Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Refleks - Støres "snakkis" om utenrikspolitikk

Ifjor luftet utenriksminister Jonas Gahr Støre ønsket om en "snakkis" om utenrikspolitikk. Sist uke gikk startskuddet på Universitetet i Oslo. Foran fullstappet storsal på Chateu Neuf foredro Støre om "Norge i en ny tid". Prosjektet har fått navnet "Refleks" og skal munne ut i en stortingsmelding neste år.
Mandag 27. august 2007

Utenriksministerens initiativ ble relativt godt mottatt etter at han luftet sine tanker om en "snakkis" i Aftenposten sist sommer (les mer her). Men mange gav imidlertid også uttrykk for en viss skepsis, bl.a. VG, som på lederplass skrev (les mer her):

"For en regjering som har inngått kompromisser i så mange og viktige utenrikspolitiske spørsmål, må debatten som utenriksministeren etterlyser, bli sterkt amputert. For det er vel ikke meningen å ha en debatt bare for debattens skyld? Eller er det det?"

Slike og andre innvendinger har likevel ikke skremt utenriksministeren, som gjennom prosjektet "refleks" nå inviterer til tenkning og debatt om innholdet i norsk utenrikspolitikk for en ny tid (les mer her). På departementets nettside kan vi finne innledende tekster om ulike aktuelle temaer, samt "bidrag fra fagmiljøene" (les her). Bidragene er i hovedsak hentet fra vestlige forskningsmiljøer, som f.eks. professor Peter J. Katzenstein ved Cornell University (USA). Han skisserer 3 aktuelle utenrikspolitiske utfordringer for Norge (les mer her):

  • Norsk identitet og innvandring
  • Enerigpolitikk og forholdet til Russland
  • Fredsbevarende operasjoner i et europeisk og ikke en skandinavisk/global kontekst

Forøvrig er bidragsyterne i all hovedsak middelaldrende, hvite menn (og én kvinne) - ingen fra utviklingsland (note). Her skiller ikke utenriksministeren seg vesentlig fra utviklingsministeren, som heller ikke tok med "stemmer fra Sør" da han før jul oppnevnte et utviklingsutvalg for å se på hvordan en samlet norsk politikk har konsekvenser for utviklingen i den fattige delen av verden (les mer her). For den som måtte være interessert forligger imidlertid Fellesrådet for Afrikas bok "Umthetho – Åtte afrikanske forslag til norsk utenrikspolitikk", som kom tidligere i år (les mer her).

På departementets nettsider oppfordres nå interesserte til å sende inn kommentarer og innspill. Blant spørsmålene Støre fikk etter foredraget på Universitet i Oslo sist uke var (les mer her):

  • Hvorfor er det så viktig for regjeringen å kalle Norge en fredsnasjon?
  • På hvilke måter kan 'norske interesser' virke som en hemsko for økonomisk utvikling i Afrika?
  • Utenriksministeren har snakket mye om Norges muligheter og om Nordområdene. Likevel ble ikke Norge inkludert da Storbritannia inviterte til debatt.

Sist sommer mente Aftenposten på lederplass at "en åpen og fordomsfri, men samtidig mest mulig kunnskapsbasert debatt er en viktig forutsetning for å forankre norsk utenrikspolitikk bredest mulig, noe som er en utvilsom styrke for et land med vår størrelse" (les mer her). Hvor åpen og fordomsfri Støres presentasjon sist uka var er det trolig ulike oppfatninger om. Morgenbladets Sten Inge Jørgensen mente i en kommentar sist fredag at "noen av signalene han ga var såpass sterke" at det er grunnlag for å konkludere forsøksvis:

  • UD under Jonas Gahr Støre kommer til å bruke svært mye tid på nordområdene.
  • Den rødgrønne regjeringens ambisjon om å fremstå med en mer venstreorientert utenrikspolitisk linje på flere områder synes nå befestet.
  • SV og Senterpartiet har fått fullt gjennomslag for sin EU-motstand, ved at Støre knapt nevnte unionen i hele presentasjonen.

Hva som faktisk blir regjeringens endelige konklusjoner gjenstår imidlertid å se. Etter planen skal prosjektet munne ut i en stortingsmelding høsten 2008 og her er det duket for vanskelig avveininger i forhold til utviklingslandenes interesser. Slike interessemotsetninger vurderes nå av det regjeringsoppnevnte utviklingsutvalget, som antas å legge fram sin rapport til våren (les mer her).

_____

Note: Etter at nyhetssaken ble lagt ut har UD's nettsider blitt supplert med ytterligere bidrag fra fagmiljøene, bl.a. 3 norske kvinner.


Aktuelle lenker:


Søk:

Avansert søk

UDs introduksjon til debatten:


Verden er i rask endring, grensene mellom utenriks- og innenrikspolitikk viskes ut. Globalisering, endrede maktforhold og framveksten av et nytt multikulturelt norsk ”vi” utfordrer oss til å tenke nytt om utformingen av norsk utenrikspolitikk. Det holder ikke å gå vante veier eller løse nye problemer med gamle virkemidler. Hva betyr dette for våre interesser, verdier og måten vi driver utenrikspolitikk på? Vi må teste våre utenrikspolitiske reflekser - hvilke av dem er fortsatt holdbare, hvilke bør vi endre?  Utenriksminister Jonas Gahr Støre har igangsatt prosjektet ”Refleks – norske interesser i en globalisert verden ” og inviterer til tenkning og debatt om innholdet i norsk utenrikspolitikk for en ny tid.

Hentet fra UDs nettsider:
Refleks - norske interesser i en globalisert verden

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.