Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Med G20 mot Bretton Woods II?

Finanskrisen i USA, som denne høsten rammet verden, førte til at den britiske statsministeren Gordon Brown i oktober tok til orde for et nytt "Bretton Woods". Mange deler lignende visjoner, men G20-møtet i New York sist helg ble ikke noe skritt i den retning. Kritikerne er neppe overrasket, men her hjemme er bl.a. Dagens Næringsliv godt fornøyd med utfallet.

Onsdag 19. november 2008
Linker oppdatert: Fredag 05. desember 2008

Helgas toppmøte i G20 i New York ble ikke noe gjennombrudd i arbeidet for et "Bretton Woods II".
- Det er gledelig at lederne for verdens største økonomier i Washington er enige om å lage nye og bedre reguleringer for verdensøkonomien, sa imidlertid statsminister Jens Stoltenberg i en kommentar på søndag (les mer her). Fornøyd er også Dagens Næringslivs lederskribent, som kalte det et "suksessmøte" og bl.a. skrev (les mer her):

"Kommunikeet fra de 20 landene som i helgen møttes i USA, gir klar beskjed om at de store dominerende landene i verden slett ikke vil markedsøkonomien til livs."

Kommentaren må sees i lys av at mange, i kjølvannet av finanskrisens utbrudd, spådde at krisen vil medføre slutten på nyliberalismen (les mer her) og hevdet at finanskrisen er for markedsøkonomien det Murens fall i ’89 var for kommunismens fall (les mer her).

Nationens kommentator Kari Gåsvatn kalte imidlertid utfallet av møtet for "kosmetikk for verdens finanssystem" (les mer her) og nettverket Bretton Woods Project konstaterer i sin analyse at det ble vedtatt "lite av substans" (les mer her). Men finanskrisa er langt fra over og debatten om den internasjonale finansielle arkitetur vil ganske sikkert fortsette.

Hvordan bør et "Bretton Woods II" se ut?, spurte professor José Antonio Ocampo ved Colombia Universitetet i New York i en artikkel sist uke. Som tidligere visegeneralsekretær i FN for sosiale og økonomiske spørsmål (les mer her) har han tenkt mye på dette og innledet sin kommentar slik (les mer her):

"For de av oss som lenge har hevdet at verdens internasjonale, finansielle arkitetur har behov for dype reformer, er oppfordringen til et 'Bretton Woods II' velkommen. Lignende oppfordringer ble selvsagt fremmet etter krisene i Asia og Russland i 1997-98, men de ble ikke tatt på alvor av de rike industrilandene. Nå som disse landene er i stormens sentrum vil de kanskje ta det mer alvorlig."

G20 ble opprettet etter finanskrisene på slutten av 1990-tallet, men mange, som professor Gerry Helleiner ved Universitet i Toronto, mente gruppen var lite egnet til å møte slike kriser (les mer her). Blant de som i dag ser behov for en ny finansarkitektur, særlig innenfor sivilsamfunnet, var det liten tro på at helgas G20-møte i New York skulle bidra og en lang rekke organisasjoner hadde sluttet seg til en felles uttalelse under tittelen: Nok! Aldri mer! (les mer her).

- For å møte denne krisen, trenger vi reelle globale løsninger og samarbeid, formet av interessene til dem som rammes av den økonomiske krisen, ikke av finanseliten som har skapt den, og tjent seg rik på den, skrev leder i Attac Norge, Emilie Ekeberg, i en kommentar i ukeavisa Ny Tid sist fredag, i forkant av helgas toppmøte i New York. Hun mente bl.a. (les mer her):

"Det vi trenger nå er ikke mer av samme medisin, men et helt nytt globalt økonomisk system, som setter mennesker og miljø før profitter og markedsstyre. Vi insisterer derfor på at en internasjonal konferanse må avholdes i FN-regi, med mandat til å revidere hele det internasjonale finansielle rammeverk, dets institusjoner og dets politikk."

Mange krefter innenfor det internasjonale sivilsamfunnet tar nå til orde for en slik FN-konferanse (les mer her) og tanker om dette ble også luftet på et møte 30 oktober i FNs generalforsamlings interaktive panel (les mer her).

En sterkere rolle for FN i dette arbeidet ønsker også styremedlemmer i Sør-senteret i Geneve, herunder tidligere president i Tanzania, Benjamin W. Mkapa, som i seks punkter sist uke tok til orde for "å fikse på" den globale finansielle arkitekturen (les mer her).

I forbindelse med møtet i New York krevde stadig mektigere utviklingsland større innflytelse over verdensøkonomien (les mer her). Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva tok til orde for at G20 bør erstatte G7, Den afrikanske union (AU) krevde å bli rådspurt av G20-landene om reformene av verdens finanssystem (les mer her) og Venezuelas president Hugo Chavez varslet at han ville innkalle til et alternativt toppmøte for de små landene i slutten av november (les mer her).

