Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Ser vi slutten på nyliberalismens dominans?

Finanskrisen i USA preger nyhetsbildet over hele verden og sår grunnleggende tvil om drivkreftene i de siste tiårenes økonomiske globalisering. - Ser vi slutten på nyliberalismens dominans?, spør bl.a. Marianne Marthinsen (Ap). I natt godkjente senatet i USA en redningspakke på 850 milliarder dollar, men hvem eller hva som reddes er det ulike meninger om. 
Torsdag 02. oktober 2008
Linker oppdatert: Mandag 27. oktober 2008

Nyliberal omstrukturering tok form av Reaganisme og Thatcherisme i Nord og strukturtilpasning i Sør, skriver Walden Bello. Er finanskrisen begynnelsen på slutten for nyliberalsmen?
Foto: Ronald Reagan Presidential Library

- Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden, skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre etter at WTO-forhandlingene brøt sammen i sommer (les mer her). For mange framstår kanskje dagens finanskrise i USA som et enda klarere tegn på at den eksisterende verdensorden er i ferd med å bryte sammen. - Ser vi slutten på nyliberalismens dominans, spurte stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap) i en kommentar i Klassekampen 24 september (les mer her) og i kronikk i Dagbladet på mandag skrev professor Helge Hveem ved Universitetet i Oslo (les mer her):

"Finanskrisen bekrefter det noen av oss har hevdet en stund: den overdrevne vekten på selvregulerende markeder vil kunne ødelegge globaliseringen «innenfra». Når den amerikanske subprimekrisen sender store deler av verden på en økonomisk nedtur, er det fordi liberaliseringen av kapitalmarkedene sprer så vel krise- som vekstimpulser langt raskere og sterkere enn før."

Sjeføkonom i DnB Nor Markets, Øystein Dørum, kommenterer utviklingen slik (les mer her):

"Et massivt kor av stemmer krever nå sterkere globale reguleringer for å hegne inn den "tøylesløse kapitalismen". Slik markeres kanskje et vendepunkt for den liberaliseringsideologi som for alvor vant frem med Ronald Reagans første presidentperiode for et kvart århundre siden. Og slik kan uke 38 i ettertid også bli stående som begynnelsen på slutten for USAs finansielle og ideologiske hegemoni."

Men hvor truet nyliberalismen/markedsliberalismen/kapitalismen nå er, er det ulike oppfatninger om, på samme måte som det er ulike oppfatninger om hva som er årsaken til dagens finanskrise og hvordan den bør møtes. Mange av dagens debatter dreier seg enten om forholdet mellom market og styring eller om om den amerikanske redningspakken, som senatet i USA sa ja til i natt (les mer her).

- Det største ranet i USAs historie, mener Micheal Moore om senatets redningspakke (les mer her). Moores kritikk skiller seg ikke vesentlig hverken fra nobelprisvinner Joseph Stiglitz's vurdering i en kommentar i The Guardian i går (les mer her) eller Attac-leder Emilie Ekebergs kommentar på E24 i dag (les mer her):

"Liberalisering av finansmarkedene har hatt en nøkkelrolle i det nyliberale prosjekt. Skylden for finanskrisen, både denne og forutgående kriser som krisen i Sørøst-Asia for ti år siden, ligger hos grådige og oppfinnsomme finanskapitalister, og hos politikere med en blind tiltro til at markedet vil regulere seg selv. Nå pøser amerikanske myndigheter et utall milliarder inn i finansmarkedene, samtidig som de tre millioner familier som er blitt boligløse som følge av galskapen, må klare seg selv. I frimarkedets hjerteland praktiseres sosialisme for de rike, og markedsliberalisme for de fattige."

I følge Dagbladet i går mener imidlertid lederen for programkomiteen i Frp, Per Sandberg, at krisa kommer som en følge av at George W. Bush og tidligere presidenter i USA har ført en sosialistisk politikk (les mer her). 

- Vanlige forklaringer er ikke lenger tilstrekkelig, hevder imidlertid professor Walden Bello i Focus on the Global South og mener at "ekstraordinære hendelser krever ekstraordinære forklaringer". I en fersk innføring i dagens finanskrise hevder han at grunnlaget for dagens krise ble lagt gjennom overproduksjon og stagflasjon på 1970-tallet (les mer her). Hvordan forsøkte kapitalismen å løse denne krisen?, spør han og svarer:

"Kapitalen forsøkte tre fluktruter fra overproduksjonens problem: nyliberal omstrukturering, globalisering og finansialisering."

Finanskrisen og den amerikanske redningspakken har også stått i fokus på FNs generalforsamling de siste dagene, der det i følge IPS på mandag ikke lå an til noen "redningspakke" for verdens fattige (les mer her). I et innlegg sa statsminister Jens Stoltenberg bl.a.:

"Penger synes ikke å være et problem, når problemet er penger."

Behov for sterkere globale reguleringer?

- Verden trenger finansstyring, skrev Dagsavisen på lederplass forrige uke og viste til et forslag fra Storbritannias statsminister Gordon Brown (les mer her):

"Kjernen i Browns reformforslag er en internasjonal organisasjon som kan drive regulering og overvåking av internasjonal finans. Brown foreslår å bruke Det internasjonale pengefondet (IMF) til dette. Som økonom Erik S. Reinert påpeker i dagens avis, er det ikke sikkert at IMF er best egnet. Organisasjonen mangler både kapasitet og legitimitet til å utføre slike oppgaver."

- Dagens system er ikke perfekt, innrømmer Sofie Mathiassen i Dagens Næringsliv (les mer her), men peker på at "selv om reguleringer er nødvendig, er det viktig å ikke regulere så mye at vi regulerer bort det vi vil ha" og oppsummerte sitt syn slik:

"Finanskrisen i USA skyldes lite og dårlig regulering. Finanskrisen i Norge på 1980-tallet skyldtes mye og dårlig regulering."

Slutten for kapitalismen?

- En global systemkrise, var tittelen på et innlegg av Attac-leder Emilie Ekeberg i Dagsavisen i forbindelse med Europas Sosials Forum i Malmø 17-21 september (les mer her). Ekeberg skrev bl.a. (les mer her):

"En bred mobilisering for en snuoperasjon trengs. Det nyliberale prosjektet for «mer marked, mindre stat» har ledet oss ut i en firfoldig krise. Den stadig voksende finanskrisen i USA har rammet den internasjonale økonomien, og spiller nå både komplisert og foruroligende sammen med prisstigninger på mat og olje, og med den globale klimakrisen. Det er et system i krise."

