Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

UD ønsker utenrikspolitisk ordskifte og starter dialogprosjekt om kapital og utvikling

Gjennom sitt Refleks-prosjekt stimulerte Støre-UD til debatt og fikk innspill som munnet ut i en stortingsmelding om utenrikspolitikk i fjor: interesser, ansvar og muligheter. Nå videreføres prosjektet for å stimulere det utenrikspolitiske ordskiftet og i tillegg tar Solheim-UD initiativ til et dialogprosjekt om kapital og utvikling. Neste uke blir det debatt på Litteraturhuset i Oslo. Får vi god folkeopplysning og samstemt politikk av slikt?
Torsdag 04. november 2010
Linker oppdatert: Fredag 19. november 2010

Utenriksdepartementet (UD) har to statsråder, utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, og både Støre-UD og Solheim-UD ønsker kritisk debatt i det offentlige rom om både bistand, utviklingspolitikk og utenrikspolitikk. Fra sine litt ulike ståsteder har de et felles prosjekt: de vil ta opp det Støre-UD kaller "veivalg i utenrikspolitikken", der norske interesser og verdier ikke alltid harmonerer, og det Solheim-UD kaller "samstemt politikk for utvikling". Da Solheim-UD sist måned presenterte sitt dialogprosjekt om kapital og utvikling for en gruppe norske aktører, begrunnet statssekretær Ingrid Fiskaa det slik (les mer her):

"Vi ønsker debatt, øke kunnskapen og felles forståelse for internasjonale kapitalstrømmer ut og inn av utviklingsland og hvordan disse innvirker på fattigdomsbekjempelse."

De to statsrådenes ambisjoner har stort sett blitt tatt vel imot, men akkurat som enkelte er skeptiske til at staten kan finansiere sine kritikere (les mer her), så er andre kritiske til om UD (staten) er troverdig når de vil stimulere til kritisk debatt om egen politikk.

Etter at Støre høsten 2008, som en del av UDs Refleks-prosjekt, lanserte boka "Å gjøre en forskjell", gjorde E24's kommentator Elin Ørjasæter seg følgende tanker (les mer her):

" ... den gode fyrsten Jonas (...), nedtegner sine refleksjoner til en presumtiv lyttende almue, slepent stilsikker, helt uangripelig og glatt som et såpestykke.

Og da resultatet av Refleksprossen i fjor vår ble lagt fram i form av Stortingsmelding nr. 15 (2008-2009) Interesser, ansvar og muligheter - hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk, mente daværende PRIO-direktør Stein Tønneson at meldingen "tåkelegger konflikter" og utdypet det slik i et intervju med avisa Klassekampen (les mer her):

"I stortingsmeldingen gjøres det et forsøk på å la verdier og interesser gå i hop og ikke stå i motsetning til hverandre. I tilfeller der det blir umulig å skjule at de ikke gjør det, kalles det 'utfordringer' og at vi her må foreta 'avveininger'."

De frivillige organisasjonene er stort sett positive til ambisjonene i UD, men kritisk til praksis. I januar i år ble Støre også utfordret av Forum for utvikling og miljø (ForUM), som gjennom rapporten "Doublethink - The two faces of Norway’s foreign and development policy" ønsket å ta debatten videre (les mer her).

Den samme problemstillingen gjør seg også gjeldende for Solheim-UD, som i oppfølgingen av fjorårets stortingsmelding om utviklingspolitikk (les mer her) ønsker å sette fokus på behovet for "samstemt politikk for utvikling".

- Regjeringen dukker nok en gang unna den ubehagelige debatten om hvordan deres politikk kan ramme mennesker og miljø, sa Borghild Tønnessen-Krokan i ForUM til Norads magasin Bistandsaktuelt i forbindelse med rapporteringen på "samstemthet" i regjeringens budsjettproposisjon i høst (les mer her).

- Samstemt politikk er viktig, men vanskelig, erkjente også utenriks- og forsvarskomiteens leder, Ine Marie Søreide Eriksen (H), da hun avsluttet et seminar om samstemt politikk for noen uker tilbake (les mer her).

Uansett, neste uke er både Støre-UD og Solheim-UD på banen med seminarer og oppfordring til kritisk debatt på Litteraturhuset i Oslo. Om resultatet blir god folkeopplysning (les mer her) og samstemt politikk (les mer her) gjenstår å se, men her er det hvertfall vanskelige temaer som settes på dagsorden:

 • På mandag tar Støre-UD opp igjen Refleks-prosjektet og inviterer til åpent møte om "Olje og idealer", med undertittelen "Norge i verden: Idealist eller realist?" (les mer her).
 • På onsdag inviterer Solheim-UD til seminar om kapital og utvikling og spør: Kan vi øke åpenheten, skatten og investeringene i fattige land samtidig? Seminaret er en del av Solheim-UDs nye dialogprosjekt om kapital og utvikling og arrangeres i samarbeid med Kirkens Nødhjelp (les mer her).

