Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Stortingsvalget 2005:

Medieklipp fra Stortingsvalget i 2001

Torsdag 11. august 2005
 • - Verden er mer enn skatt og skole, Dagsavisen 10.9.01
  De fleste har fått med seg at valgkampen har handlet om skatt og skole. Mange skulle gjerne fått med seg noe mer. Om miljøvern og verden utenfor Norge, for eksempel.
 • Et nytt landskap?, Dagbladet 10.9.01
  Side 3-kommentar av Per Bjørn Foros
  : Årets valgkamp har vist at det er i ferd med å vokse fram et nytt politisk landskap som ikke fanges opp av de gamle partimønstre.
 • I vår egen verden, Dagbladet 9.9.01
  Kommentar av Halvor Elvik:
  I denne valgkampen har Norge for alvor stått fram som et lite, steinrikt land i verden.
 • Bistandsbom fra Høyre, Vårt Land 6.9.01
  Verdens 48 fattigste land vil bare få beskjedne fordeler av tollfri adgang for alle sine varer i Norge og andre rike land.
 • Skal Norge redde verden?, Vårt Land 5.9.01
  Bortsett fra EU-spørsmålet har utenrikspolitikk sjelden vært noe valgkamptema. Men i år er bistanden til u-landene blitt heftig debattert. Les hva de ulike partiene svarer på våre spørsmål.
 • Uavgjort i snill bistandsdebatt, Dagsavisen 31.8.01
  For første gang i valgkampen ble bistand en hovedtema i en tv-debatt. De to erfarne utenrikspolitikerne, Jens Stoltenberg og Jan Petersen, viste at de har bedre kontroll over verdensproblemene enn skattepolitikken i gårsdagens ValgTabloid på TV2. Hovedskillet mellom de to dreier seg om Høyres skattekutt på 2,7 milliarder kroner.
 • Nytt liv i Petersen, Dagbladet 31.8.01
  Det var Jan Petersen i begge kanaler i går. Han fikk til og med minnet Jagland om frieriet til Høyre for snaut tre år siden. Da blir det vanskelig for Jagland å påstå at Høyres kutt i u-hjelpen vil bli møtt med sjokkartede reaksjoner i hele verden og at det aldri før har stått så mye på spill her i landet som ved dette valget.
 • Vil ikke kutte bistanden, Dagsavisen 31.8.01
  Nordmenn sier nei til Høyres bistandskutt. Hele 78 prosent mener at bistanden skal være på dagens nivå eller høyere. Det viser en meningsmåling MMI har gjort for Redd Barna.
 • Vil ikke kutte i u-hjelpen, VG 31.8.01
  Det norske folk stiller seg bak u-hjelpen. Kutt-tilhengerne er i klart mindretall, viser to nye meningsmålinger.
 • Hvem skal Norge krige mot i Tyrkia?, Dagsavisen 31.8.01
  Debatt av Erling Folkvord: Norge inngikk for fem år siden en hemmelig militæravtale med Tyrkia. Den sier at F-16 skvadronen fra Ørlandet skal sendes til krig mot Tyrkias fiender, hvis Tyrkia ber om det. Jeg spør: Hvem skal de da slåss mot?
 • Kashmir inn i norsk valgkamp, Ny Tid 31.8.01
  Kashmir har blitt et valgkamptema i Norge, og Akhtar Chaudhry gir her bakgrunn for den langvarige krigen mellom Pakistan og India.
 • Miljøvernere jubler for stans i Røst-boring, Aftenposten 30.8.01
  Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom jubler over den foreløpige stoppen i prøveboringen ved Røst. Nå vil de kjempe for stopp i prøveboring også i Barentshavet.
 • Bistandskutt vil ramme de fattigste, Dagsavisen 29.8.01
  Høyre farer med løse påstander og rustne slagord i valgkampen. Partiet har ikke gjort leksa si i bistandspolitikken, mener utviklingsminister Anne Kristin Sydnes.
 • – Norge blir en snyltenasjon, Klassekampen 29.8.01
  – Hvis norske pensjoner i framtida skal baseres på petroleumsfondet, kommer Norge i framtida til å bli en snylte- eller rentenist-nasjon, framholdt RV-leder Aslak Sira Myhre i går, da han kommenterte resultatene fra Petroleumsfondet i andre kvartal.
 • Full miljøkrig i Lofoten, Dagbladet 29.8.01
  Norsk Hydros prøveboring utenfor Røst i Lofoten er i ferd med å bli et valgmareritt for Arbeiderpartiet - det skal blant annet Bellona sørge for.
 • Si din mening om uhjelp, VG 28.8.01
  Skal vi fortsatt dele med de svakeste eller er det på tide å endre norsk bistandspilitikk? Se hvem du er enig med i VelgerGuiden.