Hva finanskrisen og geopolitiske endringer vil føre til av endringer i den globale finansielle arkitektur i månedene og årene som kommer er fortsatt høyst usikkert, men G20 vil møtes på nytt i april, etter at Barack Obama har overtatt som president i USA. Dagbladets Halvor Elvik tror det kan bli starten på en forandring (les mer her):

"Statsminister Jens Stoltenberg sier at toppmøtet i Washington har lagt grunnlaget for et nytt syn på hvordan verdens finanser bør reguleres. Muligens, men i tilfelle ikke før på møtet i april der USA vil bli representert av Barack Obama. Det er i hvert fall starten på en forandring."


Aktuelle lenker:

Mediedebatt og - kommentarer:

 • Hvilket system ønsker vi?, Debatt av Nils P. Hagen i Nationen 25.11.08
  Det handler om grunnsyn når journalist Kari Gåsvatn skriver en kommentar om «Kosmetikk for verdens finanssystem» i Nationen den 18. november. Gåsvatn mener at det økonomiske systemet i verden har spilt fallitt og må erstattes. Det er uklart hva som er alternativet til i hovedsak å basere seg på det frie markedet.
 • Finanskrisens årsaker, Kronikk av Carl I. Hagen i Aftenposten 19.11.08
  Det er ikke markedskreftene, men de amerikanske myndighetenes maktutøvelse som har hovedansvaret for finanskrisen.
 • Suksessmøte, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 18.11.08
  Kommunikeet fra de 20 landene som i helgen møttes i USA, gir klar beskjed om at de store dominerende landene i verden slett ikke vil markedsøkonomien til livs. Det er en stor seier at de 20 landene som står for 90 prosent av verdens verdiskapning, møtes og enes om sterkere samarbeid, flere reformer og grunnlag et reformene skal bygges på.
 • Verdensorden i forandring, Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 18.11.08
  Noen snakket om et nytt «Bretton Woods» - møtet i 1944 som besluttet å opprette Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet (IMF), og som på mange måter satte rammene for etterkrigstidens internasjonale økonomi. Så epokegjørende ble kanskje ikke G20-møtet i Washington.
 • Kosmetikk for verdens finanssystem, Kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 18.11.08
  Verdens toppledere møttes til G20-møte i Washington i helga. De har pusset opp fasaden på det internasjonale finanssystemet. Mens innholdet bak er like råttent.
 • Løfter som kan oppfylles, Lederkommentar i Aftenposten 17.11.08
  Det er verdt å merke seg det tunge alvor som preger kommunikeet som ble sendt ut etter møtet. Det har dessuten tilslutning fra tyve av verdens største land. G20 har denne gangen "parkert" G7, de rike industrilandenes eksklusive lille klubb. Det blir et nytt møte til våren for å følge opp arbeidet som nå er satt i gang.
 • Trenger vi et nytt Bretton Woods?, kommentar av Marius Gustavson på minerva.no 17.11.08
  Blant de mange forslag som i disse dager blir fremmet for å forbedre det internasjonale finanssystemet, er ideen om et nytt Bretton Woods. Men var virkelig dette systemet så velfungerende og stabilt som mange vil ha det til?
 • Helgens G20-møte, kommentar av Are Slettan på NA24 17.11.08
  Helgens G20-møte skuffer kanskje optimistene, men ga viktige signaler.
 • Forandring i verden, Kommentar av Halvor Elvik i Dagbladet 17.11.08
  Bush var vert, men Obamas utsendinger var mer etterspurt på toppmøtet.
 • Overkjøring på overkjøring, kommentar av Emilie Ekeberg i Nationen 15.11.08
  På dette toppmøtet skal G20-landene legge rammene for et nytt Bretton Woods, et internasjonalt rammeverk for å styrke reguleringen av de internasjonale finansmarkedene. Dessverre er det så som så med det internasjonale samarbeidet. En invitasjon fra FNs generalsekretær Ban Ki-Moon om å holde toppmøtet i FN-regi ble avslått. Dermed mistet også 170 land, deriblant de fattigste, muligheten for å delta i beslutningene.
 • Håp og lave forventninger, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 15.11.08
  Det viktigste signalet Washington-møtet kan gi er å vise vilje til å felles handling nå.
 • Bare samarbeid kan løse krisen, kommentar av Emilie Ekeberg i Ny Tid 14.11.08
  I morgen, lørdag 15. november, møtes statslederne for verdens 20 mektigste land, for å legge rammene for et nytt Bretton Woods, et internasjonalt rammeverk for å styrke reguleringen av de internasjonale finansmarkedene og hindre fremtidige finanskriser.
 • Ny økonomisk verdensorden?, Kommentar av Ivan Kristoffersen i Nationen 14.11.08
  Det er ironisk nok EU som har tatt mål av seg til å utfordre det mange har kalt det amerikanske eneveldet i historien.
 • Verdsmeisterskap i handlekraft, kommentar av Anders Todal i Dag og Tid 13.11.08
  I helga møtest G20-leiarane i Washington for å temje finansmarknadene. Men ei ny økonomisk verdsordning er neppe innført når du kjem på jobb måndag morgon.
 • Eierskapskrisa, Kronikk av Mali Steiro Tronsmoen og Olav Magnus Linge i Dagbladet 11.11.08
  «Finanskrisa er for markedsliberalismen det Berlinmurens fall var for kommunismen,» sier den amerikanske økonomen Joseph Stiglitz. Observasjonen er treffende. Verden over løper høyresida fra sin markedsretorikk.
 • Kapitalismens frelser, Lederkommentar i Dagbladet 09.11.08
  Nicolas Sarkozy flyr høyt som president i både Frankrike og EU, og nå tar han åpenbart sikte på å spille hovedrollen under det økonomiske toppmøtet for G-20 i USA 15. november, mens verten, president George W. Bush, har nok med å gå av.
 • Noen må gå foran, Kommentar av Poul Nyrup Rasmussen og Jens Stoltenberg i Dagbladet 08.11.08
  Da de europeiske sosialdemokratene for 18 måneder siden tok initiativ til debatt om reguleringsreformer for finansmarkedene var det mange som ikke så hensikten med statlig innblanding overfor markedskreftene. I dag er det få som tør stå fram med slike standpunkter.

