Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Nye etiske skritt i oljefondsforvaltningen

I oppfølgingen av de etiske retningslinjene for oljefondet (Statens pensjonsfond - utland) tar Norges Bank nå skrittet ut i neste utfordring: aktivt eierskap. Som forvalter av et av verdens største fond vil de i første omgang bruke sin eiermakt til sette fokus på etiske spørsmål knyttet til barnearbeid og mektige oljeselskapers lobbyarbeid knyttet til miljø- og klimaspørsmål.
Onsdag 28. februar 2007
Linker oppdatert: Fredag 13. april 2007

Oljefondets direktør, Knut N. Kjær, har lagt fram årsrapport med fokus på aktivt, etisk eierskap.

- Skuffende om etikk, skrev Hans Petter Graver i en kommentar i Dagens Næringsliv i fjor, etter at årsrapporten for oljefondet 2005 hadde blitt lagt fram (les mer her). Graver ledet et utvalg som i 2003 la fram forslag til etiske retningslinjer for forvaltningen av fondet (les med her) og som førte til at slike ble vedtatt året etter (les mer her). Han var imidlertid ikke imponert over Norges Banks oppfølging og avsluttet sin kommentar i fjor slik:

"Hvilke og hvor mange selskaper ble kontaktet? På hvilket grunnlag ble de valgt ut? Hvordan og hvor omfattende var kontakten? Hvilke etiske spørsmål ble stilt? Hva slags type spørsmål ble drøftet? Var responsen tilfredsstillende? Hvis svaret er at ingen selskaper ble kontaktet av banken for å diskutere miljø og sosial utvikling, er det intet mindre enn oppsiktsvekkende."

- Bankens nye gruppe for eierskapsutøvelse har et grundig strategiarbeid som sin første prioritet, sto det bl.a. i tilsvaret fra direktør Knut N. Kjær og Henrik Syse i Norges Bank Investment Management (les mer her). Denne uken kom det foreløpige resultatet av bankens strategiarbeid, som i sin årsrapport for 2006 har satt fokus på oppfølgingen av de etiske retningslinjene gjennom aktivt eierskap (les mer her). Til å bistå i dette arbeidet engasjerte banken i 2005 moralfilosof Henrik Syse, som ble hilst velkommen på lederplass i Aftenposten med bl.a. denne formaningen (se f.eks. her)

"Effektivitet og maksimal avkastning vil alltid stange i rettferdighetsbegrepet, og det er slett ikke gitt at effektiviteten alltid skal gå av med seieren."

I en kommentar i dagens Aftenposten svarer Syse på utfordringene både fra Aftenposten og Graver og skriver bl.a. (les mer her):

"Eierskapets siktemål er å sikre den langsiktige avkastningen. For å oppnå dette må også sosiale og miljørelaterte spørsmål tas opp, siden de med stor sannsynlighet vil være viktige for markedenes sunnhet og funksjonalitet på sikt. Derfor henger etikk og eierskapsutøvelse nøye sammen."

Kirkens Nødhjelp og Changemaker er positive til Norges Banks satsing på etisk eierskap og i en pressemelding i går skrev de bl.a. (les mer her):

"Selv om det fortsatt er en lang vei å gå, bør disse første skrittene sette en standard for andre forvaltere."

- Vi vil videreføre og videreutvikle de etiske retningslinjene for Statens petroleumsfond, står det i Soria Moria-erklæringen (les mer her) og finansminister Kristin Halvorsen vil bruke oljefondet til å "påvirke verden i best mulig retning". I Morgenbladet fikk hun nylig åtte utfordringer fra frivillige organisasjoner og andre til hvordan dette kunne gjøres (les mer her).


Aktuelle lenker:

Kommentarer og innspill fra norske organisasjoner:

Medieklipp og -debatt:

