Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Med Verdensbanken mot skatteparadis

I desember erklærte statsrådene Erik Solheim og Kristin Halvorsen krig mot skatteparadiser. Denne uken gikk den rødgrønne regjeringen et skritt videre og kunngjorde at Norge tar ledelsen i en internasjonal arbeidsgruppe om skatteparadis - og har fått Verdensbanken med.

Torsdag 13. september 2007

Utviklingsminister Erik Solheim

Hvilken rolle spiller skatteparadisene i kapitalflukt fra utviklingsland? Dette er, i følge en pressemelding fra UD denne uken (les mer her), blant spørsmålene som vil bli diskutert i en ny internasjonal arbeidsgruppe Norge skal lede. I pressemeldingen sier utviklingsminister Erik Solheim bl.a.:

"Om vi kan bidra til å stanse denne ulovlige strømmen av verdier ut av utviklingslandene, ville det kunne få enorm betydning for disse landenes utvikling. I kampen mot korrupsjon og annen kriminell aktivitet må vi ikke bare fokusere på korrupsjon internt i utviklingslandene, men også i hvilken grad rike land bidrar til å skjule kriminell aktivitet og korrupsjon."

Det internasjonale nettverket for skatterettferd - Tax Justice Network (TJN) - er en av flere organisasjoner som har presset på for å få slike spørsmål på dagsorden. I følge en nyhetsmelding fra nettverkets avdeling i USA var det på et møte i Soul 3. september at Norge sa seg villig til å lede egen gruppe om skatteparadis. Det var UDs Mari Skåre som kunngjorde dette på møtet i den internasjonale pilotgruppen som ser på såkalte innovative finansieringsmekanismer for utvikling (Leading Group on solidarity Levies to Fund Development). I følge TJN-USA sa Skåre bl.a. (les mer her):

"En målsetting bør være å få mer fakta på bordet."

Og her kommer også Verdensbanken inn. I UDs pressemelding står det at "Norge vil arbeide for at skatteparadisenes rolle kommer opp på FNs agenda, og samarbeide tett med Verdensbanken for å frambringe relevante data og analyser". I følge TJN-USA har Verdensbanken hittil nektet å se grundig på problemene knyttet til skatteparadiser, men i et brev til Solheim 5. september skal Verdensbankens nye sjef, Robert Zoellick, ha skrevet at Verdensbanken gjerne vil samarbeide med Norge om dette og at:

"En studie av utenlandske finanssentres betydning for utvikling vil være et verdifult bidrag i arbeidet godt styresett og korrupsjon."

Verdensbankens forrige leder, Paul Wolfowitz, måtte gå av etter en korrupsjonsskandale tidligere i år. I den forbindelse var utviklingsminister Erik Solheim opptatt av at Wolfowitz til tross for det hadde bidratt til "å sette antikorrupsjon høyt på dagsordenen" og at lederskiftet ikke måtte "endre på disse prioriteringene" (les mer her).

Her hjemme har det vært et betydelig kritisk fokus på skatteunndragelser og skatteparadiser den siste tiden, bl.a. i forbindelse med at Verdensmagasinet X fant at Statens Pensjonsfond - Utland (oljefondet) hadde investert milliarder av kroner i kjente skatteparadiser (les mer her) og i forbindelse med årets kommunevalgkamp. Etter at det august ble kjent at Oslos ordfører, Per Ditlef-Simonsen, hadde unnlatt å betale skatt av innskudd i en sveitsisk bank skrev Aftenposten på lederplass bl.a. (les mer her):

"Cirka halvparten av sakene Økokrim etterforsker, har forgreninger til skatteparadiser. Derfor kan ikke denne kampen bare føres av en analyseenhet i Norad. Det er påkrevd med en samlende, helhetlig innsats mot hvitvasking, korrupsjon og skatteunndragelser, der både myndighetene, politiet og arbeidslivets organisasjoner er aktivt med. Med mer kunnskap om eksempelvis pengestrømmene ut og inn av utviklingsland, blir også grunnlaget lagt for at en virksomhet som i siste instans øker verdens fattigdomsproblem, kan synliggjøres på en ganske annen måte enn i dag. Det åpner i sin tur døren for en mer slagkraftig, internasjonal kampanje mot skatteparadisene."

Blant organisasjonene her hjemme er det særlig Attac som har arbeidet for å sette skattrettferdighet på dagsorden. På organisasjonens hjemmesider kan vi lese at Attac går inn for (les mer her):

  • Dokumentasjonskrav for prising i internasjonale konsern med virksomhet i Norge, for å begrense omfanget av skatteunndragelse ved internprising.
  • En lov som krever at norske offentlige kontrakter ikke skal tildeles selskaper med hovedkontor i skatteparadis.
  • Full åpenhet om alle internasjonale finanstransaksjoner for på sikt å avskaffe skatteparadis.
  • Internasjonalt forpliktende avtaler om en minimumsskatt for selskaper som investerer i utlandet.
  • At Stortinget vedtar å innføre en skatt på valutaspekulasjon.

Aktuelle lenker:

Relevante nyhetssaker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Sagt om skatteparadis:


Hvert år mister u-landene skatteinntekter på 800 milliarder dollar, tilsvarende mer enn ti ganger det samlede bistandsbudsjettet. Det største problemet er de transnasjonale selskapene som bruker intrikate nettverk av fasadeselskaper i skatteparadis for å skjule milliardoverskudd fra myndighetene.

Birgit Undem og Sigrid Klæboe (Attac)
i
Aftenposten 12.11.05

I FN snakkes det om tusenårsmålene for bekjempelse av fattigdom. I WTO ruller den såkalte "utviklingsrunden". Men ingen snakker om utviklingsstrategiens "missing link", flukten til skatteparadisene.

Marte Nilsen (Attac)
i
E24 07.06.06

Bruken av skatteparadiser er forkastelig og et enormt problem. Ingenting gjør mer skade for fattige land og folk enn bruken av skatteparadiser.

Eva Joly
til
Dagsavisen 12.05.07

Det er ikke ensidig negativt at det finnes skatteparadiser. Skatteparadiser har f.eks. ført til at skattetrykket på ulike land har gått ned.

Christian Tybring-Gjedde (FrP)
til Aftenposten 15.07.07

Visste du at fattige land taper to ganger det de mottar i bistand på manglende skatteinntekter? Visste du at halvparten av verdens varehandel passerer gjennom skatteparadiser?

Fra Arbeiderpartiets nettsider

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.