Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Aktuelt: Revisjon av oljefondsetikken

Etter flere års intens debatt vedtok Stortinget i 2004 etablering av etiske retningslinjer for forvaltning av Statens Pensjonsfond - Utland, eller oljefondet som det ofte kalles.

Oljefondet har i løpet av en tiårsperiode vokst til over formidable 2000 milliarder kroner. Dette tilsvarer omtrent Norges brutto nasjonalprodukt (BNB) eller omtrent halvparten av samlet BNP for Afrika sør for Sahara. Fondet vokste sist høst forbi det nederlandske fondet for offentlige ansatte, ABP, og anses nå for å være verdens største fond. Fondet forventes å passere 4000 milliarder i 2014.

Fondet er Norges finansielle og økonomiske ankerfeste i dagens globaliserte verden, men også vår etiske akilleshæl. I 2008 skal de etiske retningslinjene evalueres. Her kan du følge prosessen og debatten.

- Vi vil videreføre og videreutvikle de etiske retningslinjene for Statens petroleumsfond, heter det i regjeringens politiske plattform fra Soria Moria (les her) og videreutviklingen skal skje i år. I samarbeid med Norges Bank Investment Management (NBIM) og Etikkrådet arrangerte Finansdepartementet i januar 2008 konferansen "Investering for framtida". Konferansen markerte starten på årets evaluering av de etiske retningslinjene, som ble varslet av finansminister Kristin Halvorsen og utviklingsminister Erik Solheim sist høst. I etterkant har konferansen har Finansdepartementet utarbeidet et høringsnotat, som ble langt fram 18. juni (les mer her). Resultatet av evalueringen, med eventuelle forslag til endringer i de etiske retningslinjene, vil bli lagt fram i den årlige meldingen til Stortinget om Statens Pensjonsfond våren 2009.

På konferansen i januar sa finansminister Kristin Halvorsen bl.a. (les mer her):

Finansminister Kristin Halvorsen (SV)

"Vi ser det som svært viktig å beholde den brede politiske og folkelige oppslutningen om forvaltningen av Statens Pensjonsfond – Utland i dag. Samtidig ønsker vi å motta innspill fra engasjerte miljøer i Norge og utlandet. Vi håper disse bidragene kan gi grunnlag for ytterligere styrking av SPUs etiske retningslinjer, sier finansministerer Halvorsen."

Og innspill har kommet. Men de etiske utfordringene er mange og store - og går langt ut over de som søkes ivaretatt gjennom dagens etiske retningslinjer. Mens noen er kritiske til politisk motiverte investeringer, ser andre store muligheter - ikke minst i mulighetene for å opprette nye fond. På disse aktueltsidene kan du følge debatten og finne bakgrunnstoff om oljefondet og de etiske retningslinjene.


Innhold:

Om evalueringen - fra Finansdepartementet:

Aktuelle nyhetssaker på rorg.no:

 • Andre aktuelle nettsider:


  Tidligere arangementer:

  Oljefondet 2020
  Arr.: Attac Oslo
  Dato: 29. februar, kl 18.30
  Sted: "Dattera til Hagen" (2.et), Grønland 10, Oslo

  Pub-debatt med bl.a. Attac-leder Marte Nilsen, økonom Erik Reinert og statssekretær Roger Schjerva

  Statens Pensjonsfond i udemokratiske regimer. Er det forsvarlig?
  Arr.: SUM og SAIH i samarbeid mes SLUG Blindern (U-landsseminaret)
  Dato: 4. mars, kl. 17.15
  Sted: Auditorium 7, SV-bygg, Blindern, Universitet i Oslo

  Debatt med Aanund Hylland, professor ved økonomisk institutt, UiO
  Heikki Holmås, stortingsrepresentant for SV, medlem av stortingets finanskomité og representant for Norges Bank. Ordstyrer: Kaare M. Bilden, debattredaktør, Ny Tid


 • Søk:

  Avansert søk

  Sagt i debatten:


  "Vi velger å være en samfunnsansvarlig investor. Vi er en global investor og vi er en langsiktig investor. For oss er det ikke bare fordi det er etisk riktig at vi investerer etter retningslinjer som skal hindre oss i å medvirke til grove menneskerettighetsbrudd, grove former for miljøødeleggelser og korrupsjon. Dette bidrar også til en langsiktig økonomisk avkastning."