Kritikere av dagens globalisering har den siste tiden lagt fram ulike rapporter som kan bidra til å underbygge et slikt syn. Det internasjonale NGO-nettverket Social Watch sendte sist måned ut en pressemelding om en alternativ fattigdomsindeks, som viste at reduksjonen av fattigdommen i verden slett ikke gikk så raskt som det ofte blir hevdet (les mer her).

Og det Washington-baserte Center for Economic and Policy Research (CEPR) har i en fersk rapport stilt "Reagan-spørsmålet": Har du det bedre i dag enn for åtte år siden? Rapporten, beregnet på amerikanske velgere, antyder at amerikanere flest har det verre (les mer her).

- Markedsideologien vil komme tilbake med et brøl, tror imidlertid Naomi Klein, som i en kronikk i Dagbladet innledet slik (les mer her):

"Uansett hva den siste ukas hendelser betyr, burde ingen tro på de overdrevne påstandene om at markedskrisen markerer det frie markeds død som ideologi. Ideologien bak det frie marked har alltid tjent kapitalens interesser, og dens innflytelse avtar og stiger avhengig av hvor nyttig den er for disse interessene."

- Slutten for kapitalismen?, spør også tankesmia Civita på sine nettsider og viser til en kommentar av Samuel Brittan i New York Times (les mer her). Brittan er ikke veldig bekymret og konkluderer slik:

"Ingenting av det som har hendt antyder at regjeringer er særlig gode på å finne vinnere, at internasjonal frihandel er en dårlig ting eller at forbrukernes valg bør overstyres. Men vi trenger å bli minnet om Keynes dictum, at 'penger vil ikke styre seg selv', noe som bør utvides til at 'penger og kreditt vil ikke styre seg selv'." 


Aktuelle lenker:

 • Financial Crisis, kommentarer fra Susan George, Walden Bello og andre partnere ved Transnational Institute (TNI)
 • Global Financial Meltdown: The West and the Rest, by Yash Tandon, INSouth 01.10.08
  The debt-financed US-led global economy is crumbling. What lessons can the leaders of the South learn from the present meltdown of the Western capitalist system?
 • Wall Street Meltdown Primer, Columnist Walden Bello discusses how extraordinary events demand extraordinary explanations, Foreign Policy in Focus (FPIF) 30.09.08
 • The market has spoken!, comment by Patrick Bond, director of the UKZN Centre for Civil Society, Pambazuka News 18.09.08
  Fourteen years ago, these same New York financiers put extreme pressure on Nelson Mandela’s new African National Congress government (a time I worked in his reconstruction and development program ministry and saw first hand). Mandela was defeated by neoliberal strategies - nicknamed ‘Freedom next Time’ and ‘Shock Doctrine’ by John Pilger and Naomi Klein, respectively, in their excellent South Africa chapters in recent books.
 • Casino Crash, Critical radical thinking on the financial crisis - Transnational Institute blog
 • Financial crisis heading for developing countries, Norfund 23.10.08
  It will take some time for the financial crisis to spread from the industrial world to the poor nations, notes Kjell Roland, managing director of the Norwegian Investment Fund for Developing Countries – Norfund. “But we’re already seeing signs of capital drying up. Combined with reduced demand for raw materials, this could be a substantial hindrance for reducing poverty in the future. Developing countries are unlikely to have felt the full scale of the crisis yet.”
 • Bailout-motstanderne, kommentar av Eirik Løkke, Minerva 01.10.08
  Interesseorganisasjonen Club for Growth arbeider for mer marked og mindre reguleringer. Det har også plassert dem i front i kampen mot Hank Paulsons redningspakke for finansnæringen. Minerva har møtt CfGs Andy Roth i Washington.
 • ‘Bailout’ - psycho-economic denial and..., kommentar av Jan Øberg 29.09.08
  The hypothesis I advance here is that ‘bailout’ is a catchword for a systemic breakdown, a cover-up for deep anxiety about its consequences and a quick-fix of the sort Einstein warned us against, namely that “the significant problems we have cannot be solved at the same level of thinking with which we created them.”
 • Slutten for kapitalismen?, Civita 29.09.08
  Hva betyr finanskrisen for forsvaret av det markedsøkonomiske systemet? Bør markedets forsvarere ligge lavt, nå som det viser seg at de har tatt grundig feil? Eller, har de ikke tatt feil? Samuel Brittan, den legendariske kommentatoren i Financial Times, gir her sin vurdering av markedsøkonomiens fremtid.
 • Into the storm, leader in The Economist 23.10.08
  How the emerging world copes with the tempest will affect the world economy and politics for a long time.
 • THE US ECONOMIC CRISIS: 10 PROPOSALS, Dr. Johan Galtung, Peace and Collaborative Development Network 27.09.08
 • The Reagan Question: Are You Better Off Now Than You Were Eight Years Ago?, New Report from Center for Economic and Policy Research (CEPR), by John Schmitt and Hye Jin Rho, September 2008
 • The US democratic-capitalist model is on trial. No schadenfreude, please, comment by Timothy Garton Ash, the Guardian 02.10.08
  This week the demands of American democracy clashed with those of American capitalism. And China's premier smiled.
 • Good day for democracy, comment by Joseph Stiglitz, The Guardian 01.10.08
  Now Congress must draw up a proposal in which costs are borne by those who created the problem,

Relevante nyhetssaker på rorg.no:

Artikler fra IPS:

 • Meltdown Could Derail U.N. Development Agenda, IPS 15.10.08
  When Secretary-General Ban Ki-moon was asked by reporters whether the U.N.'s cash-strapped development agenda would survive the global financial crisis, he pointed out that only last month world leaders meeting at the United Nations had pledged about 16 billion dollars towards fighting poverty and hunger, as spelled out in the Millennium Development Goals (MDGs).
 • Crisis Both a Distraction and an Opportunity, IPS 14.10.08
  Despite intense media focus on the U.S. presidential campaign and the ongoing economic turmoil, organisers of "Stand Up and Take Action" events this weekend are confident that hundreds of thousands of citizens in this country will not forget the world's poorest.
 • Time for a Global Glasnost, Says Gorbachev, IPS 14.10.08
  Former Soviet president Mikhail Gorbachev has warned against the danger of letting the global financial crisis and other emergencies overshadow media attention on climate change.
 • Poor Sidelined in Rush to Contain Financial Crisis, IPS 13.10.08
  The worst market crisis since the 1930s has dominated financial leaders' talks here, stoking misgivings that the world's poor are being overlooked.
 • What Role Can the IMF Play Today?, IPS 13.10.08
  Having failed, to date, to play an active role in the current global financial crisis, the International Monetary Fund (IMF) may become a symbol of the end of an era and the need for a different system, more suitable to today’s new world order.
 • Crisis Means Slower Growth Ahead, IPS 01.10.08
  The financial crisis shaking the United States will have repercussions in the rest of the world, which means "tough times lie ahead for Latin America," the permanent secretary for the Latin American Economic System (SELA), José Rivera, told IPS.
 • No "Bailout" for the World's Poorest, IPS 29.09.08
  As a spreading financial crisis threatens to deepen the economic recession in the United States, the news of an unprecedented 700-billion-dollar bailout package reverberated through the corridors of the United Nations last week as over 100 world leaders gathered in New York for the annual talk-fest: the 63rd session of the General Assembly.

