Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

I orden at oljefondet øker i skatteparadis?

Ett år etter at regjeringen erklærte "krig" mot skatteparadiser har oljefondet, i følge en undersøkelse foretatt av NRK og Verdensmagasinet X, doblet sine investeringer i selskaper etablert i slike "paradiser". Er dette helt i orden, slik bl.a. Høyres Per-Kristian Foss mener, eller har Norge et troverdighetsproblem, slik bl.a. Attacs Emilie Ekeberg mener?
Tirsdag 25. mars 2008
Linker oppdatert: Onsdag 02. april 2008

Utviklingsminister Erik Solheim, finansminister Kristin Halvorsen og Eva Joly i Norad erklærte for et år siden "krig mot skatteparadiser".

Det vakte stor oppmerksomhet da Verdensmagasinet X sist sommer, etter at regjeringen hadde erklært "krig" mot skatteparadiser, pekte på at Statens Pensjonsfond - Utland (SPU), eller oljefondet som det ofte kalles, hadde investert milliarder av kroner i kjente skatteparadis (les mer her). Rett før påske viste en ny undersøkelse, foretatt av Verdensmagasinet X og NRK, at oljefondets investeringer i selskaper etablert i slike skatteparadiser hadde blitt doblet siste året (les mer her).

- Investeringene er en klar selvmotsigelse, sier spesialrådgiver i Norad, Eva Joly, til NRK (les mer her). Nyvalgt leder i Attac Norge, Emilie Ekeberg, såvel som Jan Borgen i Transparency International, mener Norge her har et troverdighetsproblem. Ekeberg, som har endringer i forvaltningen av oljefondet som en av sine kampsaker (les mer her), sier til Verdensmagasinet X bl.a. (les mer her):

"Det er flott at Norge sender ut signaler om at skatteparadisene skal bekjempes, men det må også få konsekvenser for måten Norge forvalter oljeformuen på. Man mister troverdighet når man kjemper mot skatteparadis, men samtidig investerer penger der."

Og til nrk.no sier Jan Borgen (les mer her):

"Det er dobbelmoralsk at man ønsker å bekjempe korrupsjon, og samtidig plasserer statlige midler i skatteparadiser som skjuler korrupsjon av veldig grov art, og i stort omfang. Jeg synes det er problematisk for troverdigheten til regjeringen."

Kritikerne har fått støtte på lederplass i Dagbladet (les mer her), mens lederkommentarene i Dagens Næringsliv (les mer her) og VG (les mer her) er mer på linje med statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet (les mer her), som mener det er "viktig å skille mellom den norske stats relasjoner og dialoger med andre stater på den ene siden - og forvaltningen av SPU (oljefondet) på den andre siden". Det mener også tidligere finansminister Per-Kristian Foss (H), som til Petro & Industri bl.a. sier (les mer her):

"Krigen mot skatteparadiser føres ikke gjennom oljefondet. Det ville vært en håpløs kamp. Det nytter ikke å tro at ett land med 4,7 millioner innbyggere alene kan bekjempe verdens skatteparadiser, da vil jeg heller tro på julenissen." 

Hvor mye oljefondet har investert i skatteparadiser er det ikke full enighet om. Nettavisen beregnet at 6,8 milliarder kroner er investert i skatteparadiser (les mer her), mens Verdensmagasinet X og NRK mener at det det riktige tallet er 25 milliarder kroner (les mer her).

Debatten omkring oljefondets investeringer i skattepardiser er viktig for to prosesser regjeringen nå arbeider med:

 1. regjeringens gjennomgang og evaluering av de etiske retningslinjene for oljefondet, der Finansdepartementet vil sende ut et høringsnotat i løpet av våren (les mer her) og
 2. regjeringens "krig" mot skatteparadiser.

Denne "krigen" mot skatteparadiser skjer bl.a. gjennom det norske formannskapet i en internasjonal arbeidsgruppe (International Task Force on Illicit Financial Flows) som arbeider med skatteparadisenes rolle i forhold til kapitalflukt fra utviklingsland (les mer her). Denne gruppen møttes første gang i Oslo i desember (les mer her) og i forbindelse med gruppens andre møte i april arrangerer ForUM en rundebordskonferanse i Oslo 31. mars (les mer her).

