og opplysningsarbeidet i Europa i Maastricht i november i fjor. Her sa den filippinske forskeren og aktivisten Naty Bernardino bl.a. at:

"Slik de er utformet representerer FNs Tusenårsmål konkrete og tidsbestemte mål, og kan således være en god kampanjeplattform for informasjon, utdanning og mobilisering. En av forutsetningene må være å se nærmere på de utfordringene som ligger innfor både politiske rammebetingelser og trusler mot verdensfreden."

Bernardino pekte på svakheter i det politiske rammeverket for FNs Tusenårsmål og viste til at den nye globale politiske og militære situasjonen etter hendelsene 11. september har vanskeliggjort oppnåelse av disse i enda større grad enn tidligere.
- Målene har blitt dyttet bakerst i køen i det politiske engasjementet, hevdet hun og rettet særlig oppmerksomheten mot USAs nye rolle i verdenssamfunnet:

"Den nåværende globale situasjonen der verdens mest dominerende supermakt vifter med sin politiske og militære lederstilling og underminerer grunnleggende prinsipper for samarbeid, nasjoners selvstendighet, menneskerettigheter og selv liberal demokrati, bør man etter mitt syn være opptatt av når det gjelder utviklingsspørsmål."

FN kampanjekoordinator Eveline Herfkins er enig i at det er mange hindringer på veien framover i arbeidet for tusenårsmålene, men mener likevel at de er mulig å oppnå, tross USA. I et intervju i Porto Alegre viste IPS til at Herfkins på Verdens sosiale forum understreket at FNs tusenårsmål bare kan nås gjennom internasjonalt samarbeid (multilateralisme), samtidig som den nåværende regjeringen i USA tvinger fattige land å forkaste den idéen til fordel for bilateralisme og unilateralisem, og spurte: Er du realistisk? Herfkinks svarte (se Eveline Herfkens – UN Special Adviser - "Poverty is the war of wars we have to win", IPS / TerraViva 26.1.03):

"Vi har vist at vi kan gjøre ting selv om de ikke involverer USA, som den Internasjonale kriminaldomstolen. Den kommer til å bli virkelighet; den kan ikke stoppes. Det er mye vi kan gjøre i den nåværende situasjonen hvis vi får andre land til å drive kampanjer for det. Rike land kan for eksempel åpne sine markeder for produkter fra fattige i de minst utviklede landene. Det er også mye mer rom innenfor fattige land til å bruke offentlige midler på en bedre måte for å bekjempe fattigdom."

Herfkins: Lula´s program er tusenårsmålene

"God reise kamerat president" var avskjedshilsenen fra deltakerne i Porto Alegre da Brasils nyvalgte president, Luiz Inacio "Lula" da Silva, forlot forumet for å delta på Verdens økonomiske forum i Davos (se “Buen viaje companheiro Presidente”, IPS / TerraViva 25.1.03). Etter Lula´s tale i Porto Alegre hadde deltakerne tillit til at Lula også vil tale for de fattige i Davos. Og Lulas fokus på bekjempelse av fattigdom har fått stor oppmerksomhet i Davos.

- Mange ganger er det fattigdom, sult og elendighet som utløser fanatisme og intoleranse, sa Lula i Davos, og mente verdens rike land bør erklære en "krig mot sult", skriver Aftenposten i dag (se Ber de rike land om hjelp, Aftenposten 27.1.03 og Brasils president foreslår globalt fattigdomsfond, Aftenposten/NTB 27.1.03).

Eveline Herfkins mener at Lulas program er tusenårsmålene, selv om han kanskje ikke er klar over det selv:

"For meg er Lulas program tusenårsmålene - avskaffe sulten, gjøre noe med sosiale tjenester, helse og utdanning. Hans bevegelse, og kanskje han selv, er kanskje ikke klar over at de er en del av en internasjonal enighet som vi har kjempet hardt for."

Aktuelle nettressurser:

Ytterligere bakgrunnsinformasjon:

Undervisningsopplegg om fattigdom:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.