 • U-hjelp og valgkamp, Dagbladet 24.8.01
  Debatt av Helge Hveem: U-hjelpen er blitt valgkampsak. Høyre og Arbeiderpartiet har «stjålet» den fra de andre partiene for å profilere en uenighet seg imellom som vi knapt har sett før. Fremskrittspartiet har som kjent vært u-hjelpens sterkeste motstander i alle år, sentrumspartiene og SV dens varmeste forsvarere.
 • - Svikter ikke miljøet, NRK Valgnytt 22.8.01
  Ifølge en rapport fra Fremtiden i våre hender blir miljøpolitikk prioritert ned av alle partiene. Regjeringen avviser likevel at de nedprioriterer miljøpolitikken.
 • «Norge står, Jagland», Dagbladet 22.8.01
  Høyres nestleder Inge Lønning svarer her på Thorbjørn Jaglands åpne brev i Dagbladet mandag denne uka. Han slår kraftig tilbake mot Jaglands betraktninger rundt Høyres politikk.
 • Jagland: Viktige verdier på spill, Aftenposten 22.8.01
  Ap.-leder Thorbjørn Jagland tror at Høyres bistandskutt og forslag til nedskjæringer i Norge slår tilbake på Høyre. Mange er blitt oppmerksomme på at viktige verdier står på spill, skriver Jagland i sitt siste e-brev.
 • Strid om Stålsett, Vårt Land 22.8.01
  Biskop Gunnar Stålsett vert tiljubla av Arbeidarpartiet. Han møter derimot kvass kritikk frå både Framstegspartiet og Høgre.
 • FNs leder tåler norsk valgkamp, leder i Aftenposten 21.8.01
  Helt siden FN gjenoppsto på ruinene av Folkeforbundet noen få uker før den annen verdenskrig tok slutt, har De forente nasjoner stått sentralt i nordmenns forestillinger om verden utenfor våre egne grenser. Derfor er generalsekretær Kofi Annan ingen rutine-gjest, når han i disse dager avlegger sitt annet offisielle besøk i Norge.
 • Valgkampstøtte fra Kofi Annan, Dagsavisen 21.8.01
  Etter to strålende uker i norsk natur, ble FNs statsminister Kofi Annan trukket tilbake til den harde hverdag da han i går hadde politiske samtaler med statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Thorbjørn Jagland.
 • - Umoralsk valgkamp, NRK 17.8.01
  Oslo-biskop Gunnar Stålsett er opprørt over den norske valgkampen. Han betegner den som en av de mest egoistiske og innadvendte noensinne, og ber politikerne ta til vettet. Stålsett er nettopp kommet tilbake fra en reise til Kenya og Uganda, der han med egne øyne fikk se fattigdommens og AIDS-katastrofens herjinger.
 • Skjerper krav til oljefondet, NRK 17.8.01
  Regjeringen endrer reglene for plassering av oljefondet for å unngå brudd med Norges folkerettslige forpliktelser.
 • SV går til aksjon mot landminer, Dagsavisen 17.8.01
  SV åpnet valgkampen med å gå til krig mot bruk av norske oljepenger til landminer. Det skjedde i Stavanger i går.
 • SV ber kirken om støtte, Nationen 17.8.01
  SV ber Den norske kirken vise offentlig avsky mot en rekke av oljefondets investeringer. Partiet mener å kunne dokumentere at fondet tjener på produksjon av både våpen, landminer og tobakk.
 • Miljø viktigere enn skatt, Dagbladet 17.8.01
  I løpet av sommeren har miljøpolitikk blitt viktigere for velgerne enn skatter og avgifter, viser Opinion sitt nye velgerpanel for Aftenposten.
 • Bistand - uten knurr, leder i Dagens Næringsliv 17.8.01
  Et av valgkampens mindre smakelige innslag har vært debatten om norsk u-hjelp. Politikerne beskylder hverandre for dårlig hjertelag. Det er vanskelig å bli kvitt en vond smak i munnen.
 • Frivillighet i verdens beste land?, Dagsavisen 17.8.01
  Debatt av May-Helen M. Grimstad (KrF):
  Framtiden i våre hender (FIVH) og framtredende kulturpersonligheter protesterer mot en selvopptatt valgkamp. Dette er vi enige i! KrF er nettopp et parti som er opptatt av langt mer enn skatter og avgifter. Sammen med oss i en verdidebatt trenger vi enkeltmenneskene, lag og organisasjoner.
 • Den triste olje, Dagsavisen 16.8.01
  Kommentar av Hege Ulstein:
  Vi har råd til å koste på oss en rettferdighetsfølelse som har kraft til å nå lenger enn Svinesundbroen. Det er egentlig fantastisk at innbyggerne i et land som Norge makter å oppvise en så ekstrem misnøye som vi gjør.