Medieklipp og - debatt 1: 

 • Samstemt ønske om finansreform, Dagsavisen (NTB) 27.10.08
  Europeiske og asiatiske ledere håper at konkrete og samordnede tiltak for finanssektoren kommer på bordet når verdens 20 største økonomier møtes i Washington i november.
 • Behov for reform, Lederkommentar i VG 27.10.08
  Den globale finanskrisen har til fulle vist at det er nødvendig med samordnede internasjonale tiltak for å bøte på problemene på kort sikt, og på lengre sikt å gjennomføre dyptgripende reformer i de internasjonale penge- og finanssystemene.
 • Grønn begeistring, Kommentar av Zlata Turkanovic i Dagsavisen 27.10.08
  Erik Solheim tar bladet fra munnen og setter perspektiv på den virkelige krisen her på planeten. Den som ikke får verdens politikere til å sitte i timevis og krangle om finanspakker. Jeg er villig til å gå så langt det trengs for å unngå en klimakrise, sa miljøministeren til Aftenposten på fredag.
 • Løp og kjøp i Afrika, E24 27.10.08
  Finanskrisen gjør at investorene flykter fra prosjekter i Afrika. Det gir gode kjøpsmuligheter, mener Norfund.
 • Finanskrisas muligheter, Kommentar av Anne Thurmann-Nielsen i Dagbladet 26.10.08
  Det er kommet flere optimister på banen i kjølvannet av finanskrisa. De mener alle at den gir oss muligheten til å tenke nytt. Det burde ikke forbause noen at en av dem heter Erik Solheim. Miljø- og utviklingsministeren slår fast, som sine partifeller i SV, at finanskrisa er for markedsliberalismen det samme som murens fall i Berlin var for kommunismen
 • Krisepakke mot sult, Kommentar av Aksel Nærstad i  Dagbladet 26.10.08
  Det er på tide at verdens regjeringer bruker penger på å bekjempe sulten, ikke bare hjelper finansinstitusjonene ut av krisa.
 • Studenter lærer ikke om finanskrisen, E24 (NTB) 26.10.08
  Marianne Marthinsen representerer Arbeiderpartiet på Stortinget og er også student i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo (UiO). Under en boklansering nylig sa hun rett ut at samfunnsøkonomifaget kan spille seg selv ut over sidelinjen. - Dersom ikke samfunnsøkonomien tar finanskrisen inn over seg, blir faget irrelevant.
 • Klimapolitikk i en krisetid, Lederkommentar i Aftenposten 26.10.08
  En omfattende liste over mulige tiltak ble presentert av miljøminister Erik Solheim (SV) i Aftenposten i går. Selv om listen mer er å betrakte som høyttenkning enn en ferdig utmeislet handlingsplan, skal Solheim ha ros for å vise politisk mot. Flere av forslagene vil uten tvil møte innbitt motstand hos mange, for eksempel tanken om å forby bruk av gamle og sterkt forurensende biler.
 • - Finanskrisen trenger globale løsninger, Dagbladet (NTB) 25.10.08
  Mens både rike og fattige land gjør seg klare til en serie toppmøter om finanskrisen, blir kravet om at FN må lede reformarbeidet av finanssystemene stadig sterkere.
 • Når gudene fallerKommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 25.10.08
 • Fallet ga gjenlyd verden rundt. Den legendariske amerikanske sentralbanksjefen, Alan Greenspan, som i 20 år regjerte verdens finansmarkeder, måtte i går innrømme at han hadde tatt feil. Han hadde ikke sett signalene. Ja, ikke bare det, han følte seg direkte medskyldig.
 • Ledere lover finansreformer, Vårt Land (NTB) 25.10.08
  Asiatiske og europeiske ledere lover at det vil bli gjennomført raske og omfattende reformer av de globale finanssystemene.
 • Verdens ledere krever finansreformer, VG (NTB) 25.10.08
  Asiatiske og europeiske ledere krever en rask omstrukturering av internasjonale finanssystemer som følge av børskrakket.
 • Greenspan innrømmer feil, Dagens Næringsliv (TV) 25.10.08
  Se USAs tidligere sentralbanksjef Alan Greenspan stå skolerett i kongressen
 • - Tillit, samarbeid og ansvar, Dagbladet (NTB) 25.10.08
  Kinas statsminister Wen Jiabao mener tiltakene for å takle finaskrisen ikke er tilstrekkelige.
 • Resesjonsalarm verden over, Dagsavisen 25.10.08
  Panikken råder og verdens børser faller om kapp. Frykten for en global resesjon vokser seg stadig sterkere.
 • Terje Riis-Johansen kopierer Berlusconi, Kommentar av Paal Frisvold: i E24 25.10.08
  Italias statsminister Silvio Berlusconi truet nylig med å nedlegge veto mot EUs klima- og energipakke.
 • Grip sjansen, sjefer! En litt bedre verden er mulig, Morgenbladet 24.10.08
  Stormaktene varsler historiske toppmøter for å temme det globale finansmarkedet. Aldri har utsiktene til resultater vært lysere.
 • OPEC balanserer på stram oljeline, VG (NTB) 24.10.08
  OPEC balanserer på stram line. Organisasjonen av oljeeksporterende land vil trolig kutte i produksjonen for å styrke oljeprisen, men må forsøke å avverge at dette gjør den globale finanskrisen enda verre.
 • Greenspan innrømmer at han tok feil, Dagbladet (NTB) 24.10.08
  Greenspan ville ikke påta seg skylden for hele finanskrisen som har rammet USA og resten av verden, men han vedgikk krisen har vist at han tok feil når han konsekvent motsatte seg regulering av noen typer finansinstitusjoner.
 • Grønn kriseløsning, Ny Tid 24.10.08
  Miljøteknologi kan bli veien ut av den økonomiske krisa. Barack Obama og Erik Solheim er blant optimistene.
 • Nødvendig krise, Kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 24.10.08
  Brutto nasjonalprodukt er ikke et mål på verken velstand eller tilfredshet. Det er en matematisk metode for å måle aktiviteten i et marked. Som ble gjort til et mål i møtet med de økonomiske behovene etter andre verdenskrig. I dag trenger vi andre mål og begreper, som sier noe om tilstanden til miljøet og menneskeligheten.
 • Farvel til ekstremkapitalismen, Kronikk av Paul A. Samuelson i Dagsavisen 24.10.08
  En av økonomifagets levende legender, nobelprisvinner Paul A. Samuelson, tok sin utdannelse under den forrige depresjonen. Her gir han sin fordømmende vurdering av hva som skjer når kapitalismen får herje fritt.