Øvrig mediedekning:

 • Ikke imponert over G20, Dagens Næringsliv 17.11.08
  Europeiske medier er avmålt til resultatene fra helgens G20-møte.
 • Rydder i den økonomiske verdensorden, Dagsavisen 17.11.08
  Verdens mektigste land vil bruke kontroll for å unngå en ny finanskrise og er enige om å reformere finansinstitusjoner. Men konkret snakk om ny økonomisk verdensorden må vente til neste år.
 • – Gledelig at G20-landene er enige, Dagsavisen (NTB) 17.11.08
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier til NTB at han er glad for enigheten på G20-landenes møte i Washington i går kveld, og han håper det nå ligger til rette for en bedre organisert internasjonal økonomi.
 • - G20-prosessen viktig for Norge, Dagsavisen 17.11.08
  Det er åpenbart positivt for Norge hvis utfallet av G20-prosessen ender med en demokratisering av verdensøkonomien, mener økonomiprofessor Kalle Moene.
 • Krever å bli hørt av G20, Vårt Land (NTB) 17.11.08
  Den afrikanske union (AU) krever å bli rådspurt av G20-landene om reformene av verdens finanssystem.
 • G20-møtet utsatte tøffe beslutninger, Vårt Land (NTB) 17.11.08
  G20-møtet klarte å komme fram til en erklæring med fagre løfter i Washington i helgen. Men de vanskelige beslutningene om reguleringsendringer og reformer gjenstår.
 • G20-landene enige om kriseløsning, Aftenposten 16.11.08
  Ledere fra 20 av verdens mektigste land ble lørdag kveld enige om hvordan de skal håndtere finanskrisen.
 • Ingen felles finanstiltak, Aftenposten 16.11.08
  Det blir opp til det enkelte land å kutte renten eller bruke mer penger på statsbudsjettet. Verdens 20 mektigste land ble i går ikke enige om felles konkrete stimuleringstiltak.
 • - Vi blir enige om redning, E24 16.11.08
  Lederne for G20-landene kommer til å bli enige på krisemøtet i Washington D.C lørdag om skritt for å stimulere global, økonomiske vekst og hindre en ny finanskrise. Det hevder nå Tysklands forbundskansler Angela Merkel.
 • - Finanskrisen uten rask løsning, Dagbladet (NTB) 15.11.08
  George W. Bush med fortsatt tro på markedsliberalismen. Inviterte G20-ledere til Det hvite hus.
 • Vil ha eget toppmøte, E24 15.11.08
  I slutten av november samler Hugo Chavez det han kaller "de små landene" til et alternativt toppmøte for å diskutere finanskrisen. Møtet skal være et alternativ til G20-landenes sammenkomst i Washington.
 • G20-landene nær enighet om uttalelse, VG (NTB) 15.11.08
  G20-landene er nær enighet om en slutterklæring fra møtet i Washington der de skal forsøke å bli enige om tiltak for å løse verdens finanskrise.
 • G20 venter på Obama, Dagsavisen 14.11.08
  - Vi har fortsatt ingen perfekt diagnose på årsakene til krisen og vi forventer ikke mye fra dette G20-møtet, sier Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva til The New York Times.
 • Kan de «gjenskape» det kapitalistiske systemet?, Aftenposten 14.11.08
  Storbritannias statsminister Gordon Brown mener toppmøtet i Washington vil være det viktigste etter Den andre verdenskrig, med henvisning til møtene i Bretton Woods i 1944, hvor blant annet Verdensbanken og IMF ble grunnlagt.
 • Krever større makt over verdensøkonomien, Aftenposten (NTB) 14.11.08
  Stadig mektigere utviklingsland krever større innflytelse over verdens økonomiske kurs foran G20-møtet om finanskrisen.
 • G20 skal både slukke brann og bygge nytt, E24 12.11.08
  Verdens mektigste ledere skal både slukke brannen på verdens finansmarkeder og starte gjenoppbygging når de møtes i Washington.
 • Vil ha globale skattekutt, E24 12.11.08
  Spørsmålet nå er om frykten for global resesjon overbeviser regjeringene i G20-landene om også å samarbeide om skattepolitikken.
 • Utfordres på krisa, Klassekampen 10.11.08
  Globaliseringskonferansen setter ny besøksrekord. Fra talerstolen er budskapet klart: Ta demokratisk kontroll over økonomien!
 • – Jeg skal konfrontere finanskrisen, Dagsavisen (NTB) 08.11.08
  - Vi står overfor den største økonomiske krisen i vår levetid. Vi må handle raskt, sier USAs neste president Barack Obama.
 • Lave forventninger til G20-møte, E24 (NTB) 08.11.08
  Det kommende G20-møtet vil ikke medføre store endringer i det økonomiske systemet, spår IMF.
 • Store forventninger til toppmøtet, Morgenbladet 07.11.08
  Verdens ledere forsøker for tiden å fylle løftene om en «ny global finansarkitektur» med innhold.
 • Behovet for en ny IMF-avtale, kommentar av Arne J. Isachsen i E24 21.10.08
  I et større bilde vil en ny Bretton Woods-konferanse øke sjansene for at forhandlingene om en lavere handelshindringer, blant annet i jordbrukssektoren kommer i gang igjen. Det kan ikke være annet enn positivt.
 • Brown vil ha ny økonomisk verdensorden, E24 13.10.08
  Den britiske statsministeren Gordon Brown oppfordrer til et nytt «Bretton Woods», et nytt møte for å forhandle om hvordan verden bør møte de økonomiske utfordringene i det 21. århundre, melder Reuters.

