Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2005: WTOs ministermøte 2005 (Hong Kong)

13. - 18. desember avholdes det 6. ministermøtet i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i Hong Kong. Ministermøtet inngår i den såkalte Doha-runden (utviklingsrunden), som skal ha særlig fokus på utviklingslandenes behov. Uenigheten i forkant av møtet er imidlertid stor. Noen frykter, mens andre håper, at også dette WTO-toppmøtet vil ende uten sluttresulat, lik foregående ministermøter i Cancun (2003) og Seattle (1999).

På disse sidene vil vi fortløpende samle bakgrunnsinformasjon, nyheter, kommentarer og presseklipp om prosessen fram mot, under og etter møtet.

Innhold:


Redaksjonen avsluttet 03.03.06
for siste nyhetssak, se: WTO-avsporing utsatt? 20.12.05


Et utvalg kommentarer til slutterklæringen:

Kommentarer i media:

 • Medspilleren, intervju med Jonas Gahr Støre i Morgenbladet 23.12.05
  Når det gjelder WTO, som akkurat nå er det viktigste forhandlingssystemet Norge er en del av, står mye på spill. Det var veldig mye å sette seg inn i på kort tid da jeg ble utenriksminster og måtte gå rett inn i forhandlingene, men jeg opplevde likevel at dette er en viktig inngang for norsk utenrikspolitikk. Vi sitter ikke bare ved bordet, men er kommet helt til der tekstene skrives.
 • I verdenshandelens smeltedigel, Kronikk av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 20.12.05
  En ny global handelsavtale skal være på plass innen utgangen av 2006. Det skal bli en utviklingsavtale. Og den skal Norge være en del av.
 • Utsettelse i WTO, Lederkommentar i Aftenposten 20.12.05
  I løpet av det neste halve året kan Verdens handelsorganisasjon, WTO, bli kastet ut i en krise hvis det ikke kommer et gjennombrudd i forhandlingene.
 • Regeltriks og dobbeltmoral, Kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 20.12.05
  Bønder i nord har fått utsatt utsiktene til undergangen. Fattigfolk har fått utsatt utsiktene til bedre tider.
 • Tilbake på sporet, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 20.12.05
  Som det ble sagt på forhånd, var det en fordel at forventningene var lave før møtet. Da er det enklere å få til noe som iallfall ligner på suksess. Slik sett var dette ministermøtet i WTO ikke så aller verst. På organisasjonens hjemmeside fastslås det at ministrene fikk «Runden tilbake på sporet».
 • Overproduksjon, Kommentar av Sofie Mathiassen i Dagens Næringsliv 20.12.05
  Forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) har satt støtten til jordbruket i verdens rike land på dagsorden både ute og hjemme.
 • Lite oppnådd - skriv vanskelig, Kommentar av Gunnar Syverud i Nationen 20.12.05
  Det interessante er om de som har vært med i Hongkong, egentlig vet hva de har vært med på(!?!)
 • Globalt bråk om landbruksvarer, Kommentar av Bjarte Botnen i Vårt Land 20.12.05
  Ingen er strålende fornøyde etter møtene, og det tyder på at resultatene stort sett er basert på kompromisser. Det er mange som deltar, WTO har ikke like mange medlemmer som FN, men 149 land er et høyt tall. Det er ingen tvil om at stadig flere land blir med i globaliseringen, det er vanskelig å stå utenfor.
 • For flere medieklipp, se her 

Se også fra tidligere ministermøter:


Et lite utvalg aktuelle nettsteder:

Norske nettsteder:

Det internasjonale sivilsamfunnet:

