Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

En snakkis om utenrikspolitikk

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og UD arbeider med planer for å få til "den store samtalen" i Norge om vår plass i verden.

Tirsdag 11. juli 2006
Linker oppdatert: Fredag 17. november 2006

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

- Vi har ikke hatt en gjennomgang av Norges situasjon og posisjon etter den kalde krigen, sa utenriksministeren til Aftenposten sist uke da han la fram tanker om en snakkis om utenrikspolitikk (les mer her). Dagen etter fikk han støtte fra Aftenpostens lederskribent, som også la vekt på behovet for folkelig engasjement (les hele her):

"Vi er enig med Støre i at det er sunt med et sterkere folkelig engasjement rundt utenrikspolitikken. En åpen og fordomsfri, men samtidig mest mulig kunnskapsbasert debatt er en viktig forutsetning for å forankre norsk utenrikspolitikk bredest mulig, noe som er en utvilsom styrke for et land med vår størrelse. Men den "store samtalen" om Norges plassering i verden som utenriksministeren etterlyser, må ikke bli en ny variant av verdikommisjonen. Til det er norsk utenrikspolitikk for viktig."  

I en kommentar i Morgenbladet (les hele her) lurer Aslak Bonde på hvordan Støre skal få til dette, "så lenge regjeringen ikke tåler debatt om hverken EU eller NATO?". Han viser til at "det er svært sjelden noe så fjernt som utenrikspolitikk fenger opinionen" og mener at Støres initiativ i utgangspunktet er "en håpløs ambisjon".

- En god idé og et prisverdig initiativ, mener imidlertid Dagsavisens Arne Strand, som sammen med Aftenpostens Harald Stanghelle deltok i debatt om Støres initiativ i Søndagsavisa på NRK P2 sist helg.

Søndagsavisa stilte spørsmålet: Vil Støre lykkes der Tony Blair Floppa? Etter at Storbritanias statsminister Tony Blair lanserte sin versjon av "den store samtalen" i regi av sitt eget parti (Labour) i november 2003, oppsto raskt usikkerhet om i hvilken grad regjeringskritiske synspunkter ville slippe til. I en kommentar i The Guardian i februar i år skrev Iain Hollingshead bl.a. (les hele her):

"Da nettsiden bigconversation.org.uk - ble offentlig lovet arbeiderpartirepresentanter at alle synspunkter ville være velkomne, men den håndfull av kommentarer som ble plukket ut for lanseringen antydet noe annet."

- Ett år senere hadde ikke en eneste kommentar om Irak sluppet til i debatten "uten fordommer", noterer han. 

I debatten i søndagsavisa var både Strand og Stanghelle usikre på om det vil være klokt om det blir regjeringen eller UD som står for en "snakkis" om utenrikspolitikk, og de antydet at det nok heller bør overlates til en uavhengig instans.

- Teste "kald-krig refleksene" mot dagens virkelighet

- Det er godt å ha reflekser i utenrikspolitikken, sa Støre til søndagsavisa, men la til at "hvis de refleksene ikke lenger svarer på den verden vi omgir oss med, så gjør vi dårlig arbeid".

- En slik utfordring er vårt forhold til USA, skriver Aftenposten på lederplass og legger til:

"Det er for eksempel ikke lenger politisk eller militær automatikk i at Norge velger det amerikanske alternativet når vi om et par år skal avgjøre hvilket jagerfly vårt luftforsvar skal benytte i neste generasjon."

- Signerer vi avtalen som det nå forhandles om, er vi så godt som bondefanget, mener tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Halle Jørn-Hanssen, og peker i en kommentar i Morgenbladet i april (les hele her) på at:

"Da er vi inne i en politisk og teknologisk prosess som forsterker vår bilaterale sikkerhetspolitiske og militærteknologiske avhengighet av USA for minst to generasjoner fram i tid."

Sammenhengen mellom Norges transatlantiske ankerfeste knyttet til utenriks- og sikkerhetspolitikken på den ene siden og vår utviklingspolitikk på den andre siden ble i mars 2004 drøftet på et seminar i regi av Bistandstorget (les mer her).  

At utenriksministeren også har en bred og åpen agenda i forhold til planene om "den store samtalen" gikk fram av de eksemplene han presenterte overfor Aftenposten (les mer her):

 • Nå har vi i ti-femten år sagt "Norsk utenrikspolitikk står fast". Men hva står den fast i forhold til?
 • Hvor ligger Norges orientering og interesser? Ankerfestene har vi sitert i Soria Moria - FN, NATO og EØS. Men hva er det de ankerfestene sitter i og hvordan beveger ankrene seg?
 • Hva betyr det for oss at for eksempel USA, Kina, Russland, India og Afrika er i endring?
 • Vi har fått forståelsen av noen nye globale forhold med helse, miljø, fattigdom, migrasjon og et konfliktbilde med færre kriger mellom land og flere kriger internt i land. Hva betyr dette for Norge?
 • Hvordan kan Norge ta fatt i arbeidet med det internasjonale demokratiet, spørsmål som demokrati og rettsstat inne i et land og forholdet mellom land?