I tilknytning til denne arbeidsgruppen har Norge innledet et samarbeid med Verdensbanken (les mer her) og tidligere denne måneden møtte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim Verdensbankens president Robert B. Zoellick på Island (les mer her). De to ble enige om å jobbe tett sammen i kampen mot ulovlig pengeflyt og å arrangere en felles konferanse om temaet i forkant av den store konferansen om finansiering for utvikling i Qatars hovedstad Doha i månedsskiftet november/desember.

Evaluering av oljefondets etiske retningslinjer

Debatten om oljefondets investeringer i skatteparadis skjer samtidig som regjeringen gjennomgår de etiske retningslinjene for oljefondet (les mer her).  Eventuelle forslag til endringer i de etiske retningslinjene vil bli lagt fram i den årlige meldingen til Stortinget om Statens Pensjonsfond våren 2009. På Finansdepartementets nettsider uttaler nå statssekretær Roger Schjerva (les mer her):

"Evalueringen av de etiske retningslinjene er nært forestående. Vi noterer oss med glede den store interessen som omfatter Pensjonsfondet, og ser fram til å motta innspill på høringsnotatet som vi vil sende ut i løpet av våren. Det vil ikke overraske meg om skatteparadiser er et av de temaene som vil bli spilt inn i debatten."  

Og innspill har allerede kommet. Til Verdensmagasinet X sier Attacs Emilie Ekeberg (les mer her):

"Attac mener skatteparadis skal ekskluderes fra Pensjonsfondet. Det bør legges inn i de etiske retningslinjene."

Hun utdyper dette slik:

"Debatten rundt statens rolle som aktiv eier har tradisjonelt vært fokusert på eierskapsutøvelse i norske selskaper hvor man besitter betydelige aksjeposter og dermed reell innflytelse. Denne retorikken kan ikke overføres til det globale finansmarkedet uten videre, fordi Norge via fondet eier svært små aksjeposter i enkeltselskaper. Det er naivt å tro at det å bruke eiermakten kan bidra til å flytte et selskap ut av et skatteparadis. Derfor er uttrekk av alle investeringer i skatteparadis en bedre løsning."

FrP: skatteparadis gir sunn skattekonkurranse

Debatten om oljefondets investeringer kom bare kort tid etter en debatt i Aftenposten, der FrPs skatte- og avgiftspolitisk talsmann, Gjermund Hagesæter, i et tilsvar til en kommentar av Hans Morten Haugen og Sigrid Klæboe Jakobsen (les mer her), bl.a. skrev (les mer her):

"Skatteparadiser skaper en sunn skattekonkurranse som bidrar til å holde skattene lavere også i andre land. Skatter hemmer den produktive adferd og innebærer som kjent effektivitetstap i økonomien. Vi burde derfor heller hylle skatteparadisene."

Han fikk tilsvar fra bl.a. finansminister Kristin Halvorsen, som til Aftenposten 4. mars sa (les mer her):

"Han har virkelig sluppet katta ut av sekken. Det er naivt å tro at det er mulig å lage et skille mellom terrorpenger og narkotikapenger og andre penger i skatteparadisene. Dette handler ikke om sunn skattekonkurranse, men om ulovlig bortgjemming av penger."

Internasjonal sekretær i Arbeiderpartiet, Kathrine Raadim, kommenterte utspillet fra Hagesæter slik (les mer her):

"Gjermund Hagesæter (FrP) tar til orde for å hylle skatteparadisene. Dette er en politikk som støtter opp under korrupte diktatorer og andre som gjemmer unna penger som ellers kunne gått til utvikling."

Debatten omkring Hagesæters synspunkter pågikk samtidig som det var sterkt fokus på Liechtenstein som skatteparadis, etter at Tyskland kjøpte ulovlig ervervede kontoopplysninger av en bankansatt (les mer her). I lys av at også oljefondet har investert i to banker i Liechtenstein karakteriserer redaktør i Verdensmagasinet X, Øystein Mæland - i sin blogg (les mer her) - Kristin Halvorsen uttalelser (sitert ovenfor) som "pikant". FrPs finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein, som er enig med partifelle Hagesæter, mener - etter oppslagene om oljefondets investeringer i skatteparadiser - at finansministeren "taler med to tunger". Til Nettavisen sier han bl.a. (les mer her):

"Hun taler med to tunger og her møter hun seg selv i døra. Hun fordømmer disse landene og samtidig så tjener hun penger i dem. Om hun mener at det er feil å investere penger i skatteparadiser, så kunne hun ha gitt instrukser til Norges Bank om at Oljefondet ikke skal gjøre det."