 • Egeland og finanskrisen, Debatt av Torbjørn Røe Isaksen i Dagbladet 24.10.08
  Vi må stake ut en kurs for å komme gjennom krisen, og vi må ta lærdom av det som har gått galt. Men flere kommentatorer og samfunnsdebattanter starter et annet sted. De bruker krisen for å gå til frontalangrep på hele markedsøkonomien.
 • Finanskrisens største ofre, Utenriksanalyse av Jan Egeland i Morgenbladet 24.10.08
  Ingen må svi mer for finansfolkets utskeielser enn de fattigste som nå mister investeringer, bistand og markeder.
 • – IMF har mistet troverdigheten, Ny Tid 24.10.08
  FN-økonom Heiner Flassbeck mener Det internasjonale pengefondet har utspilt sin rolle. Nå må verden velge mellom regionale løsninger og et FN-styrt finanssystem.
 • Verden møtes til kriseråd, Dagens Næringsliv 23.10.08
  - Lederne skal gå igjennom fremskrittene som er gjort i forbindelse med den pågående finanskrisen, komme frem til en felles forståelse om årsakene for krisen og bli enige om et felles sett med prinsipper for å reformere regulatoriske og insitusjonelle rammer for verdens finanssektorer, sier pressetalskvinne Dana Periono i Det hvite hus ifølge FT.
 • Bruker finanskrisen til å styrke EU, Dagsavisen 23.10.08
  Eliassen påpeker videre at finanskrisen har vist at EU spiller en sterkere rolle globalt enn noen gang. EU-landene opptrer samlet i utenriksspørsmål og kan stemme sammen i organer som FN og Verdens handelsorganisasjon (WTO).
 • - Millioner av jobber i grønn økonomi, Dagbladet 23.10.08
  FNs miljøprogram UNEP lanserer i dag et initiativ til hvordan finanskrisa, klimakrisa og fattigdomskrisa kan løses samtidig.
 • Hva skal vi spise?, Kommentar av Chr. Anton Smedshaug i Dagbladet 23.10.08
  Med finanskrisen friskt i minne øker mulighetene for nettopp å styrke regulering og politikk generelt. For jordbruket kan det gi det nødvendige stimuli for å løfte næringen i Vesten som en del av motkonjunkturpolitikken, og globalt for å skape det nødvendige løft for å doble verdens matproduksjon de kommende to generasjoner.
 • Vil lage et grønt pensjonsfond, VG (Nett) 23.10.08
  Erik Solheim (SV) er glad for finanskrisen. SV-politikeren vil bruke krisen til å endre pensjonsfondet.
 • Behovet for en ny IMF-avtale, Kommentar av Arne J. Isachsen i E24 22.10.08
  I et større bilde vil en ny Bretton Woods-konferanse øke sjansene for at forhandlingene om en lavere handelshindringer, blant annet i jordbrukssektoren kommer i gang igjen. Det kan ikke være annet enn positivt. En krise er ikke alltid en krise. En krise kan være et sunnhetstegn. Ting blir tatt tak i. Finanssektoren trimmes ned. Moralen trimmes opp. Og verden går videre.
 • Når IMF kommer hit, Lederkommentar i Dagsavisen 22.10.08
  IMF er slikt u-land blir utsatt for, var den lett sjokkerte og lettere nedlatende reaksjonen fra Island da pengefondet først ble lansert som redningsaktør. Land som Argentina og Sør-Korea har smertelig fått erfare hvordan det er å leve på IMFs nåde. Nå kan en IMF-avtale for Island være klar hvert øyeblikk, og Norge, Sverige, Danmark - og Russland - skal bidra med kapital i tillegg til IMFs kriselån.
 • Vil overtale India og Kina, Dagsavisen 22.10.08
  Frankrikes president Nicolas Sarkozy vil ha India og Kina med på det globale toppmøtet om reform av det internasjonale finanssystemet.
 • Norge med på «grønn» redningspakke, E24 22.10.08
  Toppøkonomer og FN-byråkrater jobber med en såkalt «Grønn New Deal» som skal få verdensøkonomien på fote igjen og redde miljøet samtidig.
 • Vil ha liste over skatteparadiser, E24 22.10.08
  En gruppe land med Frankrike og Tyskland i spissen vil lage en svarteliste over land der rikfolk plasserer penger for å unndra skatt. Sveits kan komme til å havne på den nye listen.
 • Sarkozy vil verne europeisk industri, VG (NTB) 22.10.08
  Sarkozy betegnes av noen som en lidenskapelig tilhenger av «økonomisk nasjonalisme», ikke minst en politikk for å holde franske selskaper sterke og på franske hender.Men mange kommentatorer i Europa har advart mot veksten i statskontrollerte fond i Kina og Russland. Disse fondene disponerer store beløp som er klare til å bli investert i gode og rimelige selskaper, ofte av strategisk betydning.
 • 20 millioner kan miste jobben i finanskrisen, Dagsavisen 21.10.08
  100 millioner flere mennesker må leve for under to dollar dagen og 20 millioner flere vil stå uten jobb på grunn av finanskrisen. Det frykter FN.
 • OPEC ber Norge redusere oljeproduksjonen, VG (NTB) 21.10.08
  Norge, Russland og Mexico burde kutte oljeproduksjonen i tråd med det som blir bestemt på et OPEC-møte denne uka, mener OPECs leder Chakib Khelil.
 • OPECs ansvar, Lederkommentar i Dagbladet 20.10.08
  EU og USA er blitt enige om å avholde en serie med toppmøter om den globale finanskrisa.
 • Slutt på kapitalismen?, Kommentar av Paul Chaffey i Dagsavisen 20.10.08
  Vi som er tilhengere av kapitalismen bør være ydmyke midt oppe i en alvorlig finanskrise og der både USA og Storbritannia nasjonaliserer store banker. Mye har ikke fungert slik det skulle. Men betyr dette at kapitalismen får et like stort sjokk som kommunismen fikk da Sovjetunionen brøt sammen? Jeg tror det er fullstendig feil.
 • – Finanskrisen er Allahs straff, Dagsavisen 20.10.08
  Finanskrisen er en guddommelig straff rettet mot USA, mener religiøse ledere i Midtøsten.
 • Enige om krisemøter Dagbladet (NTB) 19.10.2008USA og EU varsler toppmøter om finanskrisen.
 • Bransjens nye klær, Kommentar av Kathrine Aspaas i Aftenposten 19.10.08
  Det går en horde nakne mennesker rundt i verden. De er sentralbanksjefer, analytikere, kommentatorer og eksperter. De er økonomer, og de har tatt feil.