Ønsker folkelig engasjement og debatt

Til søndagsavisa sa Støre at han vil ha med fagfolk, både fra Norge og utlandet, for å se på disse spørsmålene, både fra kjente og ukjente vinkler. Og han ønsker et folkelig engasjement:

"I norge i dag har vi mange mennesker og mange grupper - organisasjoner - med stort internasjonalt engasjement på ulike vis. Vi gir fra oss en mulighet hvis vi ikke får med oss disse miljøene."

Han tok til orde for å åpne for mer debatt og uenighet og understreket at "Det blir ikke et godt arbeid om vi ikke lar folk med ulike syn slippe til".

En stortingsmelding?

- Gjennom en slags "Norge-i verden"-kommisjon ønsker Støre et bredt arbeid med sentrale temaer rundt Norges forhold til omverdenen, skrev Aftenposten. Akkurat hvordan det skal skje er ennå ikke avklart, men Støre peker på at det ikke er hastverk. Til søndagsavisa sa han at han ikke tatt stilling til om han vil anbefale en Stortingsmelding.

Dagsavisens Arne Strand foreslår at det kanskje heller bør legges opp til en slags prosess tilsvarende makt- og demokratiutredningen.


Aktuelle lenker:

 • Norge og USA - felles fremtid?, Kommentar av Jonas Gahr Støre i Ny Tid 17.11.06
  Forholdet til USA er sentralt i vår utenrikspolitikk. USA er vår sikkerhetspolitiske pilar, men samtidig mye mer enn det, historisk, økonomisk, kulturelt og som politisk aktør i mange saker av stor interesse for Norge. Det krever et bevisst forhold til USA.  
 • Politikken må bygge på åpenhet (død lenke), Debatt av Per Kleppe i Dagsavisen 06.09.06
  Jonas Gahr Støre har invitert til en åpen debatt om utenrikspolitikken. Hvorfor ikke en videre ramme: Norges rolle i verdenssamfunnet? Men slike debatter må nå ut til folk flest, de må føres på et språk som folk begriper og gjelde forhold der folk kjenner seg igjen.  
 • Etterlyser analysegrunnlag, kommentar av Trygve Eriksen i Tønsberg Blad 21.08.06
  Samtidig må forsvarspolitikken i enda større grad ses som en viktig del i sikkerhetspolitikken, igjen som et ledd i utenrikspolitikken. Men husk at det er utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske forhold som ligger til grunn for forsvarspolitikken. Brede prosesser, med analyser og debatt om utenriks- og sikkerhetspolitiske forhold burde derfor i sterkere grad være gjennomført, som grunnlag for de forsvarspolitiske rammer.
 • Vi trenger realistisk politikk, kronikk av Erna Solberg i Aftenposten 16.07.06
  Utenrikspolitikk må gjerne bli en "snakkis", slik Jonas Gahr Støre nylig foreslo i Aftenposten. Men hvis Norge skal forstå utviklingen og ha en realistisk oppfatning av egen plass og innflytelse i verden, må "snakkisen" føres på realistiske premisser. 
 • Drømmen til Jonas, lederkommentar i VG 13.07.06
  Vår sjelden hvilende utenriksminister Jonas Gahr Støre har en drøm. Han vil få i gang en bred debatt om norsk utenrikspolitikk.  
 • Norge og Midtøsten, lederkommentar i Nationen 12.07.06
  Om vi utnytter vår selvstendighet klokt, kan vi ha en viktigere rolle enn vår størrelse tilsier. Nettopp denne posisjonen er et godt utgangspunkt også for den store samtalen om utenrikspolitikk som Støre inviterer til.  
 • Vil Støre lykkes der Tony Blair floppa?, Søndagsavisa NRK p2, 09.07.06
  (programmet kan lastes ned fra NRKs nettsider)
 • En søvngjenger i verden, Kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet 07.07.06
  Utenriksministeren vil ha en bred og aktiv offentlig samtale om vår plass i verden, men hvordan skal han få til det så lenge Regjeringen ikke tåler debatt om verken EU eller NATO? 
 • Norge i verden, Lederkommentar i Aftenposten 05.07.06
  Vi er enig med Støre i at det er sunt med et sterkere folkelig engasjement rundt utenrikspolitikken. En åpen og fordomsfri, men samtidig mest mulig kunnskapsbasert debatt er en viktig forutsetning for å forankre norsk utenrikspolitikk bredest mulig, noe som er en utvilsom styrke for et land med vår størrelse.  
 • Utenrikspolitikk skal bli snakkis, Aftenposten 04.07.06
  Norges internasjonale reflekser skal testes. Utenriksministeren vil ha "den store samtalen" om vårt lille lands plass i en stor verden i rask forandring.

Om Tony Blairs "The Big Conversation":


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.