Søk:

Avansert søk

Norske mediekommentarer til G20-møtet:


"Kommunikeet fra de 20 landene som i helgen møttes i USA, gir klar beskjed om at de store dominerende landene i verden slett ikke vil markedsøkonomien til livs. Det er en stor seier at de 20 landene som står for 90 prosent av verdens verdiskapning, møtes og enes om sterkere samarbeid, flere reformer og grunnlag et reformene skal bygges på."

Lederkommentar i Dagens Næringsliv 18.11.08

"Noen snakket om et nytt «Bretton Woods» - møtet i 1944 som besluttet å opprette Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet (IMF), og som på mange måter satte rammene for etterkrigstidens internasjonale økonomi. Så epokegjørende ble kanskje ikke G20-møtet i Washington."

Lederkommentar i Stavanger Aftenbladet 18.11.08

"Verdens toppledere møttes til G20-møte i Washington i helga. De har pusset opp fasaden på det internasjonale finanssystemet. Mens innholdet bak er like råttent."

Kari Gåsvatn i Nationen 18.11.08

"Det er verdt å merke seg det tunge alvor som preger kommunikeet som ble sendt ut etter møtet. Det har dessuten tilslutning fra tyve av verdens største land. G20 har denne gangen "parkert" G7, de rike industrilandenes eksklusive lille klubb. Det blir et nytt møte til våren for å følge opp arbeidet som nå er satt i gang."

Lederkommentar i Aftenposten 17.11.08

"I verden av i går, før George W. Bush i 2000 ble tildelt valgseieren av de fem konservative dommerne i USAs høyesterett, ville det ha vært de sistnevnte sammen med Russland i den såkalte G-8 som hadde samlet seg for å rydde opp i finanskrisen. I Washington felte Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva dødsdommen over G-8 da han var på vei inn til toppmøtet: «Vi snakker om G-20 fordi G-8 ikke lenger har noen eksistensberettigelse»."

Halvor Elvik i Dagbladet 17.11.08

"På dette toppmøtet skal G20-landene legge rammene for et nytt Bretton Woods, et internasjonalt rammeverk for å styrke reguleringen av de internasjonale finansmarkedene. Dessverre er det så som så med det internasjonale samarbeidet. En invitasjon fra FNs generalsekretær Ban Ki-Moon om å holde toppmøtet i FN-regi ble avslått. Dermed mistet også 170 land, deriblant de fattigste, muligheten for å delta i beslutningene."

Emilie Ekeberg i Nationen 15.11.08

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.