Aktuelle lenker:

 • Norges arbeid mot skatteparadiser, Finansdepartementet 14.03.08
  Oppslag i pressen har satt ny fart i debatten om såkalte skatteparadiser, og det har fremkommet kritikk som går ut på at Statens Pensjonsfond – Utland (SPU) skal være investert i såkalte skatteparadiser.
 • Sammen mot ulovlig pengeflyt, UD 13.03.08
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim møtte i dag Verdensbankens president Robert B. Zoellick i Reykjavík på Island. De to vil nå jobbe tett sammen i kampen mot mot ulovlig pengeflyt og skal arrangere en felles konferanse om temaet.
 • Årsrapport 2007 - nøkkeltall, Norges Bank (NBIM)
 • Norge dobler i skatteparadiser, Verdensmagasinet X 13.03.08
  Statens Pensjonsfond – Utland hadde ved utgangen av 2007 totalt over 25 milliarder plassert i skatteparadiser over hele verden. Flere av landene investeringene er gjort i, er land Norge selv definerer som verstinger. Sammenliknet med 2006, har fondet nå doblet sine aksjeplasseringer i skatteparadis.
 • Norge på shoppingtur i Liechtenstein, Øystein Mælands (Verdensmagasinet X) blogg 05.03.08
  Oversikten over Statens Pensjonsfond – Utlands investeringer per 31.12.2007 er offentliggjort. Oversiktene over verdipapirene som våre fremtidige pensjonspenger er plassert i er interessant lesning.
 • Round table on illicit financial flows: Monday March 31st, ForUM 17.03.08
  The Norwegian Forum for Environment and Development invites to a round table discussion about capital flight and related issues. We have visitors from Tax Justice Network and invite civil society, political parties, press and the general public to become enlightened about illicit financial flows and what can be done to combat them.

