Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Stortingsvalget 2005 - globale utfordringer

Mandag 12. september avholdes det Stortingsvalg i Norge. Valget dreier seg om hvilket eller hvilke parti(er) som skal styre Norge og hva slags politikk som skal ligge til grunn for styringen av landet. Det dreier seg om helse, utdanning, veibygging, skatter og avgifter og mye annet som angår oss som bor i Norge. Men - stortingsvalget angår også resten verden. Hva slags politikk bør Norge føre for å møte de globale miljø- og fattigdomsutfordringene verden står ovenfor?

På disse nettsidene har vi samlet informasjon om hvordan de ulike partiene vil løse dagens globale utfordringer. Stortingsvalget vil avgjøre hvilken politikk som vinner fram. Din stemme teller!

Medieklippredaksjonen avsluttet 13. oktober - aktuelle nyhetssaker avsluttet 14. november etter framleggelsen av den rødgrønne regjeringens tilleggsmelding til statsbudsjettet for 2006.

Aktuelle nettressurser:

Utfordringer til regjeringspartiene på Soria Moria:

Det rød-grønne regjeringsalternativet:

Kommentarer og innlegg mm fra frivillige organisasjoner:

Andre kommentarer og innspill:

For ytterligere bakgrunnsinformasjon om Nord/Sør-spørsmål:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?