  Finansminister Kristin Halvorsen
  i sitt
  åpningsinnlegg på konferansen

  "Gjennom oljeformuen er Norge blitt en maktfaktor i internasjonale finansmarkeder, og har allerede tatt avstand fra drøyt 20 selskaper. Trolig er det mer å gå på. Slik kan også Norge gi sitt bidrag til den internasjonale kampen mot slavehandel, barnearbeid, miljøkriminalitet og fattigdom."

  Lederkommentar i
  Aftenposten 18.01.08

  Finansminister Kristin Halvorsen er ute og gjentar sine påstander om at Pensjonsfondets utsalg fra internasjonale bedrifter som ikke passerer det norske etiske nåløyet, gir oss mulighet til å påvirke etikken i internasjonalt næringsliv. Virkningen er nok stort sett den motsatte. Halvorsen overser hvem som kjøper seg opp når Pensjonsfondet selger seg ut.

  Kommentar av John Berg i
  Aftenposten 18.01.08

  At den norske stat står som eier bak brorparten av våre investeringer i utlandet, gjør at den må trå ekstra varsomt som investor. Endringer i oljefondets investeringsmandater og nye føringer knyttet til de statlige foretakenes virksomhet i utlandet, må vurderes nøye i lys av det mindre investeringsvennlige klima vi nå står overfor. Frykten for sammenblanding av finansielle og politiske motiver i forvaltingen av statlige fond viser hvor komplisert det er å drive utenrikspolitikk gjennom finansmarkedet.

  Kommentar av Leo A. Grünfeld
  i
  Aftenposten 10.01.08

  "Vårt forslag er at Stortinget endrer på lovverk og vedtak som gjør at størsteparten av oljeinntektene sluses inn i oljefondet. Dette fondet kan beholde storparten av dagens beholdning på 2000 milliarder kroner. Men viktigst er det å opprette nye og utfyllende, mer etisk forsvarlige og mer samfunnsnyttige fond for forvaltning av oljeinntektene. Vi forslår tre slike fond."

  Kronikk av Marte Nilsen og
  Einar Braathen (Attac Norge) i
  Dagbladet 16.01.08

  Tiden er inne for å øke presset om at Statens pensjonsfond - Utland skal styres politisk. Ellers blir Norge i økende grad en del av verdens undertrykkere og miljøverstinger.

  Kommentar av Aksel Nærstad
  (Utviklingsfondet) i
  Aftenposten 27.11.07

  RORG Nyhetsmelding
  Fjern meg fra lista Mer info
  Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

  Siste innlegg i debatten:


  "Er det etisk forsvarlig å investere den norske oljeformuen på finansmarkedene?"

   Emilie Ekeberg (Attac)
  i
  Nationen 23.04.09

  "Nå har finansministeren foreslått en rekke endringer som miljøbevegelsen hilser velkommen; 20 milliarder for investering i klimatiltak og 20 milliarder for investeringer i utviklingsland, krav om mer aktiv påvirkning av klimastrategier for de selskapene vi har aksjer i, og en utredning om hvordan finansnæringen påvirkes av klima."

   Arild Hermstad, Lars Haltbrekken, Rasmus Hansson, Arild Hermstad og Dag Hareide i Dagbladet 23.04.09

  "Norge burde tenke annerledes: Invester større deler av oljefondet i Afrika, er økonomens oppfordring."

  Dambisa Moyo
  til E24 17.04.09

  "Finansministeren varslet igår at hun vil bruke 20 milliarder kroner av fondet til å investere i miljøteknologi og fattige land. Når vi kan tape 633 milliarder kroner på ett år, bør vi også kunne ta sjansen på å bruke under én prosent av fondet på noe som kan bidra til en bedre verden og kanskje attpåtil gi god avkastning."

  Dagens Næringsliv 03.04.09
  i
  E24 28.08.08

  "De etiske retningslinjene er ikke utviklet en gang for alle. Vi vil ha et kontinuerlig fokus på hvordan de fungerer, hvilke resultater vi oppnår og hvordan vi best kan bidra til en bedre verden. Et fond som forvaltes på vegne av det norske folk, vil være under kontinuerlig overvåking og debatt. Åpenhet om hvilke selskaper vi har eierandeler i, hvilken investeringsstrategi vi følger og hvordan de etiske retninglinjene fungerer er helt nødvendig for å sikre legitimitet."

  Finansminister Kristin Halvorsen
  i Dagbladet 03.04.09

  Redaktør: Arnfinn Nygaard
  Sist oppdatert: 28. mai
  Om disse sidene
  Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

  Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

  Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?