Tidligere relevante saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Skatteparadiser finansierer terrorisme, Debatt av Dag Harlem Stenersen i Aftenposten 01.04.08
  Gjermund Hagesæter er en varm tilhenger av skatteparadiser. De bidrar visstnok til sunn skattekonkurranse.
 • Slitesterke misforståelser, kommentar av Morten Eriksen (Økokrim) i Dagens Næringsliv 27.03.08
  Skatteparadisenes står i dag for cirka en tredjedel av verdens bruttoproduksjon. Ingen andre kommersielle internasjonale strukturer forårsaker så store skader og er omgitt av så mye uvitenhet og misforståelser som skatteparadisene.
 • Sunn skattekonkurranse, Debatt av Gjermund Hagesæter i Aftenposten 25.03.08
  Det skapte liv da jeg hevdet at skatteparadisene har positive effekter.
 • Oljefondet og etikk, Lederkommentar i VG 18.03.08
  De etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland, eller oljefondet som det også kalles, er gode nok. Debatten om enkeltinvesteringer, som har gått de siste dagene, er et villspor.
 • Liv og lære i oljefondet, Lederkommentar i Dagbladet 17.03.08
  Fondet er etter hvert involvert i en mengde selskaper, og grundige undersøkelser og vurderinger av selskapenes virksomhet krever betydelige ressurser. Dette kan være ett av flere tiltak regjeringen bør vurdere for å styrke troverdigheten til fondets etiske retningslinjer. Den troverdigheten tåler ikke stadige avsløringer av at det er stor avstand mellom liv og lære.
 • God dobbeltmoral, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 17.03.08
  Det har et skjær av komikk når statssekretæren i Finansdepartementet opplyser at oljefondet ikke investerer i skatteparadiser, bare i selskap som er lokalisert i skatteparadiser.
 • Innrømmer dobbeltmoralNettavisen 15.03.08 
  Finansdepartementet har to sett etiske standarder. Ett for Norge og ett for resten av verden.
 • Oljefondet får refs, Ukeavisen Ledelse 14.03.08
  Finansminister Kristin Halvorsen (SV) får kritikk fra flere hold etter at oljefondet i fjor økte det mange mener er kontroversielle investeringer i statsobligasjoner og i skatteparadiser.
 • Oljefondet syltes ned i paradiser, nrk.no 14.03.08
  Norge har investert 25 milliarder kroner i skatteparadiser. Samtidig bruker regjeringen millioner på å bekjempe de samme paradisene.
 • 800 milliarder flyttes ulovlig, Dagens Næringsliv (NTB) 14.03.08
  Kampen mot ulovlig kapitalflyt over landegrensene skal trappes opp internasjonalt, og i Norge. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) samarbeider nært med Verdensbankens sjef Robert B. Zoellick om denne kampen.
 • Refser oljefondets investeringer, Dagens Næringsliv (NTB) 14.03.08
  Finansminister Kristin Halvorsen (SV) får kritikk fra flere hold etter at oljefondet i fjor økte det mange mener er kontroversielle investeringer i statsobligasjoner og i skatteparadiser.
 • Vil trekke Oljefondet ut av skatteparadis, Dagens Næringsliv 14.03.08
  SV mener det er uetisk å investere i skatteparadis, og vil gå inn for at Oljefondet skal trekkes tilbake fra slike land.
 • - Kristin snakker med to tunger, Nettavisen 14.03.08
  Frps Ulf Leirstein mener Kristin Halvorsen taler med to tunger om skatteparadiser.
 • Støtter investeringene i skatteparadis, Petro&Industri 13.03.08
  Tidligere finansminister Per Kristian Foss (H) mener det er helt i orden at norske milliarder investeres i skatteparadiser.
 • Oljefondet blomstrer i skatteparadis, Petro&Industri 13.03.08
  Oljefondet har siden 2005 mangedoblet investeringene i typiske skatteparadis. Et titalls nye er tatt inn i varmen, blant andre Jersey, Panama, Kypros og Bahamas. Skatteparadis er ansett som bidragsytere til korrupsjon og terrorisme.
 • Norge dobler i skatteparadiser, Verdensmagasinet X 13.03.08
  Statens Pensjonsfond – Utland hadde ved utgangen av 2007 totalt over 25 milliarder plassert i skatteparadiser over hele verden. Flere av landene investeringene er gjort i, er land Norge selv definerer som verstinger. Sammenliknet med 2006, har fondet nå doblet sine aksjeplasseringer i skatteparadis.
 • Oljefondet har 6,8 milliarder i skatteparadiser, Nettavisen 13.03.08 
  Kristin Halvorsen (SV) har syltet ned milliarder av våre pensjonspenger i de samme skatteparadisene som regjeringen lover å bekjempe.
 • Frps støtte til diktatorer, Debatt av Kathrine Raadim i Aftenposten 13.03.08
  Gjermund Hagesæter (FrP) tar til orde for å hylle skatteparadisene (Aftenposten 29. februar). Dette er en politikk som støtter opp under korrupte diktatorer og andre som gjemmer unna penger som ellers kunne gått til utvikling.
 • Europa er sinke, Debatt av Hans Morten Haugen i Aftenposten 11.03.08
  Finansminister Kristin Halvorsen har tidligere erklært krig mot skatteparadisene. Denne krigen må utkjempes på mange fronter og med mange midler. I USA har mørkeblå senatorer skjønt viktigheten av dette arbeidet. Kanskje kommer Hagesæter også etter?
 • Tøft å presse skatteparadis, Aftenposten 07.03.08
  For Norge er det vanskeligere å innføre sanksjoner mot Liechtenstein enn overfor andre skatteparadiser. Vi er forpliktet av samarbeidet i EØS.
 • - Skapt for kriminalitet, Aftenposten 04.03.08
  - Fremskrittspartiet oppfordrer til grov økonomisk kriminalitet. De hyller skatteparadiser og kutter i toll- og skatteetaten, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).
 • Hyller skatteparadisene, Aftenposten 03.03.08
  - De gir sunn skattekonkurranse, sier Fremskrittspartiets Gjermund Hagesæter.
 • Lenge leve skatteparadisene, debatt av Gjermund Hagesæter i Aftenposten 29.02.08
  Sigrid Klæboe Jakobsen og Hans Morten Haugen skriver i Aftenposten 14. februar om skatteåpenhet og tar til orde for boikott av skatteparadiser.
 • Skatteåpenhet for alle, kommentar av Hans Morten Haugen og Sigrid Klæboe Jakobsen i Aftenposten 14.02.08
  Det er ingen gode argumenter for at det skal være mindre åpenhet rundt selskapsskatten enn rundt personskatten. Bruk av skatteparadiser skaper mindre åpenhet.

