Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kapital og utvikling

Internasjonalt utviklingssamarbeid har i mange år vært dominert av bistand fra rike til fattige land, men i de senere årene har stadig flere erkjent at god politikk - nasjonalt og globalt - er viktigst og at bistanden bare er en mindre del av kapitalstrømmene til og fra utviklingsland. Høsten 2010 iverksatte UD et dialogprosjekt med følgende formål: å bidra til en diskusjon om, øke kunnskapen om og fremme felles forståelse for hvilken betydning ulike pengestrømmer ut og inn av fattige land har for utvikling og fattigdomsbekjempelse. Her følger vi prosjektet.
Torsdag 23. desember 2010

NB! Disse nettsidene er under utvikling 

Kort bakgrunn og introduksjon

Etter bistandskritikk fra bl.a. professorene Terje Tvedt og Øyvind Østerrud (les mer her) og stadig flere kritiske røster fra Sør, som Yash Tandon (les mer her) og Dambisa Moyo (les mer her), har debatten om hva som hemmer og fremmer utvikling i fattige såvel som rike land endret karakter. Denne endringsprosessen har blitt ytterligere påskyndet av bl.a. det utenriksminister Jonas Gahr Støre i sin utenrikspolitiske redegjørelse 2010 kalte "tunge endringskrefter" (les mer her), herunder finanskrisen (les mer her), framveksten av det enkelte kaller "en ny verdensorden" (les mer her) og slutten på "den tredje verden" (les mer her).

En konsekvens av dette har vært erkjennelsen av at bistanden og bistandspolitikken ikke kan sees isolert fra annen politikk og at det er behov for såkalt "samstemt politikk for utvikling" (koherenspolitikk), der det som gjøres på ulike politiske områder sees i sammenheng.

- Det er på høy tid at vi gjør norsk utviklingspolitikk til noe mer enn et spørsmål om fordelingen av 22 milliarder bistandskroner, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim da utviklingsutvalgets rapport - Samstemt for utvikling? - ble presentert høsten 2008 (les mer her). Denne var en del av grunnlaget både for regjeringens stortingsmelding om "klima, konflikt og kapital" (les mer her) og "interesser, ansvar og muligheter" (les mer her), som UD la fram våren 2009. Én sentral faktaboks i stortingsmeldingen om "klima, konflikt og kapital" var denne om internasjonale kapitalstrømmer: 

 

Denne oversikten er nå en viktig del av utgangspunktet for dialogprosjektet kapital og utvikling, som har som hovedformål:

"... å bidra til en diskusjon om, øke kunnskapen om og fremme felles forståelse for hvilken betydning ulike pengestrømmer ut og inn av fattige land har for utvikling og fattigdomsbekjempelse."

På prosjektets egne nettsider står det videre bl.a. at (les mer her):

"I arbeidet med kapital og utvikling er hovedmålsettingen og bidra til en bred og bærekraftig økonomisk vekst i fattige land og samtidig styrke globale fellesgoder som klima, helse, sikkerhet og et åpent finanssystem."


Innhold:

UD har etablert egne nettsider for dialogprosjektet (se her) og har satt opp en prioriteringsliste over mer konkrete mål (last med her). Vi vil her samle informasjon, bakgrunnsstoff og innspill knyttet til UDs seks prioriterte temaområder/mål:

  1. Ulovlig kapitalflyt
  2. Innovativ finansiering
  3. Skatt
  4. Gjeld
  5. Investeringer
  6. Handel

I tillegg vil vi samle informasjon om og perspektiver på det overordnede temaet:   

  • Bærekraftig økonomisk vekst

Søk:

Avansert søk

Siste nyhetssaker om kapital og utvikling på rorg.no:


Er private investeringer utviklingsfremmende?, rorg.no 10.02.11
Er private investeringer utviklingsfremmende? Spørsmålet ble stilt denne uka på et dialogmøte om kapital og utvikling i Oslo i regi av UD, Yara og Handelskampanjen. Det ble raskt slått fast at riktig svar er "ja", men på hvilke betingelser? Møtet avdekket ulike ståsteder, interessemotsetninger og en betydelig mengde "men". I hvilken grad Norge her fører en "samstemt politikk for utvikling", spesielt i forhold til arbeidet med internasjonale rammevilkår for investeringer, forble uklart. (les mer her)

UD ønsker utenrikspolitisk ordskifte og starter dialogprosjekt om kapital og utvikling
rorg.no 04.11.10
Gjennom sitt Refleks-prosjekt stimulerte Støre-UD til debatt og fikk innspill som munnet ut i en stortingsmelding om utenrikspolitikk i fjor: interesser, ansvar og muligheter. Nå videreføres prosjektet for å stimulere det utenrikspolitiske ordskiftet og i tillegg tar Solheim-UD initiativ til et dialogprosjekt om kapital og utvikling. Neste uke blir det debatt på Litteraturhuset i Oslo. Får vi god folkeopplysning og samstemt politikk av slikt?
Les mer her

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 28. mai
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?