- Gjennom møter, artikkelserier og samarbeid med frivillige organisasjoner vil Regjeringen øke kunnskapen og stimulere til diskusjon rundt kapital og utvikling, står det på dialogprosjektets nettsider (les mer her) og første mulighet til diskusjon i regi av prosjektet blir altså onsdag neste uke. Temaet har imidlertid blitt satt på dagsorden allerede gjennom Norads årlige fattigdomskonferanse, som i år hadde tittelen "skatt og utvikling" (les mer her), som også var tema for et eget temabilag til Norads magasin Bistandsaktuelt i september (les mer her).

Refleks: fra "snakkis" til "utenrikspolitisk ordskifte"

UDs Refleks-prosjekt startet med at utenriksminister Jonas Gahr Støre sommeren 2006 fikk ideen om "en snakkis" om utenrikspolitikk - "den store samtalen" om vår plass i verden. - Vi har ikke hatt en gjennomgang av Norges situasjon og posisjon etter den kalde krigen, utdypet han i den forbindelse til Aftenposten (les mer her). Høsten etter ble "Refleks - om norske interesser i en globalisert verden" - lansert (les mer her) og etter uttallige debattmøter, seminarer og innspill fra nær og fjern kunne Støre i fjor vår legge fram Stortingsmelding nr. 15 (2008-2009) Interesser, ansvar og muligheter - hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (les mer her).

Nå videreføres prosjektet under vignetten "Refleks - utenrikspolitisk ordskifte", som presenteres slik på UDs nettsider (les mer her):

"Verden er i rask endring, noe som utfordrer oss til å tenke nytt om utformingen av norsk utenrikspolitikk. Det holder ikke å gå vante veier eller løse nye problemer med gamle virkemidler. Gjennom prosjektet ”Refleks” ønsker utenriksminister Jonas Gahr Støre å stimulere til diskusjon om norske veivalg i utenrikspolitikken, både her i Norge og på den internasjonale scenen."

Dialogprosjekt om kapital og utvikling

Solheim-UDs dialogprosjekt om kapital og utvikling er nytt, men forankret i regjeringens Soria Moria-erklæring, slik statssekretær Ingrid Fiskaa forklarte i sin presentasjon forrige måned (les manus her):

"I Soria Moria-erklæringen går regjeringen inn for en solidarisk og samstemt politikk for utvikling. Vi skal bekjempe skatteparadis, stanse ulovlig kapitalflyt, innføre nye innovative finansieringsmekanismer, illegitim gjeld skal slettes og det skal gjennomføres en norsk gjeldsrevisjon, øke den utviklingsvennlige handelen, øke norske investeringer i fattige land og øke skatteinntektene i fattige land. Det er dette kapital og utvikling handler om: Utviklingspolitikk er mer enn bistand."

Slik "samstemt politikk for utvikling" krever samarbeid mellom ulike departementer og av dialogprosjektets nettsider framgår det at slikt samarbeid er en del av prosjektets ambisøse mål (les mer her):

"Regjeringen har ambisiøse mål på kapital og utvikling som følger av Soria Moria, Stortingsmelding 13 om Klima, konflikt og kapital og St.Innst. nr. 169 til denne. Fordi så mange andre forhold er viktigere for fattige land enn bistand, er det avgjørende at det samarbeides på tvers av departementene for å få til en helhetlig og samstemt politikk. Det er derfor etablert et samarbeid om kapital og utvikling mellom Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet på statssekretærnivå med ulike arbeidsgrupper og undergrupper."


Aktuelle lenker:

Tidligere relevante saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Angår alle, debatt av Erik Lahnstein i Morgenbladet 19.11.10
  Morgenbladets Tove Gravdal er kritisk til UDs iver etter å snakke om politikkens dilemmaer. «Det blir mye prat,» slår hun fast i en kommentar 12. november. En viktig målsetting for UDs Refleks-prosjekt er å stimulere til et ordskifte om norsk utenrikspolitikk.
 • Pratepolitikk, kommentar av Tove Gravdal i Morgenbladet 12.11.10
  UD ivrer etter å snakke om politikkens dilemmaer. Det kan bli for mange ord.

Søk:

Avansert søk

Mål for UDs dialogprosjekt:


1. Ulovlig kapitalflyt

 • Klargjøre om og hvordan Norge skal arbeide med og samle internasjonal støtte for en konvensjon mot ulovlig kapitalflyt.
 • Initiere diskusjon om land-for-landrapportering skal inkluderes i selskapers samfunnsansvar.

2. Innovativ finansiering

 • I internasjonale fora fremme forslaget og arbeide for å øke støtten for en valutaavgift til inntekt for globale fellesgoder.

3. Skatt

 • I bilaterale og multinasjonale sammenhenger fremme konkrete forslag om hvordan fattige land kan øke sine skatteinntekter.

4. Gjeld

 • Ferdigstille rammeverket for en norsk gjeldsrevisjon.

5. Investeringer

 • Konkretisere tiltak som kan bidra til å øke offentlige og private investeringer i fattige land.

6. Handel

 • Foreslå konkrete tiltak som reelt kan øke Norges handel med fattige land.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.