Medieklipp og - debatt 2: 

 • Sarkozy truer hedgfefond og skatteparadis, E24 19.10.08
  Frankrikes president Nicolas Sarkozy mener hedgefond og skatteparadis går en usikker fremtid i møte.
 • Kapital på tomgang, Klassekampen 18.10.08
  - Verdens ledende økonomer er ute av stand til å forklare finanskrisa, sier John Bellamy Foster, redaktør for Monthly Review.
 • Kapitalflyt som tabu, Kommentar av Dag Seierstad i Nationen 18.10.08
  Vi har vært her før. 1929 er årstallet som satte djupe spor etter seg her i landet. I Asia, Russland og Argentina slo siste valuta- og finanskrise brutalt inn bare for ti år sia. Den såkalte Asia-krisa tvang Verdensbanken og IMF til å innrømme at kontroll med kapitalbevegelser i hvert fall kunne vurderes, og UNCTAD, FNs organisasjon for handel og utvikling, tok et oppgjør med den frie kapitalflyten.
 • Ny vår for IMF, E24 (NTB) 18.10.08
  Finanskrisen og de økonomiske problemene den drar med seg, kan gjenopplive pengefondet IMFs rolle som global brannmann i krisetider. Island, Ukraina og Ungarn kan alle trenge hjelp.
 • Krisen avkler skatteparadis, Aftenposten 18.10.08
  Norges fremste våpendragere i kampen mot skatteparadisenes hemmelighold tror de får hjelp av finanskrisen til å avdekke skatteparadisenes forbannelse.
 • Etter finanskrisen, Ny Tid 17.10.08
  Råtne amerikanske huslån har senket Island og fått europeiske banker til å skjelve. Nå krever politikerne kontroll over finansmarkedene. - Den økonomiske globaliseringen er i fare, sier professor Helge Hveem.
 • EU i seier og splid, Kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 17.10.08
  EU foreslår et økonomisk toppmøte for hele verden, trolig i New York i november, for - intet mindre enn - å «reformere kapitalismen», som Sarkozy sa. Presidenten i EU-kommisjonen, José Manuel Barroso kalte det «Bretton Woods II», etter den konferansen i 1944 som opprettet Pengefondet og satte opp regler for verdensøkonomien. Lett ironisk er det den europeiske høyresida, som er toneangivende i EU, som skal «reformere kapitalismen».
 • Kloden er full, Kommentar av Olav Bakken Jensen i Dagbladet 17.10.08
  Sjefen i IMF (Det internasjonale pengefondet) tilhører alarmistene, verdensøkonomien står foran en kollaps, eller var det på kanten av stupet igjen?
 • Veksten av vekst, Kommentar av Lars Gilberg i Vårt Land 17.10.08
  Man skulle tro at finanskrisen ville stimulere til en samfunnsdebatt om ideologi og verdier. Men så langt har det handlet mest om børskurser og rentemeteorologi. Riktignok var Steinar Lem fra Framtiden i våre hender ute i Vårt Lands spalter i går og ønsket finanskrisen velkommen. Lem håpet krisen ville føre til lavere forbruk.
 • EU-toppene vil ha kontroll, Dagsavisen 16.10.08
  EUs blå og røde politikere leter sammen etter sterkere kontrolløsninger for finansmarkedet. I USA er tidligere tilhengere av det frie marked nå veldig opptatt av statlig kontroll.
 • Italia vil legge ned veto mot klimaplan, Dagens Næringsliv (NTB) 16.10.08
  Har ikke råd til å bekjempe både finans- og klimakrisen samtidig, sier Silvio Berlusconi.
 • Fra kasinoøkonomi til folkestyre, Kommentar av Emilie Ekeberg i Dagbladet 15.10.08
  Finanskrisen i Øst-Asia for ti år siden, som også var bakgrunnen for oppstarten av den globale Attac-bevegelsen, kastet millioner av mennesker ut i arbeidsledighet, fattigdom og nød. Den nåværende finanskrisen har allerede gjort tre millioner familier hjemløse i USA. Gjennom tre tiår er offentlig regulering av kapitalens bevegelser verden over svekket og avskaffet. Spekulantenes jakt på kortsiktig avkastning har skjedd på bekostning av andre menneskelige, demokratiske, økologiske og økonomiske hensyn. Det er på høy tid at vi snur denne utviklingen.
 • Tid for ny global orden, Kommentar av Thorbjørn Jagland i Aftenposten 15.10.08
  Vi kan komme til å oppleve at verden glir inn i en kombinasjon av populisme og nasjonalisme.
 • - Norge er medskyldig, Klassekampen 15.10.08
  Økonom Erik Reinert mener Norge gjennom oljefondet var med på å legge grunnlaget for finanskrisa.
 • Brown vil ha ny økonomisk verdensorden, E24 14.10.08
  Den britiske statsministeren Gordon Brown oppfordrer til et nytt «Bretton Woods», et nytt møte for å forhandle om hvordan verden bør møte de økonomiske utfordringene i det 21. århundre, melder Reuters.
 • Krise, Lederkommentar av Pål Hellesnes i Klassekampen 14.10.08
  I enhver krise åpner det seg spillerom for alternative løsninger. Som den russiske analytikeren Boris Kagarlitskij hevdet i Klassekampen gjelder det også for venstresida. Krisen åpner for at tanker om demokratisk styring over økonomien kan vinne gehør. Men det er en bommert om man tror at det samme ikke gjelder for høyresiden.
 • Paul Krugman fikk Nobel-pris, E24 14.10.08
  Krugman får prisen for sine nye teorier for å forklare dagens verdensomspennende urbanisering. - Han har dermed integrert de to tidligere adskilte feltene internasjonal handel og økonomisk geografi, skriver komiteen i sin uttalelse.
 • Krugman får årets nobelpris, Dagsavisen 14.10.08
  Amerikanske Paul Krugman får årets nobelpris i økonomi. Han er en kjent kritiker av økonomisk liberalisme.
 • En katastrofe for verdens fattigste, Dagsavisen 14.10.08
  Mindre penger i bistand, færre investeringer fra utlandet og kutt i eksporten kan bli konsekvensene av finanskrisen i de fattigste landene. - En menneskelig krise, advarer Verdensbanken.
 • Ingen lettvinte utveier, Lederkommentar i Aftenposten 14.10.08
  Som ved en skjebnens ironi ble økonomiprofessoren og New York Times-spaltisten Paul Krugman i går tildelt Nobelprisen i økonomi. Sammen med en tidligere amerikansk prisvinner, professor Joseph Stiglitz, er Krugman blant dem som har uttalt seg aller mest kritisk til den amerikanske formen for kapitalisme.
