Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Norsk WTO-politikk

Fredag 02. desember 2005

Grunnlaget for regjeringens WTO-politikk ble lagt i den poltiske plattformen fra Soria Moria (se Soria Moria om WTO).

Hvilke endringer dette ville medføre for norsk politikk ble utdypet av utenriksminister Jonas Gahr Støre i hans svar på spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) i oktober 2005 (se Dokument nr. 15, 2005-2006).

Utenriksminister Jonas Gahr Støre redegjorde i Stortinget fredag den 9. desember om Status i WTO-forhandlingene forut for ministerkonferansen i Hong Kong.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre blir en av seks tilretteleggere i WTO-forhandlingene i Hongkong (se Conference Chair announces slate of facilitators, WTO 02.12.05).

Utenriksministeren oppsummerte sine inntrykk og vurderinger i Hong Kong i en kronikk i Aftenposten:

 • I verdenshandelens smeltedigel, Kronikk av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 20.12.05
  En ny global handelsavtale skal være på plass innen utgangen av 2006. Det skal bli en utviklingsavtale. Og den skal Norge være en del av.

Aktuelle lenkerWTO-politikk i Stortinget:


Presseklipp:

 • I verdenshandelens smeltedigel, Kronikk av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 20.12.05
  En ny global handelsavtale skal være på plass innen utgangen av 2006. Det skal bli en utviklingsavtale. Og den skal Norge være en del av.
 • Vi trenger åpen handel, Kommentar av nærings- og handelsminister Odd Eriksen i Aftenposten 14.12.05
  Men i Hongkong 13.-18. desember er det først og fremst WTO som gjelder. Hensynet til vår egen velferd og verdens fattige tilsier at den åpningen av verdenshandelen som har pågått de siste 50 årene, bør fortsette. 
 • Norge er på banen, Debatt av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 11.11.05
  Aftenposten skriver på lederplass 10.11. at Norge er i skammekroken i WTO og at det er "oppsiktsvekkende" at "Norge er beredt til å være med på å blokkere en ny avtale i Verdens handelsorganisasjon". Fokus er feil.

Søk:

Avansert søk

Kort om norsk WTO-politikk

Norsk WTO-politikk ble sist gang drøftet i Stortinget i forbindelse med behandlingen av globaliseringsmeldingen våren 2004 (se Globaliseringsdebatten og skillelinjer i norsk utenrikspolitikk, rorg.no 15.03.04).

I Stortinget 24.10.05 stilte Finn Martin Vallersnes (H) følgende spørsmål: Vil den rød-grønne Regjeringen forandre den norske WTO-politikken, og på hvilken måte vil det eventuelt skje? (se Dokument nr. 15, 2005-2006).

I sitt svar sa Utenriksminister Jonas Gahr Støre bl.a.: 

"Regjeringens tiltredelseserklæring understreker at hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk skal ligge fast. For handelspolitikken gjelder dette blant annet Norges grunnleggende interesse av et regelstyrt og forutsigbart globalt handelsregime. Regjeringen har like fullt vektlagt tydelige prioriteringer i handelspolitikken. Her vil jeg spesielt framheve følgende områder:

 • Større åpenhet omkring WTO-forhandlingene og de norske posisjoner i forhandlingene.
 • Større vektlegging av utviklingshensyn i våre forhandlingsposisjoner.
 • Større vektlegging av hensynet til nasjonal matsikkerhet og andre ikke-økonomiske hensyn i forhandlingene på landbruksområdet.

Denne vektleggingen vil synliggjøres over tid og på ulike måter, både i WTO-forhandlingene og overfor miljøer i Norge.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 29. mai
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?