 • Valgkampen: Organisasjons-Norge lei pengemaset, Nationen 15.8.01
  Norske organisasjoner vil ha nye saker på dagsorden i valgkampen. De fleste er lei diskusjonen rundt skatter og avgifter, og vil diskutere andre verdier enn kroner og øre. Unntaket er NHO som ønsker fortsatt søkelys på emnet.
 • Kjendisprotest mot pengevalgkamp, VG 8.8.01
  30 kulturpersonligheter har skrevet under på Framtiden i Våre Henders (FIVH) opprop mot norsk selvopptatthet foran stortingsvalget.
 • Bistand er viktigst, Dagsavisen 8.8.01
  Debatt av utviklingsminister Anne Kristin Sydnes:
  Hvis bistand er viktigst..., spør Kjell Magne Bondevik i Dagsavisen lørdag 28.juli, og svarer med utpreget rytmisk sans: Hvis bistand er viktigst, er ikke nødvendigvis Arbeiderpartiet riktigst.
 • Kuttet til de fattigste, VG 31.7.01
  Høyre kan glemme bistandskutt hvis de vil regjere med KrF, varsler Kjell Magne Bondevik. Selv kuttet han i støtten til verdens fattige da han var statsminister.
 • - Et mer ekstremt Høyre, Aftenposten 30.7.01
  Statsministeren har frem til nå vært mildere i språket enn Ap.-leder Jagland, som i sommer anklaget Høyre for hjerteløshet. Nå advarer Stoltenberg mot "et mer ekstremt Høyre enn vi tidligere har vært vitne til".- Høyre kutter bistanden til under FNs minstemål.
 • Høyre vil droppe bistandskuttet, VG 20.7.01
  Høyre vil ikke nødvendigvis kutte i bistandsbudsjettet dersom de kommer i regjering etter valget, sier partiets nestleder Inge Lønning.
 • U-hjelp som vinnersak?, leder i Aftenposten 13.7.01
  De færreste vil utpeke dette som en vinnersak for et hardt presset Arbeiderparti. Ikke minst hos store deler av Ap.s klassiske velgergrunnlag er det en utbredt skepsis til u-hjelp. Nettopp derfor skal ingen ta fra regjeringspartiet et visst politisk og taktisk mot når både statsministeren og partilederen så sterkt inviterer til denne debatten.
 • Hyldet som Robin Hood, Aftenposten 13.7.01
  - Jeg er vokst opp i en tid der Unge Høyre alltid kjempet for å få moderpartiet til å øke u-hjelpen. Nå registrerer
 • Halleluja for Jens, Dagbladet 13.7.01
  Hovedbudskapet han tok med til Utøya var at det er uanstendig av Høyre å ville kutte i bistandshjelpen for å finansiere skattelette for de rikeste.
 • - Høyre tar hjelpen fra 80 000 fattige, Aftenposten 11.7.01
  AUF-leder Eva Kristin Hansen mener 80.000 av verdens fattigste vil bli rammet av Høyres forslag til bistandskutt på 2,5 milliarder kroner.
 • Ingen støtter Høyres kuttforslag, Aftenposten 10.7.01
  Kommentar av Aslak Bonde:
  Mandag kom Ap.-leder Thorbjørn Jagland med et nytt utspill mot Høyres "hjerterå" politikk. Utenriksministeren fokuserte på forslaget om å kutte mer enn to milliarder kroner i u-hjelpen.
 • - Jagland vrøvler, Dagbladet 10.7.01
  Lønning er oppgitt over nivået og temperaturen i Jaglands siste brev til Jan Petersen, denne gangen rettet mot Høyres forslag i fjor om å kutte to milliarder i bistandsbudsjettet.
 • - Du vil ødelegge Norges rykte, Dagbladet 09.7.01
  - Hvis Høyre får gjennomslag for sine milliardkutt i bistand, vil det vekke internasjonal oppsikt. Det vil være et brudd med vår utenrikspolitikk og gi et lite flatterende bilde av Norge, sier Ap-leder Thorbjørn Jagland.
 • «Til Jan Petersen!», Dagbladet 09.7.01
  Jagland-brev til Kan Petersen:
  Jeg vil heller si noen ord om det som har opprørt meg mest, nemlig kuttet i bistanden til de fattige landene. Høyre kuttet med over 2 milliarder på årets statsbudsjett. Jan Petersen skriver at Høyre heller vil satse på handel og at bistanden dessuten kan effektiviseres. Nei, det er nok ikke det som er grunnen.
 • KrF-ultimatum om bistanden, Dagsavisen 2.7.01
  Valgerd Svarstad Haugland er krystallklar: Det er ikke aktuelt for Kristelig Folkeparti å sitte i en regjering som kutter i bistanden.

 • Redaktør: Arnfinn Nygaard
  Sist oppdatert: 10. juni
  Om disse sidene
  Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.