 • Økonomiske systemer i krise, Kommentar av Geir Lundestad i Aftenposten 14.10.08
  USA og Wall Street har på mange måter fått som fortjent. Den politiske arrogansen i Irak fikk sitt økonomiske motstykke på Wall Street. USA, med sin enorme skaperkraft og sine fantastiske universiteter, vil nok komme på fote igjen. Men kanskje vi slipper forelesningene for en tid fremover.
 • Nye krisemøter i helga, Klassekampen 13.10.08
  Europeiske toppledere har drevet hektisk møtevirksomhet i helga for å konkretisere tiltak etter G7-møtet i Washington fredag.
 • Ønsker global finansreform, Dagens Næringsliv (NTB) 13.10.08
  Frankrikes president Nicolas Sarkozy sier EU vil be USA om å være med og arrangere et internasjonalt møte for å reformere det globale finanssystemet.
 • Spekulanten betaler, Kommentar av Elise Ekeberg i Nationen 13.10.08
  Det er ingen krise at en del av klodens rikeste menn har mista noen av pengene de har tjent på hodeløs spekulasjon. Det er heller ingen krise at investeringsbanker i USA har gått dukken, fordi de håpet på lettjente profitter ved å spekulere i folks boliglån. Det som eren krise, er at finanskrisa drar med seg realøkonomien og dermed velferden til vanlige folk ned i dragsuget.
 • Solheim vil ha miljøprofil på krisepakkene, Dagens Næringsliv (NTB) 13.10.08
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) ser på finanskrisen som en historisk mulighet til å dreie kapitalismen i klimariktig retning.
 • IMF advarer mot global kollaps, Dagbladet.no 12.10.08
  - Verdens finanssystem står på kanten av systemisk kollaps, sier IMF-sjef Dominique Strauss-Kahn ifølge BBC News.
 • Norges Bank: Imponert over G7-toppene, E24 12.10.08
  Visesentralbanksjef Jan Qvigstad er svært godt fornøyd med han har sett så langt under toppmøtet til verdens mektigste finansministere i Washington.
 • IMF frykter markedene kan falle 20 prosent til, E24 12.10.08
  Sjeføkonomen i det internasjonale pengefondet mener Kina kommer styrket ut av finanskrisen.
 • - Millioner av afrikanere trues av fattigdom, VG (NTB) 12.10.08
  Den sørafrikanske sentralbanksjefen advarer mot at finanskrisen kan føre flere millioner afrikanere ut i fattigdom.
 • Tomme løfter fra G7 møtet, E24 11.10.08
  Verdens syv rikeste land klarte ikke å komme opp med en forpliktende og konkret plan for å løse finanskrisen i Washington i natt.
 • Slik skal finanskrisen stoppes, Dagens Næringsliv 11.10.08
  G7-landene vil gjøre alt som trengs for å hindre global kollaps. Sjekk tiltakene her.
 • - Alle tilgjengelige midler skal tas i bruk, Dagbladet.no 11.10.08
  G7-landene har kommet fram til en plan for å stabilisere den globale finanssektoren. «Alle tilgjengelige midler» skal tas i bruk.
 • Det ser ikke bra ut, Kronikk av Thorstein Selvik i Bergens Tidende 11.10.08
  Vi sier at vi forstår at vi lever i en globalisert verden, men det har vel ikke gått helt opp for oss hva dette faktisk betyr. Vi liker fordelene globaliseringen har gitt, men vi skjønner ikke eller vil ikke skjønne ulempene som nå velter innover oss.
 • Hva nå, kapitalisme?, Kronikk av Torbjørn Røe Isaksen og Nils August Andresen i Dagbladet 11.10.08
  Krisen følger mange gode år. Økonomisk globalisering, med markedsøkonomi og globale finansmarkeder har bidratt til høy økonomisk vekst over hele verden. Hundrevis av millioner er løftet ut av absolutt fattigdom. India og Kina. Sør-Afrika og Brasil.
 • Dagens dommedagsprofeter, Kommentar av Bjart Holtsmark i E24 11.10.08
  Dommedagsprofetier er ikke noe nytt under solen. Av en besynderlig grunn er slike profetier populære og mange har en tendens til å hisse seg kraftig opp dersom man forsøker å plukke dommedagsprofetier fra hverandre for å tegne et mer optimistisk bilde av fremtiden.
 • Ideologienes død, Lederkommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 10.10.08
  Den siste uka har vist at vi står overfor en helt ny tenkning om verdensøkonomien. 20 år etter kommunismens død, er tiden nå kommet for ekstremkapitalismens.
 • Ikke nok nuller til å vise USAs gjeld, Dagbladet.no 10.10.08
  Den amerikanske statens gjeld har vokst til så store høyder at "the National Debt Clock" på Times Square i New York ikke har nok siffer til beløpet.
 • Eksponering, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 10.10.08
  Oljefondet har til nå tapt store verdier på det internasjonale finanskrakket, og vi må regne med at dette bare er begynnelsen. Regjeringens beslutning i april i fjor om å øke aksjeandelen fra 40 til 60 prosent gjorde ikke saken noe bedre.
 • USA kaller G20 inn til krisemøte, Dagbladet (NTB) 09.10.08
  Paulson tok onsdag til orde for økt global samordning av tiltakene for å stabilisere finansmarkedene. Han understreket at alle land må trå forsiktig for ikke å ødelegge for hverandre.
 • - Kan bli like alvorlig som de harde 30-årene, Dagbladet.no 09.10.08
  The International Monetary Fund kom onsdag med en rapport, hvor de hevder at verdensøkonomien er på vei mot global tilbakegang, skriver ABC News. Med USA i førersetet for finansuroen, får problemene effekt også på verdensøkonomien.
 • EU-kjemper vil ha global hjelp, Dagsavisen 06.10.08
  De fire store i EU vil ha et globalt toppmøte for å gjenreise det internasjonale finanssystemet. Men er uenige om en felles strategi.
 • Dommedagstegnerne, Kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 06.10.08
  Klassekampen klarte denne uken å grave frem en vaskeekte marxistisk økonom. Ikke helt overraskende mener han at verdensøkonomien vil gå seriøst til helvete.
 • Finanskrisen kan koste kloden dyrt, Dagens Næringsliv (NTB) 06.10.08
  Den globale finanskrisen kan kullkaste de pågående forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale.
 • Kapitalisme - og lite annet, Aftenposten 05.10.08