 • En unik sjanse, Kronikk av Kristin Halvorsen i Ny Tid 13.04.07
  Barns rettigheter og beskyttelse av miljøet vil bli gitt særlig oppmerksomhet i den etiske forvaltningen av oljeformuen.
 • Børs og etikk, Lederkommentar i Dagbladet 11.04.07
  Dagbladets reportasjer om oljefondet og våpenprodusenter viser igjen hvor vanskelig det er å holde sin sti ren som storinvestor i den globaliserte kapitalisme.
 • - Klasevåpen skal ut av oljefondet, Dagbladet 10.04.07
  - Jeg kan ikke kommentere enkeltselskaper. Men hvis det er sånn at vi investerer i selskaper som produserer klasevåpen, så er regelverket klart. Vi skal ikke investere i produsenter av våpen som er inhumane ved normal bruk, sier Halvorsen.
 • Fortsatt klasevåpen i Oljefondet, Dagbladet 07.04.07
  Nå viser en ny gjennomgang Dagbladet har foretatt, at det fortsatt er investert betydelige midler i de omstridte våpnene.
 • Oljefondet skal forandre verden, Dagens Næringsliv 02.04.07
  Finansminister Kristin Halvorsen (SV) skal bruke oljefondet til å tvinge frem endringer i verdens største selskaper.  
 • Vår ære og oljeavmakt, kommentar av Jon Hustad, Dag og Tid 09.03.07
  Oljefondet nyttar milliardar på å gjera den amerikanske og britiske finanseliten endå rikare. Fyrst kjem femti britiske og amerikanske finanshus, så kjem ingen norske.
 • Oljekran uten etisk kontroll, Ny Tid 02.03.07
  Penger fra oljefondet blir investert i borgerkrigsrammede Irak. Oljefondet har statsobligasjoner for 75 milliarder kroner, men gjør ingen etiske vurderinger i forvaltningen.
 • En moralsk realist, Morgenbladet 02.03.07
  Arne Johan Vetlesen stiller spørsmål ved skillet mellom "etikk" og "moral", er skeptisk til filosofisk konstruktivisme og legger avstand til sterke aktører som bruker etikk som glasur.
 • Fremtidsrettet eierskapKommentar av Henrik Syse i Aftenposten 28.02.07
  Tirsdag la Norges Bank frem sin Årsrapport for forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland. I rapporten redegjøres det også for eierskapsutøvelsen, både status i arbeidet og satsingsområder fremover.
 • Ti gode år, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 28.02.07
  Den norske staten er blitt en finansiell stormakt med en kapital på 1780 milliarder kroner plassert i det norske oljefondet, nå omdøpt til Statens Pensjonsfond Utland.
 • Oljefondet bruker eiermakt, E24 28.02.07
  Fondet har flere ganger bedt selskaper om å klargjøre sin bruk av underleverandører med tanke på menneskerettigheter.
 • Finansminister vil ha pensjons-etikk, Vårt Land 28.02.07
  De private pensjonsfondene passer på tre milliarder av sparepengene våre. Men bare et fåtall av fondene har så langt tenkt på en etisk investering.
 • Politikere med oljeflaks, kommentar av Øystein Sjøli i E24 18.02.07
  Norske politikere får skryt for oljefondet fra alle kanter. Det fortjener de ikke.
 • Oljefondets politiske suksess, lederkommentar i Aftenposten 28.02.07
  Avkastningen svinger fra år til år, avhengig av aksjekurser og renter. Men det er hevet over tvil at Norges Bank har vist seg om en profesjonell forvalter.
 • Ikke sats på de snille, sats på fremtiden!, debatt av Ylva Lindberg i Morgenbladet 16.02.06
  Det handler ikke om at Norges Bank eller den norske stat skal igangsette nye prosjekter, men snarere om at man skal se de mulighetene som allerede finnes internasjonalt – alt fra indeksprodukter med et bærekraftsperspektiv til spesialiserte fond innen energi, vann og utvikling.
 • Slik kan oljefondet forandre verden, Morgenbladet 09.02.07
  Finansminister Kristin Halvorsen vil bruke oljefondet til å "påvirke verden i best mulig retning". Her er åtte utfordringer til hvordan hun kan gjøre det.
 • Oljefond uten miljøprofil, kronikk av Hilde W. Nagell og Ylva Lindberg i Aftenposten 31.01.07
  Med vår utslippsbaserte og tilfeldig tildelte formue har Norge et særlig ansvar innen klima. Er vi modige, fremtidsrettede og lure tar vi dette ansvaret på alvor i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, eller "oljefondet", som det også kalles.
 • Etikk og eierskap, kronikk av Knut Kjær og Henrik Syse i Dagens Næringsliv 15.03.06
  Norges Bank har gitt eierskapsutøvelse høy prioritet, i tråd med retningslinjene gitt fra de politiske myndighetene. I dette arbeidet er etikkdimensjonen allerede gitt betydelig plass, og slik vil det fortsette å være.
 • Skuffende om etikk, kommentar av Hans Petter Graver i Dagens Næringsliv 02.03.06
  De etiske retningslinjer for Pensjonsfondet – Utland (Oljefondet) har nå virket i ett år. Hvordan er de gjennomført av Norges Bank? Den som leser årsrapporten for 2005, vil bli skuffet.

 • For ytterligere klipp og debatt, søk på "oljefondet" og/eller "etikk" i våre medieklipp.

For ytterligere informasjon om olje og etikk, se:


Søk:

Avansert søk

Fra oljefondets årsrapport:


Norges Bank har som ambisjon å være en fremtredende og respektert utøver av eierskap, som makter å kombinere de etiske og finansielle aspektene på en måte som vinner støtte hos andre investorer, hos selskapene og hos regulerende myndigheter. I første omgang skal NBIM, innenfor fireårsperioden 2007–2010, bygge opp et solid omdømme basert på konkrete resultater og gjennomslag i markedet. Riktignok kan resultatene ofte være vanskelige å måle, ikke minst fordi det ofte tar tid før de er synlige. Likevel er det vårt mål å kunne fremvise økt bevissthet og konkrete endringer i porteføljeselskapene – og i markedene – på alle våre satsningsområder innenfor denne fireårsperioden. Riktignok må konkrete opplysninger om enkeltselskaper ofte forbli konfidensielle, av hensyn til prosessene vi er inne i. Men vi vil søke å rapportere mest mulig åpent om de prinsippene og prioriteringene som ligger til grunn for våre eierskapsprosesser, den type ressurser som er brukt, og de resultater som er oppnådd. Norges Bank har dessuten startet et arbeid for å muliggjøre en enda mer detaljert rapportering om stemmegivning på selskapsnivå. Offentliggjøring av dette materialet vil skje fra og med generalforsamlingssesongen 2007, i forbindelse med den årlige rapporteringen om eierskapsutøvelsen.

Videre fortsetter NBIM å fremme og støtte gode prinsipper for selskapsstyring, etikk og miljø også på felter utenfor våre satsningsområder, gjennom stemmegivning, deltakelse i offentlig debatt, publisering av våre eierskapsprinsipper og støtte til andre investorers initiativer.

Slik skal Norges Bank fremstå som en helhetlig aktør med realistiske og samtidig ambisiøse mål.

(les mer her)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.