 • Trade Observatory (IATP)
  The Institute for Agriculture and Trade (IATP) er et USA-basert nettverk etablert for å fremme familielandbruk, jurdbrukssamfunn og økosystemer globalt, gjennom forskning, utdanning og internasjonalt pådriverarbeid. Særlig fokus på landbruksforhandlingene i WTO.
 • Via Campesina
  Via Campesina er et nettverk av ca 120 bondeorganisasjoner fra hele verden, som arbeider for bønders rett til nasjonal matsuverenitet og mer rettferdig handelspolitikk globalt og lokalt. Har egne sider om Hong Kong.
 • Third World Network
  Dette er et av de aller viktigste nettstedene for aktuelle kommentarer og utredninger fra et radikalt Sør-perspektiv, med basis både i organisasjoner og enkeltpersoner (leder: Martin Kohr). De har egne nettsider med særlig fokus på WTO og handelsspørsmål foran Hong Kong.  
 • The International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
  Et internasjonal senter i Geneve som arbeider for å øke kunnskapen om handel og bærekraftig utvikling, med egne samlesider om ministermøtet i Hong Kong.
 • Sixth WTO Ministerial Conference - Hong Kong 2005
  Choike - en internettportal for sivilsamfunnet i Sør, med egne samlesider om ministermøtet i Hong Kong.
 • The WTO's Sixth Ministerial Conference
  Ressursider utviklet av Global Policy Forum i New York, som følger FNs arbeid på en rekke områder og har samlet store mengder nettinformasjon på en oversiktelig måte. Egne nettsider om WTOs ministermøte i Honfg Kong.
 • Our World Is Not for Sale
  Et verdensomspennende nettverk av organisasjoner, aktivister og sosiale bevegelser som jobber for å hindre handels- og investeringsavtaler som fremmer de transnasjonale selskapenes interesser på bekostning av mennesker og miljø.
 • Focus on the Global South
  Dette er et Bangkok-basert NGO-nettverk omkring handel, gjeld og globalisering, med tyngdepunkt i Asia/Stillehavsregionen, som sammen Third World Network (se nedenfor) er blant de toneangivende ressurssentra i Sør (leder: Walden Bello). Egne temasider om handel.
 • Seatini
  SEATINI er et afrikansk initiativ som har som mål å styrke Afrikas kapasitet til å kjempe for sine interesser innenfor det internasjonale handelssystemet og innenfor globaliseringsprosessen. Fra 2001 er det blitt et uavhengig institutt. Særlig blir oppmerksomheten rettet mot spørsmål omkring Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og UNCTAD.
 • Trade Justice Movement (TJM)
  Trade Justice Movement er en kampanje for mer rettferdig verdenshandel, med oppslutning fra over 50 britiske organisasjoner/bevegelser.
 • NAMA Watch
  Et ressursnettverk som særlig følger forhandlingene om markedsadgang for industrivarer (Non-Agricultural Market Access - NAMA).

Søk:

Avansert søk

Kort om norsk WTO-politikk

Norsk WTO-politikk ble sist gang drøftet i Stortinget i forbindelse med behandlingen av globaliseringsmeldingen våren 2004 (se Globaliseringsdebatten og skillelinjer i norsk utenrikspolitikk, rorg.no 15.03.04).

I Stortinget 24.10.05 stilte Finn Martin Vallersnes (H) følgende spørsmål: Vil den rød-grønne Regjeringen forandre den norske WTO-politikken, og på hvilken måte vil det eventuelt skje? (se Dokument nr. 15, 2005-2006).

I sitt svar sa Utenriksminister Jonas Gahr Støre bl.a.: 

"Regjeringens tiltredelseserklæring understreker at hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk skal ligge fast. For handelspolitikken gjelder dette blant annet Norges grunnleggende interesse av et regelstyrt og forutsigbart globalt handelsregime. Regjeringen har like fullt vektlagt tydelige prioriteringer i handelspolitikken. Her vil jeg spesielt framheve følgende områder:

 • Større åpenhet omkring WTO-forhandlingene og de norske posisjoner i forhandlingene.
 • Større vektlegging av utviklingshensyn i våre forhandlingsposisjoner.
 • Større vektlegging av hensynet til nasjonal matsikkerhet og andre ikke-økonomiske hensyn i forhandlingene på landbruksområdet.

Denne vektleggingen vil synliggjøres over tid og på ulike måter, både i WTO-forhandlingene og overfor miljøer i Norge.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 29. mai
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?