Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Verdens sosiale forum III

- Møtet i Porto Alegre teiknar eit nytt verdsbilete, dei fattiges, dei ekskludertes verdsbilete, - ikke mot globalisering, men for ei anna globalisering - med andre verdiar og andre reglar for handel og pengestraumar. Slik kommenterte Berge Furre det første møtet i Verdens sosial forum i Porto Alegre for 2 år siden i en kronikk i Aftenposten. Torsdag starter den tredje samlingen av Verdens sosiale forum, nå med en nyvalgt Lula som president i vertslandet Brasil, mens motstykket - Verdens økonomiske forum - samles i Davos for 33. gang under temaet "Å bygge tillitt".
Tirsdag 21. januar 2003

IPS dekker Verdens sosiale forum i Porto Alegre 2003

- Ikke overraskende er det ett spørsmål som ligger langt fremme i bevisstheten til de som i år kommer til Porto Alegre: Hva kan Lulas og Arbeiderpartiets seier lære oss om å komme til makten i våre land?, skriver Walden Bello i Focus on the Global South (se From Florence to Hyderadbad: A Year in the Life of the World Social Forum, by Walden Bello, Focus on the Global South, 14.1.03), som har vært en sentral deltaker og drivkraft på Verdens sosiale forum.

Verdens sosiale forum versus Verdens økonomiske forum

Verdens sosiale forum (WSF) oppsto som en motmakt til Verdens økonomske forum (WEF), som siden 1971 har samlet sentrale politikere, forretningsfolk og forskere til årlige møter i Davos i Sveits og spilt en både symbolsk og reell rolle i utformingen av dagens globalisering. En rapport utarbeidet med utgangspunkt i en spørreundersøkelse blant USA-baserte organisasjoner som deltok på WSF i 2002 (se Porto Alegre & Beyond: Following up on the World Social Forum, Special Report, by Interhemispheric Resource Center, Nov. 22, 2002)  konkluderer bl.a.:

"Til tross å være i sin spede barndom, har det viktigste WSF har oppnådd vært å stikke hull på den grunnleggende innbilskheten ved dagsorden i Davos - at det ikke finnes alternativer til ny-liberalismen og at kritikerne av ny-liberalismen bare var enige i sin opposisjon til ny-liberalismen og manglet troverdige alternativer."

Rapporten hevder at:

"WSFs grunnleggende hensikt var ikke å tilby ´ett alternativ´ til den visjonen som ble tilbudt av Davos, eller den krisen som et utall land i dag står overfor. Et slikt forsøk ville ganske enkelt ha vært et speilbilde av Davos, som hevder det bare finnes en ´riktig´ måte å utforme samfunnet på. Det ville ha gjenskapt den dogmatiske tilnærmingen til økonomisk politikk som ny-liberalismen representerer."

Davosfolket måtte se seg selv i speilet, var tittelen på en kommentar av Aftenpostens Ulf Peter Hellstrøm etter WEF i 2001. Kommentaren var uttrykk for den utbredte oppfatning, som strakte seg langt utover deltakerne på den første samlingen av Verdens sosiale forum i Porto Alegre, nemlig at dagens globalisering og Verdens økonomisk forum i Davos uttrykte de rikes interesser:

"Klokken kan ikke skrus tilbake. Globaliseringen av økonomien er kommet for å bli. Det innser også de fleste motstandere. Men liberaliseringen har funnet sted etter den rike verdens diktat. Det er en tilstand som neppe lar seg opprettholde over mange år."

Slagordet fra Porto Alegre har nettopp vært at "En annen verden er mulig", se f.eks. Aksel Nærstad kommentar i Dagsavisen - En ny verden er mulig (Dagsavisen 7.2.01) - der han bl.a. siterer den filippinske sosiologiprofessoren Walden Bello: "Davos er fortiden. Porto Alegre er framtiden".

Arrangørene av Verdens økonomiske forum i Davos har nok likevel et håp om at "Davos" også skal spille en viktig rolle i framtiden. Tema for årets møte i Verdens økonomiske forum er "Å bygge tillit", som begrunnes slik på forumets nettsted (se World Economic Forum - Annual Meeting 2003):

"Det 33. årsmøtet i Verdens økonomiske forum finner sted under et ekstraordinært klima av global usikkerhet og kompleksitet. Det siste året har vi vært vitner til et sammenbrudd i tilliten til mange sektorer i samfunnet. Å gjenskape tilliten til framtiden er den viktigste lederutfordringen i dag. Følgelig er temaet for årets årsmøte, å bygge tillit, mer betimelig enn noen gang."

Nedenfor har vi samlet lenker til nettsteder, aktuelt stoff og bakgrunnsstoff om Verdens sosiale forum og Verdens økonomiske forum, som begge starter på torsdag.


Aktuelle nettressurser om Verdens sosiale forum og Verdens økonomiske forum:

Noen kommentarer:

Rapport:

Nettsteder som følger Verdens sosiale forum 2003:

Medieklipp:

Verdens økonomiske forum i Davos:

Tidligere forum:

Ytterligere bakgrunnsinformasjon om globalisering:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.