  Vil finanskrisen i USA utfordre kapitalismens hegemoni? Professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet mener finanskrisen viser at venstresiden har truffet presist med sin kritikk av kapitalismen som system.
 • - Kan være historisk øyeblikk, Klassekampen 04.10.08
  Istedenfor å granske USAs sårbare situasjon, styrkes myten om uovervinnelighet, mener Susan Faludi. Nå håper hun finanskrisen skal åpne øynene på folk.  
 • Himmelen faller! Himmelen faller!, Kommentar av Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad 04.10.08
  Er dette kapitalismens Armageddon, eller er det bare nok en kylling som har fått en eikenøtt i hodet og tror hele himmelen er i ferd med å falle ned?
 • Strammer inn etter finanskrisen, Dagsavisen 03.10.08
  Guttorm Schjelderup ser heller ingen klare alternativer til USA som ledende i det globale finansverdenen. - Dette er ikke kapitalismens død, og ikke slutten på den amerikanske måten å organisere seg på. USA vil fortsatt være et sterkt finansielt senter.
 • Politisk nødhjelp, Lederkommentar i Dagbladet 03.10.08
  Krisen er en fallitt for det bejublete frie, uregulerte marked og en bekreftelse på Adam Smiths konstatering at der flere enn to kapitalister samles, oppstår en sammensvergelse. For å fungere stabilt må det frie marked reguleres, men den erkjennelsen har på ingen måte sunket inn hos flertallet av de amerikanske lovgiverne.
 • Medvedev: - USAs økonomiske dominans er over, VG (NTB) 03.10.08
  Finanskrisen viser at tiden da USA dominerte verdensøkonomien er over, sier Russlands president Dmitrij Medvedev. Han tar til orde for en ny og mer rettferdig finansiell verdensorden.
 • Hvorfor og hva nå?, Kronikk av Endre Røsjø og Ingjald Ørbeck Sørheim i Aftenposten 03.10.08
  For å skape et sunnere finanssystem må koblingen mellom finans- og realøkonomi gjenskapes og moralen gjenreises.
 • Frps forskrudde økonomiske analyse, Lederkommentar i Nationen 03.10.08
  Frps Nestleder Per Sandberg skylder på Bush. Mens Carl I. Hagen mener Bill Clinton har skylda. Fordi han påla bankene å låne ut penger også til dem som ikke er så rike. Om markedet hadde fått regulere seg selv, og sluppet enhver statlig innblanding, da hadde det i Frps verden ikke vært noen krise.
 • Toppmøte om finanskrisen til helgen, VG (NTB) 03.10.2008
  Toppledere fra Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Italia skal lørdag samles i Paris for å drøfte den internasjonale finanskrisen. De skal forsøke å enes om en felles reaksjon på krisen.
 • Oljefondets aksjegevinst forduftet, VG (NTB) 03.10.08
  Siden starten for drøyt ti år siden har det norske oljefondet kjøpt aksjer for nær 1.000 milliarder kroner, men etter det dramatiske børsfallet i år er alle gevinster fordunstet.
 • Mer liberalisme, takk, Kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 02.10.08
  Mens amerikanerne strides om tidenes økonomiske redningsaksjon, har Fremskrittspartiets nestformann Per Sandberg i hvert fall funnet svaret på hvordan finansmarkedet har havnet i ulykka. Det er slett ikke de siste tiårs deregulering av markedet og mangelen på kontroll som har vært en medvirkende årsak, slik utallige økonomer, politikere og finansfolk selv hevder.
 • Finanskrisen fillerister Frp, kommentar av Elin Ørjasæter i E24 02.10.08
  Fremskrittspartiet blir et av finanskrisens ofre i Norge. Det er bra for Høyre, som åpenbarer seg som den trygge havn for antisosialistiske velgere.
 • Markedsentusiastene ror, Kommentar av Emilie Ekeberg i E24 02.10.08
  Det nyliberale prosjekt for å gi mer makt til markedsmekanismene, og mindre til folk og deres folkevalgte, har ledet oss ut i en flerfoldig krise.
 • - Ikke la de fattigste lide for de rikes tabber, Aftenposten 02.10.08
  Utviklingsland frykter bistandskutt etter finanskrisen.
 • Moore: - Det største ranet i USAs historie, Aftenposten 02.10.08
  Kjendis-aktivisten Michael Moore mener krisepakken til Wall Street er et kupp.
 • Ble informert om tidenes dårligste oljefond-kvartal, Aftenposten 02.10.08
  Det er 13 rundt bordet når Finansdepartementets øverste møtes. I går ventet de bare på nytt fra USA. Det er alt annet enn hallelujastemning.
 • Vil presse politikerne til å handle, Dagsavisen 01.10.08
  En hel verden følger med når politikerne i USA i dag igjen samles i Kongressen. Det amerikanske aksjemarkedet viser tro på at redningspakken kommer raskt på plass.
 • - USA må rydde opp i «kasinoøkonomien», E24 01.10.08
  President Lula la ikke fingrene imellom da han i Rio i går kveld gikk til frontalangrep på det han kaller for den amerikanske «kasino-økonomien».
 • Farlig nær stupet, Lederkommentar i Bergens Tidende 01.10.08
  Denne gangen vil det være verst i USA, for Europa har minst to faktorer som etter alt å dømme vil hindre at ting glir ut av kontroll. Den ene er at vi har sterke velferdsstater som sikrer at folk ikke må forlate hus og hjem straks de eventuelt mister jobben. Det stabiliserer også finanssektoren. Den andre faktoren er EU, som nok har vært med på å drive frem den økonomiske globaliseringen som nå gjør finanskrisen ekstra alvorlig, men som også har virkemidlene til å handle effektivt mot den.
 • Markedet må reguleres, Lederkommentar i Adresseavisa 01.10.08
  Markedskreftene har alltid fått utfolde seg fritt i USA. Resultatet er at verdensøkonomien er i krise. Til og med mange nordmenn er bekymret.
 • Katastrofesosialisme, Debatt av Ove A. Vanebo i Dagbladet 01.10.08
  Den sentrale tesen i Naomi Kleins kontroversielle bok «Sjokkdoktrinen», er at markedsliberalistiske krefter bruker kriser og kriger for å presse gjennom ekstreme kapitalistiske systemer; en slags katastrofekapitalisme. Men de siste dagene er det finansminister Kristin Halvorsen som har prøvd å bruke finanskrisen i USA for å trumfe gjennom flere reguleringer.