Søk:

Avansert søk

Sagt om oljefondets investeringer i skatteparadis:


"Det er flott at Norge sender ut signaler om at skatteparadisene skal bekjempes, men det må også få konsekvenser for måten Norge forvalter oljeformuen på. Man mister troverdighet når man kjemper mot skatteparadis, men samtidig investerer penger der. Attac mener skatteparadis skal ekskluderes fra Pensjonsfondet. Det bør legges inn i de etiske retningslinjene."

Emilie Ekeberg i Attac Norge til
Verdensmagasinet X 13.03.08

"Krigen mot skatteparadiser føres ikke gjennom oljefondet. Det ville vært en håpløs kamp. Det nytter ikke å tro at ett land med 4,7 millioner innbyggere alene kan bekjempe verdens skatteparadiser, da vil jeg heller tro på julenissen."

Per Kristian Foss (H)
til
Petro.no 13.03.08

"Det er (...) viktig å skille mellom den norske stats relasjoner og dialoger med andre stater på den ene siden - og forvaltningen av SPU på den andre siden. Fondet investerer i selskaper, og forholder seg til selskaper."

Finansdepartementet 14.03.08

"Oljefondet investerer i dag der det gir mest fortjeneste, for eksempel i selskaper i skatteparadis. Det er virksomhet som Norge ikke kan identifisere seg politisk med. Det er åpenbart at man må endre retningslinjene i henhold til offisiell norsk politikk."

Kirsti Bergstø (SU) til
Aftenposten 14.03.08

"Investeringene er en klar selvmotsigelse. Det er uviklingsperspektivet som bør veie tyngst. Jeg tror at man kan få veldig godt utbytte fra firmaer som ikke anvender bortgjemmingsparadis."

Eva Joly (Norad)
til
nrk.no 14.03.08

Selskapene er plassert i skatteparadisene for å unngå skatt, og for å unngå innsyn i de pengestrømmene som går gjennom selskapene. Det er et dilemma som jeg synes finansdepartementet kan erkjenne.

Hans O. Syversen (KrF)
til
nrk.no 14.03.08

"Vi bør arbeide aktivt for å endre dette spriket, og jeg tror ikke du trenger en professor i etikk for å svare. Her er det allmennmoralen som er tungvekteren, og det er ikke tvil om hva folk flest mener om dette."

Etikkprofessor Knut Johannesen Ims ved Norges Handelshøyskole til Nettavisen 14.03.08

"Hun (Kristin Halvorsen) taler med to tunger og her møter hun seg selv i døra. Hun fordømmer disse landene og samtidig så tjener hun penger i dem. Om hun mener at det er feil å investere penger i skatteparadiser, så kunne hun ha gitt instrukser til Norges Bank om at Oljefondet ikke skal gjøre det."

FrPs finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein
til Nettavisen 15.03.08

"Halvorsens utblåsning virket til rødgrønn innvortes bruk. Så lenge det blir med snakket, er dette greit nok. Når man i Finansdepartementet mener det er grunnleggende forskjell på å investere i skatteparadiser og å investere i selskap som er lokalisert i skatteparadiser, føler vi oss trygge. "

Lederkommentar i
Dagens Næringsliv 17.03.08

"Fondet er etter hvert involvert i en mengde selskaper, og grundige undersøkelser og vurderinger av selskapenes virksomhet krever betydelige ressurser. Dette kan være ett av flere tiltak regjeringen bør vurdere for å styrke troverdigheten til fondets etiske retningslinjer. Den troverdigheten tåler ikke stadige avsløringer av at det er stor avstand mellom liv og lære."

Lederkommentar i
Dagbladet 17.03.08

"Pengene i oljefondet må forvaltes på en slik måte at de gir best mulig avkastning uten at det blir for risikabelt. Fondet må ha et langsiktig perspektiv, og det egner seg dårlig til politiske markeringer. Norges utenrikspolitikk bør føres med andre midler enn milliardene i oljefondet."

Lederkommentar i
VG 18.03.08

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.