 • Dekningen av finanskrisen, Debatt av Sigve Indregard i Aftenposten 01.10.08
  Nesten all tilgjengelig politisk kommentatorplass om finanskrisen er overlatt til folk som tjener stort på å vedta redningsplanen.
 • Festen er slutt, Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 30.09.08
  Finanskrisen gikk fra ille til det dramatisk mye verre da Representantenes hus i går kveld forkastet den økonomiske krisepakken. Verdensøkonomien skjelver.
 • Krisehåndtering i USA, Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 30.09.08
  USA har ikke bare en finanskrise, men også en politisk krise. Kostbar krigføring i Irak og Afghanistan sammen med store sosiale forpliktelser både nå og i framtiden, tynger amerikansk økonomi. Landet har dessuten en administrasjon som oppfatter store deler av den øvrige verden som et problem som må bekjempes.
 • Full fart i utforbakke, Dagsavisen 30.09.08
  Krisepakken skulle være redningen. Istedet har den ført til enda verre forhold i verdensøkonomien.
 • Risikabelt avslag i Kongressen, Kommentar av Øystein Sjølie i E24 30.09.08
  Avslaget er ikke verdens undergang. Men undergangen kom litt nærmere.
 • - Virkeligheten er i ferd med å innhente USA, Kommentar av Halvor Tjønn i Aftenposten 30.09.08
  Tiden med å kjøpe ekstremt billige klær, biler og elektronikk kan være i ferd med å ta slutt i USA. Det kan være en god idé.
 • - Dette vil endre dagsordenen i USA, nrk.no 29.09.08
  - Dette er et nederlag for de som ønsker å liberalisere og slippe markedet og finansinstitusjonene løs, og det vil nok endre den politiske dagsordenen i USA, mener statsminister Jens Stoltenberg.
 • Gliser bredt for krisepakke, Dagsavisen 29.09.08
  I dag signeres den amerikanske krisepakken på 4.000 milliarder kroner. Håpet er å bremse den globale, nedadgående finansspiralen.
 • Etter finanskrisen, Kommentar av Helge Hveem i Dagbladet 29.09.08
  Finanskrisen bekrefter det noen av oss har hevdet en stund: den overdrevne vekten på selvregulerende markeder vil kunne ødelegge globaliseringen «innenfra».
 • Vanvittige Wall Street, Lederkommentar i Dagbladet 29.09.08
  Den eneste positive vi kan se er at dette krakket kanskje fører til sterkere kontroll med det såkalte «markedet» også i USA, og deretter med alle kopiene verden rundt.
 • Kapitalisme i trøbbel, Kommentar av Sofie Mathiassen i Dagens Næringsliv 29.09.08
  Finanskrisen i USA skyldes lite og dårlig regulering. Finanskrisen i Norge på 1980-tallet skyldtes mye og dårlig regulering.
 • Viktig oppgave, Lederkommentar i Aftenposten 29.09.08
  Sammen med internasjonale størrelser som Bill Gates, Gordon Brown samt lederne for Verdensbanken og WHO, presenterte Stoltenberg den første årsrapporten for hva som skjer med FNs tusenårsmål på helsesektoren.
 • I mellomtiden, i verden, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 29.09.08
  Finanskrisen har overskygget viktige hendelser i resten av verden denne uken.
 • Gates tror på mindre bistand, E24 29.09.08
  USAs rikeste mann Bill Gates tror finanskrisen vil gi mindre penger til verdens fattige, men selv gir han fortsatt.
 • Bobler og skum, Kommentar av Peter Larsen i Bergens Tidende 28.09.08
  Den globale økonomien kan trolig gjenopprettes, men er det mulig å gjenopprette den globale økologien når katastrofen først er skjedd?
 • Superklassen, Kommentar av Morten Strøksnes i Bergens Tidende 27.09.08
  En global elite sitter med hendene på rattet.
 • - Vi er ikke klare, Klassekampen 27.09.08
  - Den økonomiske krisen gir venstresida en fantastisk sjanse, men vi er fullstendig uforberedt på å benytte den, sier den russiske samfunnsviteren Boris Kagarlitskij.
 • Høst på branntomta, Kommentar av Øistein Dørum i E24 26.09.08
  Et massivt kor av stemmer krever nå sterkere globale reguleringer for å hegne inn den "tøylesløse kapitalismen". Slik markeres kanskje et vendepunkt for den liberaliseringsideologi som for alvor vant frem med Ronald Reagans første presidentperiode for et kvart århundre siden. Og slik kan uke 38 i ettertid også bli stående som begynnelsen på slutten for USAs finansielle og ideologiske hegemoni.
 • Det frie markedets død, Kronikk av Naomi Klein i Dagbladet 26.09.08
  Når samtalene i WTO har sporet av, kan denne krisa også bli en katalysator for en radikalt alternativ tilnærming til å regulere verdens markeder og finanssystemer. Vi ser allerede en bevegelse mot «matuavhengighet» i utviklingsland, i stedet for at tilgangen til mat overlates til råvarespekulantenes nykker. Kanskje er tida endelig inne for ideer som skattlegging av aksjehandel, noe som ville legge en demper på spekulative investeringer, i tillegg til andre former for global kontroll over kapital.
 • Verden trenger finansstyring, Lederkommentar i Dagsavisen 24.09.08
  Kjernen i Browns reformforslag er en internasjonal organisasjon som kan drive regulering og overvåking av internasjonal finans. Brown foreslår å bruke Det internasjonale pengefondet (IMF) til dette. Som økonom Erik S. Reinert påpeker i dagens avis, er det ikke sikkert at IMF er best egnet. Organisasjonen mangler både kapasitet og legitimitet til å utføre slike oppgaver.
 • Avkledd, kommentar av Marianne Marthinsen i Klassekampen 24.09.08
  Ser vi slutten på nyliberalismens dominans?
 • Trenger global kontroll av finansrovdyrene, Dagsavisen 24.09.08
  Et globalt regelverk i finansverdenen vil bidra til å stabilisere enkeltlands økonomi, mener seniorforsker og økonom Erik S. Reinert.
 • En global systemkrise, kommentar av Emilie Ekeberg i Dagsavisen 17.09.08
  Verden står overfor en ny finanskrise, og det er på tide å finne fram til nye virkemidler og få flere med i kampen for en demokratisering av finansmarkedene.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.